STARŠÍ ČLÁNKY

 

     Hlavní stránka:      http://www.conematevedet.cz/Index.htm

 

     Starší články 2020-2022 :      http://www.conematevedet.cz/Bylo-2020-22.htm

 

     Starší články před r. 2020 :   http://www.conematevedet.cz/Bylo-do-2020.htm

 

 

 

U Slavjansku byly nalezeny stovky těl s

 

 odříznutými vnitřními orgány (RETRO)

 

 26. červen 2014 |  Jana Karásková

Slavjanské milice během noční průzkumné operace v oblasti, která je pod kontrolou Ukrajinské armády a bojovníků Národní gardy, se našlo asi 180 mrtvých těl s vykuchanými břichy. Jen o kousek dál, v blízkosti hřbitova Svaté Trojice, našli dalších 300 těl – nebyla pohřbena a měla rozpáraná břicha bez vnitřních orgánů. v Donbasu, kromě žoldáků „soukromých vojenských společností“ a ukrajinské zahraniční armády se objevili i lékaři se speciálním vybavením. Orgány jsou odstraněny z těl mrtvých a dokonce i vážně zraněných vojáků.

 Zajímavé údaje pochází z nemocnic, kde jsou ranění vojáci Ukrajinské armády a Národní gardy „, kteří patří k Pravému sektoru.“ V těchto nemocnicích jsou noví specialisté – chirurgové, většina z nich – cizinci. Ale hlavní zvláštností je, že s vážně zraněným vojáky Národní gardy a pravidelné armády dělají navíc analýzy, které nejsou nezbytné pro léčbu přijatých zraněných a jsou odesíláni do do Kyjeva a Dněpropetrovsku, přičemž v průvodní dokumentaci se uvádí specifické údaje o pacientových orgánech. Je vysoce pravděpodobné, že někteří stoupenci evropské integrace budou v Evropě dříve, ale po částech.

 

    Zdroj: http://www.czechfreepress.cz/evropa/u-slavjansku-byly-nalezeny-stovky-tel-s-odriznutymi-vnitrnimi-organy.html

    Celý text:    Obchod-organy.doc

 

 

 

K osmému výročí Oděského masakru

 

 Dne 2. května 2014 došlo v Oděse k hrůzné události, která dodnes nebyla oficiálně ukrajinskou vládou vyšetřena a dokonce není ani znám počet obětí. Jisté je, že mnoho desítek lidí bylo brutálně zavražděno.

     Bývalý disident a bezpečnostní expert Jan Schneider (7.5. 2021) :   V době, kdy jsou poměrně drakonicky trestány kriminální činy, spočívající v podpoře terorismu, táži se – a budu se tázat opakovaně, bude-li to nutné – jak se státní zastupitelství vypořádalo z trestněprávního hlediska s výrokem „diplomata“ Václava Bartušky z 24. května 2015, kdy se v rozhovoru pro web <neovlivni.cz> tento „zvláštní velvyslanec České republiky pro otázky energetické bezpečnosti“ vyjádřil k dění na Ukrajině takto: „Pokud se jim postavíte rychle čelem, jako to udělali třeba v Oděse, kde je prostě upálili, nebo v Dněpropetrovsku, kde je prostě zabili a pohřbili u silnice, tak máte klid. Když to neuděláte, tak máte válku. To je celé.“    Kladu též veřejně dotaz bývalému ministru zahraničí Lubomíru Zaorálkovi, proč Bartušku za tento výrok pokáral, ale neodvolal?“ 

 

    Zdroj:   http://www.novarepublika.cz/2021/05/jan-schneider-k-sedmemu-vyroci-odeskeho.html

    Celý text:      Odesky-masakr.doc

     K tématu:     Odesa-2-5-2014.pdf

 

 

 

Bývalý poradce NATO Jacques Baud:

USA a EU obětují Ukrajinu, aby „oslabily Rusko“

 

 19.4.2022     Bývalý švýcarský zpravodajský důstojník, vysoký představitel OSN a poradce NATO Jacques Baud tvrdí, že USA a jejich spojenci využívají Ukrajinu v dlouhodobé kampani, jejímž cílem je vykrvácet ruského souseda. Válka ve skutečnosti nezačala 24. února tohoto roku. Začala už v roce 2014. Ale myslím si, že Rusové vždycky doufali, že se ten konflikt podaří vyřešit vlastně na politické úrovni; mám na mysli minské dohody a tak dále. Byl tam spouštěč ve dvou fázích - První je zákon, který přijal  Zelenskyj v březnu 2021 o znovudobytí Krymu silou.  - Druhý bylo zintenzivnění dělostřeleckého ostřelování Donbasu počínaje 16. únorem, takže pro Rusy, zejména pro Vladimira Putina, to bylo znamení, že operace - ukrajinská operace - začíná.

    Cíl operace, který uvedl Putin, byla to demilitarizace a denacifikace. BAUD: Myslím, že Rusové zcela ztratili důvěru v Západ. Myslím, že to je to hlavní. Už Západu nevěří, a proto si myslím, že teď spoléhají na totální vítězství po vojenské stránce, aby měli nějaké výhody při vyjednávání. Ukrajina na Západě nikoho nezajímá, aspoň tak to vidím já. Cílem je oslabit Rusko, a jakmile to bude hotové s Ruskem, udělají totéž s Čínou, a to už vidíte. My přijímáme rozhodnutí, aniž bychom vůbec věděli, co se děje, a podle mě to svědčí o extrémně nezralém vedení, které na Západě obecně máme. To je jistě případ USA, ale myslím, že na tomto příkladu ukrajinské krize se ukazuje, že evropské vedení není lepší než to, které máte v USA.

 

    Zdroj:     https://zvedavec.news/komentare/2022/04/9108-usa-a-eu-obetuji-ukrajinu-aby-oslabily-rusko.htm

    Celý text:    Byvaly-poradce.doc

 

 

 

Operace na denacifikaci Ukrajiny

 

 je logickým završením Velké

 

 vlastenecké války

 

 Jurij RUBCOV 11.4. 2022     Banditské podzemí z řad ukrajinských nacistů zanechávalo krvavou stopu v týlu Rudé armády, která se vydala na Západ skoncovat s nacistickými nájezdníky, a po skončení Velké vlastenecké pokračovalo ve válce se svými lidmi. Podle různých odhadů se ozbrojeného boje proti sovětským úřadům zúčastnilo 400 až 700 tisíc ozbrojenců ozbrojených formací OUN-UPA bývalí příslušníci praporů Nachtigal a Roland, policisté a dezertéři z Rudé armády. V období od roku 1945 do roku 1955 zemřelo v boji s ozbrojenci UPA asi 25 tisíc sovětských vojáků, zaměstnanců bezpečnostních služeb, policie a pohraniční stráže, téměř 30 tisíc sovětských a stranických aktivistů, jakož i obyčejných občanů, včetně dětí a důchodců. Obyvatelstvo jednotlivých vesnic, zastrašené hrozbami banderovců, že vypálí domy a pobijí rodiny těch, kteří odejdou do Rudé armády, když se objeví pracovníci okresních vojenských komisariátů, utíkalo do lesů a bralo sebou majetek a dobytek.

     Jak byly posilovány orgány sovětské moci a jednotky NKVD / MVD a NKGB / MGB, především na západní Ukrajině, začaly být banditským formacím nacistů zasazovány stále hmatatelnější údery. Poslední buňky odporu byly zlikvidovány orgány činnými v trestním řízení do konce 50. let. Nacismus v jakékoli své podobě – a už německý nebo ukrajinský – se ukázal být mnohem houževnatější, než by se dalo pomyslet. V podstatě všechna poválečná desetiletí implicitně probíhal proces ideologické a personální reinkarnace ukrajinského nacismu, dostat se do státních a dokonce stranických orgánů. Proces se zrychlil po roce 1991 a po puči na Majdanu v roce 2014 se ukronacismus stal státní politikou v Kyjevě.  Z tohoto pohledu máme právo považovat současnou speciální vojenskou operaci ruských ozbrojených sil, která je zaměřena na denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny, za logický závěr Velké vlastenecké války.

 

    Zdroj:     https://www.fondsk.ru/news/2022/04/11/operacia-po-denacifikacii-ukrainy-est-logicheskoe-zavershenie-velikoj-otechestvennoj-vojny-55957.html

    Celý překlad:    Zaversenije.doc

 

 

Ukrajina, válka zbraní, válka lidí, válka informací. Jak to pojmout?

 

 Od admin dne 10.03.2022      V květnu 2014 zahájila popřevratová vláda, instalovaná USA  “antiteroristickou operaci” tj. použití armády proti obyvatelstvu, městům a infrastruktuře těm částem Ukrajiny, (převážně ruskojazyčnému obyvatelstvu), které odmítli uznat pučem dosazenou vládu a její tvrdou nacionalistickou politiku, včetně adorování banderovců. Vedle použití armády proti sídelním celkům, včetně použití zakázaných zbraní (kazet. bomb, fosforové munice)( jejíž použití povolil tehdejší prezident Ukrajiny Porošenko). Nepodřízené oblasti byly odstřiženy od zásobování, energií, léků, vody a peněz (platy, důchody, dávky….) (dohledatelné).

     Jaké tedy mělo vlastně Rusko možnosti?   a) nechat masakrovat ruské lidi dál, ale nebýt agresor;   b) Být agresor, podpořit separatisty a nechat se zatáhnou do vleklého konfliktu na hranicích separatistů k Ukrajině, který nelze vojensky dovést k vítězství, aniž by hranice byla překročena a být před mainstremem jednostranně informovaným světem – za Hitlerovu říši zla;   c) Být stejně za Hitlerovu říši zla, ale zničit vojenskou sílu současné loutkové vlády Ukrajiny, znemožnit tamním neofašistickým strukturám významný podíl na moci, tím že je připraví o beztrestnost za zločiny, které byly od r.2014 dokumentovány. A dosáhnout nepřijetí Ukrajiny do NATO a v budoucnu vyloučit vybudování raketových a radarových systémů ve svém bezprostředním sousedství.

     Všechna řešení byla pro Rusko špatná, ale jedno z nich muselo udělat. Platná doktrína USA však počítá i s tzv. nečekaným “preventivním hromadným úderem” (z blízka) kvůli reakční době, který by zničil nebo minimalizoval ty prostředky Ruska k provedení odvety – a to je právě ta potřeba rozmístit se s jejich nosiči co nejblíže. Každý si dělá úsudek podle informací jaké má, a proto je tak nebývalý tlak na tu jedinou přípustnou pravdu a zavření jiných tzv. “dezinformačních” zdrojů.

 

    Zdroj:     https://narodnidomobrana.cz/clanky/ukrajina-valka-zbrani-valka-lidi-valka-informaci-jak-to-pojmout/

    Celý text:    Nar-dom-Ukr.doc

 

 

 

Legálnost války (sebeobrany)

 

 Christopher Black     Jedním z prvků propagandistické války Západu je tvrzení, že akce Ruska jsou podle mezinárodního práva nezákonné. Je tomu však skutečně tak, když samy napadly a zaútočily na příliš mnoho zemí, přičemž každá jejich válka byla nejen nezákonná, ale také bez jakéhokoli morálního a etického ospravedlnění? Podle čl. 2 odst. 4 Charty jsou všechny členské státy povinny zdržet se hrozby silou nebo použití síly. Z této povinnosti existují dvě důležité výjimky, první z nich je právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu podle článku 51 - a kolektivní vymáhání RB OSN  na základě kapitoly VII Charty.

     Lze říci, že Rusko jednalo v souladu s mezinárodním právem podle článku 51 Charty OSN z následujících důvodů:   Za prvé, kyjevský režim s pomocí NATO vedl rozsáhlou ofenzívu proti donbaským republikám s úmyslem je zničit.    Za druhé, Rusko samo bylo několikrát napadeno silami kyjevského režimu. Na Krym byli opakovaně vysíláni sabotéři, aby prováděli nájezdy, vraždili úředníky, ničili infrastrukturu.   právo národa na sebeobranu spočívá na dvou faktorech: 1. Použití síly musí být nezbytné, protože hrozba je bezprostřední, a proto není možné použít mírové alternativy, a, 2. reakce musí být přiměřená hrozbě.   Rusko mohlo nedělat nic, zachovat mír a přihlížet, jak jsou zbraně určené k jeho zničení instalovány a připraveny k palbě. Jinými slovy spáchat sebevraždu, nebo se mohlo bránit.

 

    Zdroj:     http://www.stripkyzesveta.cz/public/img/stripky/8_4/christopher_black_-_legalnost_valky.pdf

    Celý text:    Legalnost-sebeobrany.pdf

 

 

 

Vražda na tyranu není zločinem

 

 8.3. 2022 , P. Rejf    Příslušníci starší generace se jistě dobře pamatují na film poválečné české kinematografie Vyšší princip. Po atentátu na Heydricha a začátku heydrichiády, která měla stovky obětí, říká středoškolský profesor svým žákům : „Z hlediska vyššího principu mravního, vražda na tyranu není zločinem“. To, co platí pro krvavé násilí mezi jednotlivci, platí i pro vztahy mezi národy a státy. Tam obdobně platí, válka proti fašismu není zločinem, ale je válkou spravedlivou. (Fašismus je nezastřená teroristická diktatura elity.)

     Během II. světové války vedl SSSR spravedlivou válku proti německému fašismu, který prováděl genocidu Slovanů, Židů a dalších etnik. Spravedlivou válku proti němu vedly i imperialistické státy – USA a Veká Británie. Samy byly pod pláštíkem „demokracie“ diktaturami elit, nikoli však nezastřeně teroristickými. Na stejnou stranu s SSSR je postavilo šikovné politické manévrování Stalinova vedení, to, že se jim jejich „bojový pes“ proti SSSR – hitlerovský fašismus -„utrhl z vodítka“ a zaútočil i na Západ.

 

    Celý text:    Vrazda-na-tyranu.doc

 

 

 

Rusko bojuje proti neonacismu na Ukrajině.

 

 17.5.2022 , www.KSRF     Komentář MO ÚV KS Ruské federace k článku MO ÚV KS Řecka „O imperialistické válce na Ukrajině a postavení Komunistické strany Ruské federace“. Článek z novin „Risospastis“, tiskového orgánu KS Řecka obviňuje Komunistickou stranu Ruska z proimperialistického postoje. Že z pohledu řeckých soudruhů probíhá na Ukrajině imperialistická válka v zájmu ruské buržoazie. Pokud ale nezaujmeme stanovisko na půdě dogmatismu, pak musíme přiznat, že každá válka má svá specifika. Úkolem marxisty při určování svého postoje ve vztahu k válce je především přesně určit její specifický charakter. Kromě imperialistických válek existují i války  ​​národně osvobozenecké a antifašistické.

     V únoru 2014 byl na Ukrajině proveden státní převrat za přímé pomoci USA a dalších zemí NATO, k moci se dostali neonacisté. Ten vyvolal v Doněcké a Luganské oblasti silný odpor. Lidé se chopili zbraní. 11. května 2014 se v lidovém referendu 87 % občanů vyslovilo pro nezávislost. Takže ne na pokyn Kremlu, ale z iniciativy mas vznikly Doněcká a Luganská lidová republika. Současný střet je svou povahou národně osvobozeneckou válku lidu Donbasu - a z pohledu Ruska jde o boj proti vnějšímu ohrožení národní bezpečnosti a fašismu.

     Popírat historický význam „ruského světa“ či ruské civilizace je podle nás stejně absurdní, jako popírat velký význam starověké řecké civilizace. Když Manolis Glezos strhl nacistickou vlajku z Akropole, řídil se nejen třídními zájmy, ale také národními zájmy Řeků, kteří se odhodlaně zapojili do boje proti německé okupaci.

 

    Zdroj:      http://www.ksrf.ru

    Celý text:    MOUV-KPRF.doc

 

 

 

Lenin – Vojenský program proletářské revoluce

(Výňatek)

 

 Podívejme se blíže na stanovisko obhájců odzbrojení. Hlavním argumentem je tvrzení, že požadavek odzbrojení je nejjasnějším, nejrozhodnějším a nejdůslednějším výrazem boje proti každému militarismu a proti každé válce. Avšak právě v tomto hlavním argumentu vězí hlavní omyl stoupenců odzbrojení. Socialisté, mají-li zůstat socialisty, nemohou být proti každé válce.

     Za prvé, socialisté nikdy nebyli a nikdy nemohou být odpůrci revolučních válek. Za druhé. Občanské války jsou také války, které jsou v každé třídní společnosti přirozeným a za určitých okolností nevyhnutelným pokračováním, rozvíjením a zostřováním třídního boje. Popírat možnost (těchto) občanských válek nebo na ně zapomínat by znamenalo propadnout krajnímu oportunismu a zříci se socialistické revoluce. Za třetí, zvítězí-li socialismus nejprve v jedné nebo několika zemích, musí to vyvolat nejen třenice, ale i přímé usilování buržoazie ostatních zemí o rozdrcení vítězného proletariátu socialistického státu. V takových případech by byla válka z naší strany oprávněná a spravedlivá.

 

    Zdroj:     Podle Spisů V. I. Lenina, sv. 23, rus. vyd., str. 65-79; čes. vyd. 1959, str. 75-90

    Celý text:    Lenin-Vojensky-program.doc

 

 

„Stalinistickým kurzem“

 ( R E T R O )

 

 16.6.2018   Rostislav Iščenko      Pokud se dnes setkáte s expertem, publicistou nebo politikem, který aktivně staví do protikladu Putinovi Stalina, pak v devíti z deseti případů máte co do činění s představitelem tzv. radikální patriotické opozice, která buď přímo pracuje pro Západ, nebo je používána stejným Západem jako užitečný hlupák. To společné máme na povrchu. Je to úspěch. Obrovský a neočekávaný úspěch, bezmála bleskový vpád ještě včera demontované na náhradní díly velké mocnosti třetího světa do světa prvního; je to téměř magické obnovení supermoci, jako bylo znovuzrození ptáka Fénixe.

     Stalin dosáhl úspěchu cestou maximální mobilizace, na hranici vypětí všech sil lidu a státu. Přičemž tato mobilizace se prováděla za pomoci tvrdého potlačení. Stalin, který byl opravdu velkým státníkem a také pragmatikem, věděl, že zdroje je třeba chránit, a člověk je hlavní zdrojem jakéhokoliv státu. Stalin dosáhl ohlušujícího úspěchu. Po nástupu k moci v roce 2000 měl Putin horší výchozí situaci, než ji měl Stalin. Ekonomika byla také prakticky zničena. Ozbrojené síly se rozpadly a byly schopny odvrátit vnější hrozby dokonce v menší míře než Rudá armáda ve 20. a 30. letech minulého století. Rusko devadesátých let stálo na pokraji další revoluce (tentokrát antioligarchické, při neúspěšném pokusu obnovit SSSR) a další občanské války, po níž stát prakticky neměl šanci přežít. Peněz nebylo a státní aparát byl kontrolován oligarchickou kompradorskou  „sedmibankéřštinou“. Ve srovnatelném časovém rámci (k roku 2014-2015) Putin dosáhl většího úspěchu než Stalinův SSSR. Silnic a mostů bylo za Putina postaveno víc než v carském Rusku a SSSR dohromady. Armáda není jen znovuzrozená a přezbrojená.

     Nehledě na veřejnou poptávku po „pevné ruce“ a po „dnešním Stalinovi“, Putin nejen nevztáhl ruku na všechny možné druhy svobod, ale často se snažil je rozvíjet navzdory náladám společnosti. V zemi, kde liberálové sní o věšení komunistů, komunisté o věznění liberálů a „patrioti“ o zastřelení těch i těch, úřady dokáží udržet nejvyšší míru veřejného souhlasu, nesnaží se hrát na skutečných rozporech a usilují o zachování rovnováhy zájmů, na nichž je založen společenský konsensus. Ani marxismus „není dogmatem, ale je to návod k akci“. Pouze ve svobodném boji různých politických názorů, různých filozofických systémů, různých ekonomických koncepcí se mohou zrodit průlomové myšlenky. Za největší Putinův úspěch považuji to, že dokázal zajistit průlom bez oslabení. Podařilo se mu vytvořit tým, který provedl zemi řadou krizí takovým způsobem, že většina lidí si toho ani nevšimla.

 

    Zdroj:      http://www.srspol.sk/clanek-rostislav-iscenko-stalinistickym-kurzem-16865.html

    Celý text:    Stalinistickym-kurzem.doc

 

 

 

     Hlavní stránka:      http://www.conematevedet.cz/Index.htm

 

 

 

 

 

 

V životě jsem neviděl brutálnější nátlak, říká Vidlák

 

 20. února 2024 Daniel Sterzik alias Vidlák      U všech předchozích demonstrací, kterých jsem se zúčastnil, to bylo vlastně jednoduché. Mlčet, nic nezmiňovat, nedělat demonstrujícím ani tu nejmenší reklamu. Tentokrát už to takto nešlo. V posledních dnech byly zemědělské protesty hodně silné téma i v majnstrýmu. Jednoduše proto, že stovky traktorů v Praze jaksi hrozily dopravním kolapsem. V životě jsem neviděl brutálnější nátlak. Chudák každý, kdo si nechal dát na web svoje osobní telefonní číslo. Hejty, výhružky… od první minuty byli všichni označeni za proruskou scénu, sociální sítě se hemžily jasnými důkazy a odsudky.

      Spousta zemědělců v posledních dnech přemýšlela, jestli mají něco podobného zapotřebí. Navíc, celý týden se dozvídali, jak jsou nezodpovědní a berou si chudáky pracující pražáky za rukojmí. Nakonec na Malostranské náměstí traktory nedojely, ale zato přišli provokatéři. Co včerejší protest ukázal? Je úplně jedno, že se snažíte chovat slušně a ohleduplně. Je úplně jedno, že zemědělci mnohokrát v médiích mluvili o důvodech svého protestu. Když se to nedá vymlčet, nastoupí skutečné dezinformace a šíření fám. Nastoupí nátlak. Tvrdý nátlak, který nemá s demokracií nic společného.

 

    Odkaz:     https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/v-zivote-jsem-nevidel-brutalnejsi-natlak-rika-vidlak/

    Celý text:      Natlak-Vidlak.doc

 

 

 

Putin navštívi Kóreu. V hre je bojové “zladenie” Ruska, Číny a KźDR

 

 16.február 2024 Jurij Tavrovskij      Úderná skupina “Carl Winston” viedla spoločné cvičenia námorných síl USA, Japonska a Južnej Kórey vo Východočínskom mori aj v januári. Lietadlové lode Carl Winston a Theodore Roosevelt majú základňu na ostrove Guam, resp. na Havaji. Na takzvanom východnom fronte, ktorý USA v posledných rokoch vytvorili s ciežom “zadržiava predovšetkým Čínu, ale aj Rusko a Severnú Kóreu”, dochádza k bezprecedentnému posilňovaniu vojenskej sily. Tvárou v tvár rastúcim hrozbám pre svoju národnú bezpečnos Rusko, Čína a Severná Kórea nielenže budujú vlastné obranné sily, ale aj rozširujú rozsah vzájomnej interakcie.

      Moskva a Peking rozvíjajú vzah “strategického partnerstva novej éry” a za posledné dva roky ho skutočne povýšili na úroveň “bojového zladenia”. Tento proces zahŕňa interakciu ozbrojených síl aj ekonomických systémov. Práve v tejto perspektíve možno vníma návštevu severokórejského vodcu Kim Čong-una v Rusku v septembri minulého roka. Plány zrejme prediskutovali aj s prezidentom Si in-pchingom počas ich októbrového stretnutia v Pekingu na samite iniciatívy Pásmo a cesta. Od nadchádzajúcej štátnej návštevy ruského prezidenta v KźDR možno očakáva vážne výsledky v oblasti podpory strategického partnerstva s Pchjongjangom. Podža moskovských expertov by V.V Putin mohol ís do Pchjongjangu ešte pred marcovými prezidentskými vožbami.

 

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2024/02/16/putin-navstivi-koreu-v-hre-je-bojove-zladenie-ruska-ciny-a-kldr/

    Celý text:      Putin-do-KLDR.doc

 

 

V laboratóriu v Mariupole na Ukrajine našli dôkazy o tajných experimentoch biologických zbraní na civilistoch

 

 14/02/2024 Autor: Ethan Huff, Zdroj: naturalnews.com      Kým mesto Mariupol s 540 000 obyvatežmi bolo ešte pod ukrajinskou kontrolou – slúžilo ako testovacia základňa pre rôzne rozsiahle lekárske experimenty na miestnych civilistoch. Mimochodom, jedným z deklarovaných ciežov ruskej špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine bolo identifikova a eliminova takéto zariadenia, aby tieňová vláda už viac nemohla využíva nevinných žudí ako žudských pokusných králikov.

      Dôkazy ukazujú, že deti a bábätká tiež trpeli v rukách západných mocností, ktoré na Ukrajine pôsobili v zastúpení, aby naplnili svoju túžbu po chamtivosti a genocíde. Pozrite si video , kde nájdete celú správu Sweeneyho z televízie RT o týchto šokujúcich zisteniach. Reakcie žudí na odhalenia o tajných experimentoch - prirovnali lekárske experimentovanie západnej tieňovej vlády na Ukrajine k iným diktátorským režimom, ktoré využívajú chudobných žudí na lekárske experimenty.

 

    Odkaz:     https://www.badatel.net/v-laboratoriu-v-mariupole-na-ukrajine-nasli-dokazy-o-tajnych-experimentoch-biologickych-zbrani-na-civilistoch/

    Celý text:      Experimenty-na-civilistoch.doc

 

 

Americký prezident považuje Vladimira Putina za nebezpečnějšího než Lenina a Stalina (?)

 

 14.02.2024   Andrej Nikolajev      Olaf Scholz , německý kancléř, během setkání s americkým prezidentem Bidenem komentoval Putinův rozhovor s americkým novinářem Carlsonem. Putinova slova označil za směšná – "ridiculous". Stejnými slovy komentoval  Putina, který mluvil o hrozbě genocidy obyvatelů Donbasu, ještě před 24. 2. 2222. Během téhož setkání Biden, podporující Scholzův rusofobní tón, náhle citoval Henryho Kissingera :  "Od dob Napoleona až do současnosti se Evropa neohlížela přes rameno a nestarala se o Rusko."

     Pokud to skutečně řekl, pak se ukazuje, že mýtus o „komunistické hrozbě“ ze SSSR, po celou dobu jeho existence, byl skutečně jen mýtem. A všechny ty řeči o tom, že „rudí přicházejí“ byly jen děsivé pohádky před spaním a proti škrtům v rozpočtech na obranu. Existuje však pocit, že jedna stránka Bidenovy osobnosti je stále přísně racionální - jeho strategie zahraniční politiky, je celkem konzistentní. A tato strategie není vůbec mírumilovná. Na konci svého setkání slova Biden pronesl :  "Podařilo se nám konsolidovat NATO tak, jako nikdy předtím. V sázce je tak mnoho, že NATO musí spěchat." Kam spěcháte, pane Bidene? Do třetí světové války?

 

    Odkaz:     https://www.pravda.ru/world/1949083-vyshe_lenina_i_stalina/

    Celý překlad:      Biden-scitaet.doc

 

 

Největší stávka v historii Německa… domino se hroutí

 

 15.2.2024 Přišlo emailem      V sousedním Německu probíhá generální stávka, jakou Německo za celou svoji historii ještě nezažilo, a česká média zarytě mlčí. Je podporována 95% obyvatel Německa! Je v zájmu USA hospodářsky zničit Evropu. A že hlavní úder bude veden proti Německému hospodářství. Velký protektor má ve většině zemí EU pod kontrolou justici, silové složky, většinu médií a neziskový sektor. V čele EU jsou lidé, vybraní pro tento úkol, kterým byla slíbena beztrestnost a jsou jim poskytovány pohádkové příjmy. Vzpomeňme na skandální nákup vakcín paní Von der Lajenovou, za který obdržela miliardové provize. Nejedná se o vlády v pravém smyslu slova, ale jde o „LIKVIDAČNÍ KOMANDA,“ tak jako tomu je v případě vlád Ukrajiny.

     Spolková vláda dala vypnout všechny kamery na veřejných komunikacích a demonstrativně schválila všechno, proti čemu se dnes v Německu stávkuje. Dnes mluvčí německých policejních odborů veřejně deklaroval, že němečtí policisté podporují požadavky stávkujících a stojí na jejich straně. Ukazuje se, že rok 2024 bude rokem, kdy Evropané buď povstanou proti satanským plánům Velkého protektora, nebo se svojí nečinností vydají na cestu sebelikvidace a Evropu čeká série krvavých událostí. Viz varování amerického profesora Jeffryho Sachse.

 

    Odkaz:     https://zvedavec.news/prispevky/2024/02/9976-nejvetsi-stavka-v-historii-nemecka-domino-se-hrouti.htm

    Celý text:      Nejvetsi-stavka.doc

 

 

Kladivo EU na svobodu slova dopadne v únoru

 

 10.2.2024  Vlastimil Veselý  Redakce      Digital Services Act (DSA) je nařízení Evropského parlamentu (EP) a Rady EU o jednotném trhu digitálních služeb. Plné účinnosti nabude 17. února, kdy má být dokončena právní implementace v členských zemích. Z českých europoslanců hlasovali proti pouze David (SPD) a Blaško, přičemž Vondra, Zahradil, Vrecionová, Tošenovský (všichni ODS) a Konečná (KSČM) se zdrželi. Ostatní nesou za schválení DSA spoluodpovědnost. DSA vede členské státy k tomu, aby filtrovaly nejen nezákonný obsah, ale i obsah škodlivý, který nově označuje jako „systémové riziko“.

      DSA ukládá povinnost mazat nejen obsah, který je nezákonný, ale i obsah, který je plně legální, avšak v rozporu se smluvními podmínkami sítě. Takto lze označovat kritické názory na příslušníky menšin za nenávistný projev nebo názory zpochybňující např. povinné Covid 19 očkování, islamizaci Evropy nebo míru zavinění klimatických změn člověkem za systémová rizika. Komise hodlá odstřihnout od inzerce nepohodlná média, která někdo (ptejme se, kdo) označí za dezinformační. Proto bude třeba DSA – pokud ne úplně zrušit – zásadní přepracovat.

 

    Odkaz:     https://pravyprostor.net/kladivo-eu-na-svobodu-slova-dopadne-v-unoru/

    Celý text:      Kladivo-EU.doc

 

Sergej Pereslegin 11.2.24

 

 11.02.2024  Rozhovor tsargrad.tv      Ze situace kolem IL-76 vidíme, že na území Ukrajiny operují naprosto různé síly, které se vzájemně nekoordinují. NATO do této války otevřeně vstoupit nemůže, ze dvou příčin :   - Zahájení jaderné války s Ruskem nevyvolává v Evropě ani nejmenší uspokojení. Pro Evropu by to byla smrt dokonce i při použití pouze taktických jadrných zbraní.   - Při vstupu NATO jako nejaderné síly je problém v tom, že by to určitě vytvořilo Rusku problémy, ale nijak mimořádné. Jde o to, že Rusko i dnes vede válku s Ukrajinou s jednou rukou za zády a má dostatek sil, aby vytvořilo jak západní, tak i severozápadní frontu.

