TOPlist

     Stránku spravuje:    Pavel Rejf 

Stránka informací, které se v hlavních sdělovacích prostředcích nevyskytují.

90% informačního "mainstreamu" podle odhadu ovládají a ovlivňují západní superboháči.

Motto:    Zlořečený ten, kterýž pro skývu chleba opustí pravdu.    Mistr J. Hus

                Snáze projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec do království nebeského.    Bible

                 Na počátku každého velkého majetku je zločin.   H. de Balzac

                ... Kapitál má strach z nedostatku zisku ... Zajistěte mu 10% a můžete ho použít všude; ...

                při 100% pošlape všechny lidské zákony; ... při 300% nebude zločinu, jehož by se neodvážil ... T. J. Dunning

 Věčné pravdy

 

NOVÉ ČLÁNKY

ČLÁNKY Z ARCHIVU

SNÍMKY Z AKCÍ

VÍTE ŽE?

STARŠÍ ČLÁNKY

STARŠÍ Z ARCHIVU

ZAJÍMAVÁ VIDEA

PUBLIKACE

 

     

          

     Základní body programu:    

 

 

           1.  ANO míru! Nedopustit, abychom byli zataženi do války! Vystoupit z NATO.

           2.  ANO vystoupení z EU a odpovídající změna Ústavy ČR.

           3.  ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství

                a zrušení církevních restitucí.

 

           1.  NE ilegální imigraci.

           2.  NE novodobému otrokářství nadnárodních firem a zničujícím exekucím.

           3.  NE zrušení dekretů prezidenta ČSR Edvarda Beneše a snahám

                o likvidaci českého státu.

 

    

České národní listy: http://www.ceskenarodnilisty.cz/                          New World Order Opposition:   http://www.nwoo.org/

Nová republika: http://www.novarepublika.cz/                                      Střípky ze světa: http://www.stripkyzesveta.cz/

OV KSČM Frýdek-Místek:   http://www.ovkscmfm.estranky.cz/             České nezávislé zpravodajství   http://www.czechfreepress.cz/

Zvědavec:  http://www.zvedavec.org/                                                    Sputnik česká republika   http://cz.sputniknews.com/

Haló noviny   http://www.halonoviny.cz/                                                 Přátelé Ruska :     https://www.facebook.com/groups/pratele.ruska/  

Společnost česko-slovensko-korejského přátelství   http://www.kldr.info/     České mírové fórum :    http://www.ceskemiroveforum.com/

Aliance národních sil   http://www.aliancens.cz/                                     Klub českého pohraničí :     http://www.klub-pohranici.cz/

HLAVIČKA

 

 

Plánování rodiny - jedna z globálních

depopulačních technologií

 

27. 10. 2021 , autor     Na ruském webu www. pro-lgbt.ru vyšel už v r. 2018 zajímavý a velmi obsažný článek s výše uvedeným titulkem. Až v posledních dvou letech kovidové války proti Lidstvu se tato zrůdná agenda depopulace vyjevuje na scéně v jasných konturách. Od poloviny 20. století, pod hlavičkou „krize přelidnění“, je svět vystaven globální propagandistické kampani zaměřené na drastické snížení porodnosti a úbytku populace. Zakladatelem myšlenky depopulace byl Thomas Malthus, který ji vyjádřil ve své práci z roku 1798 „Esej o zákonu populace“. Přitom v USA v roce 1966 žilo přibližně 6% světové populace, země spotřebovala 34% celosvětové výroby energie, 29% veškeré výroby oceli a 17% veškerého pokáceného lesa. Tato čísla vedou k závěru, že každé americké novorozeně přispívá mnohem více k vyčerpání světových rezerv – „25krát více než, řekněme, indické novorozeně.“ – říká biolog Wayne Davis.

     V roce 1969 vydal viceprezident IPPF (Sdružení plánovaného rodičovství,) Frederic Jaffe memorandum popisující metody regulování porodností, mezi něž patří potraty, sterilizace, antikoncepce bez lékařského předpisu, donucení žen k práci, snížení placené mateřské dovolené a přídavků na dítě a podpora růstu homosexuality. Jaffe pověřuje předsedu Rockefellerovy „Rady pro populaci“, vědeckého pracovníka-behaviouristu Bernarda Berelsona, aby provedl výzkum dopadu sociálních, bytových a ekonomických faktorů na porodnost a vybral nejvhodnější. Autor konceptu demografického přechodu Frank Knowstein, který před vysokými důstojníky přednášel na National War College, poznamenal, že „homosexualita je chráněna na základě toho, že pomáhá snižovat populační růst“.   (pokračování ve 2. části článku)

 

     Odkaz:     https://kob-forum.eu/2021/10/27/planovani-rodiny-jedna-z-globalnich-depopulacnich-technologii/

     Celý text:    Depopulacni-technologie.doc

 

 

Dvojí porážka KSČM v jednom měsíci

 

 23. říjen 2021 , ZDROJ     Říjen 2021 bude v dějinách českých komunistů zapsán dvakrát černě. 173 delegátů se rozhodlo pro jistotu pomalého umírání, místo pokusu nepadnout na kolena. Buržoazie jak česká, tak ta unijní je spokojená, jejich investice se vyplatila. Je překvapivé, jak delegáti nejsou schopni vidět realitu. Koho chtějí bohové zničit, toho raní slepotou... ten potlesk ve stoje pro Vojtěcha Filipa, když chválil celou svou politiku a obviňoval z neúspěchu zlé kritiky, byl znakem spoluviny. Není jasné, proč tedy odstupoval, nebyl tedy poražen ani nebyla poražena jeho politika.

Nástupci jsou vlastně ti, kteří spolu s ním řadu let na nejvyšších místech stranického žebříčku spoluutvářeli a vykonávali politiku, která KSČM přivedla mimo parlament, poprvé za 100 let její existence. Alternativa nemohla být zvolena, bylo by to vlastně od mnohých delegátů, kteří byli i na minulém sjezdu, přiznání, že se tenkrát spletli. Dospělí lidé neradi přiznávají vlastní chybu. Místo radikálního obratu máme pokračování v linii strany, která vede komunisty od porážky k porážce. Linii přizpůsobení se domácímu řádu a EU, linii sociál-demokratismu, odbourávání všeho komunistického. Příští rok přijde další porážka.

Chtělo by se říci: „blahopřejeme vám soudruzi“, ale nemoc těla je vždy provázena i nemocí duše a zatemněním rozumu a tak nám nezbývá než popřát co nejméně bolestné umírání.

 

     Odkaz:     https://nasrestart.cz/ocima-radikalni-opozice/4258-dvoji-porazka-kscm-v-jednom-mesici

     Celý text:    Dvoji-porazka.doc

 

 

COVID-19: Pandemie? Nebo kult?

 

     25.10.2021 Michael J. Talmo     Pro drtivou většinu lidí je COVID-19 náboženstvím. Na základě víry slepě přijímají, že SARS-CoV-2 je virus, který způsobuje COVID-19. Na základě víry věří, že testy PCR, antigenu a protilátek COVID-19 jsou přesné. Na základě víry věří, že vakcíny využívající experimentální technologii mRNA, která nebyla nikdy předtím použita na lidech a která byla vyvinuta za méně než rok namísto obvyklých 5 až 10 let na vyhodnocení dlouhodobých účinků na zdraví lidí, jsou bezpečné a účinné.

     EClinical Medicine publikoval - "Vládní opatření, jako je uzavření hranic, úplné uzavření a vysoká míra testování COVID-19, nebyla spojena se statisticky významným snížením počtu kritických případů nebo celkové úmrtnosti." Masky N95 ani chirurgické masky nebyly navrženy pro ochranu před viry. Přesto nám je navzdory tomu, co se píše na krabičce, říkají, abychom je nosili. Vakcíny COVID-19 nezabraňují nákaze ani přenosu viru SARS-CoV-2. Jinými slovy, COVID-19 můžete dostat, i když se necháte očkovat. Fauci a CDC říkají, že se stále musí nosit masky, často si mýt ruce a dodržovat sociální odstup. Někteří odborníci citovaní v článku skutečně doporučili lidem, kteří se nechali očkovat, aby se chovali, jako by vakcínu nikdy nedostali.

     Lidé mají potíže vidět pravdu, protože lidský mozek se vyvinul tak, aby spíše reagoval než racionálně uvažoval. Hlavní zbraní, která je používána k tomu, aby nás přiměla přijmout příběh COVID-19, je strach. Dr. Carrier vysvětlil, že váš mozek se nejprve rozhoduje z emocionálních důvodů, například ze strachu, a poté přichází s intelektuálními důvody, které toto přesvědčení ospravedlňují. To není problém, pokud je váš rozum vycvičen k sebekritice, abyste mohli opravit falešná přesvědčení a chyby v úsudku. Tomu je však třeba se naučit.

 

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2021/10/8893-covid-19-pandemie-nebo-kult.htm

     Celý text:    Pandemie-nebo-kult.doc

 

 

To co vidíme závisí na úhlu pohledu

… aneb ulov si svého komunistu

 

 23. 10. 2021 Janinna      23. října se v Budapešti uskutečnila studentská demonstrace. Bylo to jako jiskra, která zapálila oheň kontrarevoluce. Dne 23. října 1956 se v Budapešti konala dvoutisícová demonstrace. K večeru se shromáždilo u budovy parlamentu až 200 tisíc lidí. Demonstranti zničili Stalinův památník. Byly zformovány ozbrojené oddíly, které se nazvaly „Bojovníci za svobodu“, bylo v nich zapojeno asi 20 tisíc lidí. Imre Nagy, který působil jako předseda Maďarska od 24. října 1956, se ukázal jako oportunista, otevřeně podpořil kroky ke svržení dělnické moci. 23. října 1956, otevřel hranice s Rakouskem a tak se mohli vrátit fašisté, kteří ztratili Maďarsko po revoluci a vítězství lidové demokracie. Tisíce ozbrojených uprchlíků ze zahraničí se tak v Maďarsku infiltrovalo.

     Zvláštní roli v událostech v Maďarsku v říjnu – listopadu 1956 hrály „psychologické války“ západních služeb. Především rádiové stanice Hlas Ameriky a Svobodná Evropa. Tyto rozhlasové stanice nejenže vyzývaly k otevřenému protestu proti vládě, slibujíc podporu zemí NATO, ale byly vlastně koordinačním orgánem povstání. „Revolucionáři“, kteří se v roce 1950 šťastně vrátili domů ze sovětského zajeti (mezi kterými byli mnozí z 329.000 Maďarů, kteří bojovali v SSSR na straně hitlerovského Německa), mohli poměrně beztrestně střílet maďarské vojáky, spolupracovníky orgánů vnitřních záležitostí i statní bezpečnosti, podřezávat, věšet a zaživa upalovat členy Komunistické strany Maďarska. Před očima západních korespondentů byli zavraždění komunisté pověšeni na stromech. Pouze spolupracovníků vnitřních věci Maďarska bylo „povstalci“ zabito vice než 800. V sídelní budově Komunistické strany Maďarska bylo postříleno 27 lidí. Když do bojových akcí vstoupila sovětská vojenská uskupení, dislokovaná v Maďarsku, byla fyzicky zničena převážná část „honvédů“ (jak se oni sami nazývali).

 

     Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/to-co-vidime-zavisi-na-uhlu-pohledu-ii-cast-aneb-ulov-si-sveho-komunistu/

     Celý text:    Madarsko-1956.doc

 

 

Z Bruselu přijde klimatická daň na

domy a auta. Maďarsko už hlásí,

že nic zavádět nebude

 

 23.10.2021     Evropská unie chystá tzv. klimatickou daň pro majitele domů a automobilů. Maďarská vláda se postaví proti tomuto zdanění, oznámil vedoucí kanceláře předsedy vlády Gergely Gulyás. To, že ceny energií v celé Evropě prudce rostou, což má podle něj za následek krizi veřejných služeb, dává za vinu „špatně promyšlené energetické politice Evropské unie“. „Maďarská vláda je pevně odhodlána chránit výsledky svého programu na snižování nákladů veřejných služeb,“ zdůraznil.

      Ke krizi podle něj přispěla nedávná opatření ze strany Evropské komise. ,,Z důvodu ochrany klimatu si Brusel vynutil odklon od tradiční výroby energie a zároveň liberalizoval trhy s plynem a elektřinou bez přechodného období. Když se na jaře začaly objevovat první známky krize, měly evropské zásobníky plynu rekordně nízké množství plynu,“ připomněl Guylás. ,Jak poptávka rostla, nabídka klesala a dlouhodobé dohody o dodávkách plynu v Evropě měly vypršet. A Brusel šest měsíců neudělal nic; nevedl žádná jednání s evropskými dodavateli energie,“ dodal kriticky Gulyás. Plánovaný klimatický balíček Evropské komise „Fit for 55“ a následné vysoké ceny energií zničí evropskou střední třídu. To musí být podle něj zastaveno.

 

     Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Z-Bruselu-prijde-klimaticka-dan-na-domy-a-auta-Madarsko-uz-hlasi-ze-nic-zavadet-nebude-681234

     Celý text:    Klimaticka-dan.doc

 

 

Jak odpoví Rusko na selhání

certifikace „Nord Stream 2“ ?

 

 23. 10. 2021 Janinna   Autor: Sergej Maržeckij     „Dodávky plynu do Evropy mohou začít okamžitě poté, co německý regulátor certifikuje provozovatele plynovodu Nord Stream 2“, řekl prezident Vladimir Putin během setkání diskusního klubu Valdaj. Ale co když potrubí neobdrží certifikaci do stanoveného data? Dnes je pro země EU důležitější nakupovat dodatečné objemy plynu, než pro Gazprom ho prodávat. Pokud do 9. ledna 2022 nebude „Nord Stream 2“ certifikován, tak počkáme ještě o něco déle, než ve Starém světě začnou „energetické nepokoje“ obyvatelstva, omráčeného rychlým růstem cen elektřiny, plynu, potravin,…? Proč by ne? Ať se Evropané také na chvíli cítí jako obyvatelé zemí Třetího světa.
     Čerpání plynu obcházející Ukrajinu při plnění smluvních závazků vůči EU po alternativních trasách – je to povinnost Gazpromu, nebo jeho právo?
Podle současné dohody o tranzitu nemusí Gazprom vůbec používat ukrajinskou GTS za předpokladu, že bude Kyjevu pravidelně za tranzit platit. Představme si, že letos v zimě na Ukrajině vzniknou takové podmínky, kdy Rusko začne prokazovat svou aktivitu. Může to být protiofenzíva na Donbasu v reakci na provokace ozbrojených sil Ukrajiny. Energetická krize v Evropě otevírá Rusku jedinečnou příležitost vyřešit ukrajinský problém s minimálními riziky, protože EU bude mít letos v zimě maximálně svázané ruce.


     Odkaz: 
   
https://www.pokec24.cz/politika/jak-odpovi-rusko-na-selhani-certifikace-nord-stream-2/

     Celý text:    Certifikace-NS2.doc

     ( Pozn. spr. Webu:  "Kolektivní Západ" se domnívá, že s ostatními světovými subjekty může jednat z pozice své výlučnosti - svými sankcemi a "trucpodniky". V tom se však mýlí, ostatní sebevědomé subjekty (Rusko, Čína, Severní Korea, Irán, Turecko) mu však mohou odpovědět stejnou mincí - podle principu - na hrubý pytel hrubá záplata. )

 

 

 

Válečné lodě Ruska a Číny poprvé

hlídkovaly v Tichém oceánu.

 

Válečné lodě Vojensko-námořních sil Ruska a Vojenského námořnictva Čínské lidové republiky ve dnech 17. až 23. října 2021 provedly první společné hlídkování v západní části Tichého oceánu,“ uvádí se ve zprávě. Ministerstva obrany RF.  Za dobu praktické součinnosti propluly lodě přes 1700 mořských mil. „Úkoly hlídkování byly demonstrace státních vlajek Ruska a Číny, zachování míru a stability v Asijsko-Tichomořském regionu, a také ochrana objektů mořské hospodářské činnosti obou zemí“, uvádí MO RF.

Ve zprávě se podotýká, že ve složení společného oddílu z 10 lodí byla Ruská federace zastoupena silami Tichomořského loďstva – lodí měřicího komplexu Maršál Krylov, velkými protiponorkovými loděmi Admirál Tribuc a Admirál Pantělejev, a také korvetami projektu 20380 Aldar Cydenžapov a Gromkij. Jak se podotýká ve zprávě, za Vojensko-námořní síly Čínské lidové osvobozenecké armády se hlídkování zúčastnily torpédoborce Kun Ming a Nan Čang, korvety Bin Čou a Lu Čou, a také loď komplexního zásobování Tun Phing Chu.

 

     Odkaz:  https://cz.sputniknews.com/20211023/valecne-lode-ruska-a-ciny-poprve-hlidkovaly-v-tichem-oceanu-video-16266778.html

     Celý text:    Lode-Ruska-a-Ciny.doc

 

 

 

Varovanie ruského ministra obrany

Sergeja Šojgu pre “kolektívny Západ”

 

 21. október 2021 , Sergej Šojgu Milan Novický , Armádny Magazín , Rusko    

Ukrajinská ústava ustanovuje, že vytváranie vojenských základní a prítomnosť cudzích ozbrojených síl na území Ukrajiny je zakázané. Krajiny NATO však doteraz rozmiestnili na Ukrajine najmenej deväť svojich vojenských základní. “Zoskupenie síl primárneho zapojenia NATO v blízkosti hraníc Ruska a Bieloruska sa zdvojnásobilo — až 40 000 vojakov, aliancie pokračuje v posilňovaní svojej infraštruktúry a zhoršovaní vojensko-politickej situácie”, oznámil ruský minister obrany Sergej Šojgu. „Každý rok sa v blízkosti západných hraníc únie koná viac ako 30 cvičení, ktorých scenár je založený na ozbrojenej konfrontácii s Ruskom.

