TOPlist

     Stránku spravuje:    Pavel Rejf 

Stránka informací, které se v hlavních sdělovacích prostředcích nevyskytují.

90% informačního "mainstreamu" podle odhadu ovládají a ovlivňují západní superboháči.

Motto:    Zlořečený ten, kterýž pro skývu chleba opustí pravdu.    Mistr J. Hus

                Snáze projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec do království nebeského.    Bible

                 Na počátku každého velkého majetku je zločin.   H. de Balzac

                ... Kapitál má strach z nedostatku zisku ... Zajistěte mu 10% a můžete ho použít všude; ...

                při 100% pošlape všechny lidské zákony; ... při 300% nebude zločinu, jehož by se neodvážil ... T. J. Dunning

 Věčné pravdy

 

NOVÉ ČLÁNKY

ČLÁNKY Z ARCHIVU

SNÍMKY Z AKCÍ

VÍTE ŽE?

STARŠÍ ČLÁNKY

STARŠÍ Z ARCHIVU

ZAJÍMAVÁ VIDEA

PUBLIKACE

 

     

          

     Základní body programu:    

 

 

 

           1.  ANO míru! Nedopustit, abychom byli zataženi do války! Vystoupit z NATO.

           2.  ANO vystoupení z EU a odpovídající změna Ústavy ČR.

           3.  ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a zrušení církevních restitucí.

 

           1.  NE ilegální imigraci.

           2.  NE novodobému otrokářství nadnárodních firem a zničujícím exekucím.

           3.  NE zrušení dekretů prezidenta ČSR Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu.

 

    

 

České národní listy: http://www.ceskenarodnilisty.cz/                          New World Order Opposition:   http://www.nwoo.org/

Nová republika: http://www.novarepublika.cz/                                      Střípky ze světa: http://www.stripkyzesveta.cz/

OV KSČM Frýdek-Místek:   http://www.ovkscmfm.estranky.cz/             České nezávislé zpravodajství   http://www.czechfreepress.cz/

Zvědavec:  http://www.zvedavec.org/                                                    Sputnik česká republika   http://cz.sputniknews.com/

Haló noviny   http://www.halonoviny.cz/                                                 Přátelé Ruska :     https://www.facebook.com/groups/pratele.ruska/  

Společnost česko-slovensko-korejského přátelství   http://www.kldr.info/     České mírové fórum :    http://www.ceskemiroveforum.com/

Aliance národních sil   http://www.aliancens.cz/                                     Klub českého pohraničí :     http://www.klub-pohranici.cz/

 

HLAVIČKA

NOVÉ ČLÁNKY :

 

 

 

Jak se vyznat v současném chaosu na naší politické scéně

 

 20.3. 2019 , Jaroslav Tichý     Na naší politické scéně dochází k narůstajícímu chaosu a k dezorientaci našich občanů (voličů). Začnu nejprve tzv. systémovými stranami, za které můžeme pro zjednodušení (nikoliv pro přesnost) považovat především současné parlamentní strany - zejména ty starší strany mění postupně své základní postoje a programové priority; - další strany se pak ve svých postojích řídí čistě konjunkturalistickými pohledy; - k úplnému výčtu subjektů v rámci parlamentních stran je třeba doplnit ještě jeden politický subjekt. Jeho jedinou devizou je jeho novost a rychlý start vzhůru se zahraniční podporou. Je třeba zmínit i subjekty, které se řadí (ať právem či neprávem) do tzv. alternativní politické scény. Osobně bych považoval za skutečně alternativní pouze ty subjekty, které prosazují systémové změny spočívající ve změně způsobu řízení společnosti. Tedy nikoliv např. ty, které se „jen“ nedostaly kvůli slabým volebním výsledkům do Sněmovny.

     Nabízím proto rozlišení jednotlivých politických subjektů podle určitého 3-stupňového žebříčku priorit, který v pracovní podobě dále uvádím:  1/ Nejvyšší stupeň = strany hájící české národní zájmy versus strany prosazující cizí zájmy na úkor těch našich národních;  2/ Nižší stupeň = rozdělení na strany levicové - pravicové a středové, to vše z těch českých pronárodních stran; 3/ Třetí (ještě nižší) stupeň je pak na úrovni programů jednotlivých stran (jak na straně pronárodní, tak i na straně protinárodní). Připomínám přitom, že oproti stupni 2 se mohou programy stran postupně vyvíjet.

     Mají-li naši občané v masovém měřítku podporovat obhajobu našich národních zájmů, bude zřejmě nezbytné tyto zájmy pojmenovat a vysvětlit. Rovnou přitom upozorňuji na to, že se nebudou krýt s obranou tzv. euroatlantických hodnot, o kterých tak často a rádi mluví zejména politici ČSSD. Tyto zájmy nesouvisí se skutečnými českými národními zájmy, jsou naopak vesměs v rozporu s nimi, ačkoliv politici (nejen u nás) dávají mezi ně a národní zájmy rovnítko.

 

     Odkaz:    http://www.czechfreepress.cz/politika/jak-se-vyznat-v-soucasnem-chaosu-na-nasi-politicke-scene.html

     Celý text:      Jak-se-vyznat.doc

 

 

 

Proč muselo umřít Srbsko, ženy a děti pod teroristickými nálety NATO?

Začalo obklíčení Ruska a základna Bondsteel!

 

25. 3. 2019     Rozpad Sovětského svazu se blížil katastrofě, dravci už porcovali kořist, ale medvěd běhal ještě po lese. To však nikdo v devadesátých létech nevěděl, takže USA, které si současně dávají název NATO, potřebovaly mít základnu na dostřel Moskvy. Režie byla jasná (rozvrat, rozdání zbraní, rozpoutání nenávisti, zabíjení a obsazení). Vše se zdařilo, v Jugoslávii stačila zažehnout jiskra a už to běželo. Dnes se dá vše dohledat, dokonce prezident Zeman, ale i poslankyně Černochová či ministr Metnar už od anexe Kosova dávají ruce pryč a přiznávají, že ten terorismus neměli podporovat. Madlen Albrightová to schválila a těšilo jí to. Chodí po svobodě a rozdává knížecí rady, jak zabíjet a nenávidět veřejně. Ve vzduchu však visí hlavní otázka: proč muselo tolik lidí zemřít? Dnes už je odpověď jasná.

     Camp Bondsteel - to je to, oč tu šlo! Camp Bondsteel je americká vojenská základna ležící v Kosovu a vybudovaná v roce 1999. Nalézá se poblíž města Uroševce a rozkládá se na ploše 3,86 km³ a je obývána více než sedmi tisíci vojáky.  Základna Bondsteel byla první: v roce 1999. Nejblíže Moskvě. Pak přibyly další ještě blíž a ten zločinný Putin stále nechce to Rusko i s přírodním bohatstvím vydat USA. To je zločinec! Základny kolem Ruska přibývaly jak houby po dešti, USA se zadlužovaly a nyní chtějí, abychom jim za to ještě platili! Neuvěřitelná zrůdnost.

 

     Odkaz:    http://www.skrytapravda.cz/

     Celý text:      Proc-muselo.doc

 

 ( Poznámka správce: Nezapomeňme, že "si smočili" i další. Německé tajné služby v odplatě Srbům za odpor proti hitlerčíkům a Vatikán, jemuž se vzpurní srbští pravoslavní nepodřizují. )

 

 

 

Příštím generacím

 

 Milan Kohout     Digitální omluva příštím generacím - Za přicházející globální kolaps životního prostředí bychom měli v prvé řadě vinit bohaté lidi a jimi podporovaný kapitalistický kult bohatství. Dnes lituji, že jsem se jako aktivista v disentu podílel na kolapsu bývalých socialistických hospodářských a politických systémů ve východní Evropě. Za socialistických systémů byly výrobní prostředky a veškeré území celospolečensky vlastněno. Což by dnes, pokud by to ještě existovalo, dalo celé společnosti do ruky mocný nástroj a základnu, jak přistupovat udržitelně k naší existenci na zeměkouli a radikálně změnit způsob jakým vyrábíme zboží, používáme přírodní suroviny, energii a všechny veřejné statky.

     Socialistický ekonomický systém je založen na myšlence rovného sdílení všech zdrojů, na společném vlastnictví území a na myšlence produkování k životu pouze nejpotřebnějšího zboží, které je vyráběno tak, aby bylo trvanlivé. Naproti tomu kapitalistický systém (schovávající se za jménem demokracie) je v přesném opaku k této myšlence, neboť  je založen na nekonečném ekonomickém růstu, na filozofii plánované krátkodobé životnosti výrobků a neomezeném drancování přírodních zdrojů.

     Zvláště se chci omluvit mé šestileté dceři, která bude v budoucnu platit krutou cenu za mé bývalé chybné kroky.

 

     Odkaz:    http://severoceskapravda.cz/index.php/kam-jsme-se/2147-p%C5%99%C3%AD%C5%A1t%C3%ADm-generac%C3%ADm

     Celý text:      Digitalni-omluva.doc

 

 

 

Církev římskokatolická nezná pokání a polepšení

Vatikán přikázal povodně migrantů a islamizaci Evropy:

papež František a jeho 21- bodový plán

 

 Daniel Prinz, bestsellerový autor 4.12. 2018 , aktualizováno: 30.1. 2019    

     Zatímco všichni hledají odpovědnost za oba globální pakty - migrační pakt OSN a pakt OSN o uprchlících - u Organizaci spojených národů, nyní nedávno vyšlo najevo, že Německo bylo instrumentální iniciátor při přípravě paktu migrace. V celém tomto textu je tendence sledovat jednu z nejmocnějších institucí na zemi. Řeč je zde o Vatikánu a jeho vůdci, jezuitském papeži Františkovi. U příležitosti „104. světového dne migrantů a uprchlíků 2018“ publikoval František dne 14. ledna 2018 veřejný dopis, nejen pro věřící, ale pro celé světové společenství. Tento dopis je nazvaný "Přijímání, ochrana, podpora a integrace migrantů a uprchlíků." Požadavky papežského dokumentu :

     1. Poskytnout příležitosti pro bezpečný a legální vstup ... vytvářet rozšířené a zjednodušené možnosti a podporu slučování rodin. ...  3. Vždy upřednostňovat osobní bezpečnost před národní bezpečností ... 6. V cílové zemi ...  udělit povolení k otevření bankovních účtů a zaručit‘ živobytí. ... 12. Zajistit neomezený přístup přistěhovalců a uprchlíků k vnitrostátním zdravotním a důchodovým systémům ... 14. Podporovat sjednocování rodin - včetně prarodičů, sourozenců a vnoučat - bez ohledu na jejich „ekonomickou využitelnost" ...