     NATO se smířilo s tím, že nyní má válečnou výrobu slabší než to, co může dostat Rusko, s přihlédnutím k některým možnostem v souvislosti s KLDR, Čínou a Iránem. Ukrajina bojuje. To, co může, už dnes nestačí a nebude stačit čím dál víc. NATO by mohlo otevřeně použít svoje síly na ukrajinském území. To však neudělali a už udělat nestihnou. Proto v této otázce neočekávám nějaké závažné změny.

 

    Odkaz:     https://belobog.sk/divoke-karty-nato-a-valecna-vyroba/

    Celý text:      Sergej-Pereslegin-11-2-24.doc

 

 

Jeden krok k partyzánské válce na území NATO

 

   Janinna       NATO, Rusko a Čína mají v současnosti takovou jadernou sílu, že se na ně jen málokdo odváží přímo zaútočit. Proto byla vynalezena nová forma války – „proxy válka“. To znamená válka „rukama někoho jiného“. Ovšem NATO si nemyslelo, že by tuto hru mohli hrát dva. A tři. Navíc všichni budou hrát společně a proti NATO. Dovolte mi vysvětlit, co tím mám na mysli. Hamás je ve válce s hlavním spojencem Spojených států na Blízkém východě. Hútíové bojují přímo s USA a Spojeným královstvím, ale zatím pouze útočí na lodě. 

     Území Evropy je plné uprchlíků z Blízkého východu. Jedná se na spací buňky, v Evropě jsou na 100%. Člověk s přenosným protiletadlovým raketovým systémem (“Stinger”, “Igla”) se může schovat i 100 kilometrů od letiště a slavit závratný úspěch – vojenské letadlo bude sestřeleno. Kolik letadel a vlaků může být zničeno v Evropě? Kolik lodí může být napadeno přímo v evropských teritoriálních vodách? Kolik žhářských útoků na skladiště ropy lze provést? Výbuchů plynovodů a podobně? Možná že budoucí válka začne nejen v Íránu, ale okamžitě se přesune do samotných Spojených států, do zemí NATO. Jsou připraveni na takový obrat událostí?

 

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/jeden-krok-k-partyzanske-valce-na-uzemi-nato/

    Celý text:      Partyzanska-valka.doc

 

 

Eurofašista Verhofstadt požaduje, aby byl Tuckeru Carlsonovi zakazán vstup do EU

 

8 února, 2024   Slovanka       Připomínám, že belgický europoslanec, který je skutečně až fanatickým eurofašistou, má v EU značný vliv i přesto, že je nyní jen europoslancem, který vede jednu z nejhorších bruselských frakcí Renew Europe Europe (ve frakci je i hnutí ANO a Progresívne Slovensko). Tucker Carlson upozornil na to, že rozhovor s Putinem povede proto, aby v USA měli i jiné informace, než ty jednostranné, které prezentují mainstreamová média. Také k rozhovoru řekl:  „Nejsme tu proto, že bychom milovali Vladimira Putina… Nenabádáme vás, abyste souhlasili s tím, co Putin v tomto rozhovoru říká, ale naléháme na vás, abyste se na to dívali. Měli byste vědět co nejvíc.“

     Ale umožnit lidem přístup k informacím, aby si mohli vytvořit vlastní názor, je ve světě řízeném globalisty a jejich poskoky v mainstreamových médiích prostě nepřípustné. Každopádně se nám EU stále více fašizuje a jen doufám, že jedinci jako Verhofstadt, Jourová, Timmermans či Lejno v čele toho eurobordelu konečně začnou otevírat lidem oči. Takzvaná „liberální demokracie“ je ve skutečnosti jen převlečený korporátní fašismus. Rozhovor Tuckera Carlsona s Vladimírem Putinem :   https://zvedavec.news/komentare/2024/02/9970-tucker-carlson-rozhovor-s-vladimirem-putinem.htm

 

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2024/02/eurofasista-verhofstadt-pozaduje-aby-byl-tuckeru-carlsonovi-zakazan-vstup-do-eu/

    Celý text:      Zakazan-vstup.doc

 

 

Jak čečenský zázrak odstartoval ruskou „cestu vykoupení“?

 

 7.2.2024   Scott Ritter      Při své nedávné návštěvě jsem se setkal s lidmi, kteří kdysi vedli urputnou válku proti Moskvě, ale nyní jsou nejzuřivějšími obránci země. Skutečná zkouška národa přichází teprve tehdy, když jsou ohroženy základy jeho společnosti a národ je vyzván, aby se semknul ke kolektivní obraně. Tato válka je ani ne tak jako rusko-ukrajinský konflikt, ale jako existenční boj mezi Ruskem a kolektivním Západem – v čele s USA -, v němž je Ukrajina využívána jako prostředník. Vzhledem k dosavadním investicím krve a pokladů, které Moskva vynaložila, neexistuje alternativa k rozhodnému vítězství.

     Čečensko bylo dějištěm dvou krvavých válek mezi Moskvou a separatisty, které probíhaly od roku 1994 do počátku roku 2000. A přesto našly oba národy cestu k míru a prosperitě. Návštěvníka Grozného dnes přivítá město, které bylo kompletně obnoveno z trosek, místo, kde vedle sebe žijí Rusové a Čečenci v míru, respektujíce své jazykové, kulturní a náboženské rozdíly. Dnes Čečenci říkají :  „Sami jsme byli svědky toho, jak se nás vnější strany snažily nakazit svou cizí ideologií, aby podpořily svůj větší boj proti Rusku. Nakonec jsme si uvědomili, že nejlepší způsob, jak se ochránit před zničením těmito cizími agenty, je spojit se s Ruskem. Dnes spolupracujeme s našimi ruskými bratry na zničení stejného zla, které se projevuje na Ukrajině.“

 

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2024/02/9966-jak-cecensky-zazrak-odstartoval-ruskou-cestu-vykoupeni.htm

    Celý text:      Cecensky-zazrak.doc

 

 

Trump teraz opakovane tvrdí: teroristický útok na NIC dvojičky z 11. 9. bol dielom USA!

 

 2. února 2024  Roman Bednár       Každému – kto vie racionálne rozmýšža – musí by jasné, že ak by v tomto prípade fantazíroval a či luhal, tak by mal okamžite na krku proces, pretože niečo také sa de facto rovná velezrade. A muž, ktorý sa chce najbližšie za každú cenu sta prezidentom USA, by predsa niekožko mesiacov pred vožbami niečo také nerobil.

     Donald Trump:   „O tejto téme som mlčal štyri roky, ale teraz o tom neustále hovorím, nemali sme útoky na WTC (Twin Towers), nemali sme útoky, aké ste videli a neexistovali žiadne dôkazy o tom, že by do toho boli zapojené aj iné krajiny… ale skončili sme tak, že sme boli vtiahnutí do vojny na Blízkom východe… Minuli sme 9 biliónov dolárov, zabili sme milióny žudí, na našej strane, na ich strane, …a čo sme dostali? Nič. Lebo všetko, čo sme dostali, bola len smr a krv.“

 

    Odkaz:     https://cz24.news/trump-teraz-opakovane-tvrdi-teroristicky-utok-na-nyc-dvojicky-z-11-septembra-2001-bol-dielom-usa-zaroven-prehlasil-ze-4-roky-musel-mlcat-minuli-sme-9-bilionov-dolarov-zabili-sme-miliony-ludi/

    Celý text:      Trump-teraz-tvrdi.doc

 

 

 

Elity chtějí moc. Na ostatní lidi pohlížejí, jako na obtěžující hmyz

 

 3. února 2024   Profesor Staněk      Cílem elit je ovládnutí světa, můžete to nazvat spiknutí. Jsou hloupí, protože jsou opití arogancí moci. Změna zdravotních pravidel WHO, kterou z 80 procent financuje soukromý sektor, bude znamenat přenesení všech kompetencí v oblasti zdraví z ČR na WHO. To je totální ovládání. Zelený úděl, Green Deal – základ příští Evropské unie – všichni vědí, že je to podvod, že žádné CO2 nefunguje. Klimatické změny na Zemi jsou cyklické. Příčinou jsou změny oběžné dráhy Země kolem Slunce, a sklonu zemské osy. To způsobuje změnu osvitu povrchu planety až o 30 procent.

      Všichni CEO nadnárodních firem jsou psychopati. Kdyby nebyli psychopaty, v takové funkci by nebyli. To platí i pro politiku. Globalizátoři teď přímo zuří, protože se probouzí stále více a více lidí. A toto probuzení proniká přes různé vrstvy, týká se covidové pandemie, týká se klimatických změn, a všeho kolem světa digitálního obzoru. S informacemi se musí umět trpělivě a soustředěně pracovat a dávat je do souvislostí. Jinak není možné oddělit pravdu od lži, zrno od plev. Ale to většina lidí nechce. Elity mohou udělat jenom to, co jim dovolíme. Proto se odpovědnosti nezbavíte. Budete to vy sami, kteří svým postojem rozhodnete o osudu svém, svých dětí i vnuků.

 

    Odkaz:     https://cz24.news/profesor-stanek-elity-chteji-moc-na-ostatni-lidi-pohlizeji-jako-na-obtezujici-hmyz-audiovideo-cz-29-min/

    Celý text:      Elity-chteji-moc.doc

 

 

Rozhodnou o udržení Fialové vlády u moci Sudeáci?

 MUDr. Ivan David      Právní řád netvoří jeden zákon, ale společně VŠECHNY v daný okamžik platné obecně závazné právní předpisy – od Smlouvy o EU a o fungování EU, dalších ratifikovaných mezinárodních smluv, nařízení EU, přes Ústavu ČR, zákony, nařízení vlády až po vyhlášky ministerstev. Týká se to rovněž novely zákona o státním občanství, kterou by údajně měla ke schválení do Sněmovny a Senátu předložit vláda. Spolu s novým volebním zákonem, o němž nyní jedná Sněmovna, by mohly vytvořit dvě společně působící právní kličky, jež by pětikoalici s pomocí potomků sudetských Němců, kteří již jednou naši vlast zničili, mohli umožnit zůstat u moci.

     Z textu bývalé poslankyně Federálního shromáždění ČSFR Kláry Samková :  JESTLIŽE dostanou občanství Lichtenštejnové, dostanu je zpět všichni bývalí sudetští Němci. JESTLIŽE budou mít bývalí obyvatelé bývalého pohraničí české občanství, kdo zabrání restitucím sudetoněmeckého majetku, anebo jeho tučným náhradám? Pakliže se skutečně vydáme touto cestou, je jasné, že se jedná o konečnou likvidaci České republiky jako – by jen formálně – samostatného státu.

 

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/blog/rozhodnou-o-udrzeni-fialove-vlady-u-moci-sudetaci/

    Celý text:      Rozhodnou-sudetaci.doc

 

 

V sovchoze V. I. Lenina se setkali G.A. Zjuganov a N.M. Charitonov s účastníky SVO a příbuznými vojenského personálu

 

 1. února 2024 na Sovchozu pojmenovaném po. V.I. Leninovi proběhlo setkání  předsedy ÚV KSRF G.A. Zjuganova a člena předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Ruské federace, kandidáta na prezidenta Ruské federace N.M. Charitonova s členy Severního vojenského okruhu a příbuznými vojenského personálu. Hostům byla předvedena řada objektů.  Škola, školka, hosté se podrobně seznámili s komplexem tělesné kultury a zdraví: třípatrová budova o rozloze 5 tisíc metrů čtverečních.

     G.A. Zjuganov:  "V 90. letech se nájezdníci pokusili tento sovchoz pětkrát ovládnout a zničit. Ale sovchoz se ubránil. N.M. Charitonov stál u zrodu celé této politiky. Spolu s ním jsme po prodlení přijali zákon o národním a kolektivním podnikání. ..." Za Výbor Státní dumy pro obranu a Hnutí na podporu armády, obranného průmyslu a vojenské vědy pozdravil účastníky akce generálporučík V.I. Sobolev: - "Děkuji mnohokrát, přeji vám všem pevné zdraví a vᚠnávrat živých ze Speciální vojenské operace. Naše věc je spravedlivá, nepřítel bude poražen, vítězství bude naše!, ...“

 

    Odkaz:     https://kprf.ru/party-live/cknews/223978.html

    Překlad:      V-sovchoze-Lenina.doc

 

 

Zoufalý stav českého vzdělávání – Tři alarmující poznámky k českému školství

 

 24. ledna 2024   Ivo Strejček     Abychom si lépe uvědomili, v jak zoufalém stavu české vzdělávání je, citujme z Výroční zprávy České školní inspekce 2022/23. Minimální nebo nedostatečnou úroveň znalostí vykazuje :   U čtenářské gramotnosti v 5. ročníku  55 % žáků; v 9. ročníku 46 % žáků;  –         V dějepise – 9. ročník 57 % žáků;  Ve fyzice – 9. ročník 54 % žáků;  V chemii – 9. ročník 64 % žáků;   V přírodopise – 9. ročník 55 % žáků;  V zeměpise – 9. ročník 50 % žáků. (1. stupeň ZŠ opouští 23 % dětí, které nevykazují jakoukoli čtenářskou gramotnost, 2. stupeň ZŠ 16 %!).

     Je právě zařazení programů navozujících pocit „pohody a blahobytu“ do vzdělávacího procesu tou správnou cestou? Výuka je práce a sem tam to nebývá (jako každá práce) činnost příjemná a pohodlná. Vždy přece bylo normální, že ne každý musel nutně prožívat „wellbeing“ při lámání si hlavy nad řešením rovnic nebo učením se nepravidelných sloves. Cestou je návrat ke zdravému rozumu, k odmítnutí pokrokářských nesmyslů, k vytěsnění „her na vzdělávání“ zcela mimo vzdělávací proces a návrat k náročnosti vzdělání s vědomím, že nelze donekonečna vycházet vstříc přebujelému kultu bezpracného pohodlí. Je nezbytné burcovat veřejnost, nebo drtivá většina ani netuší, po jak šikmé ploše nᚠvzdělávací systém klouže. Procitněme! Ještě snad není příliš pozdě.

 

    Odkaz:     https://cz24.news/zoufaly-stav-ceskeho-vzdelavani-tri-alarmujici-poznamky-k-ceskemu-skolstvi/

    Celý text:      Zoufaly-stav-vzdelavani.doc

 

 

 

Mezinárodní trestní soud OSN v Haagu "osvobodil" Rusko

 

 3. 2. 2024   Dmitrij Bavyrin      komentuje rozhodnutí mezinárodního soudu v Haagu, který tento týden odmítl žalobu kyjevských nácků na Rusko za údajné zločiny na Donbasu a účast na sestřelení civilního Boeingu. V Haagu sídlí Mezinárodní trestní soud (ICC), západní projekt 21. století, který se specializuje na válečné zločiny. K tomu, aby se stát stal smluvní stranou ICC, je třeba ratifikovat Římský statut, což neudělalo ani Rusko, ani Ukrajina, ani Spojené státy. Dále Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) byl častěji označován jednoduše jako Haagský tribunál. Třetí mezinárodní soud je Soudní dvůr OSN, který má pravomoc nad porušovateli úmluv OSN.

     V roce 2017 tam Kyjev podal žalobu a  obvinil Rusko z porušení pouze dvou úmluv. První formulace zakrývá podporu donbaské domobrany ze strany běžných ruských občanů. Druhá naznačuje, že Rusko diskriminovalo národnostní menšiny na Krymu. Po pěti letech tedy vydal soud OSN verdikt, kterým zamítl všechny nároky na odškodnění, protože téměř všechny nároky Kyjeva vůči Rusku byly neopodstatněné. Odmítl uznat Doněckou (DNR) a Luhanskou (LNR) republiku za „teroristické organizace“, a Rusko za „agresorský stát“ - stejně jako údery na ukrajinské vojenské objekty v Donbasu za „teroristické činy“.

 

    Odkaz:     https://protiproud.info/politika/7721-mezinarodni-trestni-soud-osn-v-haagu-osvobodil-rusko-rekl-ze-domobrana-v-donbasu-a-luhansku-byla-pravoplatna-lidska-prava-na-krymu-jsou-v-poradku-navic-se-sestrelenim-letu-mh17-nemela-moskva-nic-spolecneho-co-ted-s-tim.htm

    Celý text:      Soud-OSN-v-Haagu.doc

 

 

Istanbulská úmluva - Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí

 

 28.01.2024  Pavel Letko      V rádiu jsem slyšel diskusi se senátorem Canovem a exdisidentkou Hanou Marvanovou. Senátor řekl, že nehlasoval pro Istanbulskou úmluvu jelikož „gender“. A s tím nechce mít nic společného. Marvanová řekla, že s genderem nemá Úmluva nic společného. Slyšet můžete ZDE . Takže kdo tu lže? Tak jsem si našel příslušný text a gender je tam se shora dolů a zleva doprava a zprava doleva. V 28 stránkovém dokumentu Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí je slovo „gender“ zmíněno 20x.

     ... státy se zavazují že:   - podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit ..., tradice a další praktiky, jež jsou založeny ...na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.   - podniknou kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role,….  - učiní nezbytná legislativní i jiná opatření pro zavedení __genderově citlivých postupů a podpůrných služeb a genderových vodítek při přijímání uchazečů o azyl, __včetně rozhodování, zda udělit status uprchlíka či požádat o mezinárodní ochranu. ...

     Úmluva šmahem hodlá rušit tradice, zavádět gender pojmy a volitelnost pohlaví? Vyrábí se nám před očima „nový člověk“. Ani muž ani žena, chvíli tak a jindy onak. Atomizovaná společnost se bude ještě dělit na další částice. Vize nového člověka už byla vizualizována, mrkněte ZDE .

 

    Odkaz:     https://www.e-republika.ch/article4695-Istanbulska-umluva-Umluva-Rady-Evropy-o-prevenci-a-potirani-nasili-vuci-zenam-a-domaciho-nasili

    Celý text:      Letko-Istambulska.doc

 

     Text Úmluvy :   https://stridavka.cz/wp-content/uploads/2023/06/Kompletni-text-cele-Istanbulske-umluvy-v-ceskem-jazyce.pdf

 

 

 

 

Zostrelenie lietadla IL-76: Zelenského režim varuje Ukrajincov, ktorí sa chcú vzda

 

 27. január 2024 Peter Dmitrijev     17. januára podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev vyhlásil:  “Existencia Ukrajiny je pre Ukrajincov smrtežná”. Existencia ukrajinskej štátnosti ako protiruského základu nie je vôbec výnimočná. Podobné projekty sa realizovali po celom obvode súčasnej Ruskej federácie, na historických ruských územiach nielen v európskej časti kontinentu. Kyjev nie je len “matkou ruských miest” a hlavným mestom starého ruského štátu. Ukrajina nie je len dlho trpené územie na okraji Rusi, ktoré sa zmenilo zväčša na divoké pole. Z rovnakého dôvodu má Kosovo pre Srbov osobitný, takmer sakrálny význam. To si dobre uvedomujú aj na Západe.

     Preto bol súčasný konflikt o Ukrajinu nevyhnutný z prirodzených a legitímnych dôvodov. Žiadna vežmoc nedovolí, aby sa v jej “mäkkom podbrušku”, ako by povedal Winston Churchill, vytvoril zdroj destabilizácie a potenciálnych hrozieb. “Rakety boli odpálené z obce Lipce v Charkovskej oblasti. Mnohé nasvedčuje tomu, že by mohlo ís o americké rakety Patriot alebo IRIS-T nemeckej výroby ... ” povedal Dmitrij Požanskij, zástupca stáleho predstaviteža Ruska pri OSN. Zabitie 65 svojich krajanov bojovníkmi OSU z Charkovskej oblasti 24. januára na oblohe nad Belgorodskou oblasou organicky zapadá do scenára západnej genocídy. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že Kyjev bol o výmene zajatcov informovaný. OSU zažíva vežké problémy nielen s mobilizáciou “delostreleckého materiálu” na obranu Zelenského režimu. Akútnymi problémami OSU sú aj dezercie a kapitulácie. Incident s IL-76 mohol by varovaním pre Ukrajincov, ktorí dúfali, že si zachovajú život kapituláciou.

 

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2024/01/27/znicenie-il-76-zelenskeho-rezim-varuje-ukrajincov-ktori-sa-chcu-vzdat/

    Celý text:      Zostrelenie-IL-76.doc

 

 

Zde je důvod, proč je rozsudek ICJ o genocidě pro Izrael zdrcující porážkou

Soud se sídlem v Haagu nevyzval k příměří a nemá žádnou donucovací pravomoc, ale jeho rozhodnutí je přesto zvučné. To nejdůležitější, soud rozhodl v neprospěch Izraele. Okamžitou žádostí Jihoafrické republiky bylo: Za prvé, pokračovat v případu Za druhé vydat soudní příkaz, který Izraeli nařídí, aby se zdržel svých genocidních akcí, aby práva jeho palestinských obětí získala náležitou ochranu. Pokud jde o izraelský pseudoargument o „ sebeobraně“, soud jej správně ignoroval. (Okupační mocnosti prostě nemají toto právo). Zástupci Izraele reagovali prohlášeními tak arogantními a agresivními, že jen dále poškozují těžce poškozené mezinárodní postavení Tel Avivu.

     Jediná věc, kterou ICJ neudělal, bylo nařízení příměří. Existuje pro to několik důvodů: ICJ nemůže vydat takový rozkaz Hamásu, takže vydat jej samotnému Izraeli by bylo v zásadě obtížné a mimochodem by také poskytlo munici pro izraelskou propagandu. Takovéto případy mohou být  podány pod vnitrostátní jurisdikci a mohlo by to skončit velmi špatně pro arogantní západní politiky. Ukazuje to, že jejich propagovaný „řád založený na pravidlech“ je opakem rovného pravidla mezinárodního práva pro všechny. Je to pro Izrael velký neúspěch. Jeho politický model, kombinující apartheid, militarismus a perspektivu „moc dělá-správně“, už „nefunguje“ , a to ani za svých vlastních podmínek. K tomu také zatímco jednotky Izraele masakrovaly civilisty mají daleko k tomu, aby „vymýtili Hamás“, nebo osvobodili rukojmí silou.

 

    Odkaz:     http://www.infokuryr.cz/n/2024/01/29/zde-je-duvod-proc-je-rozsudek-icj-o-genocide-pro-izrael-zdrcujici-porazkou/

    Celý text:      Rozsudek-o-genocide.doc

 

 

Technologie plíživé buržoazní  kontrarevoluce v letech 1985–1993 a jak jí čelit.
 

 16.1. 2024     Nabízí se otázka, jak se to mohlo stát v nejmocnější zemi světa? V zemi, kde působila jedna z nejúspěšnějších zpravodajských a kontrarozvědných služeb, KGB, a vládnoucí strana, Komunistická strana Sovětského svazu, měla asi 20 milionů lidí ... Že v zemi začala buržoazní kontrarevoluce, že někteří vůdci země jsou odpadlí komunisté, pak poznáme, když známe výsledek perestrojky... vše, co tehdy řekli, je irelevantní. Jediné, na čem záleží, je to, co udělali.
      První etapa buržoazní kontrarevoluce je dokončena, když se k politické moci v zemi dostává skupina odpadlých komunistů v čele s M. S. Gorbačovem / B. N. Jelcinem. Jedním z prvních Gorbačovových kroků bylo vyhlášení politiky glasnosti a pluralismu. Počátkem roku 1986 se v tisku začaly objevovat publikace s kritickým odsouzením některých stranických organizací a jednotlivců. Existovala pouze touha očernit KSSS. Poté začalo pronásledování a diskreditace stranických výborů, zejména městských, okresních, krajských a územních výborů.
      Začala její druhá etapa – hospodářské reformy. Řízení plánovaného socialistického hospodářství bylo narušováno neustálými, nepřetržitými strukturálními změnami v národním hospodářství a personálními změnami. "Během jednoho roku došlo k úplné eliminaci střední úrovně řízení v průmyslových odvětvích s přechodem na dvoustupňový systém "ministerstvo – závod". Výsledkem takových aktivit  M. S. Gorbačova mohl být pouze chaos v plánovaném socialistickém hospodářství. Taková činnost M. S. Gorbačova mohla sloužit pouze jako prostředek k diskreditaci plánovaného socialistického hospodářství. V důsledku chaosu v plánovaném hospodářství došlo k naprostému deficitu.  Tímto způsobem byl vyřešen úkol zničit plánovanou ekonomiku a zdiskreditovat ji.
      Všechny činy M. S. Gorbačova a B. N. Jelcina dokonale zapadají do logiky demontáže socialistického systému a návratu země zpět do kapitalistické minulosti.

 

    Odkaz:     https://wpristav.su/news

    Překlad:      Technologie-kontrarevoluce-v-SSSR.doc

     K tématu také:   Gorbacov.pdf

 

 

 

Jiná řeka aneb Jak obvodní soud opět zprostil Martinu Bednářovou obžaloby

 

 26. ledna 2024   Lenka Procházková      Odehrálo se to ve stejné jednací místnosti Justičního areálu Na Míčankách. Nezaměstnatelná učitelka popsala svou náhradní administrativní práci, kterou teď živí rodinu, protože její manžel po prvním vstupu do nenávistné řeky vážně onemocněl. Pak byl podrobně rozebírán průběh oné osudné hodiny českého jazyka z dubna 2022, kdy učitelka (po vzoru Sókrata) své žáky směrovala ke kritickému myšlení a na aktuálním konfliktu na Ukrajině je nabádala, aby si vyhledávali informace z různých zdrojů a nespoléhali se pouze na zprávy ČT. Jeden z nalezených a předvolaných svědků byl mladistvý, proto byla z této části soudního jednání veřejnost vyloučena. Nic z toho, co obžalovaná žákům v dubnu roku 2022 řekla, není v rozporu se skutečností, stejně jako paní učitelka tehdy popisovala průběh a příčiny konfliktu na Ukrajině, to nyní činí veřejně i Václav Klaus.

     Když jsme pak vestoje vyslechli větu „Soud dospěl k opětovnému závěru… “ uvědomila jsem si, že tento druhý osvobozující rozsudek vytvořil precedent, když vpustil do naší „staré“ řeky nový proud. Státní zástupce se samozřejmě ihned odvolal. Senát Městského soudu v Praze, o jehož kvalitě a nezávislosti jsem psala v jiném komentáři o téže kauze, tedy dostane případ k novému projednání. Osobní statečnost, kterou ve čtvrtek prokázala soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 6 paní Klára Jantošová mi připomněla jiné doby a jiné země, v nichž oslovení Vaše Ctihodnosti vyjadřovalo respekt k soudcovskému stavu.

 

    Odkaz:     https://www.novarepublika.cz/2024/01/jina-reka-aneb-jak-obvodni-soud-opet-zprostil-martinu-bednarovou-obzaloby

    Celý text:      Kauza-Bednarova.doc

 

 

Pět proměnných určujících naši budoucnost

 

 27.1.2024   Pepe Escobar      S nepostradatelnou pomocí profesora Michaela Hudsona si stručně zrekapitulujme 5 klíčových proměnných, které podmiňují současný přechod k multipolárnímu světovému řádu řízenému Eurasií.   1.Patová situace: To je nový, obsedantní narativ USA o Ukrajině – na steroidech.    2.BRICS: Nacházíme se přímo uprostřed „celého rozštěpení světa a obratu k Číně, Rusku, Íránu, BRICS“, které se spojily ve „snaze zvrátit, zrušit a vrátit zpět celou koloniální expanzi, k níž došlo v posledních pěti stoletích“.   3.Osamělý císař: Impérium ždímá a zmenšuje vazalskou Evropu a nadobro ztrácí globální Jih: když ne všechny jeho vůdce, tak rozhodně drtivou většinu veřejného mínění.   4.De-dolarizace: Karavana vzdalující se od amerického dolaru bude v roce 2024 dále rozrůstat: to bude záviset na zásadních křížových jednáních uvnitř Euroasijské hospodářské unie (EAEU) a BRICS 10.   5. Zahrada a džungle: Je to termín Rudyarda Kiplinga. NATOstan, a to sotva celý, má být zahradou. Globální Jih je džunglí. Zahrada neroste, „protože její filozofií není industrializace. Její filozofií je vytvářet monopolní rentu. Ostatní svět (džungle) je nyní v „obrovském přesunu technologického pokroku“, a to ze Severní Ameriky a USA do Číny, Ruska a vybraných uzlů v Asii.

     Jediným „východiskem“ pro impérium zahnané do kouta je, jak jinak, stále válčit. To, co Putin, Si a Raisi vysvětlují globálnímu Jihu, a už explicitně, nebo zcela nenápadně, je, že se nacházíme přímo v jádru civilizační války. Západ směřuje k techno-feudalismu – což je formát turbo-neoliberalismu usilujícího o rentu z umělé inteligence. Ostatní svět pracuje na systému, který by nemohly ovládat velké finance, velké banky, velká farmacie a to, co Ray McGovern památně nazval MICIMATT (military-industrial-congressional-intelligence-media-academia-think tank complex). Alea jacta est (kostky jsou vrženy).

 

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2024/01/9954-pet-promennych-urcujicich-nasi-budoucnost.htm

    Celý text:      Urcujici-budoucnost.doc

 

 

 

Proč nebyl rozehnán  Maidan? ( R E T R O )

 

 5.4. 2015  Andrej Stěnin, Nezavisimaja Gazeta     Svůj pohled na historii ozbrojeného konfliktu v centru Kyjeva v listopadu 2013 - únoru 2014 zveřejnil Vitalij Zacharčenko - bývalý ministr vnitra Ukrajiny v letech 2011-2014.   Příprava na převrat se konala na několika frontách. A to militantů pro násilné převzetí moci, a informační podpory převratu v podobě publikací a obecné orientace různých médií a různých společenských organizací. Veškeré dostupné informace od ministerstva vnitra byly pravidelně předávány Bezpečnostní službě (SBU) a Národní bezpečnostní radě. 1. prosince 213, následuje pokus vyprovokovat policii do otevřené násilné konfrontace před prezidentskou administrativou. Radikálové používali "srbskou" zkušenost s ostrým frontálním útokem, s použitím stavebního stroje. Doufali, že policisté se leknou a použijí síly. Ale tady se  organizátory očekávaný účinek nedostavil. Policie nepodlehla provokaci. Naši hlídkující vojáci, vnitřní jednotky a speciální síly "Berkut" byli v první linii konfrontace bez střelných zbraní. Podle zákona Ukrajiny policisté nesmí ochraňovat veřejný pořádek se zbraní.

      Efektivním "protijedem" k těmto technologiím by mohl sloužit zákon o postupu pro pořádání pokojných demonstrací. Již v květnu 2013, po událostech, jako  například "Vradievský pokrok", a demonstracích v hlavním městě, jsem ještě jednou vyzval Nejvyšší radu o přijetí tohoto zákona. Tento zákon platí téměř ve všech evropských zemích a jasně definuje povinnosti a práva - jak organizovat shromáždění, tak činnost donucovacích orgánů. V mnoha ohledech se tam s radikály "nemazlí". Nicméně zákon, který by zabránil převratu v zemi, nebyl přijat. Na Ukrajině nikdy nebyla vojenská elita, která by byla  schopna převzít politickou odpovědnost za osud státu. A to výmluvně potvrzují, všechny následné události: na Krymu a válka v Donbasu.