„Kolektívny Západ“ realizuje politiku nátlaku na Rusko. Vojenského aj ekonomického charakteru. Presne rovnaká politika sa uplatňuje vo vzťahu k Bielorusku. Sergej Šojgu oznámil prijatie novej vojenskej doktríny štátu Únie, ktorá bude adekvátnou reakciou na hrozby „kolektívneho Západu“.  Štáty Únie budú preto na hrozby reagovať primerane. Rusko a Bielorusko teraz okrem iného plánujú bilaterálnu vojenskú spoluprácu na základe programu strategického partnerstva. Bol vyvinutý na 5 rokov dopredu.

 

     Odkaz:  https://www.armadnymagazin.sk/2021/10/21/rusky-minister-obrany-sergej-sojgu-kontingent-nato-v-blizkosti-hranic-ruska-sa-zdvojnasobil/

     Celý text:    Varovania-Sojga.doc

 

 

Čínská raketa s 500tunovým

tahem táhne svět

ke kosmickým závodům

 

 2021-10-21 Karel Pavlíček, zvláštní komentátor CMG v Praze     Když probíhaly kosmické závody, stala se kosmonautika jedním z hlavních tahounů lidstva k technickému pokroku. Jen co Čína vyslala taikonauty na svou novou kosmickou stanici, oznámila Akademie aerokosmických technologií pohonů na pevná paliva (AASPT), že vyzkoušeli raketový motor na tuhé palivo s tahem přes 500 tun, tj. nejvyšším na světě. Rakety na tuhá paliva mají ale problém se stabilitou hoření, což znamená „drncání“ tahu a není snadné udělat stabilní motor, který posádku „neudrncá“. Číně se ale roku 2009 podařila raketa na tuhé palivo o průměru 2 metry s tahem 120 tun, v té době nejsilnější, pro nosič Dlouhý pochod-11 způsobilý k vynášení lidské posádky ... a to tak levně, že vynesení kilogramu má být jen za čínsky přívětivou cenu 10.000 $.

     Teď chystají na motor o 3,5 metrech průměru s pěti stupni s tahem přes 1.000 tun, který bude vynášet další stupně s ohromným výkonem. Levné rakety s takovýmto tahem budou potřebné např. pro chystané základny na orbitě kolem Měsíce k provádění výsadků na jeho povrch a později k základnám na lunárním povrchu. I cesty k Marsu, kde má teď Čína sondu na orbitě a průzkumné vozítko s létajícím dronem na jeho povrchu, budou moci být s daleko větším nákladem a s o třídu vyššími možnostmi. Příští mezinárodní kolosální projekt kosmické stanice (asi desetkrát větší, než je současná ISS, a dlouhé zhruba kilometr) by mohl být projektem pod čínským vedením a Rusko se svými kosmickými zkušenostmi a technologiemi se k němu nejspíše rádo přidá.

 

     Odkaz:  http://czech.cri.cn/communication/3888/20211021/709472.html

     Celý text:    Cinska-raketa.doc

 

 

Rodinka z USA narieka, že ich maloletým

deťom vpichli MRNA Covid injekciu

namiesto vakcíny proti chrípke.

 

 13.10 2021     USA: Štvorčlenná rodina z Indiany tvrdí, že boli omylom zaočkovaní proti Covid-19 po tom, čo sa dostavili na očkovanie proti chrípke, informuje portál RT. Alexandra a Joshua Price z Indiany pre miestne médiá uviedli, že oni a ich dve malé deti mali naplánované očkovanie proti chrípke 4. októbra. Avšak namiesto toho im omylom (???) podali vakcíny proti koronavírusu. Napriek tomu, že pre deti mladšie ako 12 rokov to nie je schválené. Matka potom priviedla deti k pediatrovi a bolo jej povedané, že boli zistené niektoré nezrovnalosti. „Kardiológ povedal, že naša dcéra má vyšší krvný tlak, ako by si želala,“ povedala Alexandra a dodala, že „náš syn mal tachykardiu“, čo je odkaz na abnormálne rýchly srdcový tep. Nie je jasné, či tieto príznaky mali nejaký vzťah k očkovacím látkam, aj keď zdravotnícki úradníci vyjadrili obavy zo zvýšeného rizika srdcových problémov, najmä u mladších príjemcov očkovania proti Covid.

     Chystajú sa podobné „omyly“ aj na Slovensku a v Česku?

 

     Odkaz:  https://cz24.news/rodina-z-usa-narieka-ze-ich-maloletym-detom-vpichli-mrna-covid-injekciu-namiesto-vakciny-proti-chripke-chystaju-sa-podobne-omyly-aj-na-slovensku-a-v-cesku/

     Celý text:    Rodinka-z-USA.doc

 

 

The Saker: Na kufrech, držadlech a podpalovačích

 

 22. 10. 2021 Janinna , The Saker:     „Je to jako kufr bez držadla: Špatně se nese, ale byla by škoda ho vyhodit“   Ruské přísloví. Ministr obrany USA navštívil Gruzii, Ukrajinu a Rumunsko. Nominálně jsou to všechno „spojenci USA“ (alias kolonie), jejichž skutečná hodnota se však blíží nule.  Předsunutím amerických sil se tyto jednoduše přiblíží k ruským záložním zbraním, což Rusku dává více možností jak je zničit v případném stgřetu. Moje hypotéza: Evropa celá je příslovečný kufr bez držadla - ten zatracený kufr neuneseš, ale ani ho nechceš vyhodit. Co byste s takovým kufrem dělali? Vyjmuli nejcennější obsah a mohli byste zbytek kufru použít třeba na vypálení domu svého největšího nepřítele. Tak proč ho a Ukrajinu nevyužít jako podpalovač?

     Teď se jen podívejte, co dělali a stále dělají Anglosasové: VB se vykašlala na EU. Anglosasové se konsolidují (5 Eyes, AUKUS atd.) USA požadují, aby EU letos v zimě mrzla, zatímco USA vyvážejí svůj plyn do dálněvýchodní Asie a pak svalují vinu na Putina! Takže zde je moje hypotéza: USA chtějí vyvolat válku v Evropě, ale válku omezenou na své nejzbytečnější a nejpoddajnější kolonie, zejména Ukrajinu.  Aby USA neriskovaly, že budou atomově bombardovány, potopeny nebo hypersonicky dekapitovány, dávají nyní Rusku najevo, že ještě mají (nějaké) zuby. Co s tím dělat? Vystoupit ze všech s NATO a EU spojených organizací. Mluvit přímo s USA a vysvětlit jim, a to velmi neomaleně, že i je čeká peklo, že Rusko ani nepotřebuje jaderný úder, aby vážně poškodilo již mrtvé impérium řízené stejně mrtvými USA, které jedou jen na setrvačník. Tento neomalený tón bude ještě účinnější, pokud jej uslyší od Ruska I Číny (což se nyní děje).
 

     Odkaz:  https://www.pokec24.cz/politika/the-saker-na-kufrech-drzadlech-a-podpalovacich/

     Celý text:    Kufry-bez-drzadla.doc

 

 

 

Před klimasummitem v Glasgow: Ulhané modely a

 

 energetická eutanazie Evropy?

 

 21. 10. 2021 , Vítězslav Kremlík     Během covidu mi připadlo zbytečné psát o klimatismu, protože lidé měli jiné starosti. Ale stačí, aby člověk chvíli nedával pozor... a ceny energií mu provětrají peněženku způsobem, jaký by nepokládal za možný. Klimatické modely neočekávaly, že zima 2020/2021 bude tak tuhá. Topná sezóna se protáhla, což vyčerpalo zásoby paliv. Leden 2021 byl v Pekingu nejchladnějším lednem od roku 1966 (zdroj). Únor 2021 byl ve Spojených státech nejchladnější únor za 30 let. (zdroj). Dokonce i Antarktida v roce 2021 zažila nejchladnější zimu za dobu měření od 1957 (byť tam mají zimu v době našeho léta). (zdroj)

     Postupné obnovení výroby po covidovém lockdownu vedlo k nárůstu poptávky po palivech. Bohužel situaci ještě zhoršuje energetická euthanasie Evropy. Kupříkladu Nizozemí v roce 2018 začalo omezovat těžbu v největším nalezišti zemního plynu v EU, v lokalitě Groningen. Z klimatických důvodů tamní vláda rozhodla ho uzavřít nejpozději v roce 2030. (zdroj) Britská vláda zamítla žádost Royal Dutch Shell o povolení rozšířit svou těžbu zemního plynu v Severním moři. Z klimatických důvodů. (zdrojzdrojzdroj) Evropské země nemají letos dost zemního plynu. Prostě proto, že se o jeho naleziště nestarají, nerozvíjejí je a investice do těchto oblastí jsou blokovány z ideologických důvodů. Součástí letošního problému byly výpadky větrné energie, protože letos málo foukalo. Energtický gigant SSE například vykázal, že od dubna do září z obnovitelných zdrojů získal o 30 % méně energie než se čekalo. (zdroj). Přesto si z této sezóny v Bruselu vzali ponaučení, že je třeba urychlit Green New Deal ???!!!

 

     Odkaz:  https://www.protiproud.cz/politika/6087-pred-klimasummitem-v-glasgow-ulhane-modely-a-energeticka-eutanazie-evropy-nobelovky-pro-kyvace-brexit-beze-smyslu-google-bude-jeste-vice-manipulovat-zima-uz-prichazi.htm

     Celý text:    Pred-klimasummitem.doc

 

( Pozn. spr. Webu:    Pro západní superelity (Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Warburgpvé, královské rody Anglie a Nizozemska, horní patro Vatikánu a dalších asi 6.000 nejbohatších a nejmocnějších… ) usilující o východisko z krachu extenzivního západního kapitalismu nastolením NWO není výhodné zničit odpůrce (a „zařídit“, během asi jednoho století, depopulaci planety o 90 až 98 %) raketojadernou válkou (planetu by si poničily - http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html ), ale je pro ně výhodnější, když genocidy většiny lidstva, o kterou usilují,  docílí tím, že se nás zbaví bioterorismem (bakteriologickou válkou – např. Covid19), že se vzájemně vybijeme v malých lokálních válkách, v pouličních bitkách s nepřizpůsobivými migranty, když pomřeme na nekvalitní jedovaté potraviny, když nebudeme mít děti pro bídu - i pro energetickou chudobu !, módní homosexualismus a pod. 

     43. zpráva thinktanku temné elity - Římského klubu – dokonce otevřeně mluví o tom, že životní prostředí nejvíce ničí nejbohatší část světové populace „zlatá půlmiliarda“ – viz Kapitalismus-mrtvola.doc Západní superelity chtějí "utáhnout opasek" také západním elitám a vyšší střední třídě. Proto např. ty vzájemné boje v USA mezi Trumpovci a Bidenovci.)

 

 

 

 

Pane Hašku, takhle ne!

 

 Publikováno: 18.10.2021 , Miroslav Kavij , mlok     Vyhaslá hvězda ČSSD Michal Hašek přichází s myšlenkou na budoucí sloučení ČSSD a KSČM. Pro pana Haška snad jen dvě rady. Komunistická strana Čech a Moravy je suverénní politickou stranou. Po výprasku v parlamentních volbách ve stejně špatném postavení jako ČSSD, která si ale nenechá zvenčí kádrovat své členy! Pro KSČM je nepřijatelné podílet se na vylepšování současného kapitalismu (ale naopak, chce obnovit socialismus) a na dalším vysílání příslušníků Armády ČR k podílení se jako doposud, na zvěrstvech pod hlavičkou NATO dle jejich přání!

     Pane Hašku, vaše knížecí rady a přání jsou spíše jakýmsi zbožným přáním. Sociální demokracie má másla na hlavě za třicet let své obnovené činnosti víc než dost, včetně spolupodílení se na zločinech při privatizaci a rozkrádání našeho státu, ruku v ruce se současnou ODS, která v následujícím vládnoucím období bude v této činnosti pokračovat!

 

     Odkaz:  http://www.rudyprapor.cz/2021/10/18/pane-hasku-takhle-ne/

     Celý text:    Upadek-levice.doc

 

 

 

Lode bez orientácie. Pri vchode do Kerčského

prielivu sa objavil „Bermudský trojuholník“

 

16. október 2021 , Peter Nagy (AM)     Letecká navigácia v oblasti Kerčského prielivu a časti Čierneho mora, ktorá sa nachádza na juhu, sa ukázala ako prakticky nemožná. Neznámy systém elektronického boja ruší všetky elektronické signály v tomto regióne. Výsledkom je, že tu nefungujú rádiové výškomery, rádiové majáky, rádiové kompasy a rádionavigačné systémy. Podľa vojenských expertov bolo toto opatrenie s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené hrozbami Kyjeva zaútočiť na Kerčský most.

     Na posilnenie odolnosti voči rastúcim hrozbám pre bezpečnosť a stabilitu v čiernomorskom regióne, ruský prezident Vladimir Putin zmenil federálny zákon „O jednotkách Národnej gardy Ruskej federácie“. Podľa novej verzie ruská armáda zablokuje chránené oblasti a vody v blízkosti Kerčského prielivu, aby zabránila pokusom o „nelegálne prenikanie“, a bude tak môcť urobiť podľa svojho uváženia. Oficiálna zástupkyňa ministerstva zahraničných vecí Ruska Maria Zacharovova vyzvala Kyjev a Brusel, aby upustili od unáhlených plánov, ktoré prispejú k eskalácii konfliktu na Donbase, informuje agentúra „RIA Novosti“. „Realizácia tejto iniciatívy, mimochodom, priamo odporuje Minským dohodám, povzbudí kyjevskú vládu k ďalšej sabotáži minského balíka opatrení,“ povedala.

 

     Odkaz:  https://www.armadnymagazin.sk/2021/10/16/pri-vchode-do-kercskeho-prielivu-sa-objavil-bermudsky-trojuholnik/

      Celý text:    Lode-bez-orientace.doc

 

 

Soči sonduje utopii multipolárního světa

 

 20.10. 2021 , od Pepe Escobara - "Information Clearing House - "Asia Times"     Probíhající 18. setkání v ruské Soči opět splnilo očekávání. Hlavním tématem byl Globální otřes v 21. století . Z diskusí v Soči vydal Valdaj dvě zajímavé zprávy. Koncept zprávy Věk Pandemie: rok druhý. Budoucnost je zpět v podstatě znamená, že po šoku Covid-19 je představa lineární jednostranné budoucnosti doplněná „pokrokem“ definovaným jako globalizovaná demokracie zakotvující „konec dějin“ mrtvá a pohřbená. Globalizace, orámovaná neoliberalismem, se ukázala být končící.

     Koncept zprávy Historie bude pokračovat: Utopie rozmanitého světa uvádí m.j. slova Zhou Bo z univerzity Tsinghua, že Peking „nemá zájem o bipolaritu“, pokud by mělo jít o Čínu „jako náhradu SSSR během doby studené války“. Zdůraznil „spolupráci“ místo sklouznutí do konfrontace, přesto že Čína „bude spolupracovat i při konfrontaci z pozice síly“. Brazilský ministr zahraničí Celso Amorim vyjádřil jeden z klíčových požadavků Globálního jihu: „potřebu nového institucionálního rámce G-20. Stálým tématem tohoto a ostatních zasedání Valdaje byla „Hybridní válka“. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zdůraznil, že Moskva již nepředstírá, že změny vztahu s NATO jsou v blízké budoucnosti možné. Rusko tedy zavedlo nový postup v atlantistické části světa :  mluvíme pouze s pány a ignorujeme lokaje.

 

     Odkaz:  http://www.informationclearinghouse.info/56816.htm

      Celý překlad:    Utopia-of-a-multipolar.doc

 

 

 

Zachrání Čína světový automobilový průmysl?

 

 21. 10. 2021 by Redakce , Zdroj: cri.cn    Světové dodavatelské řetězce, stejně jako tomu bylo během vrcholu pandemie, i během zotavování z pandemické ekonomické deprese zachraňuje v největší míře Čína. Celosvětově je ovšem jedním z nejvíce rozvrácených průmyslových odvětví automobilový průmysl, který sužuje, jak je notoricky známo, hlavně nedostatek čipů pro automobilní elektroniku. A výrobci čipů na Západě se moc nehodlají uchylovat k výrobám příliš levných čipů s vysokou spolehlivostí a životností, jaké automobilový průmysl potřebuje.

     Mezi takto postiženými zeměmi je i Čína. Leč Čína navyklá i na různé blokády aj. v takových případech začíná jednat velice rychle, a co se nedá sehnat, v tom si zařizuje soběstačnost. Ve čtvrtém čtvrtletí by v Číně nedostatek čipů už nemusel být tak hrozný, neboť země ho už účinně řeší. Během celých prvních tří čtvrtletí roku 2021 vzrostla meziročně přidaná hodnota zpracovatelského průmyslu Číny o 20,1 procenta, kdy některé konkrétní obory vzrostly přímo raketově, jako výroba průmyslových robotů, která vyrostla o 57,8 procenta. Jenže k těm oborům, jejichž růst přímo explodoval, patří i výroba integrovaných obvodů, jež vzrostla o 43,1 procenta.

 

     Odkaz:  https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/zachrani-cina-svetovy-automobilovy-prumysl/

      Celý text:    Zachrani-Cina.doc

 

 

 

Kdo ponese vinu? Přicházející

 

energetická chudoba, ...