 

     Odkaz:    http://severoceskapravda.cz/index.php/nazory/2141-c%C3%ADrkev-%C5%99%C3%ADmskokatolick%C3%A1-nezn%C3%A1-pok%C3%A1n%C3%AD-a-polep%C5%A1en%C3%AD

     Celý text:      Cirkev-nezna.doc

 

     ( Poznámka správce: Žádný div. Podle odhadu antiglobalistů je "horní patro Vatikánu" třetí hlavní větví globálních superelit, vedle klanu Rothschildů a Rockefellerů. Je zapojeno do prosazování "Nového světového řádu - NWO" (s "depopulací" velké většiny lidstva) a logicky tedy prosazuje migrační úder jako alternativní zbraň hybridního válčení za NWO. )

 

 

 

Akt agrese. Kreml reagoval na ospravedlnění bombardování Jugoslávie silami NATO

 

 24.03.2019     U příležitosti dvacátého výročí bombardování Svazové republiky Jugoslávie označila Severoatlantická aliance (NATO) své akce na území balkánského státu za „nezbytné a zákonné“. Kreml toto prohlášení považuje za další akt agrese. Aliance tehdy neobdržela povolení od Rady bezpečnosti OSN k provedení vojenských operací na Balkáně. Kromě toho NATO porušilo ustanovení vlastní smlouvy z roku 1949, v němž se zavázalo, že nebude používat síly v mezinárodních vztazích, pokud by to bylo v rozporu s cíli OSN. K útoku na Svazovou republiku Jugoslávie došlo v roce 1999. Aliance toto bombardování vysvětlila tím, že musela zastavit humanitární katastrofu v Kosovu, kde již rok pokračovaly konflikty mezi Srby a kosovskými Albánci. Pro mírové řešení této otázky byla v rámci OSN vytvořena kontaktní skupina. Podle NATO však všechna rozhodnutí mohla vést pouze k protahování nepřátelských akcí.

     Při bombardování zemřelo celkem 2,5 tisíce civilistů, včetně 89 dětí. Takové údaje poskytly úřady Jugoslávie, nicméně přesné údaje o počtu obětí dosud nejsou známy.

 

     Odkaz:    https://cz.sputniknews.com/svet/201903249499075-akt-agrese-kreml-reagoval-na-ospravedlneni-bombardovani-jugoslavie-silami-nato/

     Celý text:      Akt-agrese.doc

 

 

 

Pravda o válečných a poválečných událostech na Postoloprtsku.

 

Od Postoloprt směrem k žateckému letišti byl na počátku války v Maltajích u Záluží zřízen zajatecký tábor - koncentrák. V roce 1943 , kdy Němci se již uchylovali k „taktickým ústupům“ byli zajatci nahnáni do bažinaté části postoloprtské bažantnice a tam všichni postříleni. Těla povražděných zajatců pohltil močál. Po osvobození byl hromadný hrob v postoloprtské bažantnici odkryt, ostatky exhumovány a podle výsledků ohledání a dalších důkazů bylo konstatováno, že 450 těl, ležících v bažině dva roky jsou ostatky postřílených vězňů z Maltají z roku 1943.

     Němečtí hrdlořezové, kterým se podařilo uniknout i v posledních bojích, byli v počtu do pěti set mužů internováni na dvoře postoloprtských kasáren. K ostraze internovaných zabijáků bylo určeno pět mladíků. Tuto situaci velmi rychle odhadli protřelí hrdlořezi, ostrahu pobili, pouze jednomu mládenci se podařilo uniknout. Zalarmoval nedaleko ležící posádku čsl. armády. Zásah byl bleskový, vzbouřenci byli pochytáni již na pokraji lesů, kam se mínili opět uchýlit, jiní byli zlikvidováni ještě v blízkosti města. Je to sprostá lež o hromadném vraždění na postoloprtském kasárenském dvoře. Nic takového se nekonalo! (Lže se o tom na internetové Wikipedii.)

   Jana Machová

 

S fámou o „masakru,, v Postoloprtech jsem se setkal nedlouho po válce. Fámu prověřovalo velitelství armády z Prahy a dokonce jakási mezinárodní komise. V jejich závěrech bylo řečeno, že se fáma nezakládá na pravdě. Takže tvrdit v roce 2005, že v Postoloprtech došlo před šedesáti lety ze strany Čechů k nějakému masakru, dokonce masakru osmi set (!) osob, je neslýchaná lež.

Přímý účastník událostí RsDr. Jaroslav Šimůnek, vojenský historik

 

     Celý text:      Pravda-o-Postoloprtsku.doc

 

 

 

Spojené státy ví, kde se skrývají poslední členové IS

po porážce, o které informovali Kurdové – Mezi migranty

 

 24.3. 2019 , Autor článku: Anett Hoopskins , DAMAŠEK     Syrské demokratické síly (SDF), které převážně tvoří kurdští bojovníci, v sobotu ohlásili konečné vítězství nad Islámským státem v Sýrii. Spojené státy (SS) také uvedly, že teroristé jsou mezi uprchlíky v táborech, které právě SS kontrolují. Vyženou tyto lidi mezi migranty do Evropy? Chalífát teroristické organizace Islámský stát byl rozdrcen, ale teroristé se ukrývají v táborech pro dočasně vysídlené osoby a v odlehlých oblastech. V sobotu to oznámil velitel koaličních sil v čele s Spojených států (SS) a generálplukovník Paul LaCamera. Z těchto táborů se rekrutují migranti, kteří provádějí invazi do Evropy. Dorazí tedy do Evropy vrazi, aby nás povraždili?

     Ruská strana opakovaně poukazovala na problém přítomnosti teroristů a jejich rodin v uprchlických táborech. Jedná se zejména o tábor Rukban. Ten se nachází v okruhu 55 km od základny, která je kontrolována americkou armádou, v oblasti Al Tanf na hranici Sýrie s Jordánskem. Spojené státy tedy své teroristy IS chrání před likvidací, jelikož je mají na svých okupovaných územích. V listopadu roku 2018 ruské ministerstvo obrany odhadlo počet teroristů v daném táboře na šest tisíc lidí. Spojené státy však neustále odmítají informace o jejich přítomnosti. Přiznání generála SS LaCamery, že je to sice pravda, ale že to je jinde než v Rukban je jen matení a kalení vody. Spojené státy v Sýrii totiž páchají nejtěžší válečné zločiny – útočné války a také zločiny proti lidskosti, používají chemické zbraně.

 

     Odkaz:    http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=219143

     Celý text:      Kde-se-skryvaji.doc

 

 

 

3.února 2009 se srazily dvě jaderné ponorky s 32 balistickými střelami na palubě

 

 Pozdě v noci 3.února 2009 zažila posádka francouzské jaderné ponorky Le Triomphant šok. 138 metrů dlouhá ponorka, sloužící jako klíčová část francouzských jaderných sil se při návratu z mise ve východním Atlantiku s něčím pod vodou srazila. Ve stejné době se ale s nějakým objektem srazila i britská jaderná ponorka třídy Vigilant, HMS Vanguard. Pýcha britské Royal Navy je dlouhá 150 metrů a při ponoření má výtlak téměř 17 000 tun. Obě námořnictva si srovnala poznámky a fakta a 16.února vydala prohlášení, že se jejich nejmodernější ponorky „krátce dostaly do kontaktu ve velmi nízké rychlosti, když byly ponořené pod vodou“. Když se Vanguard vrátil do přístavu ve Skotsku, byl viditelně poškozen na pravoboku a u odpalovacích sil raket. Francouzská ponorka vyrvala obrovský kus z přídi HMS Vanguard a naopak zarazila část trupu na boku dovnitř. Hrozilo nebezpečí, že lahve se stlačeným vzduchem (HPA) se uvolnily a narážely na tlakový trup. V případě jejich výbuchu by se celá ponorka rozpadla na kusy. Francouzský Triomphant údajně utrpěl podle oficiálních škody jen na sonarové kopulu na špičce pravoboku, podle médií ale došlo i k deformacím věže a pravoboku ponorky.

     Alarmující na celé příhodě bylo to, že obě ponorky jsou nosiči raket s jadernými hlavicemi – šestnáct raket M45 na Triomphantu a šestnáct raket Trident II na palubě Vanguardu. Každá raketa nesla 4 respektive 6 jaderných hlavic. Jako poněkud znepokojující se může jevit fakt, že vlastně posádky obou lodí chybu neudělaly. Ponorky nesoucí balistické rakety se na rozdíl od útočných ponorek nepozorovaně plíží oceány a zaručují, že jakýkoliv smrtící úder na jejich domovskou zemi bude pomstěn přívalem raket vzlétajících z mořských hlubin. Obě balistické ponorky se podle všeho spoléhaly na pasivní sonar/audiofon což očividně nestačilo a oba podmořské kolosy se střetly.

Zdroj: BBC, National Interest 

 

     Odkaz:    https://www.securitymagazin.cz/historie/3unora-2009-se-srazily-dve-jaderne-ponorky-s-32-balistickymi-strelami-na-palube-1404062812.html

     Celý text:      Nebezpecna-srazka.doc

 

     ( Poznámka správce: Nebezpečí náhodné raketojaderné přestřelky v důsledku technického selhání vskutku existuje. Nenechme se zneužít k umístění americké vojenské základny v ČR !!! )

 

 

 

Srbský generál promluvil o plánech NATO zabít v Kosovu 20 tisíc jugoslávských vojáků

 

  23.3. 2019     Velení NATO plánovalo likvidaci více než 20 tisíc vojáků a důstojníků armády Svazové republiky Jugoslávie v Kosovu a Metochii v průběhu bombardování v roce 1999, sdělil Sputniku generálplukovník Vladimir Lazarevič. Bombardování Svazové republiky Jugoslávie silami NATO v době od 24. března až do 10. června 1999, bylo zahájeno pod záminkou ochrany albánského obyvatelstva autonomního kraje Kosovo a Metochie před akcemi srbské armády a policie. Prištinskému sboru a Třetí armádě ozbrojených sil Srbska v Kosovu velel v době konfliktu generálplukovník Vladimir Lazarevič, který byl v roce 2003 obviněn Mezinárodním tribunálem pro bývalou Jugoslávii v Haagu, byl odsouzen a strávil ve věznici deset let. Na podzim roku 2017 začal přednášet na Srbské vojenské akademii. „Jde o bezprecedentní agresi v dějinách válek, co se týče nasazených sil a poměru stran 600 : 1, stanovených cílů a krutosti, zločinů, které spáchalo NATO proti naší zemi. Jsou to nejtěžší zločiny proti míru a lidskosti,“ řekl generálplukovník v interview pro Sputnik. „NATO chtělo, plánovalo a počítalo s tím, že během 3 až 4 dnů porazí hlavní síly jugoslávské armády, zejména 3. armády a především Prištinského sboru, který bránil Kosovo a Metochii, a také hranice s Albánií a Jugoslávií na frontě dlouhé 251 kilometrů. NATO hodlalo během těchto tří nebo čtyř dnů zabít přes 20 tisíc vojáků a důstojníků Prištinského sboru, jimž jsem velel,“ uvedl. Podle odhadů srbských úřadů zahynulo v důsledku bombardování asi 2,5 tisíce lidí včetně 89 dětí. Bylo zraněno 12,5 tisíce lidí. Materiální škoda se odhaduje podle různých údajů na 30 až 100 miliard USD.