 

    Odkaz:     http://www.ukraina.ru/opinions/20150403/1012627737.html

    Celý text:      Retro-Proc-nebyl.doc

 

 

PRAVDA, která byla cenzurována a zakázána (video+kniha)

 

  | Autor: admin       Švýcarský historik Dr. Daniele Ganser ve videu vysvětluje mnohé útočné války, které USA vedly od 2. světové války. Přináší zásadní informace o tajných armádách NATO. Dr. Daniele Ganser, který je v médiích pomlouván a nálepkován jako konspirační teoretik, ztratil nejednu práci. Dr. Ganser už nesmí učit na univerzitě v Basileji, ale ani na univerzitě v St. Gallen. Na Západě tiše a plíživě vznikla mediální totalita, kde vládne Hitlerova jezuitská „velká lež“: koupení novináři pod taktovkou CIA dělají z lidí voly. Dr. D. Ganser říká: "Probuďte se, dokud je čas!Je čas vypnout televizi a zavřít korporátní mediální stoky!"
     
Dr. Ganser svou bezvadnou historickou prací vyvolává pochybnosti o tom, čemu se říká v učebnicích a dějepisu historie, a boří některé skutečnosti, které se zdály jako dané. Jedna z důležitých otázek, která z jeho výzkumu například vyplývá, je tato: „Jsou za teroristické útoky zodpovědné západní zpravodajské agentury?“ Jedním z velkých témat doktora Gansera jsou totiž ilegální války a armády NATO.  

     Blíže v knize ZDE     Blíže ve videu:  

https://nase-pravda.net/wp-content/uploads/2022/10/2023-05-28-01.mp4?_=1

 

    Odkaz:     https://nase-pravda.net/2022-10-31-02/

    Celý text:      Nezakonne-valky.doc

 

 

 

Antisemitismus nebo antisionismus?

 

 13/01/2024   Anna Štofanová      V poslední době můžeme sledovat další z řady válečných konfliktů, kterých je od pádu socialistické soustavy hodně. Každý, kdo se dnes vyjádří kriticky k politice Izraele, je antisemita - tak to chápe naše vláda, která se jasně v tomto konfliktu postavila za Izrael. A kdo se vyjadřuje hanlivě vůči Palestincům nebo Arabům z různých zemí, není antisemita? I Palestinci přece patří mezi semitské národy. Část evropských Židů zbohatla a začala prosazovat ideologii a politiku sionismu. Teoretickým a ideovým východiskem sionismu se stalo (mimo jiné) dílo Theodora Herzla Židovský stát (1896).V roce 1897 byla v Basileji založena Světová sionistická organizace, která se stala organizačním centrem realizace sionistických cílů. Představitelé sionismu se netají tím, že židovský národ je bohem vyvolený vést jiné národy.

     Hitlerovská genocida židovského obyvatelstva jen na základě antisemitismu otřásla celým světem. To napomohlo k prosazení sionistických myšlenek židovské velkoburžoazie. Stát Izrael vznikl na základě usnesení OSN z 29. listopadu 1947 na území, které bylo ovšem obydleno i palestinským obyvatelstvem a to se bránilo. V době vzniku Izraele žilo na území britského protektorátu 1,2 milionu Arabů a 650 tisíc Židů. Rozpínavost Izraele pod vlivem sionistických politických špiček vedl Valné shromáždění OSN k přijetí rezoluce č. 3379 z 10. listopadu 1975, která označila sionismus jako formu rasismu a rasové diskriminace. Organizace pro osvobození Palestiny dosáhla toho, že jednostranně vyhlásila stát Palestina. Valné shromáždění OSN přijalo 15. 11. 1988 rezoluci 43/177, kde se píše, že OSN bere na vědomí vyhlášení státu Palestina. Současný konflikt je důsledkem politiky Izraele za podpory USA. 

 

    Odkaz:     https://www.nasepravda.cz/aktualne/antisemitismus-nebo-antisionismus/

    Celý text:      Antisionismus.doc

     Pozn. spr. webu:   SIONISMUS = nacismus (národní fašismus) izraelských elit. FAŠISMUS = nezakrytá teroristická diktatura elity ve svůj vlastní majetko-mocenský prospěch, na úkor většiny lidí. NEOFAŠISMUS (v současnosti u nás) = usilovně zakrývaná tato teroristická diktatura.

 

 

 

MAP 1887 Sudeák Bernd Posselt má být dosazen za českého poslance!?

 

 19.1. 2024   Michael Svatoš      V ČR nyní probíhá bitva o zavedení “korespondenční volby” do českých zákonů. Útok provádí fialová koalice. Současně s tímto útokem ovšem udeřil i Brusel, a 12. ledna letošního roku zažaloval u evropského soudu ČR a Polsko, nebo obě země “diskriminují” občany EU tím, že jim neumožňují stát se členy českých a polských politických stran, a de facto je tak zbavují jejich v EU zaručeného práva ovlivňovat českou a polskou politiku.

     Podle plánu fialové koalice umožnit získání českého občanství pouhým prohlášením se za Čecha všem potomkům těchto emigrantů, z nich aspoň jeden praprarodič, (prababička a pradědeček), emigroval, a tak se zmocnit práva korespondenčně v českých volbách volit, se týká až 3.2 milionu potenciálních voličů!! Brusel a česká vláda zahájily koordinovaný útok na české a polské volební zákony! Cizinci mají získat přístup k českým politickým a veřejným funkcím! Jejich zvolení mají zařídit tzv. Noví Češi!

 

    Odkaz:     https://www.michalapetr.com/

    Celý text:      Utok-na-volebni-zakony.doc

 

 

 

USA by mali by radi, že Rusko nereaguje na ich provokácie a fantázie o tretej svetovej vojne
 

17.01.2024   Douglas McGregor:     Všetky „rozprávky“, že Rusko má v úmysle ovládnu Európu a rozpúta tretiu svetovú vojnu, sú len výplodom fantázie Washingtonu, ktorým sám verí, a ktoré šíri medzi európskymi štátmi. Povedal to plukovník americkej armády vo výslužbe Douglas McGregor v rozhovore pre YouTube-kanál „Daniel Davis / Deep Dive“. Dobrou správou pre nás je, že Rusi hovoria: „Nie, ďakujeme!“ A prejavujú neuveritežnú trpezlivos. A myslím si, že v tom budú pokračova,“ povedal McGregor.

     Civilní obyvatelstvo se musí připravit na totální válku s Ruskem v příštích 20 letech, cituje The Telegraph šéfa vojenského výboru NATO Roba Bauera. Bauer navíc vyzval k modernizaci průmyslu, aby se zbraně  a munice mohly vyrábět rychleji. “Šílenství západních elit nemá hranice,” řekl Rogov, předseda koordinační rady pro integraci nových regionů v rámci Ruska, agentuře RIA Novosti. Zastavit je může pouze „zaručené pochopení, že v případě konfliktu s Ruskem budou všichni zničeni,“ domnívá se Rogov.

 

    Odkaz:     https://sk.news-front.su/2024/01/17/douglas-mcgregor-usa-by-mali-byt-radi-ze-rusko-nereaguje-na-ich-provokacie-a-fantazie-o-tretej-svetovej-vojne/

                     https://www.pokec24.cz/politika/vojensky-vybor-nato-vyzval-k-pripravam-na-totalni-valku-s-ruskem-v-pristich-20-letech/

    Celý text:      Davos-2024.doc

 

 

WEF - Davos 2024. Svět se rozpadá, ale show musí pokračovat...

 

 18.1.2024   Peter Koenig      Jedná se o setkání globalistického kartelu nevolených "vůdců", kteří si osobují právo pokoušet se rozhodovat o budoucnosti světa. „Peklo je prázdné a všichni ďáblové jsou zde.“ – William Shakespeare. Stojí jako celosvětoví vojáci pevně za podvodnou agendou „klimatických změn“, kterou vnucují obyčejným plebejcům. Zelenskyj je také zodpovědný za to, že poslal desítky tisíc ukrajinských vojáků na smrt v nevyhratelné válce proti Rusku – ačkoliv Rusko několikrát nabídlo mírová jednání, v zájmu zajištění svých existenčních bezpečnostních zájmů. Isaac Herzog, prezident Izraele, stojí za strašlivou genocidou, kterou Izrael páchá na Palestině. Bill Gates, král vaxxerů a propagátor hmyzích potravin, ničitel farem a především otevřený eugenista, stejně jako generální ředitel WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, by mohli splňovat kritéria „spouštění depopulace“.

     Hlavním tématem bylo utužení cenzury a prosazení jednoho „správného“ názoru. Ostatně, také WEF dalo na první příčku hrozeb „dezinformace,“ jak dnes vládnoucí elity nazývají opačné názory či informace, které nejsou v souladu s jimi šířenými nepravdami. My, lidé, si musíme uvědomit, že západní svět je řízen Kultem peněz, Kultem smrti nebo Ďábelským kultem.  Těžko uvěřit, ale je to pravda.

 

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2024/01/9944-wef-davos-2024-svet-se-rozpada-ale-show-musi-pokracovat.htm

                     https://necenzurovanapravda.cz/2024/01/zhodnoceni-davosu-hlavnim-tematem-bylo-utuzeni-cenzury-a-prosazeni-jednoho-spravneho-nazoru/

    Celý text:      Davos-2024.doc

 

 

Největší nepřítel

 

 16. 01. 2024   Autor  Vidlák a.a.      Zelenský má za sebou spousty setkání s Američany, kteří mu slibují nehynoucí podporu „tak dlouho, jak bude zapotřebí". Vyjednavači v Turecku dali dohromady mírové podmínky. Rusko s nimi souhlasilo. Zelenský je odmítl. Měl za sebou další kolo ujišování, že jsou všichni s ním. Kdyby tehdy Zelenský věděl, že se za dva roky přiblíží americké prezidentské volby, hranice s Mexikem bude praskat pod náporem migrantů a sněmovna reprezentantů zablokuje balíček pomoci Ukrajině (i Izraeli), protože domácí problémy jsou důležitější, myslíte, že by tu mírovou smlouvu s Ruskem tehdy odmítl? Myslíte, že by čeští podnikatelé přispívali s takovou chutí na tanky Tomáše, kdyby věděli, že válka bude dlouhá a drahé energie jim brzy začnou ničit byznys? Myslíte, že by německá vláda tak moc volala po grýndýlu, kdyby věděla, že bude čelit takřka generální stávce? Povolili by v Kolíně nad Rýnem hentu velkou mešitu, kdyby věděli, jak to bude vypadat, až tam bude?

     Největším nepřítelem je vždycky vlastní (nepodložené) sebevědomí!!!  Půjdeme do války s Ruskem, Amerika nám kryje záda, co by se mohlo podělat? Američané by mohli být prostě unaveni Ukrajinou. Může se jim rozesrat jiný kus světa, mohou se pohádat v kongresu tak moc, že na Ukrajinu nebudou brát ohled. Budou mít volby a po nich to může vypadat úplně jinak. Němci mohou padnout do recese, vláda může mít svých starostí dost. Do europarlamentu se mohou dostat úplně jiní poslanci… Válka v Izraeli se může vyvíjet špatně, doprava v Rudém moři může kiksnout, dokonce může kiksnout i proplouvání Hormuzským průlivem. Teď přichází realita. Všechna arogance bude sečtena, zvážena a potrestána. Nemuselo se to stát takhle. Nemuselo to dojít tak daleko. Ale chtělo to trochu víc pokory. Nevidím žádnou šanci pro Fialu a Rakušana. Nevidět alternativy, neuvědomovat si důsledky… to prostě bude bolet.

 

    Odkaz:     https://www.vidlakovykydy.cz/clanky/nejvetsi-nepritel

    Celý text:      Nejvetsi-nepritel.doc

 

 

Na záverečnú ofenzívu Ruska ešte neprišiel čas

 

 12.01.2024   Boris Džerelievskij, Sevodňa.ru      Západ prejavuje zjavný záujem o rozsiahlu ofenzívu ruských jednotiek na Ukrajine.  Prechovávajú nádej, že ofenzíva ruských ozbrojených síl povedie k výrazným stratám našich jednotiek, čo pozdvihne nielen upadnutú morálku banderovcov a dáva to nádej nielen na destabilizáciu v rámci Ruska, ale aj na aktivizáciu „unavených“ sponzorov banderovských kurátorov. Teraz namiesto útokov sústredených v jednotlivých oblastiach naše jednotky vyvíjajú tlak na nepriateža takmer vo všetkých smeroch, identifikujú slabé miesta a udierajú tam, čím nútia nepriateža neustále manévrova svojimi malými silami.

     Vplyv na taktický a operačný tyl Ozbrojených síl Ukrajiny je navyše doplnený útokmi do hlbokého tyla – na logistické uzly, vojenské výrobné zariadenia, opravárenské základne, sklady, velitežstvá a komunikačné strediská a miesta dislokácie vojsk. A v rámci tejto stratégie sa stáva zbytočné napríklad niči mosty. Prečo ich niči, ak nepriatež čoskoro aj tak nebude ma čo prepravi? Aj keď tieto hrozné následky mohla chunta stále skrýva, pričom nacistický režim ubezpečoval Západ a jeho obyvatežstvo, že všetko ide dobre, čím sa stále hlbšie a hlbšie dostával do pasce, z ktorej už nie je cesty von. A teraz sa to začína prejavova naplno. Ofenzíva určite príde, ale až vtedy, keď budú možnosti odporu zo strany nacistov minimálne.

 

    Odkaz:     https://sk.news-front.su/2024/01/12/na-zaverecnu-ofenzivu-ruska-este-neprisiel-cas/

    Celý text:      Na-zaverecnu-ofenzivu.doc

 

 

Ztraceni online... Chytré telefony a sociální sítě vrátily Ameriku do doby kamenné

 

 17.1.2024   Vladimir Prochvatilov      Americké Národní středisko pro statistiku vzdělávání (NCES) zjistilo nebývalý pokles výsledků a znalostí ve čtení, matematice a přírodních vědách mezi dospívajícími v USA. V porovnání s rokem 2020 se skóre ve čtení i v matematice (s výjimkou „výborných“ žáků) snížilo ve všech percentilech. Nejnižší propad skóre zaznamenaly děti bílých rodičů. Co je příčinou poklesu výsledků amerických školáků? Svou roli nepochybně sehrála pověstná „pandemie“, ale hlavním negativním faktorem jsou podle amerických vědců chytré telefony a sociální sítě.

      To, že mají děti ve škole chytré telefony, dramaticky snižuje jejich pozornost věnovanou studiu, poškozuje jejich interakce s vrstevníky a ničí jejich pocit sounáležitosti ve třídě a ve škole. Přibývá důkazů, že sociální média jsou hlavní příčinou epidemie duševních onemocnění u dětí. Intenzivní používání telefonu nebo sociálních médií může mít kumulativní, trvalý a škodlivý vliv na schopnost dospívajících soustředit se a pracovat na sobě. Chytré telefony také studenty od sebe navzájem odtahují. Není divu, že lidé, kteří jsou na svých telefonech závislejší, jsou také nejvíce depresivní a osamělí. Počet depresí a sebevražd dospívajících od roku 2011 prudce vzrostl. "Dvojí nárůst popularity chytrých telefonů a sociálních médií způsobil zemětřesení takového rozsahu, jaké jsme dlouho nezažili, pokud vůbec někdy", napsala Jean Twengeová

 

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2024/01/9943-ztraceni-online-chytre-telefony-a-socialni-site-vratily-ameriku-do-doby-kamenne.htm

    Celý text:      Ztraceni-online.doc

 

 

Předpověď na rok 2024

 

GORA – Олег Ладогин   Překlad Peter 008      Rozdělení světa na dva podmíněné tábory, kde jeden podporuje „západní“ rozvojové paradigma a druhý deklaruje alternativní cestu, bude jedním z hlavních trendů roku 2024. Bezpodmínečná podpora Západu Izraeli anulovala veškerou práci na démonizaci Moskvy v očích světového společenství, když se pokusili prezentovat Rusko jako porušovatele mezinárodního práva. Zatahování USA do konfliktu na Blízkém východě způsobí růst cen ropy a pokles akciových trhů. Od roku 2024 se americké financování pro Ukrajinu sníží. Zároveň se však zvýší tlak amerických sankcí na Rusko. Hlavní událostí v USA v roce 2024 budou samozřejmě prezidentské volby 5. listopadu, takže téma Ruska a konfliktu na Ukrajině se v informační agendě této země posune do pozadí. V každém případě se USA na konci roku 2024 vrhají do politické krize, nebo legitimita zvoleného prezidenta bude zpochybněna.

     Deindustrializace Německa je zřejmá pro každého. Velká Británie bude inspirovat ke zhoršení vojensko-politické situace mezi Ruskem a zeměmi Pobaltí, a také Polskem. Na Tchaj-wanu pravděpodobně vyhraje vládnoucí Demokratická progresivní strana, ale už prezidentský kandidát Lai Ching-Teh slibuje zachování současného status quo s Čínou. Na Ukrajině 31. března 2024 zaniknou bez voleb prezidentské pravomoci Vladimíra Zelenského a dojde také k politické krizi. V roce 2024 se Ukrajina ponoří do politické a ideologické krize, závažnost této krize bude záviset na úspěchu ruské armády na frontách. Na více než dvojnásobném zvýšení klíčové sazby ze 7,5 na 16 procent je vidět „ruka“ liberálů ve finančním systému Ruska. Intrika březnových prezidentských voleb v Rusku spočívá pouze v tom, zda západní země uznají jejich výsledky. Akce na Ukrajině dají impuls ke změně elit v Rusku. V roce 2024 ruská společnost bude muset pochopit, že Ukrajinou souboj se Západem nekončí, bude pokračovat, dokud nebude Západ připraven přijmout pravidla nového bezpečnostního systému s přihlédnutím k základním zájmům Ruska, vyhlášeným 15. prosince 2021.

 

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/blog/predpoved-na-rok-2024/

    Celý text:      Predpoved-na-2024.doc

 

 

Apokalypsa nyní: Vláda využívá řízený chaos k udržení moci

 

 8.1.2024   John & Nisha Whitehead      Bude rok 2024 rokem, kdy cvičení Deep State v řízeném chaosu konečně ustoupí apokalyptické demontáži naší ústavní republiky, nebo toho, co z ní zbylo? Vláda nás již léta tlačí na pokraj národního nervového zhroucení. Toto zhroucení se projevilo v polarizovaném, zmanipulovaném chaosu, šílenství a tyranii, které dnes představují život v americkém policejním státě. Není to konspirační. Je to hra o moc.

      Vláda má nástroje a know-how k výrobě zdravotních krizí. Vláda má nástroje a know-how k výrobě občanských nepokojů a politických otřesů. Vláda má nástroje a know-how k výrobě ekonomické nestability. Vláda má nástroje a know-how k výrobě ekologických katastrof. Vláda má nástroje a know-how k výrobě komunikačních výpadků. Vláda má nástroje a know-how k výrobě teroristických útoků.  FBI má skutečně vzor a praxi, kdy se zaměřuje na zranitelné osoby, dodává jim propagandu, know-how a zbraně, které z nich mají udělat teroristy, a pak je zatýká v rámci důmyslně zorganizované protiteroristické akce. Vláda má nástroje a know-how k výrobě propagandy zaměřené na kontrolu mysli a psychologickou válku. Téměř každá tyranie, kterou vláda USA páchá na občanech – údajně proto, aby nás ochránila a zajistila bezpečnost národa – vznikla v důsledku nějaké hrozby, kterou tak či onak vyrobila naše vlastní vláda.

 

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2024/01/9933-apokalypsa-nyni-vlada-vyuziva-rizeny-chaos-k-udrzeni-moci.htm

    Celý text:      Apokalypsa-nyni.doc

 

 

Stávka v Německu je i výzvou pro „aspeňáka“ Středulu

 

 10. ledna 2024  Miroslav Kavij, Pokec24      Nejde přitom pouze o německé farmáře, kteří svolali celostátní protesty a ke kterým se přidávají živnostníci, logistické a další společnosti, včetně odborového svazu strojvedoucích GDL. Zatímco zbrojní průmysl slaví a vzkvétá, břemeno války a krize se stále více přesouvá na bedra pracujících. Němečtí farmáři, na rozdíl od našich zemědělců nosící nesouhlasné petice do poslanecké sněmovny, tak berou tento týden nazrálé problémy do svých rukou. Němečtí farmáři, stejně tak i lidé, kteří již nemají na platby za elektřinu a plyn si zaslouží i naši solidaritu.

      Tisíce farmárov v Nemecku protestujú proti plánom Svetového ekonomického fóra (WEF) násilne zabavi všetky nemecké farmy s ciežom naplnenia agendy Vežkého resetu do roku 2030 :  - Spravme oveža drahšie požnohospodárstvo, a tým zdražme potraviny v mene klimatických zmien! - Farmári z toho nie sú nadšení, a tak protestujú. Minulý mesiac asi 40 000 nemeckých farmárov zablokovalo ulice Berlína odhadom 8 600 traktormi, čím vytvorili 10 kilometrov dlhý konvoj.

 

    Odkaz:     https://www.novarepublika.cz/2024/01/stavka-v-nemecku-je-i-vyzvou-pro-aspenaka-stredulu

                    https://www.badatel.net/tisice-nemeckych-farmarov-povstali-proti-snaham-globalistov-zmocnit-sa-vyroby-potravin-media-mlcia/

    Celý text:      Stavka-v-Nemecku.doc

 

 

Kdo chce moc, nemá nic

 

  Jan Campbell Zatímco se Západ snaží zachovat stávající mezinárodní řád založený na pravidlech tím, že upraví některé jeho prvky pro svou potřebu,  ...  čínští stratégové se stále více zaměřují na přežití ve světě bez řádu a nabízejí pomoc ostatním zemím při budování jejich vlastní suverenity ... Na třetím Fóru o pásmu a stezce pro mezinárodní spolupráci, které se konalo v říjnu v Pekingu  se zúčastnilo 140 zemí. O vstup do uskupení BRICS projevilo zájem více než 40 zemí. Mýty o čínské hrozbě opomíjejí skutečnost, že Čína nemá ani schopnosti, ani chu kopírovat globální hegemonii USA, kterou podporuje 800 vojenských základen po celém světě, špičková věda a technologie, dominance dolaru na světových finančních trzích, globální mediální vliv a množství západních spojenců. Ministr zahraničí Wang I, označil za jeden z nejdůležitějších úspěchů čínské zahraniční politiky v roce 2023 březnové setkání čínského prezidenta Si in-pchinga s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

     Si během třetího plenární zasedání UK KS Číny zdůraznil, že je třeba střízlivě chápat nové situace a trendy v úsilí strany v boji proti korupci. V uplynulém roce se vyšetřovalo celkem 45 vysoce postavených úředníků, vyšetřeno a řešeno bylo celkem 67.000 případů pochybení. Bez rozhodnutí prezidenta Si po nástupu k moci v březnu 2013 a důrazného postupu proti korupci ve vojenských a bezpečnostních složkách ČLR bylo skutečně představitelné spojení se západními korupčníky. Takové spojení by ohrozilo mír ve světě a zcela vyloučilo mírový rozvoj Číny a spolupráci s Čínou v mnoha civilních odvětvích.

 

    Odkaz:     http://www.infokuryr.cz/n/2024/01/10/jan-campbell-kdo-chce-moc-nema-nic/

    Celý text:      Campbell-Kdo-chce-moc.doc

 

 

V Africe se bude udělovat cena Vladimira Putina za boj za osvobození národů

 

   Janinna      Řekl agentuře TASS předseda organizačního výboru Mahamadi Sawadogo. Dne 28. prosince se v hlavním městě Burkiny Faso, Ouagadougou, konalo představení ceny, iniciátorem ceny je spisovatel Sylvain Takue z Pobřeží slonoviny, člen veřejné organizace „Totální podpora Vladimira Putina v Africe“ (SOTOVPOA). Jak řekl předseda organizačního výboru, počínaje rokem 2024 se bude cena udělovat africkým vůdcům, kteří prosazují nezávislou politiku. „Chtěli bychom, aby se předávání cen konalo v Moskvě a osobně je předal Vladimir Putin. Samozřejmě může dojít ke změnám,“ poznamenal. Panafrikanista Sawadogo řekl, že cena by se mohla stát „katalyzátorem, který vdechne inspiraci ostatním k obraně suverenity pozitivním a konstruktivním způsobem“.

V září 2023 podepsaly Burkina Faso, Mali a Niger chartu zakládající Alianci sahelských států, která bude řešit i otázky kolektivní obrany. Zakládající dokument uvádí, že „narušení suverenity nebo územní celistvosti země jednoho nebo více účastníků charty bude považováno za agresi proti všem stranám a bude vyžadovat jejich pomoc v individuálním nebo kolektivním plánu, včetně použití vojenské síly“.

 

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/v-africe-se-bude-udelovat-cena-vladimira-putina-za-boj-za-osvobozeni-narodu/

    Celý text:      Cena-V-Putina.doc

 

 

Umlčování jehňátek. Jak funguje propaganda.

 

 5.1.2024  John Pilger     Žijeme v mediální společnosti, kde je vymývání mozků zákeřné a neúprosné a vnímání je filtrováno podle potřeb a lží státní a korporátní moci. Médiím západního světa dominují USA. Všechny z deseti největších mediálních společností kromě jedné mají sídlo v Severní Americe. Internet a sociální média – Google, Twitter, Facebook – jsou většinou vlastněny a kontrolovány Američany. Při přebírání Nobelovy ceny za literaturu Pinter řekl : „Zločiny Spojených států jsou systematické, neustálé, kruté, nemilosrdné, ale jen velmi málo lidí o nich skutečně mluví. Amerika prováděla zcela klinickou manipulaci s mocí po celém světě a přitom se tvářila jako síla všeobecného dobra.

     V roce 2014 Spojené státy sponzorovaly převrat v Kyjevě, který zbavil Ukrajinu demokraticky zvoleného prezidenta. NATO se fakticky dostalo na samé pohraničí, přes které v roce 1941 vtrhla Hitlerova armáda a zanechala v Sovětském svazu více než 23 milionů mrtvých. Ukrajina je frontová linie. To byla poslední kapka. Rusko provedlo invazi – podle západních médií nevyprovokovaný akt vrozené neslavnosti. Historie, lži, mírové návrhy, slavnostní dohody o Donbasu v Minsku se nepočítaly. Zprávy o Číně na Západě se téměř výhradně týkají hrozby z Pekingu. O Palestině se špatně referuje, co si pamatuji.

     Kdy se postaví skuteční novináři? Naléhavost je větší než kdy jindy.

 

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2024/01/9931-umlcovani-jehnatek-jak-funguje-propaganda.htm

    Celý text:      Jak-funguje-propaganda.doc

 

 

 

Tel Aviv má problém. Putinova ultimáta Netanjahuovi.

 

 4. ledna 2024  Zpracoval: Janinna/Pokec24     Putin hovořil s Netanjahuem. Nikdo neví, o čem mluvili, ale my se přikláníme k názoru autora kanálu Игра-в-бисер, který předpokládá, že Putin Netanjahuovi nastínil budoucí uspořádání v regionu a ve světě, a v důsledku toho i postavení Izraele v novém světovém řádu.

     Za prvé, závislost Izraele na Spojených státech je totální. Hegemon přitom slábne a pokud Izrael zůstane pod křídly Spojených států, ztratí spolu s Amerikou svou pozici.    Za druhé, naši čtenáři vědí, že Putin staví blízkovýchodní svět na sedmi zemích – Turecku, Saúdské Arábii, Íránu, Kataru, Izraeli, Číně a Rusku. Není zde místo pro Američany a Brity. Netanjahu má tedy stále na výběr, ale otázkou není jen to, že zastaví své kroky v Gaze. Záležitost je mnohem komplikovanější, jedná se o začátek plnohodnotné spolupráce v rámci Blízkého východu, samozřejmě s bezpečnostními zárukami.   Za třetí, je jasné, že Netanjahu má plné právo odmítnout. Nikdo neví, co Netanjahu zvolí, ale jedna věc je jasná – každý další návrh Putina je vždy horší než ten předchozí. Je lepší souhlasit teď.

 

    Odkaz:     https://cz24.news/tel-aviv-ma-problem-putinova-ultimata-netanjahuovi-a-kazdy-dalsi-navrh-putina-bude-vzdy-horsi-nez-ten-predchozi/

    Celý text:      Ultimata-Netanjahuovi.doc

 

 

Michail Chazin: “Putin přistupuje ke světu s touto logikou: my jsme partneři a ti na Západě jsou brutální divoši!”

 

  Peter 008  BUSINESS Online       Chazin shrnul ekonomické a politické výsledky roku 2023, vytvořil prognózu pro rok 2024 a vysvětlil, proč je Rusko „na pokraji kolosálního hospodářského růstu“. Proč budou USA a dolar v roce 2024 čelit „hrůze hrůzy hrůz“ a v čem je ruská strategie? „Teprve poté, co Putin řekl, že naše cesta je cestou Alexandra Něvského s orientací na Východ, si Západ uvědomil, že z nich dělal blázny, a ve skutečnosti nikdy nebyl prozápadním člověkem. To je klíčový bod,“ říká Michail Chazin.

     Brettonwoodský systém spěje ke svému logickému závěru. Zavedli model, který existuje posledních 30 let po celém světě a 50 let na Západě, ale je to model, ve kterém jsou ziskovými centry finanční instituce. Vše ostatní podle oficiálních údajů klesá o 2 procenta ročně, ale ve skutečnosti, když počítáte poctivě (V reálné ekonomice – pozn.překl.), mínus 5 – 6 procent. Existuje pouze jeden způsob, jak tuto situaci náhle zastavit – zhroucení finančních trhů. Proč průmysl upadá? Protože do něho nikdo neinvestuje. Rusko má nejmocnější armádu na světě, kterou již každý poznal; za druhé, budujeme euroasijskou zónu. Putin není jeden člověk, ale poměrně velký politický tým, který se zabývá politickou strategií. Rusko má svou strategii, ale její realizace je pomalá, protože vše je velmi složité.

 

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/blog/michail-chazin-putin-pristupuje-ke-svetu-s-touto-logikou-my-jsme-partneri-a-ti-na-zapade-jsou-brutalni-divosi/

    Celý text:      Chazin-trendy.doc

 

 

Pohled Scotta Rittera na nejdůležitější události roku 2023

 

 3.1.2024   Scott Ritter     Neúspěšná protiofenzíva NATO/Ukrajiny, která Rusko zdaleka neoslabila, se ukázala být inkubátorem pro zrod silnějšího, sebevědomějšího a odolnějšího Ruska, které již nedovolí, aby bylo ve světovém společenství klasifikováno jako občan druhé kategorie. Novou realitu Blízkého východu nyní utvářejí dvě související otázky – nezbytnost palestinského státu a nevyhnutelnost strategické izraelské porážky. Ruský přístup se projevil v úspěchu rusko-afrického summitu, který se konal loni v létě v Petrohradě, a v rostoucích hospodářských a bezpečnostních vztazích mezi Ruskem a mnoha africkými státy.