 

 10. 10. 2021 , Praha , Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV (Institut Aleny Vitáskové z. s. )

 - Za nedostatek zemního plynu není vinen Putin ;  - Za špatnou energetickou politiku ČR není vinen nějaký úředník z EK, či dokonce EU. Vinu nutno vidět v každém z nás, že jsme tiše přihlíželi, anebo nám to bylo jedno, že naše politické struktury přistupují na podivnou hru energetické politiky, přestože v mnoha směrech to bylo v rozporu s našim veřejným zájmem, v rozporu s Listinou práv a svobod, s Ústavou. Energetický regulační úřad (ERÚ) se ochranou spotřebitelů zabývá, nebo nezabývá? Značná část obchodníků nemá svůj nákup energií dlouhodobě cenově zafixován, a tudíž jen těžce mohou vybalancovat tento cen. růst cen energií povede k rozsáhlému bankrotu těchto firem – jejich insolvenci. Budou nakupovat energie dráž, než je za fixovanou cenu mají prodávat.

     Cena tak vzroste dle mého odhadu nejméně o 60 procent v elektřině, u plynu to bude podstatně více. To je ta lepší varianta, pokud skutečně tyto energie budou mít. Unbandling rozbil dobře fungující systémy a nenahradil je ničím, naopak silně poškodil energetický sektor. Nikdo nesejme odpovědnost politiků, kteří se podíleli a podílejí na destrukci energetiky, špatné legislativě a nefunkčností institucí, které za to odpovídají. Jsou to oni, kteří pracují v rozporu s veřejným zájmem, tudíž protiústavně. Jsou to oni, kteří se nemohou skrýt za kolektivní imunitu a budeme je muset začít vést k odpovědnosti.

 

     Odkaz:  https://www.institut-av.eu/wp-content/uploads/2021/10/Kdo-ponese-vinu.pdf

      Celý text:    Kdo-ponese-vinu.doc

 

 

 

Rusko je lídrem na cestě

k „zelené“ jaderné energetice

 

V podmínkách deficitu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a Plynové krize jsou připraveny evropské země přejít na jadernou energetiku, která byla dříve považována za nepříliš bezpečnou a šetrnou k životnímu prostředí. Zástupci vlád deseti zemí EU (zejména z její východní části) v čele s francouzským ministrem hospodářství a financí Brunem Le Mairem publikovali ve Figaru článek, ve kterém vyzývají ke zvýšení využívání jaderné energie. Podle Macrona je prioritním cílem vytvořit do roku 2030 inovativní malé jaderné reaktory s vylepšeným systémem pro likvidaci vyhořelého paliva. To je velmi užitečné pro Rusko, které vykazuje vysokou úroveň v oblasti mírové jaderné energetiky.

     Senzací ve světě jaderné energie byl začátek výstavby nové generace pohonné jednotky BREST-300 v Seversku, která funguje na principu uzavřeného jaderného palivového cyklu: nahromaděné plutonium jako součást vyhořelého jaderného paliva se používá k výrobě nových dávek čerstvého paliva, přiváděného zvenčí ochuzeným uranem-238. Skutečně průlomové řešení lze nazvat projekt termonukleární instalace tokamaku T-15MD, kterou vyvíjí Národní výzkumné centrum „Kurchatov Institute“. Jaderný kosmický remorkér „Zeus“ bude vybaven pohonnou jednotkou s reaktorem a systémem, který převádí tepelnou energii na elektrickou energii s příkonem 470 kW, a také iontovým raketovým motorem.

 

     Odkaz:  https://www.pravda.ru/economics/1649254-jadernaja_energetika/

      Celý překlad:    Rossija-lidirujet.doc

 

 

 

Putin aj šéf ruskej rozviedky Naryškin apelujú

na maximum práce spravodajských služeb

 

 15. október 2021 , Karol Jerguš (AM) , Rusko     ... na ochranu priestoru územia pred novými vonkajšími hrozbami. Uvádza sa to v pozdrave ruského prezidenta účastníkom 17. schôdze Stretnutia šéfov bezpečnostných a spravodajských služieb SNŠ. Na stretnutie dorazili delegácie deviatich špeciálnych služieb krajín SNŠ — Azerbajdžanu, Arménska, Bieloruska, Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu, Turkménska a Uzbekistanu. Na stretnutí sa zúčastňuje tajomník Ruskej bezpečnostnej rady Nikolaj Patrušev, minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, výkonný tajomník SNŠ Sergej Lebedev a riaditeľ FSB Alexander Bortnikov.

Putin v prvom rade zdôraznil, že je potrebné bojovať proti medzinárodnému terorizmu a extrémizmu, nadnárodným zločineckým skupinám, nezákonnému obchodovaniu so zbraňami, počítačovej kriminalite a obchodovaniu s drogami, pašovaniu a nelegálnej migrácii. Špeciálne služby SNŠ by mali prediskutovať boj proti pokusom o deštruktívnu západnú intervenciu, uviedol Sergej Naryškin.

Slovenský poslanec Ľuboš Blaha vo svojom najnovšom videu poukazuje na prepojenie českých a slovenských novinárov s americkými mimovládnymi organizáciami, ktoré sú v Rusku označované ako zahraniční agenti.

 

     Odkaz:  https://www.armadnymagazin.sk/2021/10/15/putin-aj-sef-ruskej-rozviedky-naryskin-apeluju-na-maximum-prace-spravodajskych-sluzieb/

      Celý text:    Putin-aj-Naryskin.doc

 

 

 

Psychologie politiky

Oskar Krejčí

 

     Politická psychologie (přesnějším názvem by bezesporu bylo slovní spojení psychologie politiky)  je aplikace poznatků psychologie na politiku, poznání hranic racionality politického rozhodování a jednání. Psychologie politiky umožňuje překonat omyl naivního racionalismu, který předpokládá, že člověk jedná vždy na základě rozumu a svým jednáním dosahuje požadovaných cílů. Člověk se vydělil jako zvláštní živočišný druh nejen svoji originální fyziognomií, ale i svojí sociálností. Mnohé z tohoto, co je v politickém jednání jednotlivce zvláštní, čím se liší od jiných jedinců, je pouze osobitým projevem společných vlastností.

     Celá řada projevů lidského jednání je řízena motivy, jejichž určující proměnné si vždy člověk neuvědomuje. Neuvědomuje si tedy ani, proč se chová a jedná právě takto a ne jinak. To pochopitelně platí i v politice. Politologie nedokáže bez  psychologie osvětlit, zda je lidstvo pod tlakem liberální globalizace předurčeno k manipulaci potřeb, zájmů i chování a jednání - a nebo zda může této manipulaci úspěšně čelit. Psychologie politiky je ovšem - jako vše, co člověk užívá - dvousečná zbraň. Může být zneužívána k manipulaci, stejně jako užívána k mnohem laskavějším účelům. Běžně jsou například pro potřeby státníků i institucí sestavovány psychologické portréty jiných státníků, ať již spojenců nebo protivníků či potenciálních protivníků.

     Výňatky z knihy Oskara Krejčího: „Politická psychologie“,

 

      Celý text:    Psychologie-politiky.doc

 

 

Rusové jsou totálně ohromeni

sebevražednou hloupostí Západu

 

 15. října 2021 , The Saker , Ekonom & Byz , Preklad/Publikoval: Zvedavec     Mám se vůbec obtěžovat vyjmenovávat, co takové reakce vyvolalo? Energetickou krizi si EU sama způsobila a v ní se snaží o OBOJÍ (a) i (b) současně: (a) oddálit/zastavit North Stream II  a  (b) požaduje, aby Rusko zvýšilo svou energetickou produkci. Západní média obviňují Rusko z vyvolání krize, zatímco ve skutečnosti Rusko nejenže splnilo všechny své smluvní závazky, ale dokonce ZVÝŠILO (o 10 %) své prodeje nad rámec svých smluvních závazků. Co se týče Ukrajinců, Putin jim právě nabídl dodávku plynu, ale ne za 1500 dolarů, ale za 175 dolarů za tisíc metrů krychlových. Tento vazalský stát USA však jakékoli podobné nabídky hrdě odmítá.

     Budoucnost Ruska není na Západě, ale na jihu (Střední Asie, Blízký východ), východě (Čína) a severu (Arktida). Co se týče blázince zvaného „Evropa„, Rusové s ním nechají jednat „generála Zimu“, který se ho pokusí vrátit z „multikulturní la-la-la země“ a uctívání Grety Thunbergové zpět do reality. Dovedu si představit, jak se současné masové šílenství na Západě zapíše do dějin. Možná jako nejhloupější a nejneuvěřitelnější sebedestrukce v dějinách.

 

     Odkaz:  https://cz24.news/the-saker-rusove-jsou-totalne-ohromeni-sebevrazednou-hlouposti-zapadu/

      Celý text:    Ohromeni-hlouposti.doc

 

 

Kdo v EU projednává sankce proti

Ruské federaci kvůli plynové krizi

 

 15. 10. 2021 Janinna     Kvůli energetické krizi jsou někteří poslanci pro nové sankce vůči Rusku, včetně pokut vůči Gazpromu. Podle europoslance Gunnara Becka  někteří zástupci „zelených“ a liberálních sil v EU přesouvají odpovědnost na Ruskou federaci kvůli rozsáhlé energetické krizi, které Evropa čelí v předvečer topné sezóny. Plynovou krizi v Evropě však způsobily jiné důvody. EU již mnoho let uplatňuje politiku opouštění dlouhodobých smluv a přechod na spotové obchodování s energií. A to sehrálo krutý vtip,“ řekl evropský politik listu Izvestija.

     Šéf diplomacie EU ve svém prohlášení ze dne 14. října poznamenal, že Rusko plní své smluvní závazky ohledně plynu, ale nedodává EU dodatečně tolik „jak by mohlo“, a proto ceny rostou. Josep Borrell však zkresluje fakta, protože příjem ruského plynu, mimo jiné prostřednictvím „Nord Stream 2“, je právě v zájmu EU a Německa. Evropský diplomat se však nadále drží rétoriky studené války. Plynovod „Nord Stream 2″, který by mohl problém vyřešit, přestože byl dokončen, ještě nebyl uveden do provozu.“ Důvodem je nesouhlas Francie a dalších členských států EU, částečně kvůli tlaku ze strany USA, zdůraznil politik. Polská společnost PGNiG, která získala od BNetzA právo účastnit se certifikace SP-2 ... již tvrdí, že potrubí nesplňuje formální požadavky na certifikaci...

 

     Odkaz:  https://www.pokec24.cz/politika/kdo-v-eu-projednava-sankce-proti-ruske-federaci-kvuli-plynove-krizi/

      Celý text:    Sankce-proti-RF.doc

 

 

 

Pak bude pozdě honit bycha

 

 14.10.2021 , Jaroslav Štefec , mlok     ... díky ústupkům vůči stále agresivnějším požadavkům muslimských předáků na změny kulturního prostředí Německa tak, aby „splňovalo“ náboženské a právní požadavky islámu. V milionovém Kolíně nad Rýnem žije asi 120 tisíc muslimů, v samotném hlavním městě Berlíně žije cca 250 tisíc až 300 tisíc muslimů, což je přibližně 9 % berlínské populace. Stejně jako většina z 5,5 miliónu muslimů, žijících v Německu, pochází z Turecka a jejich exodus do této země začal zhruba před 60 lety.

     Dnes, díky ústupkům vůči stále agresivnějším požadavkům muslimských předáků na změny kulturního prostředí Německa tak, aby „splňovalo“ náboženské a právní požadavky islámu, úmyslnému přehlížení problémů s rostoucím počtem uzavřených muslimských komunit, s radikalizací části mladých muslimů, se zamlžováním informací o rostoucí kriminalitě a zejména díky otevření hranic Německa nové vlně přistěhovalců z Afriky a Středního východu, se především západní část Německa potýká s realitou rychle rostoucích bezpečnostních hrozeb vůči původnímu obyvatelstvu, jejich kulturnímu dědictví, životům a majetku. ČR je dnes v situaci, kdy s nepříznivým vývojem ještě může za pomoci zahraničních zkušeností a odborníků něco udělat, v budoucnosti už bude pozdě „bycha honit“.

 

     Odkaz:  http://www.rudyprapor.cz/2021/10/14/pak-bude-pozde-honit-bycha/

      Celý text:    Honit-bycha.doc

 

 

Drahá elektřina? To je schválně. Abyste

zchudli a méně nakupovali. Padlo to jasně

 

 14.10.2021 | Ze sítí     Ceny elektřiny v Evropě dále trhají rekordy. EU už státům dala „příručku“, co mohou dělat. Podle šéfredaktora Info.cz Michala Půra zde panuje mylný obraz, že zdražování je vedlejší efekt Green Dealu. Kvůli tomu se střetl s ekologickým novinářem z Deníku Referendum. A vytáhl na něj slova místopředsedy Evropské komise, který přiznal, že jakákoliv opatření na cenu budou mít vliv Brusel po státech v EU chce lepší data o energetické chudobě a hodlá požádat Evropskou radu o doporučení ohledně sociálních dopadů. Co ovšem Brusel dle serveru udělat nechce, je reformovat trh s elektřinou.

     Místopředseda Evropské komise Franse Timmermanse, který Green Deal obhajuje a prosazuje. Jeho reakce na nárůst cen plynu a elektřiny po celé EU byla, že to dokazuje, že EU se musí zbavit své závislosti na importovaných fosilních palivech a co nejrychleji přejít na obnovitelné zdroje energie. Šéfredaktor serveru Info.cz Michal Půr . „Největší dezinformací kolem rostoucích energií je, že nárůst je jakýsi okrajový jev Green Dealu. To je nepochopení. Nárůst je cílem Green Dealu, aby lidé omezili spotřebu.“ Jak Green Deal ovlivní cenu, vysvětlil Půr v diskusi. Podle něho to bylo právě schválení Green Dealu, které na trh přivedlo spekulanty.

 

     Odkaz:  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Draha-elektrina-To-je-schvalne-Abyste-zchudli-a-mene-nakupovali-Padlo-to-jasne-680229

      Celý text:    Draha-elektrina-schvalne.doc

 

 

 

Josef Skála: Putin prohrál české volby?

Pak upřímnou soustrast voličům

 

 11.10. 2021 , Sputnik se zeptal zkušeného politika, bývalého místopředsedy Komunistické strany Čech a Moravy, publicisty Josefa Skály :   Harakiri spáchala politika „poctivé správy“. Správy dnešních shnilých poměrů, čeho jiného. S námi musí přicházet jasná alternativa. Skutečná východiska ze všech pastí, s nimiž si neví rady „elity“, okupující většinu zdrojů planety. Jedině pak jsme mluvčím a navigátorem miliónů lidí, s nimiž se poměry nemazlí. I spousty těch, komu nic nehrozí, nadvláda impotence a darebáctví se však příčí jejich erudici a morálce. Právě tuhle roli jsme už však přestali hrát. Zadusilo ji vedení strany, jež rezignovalo až po sobotním fiasku.

     Ústup do jakési kruhové obrany po "sametové revoluci" byl tehdy vynuceným manévrem. Podmínky se však mezitím změnily dramaticky. Kdo jiný se měl postavit do čela kritickým náladám a protestním hlasům, než právě my? Naše křídlo v KSČM o to bojuje už řadu let. Jen o pár hlasů jsme prohráli i na sjezdech v letech 2016 a 2018. Média se nám pošklebují jako „součásti establishmentu“, kterou si „pronajalo ANO“. Ty, kdo řídí a tlumočí politiku strany, však neprobralo z mrákot ani to. Na skutečnou alternativu rezignovali úplně. V bláhové naději, že voličům „prodají“ své zásluhy na politice vlády.

     Antikomunisté se radují předčasně. Vstaneme jako Fénix z popela. Chvíli to potrvá. A nebude to žádný med. Kapitalismus je v rekordní krizi. Následky brzy zaskočí i milióny našich lidí, zvyklých na existenční pohodlí. Tím rychleji poroste poptávka po opozici, která si nehraje na vojáčky.

 

     Odkaz:  https://nasrestart.cz/ocima-radikalni-opozice/4144-josef-skala-putin-prohral-ceske-volby-pak-uprimnou-soustrast-volicum

      Celý text:    Skala-Volby.doc

 

 

 

Raketový konstruktér Konanychin: Rusko má

tajné technologie pro boj s USA ve vesmíru

 

 9. 10. 2021 Janinna     Moskva vlastní utajované technologie pro boj s USA ve vesmíru, ale pro boj s Washingtonem v informačním prostředí potřebuje uplatnit tvrdší taktiku. Tento názor vyjádřil raketový inženýr Dmitrij Konanychin v rozhovoru pro «ПолитРоссии». Hovořil o tom jakou pozici by měla Moskva zaujmout v rostoucích závodech ve zbrojení ve vesmíru. „Pro nikoho již není tajemstvím, že vedení amerických vesmírných sil cíleně integruje komerční a vojenský sektor vesmírného průmyslu do jednoho prostoru,“ řekl.

     Podle Konanychina, generální štáb Ruské federace a vrchní velitel ozbrojených sil RF, ruský prezident Vladimir Putin vědí, jaké kroky je třeba podniknout, aby se hrozbě z vesmíru podařilo čelit, a určitě přijímají nezbytná opatření. Tyto informace však prozatím nejsou inzerovány. Kromě technologických opatření jsou potřeba i opatření informační. A tady Washington zatím vyhrává. Dmitrij Konanychin připomněl:   Americké vesmírné velení operuje po celém světě a vytváří se svými partnery „jednotné vesmírné prostředí“. V této informační válce potřebuje Rusko získat výhodu, je přesvědčen.