Zdroj: snews.com

 

     Odkaz:    https://ac24.cz/-/srbsky-general-promluvil-o-planech-nato-zabit-v-kosovu-20-tisic-jugoslavskych-vojaku

     Celý text:      Srbsky-general.doc

 

 

 

Christchurch aneb Malá teorie Velké lži

 

 22. 3. 2019 , Michal Brand     Napsal jsem malou sérii článků na téma Psychologické operace Christchurch a teď na ni chci navázat ... Ten trik je přeci v tom, že vidíte jednu věc a MYSLÍTE SI, že vidíte věc jinou. Vidíte rakev, pohřeb, nějaké lidi, kteří jsou z části politici a zčásti lidé, u kterých nevíte, kdo vůbec jsou. Ale automaticky PŘEDPOKLÁDÁTE, že to jsou příbuzní obětí. A automaticky PŘEDPOKLÁDÁTE, že v rakvi je tělo, mrtvola. A automaticky PŘEDPOKLÁDÁTE, že vám nemůžou lhát, protože NĚKDO JINÝ BY JE USVĚDČIL. V drtivé většině dokonce uvěříte nejen tomu, že jste vlastně na vlastní oči viděli pohřeb NĚJAKÉHO MRTVÉHO TĚLA, ale většina lidí dokonce uvěří tomu, že na vlastní oči viděli pohřeb NĚJAKÉ KONKRÉTNÍ OSOBY, KTERÁ BEZ ŽÁDNÉ POCHYBY NEMOHLA BÝT NIKDO JINÝ.

     Je to díky funkci vašeho vlastního mozku, který se snažit spojit věci do komplexních nerušivých obrazů a proto „ohne skutečnost tak, aby velká lež ladila s pravdivými částmi obrazu“. Kdo odhalí falešné příbuzné neexistující osoby, když neexistující osobu nemůže nikdo znát? Když budou lhát, tak větu „určitě ho zná někdo jiný než zrovna já“ si řeknou úplně klidně všichni a kdyby to nebyla pravda, tak by se na to přišlo“ - ale ono by se na to právě nepřišlo. Protože tohle si řeknou všichni. Malá lež jde odhalit snadněji než lež velká. Smiřte se s tím. Occamova břitva funguje možná perfektně – ale určitě zcela selhává v případě Velké lži. Jakmile se v obraze objeví Velká lež, Occamova břitva okamžitě Velkou lež vyhodnotí jako obyčejnou, nevýznamnou, nepodstatnou pravdičku. Vtip je v tom, že je snazší vyvrátit malé, drobné lži než lži opravdu velké.

 

     Odkaz:    http://www.novarepublika.cz/2019/03/christchurch-aneb-mala-teorie-velke-lzi.html

     Celý text:      Christchurch.doc

 

 

 

Dorostenecká fraška

 

 Posted on Březen 22, 2019 by vlkp napsal Leo K.     Fanatismus je slepá vášnivá zaujatost, nekompromisní a krajně jednostranný postoj nebo jednání člověka, který nějaké téma, myšlenku nebo věc pokládá za tak cennou – případně tak ohroženou – že námitky či odpor proti ní vyvolávají jeho zuřivost. Fanatik se vyznačuje neschopností kritického odstupu, intolerancí a nepoučitelností. Tak jsme se smáli: Poručíme větru, dešti, kdy má pršet a kdy vát… a teď to chceme dokonce pro celou zeměkouli! Vývoj klimatu během ledových dob je komplikovaný, nesmírně zajímavý a očividně životně důležitý pro celé lidstvo. Bohužel ale stále ještě plně nechápeme mechanismy, které vedly ke spuštění cyklů ledových dob a které ovlivňují komplikovaný průběh klimatu během jednotlivých dob ledových a meziledových. Zoufalou tváří celosvětových „ekologických“ protestů je exot (nebo exotka?), šestnáctiletá švédská dívka Greta Thunbergová. Už to samo o sobě je tragikomické – vzhledem k věku nemůže o odborném tématu téměř nic vědět. Pro posouzení dopadů globálního oteplování jí chybí znalosti a rozhled. Zatím se nepodařilo najít teoretický model, který by požadavku dobrého popisu vlivů na změny klimatu věrně vyhověl. Ale šestnáctiletá školačka to ví…Pro Boha – žijeme snad ve středověku, abychom věřili v Boží vyvolení?

 

     Odkaz:    https://vlkovobloguje.wordpress.com/2019/03/22/dorostenecka-fraska/

     Celý text:      Dorostenecka-fraska.doc

 

 

 

... Nepřítel nejen naslouchá, ale také píše a pochybuje, místo aby věřil.

 

 22.3. 2019 Autor článku: Ivan David      Svitla mi naděje, že se konečně dozvím, jak je to s těmi ruskými dezinformacemi, těšil jsem se na konkrétní příklady dezinformací šířených z Ruska, na popis způsobu jejich odhalení a na popis hrozivých důsledků jejich šíření. Nic takového, zato jsem se hodně nasmál.

     První článek na „irozhlas.cz“ nese název „Dokázal, že Rusko na nás útočí dezinformacemi. Klíčovou roli hrají Zeman a Facebook,‘ říká analytik“ ZDE . Stálo ho to tolik úsilí a jeho donory tolik peněz, protože je analytik. Nebýt expert, přišel by na to prostou úvahou. Jeho tým nyní ale dostal grant „v přepočtu činí bezmála 5,7 milionu korun díky prezentaci systému varování proti ruské propagandě a fake news na konferenci The Tech Challenge v Bristolu, zaměřené na boj proti dezinformacím“.

     Napojení dezinformačních webů na Rusko, přiznává, přimo neprokázali: „Přímé důkazy mají možná zpravodajské služby, ne my.“ Nepřímé důkazy mají: „Když Britové ukázali na Rusy (vyšetřovací zpráva k otravě Litviněnka), a dokonce na Vladimira Putina, dezinformační servery vůbec tento aspekt nezmiňovaly. Přitom z novinářského hlediska je to velmi vděčné.“ Hlupáka by napadlo, jestli to britské ukázání na Rusy nebylo dezinformační. Chytrý člověk jistě věří tomu co Britové ukazují. Jako v kauze Skripal.

     Miloš Zeman podle experta není schopen, na rozdíl od většiny politiků kritického myšlení: „přejímá ruskou propagandu“, je „narcistní“ a v podstatě prosťáček: „…platí, že když si někdo jako on myslí, že je nejchytřejší na světě, manipuluje se s ním nejsnáze...

Neméně zábavné a podobně přesvědčivé jsou i další články, například: ZDE a ZDE

 

     Odkaz:    http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=219019

     Celý text:      Expert-na-dezinformace.doc

 

 

 

Zdeněk Jemelík: Nekončící příběh Aleny Vitáskové

 

 22.3. 2019      První jarní den přinesl další zastavení na nekonečné křížové cestě pronásledování Aleny Vitáskové orgány trestního řízení. Po krátké přestávce předsedkyně senátu vyhlásila usnesení, jímž senát zrušil rozsudek a uložil Okresnímu soudu v Jihlavě znova o věci jednat a rozhodnout. Předsedkyně senátu se vyjádřila kriticky o způsobu, jakým bývalá nejvyšší státní zástupkyně svou kvalifikaci prokazovala. Vytkla nesprávnost úvah o způsobení škody vyplácením odměny neplatně jmenované Renatě Vesecké a její nevymahatelnost. Připomínám, že paní obžalovaná vysvětluje jmenování Renaty Vesecké nezbytností obsazení funkce a dlouhodobými nezdary v hledání vhodné osoby, způsobilé řídit desítky právníků a vedení rozsáhlé právní agendy úřadu. Orgány činné v trestním řízení znepříjemňují Aleně Vitáskové život od jara r. 2013 a není vůbec jisté, že ji přestanou trápit ještě v letošním roce. Vedle „jihlavské“ kauzy ji čeká pokračování procesu, vedeného u Krajského soudu v Brně v souvislosti s vydáním licencí dvěma fotovoltaickým elektrárnám o silvestrovské noci v r.2010. V této věci již byla pravomocně zproštěna, ale díky zlovolnosti nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, projevené podáním dovolání v její neprospěch, ji Nejvyšší soud ČR vrací zpět ke krajskému soudu.

 

     Odkaz:    http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/zdenek-jemelik-nekoncici-pribeh-aleny-vitaskove

     Celý text:      Nekoncici-pribeh.doc

 

 

 

Rosatom jde v Číně do nové lokality ... První blok turecké JE Akkuyu má hotové základy

 

12.3.2019 by admin     Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom vstupuje na čínský trh s dalším projektem, s reaktory VVER-1200. 7. března byl s čínskou společností CNNC podepsán generální kontrakt na 7. a 8. blok jaderné elektrárny Tchien-wan (angl. Tianwan) a kontrakt na technický projekt 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Sü-ta-pao (angl. Xudabao). Další bloky budou již typu VVER-1200, který se řadí ke generaci III+ Novinkou pro Rosatom je lokalita Sü-ta-pao, která byla původně určena pro americké reaktory AP1000. V blízké době se měly začít stavět dva bloky podle amerického projektu, ale další dvojice bloků byla změněna na VVER-1200. Druhá zmíněná lokalita je pro Rosatom zcela nová a dokládá spokojenost čínské strany s již dodanými bloky typu VVER.

     8. března 2019 bylo dokončeno betonování základové desky 1. bloku turecké jaderné elektrárny Akkuyu. Tuto elektrárnu s reaktory VVER-1200 generace III+ také staví ruská korporace pro atomovou energii Rosatom. „Technologická řešení použitá během betonování základové desky stejně jako i všechna ostatní, která budou uplatněna během výstavby jaderné elektrárny Akkuyu, splňují současné požadavky světové jaderné komunity, řekla Anastasija Zotějevová, generální ředitelka společnosti Akkuyu Nuklear, která má výstavbu elektrárny Akkuyu na starosti.