     BRICS překonal G7, pokud jde o kolektivní ekonomický vliv, a geopolitický vliv jeho kolektivního členství je takový, že v nadcházejících letech překoná jak fórum G7, tak NATO. S rozpočtem téměř 1 bilion dolarů by člověk očekával, že se USA budou po celém světě promenádovat prostřednictvím armády, která nemá z hlediska schopností a smrtící síly konkurenci. Namísto toho USA byly odhaleny jako císař bez šatů, jehož nahota je zdrojem rozpaků na světové scéně. Ponížení amerického námořnictva z rukou Hútíů je jen nejnovějším projevem trendu odhalujícího vojenskou slabost USA. Tento trend se v roce 2024 jen rozšíří.

 

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2024/01/9929-pohled-scotta-rittera-na-nejdulezitejsi-udalosti-roku-2023.htm

    Celý text:      Ritter-Nejdulezitejsi-v-2023.doc

 

 

Je to všetko volaké čudné aneb … české 9/11

 

 29.12.2023 Nikola Bornová     O příšerném masakru na FF UK ...  Podivné shody okolností se dějí vždy a všude, ale problém nastává, když se stane nějaká extrémní událost a podivné „shody náhod“ se nestanou dvě nebo tři (což je realistické), ale objeví se jich doslova přehršel. Pokud člověk prostudoval několik reálných konspirací v minulosti, které pomohly prosadit nějakou agendu na potlačení lidských práv, na likvidaci opozice, na snazší převod gigantických majetků nebo pomohly režimní propagandě, tak už u nových případů cítí stejné postupy na sto honů. Podobné události jako byl masakr na FF se dějí prakticky jen v USA, v naší lokalitě bylo až donedávna něco takového naprosto nemyslitelné a americký model průběhu tragédie z toho ční jak bolavý zub.

     Seznam podivností :    -Diagnóza, že Kozák trpěl schizofrenií, se objevila ZPĚTNĚ;    -Kde vzal mladý student FF kolem dvou set tisíc korun na svoji šílenou výbavu?   -Jak dokázal poměrně nedávno projít všemi testy na získání zbrojáku?   -Prý si psal telegramový účet v azbuce, a to ruštinou rodilého mluvčího;   - Telegramový účet následně zmizel (došlo tajným službám, že udělali s editací přešlap a „ruskou stopu“ tam budou muset naroubovat jinak?);   -Skoro 3 hodiny před tragédií dostala Policie ČR zprávu, že Kozák chce spáchat sebevraždu a jede kvůli tomu do Prahy;   -Policie je poslána do budovy FF v Celetné, k budově FF UK u Karlova mostu prý byl poslán 1 policista s obyčejnou pistolí;   -Ve 14:38 mobilní operátor lokalizoval Kozáka asi kilometr od druhé budovy FF UK, ve které se dál normálně učilo, nikdo tam nic nevěděl (kromě ředitelky?);   -Studenti byli vyváděni z budovy na zcela nechráněné náměstí Jana Palacha – přímo pod balkón, na kterém už stál střelec;   -David Kozák má brýle na dálku, při masakru ale střelec žádné brýle neměl;   -Poté co hodil z balkónu pušku dolů a zvedl ruce nad hlavu, jako že se vzdává, se prý najednou zastřelil;   -Střelec se nezastřelil normálně pistolí, ale podle policie si výstřelem (z brokovnice?) úplně znetvořil obličej;   -Policejní tým okamžitě prohlašoval, že střelec najisto jednal sám a neměl žádné komplice. Jak to proboha mohli vědět tak rychle a s takovou jistotou?   -Pouhé dvě hodiny (!!) po začátku střelby už reagoval americký prezident Joe Biden s tím, že budou dál podporovat Českou republiku???!!!   - Část studentů FF UK hned druhý den dopoledne přichází s otevřeným dopisem o nutnosti KOMPLETNĚ zabavit VEŠKERÉ zbraně české populaci.

     Zdá se, že falešným elitám nestačí, že jejich psychoteror vytvořil ve společnosti takový tlak, ale že se to ještě snaží skloubit se zákazem legálních zbraní, spojit to nějak s „ruskou stopou“, použít to jako další pendrek na tyranizování názorové opozice, když už jim nefunguje Covid, Ukrajina ani klima.

 

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/12/9923-je-to-vsetko-volake-cudne-aneb-ceske-911.htm

    Celý text:      Ceske-9-11.doc

 

 

 

Putinova skutečná role v řízení země, o které nikdo neví.

 

 23.12. 2023  překlad: Vlabi/MyslenkyOCemkoli     Podle průzkumů v Rusku: 78,5 % dotázaných uvedlo, že Putinovi důvěřují, 17,3 % – mu nevěří. Po roce 1991 se Rusko stalo neokolonií Západu. To je oficiálně uvedeno v ruské ústavě. (Mimo jiné ustanovením o přednosti mezinárodního práva, které je v ústavách těch zemí, které prohrávaly války!) Jen ve vládě bylo 1200 zahraničních poradců! Prezident Ruska je zbaven práva veta. A pokud se například parlament rozhodne přijmout jakýkoli zákon v rámci Ústavy, tak jej prezident nebude moci nijak odmítnout. Podle ruské ústavy prezident pouze třese vzduchem a ve svých zprávách dává pokyny vládě. A úřady jim jen naslouchají. Není však nutné je plnit. O všem má rozhodovat parlament, justice a výkonné orgány, které mají podléhat mezinárodnímu právu.

     Celý problém je v nedostatku suverenity. Od okupace uplynulo více než 30 let a Putin teprve nedávno oznámil, že naše bitva o suverenitu má národně osvobozenecký charakter. Putin vládne zemi ne proto, že je prezidentem, ale proto, že je národním vůdcem, autoritou. Je vůdcem Ruského osvobozeneckého hnutí od západního jha. Celá historie Putinova prezidentství je historií boje o moc. Celé ty roky Putin plní svůj hlavní cíl – odebírá Západu moc.

 

    Odkaz:     https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2023/12/putinova-skutecna-role-v-rizeni-zeme-o.html

    Celý text:      Putinova-role-v-rizeni.doc

 

     Pozn. spr. webu:   Současná vojenská fronta na Donbasu je pro Rusko ta méně důležitá. Důležitější fronta ruského národně-osvobozeneckého boje je uvnitř. Je to boj s "pátou kolonou" fašizujících západomilů v řídících aparátech společnosti a podniků. I boj s "šestou kolonou" nepříliš chytrých adrenalinových vlastenců a revolucionářů (viz z historie např. Trockij, Chruščov ...).

 

 

 

Rusové a normální Američané mají stejného nepřítele

 

 29. prosince 2023   Vladimir Mogežov překlad: Protiproud     Tucker Carlson, který se otevřeně postavil proti globalismu, se stal po Trumpovi nejpopulárnějším v USA. Minulý týden Carlson na svém kanálu opět rozehřál publikum rozhovorem se Stevem Bannonem. V souvislosti právě s nekontrolovanou masovou imigrací a katastrofálním růstem domácího dluhu Amerika se brzy ocitne „v ohnivé bouři“: taková a mnohá další šokující senzační vyjádření zazněla v rozhovoru.

     „ ...dluh USA dosáhl v listopadu 33 bilionů a velmi brzy to bude 34 bilionů. ..." vyjádřil se Steve Bannon. „Podívejte se, co se tady děje: říkají – dělejte si potraty, ukončete svůj život eutanazií, postarejte se, aby vaše děti byly transky – prostě dělají vše pro to, aby odvrátili lidi od plného smysluplného dlouhého života.. . No co to všechno má znamenat?” – A Carlson mu dal za pravdu. Nepřítel Rusů, normálních Evropanů a normálních Američanů je stejný: Jeho jméno je globalismus. ( Vytváření světového řádu v zájmu globálních superelit - s vyhubením pro ně „nepotřebné" většiny lidstva. )

 

    Odkaz:     https://cz24.news/analytik-mogezov-rusove-a-normalni-americane-maji-stejneho-nepritele/

    Celý text:      Odin-vrag.doc

 

 

Návštěva ruského premiéra v Číně potvrdila odhodlanost obou mocností k rozvoji strategického partnerství

 

 28. prosince 2023  Jurij Tavrovský     Mišustin se setkal se svým čínským protějškem, premiérem Státní rady ČLR Li Qiangem. Uskutečnilo se i setkání s čínským prezidentem Si in-Pchingem. “Bojová koordinace” pokračuje. Bylo podepsáno společné komuniké a předem připravené dokumenty: protokoly o přípravě pravidelných schůzek hlav vlád, humanitární, investiční a energetické spolupráci. Během setkání s předsedou Státní dumy V. Volodinem použil Si in-pching nedávno dokonce frázi “zhanle sezzo”, kterou lze přeložit jako “bojová koordinace” nebo “pohyb v jednom bojovém šiku”.

     Ruská vláda zorganizovala systémovou práci při koordinaci spolupráce s ČLR. K tomu pracuje 5 vládních komisí, 13 podkomisí a více než 50 pracovních skupin. V každém směru byla provedena analýza maximálního dosažitelného potenciálu. V blízké budoucnosti může studená válka proti Číně jít podle ruského scénáře a pod tou či onou záminkou. Lví podíl ropy a LNG proudí do ČLR ze zemí Perského zálivu přes Indický oceán přes Malacký průliv, který kontrolují americké letadlové lodě. “Studená válka” Západu proti Rusku a Číně pokračuje. “Bojová koordinace” Moskvy a Pekingu nemá alternativu.

 

    Odkaz:     https://cz24.news/navsteva-ruskeho-premiera-v-cine-potvrdila-odhodlanost-obou-mocnosti-k-rozvoji-strategickeho-partnerstvi/

    Celý text:      Misustin-Si-Tinpching.doc

 

 

Se nedivte, že pak musíme dovážet ocel z Ruska (Číny?). Kovanda a krachující ocelárny. Našel viníka

 

 20.12.2023 17:14 | Monitoring      Svět je stále nebezpečnějším místem, proto nelze mávat rukou ani třeba nad nynějšími problémy hutí Liberty Ostrava. To je konstatování ekonoma Lukáše Kovandy na jeho sociálním profilu na síti X. Evropa, jež se odstříhává hlavně od potrubních dodávek ruské ropy či ruského plynu, je na dostatečné ‚splavnosti‘ Suezu závislejší než kdykoli v minulosti. Nesvalujme totiž kolapsový stav hutí Liberty Ostrava pouze na jejich nezvládnuté řízení v podání majitele Sandžíva Gupty. Hutím škodí drahé energie, drahé emisní povolenky a vůbec celá zelená agenda EU.

      Budeme muset žadonit o prodloužení výjimky na dovoz oceli z Ruska, jelikož se bez ruské oceli neobejdou tuzemské automobilky jako Škoda Auto či nošovická Hyundai. „Green Deal prostě Evropu vojensky oslabuje, ba potenciálně decimuje. K čemu nám budou o pár procent nižší globální emise oxidu uhličitého, když Evropa jako taková, jak ji známe, resp. tedy její po staletí budovaná identita a soustava hodnot, zanikne?“ zeptal se závěrem.

 

    Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Se-nedivte-ze-pak-musime-dovazet-ocel-z-Ruska-Kovanda-a-krachujici-ocelarny-Nasel-vinika-747953

    Celý text:      Krachujici-ocelarny.doc

     Pozn. spr. webu:   Na grafu v přiloženém článku si povšimněte, že roční čínská výroba oceli 1 miliarda a 53 miliónů tun je větší než roční výroba oceli všech ostatních zemí světa.

 

 

 

Putin: Rusi a Ukrajinci sú v podstate jeden národ a to, čo sa teraz deje, je obrovská tragédia

 

 15. december 2023  Peter Nagy (AM)      Dňa 14. decembra sa uskutočnilo tradičné stretnutie ruského prezidenta Vladimíra Putina s občanmi. Počas priamej linky zhrnul výsledky roka a odpovedal na otázky obyvatežov krajiny. “Nikdy sme nič nerobili z politických dôvodov“, komentoval Putin situáciu s dodávkami plynu z Ruska. “Plynovod Sila Sibíri sa nestaval v súvislosti s Ukrajinou, začal sa stava skôr. Prečo? A preto, že vidíme trendy vo vývoji svetovej ekonomiky, vytvárajú sa nové centrá hospodárskeho rastu,” dodal. Putin zdôraznil potrebu dosiahnu hospodársku a finančnú suverenitu. Spomedzi európskych lídrov ruský prezident vyzdvihol premiérov Maďarska a Slovenska Viktora Orbána a Roberta Fica ako jediných vysokopostavených politikov v Európskej únii, ktorí sa riadia záujmami svojich krajín, a nie Spojených štátov.

     Agresívny charakter politiky USA a ich satelitov sa už neskrýva za formuláciami o výlučne obrannom zameraní ich vojenských doktrín. Doktríny štátov NATO a samotnej aliancie zakotvujú nároky na globálnu a regionálnu dominanciu, zdôraznil Gavrilov, vedúci ruskej delegácie na viedenských rokovaniach o vojenskej bezpečnosti a kontrole zbrojenia, počas vystúpenia na 1065. plenárnom zasadnutí Fóra OBSE pre bezpečnostnú spoluprácu. Použitie stíhačiek z územia členských krajín NATO bude Moskva považova za ich účas na konflikte na Ukrajine a prinúti Rusko k odvetným opatreniam,” citovala Gavrilova agentúra RIA Novosti.

 

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/12/15/putin-rusi-a-ukrajinci-su-v-podstate-jeden-narod-a-to-co-sa-teraz-deje-je-obrovska-tragedia/

    Celý text:      Priama-linka-Putina.doc

 

 

Experti varují: Politika „uhlíkové nuly“ zabije více než 4 miliardy lidí

 

22 prosince, 2023   Slovanka       Politika takzvaného Green dealu je základem všech stávajících depopulačních politik. To, že si s sebou ponese dalekosáhlé důsledky pro celý svět, bylo jasné již před mnoha lety členům Římského klubu i dalším podporovatelům velmi razantní depopulace. Cíl „Net Zero“ ukončit používání fosilních paliv je součástí „Agendy 2030“ a „Agendy 2050“ pro lidstvo WEF a OSN. Plány zahrnují drastické snížení závislosti na fosilních palivech do roku 2030 a úplné odstranění jejich používání do roku 2050. „Čtyři miliardy lidí se při výrobě potravy spoléhají na fosilní hnojiva,“ řekl dánský statistik Lomborg. „Bez toho budou 4 miliardy lidí hladovět. Je načase usměrnit neuvěřitelně destruktivní síly, bojující proti lidem,“ řekl. „Pokud bychom doslova přestali používat fosilní paliva a vzdali se přírodních zdrojů, na kterých závisí svět, jeho ekonomika a jeho populace,“ říká britský ekonom Record, „do roka by pravděpodobně zemřelo šest miliard lidí.“

      Meadows, prominentní člen WEF, je hlavním autorem knihy „Meze růstu,“ vydané Římským klubem roku 1972. Tato kniha zcela otevřeně  podporuje vylidňování. Meadows je čestným členem Římského klubu a členem Světového ekonomického fóra. Tvrdí, že většina světové populace musí být vyhlazena, aby si přeživší mohli užívat svobody a vysoké životní úrovně.

 

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/12/experti-varuji-politika-uhlikove-nuly-zabije-vice-nez-4-miliardy-lidi/

    Celý text:      Uhlikova-nula-zabije.doc

 

 

 

Ruský „Kinžál“ našel důstojníky NATO: Polská nemocnice už je přeplněná, nyní se plní ta německá

 

 14. prosince 2023      Podle kanálu „Image of the Future“ byl zničen systém protivzdušné obrany Patriot, který se nacházel v Žitomiru. K dalšímu zásahu došlo do bunkru se zahraničními důstojníky z Česka a Polska. Pravděpodobně mezi zlikvidovanými žoldáky byli i vojáci z Německa. V polské nemocnici ve městě Rzeszow personál hlásí, že z Ukrajiny přivezli asi 60 lidí, kteří mluví anglicky, francouzsky, španělsky a německy. Úder na stínové velitelství NATO umístěné ve Lvovské oblasti na jaře 2023, které se nacházelo v hloubce 120 metrů, zasáhl asi 200 lidí.

     Z nosného letounu „hypersonické Kínžály“ startují, ale po odpálení se zapne jejich vlastní motor. Mají vysokou rychlost letu, která přesahuje 12 tisíc kilometrů za hodinu, a neustále manévrují, což ztěžuje jejich detekci, Odchylka od cíle „Dýk“ nepřesahuje jeden metr. Jsou vybaveny naváděcí hlavou do každého počasí, takže jim nebudou překážet žádné povětrnostní podmínky.

 

    Odkaz:     https://tsargrad.tv/news/russkij-kinzhal-nashjol-oficerov-nato-polskij-gospital-uzhe-perepolnen-teper-napolnjajut-nemeckij_929216

    Celý překlad:      Kinzal-nasel.doc

 

 

 

Putinův nejúžasnější projev je zlomovým bodem v moderní historii Ruska

 

Vlabi      28. listopadu se konalo plenární zasedání „Celosvětové ruské národní církve“, na kterém vystoupil i prezident Vladimir Vladimirovič Putin. Podle řady odborníků tento projev představuje oficiální deklaraci rozsáhlého obratu v ruské zahraniční a domácí politice.

     Putin :  ... nᚠboj za suverenitu a spravedlnost má bez nadsázky národně osvobozenecký charakter. ... Nyní bojujeme za svobodu nejen Ruska, ale celého světa. ...je to naše země, která je nyní v čele vytváření spravedlivějšího světového řádu. ... Rusofobie a další formy rasismu a neonacismu se dnes staly téměř oficiální ideologií západních vládnoucích elit. ...  Nedovolíme, aby někdo rozděloval Rusko, které je jen jedno.

     Pokud jsem pochopil ... nejde o návrat k socialistické verzi 20. století, stejně jako o zachování kapitalistického modelu Ruska 21. století. Podnikání ve své čisté podobě bude ponecháno pouze těm oblastem činnosti, které jsou zodpovědné za zajištění kvality (pohodlí) života občanů. A všechny projekty a podniky kritické pro rozvoj a bezpečnost státu se dostanou pod přísnou státní kontrolu. ... Rusko sleduje cestu osvobození ze západní koloniální závislosti, do které jsme upadli na počátku 90. let. Na tuto dobu patrioti čekali třicet let. A konečně to přišlo. Už to opravdu dorazilo!

 

    Odkaz:     https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2023/12/putinuv-nejuzasnejsi-projev-je-zlomovym.html

    Celý text:      Rec-Putina.doc

 

 

 

Švýcarský vojenský analytik Jacques Baud o rusko-ukrajinské válce

 

    Autor:  vlkp

     Daniel Kaiser -  Baudův pohled :  Palebné vaky se Rusům daří vytvářet už od loňska. Vede to k masivním ztrátám Ukrajiny a velmi nízkým ztrátám Ruska. Mimochodem, ruská armáda je postavena pro obranu. Oni kladou mnohem větší důraz na život vojáka, v ruské armádě jsou vyšší důstojníci mnohem blíž k řadovému vojákovi. Rusové loni napadli Ukrajinu s armádou, která byla početně na třetině ukrajinské armády. Rusové chtěli uskutečnění Minských dohod, které se předtím politicky a diplomaticky nedařilo převést ve skutečnost. Rozhodli se tedy prosadit je vojensky. A fungovalo to. Pětadvacátého února, pouhý den po začátku operace, prezident Zelenskyj požádal o jednání. Do toho nastoupila Evropská komise, Ursula von der Leyenová a Josep Borrell, že prý Ukrajina o míru jednat nemá. To bylo první zastavené kolo jednání. Druhé, jestli se nepletu, stopnul Boris Johnson.

     Kolaps Ruska měl být způsoben nevídanými sankcemi. Na začátku letošního roku Světová banka v podstatě konstatovala, že ekonomika Ruska je v lepším stavu než před válkou. Odhadoval bych, že ukrajinské ztráty budou k těm ruským někde v poměru mezi 8 : 1 a 10 : 1. Hlavně Američané Ukrajinu použili jako nástroj k dosažení svých cílů - oslabení Ruska. Ve Washingtonu je hlavní obava Čína. V jednom textu uveřejněném asi před pěti lety ve Foreign Affairs se psalo o myšlence, že chceme-li trvale oslabit Čínu, musíme nejdřív oslabit Rusko. Tím Čína ztratí zázemí. i kdyby Rusové šli na jednání, podmínky už budou určovat oni.

 

    Odkaz:     https://vlkovobloguje.wordpress.com/2023/12/17/zvlastni-clanek-kosy-rozhovor-echa-24-se-svycarskym-plukovnikem-jacquesem-baudem-o-rusko-ukrajinske-valce/

    Celý text:      Baud-o-SVO.doc

 

 

Socialismus s ruským specifikem je alternativou pro Rusko

 

 14. prosince 2023  Jurij Tavrovský https://fondsk.ru/      ČLR svými úspěchy demonstruje výhody alternativního vůči liberálnímu kapitalismu sociálně-ekonomického uspořádání
Tím, že ČLR vytvořila vysoce účinný model ekonomického a sociálního rozvoje s názvem “socialismus s čínským specifikem”, chtě či nechtě hodila existenciální výzvu liberálně demokratickému modelu, jehož strážcem jsou USA.
Již 31.března 2021 Joe Biden při vystoupení v Pittsburghu poprvé přiznal, že “v tom spočívá soutěž mezi Amerikou a Čínou ve zbytku světa”. Ve snaze zabránit novým úspěchům čínského socialismu.

     Předseda Si in-pching v červenci 2021 prohlásil: “Na základě pokračování a rozvoje socialismu s čínským specifikem… jsme vytvořili nový čínský model modernizace a vytvořili novou formu lidské civilizace”. Rusko nyní stojí před naléhavými a vážnými reformami společenského a ekonomického života. Liberálně-kapitalistický model, který nám byl vnucen po rozpadu Sovětského svazu, se ukázal být špatný. V podmínkách SVO dochází k zásadním změnám v ekonomickém a společenském životě Ruska. V Rusku v podstatě rostou materiální a duchovní předpoklady pro postupný přechod k uplatňování obnoveného modelu socialismu.

 

    Odkaz:     https://www.novarepublika.cz/2023/12/socialismus-s-ruskym-specifikem-je-alternativou-pro-rusko

    Celý text:      Socialismus-pro-Rusko.doc

 

 

Yuval Noah Harari o vytvoření masové třídy "neužitečných lidí" a o tom, co by se s nimi mělo udělat

 

12.12.2023   Rhoda Wilsonová      V letech 2015 a 2017 izraelský historik a filozof Yuval Noah Harari hovořil o tom, jak se (v kapitalismu) vytváří masová třída zbytečných lidí :  „S tím, jak se počítače stávají lepšími a lepšími ve stále více oborech, existuje jasná možnost, že nás počítače ve většině úkolů předčí a učiní lidi nadbytečnými. ... A pak hrozí, že budete mít miliony lidí, dokonce miliardy lidí, kteří nemají žádnou ekonomickou hodnotu, a proto nemají ani žádnou politickou moc. ... V současné době máme nejlepší odhad, jak je [zbytečnou třídu] udržet šastnými pomocí drog a počítačových her. ... A pak bude velkou politickou a ekonomickou otázkou 21. století: K čemu potřebujeme lidi? , nebo přinejmenším: K čemu potřebujeme tolik lidí?“

     Dr. John Lennox, známý oxfordský matematik a autor knihy '2084: Umělá inteligence a budoucnost lidstva“, uvedl, že Harari ho znepokojuje kvůli svému širokému vlivu.

 

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/12/9903-yuval-noah-harari-o-vytvoreni-masove-tridy-neuzitecnych-lidi-a-o-tom-co-by-se-s-nimi-melo-udelat.htm

    Celý text:      Harrari-neuzitecni.doc

 

     Pozn. spr. webu:     Pro globalisty - západní superelity (Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Warburgové, královské rody Anglie a Nizozemska, horní patro Vatikánu a dalších asi 6.000 nejbohatších a nejmocnějších… ) usilující o neomezenou moc nad světem a o východisko z krachu jejich extenzivního západního kapitalismu nastolením NWO není výhodné snížit množství jim nepotřebného lidstva („zařídit“ depopulaci planety o 90 až 98 %) raketojadernou válkou (planetu by si poničily - Elitari-z-Bilderbergu.doc ), ale je pro ně výhodnější, když genocidy většiny lidstva, o kterou usilují,  docílí tak, že se vzájemně vybijeme v lokálních válkách, pouličních bitkách s nepřizpůsobivými migranty, v chasosu mezigenerační nenávisti, ekofašismu, kovidfašismu, když pomřeme na nedostatek potravin či nekvalitní jedovaté potraviny, když nebudeme mít děti pro bídu - v dluhovém otroctví, pro módní homosexualismus a pod. Zbylou malou menšinu lidstva se jim v jejich NWO - Novém světovém řádu - podaří lépe ovládat (elektronický koncentrák). V současnosti - s vyspělou robotikou a automatickou technikou -  k zajištění svého blahobytného života většinu lidstva nepotřebují. Zbylých několik set milionů obyvatel Zeměkoule se jim také bude lépe ovládat, než současných 8 miliard

 

 

Globalistům ukázali na dveře. Neslavný konec „zelené agendy“

 

  Konsatantin Dvinskij   Překlad a zvýraznění Peter 008      Od roku 1995 (tedy téměř okamžitě poté, co bylo globální oteplování uznáno za „vážnou hrozbu pro lidstvo“), se začaly scházet klimatické konference OSN (COP), kde se od účastníků vyžadovalo jen „platit a činit pokání“. Spojené arabské emiráty (SAE), zastoupené šéfem státní společnosti ADNOC, uvedly, že „neexistují žádné vědecké důkazy“, které by naznačovaly, že je potřeba postupně vyřadit fosilní paliva, aby se omezilo globální oteplování na 1,5 °C. Takové opatření nezajistí udržitelný rozvoj, „pokud nechcete vrátit svět zpět do jeskyní“, protože “Svět bude i nadále potřebovat zdroje energie.”

     S největší pravděpodobností ve výsledku bude na konferenci přijata ta nejefektivněněji znějící deklarace, která nikoho k ničemu nezavazuje. V rámci multipolárního světa se budou vytvářet energetické strategie na úrovni makroregionů. Plán globalistů zavést univerzální pravidla pro celý svět zcela selhal. Pompézního uvítání se dostalo ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi v Abú Zabí v SAE, kam ve středu přicestoval na pracovní návštěvu v Iljušinu Il-96 doprovázaném čtyřmi ruskými SU-35S. V čem tkví jeho úspěch? Nejde o proruskost, ale PROTIAMERICKOST, která hýbe postrozvojovým světem.

 

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/globalistum-ukazali-na-dvere-neslavny-konec-zelene-agendy/

    Celý text:      Konec-zelene-agendy.doc

 

 

 

KLDR bude považovat zasahování do práce svých satelitů za vyhlášení války

 

 2. prosince      V Pchjongjangu také oznámili, že sníží efektivnost amerických průzkumných satelitů nebo je zničí, pokud bude Washington zasahovat do kosmických aktivit KLDR. Uvádí to prohlášení oficiálního zástupce ministerstva obrany KLDR, které zveřejnila Korejská ústřední tisková agentura (KCNA). "Nepřátelskou a nebezpečnou pozici Kosmických sil USA vůči satelitu KLDR nelze ignorovat. Je to jasná výzva naší suverenitě a přesněji řečeno, vyhlášení války naší republice," řekl pracovník. Podle mezinárodního práva objekty vypuštěné do vesmíru podléhají jurisdikci země, která vypuštění provedla. „To znamená, že průzkumná družice Mulligyong-1 je součástí KLDR, která podléhá její suverenitě,“ vysvětlilo vojenské oddělení KLDR.

21. listopadu Severní Korea vypustila svůj vlastní průzkumný satelit. V reakci na to 22. listopadu Jihokorejská republika oznámila částečné pozastavení mezikorejské dohody o snížení napětí. Toto opatření se týkalo ustanovení o bezletových zónách. Ministerstvo obrany KLDR 23. listopadu oznámilo, že recipročně již nebude dodržovat všechny části dohody a obnoví používání některých opatření, která dokument zakazuje. 

 

    Odkaz:     https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19437747

    Celý překlad:      V-Pchjongjangu-o-satelitech.doc

 

 

”SMERŠ” ožíva? Vznikla špeciálna vojenská kontrarozviedka na boj proti špiónom a sabotérom

 

 10. december 2023 Igor Veremejev      Člen výboru Štátnej dumy pre obranu, generálporučík v zálohe Andrej Gurulev na svojom kanáli Telegram informoval, že Rusko vytvorilo vojenskú kontrarozviedku v DNR, LNR, Záporožskej a Chersonskej oblasti, ktorá je podobná sovietskej štruktúre z čias Vežkej vlasteneckej vojny “SMERŠ” (Smr špiónom). Gurulev sa domnieva, že táto štruktúra by sa mala obnovi v celej krajine. “Boj proti diverzantom a špiónom na území celej krajiny je nevyhnutný, pretože vojna sa mstí na území celej Ruskej federácie,” povedal. Útokom čelia nielen pohraničné regióny, ako sú Brjanská oblas, Krym a navrátené územia, najmä Záporožská oblas, ale aj ruské regióny hlboko v ruskom tyle.

      Bývalý šéf generálneho štábu USA Mark Milley otvorene vyzval špeciálne jednotky OSU, aby terorizovali Rusov. Denník Washington Post s odvolaním sa na informovaný zdroj uviedol, že Milley, ktorý bol predsedom Zboru náčelníkov štábov USA, na adresu špeciálnych jednotiek OSU v nemeckom Wiesbadene povedal:  “Nemal by existova ani jeden Rus, ktorý by išiel spa bez toho, aby sa obával, či mu uprostred noci nepodrežú hrdlo… Musíte sa tam vráti a vies kampaň v tyle.” To povedal americký generál ukrajinským špeciálnym jednotkám, ktoré cvičili s americkými zelenými baretmi, “v nádeji, že ich inšpiruje k vedeniu operácií na územiach kontrolovaných nepriatežom”, napísal WP.

 

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/12/10/smers-oziva-vznikla-specialna-vojenska-kontrarozviedka-na-boj-proti-spionom-saboterom/

    Celý text:      SMERS-oziva.doc

 

 

Najúčinnejšie ruské zbrane na Donbase

 

 6. prosinec 2023 | trikopce      Ruskí experti pri GŠ OS RF pomenúvajú napr. tri najúčinnejšie ruské zbrane resp. zbraňové systémy v r.2023. Najviac vraj Rusom pomáhal viacnásobný raketový odpažovací systém Tornado-S 9K515. Mal vysoký dosah i účinnos. Na druhom mieste je protitanková riadená strela Vichr 1. Tretí najúčinnejší systém je protiletecký raketový systém Buk-M3. Rusi sú schopní ročne vyrába vyše 5 mil. striel 155 mm-kým celé NATO nie je schopné doda Ukrajine za trištvrte roka ani len 400 tis. takýchto striel. Ruské zbrojovky už ročne vyprodukujú okolo 5000 dronov, tisíce tankov a desiatky vojenských námorných plavidiel.