 

     Odkaz:  https://www.pokec24.cz/politika/raketovy-konstrukter-konanychin-rusko-ma-tajne-technologie-pro-boj-s-usa-ve-vesmiru/

      Celý text:    Boj-ve-vesmiru.doc

 

 

 

Zelená agenda a plán na kolaps

světové průmyslové ekonomiky.

 

 12.10. 2021 , F. William Engdahl , Global Research      Cena energie ze všech konvenčních zdrojů celosvětově roste. Není to ani zdaleka náhodné, je to dobře zorganizovaný plán na zhroucení světové průmyslové ekonomiky, která již byla dramaticky oslabena téměř dvěma roky směšné Covid karantény a souvisejících opatření. Je to plánovaný důsledek toho, čemu se někdy říká Davosský velký reset nebo Zelená agenda bezuhlíkového šílenství. Asi před dvěma desítkami let začala Evropa se zásadním posunem k nesprávně určeným obnovitelným zdrojům nebo zelené energii, zejména solární a větrné. Německo, srdce evropského průmyslu, provádí transformaci s nedomyšlenou Energiewende.

     Vyhlídky na mimořádně chladnou a dlouhou zimu v Evropě a rekordní nedostatek větrné energie v severním Německu spustily panický nákup plynu na světových trzích LNG na začátku září. Jedná se o nejnovější darebáctví Wall Streetu a dalších světových finančních trhů od doby, kdy se generální ředitel Black Rock Larry Fink stal členem představenstva Světového ekonomického fóra Klause Schwaba v roce 2019. Byly zřízeny přední společnosti certifikující ESG, které udělují „politicky korektní“ ESG hodnocení akciovým společnostem, a trestají ty, kteří jej nedodržují. Říkají tomu ESG investování. Bez dramatického přehodnocení páchají EU a další průmyslové ekonomiky svévolně ekonomickou sebevraždu. Evropská energetická krize se chystá být globální.

 

     Odkaz:  https://www.globalresearch.ca/green-agenda-how-energy-crisis-different-all-others/5758413

      Celý překlad:    Green-Agenda.doc

 

( Pozn. spr. Webu:    Pro západní superelity (Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Warburgpvé, královské rody Anglie a Nizozemska, horní patro Vatikánu a dalších asi 6.000 nejbohatších a nejmocnějších… ) usilující o východisko z krachu extenzivního západního kapitalismu nastolením NWO není výhodné zničit odpůrce (a „zařídit“, během asi jednoho století, depopulaci planety o 90 až 98 %) raketojadernou válkou (planetu by si poničily - http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html ), ale je pro ně výhodnější, když genocidy většiny lidstva, o kterou usilují,  docílí tím, že se nás zbaví bioterorismem (bakteriologickou válkou – např. Covid19), že se vzájemně vybijeme v malých lokálních válkách, v pouličních bitkách s nepřizpůsobivými migranty, když pomřeme na nekvalitní jedovaté potraviny, když nebudeme mít děti pro bídu, módní homosexualismus a pod. 

     43. zpráva thinktanku temné elity - Římského klubu – dokonce otevřeně mluví o tom, že životní prostředí nejvíce ničí nejbohatší část světové populace „zlatá půlmiliarda“ – viz Kapitalismus-mrtvola.doc Západní superelity chtějí "utáhnout opasek" také západním elitám a vyšší střední třídě. Proto např. ty vzájemné boje v USA mezi Trumpovci a Bidenovci.)

 

 

Regály britských obchodov sa vyprázdnili

rovnako ako benzínové pumpy

 

 11. októbra 2021 , HSP/Sputnik , Londýn      Každý šiesty Brit tvrdí, že “nedokázal nakúpiť potrebné potraviny“, každý tretí si zase robí zásoby na prahu zimy a Vianoc. Cez víkend sa vyprázdnili regály po celej Veľkej Británii, milióny zákazníkov tvrdia, že v posledných dvoch týždňoch nedokázali nakúpiť najnutnejšie potraviny kvôli kríze s dodávkami. Stovky tisíc zákazníkov si objednali dodávku potravín do 25. decembra, vládni úradníci zvažujú možnosť nasadenia vojakov ako vodičov nákladiakov na Vianoce, aby nedošlo k deficitu tovaru.

 Príčinou tohto správania “nepokoj a obavy“, ktoré vznikajú, keď ľudia čítajú správy v tlači a vidia fotografie radov na benzínových pumpách. Rovnaké pocity vedú stovky ľudí do obchodov s potravinami. 23. septembra zavrela korporála BP vo Veľkej Británii niekoľko desiatok benzínových púmp kvôli komplikáciám s dodávkami paliva. Spôsobilo to panický nákup benzínu, rady a zápchy. Trvalo to celý víkend. Veľký počet benzínových púmp nemá ani palivo. Združenie maloobchodníkov s benzínom varovalo, že dve tretiny z takmer 5,5 tisíc púmp sú prázdne, Ostatné „čiastočne prázdne a čoskoro sa vyprázdnia“.

 

 

 

Britský Daily Mail: Veľká vzbura

pilotov Southwest airlines

proti smrtiacemu covid očkovaniu.

 

 12. října 2021 , Charlotte Mitchell , preklad: Jana Ray Tutková , HSP      USA: SouthWest Airlines, historicky prvé nízkonákladové aerolínie, zrušili minulý víkend skoro dve tisíc letov s výhovorkou, že majú problémy s kontrolou leteckej premávky a počasím. Daily Mail informoval o tom, že zrušenie letov nasledovalo 2 dni po tom, čom odborárske hnutie, ktoré zastupuje 10 000 pilotov SouthWest Airlines, požiadalo súd zablokovať povinnosť očkovania proti Covid-19.

     Pilot SouthWest Airlines vysvetľuje, že tak ako piloti nemôžu sa priznať k štrajku, ani letecká spoločnosť zrejme nechce vzbudzovať vášne okolo novej podmienky očkovania. Prezident Biden dal povinné očkovanie ako podmienku pre všetky súkromné spoločnosti, ktoré chcú mať zmluvy s federálnou vládou, aby mali svojich občanov preočkovaných. Biden nemôže nanútiť očkovanie jednotlivým štátom, 20 z nich dokonca má vakcinačné pasy zakázané, len 4 štáty uznávajú nadpráva pre zaočkovaných. Vedenie spoločnosti môže byť v konfliktnej situácii, nakoľko minulý rok dostalo 25 miliárd USD v hotovosti na podporu zamestnanosti počas Covid pandémie a ďalších 25 miliárd v pôžičkách.

 

     Odkaz:  https://cz24.news/britsky-daily-mail-velka-vzbura-pilotov-southwest-airlines-proti-smrtiacemu-covid-ockovaniu-2000-vikendovych-letov-zrusenych/

      Celý text:    Vzbura-pilotov.doc

 

 

 

Soumrak rozumu. Kam až se chceme propadnout?

 

 4.2.2021  Monika HOŘENÍ     Rozhovor Haló novin s profesorem Pavlem Kalvachem, lékařem neurologem a vysokoškolským pedagogem.     Vzpomeňme na doby, kdy školy nejen vzdělávaly, ale také vychovávaly. Dbaly na slušnost ve vyjadřování a ve vzájemném chování. Lhát, krást, mluvit sprostě nebo podvádět se pokládalo za vadu charakteru a společnost usilovala o svou vyšší civilizaci. Takt, zdvořilost a čest byly výdobytkem kulturní společnosti. Tento trend se s dosažením významného blahobytu obrací nyní směrem opačným a směřuje, jak řekl výstižně pan prezident, k anticivilizaci.

     Evropa již měla řadu mírotvorných organizací a přece zase dali burani ve třicátých letech přednost Hitlerovi. Prázdnota myšlenkové produkce se v EU doplňuje nevraživostí k nabádavým připomínkám, jimiž by pozorní lidé chtěli vrátit úctu k životu, ke slušnosti, k rozumu, též oficiálním institucím. Ideologii sebevraždy liberálního Západu však naopak takové instituce, jako zastupitelské orgány, soudy, policie, dokonce i školy, prosazují masově, proti zájmu místních kultur. Chronický psychosociální stres, jak výstižně napsal Prim. MUDr. F. Koukolík, DrSc., »je způsoben sociální nejistotou, narušením vztahů mezi rodiči a dětmi, školní a pracovní šikanou, růstem korupce, zvyšující se zadlužeností, obtížnou vymahatelností práva, činností narkomafie, rozporem mezi debilizující propagandou a realitou, též masivním zbrojením, tudíž životem v postpravdivém a postfaktickém světě«.

 

     Odkaz:  http://www.halonoviny.cz/articles/view/54905975

      Celý text:    Soumrak-rozumu.doc

 

 

Rusko a Čína označili vojensko-biologický

vývoj USA za nebezpečný

 

 Bratislava 8. októbra 2021 , HSP/Sputnik     Ruská federácia a Čínska ľudová republika vypracovali spoločné vyhlásenie o hrozbe, ktorú predstavuje činnosť viac ako 200 amerických biologických laboratórií, pôsobiacich mimo Spojených štátov amerických. Tento dokument na zasadnutí prvého výboru Valného zhromaždenia OSN prečítal zástupca stáleho predstaviteľa Číny pri OSN Geng Shuang. Diplomat tiež vysvetlil, že vyhlásenie sa týka posilnenia Dohovoru o zákaze biologických zbraní.

     Viac ako 200 amerických biologických laboratórií sa nachádza mimo Spojených štátov amerických a pôsobia neprehľadne, netransparentne a vyvolávajú vážne obavy a otázky zo strany medzinárodného spoločenstva o tom či je to v súlade s Dohovorom o zákaze biologických zbraní,“stojí v dokumente. Moskva a Peking sa navyše zhodujú, že tieto aktivity ohrozujú národnú bezpečnosť Ruska a Číny. Rusko a Čína tak vyzvali Washington a jeho spojencov, aby konali otvorene a zodpovedne a informovali svetové spoločenstvo o svojich vojensko-biologických aktivitách v zahraničí.

 

     Odkaz:  https://www.hlavnespravy.sk/rusko-a-cina-oznacili-vojensko-biologicky-vyvoj-usa-za-nebezpecny/2706608

      Celý text:    Spolocne-vyhlasenie.doc

 

 

Prvé použitie ruského systému

elektronického boja Murmansk-BN

vyplo komunikáciu NATO v Európe

 

 10. október 2021 , Maroš Šolc (AM)     Ruské ministerstvo obrany v reakcii na rozmiestnenie ďalších jednotiek NATO na severe a západe Európy posilnilo svoje vojenské zoskupenie v oblasti Kaliningradu. Spolu s ním tam boli nasadené ruské systémy elektronického boja „Murmansk-BN“. Prvá aktivácia systémov elektronického boja s ultra dlhým dosahom zanechala všetky sily NATO v európskom priestore bez komunikácie. „Zasiahnuté“ boli vojenské a strategické zariadenia Severoatlantickej aliancie vrátane námorných a leteckých základní. V súčasnosti je 3000km dosah systému elektronického boja Murmansk-BN najväčší na svete. Nespôsobuje žiadne významné škody na elektronických systémoch, ale potláča samotný signál, čím pripravuje nepriateľa o koordináciu a komunikáciu, ktorá sa stáva kritickou v modernej vojne.

V máji podpredseda vlády Ruskej federácie, Jurij Borisov, oznámil:  „Spoločným úsilím ruského ministerstva obrany, vedeckými a obranno-priemyselnými komplexmi sa od roku 2015 vytvorili moderné rušiace systémy na zemi, vo vzduchu a na mori na všetkých úrovniach velenia a riadenia, z ktorých mnohé nemajú vo svete obdoby,“ cituje ho Interfax. Podľa Borisova bolo vyvinutých 19 najmodernejších rádio-elektronických bojových zariadení vrátane leteckých. Medzi technologicky najvyspelejšie patria aj komplexy „Palantin“ a „Tirada“.

 

     Odkaz:  https://www.armadnymagazin.sk/2021/10/10/prve-pouzitie-ruskeho-systemu-elektronickeho-boja-murmansk-bn-vyplo-komunikaciu-nato-v-europe/

      Celý text:    Prve-pouzitie.doc

 

 

Alexander Rogers: Príčiny kolapsu

dopravy v USA

 

 6. október 2021 Alexandr Rodgers , ( AM, JPGazeta )      Najmodernejšie a veľmi drahé, načo tajiť, americké vzdelávanie, chrlí špecialistov na práva menšín, históriu útlaku a klasifikáciu pohlaví. No zároveň sa rýchlo znižuje celkový počet ľudí, ktorí môžu pracovať ako operátori vežových žeriavov, vodiči vysokozdvižných vozíkov a nákladných automobilov a ako prístavní robotníci. Výsledkom je dopravný kolaps, keď v prístavoch miest Los Angeles a New York čakajú tankery a nákladné lode v rade na vykládku štyri alebo viac týždňov, pričom vykazujú obrovské straty. V súvislosti s pandémiou koronavírusu fracht týchto lodí stúpol miestami až päť- či ešte viacnásobne.

     LGBT-aktivisti si síce môžu na prehliadku navliecť montérky a prilbu, no urobiť betónový poter alebo položiť asfalt nedokážu. Biden reční o sto šesť a vyčleňuje stovky miliárd na budovanie infraštruktúry… no z nejakého dôvodu sa nakreslené doláre kvalifikovanými pracovníkmi nestanú. A nakoniec, tretím dôvodom logistických peripetií sú problémy s kontajnermi. Spočívajú v tom, že kontajnery s tovarom prichádzajú z Číny a EÚ. A do týchto kontajnerov nie je čo nakladať — Spojené štáty vyrábajú veľmi málo z toho, čo Číňania a Európania potrebujú. Preto je na celom svete nedostatok nákladných kontajnerov, len v USA je ich prebytok.

 

     Odkaz:  https://www.armadnymagazin.sk/2021/10/06/alexander-rogers-priciny-kolapsu-dopravy-v-usa/

      Celý text:    Kolaps-v-USA.doc

 

 

Kedmi vysvětlil kdo stál za vydáním

Pandora Papers

 

8. 10. 2021 Janinna  Autor: Michail Kruglov     Bývalý šéf izraelské služby „Nativ“ Jakov Kedmi, diskutující o vydání „Pandora Papers“, poznamenal, že taková vyšetřování se provádějí na zakázku. V případě ICIJ iniciátorem byl americký miliardář George Soros, uvedl expert. „Světový spekulant a podvodník, který poškodil ekonomiku více než jedné země, je nyní v čele této společnosti. A pokud někdo říká, že by se při vyšetřování mohlo spojit 500–600 novinářů – tak to je pohádka,“ zdůraznil Kedmi.

Globálním cílem miliardáře je, podle Kedmiho, podkopat současný světový řád. Z tohoto důvodu Soros pomocí novinářů „koupených podle živé hmotnosti“ neatakuje konkrétní stát nebo režim, ale všechny po pořádku. Tato taktika mu umožňuje počítat s rychlým spuštěním procesů, které potřebuje. Politický stratég Marat Baširov dříve vyjádřil názor, že „Pandora Papers“ je pečlivě naplánovanou operací západních speciálních služeb namířených proti určitým jednotlivcům.     https://bit.ly/3uQ4T2P

 

     Odkaz:  https://www.pokec24.cz/politika/kedmi-vysvetlil-kdo-stal-za-vydanim-pandora-papers/

      Celý text:    Kdo-za-Pandora-Papers.doc

 

 

Seminář s širším myšlenkovým obohacením

 

4.10. 2021 , TEXT a FOTO – Haló noviny / Monika HOŘENÍ     Litoměřický odborný seminář (LOS), jenž nese název podle místa, kde proběhly jeho první ročníky, a který se přesunul do sousedních Lovosic, přivítal v sobotu 2. října v Kulturním domě Lovoš desítky posluchačů a devět řečníků. Konal se již posedmé. Vystoupili europoslankyně KSČM Kateřina Konečná, slovenský poslanec Luboš Blaha, člen správní rady Českých loděnic Jan Skalický, komunistický historik a publicista, kandidát do Sněmovny v Praze Josef Skála, docent Radim Valenčík, historička Marie Neudorflová, sociolog Petr Hampl, ekonom a filozof profesor Peter Staněk a novinář a spisovatel Petr Hájek.

 

     Odkaz na playlist, kde jsou zvlášť jednotlivá vystoupení:

     https://youtube.com/playlist?list=PLbjEA1ku806jATBqhkYdAnBADlF0oM2bh

     Link na celý záznam nesestříhaný:

     https://youtu.be/YZitRjIOo5Y

 

     Odkaz:  http://www.halonoviny.cz/articles/view/55966265

      Celý text:    Seminar-s-obohacenim.doc

 

 

Čína na mušce - je na řadě válka

na Dálném východě a v Tichomoří?

 

7.10.2021 The Saker      Anglosasové mají Čínu na mušce už delší dobu a nyní se Čína stala zlým, prohnaným strašákem č. 1, který z této pozice vytlačil Rusko. Politika USA, NATO a EU vůči Rusku zcela selhala. Selhala politicky i vojensky. Celá "ukrajinská strategie" se také ocitla na huntě a nyní se změnila v nezvládnutelnou noční můru pro EU (která si to bohatě zaslouží). Jinými slovy, Evropa je nyní "špatným místem" pro USA, které toho opravdu nemohou mnoho udělat, aby tuto skutečnost změnily. Blízký východ je dalším "špatným místem" pro USA, které toho opravdu nemohou moc udělat, aby tuto realitu změnily.