 

     Odkaz:    http://atominfo.cz/2019/03/rosatom-jde-v-cine-do-nove-lokality-podepsal-smlouvy-na-7-a-8-je-tchien-wan-a-3-a-4-blok-je-su-ta-pao/

                     http://atominfo.cz/2019/03/prvni-blok-turecke-je-akkuyu-ma-hotove-zaklady/

     Celý text:      Rosatom-jde.doc

 

 

 

Co ohledně NATO nevíte pravděpodobně a co docela určitě

 

 Posted on Březen 21, 2019 by vlkp       Když se  ti slaviči na  té  Zemanově  opulentně  oficiální  párty financované českým  daňovým poplatníkem poplácávali po zádech a gratulovali si k tomu, jaké  štěstí nás  potkalo,  nikoho ani nenapadlo,  že  by  snad  šlo  o  naprosté porušení  závazků,  které  dostal  tehdejší sovětský ministr  zahraničí  Ševarnadze  při jednáních  o  sjednocení Německa  v  rámci  jednání  4+2, respektive v  separátní  části těchto rozhovorů, od  svého  amerického  kolegy  Bakera.  Respektive  těch, která odprezentoval  tehdejší  britský premier major při  rozhovoru  s úřadujícím sovětským ministrem obrany  maršálem Jazovem. Takže  můžeme  učinit  jednoduchý  závěr – slavíme  20. výročí porušení přijatých závazků! Nic  více a nic  méně. Že tohle  nebude trápit Babiše, Fialu, Kalouska , Pospíšila, Gazdíka, Lidovce ČSSD mne nijak nepřekvapuje.

     NATO necelých  100 km  od  Petrohradu  je  průšvih. To je  jen kousíček od  3. světové…. A  tohle  my  slavíme!  Může  se někdo divit  ruské  nedůvěře  a podrážděnosti? A obavám z dalších kroků  Západu.  Nedůvěře  v  jakékoli ujištění , které je Moskvě  dáno?  Dávno  už nejde jen  o závazky  ústní. Totálně zpochybněny  jsou  i ty  údajně  skutečně  závazné  – písemné! Po vypovězení  smluv  ABM, s Iránem  a  naposledy INF má Moskva  jedinou  jistotu – na  žádnou smlouvu  už se nelze spolehnout.  Natož nějaká ujednání. A na Hradě se tohle  slavilo!

 

     Odkaz:    https://vlkovobloguje.wordpress.com/2019/03/21/co-ohledne-nato-nevite-pravdepodobne-a-co-docela-urcite/

     Celý text:      Ohledne-NATO.doc

 

 

 

Na radikalizaci společnosti se podílejí vlády jednotlivých zemí ...

 

19. březen 2019 , Zpravodajský produkt 11099 , Souhrnné hodnocení , © 2019 Agentura EXANPRO

    Násilný trestný čin v podobě masové vraždy ve městě Christchurch na Novém Zélandu provedený 15. března 2019 (prověřujeme i nesrovnalosti v tomto incidentu, ale na následné hodnocení to nemá vliv) a různorodé reakce na tento čin nám velmi tvrdě připomněly, že společnost se ve vyspělých zemích jak polarizuje, tak radikalizuje. Na tomto vývoji se však významnou měrou podílejí národní vlády včetně té české ... Novodobé mísení obou značně odlišných kultur ve vyspělých zemích, zejména těch evropských, není až tak spontánní záležitostí jako záměrnou činností i nečinností odpovědných subjektů. Z velké části se na tomto střetu podílejí vlády jednotlivých zemí a mezinárodní či spíše nadnárodní organizace v čele s Evropskou unií (EU). Migrační vlna v roce 2015 byla spojena s plánováním EU v roce 2014. Jestliže se EU v souvislosti s nelegální migrací vměšuje do rozhodování vlád jednotlivých členských zemí, tak potom podle výše uvedeného textu jednoznačně porušuje ustanovení základního dokumentu (Lisabonské smlouvy). Pohyb zástupů lidí se z tří geografických oblastí (uprchlických táborů - převážně v Turecku, z jihoasijských zemí - převážně Afghánistánu a Pákistánu, z afrických zemí) zvedl v inkriminovaný rok 2015 souběžně, což by nebylo možné bez koordinace na vyšší úrovni.

     Bezpečnost v České republice (z hlediska dosavadních tabulek šesté nejbezpečnější země) je v ohledu na aktuální situací na Novém Zélandu (v dosavadních tabulkách byl druhou nejbezpečnější zemí) hodně relativní a tyto žebříčky vůbec o ničem nevypovídají.

 

     Odkaz:    http://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/492-na-radikalizaci-spolecnosti-se-podileji-vlady-jednotlivych-zemi-aneb-jak-to-mysleli-cesti-politici-kdyz-mluvili-o-cr-jako-o-6-nejbezpecnejsi-zemi-ve-svete

     Celý text:      Na-radikalizaci.doc

 

 

 

Čína dokončuje vytvoření „umělého slunce“. Tento rok má být hotové

 

 12.3. 2019     V roce 2019 bude dokončen proces vytvoření čínského experimentálního reaktoru pro termonukleární fúzi EAST. Oznámil to šéf Čínské národní jaderné korporace (CNNC) Duan Xuru. Zařízení, které bylo nazváno jako „umělé slunce“, umožní vytvoření reakce podobné procesu jaderné fúze v hlubinách sluneční soustavy. Fyzici tak doufají, že získají neomezený zdroj energie. Podle Xuru bude nový tokamak schopen zahřát ionty na teplotu 100 milionů stupňů Celsia. To je zhruba sedmkrát teplejší hodnota, než mají ionty skutečného Slunce. Uvádí se, že dosažení této teplotní úrovně je jednou z podmínek pro vytvoření termojaderných reaktorů. V listopadu čínští vědci informovali o tom, že se jim podařilo vyhřívat elektrony v plazmatu na 100 milionů stupňů Celsia a ionty až na 50 milionů stupňů Celsia.

Zdroj: sciencealert.com  

 

     Odkaz:    https://ac24.cz/-/cina-dokoncuje-vytvoreni-umeleho-slunce-tento-rok-ma-byt-hotove

     Celý text:      Cina-dokoncuje.doc

 

 

 

STARŠÍ ČLÁNKY

 

 

HLAVIČKA

ČLÁNKY Z ARCHIVU :

 

  

 

 

Německý orloj české politiky

 

      15.6. 2018 , -VK- Šéfredaktor AE News      Zmapovali jsme alarmující prorůstání chapadel moci Berlína a německé lobbistické chobotnice do nejvyšších struktur české politiky, ale i na všech úrovních společenského života v České republice! Německo skrze své fondy a organizace v ČR má pod kontrolou všechno, od školství až po zahraniční politiku české vlády! Tento článek odhlauje důvody a příčiny tohoto stavu, který je podporován již od roku 1989. Jedná se propojení politiků, činovníků, jednatelů a zástupců desítek firem, organizací a subjektů, které v pozadí a v zákulisí ovlivňují chod české domácí a zejména zahraniční politiky.

     Sobotkův dopis o úloze Česko-německého strategického dialogu: “Cílem je propojit resortní ministerstva a další relevantní aktéry s jejich německými protějšky na spolkové i zemské úrovni nad rámec běžné bilaterální agendy, ale také a především společně definovat dlouhodobější, strategické cíle na pozadí současného dění v Evropě i ve světě. V polovině minulého roku jsem proto pověřil ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka přípravou koncepčního materiálu ke strategickému ukotvení sousedských vztahů se Spolkovou republikou Německo coby nejvýznamnějším partnerem a sousedem České republiky.

 

       Odkaz:     https://aeronet.cz/news/nemecky-orloj-ceske-politiky-i-cast-zmapovali-jsme-alarmujici-prorustani-chapadel-moci-berlina-a-nemecke-lobbisticke-chobotnice-do-nejvyssich-struktur-ceske-politiky-ale-i-na-vsech-urovnich/

       Celý text:    Nemecky-orloj.pdf

 

  

 

 

Sudety sobě: Rozkryli jsme napojení Čižinského sdružení

 

16.10. 2018     Rozkryli jsme napojení Čižinského sdružení Praha sobě na extrémistickou sudetoněmeckou skupinu Witikobund. Ta je v hledáčku BIS jako bezpečnostní hrozba pro Českou republiku! Voliči v Praze si zvolili na magistrát trojského koně ortodoxního křídla "Sudetoněmeckého" landsmančaftu, které vzniklo jako projekt bývalých esesáků a důstojníků Wehrmachtu po II. sv. válce! "Sudetská" lobby je vítězem komunálních voleb v Praze! Dne 9. září 2016 se v plzeňském hotelu Marriot konal velký „komunální kongres“ "Sudetoněmeckého" landsmanschaftu financovaný Česko-německým fondem budoucnosti. Na toto jednání se dostavil vedle ostatních i tehdejší starosta sedmého pražského obvodu a aktuálně poslanec za KDU-ČSL Jan Čižinský [1]. Jan Čižinský je bývalým asistentem Mariána Jurečky (KDU-ČSL) a také Cyrila Svobody. Cyril Svoboda (KDU-ČSL) se sám dříve účastnil sjezdů Sudetoněmeckého Landsmanschaftu. Starší bratr Jana Čižinského - Pavel Čižinský vlastní firmu Bohemia Komunikation s.r.o., prostřednictvím které vlastní dvoupodlažní objekt na adrese Jiráskova 168, Horní Planá na Šumavě. Jenže v tomto objektu sídlilo Centrum Adalberta Stiftera, coby krycí organizace pro extrémistickou organizaci Witikobund sudetoněmeckého Landsmanschaftu. Firma Pavla Čižinského má za společníky přímo osoby z Witikobundu, Horsta Löfflera ze Stuttgartu ...

 

       Odkaz:        https://aeronet.cz/news/sudety-sobe-rozkryli-jsme-napojeni-cizinskeho-sdruzeni-praha-sobe-na-extremistickou-sudetonemeckou-skupinu-witikobund-ktera-je-v-hledacku-bis-jako-bezpecnostni-hrozba-pro-ceskou-republiku/

       Celý text:    Sudety-sobe.pdf

 

  

 

 

                      Kapitalismus je mrtvola!

   Аleksej Anpilogov , 19.1.2018 (Volný překlad P. Rejf)   V tomto roce 2018 jeden z nejuznávanějších západních „think tanků“ – Římský klub vyprodukoval zprávu „Pojďme na to! (Come On!)". Jubilejní zpráva 43. v pořadí byla sepsána oběma prezidenty této organizace - Andersem Vijkmanem a Ernstem Weizsäckerem, s aktivní účastí dalších třiceti čtyř členů klubu. Je popřením všech receptů pro budoucnost, které klub vyprodukoval za posledních padesát let. Její neúprosná logika říká - globální kapitalismus je úplně vyčerpaný, neexistuje možnost jeho přežití, a když tuto „škodnou nezastřelíme“, zničí nás společně s sebou! Tvrdí, že klasický kapitalismus, který sám nebyl dokonalý v problematice udržitelného rozvoje a pochopení budoucnost planety, byl nahrazen jeho ještě „predátorštější“ podobou. Stal se jím globální finanční kapitalismus, který vedl k degeneraci kapitalistického výrobního způsobu na úroveň finančních a bankovních spekulací. V první zprávě z doby před padesáti lety (slavné "Limity růstu") viděli základní problém v populační explozi a základní řešení v jejím obrácení. Nyní tvrdí, že je třeba zaměřit hlavní úsilí na plýtvání nejbohatší části světové populace (Vyhladit „zlatou půlmiliardu“?! podle dřívějších způsobů uvažování? – poz. překl.)