     Stalin po Vežkej vlasteneckej resp. 2.svetovej vojne analyzoval rozhodujúce faktory víazstva a za určujúce považuje umenie prerobi sovietsku viac-menej mierovú ekonomiku na efektívnu plynulo fungujúcu vojnovú ekonomiku. Zalužnyj má predstavu, že ak chce USA na Ukrajine víazstvo, mala by na totálnu vojnovú ekonomiku prejs nielen Ukrajina ale v podstate všetky krajiny NATO, vrátane krajín EU, V.Británie a USA. Je reálne, aby boli žudia na Západe a na Slovensku až tak motivovaní porazi Rusko, že by kvôli tomu obetovali všetky vymoženosti komfortného životného štýlu súčasnosti ?

 

    Odkaz:     https://www.czechfreepress.info/dalsi-blogy/najucinnejsie-ruske-zbrane-na-donbase.html

    Celý text:      Ruske-zbrane2.doc

 

 

 

Česko požaduje od Německa válečné reparace.

( Petice Babišovi 17.12.2020 )

 

 5. prosince 2023  ZDROJ: ČNL      ČR / NĚMECKO: Požadujeme reparace, narovnání vztahů s Německem a referendum. Rusko České republice již dávno zaplatilo dluhy ze sovětské éry. SRN je nástupnickým státem hitlerovského Německa. Jménem všech našich petentů, jménem 360 tisíc obětí německého teroru, a milionů dalších, kteří po šest let trpěli v tzv. protektorátu, abychom  urychleně a s velkou naléhavostí požádali Německo, aby nám začalo splácet reparace, které nám dluhuje. Opíráme se nejen o Pařížskou reparační úmluvu, o princip mezinárodního práva, který jasně říká, že agresor je povinen oběti své agrese nahradit škody, které jí vznikly, ale také i o závazná veřejná prohlášení významných německých ústavních i politických činitelů, počínaje kancléřem W. Brandtem a konče H.D. Genscherem, ministrem zahraničních věcí. Tito i další němečtí představitelé nám slíbili, že Německo nám reparace zaplatí, jakmile bude opět sjednocené.  A k tomu zatím nedošlo, ač Německo je sjednocené již  30 let a samo sebe označuje za právní stát.

     Pro současnou situaci je charakteristické  dlouhodobé porušování základních norem mezinárodního práva. Zhojení norem mezinárodního práva k obecné důvěře přispěje. ... hodláme ovlivnit činnost vlády, aby bez zbytečných odkladů zahájila diplomatickou cestou jednání s Německem o zaplacení reparací a tak zajistila v určitém přijatelném časovém horizontu příliv několika bilionů korun, podle odhadů asi od 5 do 10 bilionů, do naší státní pokladny, a tak zajistila oddlužení republiky a její další rozvoj  ve všech oblastech. A to je jistě jeden z nejdůležitějších našich národních a státních zájmů současnosti.

 

    Odkaz:     https://cz24.news/cesko-pozaduje-od-nemecka-valecne-reparace-rusko-ceske-republice-jiz-davno-zaplatilo-dluhy-ze-sovetske-ery/

    Celý text:      Valecne-reparace-Nemecka.doc

 

 

Uniklé video z roku 1974 odhaluje Rockefellerovu plánovanou agendu depopulace

 

 5. prosince 2023  Slovanka/Necenzurovaná Pravda      Rockefellerům bezesporu patří na nejvyšší příčku pyramidy moci. Spolu s rodem Rothschildových a několika dalšími vlivnými rodinami přes svoje oddané loutky doslova ovládli svět. Depopulační agenda byla od 70. let prosazována zejména Římským klubem, ale postupně se stala hlavním tématem všech globálních organizací. Jak to víme? Předložili plán v projevech, jako byl tento vzácný Rockefellerův projev z roku 1994 (viz video na konci článku), ve kterém globalistický patriarcha nastínil podrobné plány na masivní redukci populace, známou také jako masové vraždění, v západním světě.

     Zakládající  člen Římského klubu Dennis Meadows tvrdí, že cíle depopulace lze dosáhnout i pomalu a „mírově.“ Rockefeller v projevu v roce 1994 připustil, že globální elita v příštích několika desetiletích udusí globální ekonomiku, rozpoutá bolest a sníží životní úroveň lidí na Západě. Kissinger byl také zodpovědný za mentorování Klause Schwaba v temných mlhách času začátkem šedesátých let, kdy byl Schwab mladý, ambiciózní Němec nacistického původu, který se snažil prorazit ve světě. Kissinger doporučil mnoho možností pro dlouhodobé i krátkodobé plány, přičemž jeho prioritou byl biomedicínský výzkum a vakcíny. V roce 2000 oficiálně začal Rockefellerův dlouholetý globální program depopulace. A do roku 2020, se zavedením pandemie Covid, byl plán v plném proudu. Rockefellerova nadace, WHO, Světové banky a UNICEF, které jsou zjevně součástí spiknutí. Ale nemůžeme jim nadále dovolit, aby jim prošlo spiknutí proti lidskosti…

 

    Odkaz:     https://cz24.news/unikle-video-z-roku-1974-odhaluje-rockefellerovu-planovanou-agendu-depopulace-video/

    Celý text:      Rockefellerova-depopulace.doc

 

 

 

Ruskí systémoví liberáli priznali množstvo chýb, ale zďaleka nie všetky

 

 4. december 2023 Nikolaj Novičkov (AM) Rusko     Zamýšža sa poslanec  Nikolaj Novičkov. Hovoríme o časti politickej a ekonomickej elity, ktorá formálne podporuje Špeciálnu operáciu, ale ideologicky je stále v rámci západného liberálneho diskurzu. Historicky sú stále zastúpení vo vedení finančného a ekonomického bloku ruskej vlády, ako aj v centrálnej banke, na viacerých univerzitách a v médiách.

     V ich svete môže niekto vyhra len vtedy, ak všetci ostatní prehrajú; bohatstvo sa podža nich vytvára len v podmienkach monopolu a nekonečnos zdrojov považujú za naivnú fikciu. Teoreticky sa dokázalo, že finančné zdroje môžu rás takmer donekonečna a že možnosti prírody v kombinácii s vedou a technikou môžu zabezpeči, ak nie bohatstvo, tak aspoň prosperitu pre celé žudstvo. Kžúčová sadzba je “posvätnou kravou” ruských “syslibov” ( súčasnosti je v Rusku až 15 %). Odstraňujú tým nadmernú peňažnú zásobu ( v Rusku sotva presahuje 50 % HDP, v Číně, Japonsku 100 - 150 % HDP ). Ďalším omylom, ktorého sa domáci “syslibi” nevedia zbavi, je nemožnos kombinácie štátneho plánovania a trhovej ekonomiky. Ďalej všetko, čo prispieva k sociálnemu rozvoju (sociálne výdavky štátu ), nie je výdavkom ani nákladom, ale priamou investíciou do sociálnoekonomického rastu.

     Rusko ide vždy svojou cestou a úspech národa je vždy jedinečný. Niekedy je však užitočné pozrie sa na úspechy našich susedov (Čína). Možno už napravili chyby, ktoré my ešte len chceme urobi.

 

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/12/04/systemovi-liberali-priznali-mnozstvo-chyb-ale-zdaleka-nie-vsetky/

    Celý text:      Systemovi-liberali.doc

 

 

Adolfa Hitlera financoval Wall Street, Federální rezervní systém USA a Bank of England.

 

 23. listopadu 2023   MICHEL CHOSSUDOVSKY   Jurij Rubcov a profesor Michel Chossudovsky, zdroj Global Research a Fort Russ. Od první světové války po současnost je dluh denominovaný v dolarech hnací silou všech válek vedených USA. Věřitelé z Wall Street jsou hlavními aktéry. Ti stáli pevně za nacistickým Německem. Financovali operaci Barbarossa a invazi do Sovětského svazu v roce 1941. 4. ledna 1932 se konala schůzka mezi britským finančníkem Montagu Normanem, Adolfem Hitlerem a Franzem von Papenem.  této schůzce bylo dosaženo dohody o financování Nationalalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP neboli nacistické strany). Po nástupu Adolfa Hitlera do funkce kancléře v březnu 1933 Amerika přidělila Německu nové půjčky v celkové výši 1 miliardy dolarů” [ekvivalent 23,7 miliardy dolarů v roce 2023, odhad PPP].

     Do zbrojního průmyslu nacistického Německa investovala řada amerických konglomerátů včetně společností Ford a General Motors. V některých případech američtí manažeři GM i Fordu souhlasili s přestavbou svých německých závodů na vojenskou výrobu. Podle zdokumentované historické analýzy Johna Loftuse  poprvé byly odhaleny v norimberském procesu ve svědectví ocelářského magnáta Fritze Thyssena vazby rodiny Bushových na válečné hospodářství nacistického Německa. Americká veřejnost o vazbách rodiny Bushů na nacistické Německo nevěděla, protože hlavní média historické údaje pečlivě zamlčovala. V září 2004 to však odhalil deník The Guardian.

 

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/blog/historie-adolfa-hitlera-financoval-wall-street-federalni-rezervni-system-usa-a-bank-of-england/

    Celý text:      Hitlera-financoval.doc

 

 

 

Demonstranti ovládli Malou Stranu

 

 27/11/2023   Helena KOČOVÁ – FOTO autorka         Protesty v Praze ochromily na tři hodiny okolí Malé Strany. Demonstrovali nejen odboráři, ale i studenti. Hlavní proud demonstrantů se shromáždil nejprve na náměstí Jana Palacha, odkud se vydal na pochod na Malostranské náměstí. Hlavním důvodem demonstrace byl vládní konsolidační balíček, mnoho protestujících ale demonstrovalo za mzdové požadavky. Do stávky se zapojilo 74 procent mateřských, základních i středních škol. Na omezený a stále častěji seškrtávaný rozpočet si stěžovali i hasiči. Lékaři a záchranáři pak vysvětlovali ostatním svou situaci.

     ťMy jsme investovali šest miliard na munici do války, která není naše. Dali jsme obraně dvě procenta HDP, proč jsme to nedali školství?Ť prohlásila předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Hodinovou stávku drželi v poledne zaměstnanci úřadů práce, ale i dalších státních institucí – sociální správy, katastrálních či finančních úřadů. Na dvě hodiny se ve 13:00 zastavila výroba všech závodů Škoda Auto. Demonstraci a výstražnou hodinovou stávku zorganizovali v pondělí také zaměstnanci ostravské firmy Vítkovice Steel. Stávkovalo se také v Třineckých železárách, firmě Letov letecká výroba, Kovohutích Příbram, jihlavském Boschi či v plzeňském Panasonicu.

 

    Odkaz:     https://www.nasepravda.cz/aktualne/zpravodajstvi/z-domova/demonstranti-ovladli-malou-stranu/

    Celý text:      Demonstranti.doc

 

 

Snaha o vybudování západoevropské diktatury

 

 27. listopadu 2023  MUDr. Ivan David, CSc.       Bývalý premiér Belgie a 4 Němci navrhli vybudovat západoevropskou diktaturu. A návrh prošel. Ve středu 22. listopadu byl v Evropském parlamentu schválen návrh na změny zakládajících smluv EU, Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie. Jedná se zejména a zrušení jednomyslnosti v jednání Evropské rady, což by zrušilo zbývající vliv hlavně menších států, navrhli další podporu masové imigrace, zavedení evropského občanství imigrantů, kteří nejsou občany žádného členského státu. Autoři návrhu chtějí zbavit členské státy samostatnosti také v oblasti ochrany hranic, tedy jejich průchodnosti a v oblasti energetiky.

     Návrh ale prošel jen většinou 9 hlasů z 609 hlasujících. Proti návrhu samozřejmě kompletně hlasovala naše frakce identita a demokracie a konzervativci. Občané se začínají bránit diktátu Evropské unie. Proto teď na Slovensku zvítězil Fico a v Nizozemí Geert Wilders. Strany odmítající Evropskou unii jako žalář národů posilují i jinde v celé Evropě, zejména v Německu, Belgii, Rakousku, ale také třeba v Rumunsku. Zmíněný návrh extrémistů je ve skutečnosti labutí písní unijní diktatury. Přestože návrh prošel, ukázalo se, že představitelé unijní diktatury slábnou. Je velmi důležité, aby ve volbách do Evropského parlamentu hlasovali i ti, kteří si Západoevropskou diktaturu nepřejí. Absencí u voleb je nepotrestáte.

 

    Odkaz:     https://www.novarepublika.cz/2023/11/snaha-o-vybudovani-zapadoevropske-diktatury

    Celý text:      Vybudovani-diktatury.doc

 

 

Rothschildová chce fúzi mezi korporacemi, vládami a umělou inteligencí  

 

30 listopadu, 2023   Slovanka      Rothschildové jsou jednou z nejvlivnějších rodinných klanů světa, ne-li zcela nejvlivnější. A to ne pouze poslední roky, ale již po staletí. Nyní je z celé rodiny bankéřů jednoznačně nejvlivnější osobou, která výrazně zasahuje i do politiky, Lynn de Rothschild. Její vliv na politiku mnohem větší než například vliv jejích loutek Gatese či Sorose, které zná snad každý. Pokud nejste obeznámeni s malou organizací zvanou „Rada pro inkluzivní kapitalismus“, nebojte se, většina lidí o ní – podobně jako o čelní představitelce Rothschildů –  nikdy neslyšela. Skupina je vedena lady Lynn de Rothschildovou z nechvalně známé dynastie Rothschildů 

     Základní funkcí rady je centralizovat většinu nebo všechny velké korporace  globálním vlivem a spojit je s vládami do sítě. Myšlenka je jednoduchá: sjednotit většinu korporací s pomocí krajně "levicového" politického řádu. Jakmile se tak stane, donutí tyto společnosti, aby využily svých platforem a veřejného zviditelnění k indoktrinaci mas. Rothschildová :  "Umělá inteligence bude vyžadovat zásadní reformu ekonomiky, což znamená, že volný trh musí zmizet a vládní/korporátní partneři budou muset zakročit, aby vše kontrolovali, v zájmu populace a vyššího dobra, samozřejmě." Až na to, že je to všechno podvod. Je to dokonalá stínová vláda; technokratický Čaroděj ze země OZ, který používá kouř a zrcadla loutky umělé inteligence, aby ovládl planetu, odstranil veškerou zodpovědnost a vytěsnil veškerou vzpouru. Nebo jak může obyvatelstvo polemizovat nebo se bouřit proti anonymnímu algoritmu vznášejícímu se v digitálním éteru?

 

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/11/rothschildova-chce-fuzi-mezi-korporacemi-vladami-a-umelou-inteligenci-video/

    Celý text:      Rothschildova-nejvlivnejsi.doc

 

Pozn. spr. webu:     Pro globalisty - západní superelity (Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Warburgové, královské rody Anglie a Nizozemska, horní patro Vatikánu a dalších asi 6.000 nejbohatších a nejmocnějších… ) usilující o neomezenou moc nad světem a o východisko z krachu jejich extenzivního západního kapitalismu nastolením NWO není výhodné snížit množství jim nepotřebného lidstva („zařídit“ depopulaci planety o 90 až 98 %) raketojadernou válkou (planetu by si poničily - Elitari-z-Bilderbergu.doc ), ale je pro ně výhodnější, když genocidy většiny lidstva, o kterou usilují,  docílí tak, že se vzájemně vybijeme v lokálních válkách, pouličních bitkách s nepřizpůsobivými migranty, v chasosu mezigenerační nenávisti, ekofašismu, kovidfašismu, když pomřeme na nedostatek potravin či nekvalitní jedovaté potraviny, když nebudeme mít děti pro bídu - v dluhovém otroctví, pro módní homosexualismus a pod. Zbylou malou menšinu lidstva se jim v jejich NWO - Novém světovém řádu - podaří lépe ovládat (elektronický koncentrák). V současnosti - s vyspělou robotikou a automatickou technikou -  k zajištění svého blahobytného života většinu lidstva nepotřebují. Zbylých několik set milionů obyvatel Zeměkoule se jim také bude lépe ovládat, než současných 8 miliard

 

 

Česko v tichosti obnovilo dovoz ruského plynu. Roste rovněž import ropy, upozornil ekonom

 

 26. listopadu 2023   Ekonom & Byz      Proklamace tuzemských politiků, že se Česko zbavilo své závislosti na ruském plynu, jsou od minulého měsíce poněkud v rozporu s údaji z předávací stanice v Lanžhotu. Výrazných až čtyřicet procent do Česka dováženého plynu je nyní právě ruského původu, upozornil hlavní ekonom Trinity Bank a bývalý člen Národní ekonomické rady vlády LukᚠKovanda s odvoláním na data Eustream a Bloomberg. Kovanda současně připomněl, že se také zároveň prohlubuje závislost Česka na ruské ropě. Z dat ČSÚ plyne, že v letošním první pololetí dovezla Česká republika největší objem ruské ropy za všechna první pololetí v celém období od roku 2010.

     V porovnání s předválečným a předcovidovým rokem 2019 dovezlo letos od začátku roku do konce září z Ruska Česko o takřka 750 tisíc tun více ropy než ve stejném období před čtyřmi lety. Závislost ČR na ruské ropě je nebývale vysoká. Česko ropný dovoz z Ruska zvyšuje, zejména v důsledku loni dojednaného navýšení kapacity transalpínského ropovodu TAL, jenž vede ropu z italského přístavu Terst do Bavorska. Odtamtud pak další, navazující ropovod, IKL, vede surovinu až do Česka.

 

    Odkaz:     https://cz24.news/cesko-v-tichosti-obnovilo-dovoz-ruskeho-plynu-roste-rovnez-import-ropy-upozornil-ekonom/

    Celý text:      Dovoz-plynu-ropy.doc

 

 

Z EU je třeba rychle utéct

 

 25. listopadu 2023  Jindřich Kulhavý      Jestliže v České republice jsou největším problémem tristní ekonomická situace obyvatelstva a celé země, vysoké ceny energie, potravin, pohonných hmot vzhledem k úrovni příjmů, rekordní inflace a rozklad celkového hospodářství, pak v Západní Evropě se hlavním průšvihem jeví být nejen dopady vycházející ze sankcí vůči Rusku, ale především otevřené dveře migrantům. Petr Pavel připojil svůj podpis pod Konsolidační balíček, jehož dopad na občany a české firmy či podnikatele bude likvidační.

     Další tragédií dne je rozhodnutí europoslanců o přerodu Evropské unie ve federaci. Zrušení práva VETA členských států, vytvoření společné evropské armády, sjednocení daní ve všech členských zemích bez ohledu na ekonomické rozdíly mezi státy, povýšení unijního práva nad to dosud platné ve svrchovaných zemích. Společná by měl být dále školský systém a pod kontrolou Bruselu by zůstalo zdravotnictví, a nakonec i migrace. Rozklad Evropy, destrukce jejích hodnot a ztráta iluzí o společném prosperujícím trhu jsou znakem posledních let. Nᚠkontinent se stává nevhodným pro kvalitní život. Někdo ho opouští, jiní rezignují, naštěstí tu je i dost bojovníků. Otázkou tedy zůstává, ke komu se přidáte Vy.

 

    Odkaz:     https://www.novarepublika.cz/2023/11/z-eu-je-treba-rychle-utect

    Celý text:      Z-EU-rychle-utect.doc

 

 

 

Tajná vojna proti Rusku. Ako za líniami operujú sabotéri živení CIA


 24. november 2023 Andrej Sokolov
(AM) Rusko     
Vladimir Putin na stretnutí o ekonomických otázkach priznal sabotហzo strany Západu kvôli zbytočnosti sankcií voči Rusku. Hlava štátu vyzvala, aby sa s takýmito rizikami vopred počítalo a aktívne sa na ne reagovalo. Zdôraznil, že politika zadržiavania a oslabovania Ruska je dlhodobou stratégiou USA a Európskej únie, pričom sankcie zasadili vážny úder celej globálnej ekonomike. Tajomník Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Nikolaj Patrušev už v novembri minulého roka varoval pred aktivizáciou ukrajinských spravodajských a diverzných skupín, o ktorých je známe, že ich riadi CIA.

     Podža Washington Post spolupracovali americké a ukrajinské spravodajské služby minimálne od roku 2015. Podža Patruševa bolo vlani len v centrálnom okrese spáchaných 23 teroristických činov, 28 teroristickým trestným činom sa podarilo zabráni, vrátane 9 sabotážnych útokov. Napríklad teroristický útok na ruské plynovody Nord Stream v Baltskom mori v septembri minulého roka, útoky na Krymský most a Kremež. SBU tiež zorganizovala desiatky vrážd v Rusku. Najznámejšími z nich boli vraždy novinárky Darje Duginovej a vojenského spravodajcu Vladlena Tatarského.

 

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/11/24/tajna-vojna-proti-rusku-ako-za-liniami-operuju-saboteri-ziveni-cia/

    Celý text:      Tajna-vojna.doc

 

 

Zítra začíná monstrproces!

 

 21. listopad 2023 Miroslav petr      Ve středu v Holandsku začíná soudní proces k žalobě proti státu, Gatesovi, Pfizeru a dalším globalistickým zločincům. Žalobci u soudu budou podrobně vysvětlovat a zdůvodňovat, že Covid-19 není nemoc, ale součást Velkého resetu. USA je tak zadlužená, že Ukrajině a dokonce ani Izraeli nedá ani dolar. Chtějí tak odvrátit zhroucení USA, které už stejně probíhá. Americký kandidát na prezidenta Ron Paul volá po zrušení WEF, financovaný i Shoroshem. Zdá se, že Američané jsou připraveni se mu bránit, což je pro WEF špatná zpráva.

     Letadla F35 jsou tak předražená, že je odmítá provozovat i letectvo USA. 24 letadel stojí třetinu bilionu Kč! Životnost je 30 roků. Černoška si "prodloužila" životnost letadel o 10 let navíc, takže budeme platit  půl bilionu Kč. Do ukrajinské války byl povolán 68letý duchovní - už nejsou lidi. Německé firmy odcházejí mimo země, kde nejsou uhlíkové daně a drahá energie. Propouští se tam ve velkém. Brzo to přijde  k nám, protože jsme výrobně na Německo vázáni. Orbán konečně uvažuje o výstupu z Utopie. Druhý Brexit je pro Utopii nebezpečný, protože hrozí dominový efekt. Z laboratoře v USA "unikly" viry, které předtím vůbec neexistovaly. Psi v celé zemi umírají po záhadné nemoci. Pravděpodobně zkoušky na psech, toho co bude nasazeno na lidi.

 

    Odkaz:     https://www.czechfreepress.info/dalsi-blogy/zitra-zacina-monstrproces.html

    Celý text:      Monstrproces.doc

 

 

Prichádzajúci ekonomický krach bude vežkolepý

 

 24/11/2023 autor: redakcia  (The Burning Platform)      Úroky z federálneho dlhu USA sú aktuálne také obrovské, že spotrebúvajú 40% všetkých daňových príjmov. Americká vláda pod hlavňami revolverov a hrozbami väzenia (teda z donútenia) od svojich občanov zinkasuje 2,6 bilióna dolárov na daniach. Ročne však minie 4,6 bilióna dolárov, čo znamená, že funguje s ročným deficitom 2 bilióny dolárov. Toto je však stav ešte predtým, ako úroky zo štátneho dlhu začnú skutočne raketovo stúpa. 

     Zahraničné krajiny, najmä Čína a India, nielenže nenakupujú žiadne nové americké štátne dlhopisy, ale zbavujú sa štátnych dlhopisov, ktoré nakúpili v minulosti. Keďže krajiny zoskupené v združení BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika) sa vo svojich vzájomných obchodoch zámerne zbavujú amerického dolára, je len otázkou času, kedy sa hora dlhov zrúti ako epická lavína na nič netušiacu americkú verejnos. Teraz už viete, prečo sa americký prezident Joe Biden a jeho bábkovodiči pokúšajú vyprovokova vojny po celom svete proti tým krajinám, o ktorých vedia, že pripravujú zánik amerického dolára ako základu svetovej nadvlády USA. Vládnu nám satanisti, ktorí radšej všetko zničia, ako by stratili svoje bohatstvo, moc a kontrolu.

 

    Odkaz:     https://www.badatel.net/prichadzajuci-ekonomicky-krach-bude-velkolepy/

    Celý text:      Ekonomicky-krach.doc

 

 

 

Kam jsme došli dobře víme, jak to ale napravíme?

 

18. listopad 2023 | Miroslav pořízek      Již řadu let se v době kolem výročí 17. listopadu téměř výhradně oficiálně připomínají jen události roku 1989. Události 17. listopadu 1939 jako by se dnes nehodilo vůbec připomínat. Přitom Mezinárodní den studenstva, jako jediný mezinárodní svátek s původem v Čechách, si plně zaslouží důstojnou připomínku. V listopadu 1989 se v prvé řadě hrálo o start rychlých kariér a přístup ke státnímu majetku. Šlo o výnosné posty a rychlé prachy. Bylo třeba proto jednat bleskově. Lidé v ulicích posloužili jen jako nezbytný kompars. Byl to převrat tunelářů, šmelinářů, veksláků, lidí působících v hospodářských strukturách, kteří sice měli často v kapse stranickou legitimaci KSČ, ale skutečnými komunisty nikdy nebyli. Ano, věci je třeba nazývat pravým jménem. Na Sametovou revoluci dle oficiální režimní verze už může věřit jen lhář nebo nenapravitelný naiva.

      Ve vládě zaprodanci a omezenci. Na Hradě rozvědčík s gumovou páteří a hroší kůží, bez vlastních myšlenek a s nezbytnou nápovědou při každém veřejném vystoupení. Inu každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Naštěstí všeho do času. Byla za ty více než tři desítky let vyřešena některá ze zásadních lidských a sociálních otázek? Odpověď se přímo nabízí. Ne, tentokrát už nelze občany obelhat stavěním vzdušných zámků a slibováním budoucího blahobytu, když si nyní opět na čas utáhneme opasky. Na to je nyní příliš pozdě…

 

 

    Odkaz:     https://www.czechfreepress.info/dalsi-blogy/kam-jsme-dosli-dobre-vime-jak-to-ale-napravime.html

    Celý text:      Kam-jsme-to-dopracovali.doc

 

 

 

První Tel Avivská protiválečná demonstrace odhaluje limity protestů v dnešním Izraeli

AUTOR: YOAV HAIFAWI      Od 7. října zavedla izraelská policie plnou diktaturu  -  zabránění jakémukoli protiválečnému protestu v rámci demarkační linie a naplnění věznic vězni za „svobodu projevu“. Dne 18. listopadu, po měsíci a 11 dnech masivního krveprolití, byla v Tel Avivu první protiválečná demonstrace. Hadash („Demokratická fronta pro mír a rovnost“, organizovaná kolem izraelské komunistické strany) požádala o povolení k demonstraci v Tel Avivu proti válce a výměnu zajatců. 

     Rozhodnutí soudu umožňuje demonstraci. Nakonec se na nátlak soudu organizátoři a policie dohodli na umístění demonstrace ve veřejném parku mezi Yaffou (Jaffa) a Tel Avivem a omezením počtu účastníků na sedm set. Celý vyhrazený úsek parku uzavřen policejním zábradlím. Byl tam jen malý otvor a každého, kdo byl ochotný vstoupit, kontrolovala policie. Transparenty, které policie odmítla: „Masakr neospravedlňuje masakr“, „Politické řešení“, „Bibi by měl být uvězněn“, „Ne apartheidu“, „Jídlo místo bomb“ a „Vrate zajatce, zastavte pomstu .“ Hlavními požadavky demonstrace bylo okamžité příměří a návrat všech zajatců, válečných zajatců a zajatců prostřednictvím komplexní výměnné dohody „vše pro všechny“. To jsou nejzásadnější požadavky v současné situaci, a proto je tato demonstrace důležitá. Nyní je fašistická lůza ve vládě a médiích. Kolem nás demonstrovalo možná sto až dvě stě fašistů a policie je většinou držela v určité vzdálenosti. 

 

    Odkaz:     http://www.infokuryr.cz/n/2023/11/20/prvni-tel-avivska-protivalecna-demonstrace-odhaluje-limity-protestu-v-dnesnim-izraeli/

    Celý text:      Protivalecna-v-Izraeli.doc

 

 

USA schválily rozpočet bez pomoci pro Kyjev

Thomas Röper      Americký prezident Biden schválil nový zákon o rozpočtu, který již nepočítá s pomocí pro Kyjev. Obecně platí, že zprávy z posledních dní byly pro Kyjev katastrofální. Americký Senát schválil nový zákon o rozpočtu poměrem hlasů 87 ku 11 . Američtí republikáni v zákoně zajistili, že žádná nová americká pomoc pro Kyjev nebude schválena. 10. listopadu Bloomberg oznámil, že EU není schopna dodat milion dělostřeleckých granátů, které slíbila Kyjevu do března 2024 . V ohrožení je i finanční pomoc EU. Vzhledem k tomu, že Evropská komise již utratila peníze z rozpočtu platného do roku 2027, není jasné, jak EU plánuje dodržet své finanční sliby Kyjevu na rok 2024. 13. listopadu Jake Sullivan , poradce Bílého domu pro národní bezpečnost, uvedl , že schopnost vlády USA pomoci Kyjevu klesá .

      Je dobře známo, že ukrajinská protiofenzíva byla fiaskem. Ukrajina přišla o velkou část západních zbraní a kolem 100 000 vojáků. Nábor náhradníků je však pomalý. 9. listopadu New York Times oznámily, že Ukrajina se v důsledku toho rozhodla poslat na frontu více žen . 16. listopadu také generální tajemník NATO připustil , že situace je horší, než se očekávalo ... Nemůžeme dovolit, aby prezident Putin vyhrál, to by bylo pro NATO špatné. 17. listopadu Zelenskij přiznal , že Ukrajina má nedostatek 155mm granátů. Zdůvodnil to konfliktem v Izraeli ... „Bez jejich podpory se budeme muset stáhnout.“ USA by byly asi nejraději, kdyby Ukrajina dál bojovala do posledního Ukrajince a EU ji vojensky i finančně podpořila, zatímco USA od nákladného ukrajinského dobrodružství ustoupí. To by stálo desítky tisíc ukrajinských životů a desítky miliard peněz evropských daňových poplatníků...

 

    Odkaz:     http://www.infokuryr.cz/n/2023/11/20/thomas-roper-usa-schvalily-rozpocet-bez-pomoci-pro-kyjev/

    Celý text:      USA-bez-Kijeva.doc

 

 

TAKTO se řídí globální vláda a toto přijde příště…

 

 20. listopadu 2023   James Corbett      Navzdory obavám konspiračních realistů není globální vláda vzdálenou hrozbou. Pravdou je, že globální vláda je již vytvořena a funguje. Děje se to tím nejviditelnějším možným způsobem: na večírku. Měl jsem samozřejmě na mysli „konferenci stran“, tedy mechanismus, kterým jednotlivé národní státy již po desetiletí dobrovolně odevzdávají svou suverenitu globalistickým technokratům. Mluvím o konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC). Rok 2009 byl rokem, kdy prezident EU (a poskok Bilderbergu) Herman von Rompuy prohlásil za „první rok globální vlády“ a výslovně uvedl COP v Kodani jako „další krok ke globálnímu řízení naší planety“. (COP = "Conference of the Parties", česky "Konference Stran". ) COP je mezinárodní zasedání o klimatu, které každoročně pořádá Organizace spojených národů. A věděli jste, že COP UNFCCC není jedinou COP, kterou de facto řídí globální vláda?