     Čína je největší a nejsilnější ekonomickou mocností na planetě a Číňané jsou géniové v oblasti obchodu. Čínu řídí vedení, které USA nemohou kontrolovat. Čína udělala neuvěřitelný pokrok ve vojenské oblasti a USA nemohou ani kontrolovat čínský internet. Západní vládnoucí elity propadají panice a konsolidují se do menší, ale potenciálně tvrdší "anglosféry", jejíž nejlepší pozice jsou v Tichomoří. Všechny velmoci se připravují na velkou válku na Dálném východě Asie a Tichomoří. Rusko však nikdy nedopustí, aby anglosféra vojensky porazila Čínu. Jednoduše řečeno, nemůže si to dovolit.

 

     Odkaz:  http://www.zvedavec.org/komentare/2021/10/8873-cina-na-musce-je-na-rade-valka-na-dalnem-vychode-a-v-tichomori.htm

      Celý text:    Cina-na-musce.doc

 

 

 

Zazvonil zvonec...a očkovacím

covidpohádkám je konec


 5.10.2021 Jana Zwyrtek Hamplová
     Vakcíny proti onemocnění virem SARS-COV2 chrání jen před těžším průběhem nemoci,a to ještě ne vždy. Naopak - někomu mohou i uškodit. Užitečný efekt vakcinování je v tuto chvíli neskutečně přeceňován, a těch lží kolem vakcinace bylo a je celosvětově zneužíváno k obrovským obchodům a k politice.

     Už je totiž více než jasné, že:

1. Očkování chrání (snad!) jen před těžším průběhem nemoci, a to ještě ne vždy. Cca 20% dnes hospitalizovaných je očkovaných
2. Očkovaný může onemocnět opět - stejně jako neočkovaný.
3. Očkovaný může být nositel viru - stejně jako neočkovaný.

     Po roce a půl také docházejí firmy k tomu, že důležitý je lék, a vrací se dokonce k Ivermectinu, tedy děje se to, co umlčovaní a znevažovaní odborníci říkali dávno - že je třeba covid léčit, ne zavírat lidi doma naopak bez jakékoli léčby. Tedy stát uvrhl očkované svými sliby jistoty do nejistoty. Zkrátka očkovaní byli hrubě podvedeni, neočkovaní byli a jsou protiústavně diskriminováni.
 

     Odkaz:  http://www.zvedavec.org/komentare/2021/10/8871-zazvonil-zvoneca-ockovacim-covidpohadkam-je-konec.htm

      Celý text:    Zazvonil-zvonec.doc

 

 

Jak moc je každé evropské letadlo vyrobeno v Číně?

 

Redakce      Jedním z průmyslů, které se v Číně v poslední době rychle rozvíjí, je letecký průmysl. Kdy jde samozřejmě mj. o výrobu vlastních čínských letadel a o společný vývoj letadel spolu s Ruskem. Čínská letadla často létají s ruskými motory, ale nedávno jsme referovali o nově vyvinutém čínském proudovém motoru s extrémně vysokým obtokovým poměrem, který svou účinnosti a obrovským tahem při malé spotřebě překonává i ruské motory. Ale nejde jen o to. Čína je silně zapojena do dodavatelských řetězců leteckého průmyslu nečínských výrobců, kdy části výroby jejich letadel probíhají u jejich čínských dodavatelů.

     Např. před několika dny proběhla ceremonie, při níž čínský podnik Aviation Industry Corporation of China (AVIC) dodal svému evropskému odběrateli první jednotku vybavení trupu Airbusu A320 a pětistou jednotku vybavení křídla pro A320. Čína se tak stala jednou z šesti zemí, které mají více než 100 kvalifikovaných dodavatelů pro Airbus. Na druhou stranu počty kvalifikovaných dodavatelů z USA a z Británie se během pandemie propadly. Jednou z výhod je i to, že v Číně nejenže se po pandemii rychle zotavuje samotná výroba, ale i doprava včetně letecké, která je občas pro včasné dodávky potřebná a přináší větší poptávku od leteckých výrobců.

 

     Odkaz:  https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/jak-moc-je-kazde-evropske-letadlo-vyrobeno-v-cine/

      Celý text:    Letadla-Cina.doc

 

 

 

Ukrajina. Ako sa bezvíz zmenil na bezgaz

 

 Ukrajina, 4. október 2021 (AM)     Jednotlivé štáty Európskej únie nastolili otázku možnosti zrušenia bezvízového režimu s krajinami západného Balkánu, ako aj s Ukrajinou, Gruzínskom a Moldavskom. Podľa dokumentu EÚ je Nemecko, Francúzsko a Taliansko v poslednom čase čoraz viac frustrované zneužívaním bezvízového styku. Dokument spomína nárast „trestných činov súvisiacich s neoprávneným pobytom“ zo strany občanov Albánska, Moldavska, Ukrajiny a Srbska. „Vezmite peniaze a utečte“ je podstatou ukrajinskej myšlienky – kráľovať s peniazmi a potom utiecť. Keď sa však ukrajinský tranzit zmenil na „bezgaz“ - potom aj “bezvíz” s Ukrajinou stratil pre Európsku úniu zmysel. Náklady prekročili výhody.

     V súvislosti s neustálym rastom taríf pre energetické nosiče čelí Európa kríze, aká nemá v posledných desaťročiach obdobu. Cena zemného plynu vstupujúceho na holandskú burzu TTF od začiatku roka vzrástla o takmer 400%. Vzhľadom na blížiace sa chladné počasie a rekordné ceny plynu európski výrobcovia, ktorí nestihli včas uzavrieť dohody s „Gazpromom“, zúfalo hľadajú príležitosť na rýchle zvýšenie dodávok uhlia. Proces prípravy dodávok uhlia do Európy z Ruska však bol výrazne skomplikovaný a sťažený samotnými Európanmi, ktorí teraz trpia vďaka vlastným reguláciám.

 

     Odkaz:  https://www.armadnymagazin.sk/2021/10/04/ukrajina-ako-sa-bezviz-zmenil-na-bezgaz/

      Celý text:    Ukrajina-bezgaz.doc

 

 

 

Katukov, sovietsky krotiteľ nemeckých „Tigrov“

 

 2. septembra 2021 , Vladimír Mikunda (AM)     Jedným z vojvodcov, ktorý ideológom blitzkriegu dokázal vnútiť svoju vlastnú taktiku, bol tankový odborník Michail Jefimovič Katukov. V rajóne Dubna, Lucku a Rovna sa rozpútala jedna z najväčších tankových bitiek 2. sv. vojny: na oboch stranách bolo nasadených vyše 4500 tankov. Veliteľ divízie a náčelník delostrelectva každý deň rozpracúvali nový plán „kočujúčich hlavní“. Batérie dňom i nocou menili pozície, na základe čoho Nemci mali pocit, že proti nim stoja veľké delostrelecké sily. Katukov tým ochránil delá. Keďže Katukovovi neboli dodávané T-34, ten sa rozhodol obsadiť palebné pozície s ich maketami.

     Katukov aj pri Mcensku presvedčivo predviedol efektívnosť svojej taktiky. Hitlerovci, ktorí mali mnohopočetnú prevahu, niesli pod Mcenskom ťažké straty – „katukovci“ ich bili z úkrytov nečakane a prudko, schopne unikali spod úderov letectva a spaľovali celé motorizované kolóny. V bojoch pri Mcensku Katukovova brigáda zlikvidovala 133 nemeckých tankov, pričom stratila len 28 svojich. Na jar 1945 prešla 1. tanková armáda Katukova do útoku v rámci Berlínskej operácie a úspešne forsírovala rieku Sprévu a útočila na Berlín. Po vojne dvojnásobný Hrdina ZSSR Michail Katukov velil tankovým a mechanizovaným vojskám skupiny sovietskych vojsk v Nemecku. Potom velil 5. gardovej mechanizovanej armáde v Bieloruskom vojenskom okruhu. V roku 1959 sa stal maršalom obrnených tankových vojsk.

 

     Odkaz:  https://www.armadnymagazin.sk/2021/09/02/katukov-sovietsky-krotitel-nemeckych-tigrov/

      Celý text:    Katukov.doc

 

 

Šéf největšího výrobce čipů říká, že jich automobilkám dodá, kolik budou chtít, ony ale (ty nejmodernější) nechtějí

 

2.10.2021 | Petr Miler   Zdroje: Fortune, Jalopnik     Automobilovým průmyslem zmítá nevídaná krize způsobená nedostatkem dílů potřebných pro výrobu a za největší problém jsou označovány čipy. Vše je podáváno tak, že za potíže mohou výrobci čipů, kteří nestíhají vyrábět, problém je však mnohem složitější, než se na první pohled může zdát. Není to komplot?

     Šéf Intelu Pat Gelsinger vysvětluje:  Výrobci aut nechtějí moderní čipy vhodné dnešních do počítačů nebo chytrých telefonů. Auto ale není iPhone, není to tak, že za 3 nebo 4 roky bude zralé na odpis, musí vydržet 15, 20 i více let. To je první faktor. Druhým pak je, že po celou tu dobu musí být spolehlivé a na nejmodernější, z dlouhodobého hlediska nevyzkoušená řešení, není spoleh. Výrobci, kteří dříve zachovávali výrobu starších čipů, s ní pak loni pod tlakem „koronavirových požadavků” na jiné zboží a kvůli omezeným objednávkám automobilek skoncovali a přešli na modernější konstrukce. Situace nemá jednoduché řešení a budeme se s ní potýkat nejspíše ještě několik let.

 

     Odkaz:  https://www.autoforum.cz/zajimavosti/sef-firmy-vyrabejici-cipy-rika-ze-jich-vyrobcum-aut-doda-kolik-budou-chtit-ony-je-ale-nechteji

      Celý text:    Vyrobce-cipu.doc

 

 

Rusko ešte viac sprísnilo podmienky

pre zahraničných agentov

 

4. október 2021 , Milan Novický (AM) , Rusko     Zahraniční agenti – neziskové organizácie podporované zo zahraničia budú musieť ministerstvu spravodlivosti predložiť výročnú správu o svojej činnosti, výdavkoch a príjmoch, zahraničný agent môže byť navyše aj občan – jednotlivec. Zahraniční agenti musia podať správu o svojej práci ministerstvu spravodlivosti, mimovládne organizácie musia navyše pri organizovaní akcií predložiť príslušné dokumenty. Ak organizácia bude po zákaze pokračovať v práci, bude na žiadosť ministerstva spravodlivosti prostredníctvom súdov zlikvidovaná.

     Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že FBK uskutočnila „pokusy o ovplyvnenie vládnych agentúr Ruskej federácie“ a zorganizovala „zhromaždenia a sprievody pri získavaní finančných prostriedkov zo zahraničia“. Ministerstvo spravodlivosti údajne počas auditu odhalilo tranže prijaté na účty Navaľného fondu zo Španielska a USA v celkovej výške viac ako 140 tisíc rubľov. Pokuty pre právnické osoby sú stanovené až do výšky 5 miliónov rubľov. Distribúcia materiálov neziskoviek – zahraničných agentov bez uvedenia štatútu „agenta“ sa bude trestať pokutami vo výške 100 – 300 tisíc rubľov pre vedúcich týchto mimovládok a 300-500 tisíc rubľov pre právnické osoby.

 

     Odkaz:  https://www.armadnymagazin.sk/2021/10/04/rusko-este-viac-sprisnilo-podmienky-pre-zahranicnych-agentov/

      Celý text:    Rusko-sprisnilo.doc

 

 

Zaočkovaní ľudia vo veľkej miere chorejú a vedci nevedia, prečo

 

02/10/2021 , Timothy Alexander Guzman, globalresearch.ca     zdá sa, že tí , ktorí sa pred niekoľkými mesiacmi dali zaočkovať experimentálnymi vakcínami proti ochoreniu Covid-19, začínajú byť vážne chorí. Bývalý riaditeľ Centra pre kontrolu ochorení (CDC) Dr. Tom Frieden nemohol dať jasnejšiu odpoveď na otázky zaočkovaných, ako sa môžu chrániť, alebo či budú v blízkej budúcnosti potrebovať posilňovacie očkovanie: „Ohľadom toho, čo vieme a nevieme, musíme byť pokorní,“... „Je niekoľko vecí, ktoré vieme povedať určite. Jednou je, že ide o ťažkú otázku.“

     Varovania neskorumpovaných vedcov:  Pozorujeme, že po zaočkovaní dovtedy zdravých mladších jednotlivcov génovo založenými vakcínami na COVID-19 je hlásený celý rad vedľajších účinkov. Okrem toho je veľa správ z celého sveta o domovoch opatrovateľskej starostlivosti zasiahnutých ochorením COVID-19 pár dní po zaočkovaní ich obyvateľov. Skutočnou agendou pre  establišment nie je spraviť svet zdravým miestom pre ľudstvo, ale prostredníctvom nátlakových opatrení vládnuť celej planéte a to sa nazýva medicínska tyrania.

 

     Odkaz:  https://www.badatel.net/zaockovani-ludia-vo-velkej-miere-choreju-a-vedci-nevedia-preco/

      Celý text:    Vedci-nevedia.doc

 

 

21. století, Zelený úděl, Německo. Státní Úřady

učí lidi ve videích, jak vařit bez elektriny.

Přijdou i kurzy rozdělávání ohně v jeskyních?

 

3. října 2021 , v Eko & Klima , NĚMECKO:      V Německu už dokonce vydávají občanům instrukce jak se chovat v případě rozsáhlejšího výpadku elektrické energie. Přechod na zelenou energii přivádí velkou část Evropy do nebezpečí výpadků. Úřad civilní ochrany v pátek představil kampaň zaměřenou na všechny aspekty krizové přípravy a brzy zveřejní cílenou strategii zaměřenou na hromadění zásob, extrémní počasí, výpadky proudu a nouzová zavazadla. Mezitím úředníci v sobotu na akci v Bonnu představí novou knihu nazvanou „Vaření bez elektřiny“.

     Dohromady tvoří jaderná a uhelná energie 39 % veškeré elektřiny vyrobené v Německu. nesoulad nabídky a poptávky spolu s nákladným a nespolehlivým přechodem na zelenou energii byl v posledních měsících vidět i v dalších evropských zemích… K tomu už jen dodávám, že právě green deal je jeden z dalších zásadních důkazů škodlivosti EU. Proti podobným šílenostem skutečně pomůže jen její rozpad a plná suverenita zemí, které již dávno suverénními nejsou a loutky v jejich vedeních jsou ochotny přistoupit na cokoli…

 

     Odkaz:  https://cz24.news/21-stoleti-zeleny-udel-nemecko-statni-urady-uci-lidi-ve-videich-jak-varit-bez-elektriny-prijdou-i-kurzy-rozdelavani-ohne-v-jeskynich/

      Celý text:    Zeleny-udel.doc

 

 

Marc Bouvier: Rusko obětuje

pěšce na velké šachovnici

 

 2.10. 2021 , Marc Bouvier , Janinna     Obezřetnost, vyrovnanost, chladnokrevnost, často cynismus, v měřítku boje mezi různými civilizacemi, je mnohem důležitější než takové lidské vlastnosti, jako je soucit nebo empatie. Západ se shromažďuje v koalici. Ty jsou tvořeny buď silou, nebo dobrovolně. V obou případech se členové koalice shromažďují, aby okupovali a drancovali protivníky. Západní civilizace nemá a nezná jiný způsob, jak zajistit své přežití a rozvoj. Na východě jsou území a počet obyvatel největších států takové, že nemá smysl na někoho útočit. Mají dostatečné lidské a přírodní zdroje pro rozvoj.

     Rusko a Čína nejsou impérii v západním smyslu tohoto významu. Tyto země, složené z mnoha národů, poskytují lidem všech národností právo na důstojný život.  Nerozlišují se podle národnosti nebo náboženství při jmenování do vládních funkcí. Na rozdíl od USA a Západu Rusko vždy používá axiom: hlavní věcí není dobýt území, hlavní je – zajistit tam pořádek a rozvoj. Národy si pokorně vybírají nedůstojné jedince za prezidenty, premiéry a poslance.  Rusofobní a protiruské vládnoucí kruhy postsovětských států si pro sebe zvolily roli pěšců (Západu), které Moskvě není líto obětovat při konfrontaci s agresí Západu.

 

     Odkaz:  https://www.pokec24.cz/politika/marc-bouvier-rusko-obetuje-pesce-na-velke-sachovnici/#comment-11137

      Celý text:    Rusko-obetuje.doc

 

 

 

Čím se bude v zimě topit? Jak se bude

vyrábět elektrická energie? Naroste

nám rozhodnutím vlády silný kožich?

 

 1.10. 2021 ,  Oldřich Rambousek     Pamatuji doby, kdy byl metrák kvalitního hnědého ořechu za 12 korun. Pamatuji i doby, kdy jsme platili za el. energii v dvougeneračním domě 80 korun měsíčně. Problém je v tom, že lidé hodně zblbli a to především díky mediální masírce a své vlastní lenosti myslet, či nějak masivně protestovat proti nesmyslnostem. Doslova každý den jsme masírováni účelově zveličovaným problémem kvůli CO2 a globálnímu oteplování. Nevěřím tvrzením WHO, či EU, že za vše je vinen CO.2. Není to pravda. Je to jen navléknuto tak, aby lidé platili jak mourovatí a to v celé Evropě. Odstavení jaderných zdrojů v západní Evropě byla taky kravina a zaplatíme to všichni. Plánuje se i zákaz topení zemním plynem-kam jsme to došli???

     Politici přestaňte lhát. Politika je hrou o peníze, ale ne o jejich peníze, ale o vaše milí spoluobčané. Evropa je na těchto komoditách z Ruska životně závislá. Prezident Putin navíc ve svém projevu řekl jasně. Do Evropy nyní dodáváme méně plynu než je obvyklé a to z toho důvodu, že je očekávána tvrdá zima a my nemáme plné zásobníky. Kroky prezidenta Putina jsou správné a takto by se měla zachovat i Česká vláda a popřípadě ČEZ. Tedy pro České občany energie tolik nezdražovat a využívat ji místo exportu doma, kde byla i vyrobena. A že ji chtějí Němci??? Jen to, co bude navíc, co doma nevyužijeme a hezky za světové ceny protože oni s námi nejednají lépe! Tedy asi tak.