"Nezbytný" scénář pro svět podle myšlení autorů "Pojďme na to!" je co nejrychlejší demontáž stávajícího modelu extenzivního rozvoje kapitalismu a zničení systému globálního finančního parazitismu. Když vyvrcholí krize a otevřeně položí otázku - Smíří se lidstvo s přístupem „ty umřeš dnes a zítra já“ a vrátí se ke starému stavu 500 milionů lidí na světě - nebo převládne nový přístup k životnímu prostředí, k spravedlivější, stabilnější a ve své podstatě lidštější společnosti? Výzva tohoto textu Římského klubu pak bude možná znít jako rozkaz: „Pojďme na to! Jednejme! Nastal čas!".

 

     Odkaz:     http://zavtra.ru/blogs/kapitalizm_trup  

     Překlad:    Kapitalismus-mrtvola.doc

 

  

 

 

Bilderbergský klub: světová vláda, nebo anachronismus?

 

9.06.2018 , Vаlentin Katasonov  (Volný překlad P. Rejf)    Jednou za rok světová média určitě vzpomenou  Bilderbergský klub. Zpravidla se to děje na začátku června. Jeho pravidelné 66. zasedání se konalo od 7. do 10. června v Itálii v Turíně. Existuje názor, že Bilderberg Group je jedním z nástrojů, jak Washington řídí Evropu, a vznikl z iniciativy CIA. Projekt takového klubu byl schválen v roce 1954 americkým prezidentem Dwightem Eisenhowerem. Na těchto schůzkách jsou údajně každoročně přijímána rozhodnutí, která jsou pak prostřednictvím „delegátů" přenášena příslušným vládám. Například na loňském setkání v Chantilly (USA, Virginie) byla hlavním tématem otázka migrace do Evropy. V roce 2018 byla podle zpráv navrhována témata: „populismus v Evropě“, „světová dominance USA“, „nerovnost“, „zaměstnanost“, „kvantové počítače“, „umělá inteligence“, „volný obchod“, „post-pravda v moderním světě", situace v Rusku, Saúdské Arábii a Íránu, stejně jako určité "aktuální události"... zpravidla se však na setkáních neprojednávají více než dvě nebo tři klíčová témata.

     Domnívám se, že dnes má humbuk ve světových elitních médiích kolem událostí, jako jsou (již sledovaná)  každoroční setkání Bilderbergského klubu, odvést pozornost od institucionalizovaných setkání dalších vlivových skupin, na kterých vládci peněz přijímají pro osud světa opravdu důležitá rozhodnutí.

 

     Odkaz:      https://www.fondsk.ru/news/2018/06/09/bilderbergskij-klub-mirovoe-pravitelstvo-ili-anahronizm-46274.html

     Překlad:    Clanek.doc

 

 

 

Elitáři z Bilderberg Group ovládají svět

 

 5.9. 2008 , režisér Jones: "Boháči chtějí zabít až 98 % lidstva"     Šokující plány asi 130 nejbohatších a nejvlivnějších lidí světa, kteří jsou sdruženi do tajné elitářské organizace Bilderberg Group, na vyhlazení 90-98 % lidstva odkryl ve svém dokumentu pro nezávislá média americký filmař Alex Jones. Do plánu jsou podle něj namočeni kromě jiných i magnát David Rockefeller, bankéřská rodina Rothschildů a třeba nizozemská královna Beatrix. Plán boháčů na zotročení lidstva má podporovat OSN i EU. Elita po 2. světové válce vytvořila OSN podle Jonese proto, aby sloužila jako regulátor odbojného třetího světa.

     Americký filmař, který se těší obrovské oblibě mezi antiglobalisty, dál uvedl, že stavebními pilíři budoucí vězeňské planety mají být EU, Severoamerická unie (Kanada, USA, Mexiko) a Asijská unie. Plán na sjednocení Evropy se zkoušel mnohokrát, ale byl vždycky velice nepopulární. Tam, kde ztroskotali Napoleon a Hitler se svými zbraněmi, uspějí globalisté v utajení, uvedl Jones. Cílem globalistů je podle něj nyní vytvořit evropský superstát , kde národní vlády budou postupně předávat většinu důležitých pravomocí Bruselu. Informace, že elity připravují eliminaci značné části světové populace, podpořil Alex Jones faktem, že ještě apartheidní JAR vyvinula rasově selektivní biologické zbraně... V kopii konceptu Konvence OSN o biodiverzitě se velmi jasně říká, že musíme zredukovat lidskou populaci ze současné úrovně šesti miliard lidí na jednu miliardu.

 

     Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html    

     Celý text:     Elitari-z-Bilderbergu.doc

 

 

  

 

Polské koncentrační tábory a jejich ruské oběti

    

          Nikolaj Mališevskij , 29.10.2014    V Polsku se rozhořel skandál kvůli nápadu zřídit v Krakově památník rudoarmějcům, zahynuvším v polských koncentračních táborech. Ruská vojensko-historická komunita zorganizovala výběr prostředků na památník vojenským zajatcům z řad rudoarmějců, kteří zahynuli v koncentračním táboru v oblasti Dombe a pohřbeným v bratrské mohyle. „Na pozemku vojenské části pamětního městského hřbitova je pohřbeno více než 1200 vojenských zajatců z řad rudoarmějců, zahynuvších v koncentračních táborech z období sovětsko-polské války z let 1919-1921 v okolí Krakova. V důsledku Polskem započaté války proti sovětskému Rusku zajali Poláci přes 150,000 rudoarmějců.

         Celkem zemřelo v polském zajetí a internaci přes 50,000 ruských, ukrajinských a běloruských vězňů: asi 10-12,000 rudoarmějců zemřelo před internací v koncentračním táboře, cca 40-44,000 v místě internace (přibližně 30-32,000 rudoarmějců plus 10-12,000 civilistů a bojovníků protibolševických a nacionalistických uskupení).

     Odkaz:     http://zvedavec.org/komentare/2014/10/6200-polske-koncentracni-tabory-a-jejich-ruske-obeti.htm    

     Celý text:     PolskeKT.doc

 

     

 

       STRATEGICKÉ ALIANCE MOSSADU

 

Jednu z největších akcí uskutečnil však Mossad pro CIA v roce 1956. 25. února 1956 pronesl generální tajemník KSSS Nikita Chruščov jeho mezitím slavný projev na XX. sjezdu strany sovětských komunistů. V tomto utajeném projevu pranýřoval svého předchůdce Stalina a jeho politiku formou generálního zúčtování a vedl politický vývoj, nejen v Sovětském svazu, k cíli skoncovat s politikou Stalina.

CIA viděla v této řeči a v jejich důsledcích historickou možnost ovlivnit v jejím smyslu politické procesy ve východní Evropě a rozbít socialistické systémy ve východní Evropě. V „Archiv der Gegenwar“ - 11.7.56 komentoval tehdejší americký ministr zahraničních věcí Dulles výsledky sjezdu KSSS z hlediska americké strategie takto: „Kampaň proti Stalinovi a její liberalizační program uvolnily řetězovou reakci, kterou v dlouhodobém výhledu nelze zastavit.“ Proto Agentura dělala vše, aby získala včas originální text této řeči. Co se nepodařilo CIA, zajistil Mossad prostřednictvím své sítě agentů, kterou mohl vybudovat v socialistických zemích pomocí sionistických aktivistů.

Z knihy Michael Opperskalski: MOSSAD, str. 14-16, OREGO, 2002

 

     Celý text:     Operskalski.doc

 

 

               Roosevelt a Stalin

      Zdeněk Hrabica , Haló noviny, 29.6. 2016, str.11,13  Je sympatické, že se na knižní pulty a do štaláru knihoven dostala nyní rozsáhlá kniha Susan Butlerové: „Stalin & Roosevelt.. Portrét partnerství“ (JOTA, 2016, 672 stran) s pohlednou obálkou. Autorka nás přivádí do děje nejsložitějších okamžiků, které nakonec dovedly protihitlerovskou koalici do vítězného konce a k porážce Hitlera. „Oba muži byli mimořádně inteligentní a oba vynikali skvělou pamětí, byť každý trochu jinak,“ uvádí autorka knihy mezi mnoha superlativy. Její hodnocení v knize musí přivádět k šílenství goebbelsovské pojetí i aktéry české propagandy a současného protiruského tažení.

     Oba se při schůzce v Teheránu shodli, že po vítězství nad Hitlerem musí zabránit opětovnému vzestupu Německa. I když Roosevelt před Stalinem často nenávist vůči Němcům skrýval, nedala se ukrýt, a jeho stanoviska byla maximálně intenzivní. Z tohoto hlediska Susan Butlerová připomíná Rooseveltova slova v jednom rozhovoru s ministrem financí Morgenthauem: „Musíme být k Němcům patričně tvrdí, a když říkám, že k Němcům, nemyslím tím jen nacisty, ale skutečně všechny německé občany. Buď je musíme nechat vykastrovat, nebo s nimi zacházet tak, aby neplodili potomky, kteří si v budoucnu budou počínat stejně jako jejich předci.“ Roosevelt byl přesvědčen v rozhovorech se Stalinem, že pokud má být v budoucnu dosaženo trvalého míru, je třeba zajistit, aby Němci již nikdy nenosili uniformu. Stalin připojoval stanovisko, že nejhlavnějším a nejdůležitějším úkolem je kontrola Německa a prohlásil, že Německo bylo a vždy bude hlavní hrozbou pro světový mír.

     Celý text:     Roosevelt-a-Stalin.doc

 

 

               Proč socialismus?

     Albert Einstein 22.03.2016 E-republika     Je radno někomu, kdo není odborníkem na ekonomiku a sociální záležitosti, aby vyjádřil své názory na téma socialismus? Z mnoha důvodů si myslím že ano. Historická tradice je, tak říkajíc, ze včerejška; nikde jsme totiž zatím nepřekonali to, co Thorstein Veblen nazývá "predátorskou fází" lidského vývoje. skutečným účelem socialismu je právě překonat predátorskou fázi lidského vývoje a pokročit za ni. Socialismus je směrován ke společensky etickému cíli. Cíle však věda tvořit nemůže a dokonce ještě méně je umí vštěpovat lidským bytostem.

     Ekonomická anarchie kapitalistické společnosti, jak dnes existuje, je podle mého názoru skutečným zdrojem zla. Vidíme před sebou ohromné společenství výrobců, jehož členové bez přestání touží zbavit jeden druhého plodů jejich kolektivní práce - nikoli silou, ale celkem vzato za poctivého dodržení legálně stanovených pravidel. Výsledkem tohoto vývoje je oligarchie soukromého kapitálu, jehož ohromná síla nemůže být účinně kontrolována ani demokraticky organizovanou politickou společností. Jsem přesvědčen, že je tu jen jeden způsob, jak odstranit toto vážné zlo, totiž ustavením socialistické ekonomiky, doprovázené vzdělávacím systémem, který by byl orientován na společenské cíle.

     Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2016/03/proc-socialismus_22.html#more    

     Celý text:     Einstein.doc

 

 

               Lži týkající se dějin Sovětského svazu

     15.6.1998, Mario Sousa , mario.sousa@telia.com člen Komunistické strany marxisticko-leninských revolucionářů Švédska KPML (r)

     Historie milionů lidí, které byly údajně vězněny a zemřely v pracovních táborech Sovětského svazu a následkem hladomoru během vlády J. V. Stalina. Kdo se může vyvarovat alespoň doslechu o milionech lidí trpících hladem a milionech opozičníků popravených v Sovětském svazu během doby vlády Stalina? Text nám ukazuje, z čeho tyto příběhy o milionech obětí hladu v pracovních táborech Stalinova Sovětského svazu vznikly a kdo je za nimi.

     Pravicové lži se donekonečna omílají s jediným cílem – bojovat proti dnešním komunistům. Tyto lži se točí dokola, takže pracující nenacházejí žádnou alternativu ke kapitalismu a neoliberalismu. Jde o součást špinavé války proti komunistům, kteří sami alternativu mají a mohou ji do budoucna nabídnout – socialistickou společnost. Takový je důvod výskytu všech těchto nových knih obsahujících staré lži.

     Celý text:     Lzi-o-SSSR.pdf

 

 

               Andrej Fursov: Pravé libreto XX. sjezdu KSSS

     22.2.2016, Andrej Fursov, http://www.stripkyzesveta.cz     XX. sjezd KSSS se konal právě před 60 lety. Patří k onomu torzu ze sovětské éry, co voní libě i „kavárně“. Paradox je to jen zdánlivě. Pravý smysl zvratu, maskovaného humbukem „destalinizace“, rozebírá profesor Andrej Fursov.  

     „XX. sjezd byl zdařilým pokusem nomenklatury zablokovat reálnou demokratizaci sovětské společnosti liberalizací. Po válce se v sovětské společnosti nakupil obrovský demokratický potenciál. Nomenklatura ho usměrnila do řečiště primitivního antistalinismu a liberalizace pro sebe samotnou.“ XX. sjezd je tak – uzavírá ruský historik – „velice důležitým mezníkem proměny nomenklatury v kvazitřídu a její integrace do světového systému coby elementu, závislého na globální vrchnosti. Od Chruščova vede přímá linie ke Gorbačovovi a Jelcinovi, tj. ke zradě národních a třídních zájmů.“

     Odkaz:     http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1546/andrej-fursov-prave-libreto-xx-sjezdu-ksss    

     Celý text:     XX-sjezd.doc

 

 

               Kolaborovala-li či nekolaborovala-li Lída Bárová?

     Karel Sýs, Haló noviny, 2.3.2016, str. 11,13     Musíme nejdříve definovat, co je to vlastně kolaborace. Můj dědeček zahynul v Terezíne. Babička s dvěma dětmi zůstala najednou bez prostředků a byla nasazena, tedy přinucena pracovat, a dělala lehátka pro wehrmacht! Kolaborovala tedy? O nic víc než tisíce dělníků, co lámali normy v protektorátních továrnách na letadla, kulomety a spol., aby měla Luftwaffe na čem lítat a Wehrmacht čím střílet. Jistě, našli se hrdinové, a nebylo jich málo. Hrdinové však nepatří do statistik a hrdinství není povinné.

     Bárová měla smůlu, protože byla mladá, krásná a nešla přehlídnout. Byla moc vidět. Byla vidět víc než nějaký soustružník z Letňan. Ale ona chtěla, aby ji viděli. Bárová byla naivní i mazaná. Chápala, že je herečka hezké tváře a hodí se jen pro určité role. Dobře věděla, kdo rozhoduje o přidělení rolí. Bylo to lákavé. Goebbels byl megaloman, z Barrandova chtěl udělat v brzkém budoucnu Hollywood. Volal jí tak často, že odposlechová služba musela přijmout jednu sílu navíc. Proti lásce není léku, ale že by Bárová nějaký vztah brala až tak smrtelně vážně? A Goebbels byl taky mistrem nesplněných slibů. Suma sumárum, nemáme právo někoho soudit, když jsme aspoň na chvilku nevlezli do jeho kůži. Přesto musím říci, že kolaborovala. Musím, a sice proto, že dnes je nejen ona zástupně líčena coby zcela nevinná oběť a protektorát je prezentován jako období, kdy ne všechno bylo špatné. V Böhmen i Mähren byl pořádek, nízká kriminalita – bodejť taky ne, když věznice a koncentráky praskaly ve švech! Kdyby Hitler nešel po Židech, tak vlastně byl docela dobrej. Koneckonců předvídal dobu, stejně jako Eman Moravec.

     Evropa se sjednotila, a pod německým vedením, akorát že Berlín nevládne červenými vyhláškami, nýbrž povely z Bruselu. To by Goebbels ani Hitler nevymysleli, že banány se musí rodit rovné!

     Celý text:     Barova.doc

 

 

               Rodině bavorských králů přichází stále miliony

     Haló noviny, 20.2.2016, str. 8     Náležet do rodiny Wittelsbachů se stále vyplácí. Přestože poslední bavorský král abdikoval už před téměř sto lety, putuje jeho potomkům každoročně bezmála 14 milionů eur (téměř 400 milionů korun), zjistil německý deník Süddeutsche Zeitung. Tzv. fond pro vyrovnání s Wittelbachy nemůže kvůli speciální výjimce kontrolovat ani Nejvyšší účetní dvůr, místní obdoba českého Nejvyššího kontrolního úřadu. Do knih fondu mohou nahlížet pouze dva státní komisaři za ministerstva financí a vědy, výzkumu a kultury, nominovaní do správní rady. Ministerstvo financí se právními kroky pokouší dosavadní exkluzivitu fondu zvrátit. Chce zejména přesně vědět, kolik peněz lze z fondu vyvádět a kam až sahají kontrolní pravomoci bavorského státu. První stání se uskuteční před mnichovským správním soudem, konstatuje Süddeutsche Zeitung. (kp)

     Celý text:     Wittelsbach.doc

 

 

               Rozhovor H. G. Wellse s J. V. Stalinem

     23. července 1934     Wells: Jsem vám, pane Staline, velmi vděčen, že jste se uvolil mne přijmout. Nedávno jsem byl ve Spojených státech, měl jsem obsáhlý rozhovor s presidentem Rooseveltem a snažil jsem se zjistit, v čem tkví jeho vůdčí ideje. Nyní jsem přijel k vám, abych se vás dotázal, co děláte k pozměnění světa.

     Stalin: Spojené státy mají jiný cíl, než máme my v SSSR. Cíl, který sledují Američané, vznikl z hospodářské neuspořádanosti, z hospodářské krize. Američané chtějí odstranit krizi na podkladě soukromokapitalistického podnikání, neměníce hospodářskou základnu. Snaží se snížit na minimum onen rozvrat, onu škodu, která je způsobována současnou hospodářskou soustavou. U nás však, jak víte, byla místo rozvrácené staré hospodářské základny vytvořena naprosto jiná, nová hospodářská základna. I když ti Američané, o kterých mluvíte, dosáhnou částečně svého cíle, t. j. sníží na minimum tyto škody, pak ani tehdy nezničí kořeny té anarchie, která je vlastní současné kapitalistické soustavě.

     Odkaz:     http://pvpravda.cz/?p=798     Celý text:     Rozhovor.doc

 

 

               Kdo vyhrál ekonomickou frontu války

     Josef SKÁLA, Haló noviny 10.12.2015, str. 6     V létě 1941 už na Hitlera pracovala i skoro celá kontinentální Evropa. S wehrmachtem vyrazila na Moskvu i desítka jeho satelitů. Sovětský svaz ztratil počátkem války území, kde žilo 42 % jeho populace. Bylo tu i 47 % jeho osevních ploch, 30 % kapacit průmyslu, 70 % kapacit výroby litiny, 60 % oceli a 63 % těžby uhlí.

     Přesto SSSR vyrobil v r. 1944 - 24 000 tanků, nacistické Německo 18 200. Sovětský válečný průmysl produkoval na tisíc tun oceli v průměru pětkrát víc tanků a děl než nacistické Německo – a osmkrát víc bojových letounů na tisíc kovoobráběcích soustruhů a fréz. Za celou dobu války vyrobil zbraní a vojenské techniky dvakrát tolik, co »Třetí říše« (i s kapacitami okupovaných zemí).

     Britský historik A. Clark v knize »Barbarossa. Ruskoněmecký konflikt« z roku 1965 to dokonce pojal takto: »Rusové mohli válku vyhrát sami (…) bez jakékoli pomoci Západu. To ulehčení, které Sovětskému svazu poskytla naše pomoc, nebylo zdaleka rozhodující.«

     Celý text:     Kdo-vyhral.pdf

 

 

               NATO s naší obranou vůbec nepočítá

     Americká útočná doktrína „Steel Rose“ je v Česku! Novela branného zákona je legislativní přípravou k nuceným pracím žen a invazi NATO na východ Evropy. Pravý cíl dragounské jízdy odhalen! S obranou naší země už nová doktrína vůbec nepočítá! Někdo v NATO, resp. ve vrchním velení US vojsk v Evropě, potřebuje do přední frontové linie při válečném tažení na východ zkrátka „kanónfutr“ do čela fronty ... Obranu domovských zemí svěří doktrína Steel Rose na bedra žen odvedených podle branného zákona ... Novela branného zákona je podle našeho zdroje evidentní přípravou na totální válku na východě Evropy.

     Nenechte parlament ČR přijmout tuto novelu! Důrazně prosíme, obraťte se na své poslance a jasně jim řekněte, že novela NESMÍ umožnit odvod a následné odvelení branců a aktivních rezerv do misí mimo území České republiky bez vyhlášení války! Obranná doktrína ČR musí zůstat obrannou, nesmí být umožněno odvádět muže a ženy v draftech do zahraničních misí v době míru.

     Odkaz:     http://aeronet.cz/news/exkluzivne-americka-utocna-doktrina-steel-rose-je-v-cesku-novela-branneho-zakona-je-legislativni-pripravou-k-nucenym-pracim-zen-a-invazi-nato-na-vychod-evropy-pravy-cil-dragounske-jizdy-odhalen/   

     Celý text:     15-let-v-NATO.doc

 

 

                                     Uvalit sankce na USA?

     Andre Vltchek s Noamem Chomskym          André Vltchek pro the Counterpunch, 16. února 2015 (překlad =npa=)

     Tak tohle je jejich slavná „demokracie" - ta, již chce Západ „vyvážet" a ucpat s ní hrdlo Číňanům, Rusům, Latinoameričanům... Stávající režim může zmasakrovat miliony lidí v Demokratické republice Kongo, v Somálsku, v Libyi, Afghánistánu, Iráku, Palestině, Papui, Kašmíru, Sýrii a na Ukrajině, může zkusit svrhnout jakoukoli demokraticky zvolenou vládu v Latinské Americe, ale občané Impéria jsou skutečně tak „zpacifikovaní", tak zmršení, že dokonce ani nepoznají, co se jim děje před očima nebo co se děje jejich jménem. A i když to poznají, nestarají se o to.