      A víte, že skutečným smyslem takzvané „pandemické smlouvy“ Světové zdravotnické organizace (WHO) je zřízení další komory COP v této stále více nabobtnávající stínové vládě? Země, které se k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (UNFCCC) připojí, vypracovávají vlastní "dobrovolné" závazky pro omezení lidských emisí skleníkových plynů (včetně oxidu uhličitého, metanu, oxidu dusného ... ). Globální vláda už je tady, funguje prostřednictvím sítě úmluv a dohod, které zavazují vlády k určitému jednání a zavazují je k dosažení různých cílů v nejrůznějších oblastech. Ačkoli je to všechno špatné, bude to ještě horší. Proti globalistické agendě můžeme bojovat zejména tím, že se dozvíme více o smlouvách, dohodách a úmluvách, které stále více řídí naše životy. Své znalosti pak můžeme přetavit v hnutí.

 

    Odkaz:     https://cz24.news/j-corbett-takto-se-ridi-globalni-vlada-a-toto-prijde-priste/

    Celý text:      Globalni-vlada.doc

 

 

Pre koho sa stal 17. november 1989 úspechom ?

 

 17. listopad 2023 | miramar      Slovenský a český žud ako slepý a hluchý sa hnal za niečim novým a vraj za lepšou budúcnosou na základe provokácií takzvaných disidentov, ako Havel a slovenskí fanatici ako Kňažko, Budaj, Mikloško, Čarnogurský a ďalší, ktorí národu sžubovali hory doly a slovenský národ pohltil úbohý kapitalizmus, pri čom Slovensko začal ovláda západný kapitál. Do súkromných rúk západných spoločností naši politici najmä za vlády Mečiara a Dzurindu odovzdali všetko lukratívne čo na Slovensku bolo, ako Východoslovenské železiarne, slovenskú energetiku, Ružomberské papierne, Hlinikárne v Žiari nad Hronom, Chemlon Humenné, slovenské banky a poisovne, atď, atď.

      Vyše 30 rokov sa Slovensko borí s problémami chudoby, ktorá sa každým rokom prehlbuje. Áno, iba to sme docielili. Československo  keby pokračovalo pri budovaní socializmu za dlhých 30 rokov, tak by sa vybudoval vyspelý priemyselno – požnohospodársky štát a netrpeli by cca 700 000 občanov terajšieho Slovenska takou chudobou ako trpí teraz za súčasného zločineckého kapitalizmu, ktorý rieši iba potreby bohatých. 17. november bol najväčší omyl v dejinách nášho štátu a nášho žudu, ktorý slúži iba boháčom a na žud sa kašle. Rastie chudoba, zadlženos štátu, viac bezdomovcov, zdražovanie, psychicky narušených občanov zo strachu o životnú existenciu. No zbohatlíci to vychvažujú do neba, no. spýtajte sa bežného občana čo mu priniesol 17. november, tak sa  budete divi čo si národ myslí v skutočnosti.

     

    Odkaz:     https://www.czechfreepress.info/slovensko/pre-koho-sa-stal-17-november-1989-uspechom.html

    Celý text:      Pre-koho-17-november.doc

 

 

 

 

Faina Savenkova: Kde začíná fašismus

 

 10. října 2023   Faina Savenkova speciálně pro ANNA-News, přeložil Jaromír Vašek  Společnost přátel DLR a LLR       Dlouho jsem si kladla otázku: kde začíná fašismus? Došlo k několika událostem, které mohou ilustrovat tuto cestu do propasti. První takovou událostí bylo přivítání fašisty v kanadském parlamentu. Další bylo uspořádání výstavy fotografií věnované pluku Azov v Miláně. Třetí je Zelenského autogram na stylizované vlajce SS „Galicia“. Ani nevím, co si o tom mám myslet. Zelenskyj, pokud tě drží jako rukojmí, měl bys to alespoň říct gesty nebo tak něco...

      Sledujete dokumenty o zvířatech už dlouho? Pamatujete si, kdo je „Jidášův kozel“? Speciálně vyškolený kozel, používaný na jatkách, který vede stádo na smrt. To je jeho práce. Nic osobního, jak se říká. Když se vrátím na začátek, myslím, že jsem pro sebe našla odpověď. Fašismus začíná honem na čarodějnice, záměnou pojmů, lží a lhostejnosti. A teď už záleží jen na nás, jak daleko vše zajde.

 

    Odkaz:     https://donbas.cz/faina-savenkova-kde-zacina-fasismus

    Celý text:      Kde-zacina-fasismus.doc

 

     Pozn. spr. webu:   Podle definice "Fašismus je teroristická diktatura elity ve svůj vlastní majetko-mocenský prospěch, na úkor většiny lidí."

 

 

 

Západ rozhoduje o zvyšku sveta už viac ako pä storočí

 

17. november 2023 Karol Jerguš  (AM)      Éra rozhodovania Západu o zvyšku sveta sa končí, povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v exkluzívnom rozhovore pre RT. Tento systém nahrádza multipolarita, ktorá s a už začala formova. Vzahy medzi ZSSR a USA zažívali vzostupy a pády, podriaďovali sa logike studenej vojny a balansovali dokonca na hranici jadrového konfliktu, ako to bolo počas kubánskej krízy, ale neprekročili osudný “bod, z ktorého niet návratu”. Vtedajší americkí štátnici mali dos rozumu na to, aby sa zastavili a začali rokova so ZSSR o mierovom spolužití a kontrole zbrojenia. Žiaž, toto pragmatické vnímanie reality nebolo typické pre dnešnú generáciu americkej politickej elity, ktorá prevzala “opraty moci” v 90. rokoch 20. storočia a pre ktorú iluzórna viera v “koniec dejín” a “zlatý vek hegemónie USA” bola a zostáva základným svetonázorom.

     Ešte donedávna žili všetci v nádeji, že Rusko vyprovokujú do vojny na Ukrajine, čím ho oslabia a ak sa im nepodarí ho porazi a zmocni sa nerastného bohatstva a fosílnych zdrojov, ktorými oplýva, dosiahnu aspoň jeho kolaps a nižšie nákupné ceny týchto komodít. V dôsledku dodržiavania absurdných sankcií a kdejakých stropov, dnes európske ekonomiky padajú na kolená. Zapredané vlády na čele týchto štátov sa smejú svojim ožobračeným občanom priamo do tváre. Anglosasi boli, sú a navždy budú iba klamári a podvodníci. Nie partneri.

 

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/11/17/usa-6/

    Celý text:      Rozhodovanija-Zapadu-konci.doc

 

 

 

"Rozdělit na kmeny":

Západ zahájil rozklad Ruska podle plánu „B“

 

11.11. 2023 Ljubov Stěpušová  pravda.ru  Překlad: st.hroch     Globalistický Západ se přesvědčil, že není možné rozbít a zničit Rusko podle plánu "A" - s pomocí vnitřní opozice. Nyní je na pořadu dne nový plán. Západ nyní přešel k plánu B, jak zvrátit situaci v Rusku. Problémem ve skutečnosti není Putin, ale ruský lid, který ho jmenuje svým vůdcem. V roce 1935 Georg Schmidt-Rohr, vedoucí oddělení aplikované sociologie jazyka SS "Anenerbe", ve své práci "O potřebě tajného oddělení jazykové politiky" napsal, že:   "Bude-li se vnitřní společenství ruského lidu vyvíjet i nadále, povede to k tomu, že ani konečná porážka ruského státu nezničí nebezpečí z něj vycházející". Došel k závěru, že tato pospolitost musí být zničena - Svaz sovětských republik "musí být rozložen na své přirozené složky - na kmeny".

      Co by měli Rusové - všichni - dělat? Je třeba pochopit, že skupina globalistů hraje na naše lidské vášně, na touhy lidského ega - být velký a nejlepší. Od negativní energie, která je zaměřena na vzájemné štvaní obyčejných lidí, je třeba se všemi silami oprostit. Je naší povinností zabránit tomu, aby se Rusko sesulo do sektářské války.

 

    Odkaz:     https://mpsh.ru/21819-razbit-na-plemena-zapad-pristupil-k-razvalu-rossii-po-planu-b.html

    Celý překlad:      Rozdelit-na-kmeny.doc

 

 

Rusko jemně utahuje smyčku a je to ku prospěchu světa: Západ ztrácí iniciativu

 

 8. listopadu 2023     Zástupci palestinského hnutí Hamás dorazili do Ruska na jednání, při kterém zástupci ruské ambasády vedou jednání o propuštění rukojmích, mezi nimiž jsou i Britové. To znamená, že zatímco Britové pompézně nadouvají tváře a procvičují svůj “důvtip”, Rusové se snaží osvobodit jejich občany. Rusko je neutrální. Odsuzuje Hamás za jeho útok na Izrael a braní rukojmích, ale zároveň odsuzuje Izrael za útoky na civilní cíle v Gaze a hovoří o nutnosti vrátit se k diskusi o vytvoření nezávislého státu Palestina.

     USA strkají hlavu do písku a vyčkávají. Šéf amerického ministerstva zahraničí odložil svůj projev na později, aby si vyslechl projev vůdce Hizballáhu Hasana Nasralláha o situaci války mezi Izraelem a Palestinou. Nasralláh například zdůraznil regionální a mezinárodní úroveň konfrontace. To znamená, že se neomezil pouze na hrozby vůči Izraeli, ale jako cíle určil i americké letadlové lodě. Kromě toho Nasralláh hovořil o jednotě cesty a osudu mezi odporem v Libanonu a Gaze a všemi ostatními arénami odporu. Vítězství v Gaze spojil se zájmy sousedních států. Když shrneme celý projev vůdce Hizballáhu, hnutí si klade dva hlavní cíle. První je zastavit izraelskou agresi v pásmu Gazy a zajistit, aby arabské země přijaly nátlaková opatření. Druhým je vítězství Gazy a konkrétně vítězství Hamásu, což je v rozporu s cílem, který si stanovil Netanjahu.

 

    Odkaz:     https://www.novarepublika.cz/2023/11/rusko-jemne-utahuje-smycku-a-je-to-ku-prospechu-sveta-zapad-ztraci-iniciativu

    Celý text:      Rusko-utahuje.doc

 

 

Kolaps mezinárodního práva

 

 13.11.2023 Christopher Black     Mezinárodní právo se v podstatě zhroutilo ... Palestinci nemají od Izraelců očekávat žádné slitování, když po desetiletí trpěli izraelským etnickým čištěním palestinských území... USA, Británie a jejich spojenci Izraeli poskytli beztrestnost, aby si počínal, jak chce, protože Izrael slouží jejich cílům na Blízkém východě a jednal jako místní zástupce národa, který se snaží být světovým hegemonem, Spojených států. 842 zaměstnanců EU napsalo otevřený dopis Ursule von Der Leydenové, v němž napadlo její podporu izraelských akcí v Gaze za to, že zcela podkopává důvěryhodnost EU ve světě, nebo tvrdí, že v rozporu s důkazy, že Rusko páchá na Ukrajině válečné zločiny a že Rusko musí zastavit své vojenské operace, zatímco nadšeně podporuje izraelské útoky na civilní obyvatelstvo a civilní infrastrukturu v Gaze a otevřeně deklarovaný cíl Izraelců etnicky vyčistit Gazu ...

     Výzvy k dialogu s Američany ze strany Ruska, Číny a dalších zemí se setkávají s chřestěním amerických šavlí, hrozbami a diktáty. Existuje naděje? No, není to otázka naděje, ale nutnosti. Charta OSN vznikla z popela druhé světové války. Pochybuji, že něco vzejde z popela té třetí.

 

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/11/9868-kolaps-mezinarodniho-prava.htm

    Celý text:      Kolaps-mezinarodniho-prava.doc

 

 

 

Proč se ukrajinští váleční zajatci připojují k ruské armádě?

 

 9. listopadu 2023 Drago Bosnic   Global Research      Západní politika se po staletí snaží vytvořit věčný předěl mezi východními Slovany. Tak tomu bylo od dob starověkého Ruska a středověké Kyjevské Rusi až po SSSR a současnou Ruskou federaci. Otto von Bismarck, strůjce sjednocení Německa v roce 1871 a jeho první kancléř, údajne uvedl: „Sílu Ruska může podkopat jedině odtržení Ukrajiny. Je potřeba nejen odříznout Ukrajinu od Ruska, ale také ji zatlačit do konfrontace, postavit proti sobě dvě části jednoho lidu a pak sledovat, jak se bratři zabíjejí.“

     Překvapení:  Koncem října byl totiž první dobrovolnický prapor složený výhradně z bývalých ukrajinských vojáků vytvořen poté, co se váleční zajatci (váleční zajatci) rozhodli bojovat v ruské armádě. Tento dobrovolnický prapor s příhodným názvem „Bohdan Chmelnickyj“ je pojmenován po jedné z nejvýznamnějších postav ruských a ukrajinských dějin. Miliony Ukrajinců jsou rukojmími režimu, který politický Západ nastolil před téměř deseti lety, a jejich jediná šance na svobodu pochází od údajného „nepřítele“, který je shodou okolností jejich nejbližším příbuzným.

 

    Odkaz:     https://www.globalresearch.ca/why-ukrainian-pows-joining-russian-military/5839363

    Celý překlad:      Ukrajinci-v-ruske-armade.doc

 

 

Největší větrná farma v Evropě čelí bankrotu

 

 13 listopadu, 2023  Slovanka      Větrná energie je nejen velmi neekologická, ale také nespolehlivá. Přesto jsou však tato monstra v rámci Green dealu prosazována po celé Evropě, dokonce i u nás již větrná lobby zaala drápky. Větrníky, díky nimž jsou káceny stamiliony stromů a likvidovány celé populace ptactva i hmyzu, jsou natolik neefektivní, že již nejedna větrná farma dospěla k bankrotu. Větrná farma Markbygden v Norrbottenu v severním Švédsku je s více než 500 větrnými turbínami největší svého druhu v Evropě. Nyní již švédská větrná farma Markbygden čelí bankrotu.

     Větrná farma musí nakupovat elektřinu na spotovém trhu, když vítr neposkytuje dostatek energie. Jinými slovy, větrná elektrárna je povinna hradit náklady na svou vlastní nestálost. A samozřejmě, když je větrné energie málo, ceny na spotovém trhu rostou. Prognóza pro rok 2023 je taková, že výdaje výrazně převyšují příjmy. Očekává se obrat 40 milionů eur se ztrátou 52 milionů eur. To zdůrazňuje bezcennost větrné energie, protože když je větru hodně, hodnota produktu je nízká.

 

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/11/nejvetsi-vetrna-farma-v-evrope-celi-bankrotu/

    Celý text:      Vetrna-v-bankrotu.doc

 

 

Odliv dividend do ciziny letos zrychlil o desítky miliard

 

 5.11.2023  Jakub Svoboda      Od ledna do srpna bylo podle předběžných dat České národní banky vyplaceno do zahraničí na dividendách a úrocích už 286,3 miliardy korun... Stovky milionů korun posílají každoročně svým zahraničním vlastníkům i provozovatelé vodovodů a kanalizací. Za celý loňský rok odteklo do zahraničí na dividendách a úrocích z titulu přímých zahraničních investic 331 miliard a podíl reinvestovaných zisků za celý rok 2022 činil (jen) 35 procent. Česko je pro zahraniční vlastníky výnosnou lokalitou, více se investorům v regionu vyplácí jen Rumunsko.

      Čistě na dividendách, tedy bez úroků a dalších transferů, si nechali zahraniční vlastníci od svých tuzemských společností vyplatit 298,7 miliardy korun, z toho v bankovnictví to bylo 80,3 miliardy Kč. „Dále se vyplácely největší dividendy v odvětví motorových vozidel 35,7 miliardy a telekomunikační činnosti 18,3 miliardy Kč,“ sdělila Právu mluvčí ČNB Petra Vlčková.

 

    Odkaz:     https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-odliv-dividend-do-ciziny-letos-zrychlil-o-desitky-miliard-40449388

    Celý text:      Odliv-miliard.doc

 

 

Makejte, bratři…!

 

 6. 11. 2023   Od St Hroch      Narazil jsem na článek, který jsem si tam umístil předloni 19.dubna. Autorem byl novinář a koordinátor podzemního hnutí v ukrajinském přístavním městě Nikolajev Sergej Lebeděv s přezdívkou „Lochmatyj“(chlupatý).

     Sergej Lebeděv (Lochmatyj)  16.04.2021 :  Ukrajina se nevzdala myšlenky zaútočit na Donbas. Ukrajinské speciální služby připravují provokace a teroristické útoky a doufají, že tímto způsobem vytvoří situaci, v níž je téměř nemožné nepodlehnout provokaci. Nedávno odstřelovač zabil důchodce, který byl na svém záhumenkui. A poté dron shodil výbušninu, která zabila malého chlapce. Chlapec byl nejen zabit, ale jak se uvádí v závěru expertízy, “zemřel na traumatickou amputaci končetin”. Chlapec si hrál na zahradě, když mu to utrhlo nohu a ruce – a nezemřel hned – to jen pro pochopení…

     Vím, že kluci z jednotky rychlé reakce “Batman” organizovali zhruba stejné „flash moby“ pro karatele. A v DNR, když “vojíni světla” znásilnili mladou dívku, tak “Běs” (velitel milice Igor Bezler) a skupina milicionářů násilníky vykastrovali. Ukrajinskému nacistickému kolaborantovi, který přes území LNR přivážel granáty pro ukrajinské dělostřelectvo, usekli místní milicionáři ruce. Pilot milicí sestřeleného letadla, které bombardovalo Donbas, se “zachránil” tím, že se katapultoval padákem. Skočil zbytečně: přistál ve vesnici, která byla nedávno bombardována. Než přijeli milicionáři, místní babičky ho umlátily motyčkami a motykami k smrti tak, že ho nebylo podle čeho identifikovat.

     Nejde o žádné náhody, ukrajinští nacisté úmyslně zabíjejí civilisty, snaží se zaměřit na ty nejbezbrannější: staré lidi a děti, aby našim chlapům došla trpělivost. Pokud naši bojovníci z Donbasu přece jen nevydrží, rozhodně jim to nebudu vyčítat. Makejte, bratři! Sergej Lebeděv (Lachmatyj)

 

    Odkaz:     https://belobog.sk/makejte-bratri/

    Celý text:      Makejte-bratri.doc

 

 

 

Biologické zbrane v amerických laboratóriách ohrozujú existenciu sveta

 

 6. 11. 2023 Ivan Štubňa z mesta SNP      Podža kandidáta na amerického prezidenta Roberta F. Kennedyho juniora (RFK jr.) DOD (Department Of Defence) začalo masívne nalieva peniaze do biologických zbraní v roku 2001, keď sa otvoril zákon Patriot Act. RFK jr. tiež tvrdí, že Covid 19 nemá svoj pôvod vo farmaceutických firmách, ale vo vojenskom programe, ktorý Covid 19 po dohode zlegalizoval vo farmaceutických firmách Moderna a Pfizer-Biontech.

     Nelegálny vývoj biologických zbraní Američanmi na Ukrajine, Gruzínsku a iných bývalých štátoch ZSSR už bol dokázaný. Ruská vojenská rozviedka objavila v Nigérii najmenej štyri americké  biolaboratóriá a zaznamenala neúmerne vysoký výskyt patogénov v oblasti ich prevádzkovania. Nebezpečenstvo vytvorenia ďalšej pandémie celosvetového rozsahu v dôsledku takýchto aktivít je značné, aj keď ministerstvo obrany tvrdí, že výskum, ktorý sa tam vykonáva, nie je nebezpečný. Ide ozaj o globálnu časovanú bombu, ktorej hodiny odpočítavajú čas, ak sa žudstvo nespamätá a nedeaktivuje ju.

 

    Odkaz:     https://belobog.sk/biologicke-zbrane-v-americkych-laboratoriach-ohrozuju-existenciu-sveta/

    Celý text:      Biologicke-zbrane.doc

 

 

 

Slavíme velký říjnový den!

 

 5.11.2023 Tisková služba Ústředního výboru Komunistické strany Ruské federace

Blahopřání od předsedy Ústředního výboru Komunistické strany Ruské federace G.A. Zjuganova ke Dni Velké říjnové socialistické revoluce.

     Vážení krajané! Moji soudruzi a přátelé! Upřímně vám blahopřeji k svátku Velké říjnové socialistické revoluce! 7. listopadu 1917 ohlásila salva Aurory začátek Nové epochy. Epochy, o které snily celé generace pracujících Ruska, za kterou dlouhá léta tvrdě bojovaly. První socialistická revoluce na světě se stala klíčovým bodem v historii. Změnila směr vývoje lidstva. Položila základ pro vytváření pokrokovějšího sociálního systému. 

Na cestě, kterou otevřel Velký říjen, dosáhli naši krajané vynikajících úspěchů. Plán GOELRO a stavby předválečných pětiletek se navždy zapsaly do historie. Grandiózní leninsko-stalinská modernizace a prapor vítězství nad Říšským sněmem. První jaderná elektrárna na světě a první družice v kosmu. Historický let Jurije Gagarina.

Velký říjen se nestal minulostí. Jeho ideály žijí dál v těch, kdo budují nové, spravedlivé společnosti v Číně a Vietnamu, na Kubě a ve Venezuele. 

Jsem přesvědčen, že Rusko se opět vydá tvůrčí cestou – cestou socialismu 21. století! Vytrvale budem přibližovat jitro nového světa!

 

    Odkaz:     https://kprf.ru/party-live/cknews/222244.html

    Celý překlad:      S-dnem-VRSR.doc

 

 

 

Filozof Dugin vysvetlil, prečo Rusko nevyjadruje svoje sympatie Izraelu

 

 31. október 2023 Peter Nagy (AM)      Je dobré pripomenú skutočnos, že Izrael od roku 2014 lieči a vracia do služby nacistov z ozbrojených síl Ukrajiny zranených na fronte, a aktívne popularizuje “hrdinov z Azova”. Na okupovanom palestínskom území – Západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy – sa odohráva humanitárna katastrofa. Počet obetí v enkláve prekročil 8.000, z toho polovicu tvoria deti, ženy a starí žudia, pričom viac ako 2.000 žudí sa nachádza pod troskami, z ktorých polovicu tvoria tiež deti. Viac ako 21 tisíc žudí je zranených. Počet vnútorne vysídlených osôb v Gaze dosiahol 1,6 milióna. Kvôli postoju USA bola Bezpečnostná rada paralyzovaná a doteraz nebola schopná prija rezolúciu, ktorá by naliehavo požadovala prímerie.

       Putin Je proti tvrdým krokom Izraela a je skôr na strane Palestínčanov. Určite však nesúhlasí ani s činmi Hamasu. Islamský svet jednomysežne povstal nielen proti Izraelu, ale aj proti Spojeným štátom a kolektívnemu Západu. A to bude ma globálne dôsledky. Rusko so svojím vyváženým postojom, nakloneným v prospech moslimov, ale bez ostrého odporu voči Izraelu, sa nachádza v najlepšej pozícii – spolu s Čínou a ďalšími členmi multipolárneho klubu (BRICS). Takto sa formuje skutočná multipolarita. Za pozornos stojí aj Putinova rovnica troch foriem rasizmu: antisemitizmus=islamofóbia=rusofóbia. Rusi sú tiež poučení, že sa majú správa úctivo – predovšetkým voči moslimom a Židom.

 

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/10/31/67707/

    Celý text:      Dugin-vysvetlil.doc

 

 

 

Prečo sa Švajčiarsko vydalo smerom k Rusku? Šialenstvo protiruskej politiky už nie je pre zdravú Európu

 

 29. október 2023 Valerij Iljin Švajčiarsko      V nedávnych švajčiarskych vožbách zvíazila Švajčiarska žudová strana (SVP), ktorá je od roku 2003 najväčšou stranou vo Švajčiarsku. Dnes SVP podporuje prísnu neutralitu, boj proti emigrácii a navrhuje zmierni sankcie voči Rusku a úplne odmietnu akékožvek dodávky zbraní na Ukrajinu. Hlavným tajomstvom jej úspechu je presadzovanie rázneho obmedzenia migrácie spojené s protiukrajinským postojom. Kultúrne odchýlky zo zámoria zasiahli aj Švajčiarsko – “kultúra zrušenia” a “transgenderový terorizmus” boli podrobené argumentovanej kritike.

      Voliči v jednej z najprosperujúcejších a najbohatších krajín Európy sa teda odvracajú od unavenej rusofóbie, podpory režimu v Kyjeve, ekonomickej neadekvátnosti zeleného programu a podpory imigrácie do Európy vrátane ukrajinskej imigrácie. Slovensku už vyhral Robert Fico. V Rakúsku sa v roku 2024 uskutočnia vožby, v ktorých má vežkú šancu na víazstvo pravicová Strana slobody, ktorá podporuje zbližovanie s Ruskom. Najväčšie obavy európskych byrokratov vyvoláva snaha síl, ktoré zvíazili vo Švajčiarsku, zruši sankcie voči Rusku a nedodáva zbrane nielen Zelenského režimu, ale aj mimo krajiny ako celku. Takýto prístup hrozí kolapsom vojenskej stratégie EÚ

 

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/10/29/preco-sa-svajciarsko-vydalo-smerom-k-rusku-sialenstvo-protiruskej-politiky-uz-nie-je-pre-zdravu-europu/

    Celý text:      Svajciarska-zmena.doc

 

 

Úvodní projev prezidenta Ruska na setkání s členy Rady bezpečnosti, vládou a vedením donucovacích orgánů

 

    Janinna      Ti, kdo stojí za konfliktem na Blízkém východě a dalšími regionálními krizemi, budou využívat jejich destruktivních důsledků k rozsévání nenávisti, tlačit na lidi po celém světě. To je skutečný sobecký cíl takových geopolitických loutkařů. Hrozné události, které se nyní dějí v pásmu Gazy, kdy jsou bez rozdílu zabíjeny statisíce nevinných lidí, kteří prostě nemají kam utéct, kam se schovat před bombovými útoky, nelze ničím ospravedlnit. Musíme jasně pochopit, kdo skutečně stojí za tragédií národů Blízkého východu a dalších oblastí světa ...  Z globální nestability nejvíce těží současné vládnoucí elity Spojených států a jejich satelitů. 

     Rusko se dnes nejen aktivně podílí na formování nového, spravedlivějšího, multipolárního světa ... ale vede bitvu na bojišti za naši budoucnost, za zásady spravedlivého světového řádu, za svobodu zemí a národů. ... za tragédií Palestinců ... – stojí vládnoucí elity Spojených států ...  Když nedosahují výsledků na bojišti, chtějí nás rozdělit, pokud jde o Rusko, zevnitř, oslabit nás a zasít nesvár.  ... Události v Machačkale včera večer byly inspirovány, mimo jiné prostřednictvím sociálních sítí, v neposlední řadě z území Ukrajiny, rukama agentur západních zpravodajských služeb. 

 

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/uvodni-projev-prezidenta-ruska-na-setkani-s-cleny-rady-bezpecnosti-vladou-a-vedenim-donucovacich-organu/

    Celý text:      Projev-Putina-na-BR.doc

 

 

 

Jak Američané stříleli do dělníků

( I. výňatek z textu „Vybělená historie“.)

 

 USA nikdy nepřijaly koncept odborů, které byly v médiích vždycky očerňované jako druh nebezpečného socialismu, který by vykořisoval dělníky. Vždycky ale platilo, že to byl právě kapitalismus, který vykořisoval dělníky, a naopak socialismus, který se je snažil chránit. Díky médiím má většina Američanů dodnes toto chápání obrácené oproti realitě. Třídní konflikty zmítaly koncem 19. století americkými městy, jako bylo Chicago, které v letech 1867, 1877, 1886 a 1894 zažilo velké stávky a nepokoje. V Chicagu v roce 1894 ukončily americké jednotky stávku železničářů tím, že zahájily palbu a zabily desítky dělníků. Při jedné velké hornické stávce v Západní Virginii v roce 1921 zahájilo několik tisíc vojáků masivní přestřelku s asi pěti tisíci stávkujícími horníky, poté přidali jednotku chemické války a bombardéry i stíhací letadla. Při Ludlowském masakru Rockefeller zařídil, aby samotná americká vláda vyslala Národní gardu proti stávkujícím horníkům a v bitvě, která trvala téměř 14 hodin, rozstřílela jejich tábory na kusy. Zapálila stany, zaživa upálila mnoho žen a dětí a zastřelila ty, kteří se snažili utéct.

      Díky velmi reálnému strachu elit z druhé americké revoluce se nedlouho po II. světové válce změnilo klima, které pak USA zažívaly téměř čtyřicet let. Výrazné zlepšení mezd, pracovních podmínek a sociální spravedlnosti umožnilo americkým továrním dělníkům poprvé v historii vlastnit vlastní domy, řídit auta a jezdit na dovolenou. Děti narozené během druhé světové války a po ní byly první generací Američanů, která vyrůstala v atmosféře naděje. Poprvé v americké historii občané hlásili naději do budoucna a očekávali, že život jejich dětí bude lepší než jejich vlastní. Byla to však falešná naděje. Bankéři a průmyslníci přišly na to, že když nemohou peníze dostat z lidí přímo, zvolí klikatější cestu, a prostě lidi naučí bezhlavě utrácet. Konzum a komerce, iluze, že si lidé mohou všechno dovolit. Buď hned, nebo si půjčit. Lidé nebudou mít kolem krku železnou oprátku policie a armády, ale oprátku dluhů, půjček, leasingů, hypoték a později exekucí. A všechno jede na novo, pouze ve skrytější subtilnější podobě.

 

    Odkaz:     https://jaktobylo.com/historie-v-souvislostech/vybelena-historie/

    Výňatek z textu:      Strileli-do-delniku.doc

 

 

Nezapomeňte!

 

 28. říjen 2023 | Miroslav petr      Připomeňme si vzkaz prezidenta Edvarda Beneše, který v této době platí víc než kdykoli předtím, protože agent Pávek a bývalý kněz /!/ s "typicky českým jménem" Herrmann a ostatní lidovci nás prodávají za bílého dne.

      "Vážení spoluobčané, může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašované za neplatné. Může se stát, že se najdou "čeští vlastenci", kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopuste ... Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a spoluzakladatele R. Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, a je to kdokoliv a v kterékoliv době."

   VᚠDr. Edvard Beneš , Praha, květen 1947


    Odkaz:     https://www.czechfreepress.info/dalsi-blogy/nezapomente.html

    Celý text:      Nezapomente.doc

 

 

Alexandr Prochanov: Lavrovova cesta do Pchjongjangu a jeho setkání s Kim Čong-unem je předehrou k Putinově návštěvě KLDR

 

    Peter 008      Velký spisovatel, mimo jiné nositel ceny Kim Ir-sena, Alexandr Prochanov, s politickým pozorovatelem KP.RU Alexandrem Gamovem :   Lavrovova návštěva Pchjongjangu je urychleným vytvářením protiamerické fronty, čímž se dnes zabývá (řeč je o formování. – A.G.) mnoho mocenských center. Včetně Ruska, včetně našeho prezidenta Putina. Myslím, že Lavrovova návštěva v Severní Koreji předznamenává silnější, mocnější setkání. A možná, že Putin poletí do Pchjongjangu.