 

     Odkaz:  http://www.rukojmi.cz/clanky/12025-cim-se-bude-v-zime-topit-jak-se-bude-vyrabet-elektricka-energie-naroste-nam-rozhodnutim-vlady-silny-kozich

      Celý text:    Cim-topit.doc

 

 

 

Jsme ve 3. světové válce?

 

29.9.2021 , Nikola Bornová     Doba je šílená. Před rokem a půl konečně prasknul dlouho bobtnající civilizační vřed, který většina z nás naivně přehlížela a nyní nás "překvapivě" zavalil. Válka je stav organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami lidí. Násilí je ve válce použito válčícími stranami jako mocenský prostředek k prosazení politických, náboženských, ideologických, ekonomických nebo jiných cílů. Základním cílem hybridní války je subverze, ta se skládá z těchto etap:   1. demoralizace cílové společnosti    2. následná destabilizace   3. následné vyvolání krize    4. následné převzetí kontroly nad cílovou společností vnitřními silami napojenými na útočníka. Taky vidíte tu strašidelnou shodu s aktuálním děním? Tahle nová válka je mnohem promyšlenější a podlejší.

     Už přiznaně probíhají psychologické operace vyvolávající paniku, informační válka, cenzura, propaganda, kybernetické útoky, ekonomické sankce a porušování platných zákonů a dokonce i ústavy státní mocí. Plošně se využívá i metoda tzv. "gaslightingu", kdy média, vláda i Big Tech konstantně opakují naprosto očividné lži, které neodpovídají realitě. Za posledních 9 měsíců zaznamenaly organizace shromažďující data o vedlejších účincích vakcín (léčiv) víc mrtvých, než za celou předchozí historii moderní medicíny DOHROMADY. K tomu máme i oběti záměrně vyvolaného omezování lékařské péče. Je to boj organizovaný skupinou globalistů, kteří už zcela přiznaně chtějí prosadit tzv. Nový Světový Řád (New World Order), kdy se prakticky rozpustí jednotlivé státy v jejich velké globalistické Říši, kterou budou ovládat.

 

     Odkaz:  http://www.zvedavec.org/komentare/2021/09/8866-jsme-ve-3-svetove-valce.htm

      Celý text:    Ve-3-valce.doc

 

 

 

Zbrojení a války znamenají ekologicky

nejničivější lidský čin

 

 29.9.2021 VSa      Podle sociologa životního prostředí Goulda je militarizace ekologicky nejničivějším lidským činem. Během ozbrojených konfliktů a vojenských misí obecně dochází ke škodám na životním prostředí v důsledku použití zbraní: zejména zbraně hromadného ničení – jaderné, chemické a biologické – znečišťují suchozemské a vodní ekosystémy. Vojenské mise spotřebovávají obrovské množství fosilních a jaderných paliv v letadlech, lodích a tancích. Války jsou také příčinou ztráty životního prostředí divokých zvířat a odlesňování. Válečné trosky vnášejí do ekosystémů řadu chemických látek a dalších toxinů.

     Vojenský průmysl má významné nepřímé dopady na životní prostředí, od těžby surovin pro výrobu zbraní, přes znečištění z průmyslových činností v dodavatelských řetězcích až po konečnou montáž nového vojenského vybavení. Obchod se zbraněmi (vývoz i dovoz) má dopad na životní prostředí také kvůli spotřebě energie potřebné k přepravě zbraní a znečištění, které s tím souvisí. Finanční instituce umožňují existenci vojensko-průmyslového komplexu a mají nepřímý dopad na životní prostředí, protože těžební společnosti a vojensko-průmyslový komplex jsou na jejich službách závislé takovým způsobem, že by bez nich nemohly přežít.

 

     Odkaz:  http://casopisargument.cz/?p=37984

      Celý text:    Ekologicky-nejnicivejsi.doc

 

STARŠÍ ČLÁNKY

 

HLAVIČKA

ČLÁNKY Z ARCHIVU :

 

  

 

 

Německý orloj české politiky

 

      15.6. 2018 , -VK- Šéfredaktor AE News      Zmapovali jsme alarmující prorůstání chapadel moci Berlína a německé lobbistické chobotnice do nejvyšších struktur české politiky, ale i na všech úrovních společenského života v České republice! Německo skrze své fondy a organizace v ČR má pod kontrolou všechno, od školství až po zahraniční politiku české vlády! Tento článek odhlauje důvody a příčiny tohoto stavu, který je podporován již od roku 1989. Jedná se propojení politiků, činovníků, jednatelů a zástupců desítek firem, organizací a subjektů, které v pozadí a v zákulisí ovlivňují chod české domácí a zejména zahraniční politiky.

     Sobotkův dopis o úloze Česko-německého strategického dialogu: “Cílem je propojit resortní ministerstva a další relevantní aktéry s jejich německými protějšky na spolkové i zemské úrovni nad rámec běžné bilaterální agendy, ale také a především společně definovat dlouhodobější, strategické cíle na pozadí současného dění v Evropě i ve světě. V polovině minulého roku jsem proto pověřil ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka přípravou koncepčního materiálu ke strategickému ukotvení sousedských vztahů se Spolkovou republikou Německo coby nejvýznamnějším partnerem a sousedem České republiky.

 

       Odkaz:     https://aeronet.cz/news/nemecky-orloj-ceske-politiky-i-cast-zmapovali-jsme-alarmujici-prorustani-chapadel-moci-berlina-a-nemecke-lobbisticke-chobotnice-do-nejvyssich-struktur-ceske-politiky-ale-i-na-vsech-urovnich/

       Celý text:    Nemecky-orloj.pdf

 

  

 

 

Sudety sobě: Rozkryli jsme napojení Čižinského sdružení

 

16.10. 2018     Rozkryli jsme napojení Čižinského sdružení Praha sobě na extrémistickou sudetoněmeckou skupinu Witikobund. Ta je v hledáčku BIS jako bezpečnostní hrozba pro Českou republiku! Voliči v Praze si zvolili na magistrát trojského koně ortodoxního křídla "Sudetoněmeckého" landsmančaftu, které vzniklo jako projekt bývalých esesáků a důstojníků Wehrmachtu po II. sv. válce! "Sudetská" lobby je vítězem komunálních voleb v Praze! Dne 9. září 2016 se v plzeňském hotelu Marriot konal velký „komunální kongres“ "Sudetoněmeckého" landsmanschaftu financovaný Česko-německým fondem budoucnosti. Na toto jednání se dostavil vedle ostatních i tehdejší starosta sedmého pražského obvodu a aktuálně poslanec za KDU-ČSL Jan Čižinský [1]. Jan Čižinský je bývalým asistentem Mariána Jurečky (KDU-ČSL) a také Cyrila Svobody. Cyril Svoboda (KDU-ČSL) se sám dříve účastnil sjezdů Sudetoněmeckého Landsmanschaftu. Starší bratr Jana Čižinského - Pavel Čižinský vlastní firmu Bohemia Komunikation s.r.o., prostřednictvím které vlastní dvoupodlažní objekt na adrese Jiráskova 168, Horní Planá na Šumavě. Jenže v tomto objektu sídlilo Centrum Adalberta Stiftera, coby krycí organizace pro extrémistickou organizaci Witikobund sudetoněmeckého Landsmanschaftu. Firma Pavla Čižinského má za společníky přímo osoby z Witikobundu, Horsta Löfflera ze Stuttgartu ...

 

       Odkaz:        https://aeronet.cz/news/sudety-sobe-rozkryli-jsme-napojeni-cizinskeho-sdruzeni-praha-sobe-na-extremistickou-sudetonemeckou-skupinu-witikobund-ktera-je-v-hledacku-bis-jako-bezpecnostni-hrozba-pro-ceskou-republiku/

       Celý text:    Sudety-sobe.pdf

 

  

 

 

                      Kapitalismus je mrtvola!

   Аleksej Anpilogov , 19.1.2018 (Volný překlad P. Rejf)   V tomto roce 2018 jeden z nejuznávanějších západních „think tanků“ – Římský klub vyprodukoval zprávu „Pojďme na to! (Come On!)". Jubilejní zpráva 43. v pořadí byla sepsána oběma prezidenty této organizace - Andersem Vijkmanem a Ernstem Weizsäckerem, s aktivní účastí dalších třiceti čtyř členů klubu. Je popřením všech receptů pro budoucnost, které klub vyprodukoval za posledních padesát let. Její neúprosná logika říká - globální kapitalismus je úplně vyčerpaný, neexistuje možnost jeho přežití, a když tuto „škodnou nezastřelíme“, zničí nás společně s sebou! Tvrdí, že klasický kapitalismus, který sám nebyl dokonalý v problematice udržitelného rozvoje a pochopení budoucnost planety, byl nahrazen jeho ještě „predátorštější“ podobou. Stal se jím globální finanční kapitalismus, který vedl k degeneraci kapitalistického výrobního způsobu na úroveň finančních a bankovních spekulací. V první zprávě z doby před padesáti lety (slavné "Limity růstu") viděli základní problém v populační explozi a základní řešení v jejím obrácení. Nyní tvrdí, že je třeba zaměřit hlavní úsilí na plýtvání nejbohatší části světové populace (Vyhladit „zlatou půlmiliardu“?! podle dřívějších způsobů uvažování? – poz. překl.)

"Nezbytný" scénář pro svět podle myšlení autorů "Pojďme na to!" je co nejrychlejší demontáž stávajícího modelu extenzivního rozvoje kapitalismu a zničení systému globálního finančního parazitismu. Když vyvrcholí krize a otevřeně položí otázku - Smíří se lidstvo s přístupem „ty umřeš dnes a zítra já“ a vrátí se ke starému stavu 500 milionů lidí na světě - nebo převládne nový přístup k životnímu prostředí, k spravedlivější, stabilnější a ve své podstatě lidštější společnosti? Výzva tohoto textu Římského klubu pak bude možná znít jako rozkaz: „Pojďme na to! Jednejme! Nastal čas!".

 

     Odkaz:     http://zavtra.ru/blogs/kapitalizm_trup  

     Překlad:    Kapitalismus-mrtvola.doc

 

  

 

 

Bilderbergský klub: světová vláda, nebo anachronismus?

 

9.06.2018 , Vаlentin Katasonov  (Volný překlad P. Rejf)    Jednou za rok světová média určitě vzpomenou  Bilderbergský klub. Zpravidla se to děje na začátku června. Jeho pravidelné 66. zasedání se konalo od 7. do 10. června v Itálii v Turíně. Existuje názor, že Bilderberg Group je jedním z nástrojů, jak Washington řídí Evropu, a vznikl z iniciativy CIA. Projekt takového klubu byl schválen v roce 1954 americkým prezidentem Dwightem Eisenhowerem. Na těchto schůzkách jsou údajně každoročně přijímána rozhodnutí, která jsou pak prostřednictvím „delegátů" přenášena příslušným vládám. Například na loňském setkání v Chantilly (USA, Virginie) byla hlavním tématem otázka migrace do Evropy. V roce 2018 byla podle zpráv navrhována témata: „populismus v Evropě“, „světová dominance USA“, „nerovnost“, „zaměstnanost“, „kvantové počítače“, „umělá inteligence“, „volný obchod“, „post-pravda v moderním světě", situace v Rusku, Saúdské Arábii a Íránu, stejně jako určité "aktuální události"... zpravidla se však na setkáních neprojednávají více než dvě nebo tři klíčová témata.

     Domnívám se, že dnes má humbuk ve světových elitních médiích kolem událostí, jako jsou (již sledovaná)  každoroční setkání Bilderbergského klubu, odvést pozornost od institucionalizovaných setkání dalších vlivových skupin, na kterých vládci peněz přijímají pro osud světa opravdu důležitá rozhodnutí.

 

     Odkaz:      https://www.fondsk.ru/news/2018/06/09/bilderbergskij-klub-mirovoe-pravitelstvo-ili-anahronizm-46274.html

     Překlad:    Clanek.doc

 

 

 

Elitáři z Bilderberg Group ovládají svět

 

 5.9. 2008 , režisér Jones: "Boháči chtějí zabít až 98 % lidstva"     Šokující plány asi 130 nejbohatších a nejvlivnějších lidí světa, kteří jsou sdruženi do tajné elitářské organizace Bilderberg Group, na vyhlazení 90-98 % lidstva odkryl ve svém dokumentu pro nezávislá média americký filmař Alex Jones. Do plánu jsou podle něj namočeni kromě jiných i magnát David Rockefeller, bankéřská rodina Rothschildů a třeba nizozemská královna Beatrix. Plán boháčů na zotročení lidstva má podporovat OSN i EU. Elita po 2. světové válce vytvořila OSN podle Jonese proto, aby sloužila jako regulátor odbojného třetího světa.

     Americký filmař, který se těší obrovské oblibě mezi antiglobalisty, dál uvedl, že stavebními pilíři budoucí vězeňské planety mají být EU, Severoamerická unie (Kanada, USA, Mexiko) a Asijská unie. Plán na sjednocení Evropy se zkoušel mnohokrát, ale byl vždycky velice nepopulární. Tam, kde ztroskotali Napoleon a Hitler se svými zbraněmi, uspějí globalisté v utajení, uvedl Jones. Cílem globalistů je podle něj nyní vytvořit evropský superstát , kde národní vlády budou postupně předávat většinu důležitých pravomocí Bruselu. Informace, že elity připravují eliminaci značné části světové populace, podpořil Alex Jones faktem, že ještě apartheidní JAR vyvinula rasově selektivní biologické zbraně... V kopii konceptu Konvence OSN o biodiverzitě se velmi jasně říká, že musíme zredukovat lidskou populaci ze současné úrovně šesti miliard lidí na jednu miliardu.

 

     Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html    

     Celý text:     Elitari-z-Bilderbergu.doc

 

 

  

 

Polské koncentrační tábory a jejich ruské oběti

    

          Nikolaj Mališevskij , 29.10.2014    V Polsku se rozhořel skandál kvůli nápadu zřídit v Krakově památník rudoarmějcům, zahynuvším v polských koncentračních táborech. Ruská vojensko-historická komunita zorganizovala výběr prostředků na památník vojenským zajatcům z řad rudoarmějců, kteří zahynuli v koncentračním táboru v oblasti Dombe a pohřbeným v bratrské mohyle. „Na pozemku vojenské části pamětního městského hřbitova je pohřbeno více než 1200 vojenských zajatců z řad rudoarmějců, zahynuvších v koncentračních táborech z období sovětsko-polské války z let 1919-1921 v okolí Krakova. V důsledku Polskem započaté války proti sovětskému Rusku zajali Poláci přes 150,000 rudoarmějců.

         Celkem zemřelo v polském zajetí a internaci přes 50,000 ruských, ukrajinských a běloruských vězňů: asi 10-12,000 rudoarmějců zemřelo před internací v koncentračním táboře, cca 40-44,000 v místě internace (přibližně 30-32,000 rudoarmějců plus 10-12,000 civilistů a bojovníků protibolševických a nacionalistických uskupení).

     Odkaz:     http://zvedavec.org/komentare/2014/10/6200-polske-koncentracni-tabory-a-jejich-ruske-obeti.htm    

     Celý text:     PolskeKT.doc

 

     

 

       STRATEGICKÉ ALIANCE MOSSADU

 

Jednu z největších akcí uskutečnil však Mossad pro CIA v roce 1956. 25. února 1956 pronesl generální tajemník KSSS Nikita Chruščov jeho mezitím slavný projev na XX. sjezdu strany sovětských komunistů. V tomto utajeném projevu pranýřoval svého předchůdce Stalina a jeho politiku formou generálního zúčtování a vedl politický vývoj, nejen v Sovětském svazu, k cíli skoncovat s politikou Stalina.

CIA viděla v této řeči a v jejich důsledcích historickou možnost ovlivnit v jejím smyslu politické procesy ve východní Evropě a rozbít socialistické systémy ve východní Evropě. V „Archiv der Gegenwar“ - 11.7.56 komentoval tehdejší americký ministr zahraničních věcí Dulles výsledky sjezdu KSSS z hlediska americké strategie takto: „Kampaň proti Stalinovi a její liberalizační program uvolnily řetězovou reakci, kterou v dlouhodobém výhledu nelze zastavit.“ Proto Agentura dělala vše, aby získala včas originální text této řeči. Co se nepodařilo CIA, zajistil Mossad prostřednictvím své sítě agentů, kterou mohl vybudovat v socialistických zemích pomocí sionistických aktivistů.

Z knihy Michael Opperskalski: MOSSAD, str. 14-16, OREGO, 2002

 

     Celý text:     Operskalski.doc

 

 

               Roosevelt a Stalin

      Zdeněk Hrabica , Haló noviny, 29.6. 2016, str.11,13  Je sympatické, že se na knižní pulty a do štaláru knihoven dostala nyní rozsáhlá kniha Susan Butlerové: „Stalin & Roosevelt.. Portrét partnerství“ (JOTA, 2016, 672 stran) s pohlednou obálkou. Autorka nás přivádí do děje nejsložitějších okamžiků, které nakonec dovedly protihitlerovskou koalici do vítězného konce a k porážce Hitlera. „Oba muži byli mimořádně inteligentní a oba vynikali skvělou pamětí, byť každý trochu jinak,“ uvádí autorka knihy mezi mnoha superlativy. Její hodnocení v knize musí přivádět k šílenství goebbelsovské pojetí i aktéry české propagandy a současného protiruského tažení.