     Chystáme se snad spolknout to nejhorší, co kdy z Impéria vzešlo? Snaží se snad nestvůrný fašistický a trh vyznávající systém vyváznout absolutně ze všeho? Jak jsem vysvětlil v mé poslední knize s Noamem Chomskym, jen od konce druhé světové války už zavraždil nějakých 60 milionů lidí.

     Celý text:     Vltchek.doc

 

 

               Nový svetový poriadok – návrat k nevoľníctvu!

     Ak politik nejakého štátu hovorí o novom svetovom poriadku, myslí tým označenie nového smerovania dejín spoločnosti, v ktorom prichádza zmena v spoločnosti z pohľadu politického myslenia a celkového pohľadu na svet. Pod rovnakým označením – nový svetový rád, či poriadok sa skrýva aj konšpiračná teória, ktorá hovorí o tom, že úzka skupina ľudí ovláda svet. Takže pár super bohatých medzinárodných elít zasahuje do politiky, a celého finančného systému. Keď sa však pozrieme na ta to z oboch strán, ten názov dvoch rozdielnych vecí nie je len náhoda. Veľmi sa totiž spája politické smerovanie sveta s konšpiračnou teóriu. Ten jednotný názov hovorí vlastne o tom istom, ak na to pozrieme skutočne nezaujatým postojom na svet.

     Odkaz:     http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2162-novy-svetovy-poriadok-navrat-k-nevolnictvu-.aspx   

     Celý text:     NWO-navrat.doc

 

 

               Česká televize lže

     Operace Kavčí bouře vznikla jako akce proti manipulaci České televize, proti porušování jejího vlastního kodexu a proti dalším zvěrstvům, kterých se stále dopouští.

     Odkaz:     http://www.freepub.cz/2014/ceska-televize-lze/    Celý text:     CT-lze.doc

 

 

               11. září 2001 jako příležitost na vytvoření NWO

     Když se Rona Paula, známého amerického kongresmana, ptali zástupci organizace We are change: „Proč neřeknete lidem pravdu o 11. září?“ odpověděl: „Je to příliš kontroverzní a už takto je toho na mých bedrech díky mému návrhu na audit Fedu přiliš“. ...  Plán světovlády, který je v prodlení a dle slov Rockefellerova spoluzakladatele Trilaterální komise Zbigniewa Brzezinského, pronesených na Radě pro mezinárodní vztahy, se „moc nedaří“

     Nejlépe asi vystihuje princi budování Nového světového řádu citát na straně 70 z veřejně dostupné publikace Římského klubu První globální revoluce (1993) : „Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému.“ Na straně 75 se konstatuje „Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové.“[20]

     Odkaz:     http://www.reformy.cz/zpravy/11-zari-2001-jako-prilezitost-na-vytvoreni-noveho-svetoveho-radu/     

     Celý text:     Ventura.doc

 

 

               Krysí stezky "Ratlines"

     Na konci války, kdy už bylo zřejmé, že Hitler prohrál, bylo nutno nějakým způsobem ochránit válečné zločince, kteří se dopouštěli těch nejkrvavějších zrůdností v koncentačních táborech a po celém světě.

     Zřejmě bude překvapením, že Krysí stezku vytvořil Vatikán který hlásá morálku, lásku, humanitu, pravdu, slušnost atd. Díky této stezce se podařilo mnoha elitářům SS, Gestapa a dalších vycestovat do Argentiny a jiných zemí s falešnými doklady a v přestrojení za kněze a uprchlíky. Stezky měly zůstat utajené veřejnosti a nikdy se nepočítalo s tím, že by se o nich vědělo. Chyba lávky. Žádné tajemství nemůže zůstat tajné. Každé se časem dostane na světlo Boží.

     Odkaz:     http://www.reformy.cz/zpravy/11-zari-2001-jako-prilezitost-na-vytvoreni-noveho-svetoveho-radu/     

     Celý text:     Ventura.doc

 

 

               Pravdivý příběh skupiny Bilderberg

Kris Millegan     22. září 2007

     Každoročně se shromažďují představitelé evropské a americké politické elity a nejbohatší výkonní ředitelé světa, aby diskutovali hospodářskou a politickou budoucnost lidstva. Tisku nebylo nikdy dovoleno se zúčastnit. Stejně tak nebyla nikdy vydána oficiální prohlášení o závěrech skupiny a o diskusích, které, jak ukazuje autor této knihy, měly velké důsledky pro obyvatele celého světa. Neústupné odhalování Daniela Estulina toho, co světoví politici a vůdčí finančníci projednávali na svých každoročních tajných schůzkách – konferencích skupiny Bilderberg – vedlo k ohromujícím odhalením, k absolutně přesným předpovědím světových událostí a k rozčileným útočným pokusům zastřít světlo, které Daniel rozsvítil uprostřed temnoty – kde se světové události stávají hrou, prezidenti jsou vybíráni, války připravovány, trhy s energiemi manipulovány apod.… vše za účasti významných novin, které o tom ale nikdy nepíší.

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2012/03/4885-pravdivy-pribeh-skupiny-bilderberg.htm     

     Celý text:     Intriky.doc

 

 

          Majetek církvi nikdy nepatřil

     Největší potíž je v samotném jádru věci ... majetek, který je předmětem zákona, byl v tehdejších pozemkových knihách zapsán jako vlastnictví far, kostelů, hřbitovů a jiných podobných právnických osob. Tedy nikoli církví dnes registrovaných...

     Názor, že církev ani nemůže být subjektem nějakých majetkových nároků, a to z toho prostého důvodu, že takový majetek nikdy ani nevlastnila, zastávají mimo jiné přední ústavní právníci (např. prof. Pavlíček).

     Zákonodárce, respektive vládní koalice s dosti silným deficitem legitimity vlastně zcizuje veřejný majetek v obrovském rozsahu a hodnotě soukromému subjektu. Nevratně.

 Odkaz:     http://www.blisty.cz/art/64940.html     Celý text:     Majetek.doc

 

 

"HUMANITA" ZÁPADU

               Dívka propašována do Británie za účelem sklizně orgánů

     Nejmenovaná dívka byla přivezena do Británie ze Somálska, se záměrem odstranit ji orgány a prodat je zoufalcům čekajícím na transplantaci. Charity působící v oblasti ochrany dětí varovaly, že tento případ pravděpodobně není ojedinělým incidentem, protože pašeráci propašovali do země pravděpodobně celou skupinu dětí. Tento případ se objevil ve vládní zprávě, která uváděla, že počet obětí pašování lidí v Británii vloni vzrostl o více než 50% a dosáhl rekordní úrovně.

 Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2013/10/5712-divka-propasovana-do-britanie-za-ucelem-sklizne-organu.htm     Celý text:     Humanita.doc

 

 

               Euroráj? Čtvrtina obyvatel v Evropě žije na pokraji chudoby

      27.prosinec 2013  Chudobou trpí téměř čtvrtina evropské populace, což je více než 124 milionů Evropanů, uvádí průzkum Evropského statistického úřadu. Podle sociologů bylo v loňském roce na pokraji chudoby 124 500 000 osob, neboli 24,8 % z celkového počtu obyvatel Evropy. V roce 2011 činil jejich počet 119,6 milionu, neboli 24,3 %, a v roce 2008 23,7 %.

     Nejtěžší situace je v Bulharsku, kde chudoba a sociální izolace hrozí 49 % populace. Následují Rumunsko a Lotyšsko, kde hrozí riziko chudoby 42 % a 37 % obyvatel. V Litvě chudoba ohrožuje 33 % obyvatel, v Polsku je to 27,2 % a v Estonsku 23,1 %. V Itálii sice procento chudého obyvatelstva není nejvyšší (29,2 %), ale zahrnuje 18,2 milionů obyvatel, což je nejvyšší počet v Evropě.

     Odkaz:     http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/euroraj-ctvrtina-obyvatel-v-evrope-zije-na-pokraji-chudoby/ 

 

 

               Zástupce veteránů odsoudil

Schwarzenberga s Kalouskem

     Jsme legitimisté republiky, dekretů prezidenta Beneše, konference vítězů v Postupimi, Pařížské reparační dohody a poválečného uspořádání Evropy. Oni jsou vzbouřenci a vede je vzbouřenec Schwarzenberg  se svou stranou TOP 09, stranou národních a státních zrádců,“ říká tvrdě za sebe a zároveň za svou okresní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) expert odbojářů Jiří Jaroš.

     Odkaz:     http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sudetaci-kolaboranti-Vatikan-Zastupce-veteranu-odsoudil-Schwarzenberga-s-Kalouskem-282874         celý text:     Kolaboranti.doc

 

 

               Jan Palach a sebevraždy z existenčních důvodů

     V současné době počet lidí, kteří trpí psychickými problémy, neustále roste. Za posledních 10 let (za období 2002 – 2012) se počet pacientů navštěvujících psychiatrickou ambulanci, téměř zdvojnásobil. Narůstá také počet pacientů trpících depresí. V roce 2000 bylo předepsáno 37 milionů dávek antidepresiv, v roce 2012 už 178 milionů, což je téměř pětkrát tolik. Bohužel také stoupá i počet lidí, kteří si sáhnou na život. Jen v roce 2012 si sáhlo na život 1.647 lidí. Podle reportérů FTV Prima je situace alarmující, protože tolik sebevražd jsme tu nikdy neměli.  Tedy alespoň s vyjímkou krizových let 1925 – 1935, kdy bylo zaznamenáno ročně na 3.000 až 4.000 sebevražd. Česká republika se začíná řadit mezi země se zvyšujícím se počtem sebevražd.

     Odkaz:     http://pavelherman.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=373084&bk=72537         celý text:     Bankrot.doc

 

 

               O globalizácii

     Každé vládě, ať si říká, že je levicová, středová nebo pravicová, dávají procesy globalizace nůž na krk a nařizují: vaše politika musí být velice jednoduchá. Musíte udělat daňové úlevy pro velké firmy, aby přišly do vaší země, a peníze, které se vám z této strany nedostanou do státní pokladny, musíte ušetřit na tom, že uděláte sociální škrty. Globalizace tedy umožňuje velkým nadnárodním společnostem a nejbohatším příjmovým skupinám vydírat stát.

     Celý text:     O_globalizacii.doc

 

 

               Švýcarská armáda se připravuje na

násilné nepokoje v celé Evropě

     Národ většinou známý pro své hodinky, banky a čokoládu, má obavy, že by v blízké budoucnosti mohl čelit masivnímu přílivu evropských uprchlíků. Švýcarsko udržuje otevřeně neutrální postoj po celá desetiletí a odmítlo se připojit k eurozóně, kdy měla příležitost.