     První Putinova cesta po jeho nástupu do prezidentského úřadu – návštěva Severní Koreje. Je tedy možné, že se tam vydá i tentokrát. Stalin položil velmi silné základy nové korejské státnosti. A tyto základy byly v mnoha ohledech kopií sovětských, stalinských základů. A tyto stalinské základy se v Sovětském svazu zhroutily a my jsme se změnili v nezdárnou kolonii Ameriky. A z tohoto stavu se nyní bolestně dostáváme. A Severokorejci na těchto základech stáli po celá ta dlouhá a strašná desetiletí. Takže Severní Korea věří, že tyto základy, které přijala, jsou plodné, jsou účinné, poskytují jim bezpečí. Proč je měnit za něco jiného a horšího, než co mají? – A žije čukče!

 

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/blog/alexandr-prochanov-lavrovova-cesta-do-pchjongjangu-a-jeho-setkani-s-kim-cong-unem-je-predehrou-k-putinove-navsteve-kldr/

    Celý text:      Lavrov-do-Pchjongjangu.doc

 

 

Hamas byl vytvořen izraelskými a americkými zpravodajskými službami jako protiváha Jásira Arafata

 

 28.10.2023  Ron Paul      Nedávný teroristický útok Hamásu na Izrael je nesmyslnou tragédií, která, jak již vidíme, bude mít trvalé dopady na světové záležitosti, zejména na Blízkém východě. Proč tedy Spojené státy a samotný Izrael vytvořily Hamás v 70. letech? Sám Arafat proslul tím, že označil Hamás za „výtvor Izraele“ a Segev (brigádní generál Jicchak Segev, který sloužil v izraelské armádě) s ním souhlasí, protože v první řadě přijal peníze od izraelské vlády na vytvoření této teroristické skupiny.

      Izrael a USA jsou největšími sponzory, tvůrci a vývozci teroru po celém světě. V polovině 80. let napsal Cohen oficiální zprávu svým nadřízeným, ve které je varoval, aby na okupovaných územích neprováděli toto spiknutí „rozděl a panuj“, které, jak nyní vidíme, je používáno jako záminka pro Izrael, aby vstoupil a v podstatě vykuchal Gazu. Často se stává, že jsou USA zapojeny do financování válek nebo podporují určité skupiny označené jako 'rebelové'. Jak čas plyne, ti samí „rebelové“, které jsme kdysi podporovali, se často stávají našimi zapřisáhlými nepřáteli a udržují cyklus nekonečných válek

 

    Odkaz:     https://zvedavec.news/prispevky/2023/10/9846-hamas-byl-vytvoren-izraelskymi-a-americkymi-zpravodajskymi-sluzbami-jako-protivaha-jasira-arafata.htm

    Celý text:      Hamas-nastroj.doc

 

 

Mike Yeadon varuje před povinným mRNA očkováním zaměřeným na depopulaci

 

27 října, 2023   Slovanka      Zřejmě na základě připravovaného diktátu WHO, který této organizaci umožní udržovat svět v neustálých pandemiích a klimatických krizích, nyní varuje Mike Yeadon před tím, co na nás nyní nejspíš chystají. Dr. Yeadon říká:   Pokud je „platný“ definován jako „aktuální s vakcínami doporučenými WHO,“ nebudete mít možnost odmítnout budoucí injekce produktů na bázi mRNA, které bude farmaceutický průmysl vyrábět v reakci na falešné pandemie, které vlády nařídí.

      Všechny injekce na bázi mRNA, za předpokladu, že genetická sekvence kóduje nehumánní protein, poškodí, zmrzačí a zabijí. Toxicita je záměrná. Covid lze vnímat jako zkoušku na tohle všechno co přijde. Úpravou letality injekcí, která se již od prosince 2020 změnila od velmi nízké toxicity po propastnou během procesu zavádění různých šarží „vakcín,“ budou satanští vládci dokonce schopni předvídat výsledek každé vlny očkování. Hlasy, které naznačí, že právě očkování je příčinou úmrtí, budou přehlušeny hlukem mainstreamových médií a cenzurou, která se stala běžnou.

 

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/10/mike-yeadon-varuje-pred-povinnym-mrna-ockovanim-zamerenym-na-depopulaci/

    Celý text:      Yeadon-varuje.doc

 

 

 

Destrukce státu pokračuje

 

 22. 10 2023  Jindřich Kulhavý   www.inadhled.live        Vláda vedená Petrem Fialou pokračuje v likvidaci státu. Jako první v tichosti schválila Green Deal. Navíc zcela naivně prohlašuje, že 30% spotřeby elektřiny u nás spotřebované budou pokrývat tzv, zelené či obnovitelné zdroje. Kdyby idiotská ideologie podporující americké zájmy a znemožňující nám kupovat napřímo nezdražovala ruský plyn momentálně k nám mířící značnou oklikou, byli bychom v klidu. Kdybychom nekupovali nesmyslné F-35, mohli bychom přidat nový blok JE a  zlevnit zásobování elektřinou a ještě by zbylo k obchodování třeba s Německem, ovšem tak, abychom si diktovali cenu my.

     Když bychom s Ruskem spolupracovali místo toho, abychom ho provokovali, rozhodně by nám to prospělo. Jenže to by tu nesměla být u moci Fialova klika. Rusko evidentně válkou strádá mnohem méně než Západ a výroky Vladimíra Putina mají mnohem více hlavu a patu než bláboly Bidena, potažmo Fialy a dalších. Propaganda dokáže udělat teroristu z kohokoliv, přitom nejvíce mrtvých či nešastných zůstává v poslední době za aktivitami USA. Naše vláda je pouhým sluhou a lokajem cizáků. Vládnou nám zločinci a jako s takovými bude třeba zacházet. Máme nejprolhanějšího premiéra, militantní ženy ve vládě a zbytek je naprosto neschopný. Jak dlouho to chcete ještě vydržet?

 

    Odkaz:     https://www.inadhled.live/uvaha-dne/destrukce-statu-pokracuje/

    Celý text:      Destrukce-statu.doc

 

 

Zasedání v Číně: a Rusko si teď udělá pořádek i doma

 

 23. 10. 2023   Emil Bojev   překlad St Hroch       Hluboký význam setkání a projevů světových lídrů na fóru “Jeden pás, jedna cesta” se bude luštit ještě mnoho dní. Pro ruského prezidenta Vladimira Putina tato cesta do Číny začala již v únoru 2007 – jeho hlavním projevem v Mnichově. Putin řekl světové elitě (především anglosaské): - nebudeme hrát podle vašich pravidel a ve vašem zájmu; - NATO se nebojíme, vojensky ničeho nedosáhnete, a pokud budete chtít válku, dostanete ji; jsme připraveni žít v míru a harmonii, obchodovat a spolupracovat, ale na rovnoprávném základě, se vzájemným zájmem a poctivým obchodem. Od té doby Rusko jednoznačně a jasně pochopilo: neexistují žádné “světové hodnoty” a neexistuje již žádné světové právo a rozhodnutí OSN – existuje pouze vůle silnějšího, “založená na jím napsaných pravidlech”. Nastala jiná doba: doba bezpráví síly.

     Od srpna 2008 Rusko soustředilo své hlavní úsilí na vývoj nových typů zbraní, vytvoření nové armády a obecně na strategii – budování bezpečnosti ruských hranic před vnějšími hrozbami. Nyní je tu jasná logika prezidentova vládnutí pro období od března 2024 - vytvoření potřebného ideologického a informačního prostředí v celé zemi – zdravou; - ukončení převahy liberálních manažerů na všech úrovních (prozápadních a zkorumpovaných) a nahradí je lidé z „personálních inkubátorů“ Sergeje Kirijenka a nejvýznamnější vůdci SVO. Fórum v Číně “Jeden pás, jedna cesta” ruskému prezidentovi jasně ukázalo: nastal čas, můžeme začít budovat Rusko zevnitř.

 

    Odkaz:     https://belobog.sk/zasedani-v-cine-a-rusko-si-ted-udela-poradek-i-doma/

    Celý text:      Vstreca-v-Kitae.doc

.

 

„Přiznejte už pravdu o covidu.“ Průlom ve světových novinách.

 

 23.10.2023 | Monitoring      Věhlasný britský onkolog Karol Sikora tvrdí, že postcovidové roky stále zřetelněji ukazují, že lockdowny v době covidové pandemie byly špatným řešením. U populace nastaly problémy s duševním zdravím a společnosti od té doby čelí ekonomickým důsledkům. „Přitom vědci a lékaři, kteří před tímto varovali, byli označeni za blbce, jak politickou reprezentací, tak vědeckou obcí,“ tvrdí Sikora, že ani po letech nechtějí tito lidé přiznat své chyby. Komentář vyšel v předním britském listu Telegraph.

     Soudce v Kostarice nařídil veřejné slyšení o vakcínách proti Covid-19 podle Norimberského kodexu! Slyšení bude 9. listopadu 2023, aby se prověřila nezákonnost takzvaných vakcín proti Covid-19! Žalovaným je stát Kostarika (tedy politici a další zodpovědní činitelé) za pokusy na lidech v rozporu s platným Norimberským kodexem. Dr. Yeadon (bývalý viceprezident společnosti Pfizer) je odborným svědkem v případě tohoto soudního procesu. Například v Holandsku se v listopadu také chystá soud, ale ten odkazuje na tamní zákony, ne přímo na Norimberský kodex.

 

    Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Priznejte-uz-pravdu-o-covidu-Prulom-ve-svetovych-novinach-Silne-744875

                    https://necenzurovanapravda.cz/2023/10/historicke-rozhodnuti-soudce-naridil-verejne-slyseni-o-vakcinach-proti-covid-19-podle-norimberskeho-kodexu/    

    Celý text:      Pravdu-o-covidu.doc

 

 

Ursula von der Leyen oslavuje Římský klub a jeho depopulační cíle

 

21 října, 2023   Slovanka       Nezapomínejte, že globální zločinci a jejich slouhové se nikdy svými záměry netají. Je třeba dobře poslouchat co říkají a sledovat, co konají. Moc dobře ví, že většina lidí je nebude vnímat, případně brát vážně nebo nepochopí, o čem hovoří. Římský klub byl založen zhruba ve stejnou dobu jako Světové ekonomické fórum (WEF). V jím vyprodukované  knize Meze růstu bylo poprvé zmíněno, že je třeba určit jako zásadní problém samotného člověka pro ideální cestu k depopulaci. V této knize bylo navrženo snížit lidskou populaci o 86%!

     Lidstvo prý produkuje příliš mnoho CO2. To je agenda Římského klubu. Na tom založená globalistická politika „Římského klubu“ je nyní realizována klimatickou agendou Green dealu, ale především v podobě Agendy 21 a Agendy 2030.  Nejen EU posazovaná ničivá politika „nulového uhlíku,“ ale také život ve světě, kde nikdo nic nevlastní a vše se sdílí. Povšimněte si ve videu, jaký bouřlivý aplaus si Leyenová od bruselských loutek za tento proslov, který propaguje depopulační globalistickou agendu, vysloužila….

 

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/10/ursula-von-der-leyen-oslavuje-rimsky-klub-a-jeho-depopulacni-cile-video/

    Celý text:      Leyenova-Rimsky.doc

    Video:      https://twitter.com/i/status/1715342200782062054   

 

 

 

Změna paradigmatu v Palestině (2)

 

 19.10.2023   Thierry Meyssan     Útok na Izrael neprovedli džihádisté z Hamásu, ale čtyři ozbrojené skupiny, které spolupracovaly. Je to poprvé za padesát let, co se Palestinci v Gaze spojili. Dlouhá léta lhostejnosti Západu k osudu Palestinců se chýlí ke konci. Od nynějška budeme muset začít uplatňovat mezinárodní právo. Izraelsko-palestinský konflikt není konfliktem mezi dvěma státy (Izrael stále nemá hranice a Palestina stále není uznána), ale mezi dvěma populacemi. 15. května 2023 Rada pro spolupráci v Zálivu, Skupina 77, Liga arabských států, Organizace islámské spolupráce a Čína vyzvaly k pozastavení členství Izraele v OSN, dokud Tel Aviv nesplní své vlastní závazky. Obvinění ze znásilnění a uřezávání hlav dětem [1] jsou válečnou propagandou. Této jednooké a lživé žurnalistice bychom se již neměli divit.

     Premiér Benjamin Netanjahu a jeho úřad proto svým občanům lhali, když tvrdili, že je Hamás překvapil. Izraelští představitelé vytyčili paralelu mezi oficiální verzí útoku Hamásu a oficiální verzí útoků z 11. září 2001 ve Spojených státech. Jejich cílem je zdůraznit barbarství protivníka, překvapení tábora dobra a ospravedlnit války, které budou následovat. Podle OSN mají Palestinci právo na suverénní stát v hranicích z roku 1967 s hlavním městem Východní Jeruzalém. Původně měly být tyto dva státy (Palestina a Izrael) sdruženy v nadnárodním dvojstátě, kde by každý občan měl stejný hlas. Zdá se nemožné, že by se Izraeli podařilo dokončit projekt Vladimíra Jabotinského a násilně vyprázdnit pásmo Gazy od dvou milionů obyvatel bez mezinárodního zásahu, počínaje zásahem Hizballáhu. Pravděpodobnější je stažení armády.

 

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/10/9830-izraelska-vojenska-cenzura-pred-vami-skryva-pravdu.htm

    Celý text:      Zmena-paradigmatu-2.doc

 

    K tématu také:      OSN-o-sionismu.doc   

 

 

Začína sa konfrontácia, aká tu ešte nebola. Ako je Čína nebezpečná pre Západ

 

 15. 10. 2023 Andrej Fursov (AM)     Po prvýkrát sa západná vyššia trieda stretla s protivníkom, ktorý síce predstavuje nezápadnú civilizáciu, ale je globálnym hráčom. ZSSR v boji elít prehral so Západom: čas jeho vládnucej vrstvy prešla na stranu hlavného nepriateža, zatiaž čo druhá čas – oponenti – sa ukázali ako neadekvátni a neudržatežní. Čínska elita sa opiera o tri tisíc rokov staré mocenské technológie a úskalia. Predovšetkým ide o dobre zavedené mechanizmy interakcie medzi centrom a regiónmi, ako aj mechanizmy prenosu moci.

     Komplexnos a sofistikovanos čínskej vládnucej elity spočíva inde, predovšetkým v jej schopnosti využíva úspechy aj slabiny nepriateža. Sovietska elita (s výnimkou obdobia od polovice 20. do polovice 50. rokov 20. storočia) nemala žiadnu stratégiu. Čínski súdruhovia ju však majú, otázkou je, ako rýchlo a úspešne ju prenesú na globálnu úroveň. Rozvíjajúca sa konfrontácia medzi západnou elitou, najmä jej anglosasko-židovským jadrom, a čínskou elitou je bezprecedentným javom v dejinách. V mnohých ohžadoch práve tento boj určí budúcnos – postkapitalistickú a všeobecne.

 

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/10/15/zacina-sa-konfrontacia-aka-tu-este-nebola-ako-je-cina-nebezpecna-pre-zapad/

    Celý text:      Cina-Zapad.doc

 

 

Duma přijala v prvním čtení návrh zákona o dobrovolnících z Rosgvardie.

 

 19. říjen 2023 | vlk     Podle dokumentu bude postup při přijímání občanů do dobrovolnických formací stanoven resortními akty Rosgvardie. V zákoně "O obraně" se tak navrhuje, že dobrovolnické formace může Rosgarda vytvářet na základě rozhodnutí prezidenta Ruska. Mohou být zapojeny do plnění určitých úkolů v oblasti obrany za mobilizace, válečného stavu, v podmínkách ozbrojeného konfliktu, jakož i v případě zavedení režimu protiteroristické operace a při použití vojsk Národní gardy mimo území Ruské federace". Rosgvardiya je federálním výkonným orgánem, který plní funkce rozvoje a provádění státní politiky a právní regulace v oblasti činnosti jednotek Národní gardy Ruské federace.

Jedná se o zákon, který musel být přijat, aby bojovníci PMC Wagner mohli podepsat smlouvu s Rosgvardijí a vrátit se do zóny SVO, spadajíce přímo pod Putina (jako Rosgvardije) a nikoli pod ministerstvo obrany. Větší část PMC Wagner, se tedy pod velením Prigožina mladšího brzy zapojí do bojů. Říká se, že půjdou dobýt Avdějevku a to, co se tam děje nyní, je pouze "předehra ke koncertu muzikantů" !!!

 

    Odkaz:     https://www.czechfreepress.info/rusko/duma-prijala-v-prvnim-cteni-navrh-zakona-o-dobrovolnicich-z-rosgvardie.html

    Celý text:      Zakon-o-dobrovolnicich.doc

 

 

Britská vláda zvažuje „legálnu eutanáziu“ miliónov starších žudí, aby „zachránila planétu“

 

 9/10/2023  autor: Sean Adl-Tabatabai  zdroj: thepeoplesvoice.tv  spracoval: Badatel.net    

Britská vláda zvažuje návrhy na legálnu eutanáziu miliónov starších občanov ako súčas plánu Svetového ekonomického fóra (WEF) na záchranu planéty pred „globálnym varom“. Britský politik Lester Queripel nalieha na vládu, aby zaviedla zákony podža odporúčaní WEF o eutanázii. Tvrdí, že by ušetrili peniaze daňových poplatníkov a urobili Britániu šetrnejšou k životnému prostrediu. V roku 2018 parlament britskej državy na ostrovoch Guernsey odmietol legalizáciu asistovanej samovraždy. Medzitým ďalší z Normandských ostrovov, Jersey, smeruje k legalizácii eutanázie do roku 2025. Správna rada Výboru pre zdravotnú a sociálnu starostlivos (HSC) uviedla, že podporuje asistovanú samovraždu. Napriek tomu podža nich hovori o nej z finančného hžadiska je nevkusné.

     Tému legalizácie eutanázie na Slovensku silno presadzuje extrémistická strana Progresívne Slovensko. Dúfajme, že sa teraz ani v budúcnosti títo šialenci nedostanú k moci. Čo začne ako „dobrovožné“, sa v rukách extrémistov čoskoro môže zmeni na povinné. Dôkaz o tom sme mohli vidie počas pandémie, keď táto politická strana vyzývala k povinnému očkovaniu proti covidu.

 

    Odkaz:     https://www.badatel.net/britska-vlada-zvazuje-legalnu-eutanaziu-milionov-starsich-ludi-aby-zachranila-planetu/

    Celý text:      Legalnu-eutanaziu.doc

 

 

 

Boj proti teroristům a „podlidem“

 

 11. října 2023   Jana Kunšteková      Opět jsem sáhla ke Caitlin Johnstoneové, která je mi blízká nejen svým humanismem, ale také pohledem na svobodu slova. Objevilo se mnoho důkazů, které zpochybňují tvrzení Wall Street Journal, že Írán koordinoval útok Hamasu spolu s Hizballáhem. Podezření, že sobotní útok byl „připuštěn“, posílila zpráva agentury Associated Press, že Egypt varoval Izrael, že se připravuje „něco velkého“. Prominentní osobnosti označují sobotní útoky za „izraelské 11. září“, což by mělo okamžitě spustit poplach v hlavě každého, kdo je slyší. Nejvýznamnější věcí, která se stala 11. září 2001, nebyly tři tisíce mrtvých při samotné události, ale úsvit nového věku západního intervencionismu a vojenské rozpínavosti, které zabily řádově více lidí, než zemřelo 9. 11.

Terorismus nespadne nikdy z nebe. Má dlouhou předhistorii. Turecko, které  chce zprostředkovat jednání o míru mezi Izraelem a Palestinci, podporovalo Islámský stát dodávkami zbraní a překupováním ropy, léčilo ve svých nemocnicích jeho bojovníky. Turečtí „teroristé“ nejsou džihádisté, které vždy podporovalo, ale Kurdové, kteří proti ISIS bojovali až do roku 2019.  Kurdové, kteří neutekli do uprchlických táborů na hranicích provincie, jsou denně vystaveni teroru pod nadvládou tureckých spojenců – džihádistů. Turecko se nyní snaží zlikvidovat jakýkoli pokus o odpor národa, který už sto let žije bez vlastního státu.

 

    Odkaz:     https://www.novarepublika.cz/2023/10/boj-proti-teroristum-a-podlidem

    Celý text:      Opet-proti-podlidem.doc

 

 

Změna paradigmatu v Palestině

 

 12.10.2023 Thierry Meyssan      Krvavý konflikt, který začal v zeměpisné Palestině, přišel po 75 letech stejně vražedného bezpráví. Z hlediska mezinárodního práva mají Palestinci právo a povinnost bránit se izraelské okupaci, stejně jako mají Izraelci právo a povinnost reagovat na útok na ně. Povinností každého z nás je pomoci vyřešit nespravedlnost, kterou trpí obě skupiny, což neznamená podporovat krutou pomstu některých z nich. Příprava této operace, získávání zpravodajských informací, výcvik tisícovky commandos a přesun zbraní zabraly měsíce, ne-li roky práce. Jedná se o největší palestinskou akci za poslední půlstoletí. To, co se děje, je výsledkem 75 let útlaku a porušování mezinárodního práva. Izrael porušil desítky rezolucí Rady bezpečnosti OSN, aniž by mu byly uloženy jakékoli sankce. Izrael je státem mimo zákon, který neváhal zkorumpovat nebo zavraždit téměř všechny palestinské politické vůdce. Záměrně brání hospodářskému rozvoji území a zároveň podporuje vytvoření samostatného palestinského státu, který částečně kontroluje.

     Hamas byl v době svého vzniku financován Spojeným královstvím. Podporovaly ho izraelské tajné služby, aby oslabily Fatah Jásira Arafata. Izrael opět využil Hamás k likvidaci vůdců marxistického palestinského hnutí odporu. Na začátku války proti Sýrii zaútočili bojovníci Hamásu doprovázeni agenty Mossadu a džihádisty z Al-Káidy na palestinský tábor Jarmúk[1]. Dnes však Hamás opět bojuje proti svému někdejšímu spojenci, Izraeli. Političtí představitelé Hamásu žijí v Turecku pod ochranou tajných služeb. Je to Ankara, kdo řídí Hamás a operaci „Potopa Al-Aksá“. Všichni západní představitelé nás ujistili, že odsuzují teroristické akce Hamásu a že podporují Izrael. V minulosti neudělali nic pro vyřešení nespravedlnosti v Palestině a tyto jejich zásadní postoje ukazují, že tak neučiní ani nyní. Rusko a Čína zase odmítají stát na straně Palestinců nebo Izraelců a vyzývají nikoli k uplatňování západních pravidel, ale k dodržování mezinárodního práva. Současná situace je beznadějná pro obě strany. Nyní jsme se ocitli v situaci, kdy všichni zúčastnění předem záměrně sabotovali každé řešení, takže vyhnout se krvavé lázni je nyní téměř nemožné.

 

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/10/9821-zmena-paradigmatu-v-palestine.htm

    Celý text:      Zmena-paradigmatu.doc

 

 

Cíle vnitřního rozvoje: Jak vymývat lidem mozky v souladu s cíli Agendy 2030

 

 12. října 2023   SVĚT: Aby bylo možné cíle Agendy 2030 úspěšně plnit, je především potřeba mít patřičně „poučené“ široké masy lidí. Jen takovým vymýváním mozků ve velkém je možné zajistit, aby většina lidí s globalistickou agendou souhlasila. Projekt Inner Development Goals (IDG -Interní rozvojové cíle) pracuje na identifikaci, propagaci a podpoře těchto cílů. Cílem je změnit způsob myšlení lidí tak, aby byl v souladu s cíli udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. To je umění sociálního inženýrství nebo psychologické manipulace.

     Ekskäret Thomase Björkmana je postaven na těchto filozofiích. Björklund je pouze jedním z nositelů dlouhodobé agendy těchto aktérů vytvoření planetární civilizace s globálním institucionálním řízením. První setkání IDG se konalo v dubnu 2022 ve Stockholmu s 800 účastníky a více než 250 globálními centry a druhé – „Connection the Dots: From Inner Growth to Outer Change,“ se bude konat 11. a 12. října ve StockholmuJe to skutečně  to velmi nebezpečná sekta, která chce nyní do svých sítí vtáhnout co nejvíc mladých. Nakonec je jen na rodičích, aby zajistili, že jejich potomci nebudou touto sektou indoktrinováni. Ovšem v rámci veřejných škol to asi bude poněkud problém…

 

    Odkaz:     https://cz24.news/cile-vnitrniho-rozvoje-jak-vymyvat-lidem-mozky-v-souladu-s-cili-agendy-2030-video/

    Celý text:      Vymyvat-mozky.doc

 

 

Vládcovia svetového chaosu. Na vrchole sveta prebieha nežútostný boj

 

 12. október 2023 Andrej Fursov      Amerika už nemôže dominova svetu takým spôsobom a v takých formách, ako to robila v 90. – 00. rokoch. Neodchádzajú však vo všeobecnosti, ale snažia sa zmeni formu prítomnosti z priamej na nepriamu, z usporiadanej na chaotickú. Stephen Mann, vysokopostavený americký predstavitež, pred niekožkými rokmi úprimne priznal, že v 80. rokoch minulého storočia USA použili proti ZSSR stratégiu riadeného chaosu a prostriedkami jej realizácie boli trhové reformy a “demokracia” ako forma politickej modernizácie. Z toho vyplýva, po prvé, rozvoj zásadne nových foriem skrytej zahraničnej politiky.

     Subjektmi skrytej zahraničnej politiky sú integrované zoskupenia nadnárodných korporácií, špeciálnych služieb, finančných, náboženských, informačných a akademických štruktúr rôznych krajín. Štruktúry a zoskupenia, do ktorých sú páni svetovej hry organizovaní, vedú medzi sebou nežútostný boj. Kapitalistická epocha sa však končí, kapitalizmus sa rozkladá, európska civilizácia sa zdá by prežitá. Inými slovami, v podmienkach krízy sa hra akoby začína odznova. V súvislosti s novou centrálnou pozíciou Strednej Ázie budú zainteresované sily a štruktúry robi všetko pre to, aby sa ohnisko nestability rozšírilo z “úzkej”, “malej” Strednej Ázie do Vežkej Strednej Ázie. Nehovorím o tom, že po prvé, chaos vypúša z fžaše také gény, ktoré môžu zniči majstra-šachistu. Po druhé, žiadny vežmajster nedokáže vypočíta všetky možnosti.

 

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/10/12/vladcovia-svetoveho-chaosu-na-vrchole-sveta-prebieha-nelutostny-boj/

    Celý text:      Vladcovia-chaosu.doc

 

 

Už je to tady: Důkazy, že se z nás snaží udělat druhé Švédsko

 

 9 října, 2023  Slovanka       EU nyní schválila migrační pakt a na jeho základě – stejně jako na základě již dříve schválených dokumentů – musíme buď přijímat muslimské dobyvatele nebo za jejich nepřijímání platit vysoké „pokuty“... Mainstreamová média pak slouží k tomu, aby nám vnutila globalistickou agendu jako něco přínosného. Seznam  přinesl článek, v němž nás autor – pomatený sluníčkář – chce přesvědčit o tom, že říkat těm, kdo přichází do Evropy migrant, není správné. Údajně to ty chudáčky degraduje. Já bych samozřejmě měla také lepší výrazy než migrant. Správné výrazy jsou: vetřelci, džihádisté, dobyvatelé, islámské vojsko, Alláhovi bojovníci, invazisté.

     Jednoduše po nás chtějí, abychom se dobrovolně stali druhým Švédskem. To začalo masově přijímat v roce 2003. V zemi je více než 60 no-go zón, Švédsko vykazuje evropský rekord v počtu znásilnění, bombových útoků a pouličních přestřelek. Rozdíl mezi „migrantem“ a „uprchlíkem“ se tehdy v rámci mezinárodního práva odlišoval, ale nyní chce OSN slovo „migrant“ vypustit. Všichni džihádisté se tak stanou „uprchlíky.“ Aktuálně u nás žije asi 100 000 muslimů (tedy cca 1% z populace). Švédsko bylo ve stejné situaci v roce 2003. Současná invaze je totiž rekordní a EU nezapomněla do migračního paktu zahrnout i slučování širších rodin. To islamizaci a vytváření ghett  výrazně urychlí. Skutečně to chceme i u nás??

 

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/10/uz-je-to-tady-dukazy-ze-se-z-nas-snazi-udelat-druhe-svedsko/

    Celý text:      Druhe-Svedsko.doc

    K tématu také:     http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1347/leonid-savin-migrace-jako-strategicka-zbran  

 

     Pozn. spr. webu:  Viz též článek níže na této stránce.

 

 

Inovace: Válka, nebo jen nová metoda barevné revoluce?

 

 8. 10. 2023  Petr Hájek      vidí v "překvapivém" útoku Palestinců na Izrael něco úplně jiného, než se snaží nadiktovat korporátní média... Sionistický stát, který poválečným rozhodnutím vítězných velmocí vzal Palestincům jejich zemi, a učinil je národem bez domova, bývá předmětem jejich brutálních vojenských „protestních operací“ poměrně často. Jenže Arabové jsou vnitřně rozděleni. ... ani zdaleka ne celá židovská komunita s existencí Izraele souhlasila a souhlasí. ... tajné služby Izraele - ty mají oči a uši všude, včetně vlád svých "nominálních" spojenců. Je fakticky vyloučeno, aby o připravovaném útoku takového rozsahu nevěděly. Jen to prostě nějak "zapomněly" sdělit své vládě.

      Je to vlastně inovativní způsob "barevné revoluce". Je totiž vysoce pravděpodobné, že "průšvih" tohoto rozsahu Netanjahuova vláda nepřežije. Zajímavá zkušenost (nejen Robert Fico by ji měl patřičně "zpracovat"). Že při tom zahynou stovky nevinných lidí na obou stranách? To je skutečným strůjcům další "války jinýma rukama" samozřejmě jedno. Izrael je prostě nutno postavit do řady. Tajné služby (propojené s americkými) dostaly úkol. S Netanjahuem, který udržuje dobré vztahy i s Vladimírem Putinem (a neposkytuje nacistickému režimu v Kyjevě to, co od něj Biden a spol. požadují), nemluvě o zlepšování vztahů se "vzpurnou" Saudskou Arábií, jež netěží tolik ropy, kolik jí USA kvůli svým ekonomickým potížím diktují, s tímhle Netanjahuem to prostě nejde.