     Oba se při schůzce v Teheránu shodli, že po vítězství nad Hitlerem musí zabránit opětovnému vzestupu Německa. I když Roosevelt před Stalinem často nenávist vůči Němcům skrýval, nedala se ukrýt, a jeho stanoviska byla maximálně intenzivní. Z tohoto hlediska Susan Butlerová připomíná Rooseveltova slova v jednom rozhovoru s ministrem financí Morgenthauem: „Musíme být k Němcům patričně tvrdí, a když říkám, že k Němcům, nemyslím tím jen nacisty, ale skutečně všechny německé občany. Buď je musíme nechat vykastrovat, nebo s nimi zacházet tak, aby neplodili potomky, kteří si v budoucnu budou počínat stejně jako jejich předci.“ Roosevelt byl přesvědčen v rozhovorech se Stalinem, že pokud má být v budoucnu dosaženo trvalého míru, je třeba zajistit, aby Němci již nikdy nenosili uniformu. Stalin připojoval stanovisko, že nejhlavnějším a nejdůležitějším úkolem je kontrola Německa a prohlásil, že Německo bylo a vždy bude hlavní hrozbou pro světový mír.

     Celý text:     Roosevelt-a-Stalin.doc

 

 

               Proč socialismus?

     Albert Einstein 22.03.2016 E-republika     Je radno někomu, kdo není odborníkem na ekonomiku a sociální záležitosti, aby vyjádřil své názory na téma socialismus? Z mnoha důvodů si myslím že ano. Historická tradice je, tak říkajíc, ze včerejška; nikde jsme totiž zatím nepřekonali to, co Thorstein Veblen nazývá "predátorskou fází" lidského vývoje. skutečným účelem socialismu je právě překonat predátorskou fázi lidského vývoje a pokročit za ni. Socialismus je směrován ke společensky etickému cíli. Cíle však věda tvořit nemůže a dokonce ještě méně je umí vštěpovat lidským bytostem.

     Ekonomická anarchie kapitalistické společnosti, jak dnes existuje, je podle mého názoru skutečným zdrojem zla. Vidíme před sebou ohromné společenství výrobců, jehož členové bez přestání touží zbavit jeden druhého plodů jejich kolektivní práce - nikoli silou, ale celkem vzato za poctivého dodržení legálně stanovených pravidel. Výsledkem tohoto vývoje je oligarchie soukromého kapitálu, jehož ohromná síla nemůže být účinně kontrolována ani demokraticky organizovanou politickou společností. Jsem přesvědčen, že je tu jen jeden způsob, jak odstranit toto vážné zlo, totiž ustavením socialistické ekonomiky, doprovázené vzdělávacím systémem, který by byl orientován na společenské cíle.

     Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2016/03/proc-socialismus_22.html#more    

     Celý text:     Einstein.doc

 

 

               Lži týkající se dějin Sovětského svazu

     15.6.1998, Mario Sousa , mario.sousa@telia.com člen Komunistické strany marxisticko-leninských revolucionářů Švédska KPML (r)

     Historie milionů lidí, které byly údajně vězněny a zemřely v pracovních táborech Sovětského svazu a následkem hladomoru během vlády J. V. Stalina. Kdo se může vyvarovat alespoň doslechu o milionech lidí trpících hladem a milionech opozičníků popravených v Sovětském svazu během doby vlády Stalina? Text nám ukazuje, z čeho tyto příběhy o milionech obětí hladu v pracovních táborech Stalinova Sovětského svazu vznikly a kdo je za nimi.

     Pravicové lži se donekonečna omílají s jediným cílem – bojovat proti dnešním komunistům. Tyto lži se točí dokola, takže pracující nenacházejí žádnou alternativu ke kapitalismu a neoliberalismu. Jde o součást špinavé války proti komunistům, kteří sami alternativu mají a mohou ji do budoucna nabídnout – socialistickou společnost. Takový je důvod výskytu všech těchto nových knih obsahujících staré lži.

     Celý text:     Lzi-o-SSSR.pdf

 

 

               Andrej Fursov: Pravé libreto XX. sjezdu KSSS

     22.2.2016, Andrej Fursov, http://www.stripkyzesveta.cz     XX. sjezd KSSS se konal právě před 60 lety. Patří k onomu torzu ze sovětské éry, co voní libě i „kavárně“. Paradox je to jen zdánlivě. Pravý smysl zvratu, maskovaného humbukem „destalinizace“, rozebírá profesor Andrej Fursov.  

     „XX. sjezd byl zdařilým pokusem nomenklatury zablokovat reálnou demokratizaci sovětské společnosti liberalizací. Po válce se v sovětské společnosti nakupil obrovský demokratický potenciál. Nomenklatura ho usměrnila do řečiště primitivního antistalinismu a liberalizace pro sebe samotnou.“ XX. sjezd je tak – uzavírá ruský historik – „velice důležitým mezníkem proměny nomenklatury v kvazitřídu a její integrace do světového systému coby elementu, závislého na globální vrchnosti. Od Chruščova vede přímá linie ke Gorbačovovi a Jelcinovi, tj. ke zradě národních a třídních zájmů.“

     Odkaz:     http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1546/andrej-fursov-prave-libreto-xx-sjezdu-ksss    

     Celý text:     XX-sjezd.doc

 

 

               Kolaborovala-li či nekolaborovala-li Lída Bárová?

     Karel Sýs, Haló noviny, 2.3.2016, str. 11,13     Musíme nejdříve definovat, co je to vlastně kolaborace. Můj dědeček zahynul v Terezíne. Babička s dvěma dětmi zůstala najednou bez prostředků a byla nasazena, tedy přinucena pracovat, a dělala lehátka pro wehrmacht! Kolaborovala tedy? O nic víc než tisíce dělníků, co lámali normy v protektorátních továrnách na letadla, kulomety a spol., aby měla Luftwaffe na čem lítat a Wehrmacht čím střílet. Jistě, našli se hrdinové, a nebylo jich málo. Hrdinové však nepatří do statistik a hrdinství není povinné.

     Bárová měla smůlu, protože byla mladá, krásná a nešla přehlídnout. Byla moc vidět. Byla vidět víc než nějaký soustružník z Letňan. Ale ona chtěla, aby ji viděli. Bárová byla naivní i mazaná. Chápala, že je herečka hezké tváře a hodí se jen pro určité role. Dobře věděla, kdo rozhoduje o přidělení rolí. Bylo to lákavé. Goebbels byl megaloman, z Barrandova chtěl udělat v brzkém budoucnu Hollywood. Volal jí tak často, že odposlechová služba musela přijmout jednu sílu navíc. Proti lásce není léku, ale že by Bárová nějaký vztah brala až tak smrtelně vážně? A Goebbels byl taky mistrem nesplněných slibů. Suma sumárum, nemáme právo někoho soudit, když jsme aspoň na chvilku nevlezli do jeho kůži. Přesto musím říci, že kolaborovala. Musím, a sice proto, že dnes je nejen ona zástupně líčena coby zcela nevinná oběť a protektorát je prezentován jako období, kdy ne všechno bylo špatné. V Böhmen i Mähren byl pořádek, nízká kriminalita – bodejť taky ne, když věznice a koncentráky praskaly ve švech! Kdyby Hitler nešel po Židech, tak vlastně byl docela dobrej. Koneckonců předvídal dobu, stejně jako Eman Moravec.

     Evropa se sjednotila, a pod německým vedením, akorát že Berlín nevládne červenými vyhláškami, nýbrž povely z Bruselu. To by Goebbels ani Hitler nevymysleli, že banány se musí rodit rovné!

     Celý text:     Barova.doc

 

 

               Rodině bavorských králů přichází stále miliony

     Haló noviny, 20.2.2016, str. 8     Náležet do rodiny Wittelsbachů se stále vyplácí. Přestože poslední bavorský král abdikoval už před téměř sto lety, putuje jeho potomkům každoročně bezmála 14 milionů eur (téměř 400 milionů korun), zjistil německý deník Süddeutsche Zeitung. Tzv. fond pro vyrovnání s Wittelbachy nemůže kvůli speciální výjimce kontrolovat ani Nejvyšší účetní dvůr, místní obdoba českého Nejvyššího kontrolního úřadu. Do knih fondu mohou nahlížet pouze dva státní komisaři za ministerstva financí a vědy, výzkumu a kultury, nominovaní do správní rady. Ministerstvo financí se právními kroky pokouší dosavadní exkluzivitu fondu zvrátit. Chce zejména přesně vědět, kolik peněz lze z fondu vyvádět a kam až sahají kontrolní pravomoci bavorského státu. První stání se uskuteční před mnichovským správním soudem, konstatuje Süddeutsche Zeitung. (kp)

     Celý text:     Wittelsbach.doc

 

 

               Rozhovor H. G. Wellse s J. V. Stalinem

     23. července 1934     Wells: Jsem vám, pane Staline, velmi vděčen, že jste se uvolil mne přijmout. Nedávno jsem byl ve Spojených státech, měl jsem obsáhlý rozhovor s presidentem Rooseveltem a snažil jsem se zjistit, v čem tkví jeho vůdčí ideje. Nyní jsem přijel k vám, abych se vás dotázal, co děláte k pozměnění světa.

     Stalin: Spojené státy mají jiný cíl, než máme my v SSSR. Cíl, který sledují Američané, vznikl z hospodářské neuspořádanosti, z hospodářské krize. Američané chtějí odstranit krizi na podkladě soukromokapitalistického podnikání, neměníce hospodářskou základnu. Snaží se snížit na minimum onen rozvrat, onu škodu, která je způsobována současnou hospodářskou soustavou. U nás však, jak víte, byla místo rozvrácené staré hospodářské základny vytvořena naprosto jiná, nová hospodářská základna. I když ti Američané, o kterých mluvíte, dosáhnou částečně svého cíle, t. j. sníží na minimum tyto škody, pak ani tehdy nezničí kořeny té anarchie, která je vlastní současné kapitalistické soustavě.

     Odkaz:     http://pvpravda.cz/?p=798     Celý text:     Rozhovor.doc

 

 

               Kdo vyhrál ekonomickou frontu války

     Josef SKÁLA, Haló noviny 10.12.2015, str. 6     V létě 1941 už na Hitlera pracovala i skoro celá kontinentální Evropa. S wehrmachtem vyrazila na Moskvu i desítka jeho satelitů. Sovětský svaz ztratil počátkem války území, kde žilo 42 % jeho populace. Bylo tu i 47 % jeho osevních ploch, 30 % kapacit průmyslu, 70 % kapacit výroby litiny, 60 % oceli a 63 % těžby uhlí.

     Přesto SSSR vyrobil v r. 1944 - 24 000 tanků, nacistické Německo 18 200. Sovětský válečný průmysl produkoval na tisíc tun oceli v průměru pětkrát víc tanků a děl než nacistické Německo – a osmkrát víc bojových letounů na tisíc kovoobráběcích soustruhů a fréz. Za celou dobu války vyrobil zbraní a vojenské techniky dvakrát tolik, co »Třetí říše« (i s kapacitami okupovaných zemí).

     Britský historik A. Clark v knize »Barbarossa. Ruskoněmecký konflikt« z roku 1965 to dokonce pojal takto: »Rusové mohli válku vyhrát sami (…) bez jakékoli pomoci Západu. To ulehčení, které Sovětskému svazu poskytla naše pomoc, nebylo zdaleka rozhodující.«

     Celý text:     Kdo-vyhral.pdf

 

 

               NATO s naší obranou vůbec nepočítá

     Americká útočná doktrína „Steel Rose“ je v Česku! Novela branného zákona je legislativní přípravou k nuceným pracím žen a invazi NATO na východ Evropy. Pravý cíl dragounské jízdy odhalen! S obranou naší země už nová doktrína vůbec nepočítá! Někdo v NATO, resp. ve vrchním velení US vojsk v Evropě, potřebuje do přední frontové linie při válečném tažení na východ zkrátka „kanónfutr“ do čela fronty ... Obranu domovských zemí svěří doktrína Steel Rose na bedra žen odvedených podle branného zákona ... Novela branného zákona je podle našeho zdroje evidentní přípravou na totální válku na východě Evropy.

     Nenechte parlament ČR přijmout tuto novelu! Důrazně prosíme, obraťte se na své poslance a jasně jim řekněte, že novela NESMÍ umožnit odvod a následné odvelení branců a aktivních rezerv do misí mimo území České republiky bez vyhlášení války! Obranná doktrína ČR musí zůstat obrannou, nesmí být umožněno odvádět muže a ženy v draftech do zahraničních misí v době míru.

     Odkaz:     http://aeronet.cz/news/exkluzivne-americka-utocna-doktrina-steel-rose-je-v-cesku-novela-branneho-zakona-je-legislativni-pripravou-k-nucenym-pracim-zen-a-invazi-nato-na-vychod-evropy-pravy-cil-dragounske-jizdy-odhalen/   

     Celý text:     15-let-v-NATO.doc

 

 

                                     Uvalit sankce na USA?

     Andre Vltchek s Noamem Chomskym          André Vltchek pro the Counterpunch, 16. února 2015 (překlad =npa=)

     Tak tohle je jejich slavná „demokracie" - ta, již chce Západ „vyvážet" a ucpat s ní hrdlo Číňanům, Rusům, Latinoameričanům... Stávající režim může zmasakrovat miliony lidí v Demokratické republice Kongo, v Somálsku, v Libyi, Afghánistánu, Iráku, Palestině, Papui, Kašmíru, Sýrii a na Ukrajině, může zkusit svrhnout jakoukoli demokraticky zvolenou vládu v Latinské Americe, ale občané Impéria jsou skutečně tak „zpacifikovaní", tak zmršení, že dokonce ani nepoznají, co se jim děje před očima nebo co se děje jejich jménem. A i když to poznají, nestarají se o to.

     Chystáme se snad spolknout to nejhorší, co kdy z Impéria vzešlo? Snaží se snad nestvůrný fašistický a trh vyznávající systém vyváznout absolutně ze všeho? Jak jsem vysvětlil v mé poslední knize s Noamem Chomskym, jen od konce druhé světové války už zavraždil nějakých 60 milionů lidí.

     Celý text:     Vltchek.doc

 

 

               Nový svetový poriadok – návrat k nevoľníctvu!

     Ak politik nejakého štátu hovorí o novom svetovom poriadku, myslí tým označenie nového smerovania dejín spoločnosti, v ktorom prichádza zmena v spoločnosti z pohľadu politického myslenia a celkového pohľadu na svet. Pod rovnakým označením – nový svetový rád, či poriadok sa skrýva aj konšpiračná teória, ktorá hovorí o tom, že úzka skupina ľudí ovláda svet. Takže pár super bohatých medzinárodných elít zasahuje do politiky, a celého finančného systému. Keď sa však pozrieme na ta to z oboch strán, ten názov dvoch rozdielnych vecí nie je len náhoda. Veľmi sa totiž spája politické smerovanie sveta s konšpiračnou teóriu. Ten jednotný názov hovorí vlastne o tom istom, ak na to pozrieme skutočne nezaujatým postojom na svet.

     Odkaz:     http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2162-novy-svetovy-poriadok-navrat-k-nevolnictvu-.aspx   

     Celý text:     NWO-navrat.doc

 

 

               Česká televize lže

     Operace Kavčí bouře vznikla jako akce proti manipulaci České televize, proti porušování jejího vlastního kodexu a proti dalším zvěrstvům, kterých se stále dopouští.

     Odkaz:     http://www.freepub.cz/2014/ceska-televize-lze/    Celý text:     CT-lze.doc

 

 

               11. září 2001 jako příležitost na vytvoření NWO

     Když se Rona Paula, známého amerického kongresmana, ptali zástupci organizace We are change: „Proč neřeknete lidem pravdu o 11. září?“ odpověděl: „Je to příliš kontroverzní a už takto je toho na mých bedrech díky mému návrhu na audit Fedu přiliš“. ...  Plán světovlády, který je v prodlení a dle slov Rockefellerova spoluzakladatele Trilaterální komise Zbigniewa Brzezinského, pronesených na Radě pro mezinárodní vztahy, se „moc nedaří“

     Nejlépe asi vystihuje princi budování Nového světového řádu citát na straně 70 z veřejně dostupné publikace Římského klubu První globální revoluce (1993) : „Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému.“ Na straně 75 se konstatuje „Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové.“[20]

     Odkaz:     http://www.reformy.cz/zpravy/11-zari-2001-jako-prilezitost-na-vytvoreni-noveho-svetoveho-radu/     

     Celý text:     Ventura.doc

 

 

               Krysí stezky "Ratlines"

     Na konci války, kdy už bylo zřejmé, že Hitler prohrál, bylo nutno nějakým způsobem ochránit válečné zločince, kteří se dopouštěli těch nejkrvavějších zrůdností v koncentačních táborech a po celém světě.

     Zřejmě bude překvapením, že Krysí stezku vytvořil Vatikán který hlásá morálku, lásku, humanitu, pravdu, slušnost atd. Díky této stezce se podařilo mnoha elitářům SS, Gestapa a dalších vycestovat do Argentiny a jiných zemí s falešnými doklady a v přestrojení za kněze a uprchlíky. Stezky měly zůstat utajené veřejnosti a nikdy se nepočítalo s tím, že by se o nich vědělo. Chyba lávky. Žádné tajemství nemůže zůstat tajné. Každé se časem dostane na světlo Boží.