     V roce 2009 Švýcarsko prošlo národním referendem zakazující výstavbu islámských minaretů. A zatímco globální ekonomická krize přinutila několik evropských států snížit vojenské výdaje, Švýcarsko udržuje relativně stálou úroveň výdajů na obranu.

     Odkaz:     http://rt.com/news/switzerland-prepares-europe-unrest-263/         překlad:     Svycarska.doc

 

 

               Drážďany 1945

     Němci měli štěstí, že tvrdé stalinské velení přivedlo do Berlína Rudou armádu rychle, že bylo Německo poraženo včas. Již za čtvrt roku se vedení USA chystalo předvést své nové "atomové svaly" v Evropě.

     Bylo tomu 62 let od noci, kdy angloamerická vojska zničila hlavní město Saska, Drážďany a povraždila desítky tisíc jeho obyvatel i uprchlíků, kteří v něm hledali útočiště. Způsob a podmínky, za jakých byl dvojitý nálet proveden (město bez jakékoli funkční vojenské obrany, bez strategického průmyslu, přeplněné uprchlíky, zároveň jedno z nejkrásnějších měst světa s nespočtem historických památek) ukázal, že svět nezná ani lepší, ani horší stranu války. Jen vítěze a poraženého. A dějiny, jak známo, píšou vítězové... Hrůza rozpoutaná "demokratickými" mocnostmi si nijak nezadala s hrůzou, již zasévalo nacistické Německo.

     Drážďany byly jedno z mnoha měst, které zničilo šílenství vyvolané bestií člověkem. Stejně jako Rotterdam, Varšava, Hirošima, Nagasaki... nikdo by neměl dovolit, aby se do této řady dostal například Teherán.

     Celý text:     Drazdany1945.doc

 

 

               Volyňský masakr

Během roku 1943 jednotky UPA a speciální jednotky bezpečnostní služby OUN zabíjely Poláky jak individuálně, tak kolektivně v polských vesnicích a osadách, a ty Poláky, kteří žili v ukrajinských vesnicích. Podle četných svědeckých zpráv ukrajinští nacionalisté a jejich spojenci vypálili domy, postříleli nebo pochytali ty, kteří se snažili uniknout, a ty, které se podařilo chytit na ulici, zabili kosy a vidlemi. Kostely, naplněné farníky, vypálili do základů. Přeživší Poláky zastrašovali a nutili je k útěku. Bandité vystavovali těla bez hlav, ukřižované, rozčtvrcené nebo rozpárané."

Dokonce i Němci byli ohromeni jejich sadismem – vypichováním očí, rozpáráním břicha a brutální mučení před smrtí bylo samozřejmostí. Zabíjeli všechny - ženy, děti ...

     Celý text:     Masakr

 

 

                    Když dobytek tvoří demokracii: Podívejte se

                                jak se na Ukrajině hlasuje  10. duben 2014 | RAV |

Mnoho "poslanců" obsluhuje několik hlasovacích tlačítek za násilím vyhnané právoplatné poslance.

     Podívejte se na dobytek, který si říká poslanci Nejvyšší rady Ukrajiny, jak hlasují. Takovým způsobem byl svržen legitimně celým světem uznaný prezident Ukrajiny Janukovyč. Takovým způsobem se k moci dostal nynější prezident a premiér. Potom jim neříkejte zločinci. Nejedná se o komedii, jedná se dokumentování, jak může vypadat demokratický proces, který podporuje Evropská unie a Spojené státy americké (SSA).

    Celý článek http://www.czechfreepress.cz/evropa/kdyz-dobytek-tvori-demokracii-podivejte-se-jak-se-na-ukrajine-hlasuje.html 

     nebo Podivejte

 

 

 

STARŠÍ ČLÁNKY Z ARCHIVU

HLAVIČKA

SNÍMKY Z AKCÍ :   

Z oslavy dne vítězství - 9.5.2015 - na náměstí Krasnoarmějců (Palachově)

    

Ze zasedání Rady ČT 4.2.2015                Demonstrace na podporu srbského

                                                          Kosova 15.2.2015

 

    

Protest proti politice USA před           Beseda o Ukrajině 26.1.2015

velvyslanectvím 7.1.2015                                                            

    

Pokračování ostudy v novém roce 2015     Petice za nepovolení Pražského Maidanu

    

 

HLAVIČKA

  Víte že ?:

 

 

hrozí jaderný konflikt ?

     Generální tajemník OSN Kofi Annan při zahajování konference signatářů Smlouvy o nešíření jaderných zbraní 24. dubna 2000 v New Yorku uvedl, že jaderný konflikt je i na začátku nového století strašlivou, ale reálnou možností, s níž lidstvo musí počítat.

Ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Muhammad Baradej 24. ledna 2004 v rozhovoru pro německý Der Spiegel dokonce prohlásil, že nebezpečí jaderné války nikdy nebylo tak velké jako dnes.

A hirošimský starosta Tadatoši Akiba 6. srpna 2004, při vzpomínko­vém aktu k 58. výročí Hirošimy, varoval: „Svět bez jaderných zbraní a bez válek, po němž lidé, kteří přežili atomovou bombu, tak dlouho touží, začínají překrývat černé mraky, z nichž se každou chvíli může stát atomový hřib.

Jakkoli byla účinnost obou jaderných útoků ( na Hirošimu a Nagasaki v r. 1945 ) mimořádná, o jejich vojenském významu lze pochybovat. Předně ani jeden z těchto úderů nebyl namířen proti dostatečně mohutným, opevněným, a dobře ozbrojeným silám protivníka s cílem zničit jeho odpor, takže měl nepochybně hlavně demonstrativní, demoralizující a odstrašující účinek.

Původní cíl vývoje jaderné zbraně, pro který byly využity vědomosti a schopnosti nejvýznamnějších světových vědců, totiž zabránit Německu v použití podobné zbraně, pozbyl platnosti. Japonsko stálo před zhrouce­ním, které podle tajných krymských americko-sovětských ujednání měla dokončit Rudá armáda v Mandžusku rozdrcením miliónové kuantungské armády. Sovětský svaz, který se zavázal, že vstoupí do války proti Japonsku do tří měsíců po vítězství nad Německem, splnil svůj závazek přesně na den. Měsíc před Hirošimou americký štáb předpokládal, že v případě invaze na japonské ostrovy ztratí 20 000 až 46 000 vojáků

Vědomé obětování životů nevinných civilistů za životy vlastních vojáků, což je podstata argumentů převažující části Trumanovy administrativy, se jeví z pohledu vojenské etiky jako nemístné. Kdyby totiž bylo použití jaderných zbraní oprávněné tehdy, muselo by být logicky oprávněné i ve všech následujících vojenských konfliktech, dnešek nevyjímaje.

Admirál William Leahy ve svých pamětech uvádí: „Podle mého názoru použití této barbarské zbraně na Hirošimu a Nagasaki podstatně neovlivnilo naši válku s Japonskem. Japonci již byli poraženi a připraveni kapitulovat.. Generál Curtis LeMay tvrdil, že válka s Japonskem mohla být skončena do dvou týdnů a atomová bomba na tom nic nemohla změnit. Také admirál Er­nest King a generál Henry Arnold považovali jaderné údery z vojenského hlediska za zbytečné. Podobná hodnocení se objevila i na britské straně, například v memoárech generála Hastingse Ismaye, nebo dokonce i Winstona Churchilla, který ve své knize Triumph and Tragédy uvedl, že by bylo omylem domnívat se, že o osudu Japonska rozhodla právě atomová bomba.

V tomto smyslu, jak píše Patrick Blackett, Hirošima a Nagasaki nebyly ani tak posledními vojenskými akty druhé světové války, ale spíše první velkou operací studené války proti Sovětskému svazu. Jaderné útoky způsobily japonskému obyvatelstvu nesmírné utrpení a vy­volaly obavy ostatních národů, ale hluboce poznamenaly i samotné Spojené státy Ty se už nikdy nezbavily pocitu výjimečnosti a nadřazenosti, s nímž přistupovaly k nejdůležitějším otázkám o osudu světa.

Amerika po Hirošimě a Nagasaki už nemohla být jako ta před nimi. Je paradoxní, že jedním z výsledků použití jaderných zbraní bylo, že nakonec Spojené státy ztratily svou někdejší strategickou nezranitelnost, místo aby ji posílily. Prezidentův Výbor pro leteckou strategii (Air Policy Committee) na čele s Thomasem Finletterem vydal v lednu 1948 zprávu Přežití v leteckém věku, která obsahuje nelítostnou myšlenku, že vynález jaderných (a biologických) zbraní činí obranu Spojených států prakticky nemožnou.

JADERNÉ ZBRANĚ NEJVYŠŠÍ FORMA ZABÍJENÍ, Vladimír Pitschman, Naše vojsko, Praha, 2005

 

 

Archiv víte že

HLAVIČKA

Publikace:

 

    

     Teroristický útok na USA 11.9.2001 je velký podvod  Meyssan.pdf

     Pentagate (výňatky z knihy)  Pentagate.pdf

     Poprask kolem Krasilnikova  Krasil.pdf

     Německo, my a NATO  Nemecko.pdf

     Gorbačov  Gorbacov.pdf

 

 

HLAVIČKA

Zajímavá videa :

 

Ruský politilog V. V. Pjakin

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 25.01.2016 Titulky CZ

 

 

Peter Staněk – Supraintegrácia ako nový fenomén globálnej ekonomiky

     Slovenský ekonom a analytik se ve své 22 minutové přednášce z 15.10.2015 pro Ekonomický ústav Slovenské akademie věd hovoří na tato témata: globální souvislosti smluv TTIP a TPP, přílivu migrantů, zadlužení domácností, boje o suroviny, úsilí Američanů nedovolit integraci Euroasie, homogenizace EU, neviditelná síla finančníků, změna výpočtu HDP a podvod v ekonomických statistikách, klimatické změny tropické Afriky, přelidnění a nedostatek potravin, rostoucí výdaje na zbrojení, robotizace války a měnící se technologie války, a další.

  Odkaz:  http://www.nwoo.org/2016/01/28/peter-stanek-supraintegracia-ako-novy-fenomen-globalnej-ekonomiky/

 

Co dělat? MUDr. Ivan David, CSc.

Vratimovský seminář 2015

 

Globálne riziká súčasnosti a budúcnosti

Prof. Ing. PETER STANĚK, CSc. ze Slovenské akademie věd hovoří o kolapsu současné západní civilizace

 

 

PRAVDA o PODRAZU: Jménem BARACK OBAMA (krize 2008, WTC 2001, Afgánistán 2010, Ukrajina 2014)

 

 

 

 Archiv zajímavých odkazů

 

HLAVIČKA

Kulturní akce :

 

 

Prodej i půjčování ruských knih, CD, DVD         http://www.ruskakniha.cz

Z akcí Ruského střediska vědy a kultury - cze.rs.gov.ru

 

 

HLAVIČKA