     Odkaz:     http://www.reformy.cz/zpravy/11-zari-2001-jako-prilezitost-na-vytvoreni-noveho-svetoveho-radu/     

     Celý text:     Ventura.doc

 

 

               Pravdivý příběh skupiny Bilderberg

Kris Millegan     22. září 2007

     Každoročně se shromažďují představitelé evropské a americké politické elity a nejbohatší výkonní ředitelé světa, aby diskutovali hospodářskou a politickou budoucnost lidstva. Tisku nebylo nikdy dovoleno se zúčastnit. Stejně tak nebyla nikdy vydána oficiální prohlášení o závěrech skupiny a o diskusích, které, jak ukazuje autor této knihy, měly velké důsledky pro obyvatele celého světa. Neústupné odhalování Daniela Estulina toho, co světoví politici a vůdčí finančníci projednávali na svých každoročních tajných schůzkách – konferencích skupiny Bilderberg – vedlo k ohromujícím odhalením, k absolutně přesným předpovědím světových událostí a k rozčileným útočným pokusům zastřít světlo, které Daniel rozsvítil uprostřed temnoty – kde se světové události stávají hrou, prezidenti jsou vybíráni, války připravovány, trhy s energiemi manipulovány apod.… vše za účasti významných novin, které o tom ale nikdy nepíší.

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2012/03/4885-pravdivy-pribeh-skupiny-bilderberg.htm     

     Celý text:     Intriky.doc

 

 

          Majetek církvi nikdy nepatřil

     Největší potíž je v samotném jádru věci ... majetek, který je předmětem zákona, byl v tehdejších pozemkových knihách zapsán jako vlastnictví far, kostelů, hřbitovů a jiných podobných právnických osob. Tedy nikoli církví dnes registrovaných...

     Názor, že církev ani nemůže být subjektem nějakých majetkových nároků, a to z toho prostého důvodu, že takový majetek nikdy ani nevlastnila, zastávají mimo jiné přední ústavní právníci (např. prof. Pavlíček).

     Zákonodárce, respektive vládní koalice s dosti silným deficitem legitimity vlastně zcizuje veřejný majetek v obrovském rozsahu a hodnotě soukromému subjektu. Nevratně.

 Odkaz:     http://www.blisty.cz/art/64940.html     Celý text:     Majetek.doc

 

 

"HUMANITA" ZÁPADU

               Dívka propašována do Británie za účelem sklizně orgánů

     Nejmenovaná dívka byla přivezena do Británie ze Somálska, se záměrem odstranit ji orgány a prodat je zoufalcům čekajícím na transplantaci. Charity působící v oblasti ochrany dětí varovaly, že tento případ pravděpodobně není ojedinělým incidentem, protože pašeráci propašovali do země pravděpodobně celou skupinu dětí. Tento případ se objevil ve vládní zprávě, která uváděla, že počet obětí pašování lidí v Británii vloni vzrostl o více než 50% a dosáhl rekordní úrovně.

 Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2013/10/5712-divka-propasovana-do-britanie-za-ucelem-sklizne-organu.htm     Celý text:     Humanita.doc

 

 

               Euroráj? Čtvrtina obyvatel v Evropě žije na pokraji chudoby

      27.prosinec 2013  Chudobou trpí téměř čtvrtina evropské populace, což je více než 124 milionů Evropanů, uvádí průzkum Evropského statistického úřadu. Podle sociologů bylo v loňském roce na pokraji chudoby 124 500 000 osob, neboli 24,8 % z celkového počtu obyvatel Evropy. V roce 2011 činil jejich počet 119,6 milionu, neboli 24,3 %, a v roce 2008 23,7 %.

     Nejtěžší situace je v Bulharsku, kde chudoba a sociální izolace hrozí 49 % populace. Následují Rumunsko a Lotyšsko, kde hrozí riziko chudoby 42 % a 37 % obyvatel. V Litvě chudoba ohrožuje 33 % obyvatel, v Polsku je to 27,2 % a v Estonsku 23,1 %. V Itálii sice procento chudého obyvatelstva není nejvyšší (29,2 %), ale zahrnuje 18,2 milionů obyvatel, což je nejvyšší počet v Evropě.

     Odkaz:     http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/euroraj-ctvrtina-obyvatel-v-evrope-zije-na-pokraji-chudoby/ 

 

 

               Zástupce veteránů odsoudil

Schwarzenberga s Kalouskem

     Jsme legitimisté republiky, dekretů prezidenta Beneše, konference vítězů v Postupimi, Pařížské reparační dohody a poválečného uspořádání Evropy. Oni jsou vzbouřenci a vede je vzbouřenec Schwarzenberg  se svou stranou TOP 09, stranou národních a státních zrádců,“ říká tvrdě za sebe a zároveň za svou okresní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) expert odbojářů Jiří Jaroš.

     Odkaz:     http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sudetaci-kolaboranti-Vatikan-Zastupce-veteranu-odsoudil-Schwarzenberga-s-Kalouskem-282874         celý text:     Kolaboranti.doc

 

 

               Jan Palach a sebevraždy z existenčních důvodů

     V současné době počet lidí, kteří trpí psychickými problémy, neustále roste. Za posledních 10 let (za období 2002 – 2012) se počet pacientů navštěvujících psychiatrickou ambulanci, téměř zdvojnásobil. Narůstá také počet pacientů trpících depresí. V roce 2000 bylo předepsáno 37 milionů dávek antidepresiv, v roce 2012 už 178 milionů, což je téměř pětkrát tolik. Bohužel také stoupá i počet lidí, kteří si sáhnou na život. Jen v roce 2012 si sáhlo na život 1.647 lidí. Podle reportérů FTV Prima je situace alarmující, protože tolik sebevražd jsme tu nikdy neměli.  Tedy alespoň s vyjímkou krizových let 1925 – 1935, kdy bylo zaznamenáno ročně na 3.000 až 4.000 sebevražd. Česká republika se začíná řadit mezi země se zvyšujícím se počtem sebevražd.

     Odkaz:     http://pavelherman.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=373084&bk=72537         celý text:     Bankrot.doc

 

 

               O globalizácii

     Každé vládě, ať si říká, že je levicová, středová nebo pravicová, dávají procesy globalizace nůž na krk a nařizují: vaše politika musí být velice jednoduchá. Musíte udělat daňové úlevy pro velké firmy, aby přišly do vaší země, a peníze, které se vám z této strany nedostanou do státní pokladny, musíte ušetřit na tom, že uděláte sociální škrty. Globalizace tedy umožňuje velkým nadnárodním společnostem a nejbohatším příjmovým skupinám vydírat stát.

     Celý text:     O_globalizacii.doc

 

 

               Švýcarská armáda se připravuje na

násilné nepokoje v celé Evropě

     Národ většinou známý pro své hodinky, banky a čokoládu, má obavy, že by v blízké budoucnosti mohl čelit masivnímu přílivu evropských uprchlíků. Švýcarsko udržuje otevřeně neutrální postoj po celá desetiletí a odmítlo se připojit k eurozóně, kdy měla příležitost.

     V roce 2009 Švýcarsko prošlo národním referendem zakazující výstavbu islámských minaretů. A zatímco globální ekonomická krize přinutila několik evropských států snížit vojenské výdaje, Švýcarsko udržuje relativně stálou úroveň výdajů na obranu.

     Odkaz:     http://rt.com/news/switzerland-prepares-europe-unrest-263/         překlad:     Svycarska.doc

 

 

               Drážďany 1945

     Němci měli štěstí, že tvrdé stalinské velení přivedlo do Berlína Rudou armádu rychle, že bylo Německo poraženo včas. Již za čtvrt roku se vedení USA chystalo předvést své nové "atomové svaly" v Evropě.

     Bylo tomu 62 let od noci, kdy angloamerická vojska zničila hlavní město Saska, Drážďany a povraždila desítky tisíc jeho obyvatel i uprchlíků, kteří v něm hledali útočiště. Způsob a podmínky, za jakých byl dvojitý nálet proveden (město bez jakékoli funkční vojenské obrany, bez strategického průmyslu, přeplněné uprchlíky, zároveň jedno z nejkrásnějších měst světa s nespočtem historických památek) ukázal, že svět nezná ani lepší, ani horší stranu války. Jen vítěze a poraženého. A dějiny, jak známo, píšou vítězové... Hrůza rozpoutaná "demokratickými" mocnostmi si nijak nezadala s hrůzou, již zasévalo nacistické Německo.

     Drážďany byly jedno z mnoha měst, které zničilo šílenství vyvolané bestií člověkem. Stejně jako Rotterdam, Varšava, Hirošima, Nagasaki... nikdo by neměl dovolit, aby se do této řady dostal například Teherán.

     Celý text:     Drazdany1945.doc

 

 

               Volyňský masakr

Během roku 1943 jednotky UPA a speciální jednotky bezpečnostní služby OUN zabíjely Poláky jak individuálně, tak kolektivně v polských vesnicích a osadách, a ty Poláky, kteří žili v ukrajinských vesnicích. Podle četných svědeckých zpráv ukrajinští nacionalisté a jejich spojenci vypálili domy, postříleli nebo pochytali ty, kteří se snažili uniknout, a ty, které se podařilo chytit na ulici, zabili kosy a vidlemi. Kostely, naplněné farníky, vypálili do základů. Přeživší Poláky zastrašovali a nutili je k útěku. Bandité vystavovali těla bez hlav, ukřižované, rozčtvrcené nebo rozpárané."

Dokonce i Němci byli ohromeni jejich sadismem – vypichováním očí, rozpáráním břicha a brutální mučení před smrtí bylo samozřejmostí. Zabíjeli všechny - ženy, děti ...

     Celý text:     Masakr

 

 

                    Když dobytek tvoří demokracii: Podívejte se

                                jak se na Ukrajině hlasuje  10. duben 2014 | RAV |

Mnoho "poslanců" obsluhuje několik hlasovacích tlačítek za násilím vyhnané právoplatné poslance.

     Podívejte se na dobytek, který si říká poslanci Nejvyšší rady Ukrajiny, jak hlasují. Takovým způsobem byl svržen legitimně celým světem uznaný prezident Ukrajiny Janukovyč. Takovým způsobem se k moci dostal nynější prezident a premiér. Potom jim neříkejte zločinci. Nejedná se o komedii, jedná se dokumentování, jak může vypadat demokratický proces, který podporuje Evropská unie a Spojené státy americké (SSA).

    Celý článek http://www.czechfreepress.cz/evropa/kdyz-dobytek-tvori-demokracii-podivejte-se-jak-se-na-ukrajine-hlasuje.html 

     nebo Podivejte

 

 

 

STARŠÍ ČLÁNKY Z ARCHIVU

HLAVIČKA

SNÍMKY Z AKCÍ :   

Z oslavy dne vítězství - 9.5.2015 - na náměstí Krasnoarmějců (Palachově)

    

Ze zasedání Rady ČT 4.2.2015                Demonstrace na podporu srbského

                                                          Kosova 15.2.2015

 

    

Protest proti politice USA před           Beseda o Ukrajině 26.1.2015

velvyslanectvím 7.1.2015                                                            

    

Pokračování ostudy v novém roce 2015     Petice za nepovolení Pražského Maidanu

    

 

HLAVIČKA

  Víte že ?:

 

 

hrozí jaderný konflikt ?

     Generální tajemník OSN Kofi Annan při zahajování konference signatářů Smlouvy o nešíření jaderných zbraní 24. dubna 2000 v New Yorku uvedl, že jaderný konflikt je i na začátku nového století strašlivou, ale reálnou možností, s níž lidstvo musí počítat.

Ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Muhammad Baradej 24. ledna 2004 v rozhovoru pro německý Der Spiegel dokonce prohlásil, že nebezpečí jaderné války nikdy nebylo tak velké jako dnes.

A hirošimský starosta Tadatoši Akiba 6. srpna 2004, při vzpomínko­vém aktu k 58. výročí Hirošimy, varoval: „Svět bez jaderných zbraní a bez válek, po němž lidé, kteří přežili atomovou bombu, tak dlouho touží, začínají překrývat černé mraky, z nichž se každou chvíli může stát atomový hřib.

Jakkoli byla účinnost obou jaderných útoků ( na Hirošimu a Nagasaki v r. 1945 ) mimořádná, o jejich vojenském významu lze pochybovat. Předně ani jeden z těchto úderů nebyl namířen proti dostatečně mohutným, opevněným, a dobře ozbrojeným silám protivníka s cílem zničit jeho odpor, takže měl nepochybně hlavně demonstrativní, demoralizující a odstrašující účinek.

Původní cíl vývoje jaderné zbraně, pro který byly využity vědomosti a schopnosti nejvýznamnějších světových vědců, totiž zabránit Německu v použití podobné zbraně, pozbyl platnosti. Japonsko stálo před zhrouce­ním, které podle tajných krymských americko-sovětských ujednání měla dokončit Rudá armáda v Mandžusku rozdrcením miliónové kuantungské armády. Sovětský svaz, který se zavázal, že vstoupí do války proti Japonsku do tří měsíců po vítězství nad Německem, splnil svůj závazek přesně na den. Měsíc před Hirošimou americký štáb předpokládal, že v případě invaze na japonské ostrovy ztratí 20 000 až 46 000 vojáků

Vědomé obětování životů nevinných civilistů za životy vlastních vojáků, což je podstata argumentů převažující části Trumanovy administrativy, se jeví z pohledu vojenské etiky jako nemístné. Kdyby totiž bylo použití jaderných zbraní oprávněné tehdy, muselo by být logicky oprávněné i ve všech následujících vojenských konfliktech, dnešek nevyjímaje.

Admirál William Leahy ve svých pamětech uvádí: „Podle mého názoru použití této barbarské zbraně na Hirošimu a Nagasaki podstatně neovlivnilo naši válku s Japonskem. Japonci již byli poraženi a připraveni kapitulovat.. Generál Curtis LeMay tvrdil, že válka s Japonskem mohla být skončena do dvou týdnů a atomová bomba na tom nic nemohla změnit. Také admirál Er­nest King a generál Henry Arnold považovali jaderné údery z vojenského hlediska za zbytečné. Podobná hodnocení se objevila i na britské straně, například v memoárech generála Hastingse Ismaye, nebo dokonce i Winstona Churchilla, který ve své knize Triumph and Tragédy uvedl, že by bylo omylem domnívat se, že o osudu Japonska rozhodla právě atomová bomba.

V tomto smyslu, jak píše Patrick Blackett, Hirošima a Nagasaki nebyly ani tak posledními vojenskými akty druhé světové války, ale spíše první velkou operací studené války proti Sovětskému svazu. Jaderné útoky způsobily japonskému obyvatelstvu nesmírné utrpení a vy­volaly obavy ostatních národů, ale hluboce poznamenaly i samotné Spojené státy Ty se už nikdy nezbavily pocitu výjimečnosti a nadřazenosti, s nímž přistupovaly k nejdůležitějším otázkám o osudu světa.

Amerika po Hirošimě a Nagasaki už nemohla být jako ta před nimi. Je paradoxní, že jedním z výsledků použití jaderných zbraní bylo, že nakonec Spojené státy ztratily svou někdejší strategickou nezranitelnost, místo aby ji posílily. Prezidentův Výbor pro leteckou strategii (Air Policy Committee) na čele s Thomasem Finletterem vydal v lednu 1948 zprávu Přežití v leteckém věku, která obsahuje nelítostnou myšlenku, že vynález jaderných (a biologických) zbraní činí obranu Spojených států prakticky nemožnou.

JADERNÉ ZBRANĚ NEJVYŠŠÍ FORMA ZABÍJENÍ, Vladimír Pitschman, Naše vojsko, Praha, 2005

 

 

Archiv víte že

HLAVIČKA

Publikace:

 

    

     Josef V. Stalin - Ekonomické problémy socialismu v SSSR  JVS-E-problemy.pdf

     Teroristický útok na USA 11.9.2001 je velký podvod  Meyssan.pdf

     Pentagate (výňatky z knihy)  Pentagate.pdf

     Poprask kolem Krasilnikova  Krasil.pdf

     Německo, my a NATO  Nemecko.pdf

     Gorbačov  Gorbacov.pdf

 

 

HLAVIČKA

Zajímavá videa :

 

Ruský politilog V. V. Pjakin

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 25.01.2016 Titulky CZ

 

 

Peter Staněk – Supraintegrácia ako nový fenomén globálnej ekonomiky

     Slovenský ekonom a analytik se ve své 22 minutové přednášce z 15.10.2015 pro Ekonomický ústav Slovenské akademie věd hovoří na tato témata: globální souvislosti smluv TTIP a TPP, přílivu migrantů, zadlužení domácností, boje o suroviny, úsilí Američanů nedovolit integraci Euroasie, homogenizace EU, neviditelná síla finančníků, změna výpočtu HDP a podvod v ekonomických statistikách, klimatické změny tropické Afriky, přelidnění a nedostatek potravin, rostoucí výdaje na zbrojení, robotizace války a měnící se technologie války, a další.

  Odkaz:  http://www.nwoo.org/2016/01/28/peter-stanek-supraintegracia-ako-novy-fenomen-globalnej-ekonomiky/

 

Co dělat? MUDr. Ivan David, CSc.

Vratimovský seminář 2015

 

Globálne riziká súčasnosti a budúcnosti

Prof. Ing. PETER STANĚK, CSc. ze Slovenské akademie věd hovoří o kolapsu současné západní civilizace

 

 

PRAVDA o PODRAZU: Jménem BARACK OBAMA (krize 2008, WTC 2001, Afgánistán 2010, Ukrajina 2014)

 

 

 

 Archiv zajímavých odkazů

 

HLAVIČKA

Kulturní akce :

 

 

Prodej i půjčování ruských knih, CD, DVD         http://www.ruskakniha.cz

Z akcí Ruského střediska vědy a kultury - cze.rs.gov.ru

 

 

HLAVIČKA