 

    Odkaz:     https://protiproud.info/politika/7487-inovace-valka-nebo-jen-nova-metoda-barevne-revoluce-proc-nejlepsi-tajne-sluzby-na-svete-nic-nevedely-nebo-vse-vedely-a-nechaly-si-to-pro-sebe-bibi-je-progresivcum-zapadu-trnem-v-oku-co-na-to-hospodin-misto-kde-skonci-svet.htm

    Celý text:      Hajek-Barevna-revoluce.doc

 

 

Zasedání Valdajského diskusního klubu

 

 6. října 2023      V. Putin se zúčastnil 20. zasedání Mezinárodního diskusního klubu Valdaj 5. října 2023 20:25 v Soči. Řekl na něm :  " ... prosperity Západu bylo z velké části dosaženo okrádáním ... celé planety. Dějiny Západu jsou v podstatě kronikou nekonečné expanze. Vliv Západu ve světě je obrovská vojensko-finanční pyramida, která ke svému udržení potřebuje stále nové palivo – přírodní, technologické a lidské zdroje patřící jiným.  ... Válka, kterou kyjevský režim zahájil s aktivní a přímou podporou Západu, trvá již desátým rokem a cílem speciální vojenské operace je ukončit ji. ... Západ vždy potřebuje nepřítele ... kterým lze vysvětlit potřebu silových akcí a expanze. ... také proto, aby si udržel vnitřní kontrolu v rámci určitého systému toho samého hegemona ... Letos přijatá Koncepce zahraniční politiky Ruska popisuje naši zemi jako svébytný stát-civilizaci. ... o co usilujeme a čeho chceme dosáhnout ... Chceme žít v otevřeném, vzájemně propojeném světě ... Chceme, aby rozmanitost světa byla nejen zachována, ale aby se stala základem univerzálního rozvoje.  ... Nikdo nemá právo ani nemůže vládnout světu za ostatní nebo jejich jménem. ... Jsme pro všeobecnou bezpečnost a trvalý mír založený na respektování zájmů všech ...  Doba vykořisování kohokoli, už jsem to řekl dvakrát, je minulostí. ... Jsme pro rovnoprávnost, pro rozdílné potenciály různých zemí. ... Rusko bylo, je a zůstane jedním z pilířů světového systému, připravené ke konstruktivní spolupráci se všemi, kdo usilují o mír a prosperitu. ... "

 

    Odkaz:     https://www.novarepublika.cz/2023/10/zasedani-valdajskeho-diskusniho-klubu

    Celý text:      Valdaj-Putin.doc

 

 

USA mají novou sadu nástrojů k šikanování světa

 

 6. října 2023   Cristopher Caldwell  New York Times      Caldwell odkazuje na novou knihu „ Podzemní impérium “ amerických profesorů Henryho Farrella a Abrahama Newmana.: Jak Amerika vyzbrojila globální ekonomiku“. Spojené státy už dlouho chtějí, aby Evropané překopali dva pilíře, na kterých stojí jejich ekonomiky: dovoz levné energie z Ruska a vývoz vyspělých výrobků do Číny, ruského spojence. Co se změnilo, aby americké preference získaly sílu svazujícího imperiální dikátu? Částečně je to tím, že evropské země jsou vojensky závislé na USA. Ale systém, kterým se Spojené státy snaží stanovit zákony pro celý svět, má více společného s ekonomikou.

     Mezi tyto instituce patří dolar a systém bankovních zpráv známý jako Swift. V polovině Obamovy administrativy američtí představitelé úspěšně dotlačili Swift, aby zablokoval íránské banky. Odstraněním staleté tradice bankovního tajemství země na nátlak USA skončil starý a lukrativní bankovní model Švýcarska.  Trumpova administrativa naplnila plán na rozvrácení čínského telefonního giganta Huawei. Za prezidenta Bidena USA zařídily zmrazení nejen skromných rezerv centrální banky Afghánistánu, ale také s pomocí svých spojenců ruských rezerv. Toto válčení v globální ekonomice se ukazuje jako nespolehlivý nástroj americké moci. Rusko však prokázalo odolnost vůči totální ekonomické válce, kterou Čína a Írán pravděpodobně použijí jako vzor. A země, které jsou ke Spojeným státům nejpřátelštější – před deseti lety Švýcarsko, dnes Německo – utrpěly tím, že své ekonomiky dosud neochránily proti americkým ekonomickým zbraním.

 

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/blog/usa-maji-novou-sadu-nastroju-k-sikanovani-sveta/

    Celý text:      USA-k-sikanovani.doc

 

 

 

85 let od Mnichovské zrady. Jak Západ Hitlerovi daroval Československo.

 

1. října 2023  Zpracoval: Janinna/Pokec24     Ten kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzen ji znovu prožít. V roce 1938 Československo přestalo existovat, bylo “ořezáno” ve prospěch Německa, Polska a Maďarska. „Majitelé“ Londýna a Washingtonu vytvořili projekt „Hitler“, aby proti sobě postavili Německo a Rusko. Proto Hitlerovi byla důsledně předávána jedna pozice za druhou, aby Německo mohlo posílit a bylo schopno napadnout SSSR. Později by Británie a Spojené státy skončily i se samotným Německem a vytvořily svůj světový řád na planetě. Praha musela přijmout anglo-francouzský plán, nebo by se stala „jediným viníkem nevyhnutelné války“. Takže Československo ve skutečnosti nebylo rozdrceno Německem, protože Praha byla připravena odolávat náporu, ale „západními přáteli“ – Anglií a Francií.

     29. září 1938 se v Mnichově sešli představitelé evropských mocností Německa, Anglie, Francie, Itálie – Hitler, Chamberlain, Daladier a Mussolini. Mnichovskou dohodu podepsali v 1 hodinu ráno 30. září 1938. O osudu Československa bylo rozhodnuto bez jeho účasti. Moskva nabídla Praze velmi konkrétní plány pomoci při využití pozemních sil a přesunu letectva. Na jihozápadní a západní hranici pěších divizí byly uvedeny do pohotovosti tanková uskupení, letectva a protivzdušné obrany. Pak ale Polsko oznámilo, že nepustí jednotky Rudé armády přes své území. Anschluss Československa otevřel cestu hitlerovskému Německu k útoku na Polsko a k začátku druhé světové války. Kdyby totiž západní mocnosti nedovolily rozdělit Československo dohodou s Německem, pak je možné, že by se události vyvíjely zcela jinak.

 

    Odkaz:     https://cz24.news/85-let-od-mnichovske-zrady-jak-zapad-hitlerovi-daroval-ceskoslovensko/

    Celý text:      85-let-Mnichova.doc

 

 

Sabah: Putinova (odvetná) rána Západu

 

 19.9.2023 Bercan Tutar      Putinovo rozhodnutí o Ukrajině bylo velmi chytrým krokem jak z hlediska načasování, tak z hlediska přežití Ruska, je si jistý americký politolog, filosof a teoretik realistické teorie mezinárodních vztahů John Joseph Mearsheimer. Ve své nové knize jednu po druhé odhaluje globální manipulace, které Západ zahájil ve vztahu k Putinovi a ukrajinskému vojenskému konfliktu. Kreml jednal v ukrajinské krizi mimořádně racionálně. A doporučuje: „Pro Západ by bylo užitečné brát Putina vážně.“ Putin se pokusil zastavit západní agresi agresivní diplomacií, 17. prosince 2021 nabídl Spojeným státům neutrální Ukrajinu a návrat NATO k hranicím z roku 1997 ve východní Evropě. 

     „Vstup Ukrajiny do NATO je nejjasnější ze všech červených čar, nejen pro Putina, ale pro celou ruskou elitu, včetně jejích nejzarytějších liberálních odpůrců. USA věděly, že Rusko vyprovokují ukrajinským scénářem. A provokovali. Ale nedostali to, co od této provokace očekávali. Nedokázali ani démonizovat Putina, ani izolovat Rusko sankcemi. Ruská ekonomika je v současnosti v mnohem příznivější pozici než ekonomiky zemí jako Velká Británie, Francie a Německo. Ukrajinská krize znovu ukázala světu prohnilost Západu a západních vládnoucích tříd.

 

    Odkaz:     https://vasevec.parlamentnilisty.cz/clanky/sabah-putinova-rana-zapadu

    Celý text:      Rana-Zapadu.doc

 

 

EÚ nakupuje rekordné množstvá ruských surovín aj napriek tomu, že sa od nich chcela úplne odstrihnú

 

 30. září 2023   Hoci Brusel ešte nedávno vyhlasoval, že do niekožkých rokov pozastaví všetky dodávky energetických surovín z Ruska, zatiaž to tak nevyzerá. Je pravda, že zemného plynu prúdi Európanom cez plynovody podstatne menej, ako však poznamenáva turecký portál Haber7, dovoz LNG stúpol na rekordnú úroveň. EU je momentálne na druhom mieste v rebríčku odberatežov ruského LNG hneď za Čínou. Rusko je na štvrtom mieste v globálnom exporte LNG po Austrálii, Spojených štátoch a Katare. Krajiny EÚ si vlani 44 percent plynu zabezpečili z USA, 17 percent z Ruska a 13 percent z Kataru. Celková kapacita dovozu LNG do EÚ je približne 157 miliárd kubických metrov ročne, pripomína portál Haber7.

     Celkovo od začiatku konfliktu štáty Európskej únie nakúpili od Ruskej federácie suroviny za 162 miliárd eur. Z toho uhlie v hodnote 3,4 miliardy eur, plyn za 64 miliárd a ropu za 94,6 miliardy eur. Kým predtým kupovala Európa ročne približne 150 miliárd kubických metrov ruského zemného plynu, vlani sa toto číslo znížilo na približne 60 miliárd. Tento deficit sa snaží kompenzova importom drahého LNG. V najbližších rokoch sa EU nepodarí zbavi sa závislosti od ruských surovín.

 

    Odkaz:     https://cz24.news/eu-nakupuje-rekordne-mnozstva-ruskych-surovin-aj-napriek-tomu-ze-sa-od-nich-chcela-uplne-odstrihnut/

    Celý text:      EU-nakupuje-ruske.doc

 

 

Miliardáři se snaží snížit světovou populaci

 

 2.10.2023 Michel Chossudovsky      Již více než deset let se konají setkání miliardářů označovaných za filantropy s cílem zmenšit počet obyvatel světa, která vyvrcholí v letech 2020-2022 Covidovou krizí. ddepopulace je nedílnou součástí takzvaných mandátů Covid, včetně politiky uzavírání a „vakcíny“ mRNA. „Miliardáři se snaží zmenšit světovou populaci“. V květnu 2009 se miliardářští filantropové sešli za zavřenými dveřmi v domě prezidenta Rockefellerovy univerzity na Manhattanu. Toto tajné setkání sponzoroval Bill Gates. Říkali si „Klub dobra“. Mezi účastníky byli zesnulý David Rockefeller, Warren Buffett, George Soros, Michael Bloomberg Ted Turner, Oprah Winfreyová a mnoho dalších.

     Stacy Palmerová, redaktorka časopisu Chronicle of Philanthropy, uvedla, že summit byl bezprecedentní. „Dozvěděli jsme se o něm až dodatečně, náhodou. host řekl, že „nic nebylo tak hrubé jako hlasování“, ale objevila se shoda, že podpoří strategii, v níž se bude růst populace řešit jako potenciálně katastrofální ekologická, sociální a průmyslová hrozba. Bill Gates ve své prezentaci na TED (únor 2010) týkající se očkování potvrdil následující; „A pokud odvedeme opravdu skvělou práci v oblasti nových vakcín, zdravotní péče a služeb reprodukčního zdraví, mohli bychom snížit [světovou populaci] o 10 nebo 15 procent“. Podle Gatesova vyjádření by to představovalo absolutní snížení světové populace (2010) řádově o 680 milionů až 1,02 miliardy.

 

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/10/9803-miliardari-se-snazi-zmensit-svetovou-populaci.htm

    Celý text:      Depopulace.doc

 

 

O Liechtensteinech a dekretech nelze stále dezinformovat

 

 27. září 2023   Jiří Jaroš Nickelli      Petr Pavel vulgo Pávek jednal na půdě OSN s potomkem německé nacistické šlechty, která se stále uchází o bývalé majetky na území České republiky. Ostuda a politická negramostnost nebo vědomá zrada národních zájmů?! President Beneš nebyl jediným signatářem Dekretů presidenta republiky nesprávně zvaných “Benešovy”,  vydaných od roku 1940 v Londýně až po rok 1946.  Byl jím například Msgre. Šrámek, předseda londýnské vlády ČSR. Dekrety ratihabovalo Národní shromáždění. Týkaly se i českých zrádců a českých kolaborantů. Dekrety v žádném případě nebyly etnickou čistkou, protože posuzovaly provinění proti ČSR z hlediska nikoli etnického, nýbrž z hlediska vztahu osob ke (zločinné) III. říši.

     Jaká byla pozice rodových příslušníků za protektorátu k III. reichu, o tom svědčí podpisy Hanse prince Liechtensteina u válečného zločince Konstantina von Neuratha 26. V. 1940 a Leopolda hraběte Podstatzky-Liechtensteina 1.IV. 1940, což jsou projevy osobní vůle ve styku se zástupcem Hitlera v protektorátě! Platí naprostý opak tvrzení Fora 24, respektive jeho autorů, o jakési neutralitě a čistotě rodu Liechtensteinu od styku a vstřícnosti k nacistické říši. To vše je součástí dezinformační kampaně Fora 24 k nárokům Liechtensteinů na majetky v Česku. Ústavní soud rozhodl v souladu nejen s dekrety, ale i s obyčejnou lidskou spravedlností a morálkou.

 

    Odkaz:     https://www.novarepublika.cz/2023/09/o-liechtensteinech-a-dekretech-nelze-stale-dezinformovat

    Celý text:      O-Lichtensteinech.doc

 

 

Proč ne světová válka?

 

28.9.2023   Dmitry Orlov      Cíle ruské speciální vojenské operace (SVO) jsou: - zajistit bezpečnost regionu Donbasu, - demilitarizace a de-nacifikace Ukrajiny, - a zaručení jeho neutrálního statusu. Kolektivní Západ udělal řadu věcí, kterými Rusku pomohl a sobě uškodil. Výsledkem je, že Rusko nyní hospodářsky roste, zatímco kolektivní Západ se kvůli škodám, které si sám způsobil, propadá stále hlouběji do recese/deprese, a co je ještě horší, je nucen kvůli mnohem vyšším nákladům na energie deindustrializovat. Všechny původně ukrajinské oblasti – nejen Doněcká a Luganská, ale také Záporožská a Chersonská – se velmi rády oddělí od Ukrajiny a připojí se k Rusku, jehož součástí byly od počátku osídlení a rozvoje. Tucker,  bývalý člen Fox News a nyní volný agent, není jediný, kdo mluví o třetí světové válce – je tu také plukovník ve výslužbě Douglas McGregor a další. Problémem třetí světové války je najít někoho, kdo by ji chtěl rozpoutat. K rozpoutání třetí světové války však potřebujete dvě věci: mít pod kontrolou strategické jaderné zbraně a být sebevrah.

     Politolog John Mearsheimer  navrhuje zmrazit konflikt na věčné časy podél současné frontové linie, jako je tomu v případě KLDR a Jižní Koreje. Problém tohoto scénáře spočívá v tom, že Rusové ho nechtějí. Proč přijímat příměří, když se chystáte vyhrát? A proč přijímat americkou vojenskou přítomnost na svých hranicích, když je vaším deklarovaným cílem zajistit demilitarizaci, denacifikaci a neutralizaci Ukrajiny? Dále se jedná i o scénář, v němž se Američané zbaví Ukrajiny, nechají ji padnout a řeknou jí, že to, co z její beznadějně rozvrácené země zbylo, musí vyřešit Rusové a Evropané. Jakmile budou nacisté/váleční zločinci zahnáni dostatečně daleko na západ, uspořádá Rusko v jednotlivých regionech referenda o opětovném připojení k Rusku. Evropští sousedé Ruska by pak byli vyzváni, aby si pochutnali na několika zbývajících západních regionech. Malá část by zůstala jako etnický zábavní park pro zbývající ukrajinské nacisty.

 

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/09/9798-proc-ne-svetova-valka.htm

    Celý text:      Proc-ne-svetova.doc

 

 

Švédsko hlásí rekordní počet vražd. Do boje s gangy chce zapojit armádu

 

 29.9.2023   Alex Švamberk      Švédsko čelí nebývalé vlně kriminality, v září bylo zavražděno 12 lidí, což je rekord.Švédský premiér si předvolal šéfa armády, aby vojáci pomohli řešit situaci s vraždícími gangy. Šéf armády Micael Byden potvrdil listu Dagens Nyheter, že armáda je připravena pomáhat asistovat policii. Plánuje se změna trestního zákoníku: „Švédské zákony nejsou navržené na války gangů a dětské vojáky,“ uvedl předseda vlády. Už v roce 2021 uvedla vládní zpráva, že čtyři lidé z milionu umírají ročně při střelbách, přičemž evropský průměr je 1,6 osoby na milion.

     Evropa svou imigrační politikou vzbuzuje v imigrantech po celém světě iluzi, ba ujištění, že zde mají práva k výdobytkům, službám, penězům, zdravotnictví, ba i sexuálním otrokyním a výlučnému zacházení a postavení. Není divu, že se imigranti snaží sem dostat za každou cenu, i s nasazením života. O tom se tento týden opětovně přesvědčili maďarští pohraničníci, když je imigranti kropili palbou ze samopalů. V imigračních nájezdech a ofenzívách bylo již těžce zraněno 168 maďarských     pohraničníků. Brusel zneužívá svou moc: „Chtějí migranty přesunout do Maďarska násilím. "To je nepřijatelné, chtějí násilím proměnit Maďarsko v zemi migrantů," řekl premiér Orbán v červnu.

 

    Odkaz:     https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-svedsko-hlasi-rekordni-pocet-vrazd-do-boje-s-gangy-chce-zapojit-armadu-40445073

    Odkaz:     https://www.czechfreepress.info/evropa/imigranti-se-snazi-do-evropy-prostrilet.html

    Celý text:      Imigrantske-gangy.doc

 

 

 

 

 

 

Ako Západ po stáročia žil z drancovania iných krajín a národov

28.september 2023 Valerij Panov  (AM) USA       – Západ je “ríša lží”, povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, keď vystúpil v New Yorku na 78. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.“  Svet už nechce a nebude ži podža ponižujúcich pravidiel, ktoré Západ diktoval celé desaročia a storočia.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/09/28/bylinozravi-predatori-ako-zapad-po-starocia-zil-z-drancovania-inych-krajin-narodov/

 

Arménská ostuda: malé země plivly Rusku do tváře

 7.9. 2023  Andrej Perla  preklad: St. Hroch     Arménie se chystá na společné cvičení s NATO a Spojenými státy. Co s tím vším máme dělat? 1. Vyhrát válku na Ukrajině   2. Rusko nesmí dovolit Azerbajdžánu, aby Arménii zničil  3. Rusko musí podniknout všechny možné kroky k tomu, aby v Arménii vznikla vláda ne prozápadní.

    Odkaz:     https://belobog.sk/armenska-ostuda-male-zeme-plivly-rusku-do-tvare/

    K tématu také:     https://vestikavkaza.ru/news/prezident-irana-postavil-pasinanu-ultimatum.html?utm_source=cp

   Pozn. spr. webu:     Česká republika jde v protiruském (profašistickém) tažení v závěsu za Ukrajinou, Arménii, Moldavskem, Polskem, baltskými nárůdky ... a podobně jako ony na to doplatí.

 

“Je to katastrofa!”(pro Západ) Návšteva Kim Čong-una nie je len o Ukrajine

 14. september 2023 (AM) Rusko     “Historické stretnutie a rozhovory medzi Kim Čong-unom a Putinom sú epochálnym momentom, ktorý stanovil nový mížnik pre rozvoj kórejsko-ruských vzahov, ako aj inšpiráciou pre spravodlivý boj za naplnenie myšlienky antiimperializmu a sebestačnosti.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/09/14/64476/

 

Začíná „Bidenova fáze“ války na Ukrajině

 19.9.2023 Melkulangara K. Bhadrakumar     Po vyčerpání pozemních sil se nyní těžiště přesune k úderným zbraním dlouhého dosahu, jako jsou Storm Shadow, Taurus, rakety dlouhého dosahu ATACMS atd. Ministr obrany Sergej Šojgu ve středu ve státní televizi prohlásil, že Rusko „nemá jinou možnost“ než dosáhnout vítězství v SVO.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/09/9783-.htm

 

Proč bez teorie zahyneme? Bitva o učebnici dějepisu

  "Bez teorie zahyneme", - řekl I. V. Stalin.

 10. září 2023   Vardan Bagdasarjan          Úkolem bylo vypracovat jednotnou učebnici dějepisu. V. V. Putin to formuloval už v roce 2013. Uplynulo deset let. Prezidentův příkaz byl ve skutečnosti sabotován akademickou obcí.

Odkaz:     https://www.zavtra.ru/blogs/pochemu_bez_teorii_nam_smert_bitva_za_uchebnik_istorii

     Celý překlad:      Bez-teorii.doc

 

Cena za neúspěšný převrat

 25.06.2023  Pavel Volkov, Valerie Jemeljanová, Rostislav Iščenko       Prigožin si možná myslel (a nejspíš opravdu myslel), že hlavním organizátorem „pochodu spravedlnosti“.  Proč jsem si jistý, že vzpoura měla obrovskou skrytou část (podvodní část ledovce)? Nejjednodušší je podívat se na vnější síly (Ukrajina, Polsko, USA), které jednaly zcela koordinovaně s „pochodem spravedlnosti“.

    Odkaz:     http://www.rudyprapor.cz/2023/06/27/cena-za-neuspesny-prevrat/

 

Šedá eminence Rothschildů a Rockefellerů byla včera v Bruselu za aplausu shromážděných politiků jmenována ředitelem Evropy!

 josh-xy 14. 9. 2023  Michael Svatoš      Mario Draghi, byl včera v Bruselu za aplausu shromážděných politiků jmenován hlavním “poradcem” Bruselské komise, a připraví transformaci Evropy! Bude na Vás, zda příští rok ve volbách připustíte, aby se Draghiho plány staly skutečností. Proto vstupujte do politiky a stávejte se novými politiky.

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/blog/seda-eminence-rothschildu-a-rockefelleru-byla-vcera-v-bruselu-za-aplausu-shromazdenych-politiku-jmenovana-reditelem-evropy/

 

Hřáli si hada na prsou…

 9.9. 2023  Konstantin Dvinskij       Propukl skandál kolem dlouholetého šéfa Ústavu Spojených států a Kanady - Garbuzova. Vyklubal se z něj obyčejný tupý rusofob, a to toho nejhrubšího zrna. Nakonec za to zaplatil svou funkcí…

    Odkaz:     https://belobog.sk/hrali-si-hada-na-prsou/

 

Summit G20: světový řád se v tichosti zhroutil

 10. 9. 2023  Andrej Perla  preklad: St. Hroch       Poté, co z G-10 udělali G-7, se i G-20 začala silně měnit a dnes je naprosto jasné=, že tam nepojedou ani Si ani Putin. Jaký fungující mechanizmus tedy ve světě zůstane? Žádný. A do tohoto světa jsme se vrátili – velmoci mají svoje zájmy, a OSN …?

    Odkaz:     https://belobog.sk/summit-g20-svetovy-rad-se-v-tichosti-zhroutil/

 

Virtuální realita a úpadek mužů

 13.9.2023   Richard Gilík      Digitální svět neklade na objevitele žádné zvláštní nároky, poskytuje jim značné uspokojení, oklešuje jejich společenské schopnosti a rozmělňuje jejich potřebu uplatnit se ve skutečném světě. Jaká může být perspektiva vývoje společnosti, ve které muži přestali být chlapy a v níž se tak vytratil mužský prvek?

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/09/9776-virtualni-realita-a-upadek-muzu.htm

 

Proč se USA a jejich spojenci rozhodují neútočit na KLDR?

 

 27.08.2023 Vladimir PROCHVATILOV         Ozbrojené síly socialistické Koreje jsou schopny způsobit Spojeným státům nepřijatelné škody. Ponorky KLDR s dieselovým pohonem, vyzbrojené jedinou balistickou raketou s jadernou hlavicí, jsou hlavní hrozbou pro USA a Japonsko.

    Odkaz:     https://fondsk.ru/news/2023/08/27/pochemu-ssha-i-ikh-soyuzniki-ne-reshayutsya-napast-na-kndr.html

    Celý překlad:      Nenapast-na-KLDR.doc

 

Nelegálna migrácia v čase brutálneho nárastu prílivu migrantov

 7. září 2023 SLOVENSKO      V záchytnej hale vo Vežkom Krtíši bolo v utorok (5. 9.) približne 700 migrantov. „V období od januára 2023 do júla 2023 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 17.529 cudzincov.

    Odkaz:     https://cz24.news/video-nelegalna-migracia-v-case-brutalneho-narastu-prilivu-migrantov-podla-sorosovho-poskoka-odora-nepredstavuje-bezprostrednu-hrozbu-pre-slovensko-a-situacia-je-vraj-pod-kontrolou/

    K tématu:      Migracni-uder.doc

 

Převrat v Gabonu, ruská strategie a rána pro Rothschildy

 4.9.2023  Cesare Sacchetti      Pokud by mělo dojít k nesouladu mezi zájmy Západu a zájmy nějaké konkrétní neposlušné země, v takovém případě najdeme celé stránky mainstreamových médií věnované údajnému porušování lidských práv vládou v té či oné zemi.

         Odkaz:     https://outsidermedia.cz/prevrat-v-gabonu-ruska-strategie-a-rana-pro-rothschildy/

 

Andrej Fursov: Nemôžete skrýva pravdu. Aký bol v skutočnosti stalinský systém

 7. september 2023  Andrej Fursov      Treba si uvedomi, že 30. roky 20. storočia, ktoré sa nesprávne redukujú na tzv. Stalinské represie ... to bolo finále revolučného procesu, ktorý sa začal v roku 1917, akási “studená občianska vojna”. Stalinova industrializácia sa stala mostom do budúcnosti. Faktom je, že Stalin sa so svojím tímom pokúšal v roku 1936 vypracova skutočne demokratickú ústavu. Stará garda, ktorá zostala z občianskej vojny, sa však proti tomu ostro postavila. Od 60. rokov sa sovietska nomenklatúra zmenila na vrstvu pre seba, na kvázi triedu, ... začala vzájomná izolácia moci a žudu.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/09/07/andrej-fursov-nemozete-skryvat-pravdu-aky-bol-v-skutocnosti-stalinsky-system/

 

Brusel uvalí daně a poplatky na účty Čechů a Slováků v bankách!

 3. září 2023  Michael Svatoš      V EU budou uvaleny na všechny občany nové daně, které zaplatí náklady války na Ukrajině a náklady na Green Deal. Jak vidíte členství v EU se vyplatí jen Západní Evropě! Východní jen platí!  Ostatně právě proto soudím, že Bruxelae a jeho domácí přisluhovači musí být v příštích volbách zničeni!!

    Odkaz:     https://www.novarepublika.cz/2023/09/brusel-uvali-dane-a-poplatky-na-ucty-cechu-a-slovaku-v-bankach-valka-na-ukrajine-potrva-jeste-4-roky-cesi-a-slovaci-budou-platit-dluhy-italu-a-spanelu-o-tom-vsem-se-vcera-domluvili-ministri-statu-e

 

Ještě jste nepochopili na co se Rusko připravuje a co je hlavním smyslem nového postu Surovikina?

    Překlad Peter008  ( просто о сложном )     Hlavním krokem v přípravě země na odražení této provokace bylo jmenování generála Surovikina do funkce šéfa koordinačního výboru pro protivzdušnou obranu při Radě ministerstva obrany SNS. Nyní nastal čas vytvořit obranu na obloze, která by Rusko chránila před akcemi Západu.

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/nezarazene/jeste-jste-nepochopili-na-co-se-rusko-pripravuje-a-co-je-hlavnim-smyslem-noveho-postu-surovikina/

 

Nemoc X: Vědecká absurdita, na které stojí „vakcína vše v jednom“

1.9.2023 Dr. Mathew Maavak      Je možné předejít nemoci, která ještě neexistuje, pomocí vakcíny typu „vše v jednom“? Dennis Meadows v projektu Římského klubu „Predicament of Mankind“ doufal v „občanský“, „mírový“, „nenásilný“ a „rovný“ způsob snížení světové populace na pouhou jednu miliardu lidí. To bylo opakované téma architektů našeho současného globálního řádu. Právě o to jde ve Velkém resetu.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/09/9763-nemoc-x-vedecka-absurdita-na-ktere-stoji-vakcina-vse-v-jednom.htm

 

Mobilizácia na Ukrajine skončila zastrelením otca pred očami jeho rodiny

30. august 2023 (AM) Ukrajina       Chunta v Kyjeve vyhlásila totálnu mobilizáciu, napriek tomu, že je proti zákonná. Na “Námestí nezávislosti” v Kyjeve sa koná zhromaždenie ukrajinských občanov, žiadajú, aby úrady našli a vrátili domov svojich blízkych.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/08/30/video-mobilizacia-na-ukrajine-skoncila-zastrelenim-otca-pred-ocami-jeho-rodiny/

    K tématu:      Nezavazne-narizeni.doc

 

Vyhrávame: Silnie žudový odpor voči depopulačnej agende globalistickej elity

 26/08/2023   Frank Wreight      Spoločne s Organizáciou Spojených národov sa WEF snaží "zníži žudskú populáciu na udržatežnejšie číslo" – uvádzané okolo dvoch miliárd.

    Odkaz:     https://www.badatel.net/vyhravame-silnie-ludovy-odpor-voci-depopulacnej-agende-globalistickej-elity/

 

Historie: Sudetští Němci před Norimberským soudem. Nezamlčovat!

 25.8. 2023   AUTOR:  Dr.Jiří Jaroš Nickelli     Každý třetí dospělý alias Sudetoněmec dostal od Hitlera zvláštní sudetskou medaili. Tuto medaili dostal jeden 1 162 617 alias Sudetoněmců. Sudetští Němci byli na Norimberském soudu žalováni a odsouzeni jako zločinné spolčení.

    Odkaz:     https://cz24.news/historie-sudetsti-nemci-pred-norimberskym-soudem-nezamlcovat/

    Celý text:      Sudeti-pred-Norimberskym.doc

 

Zalužného nočná mora: Britské rakety sú proti Krasuche bezmocné

 12.8. 2023 Konštantín Olšanský      BBC:  Rusko dosiahlo vynikajúce výsledky v elektronickom boji: rakety NATO sú znefunkčnené a prepadnú mimo svojich ciežov. Jedným z najmodernejších ruských systémov elektronického boja je Žitel, ktorý je schopný ruši satelitné signály.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/08/12/zaluzneho-nocna-mora-storm-shadow-su-proti-krasuch-bezmocne/

 

PROČ JE ZÁPAD TAK SLABÝ (A RUSKO TAK SILNÉ)? ...

 27.8. 2023   Autor: Gaius Baltar      Západ obecně neumí dělat diplomacii, neumí řídit svá města ani země jinak než do mrtě, jeho high-tech projekty téměř zpravidla selhávají, jeho infrastruktura se rozpadá, jeho ekonomiky se hroutí a zdá se, že všechny veřejné politiky mají za konečný cíl civilizační sebevraždu.

    Odkaz:      https://bavorv4.wixsite.com/bavorovy-poznamky

    Celý text:      Proc-Zapad-slaby.doc

 

Operace vskutku speciální: Moskvě se na Ukrajině daří podkopat i Washington.

 17. 8. 2023  Viktorie Nikiforová      Amerika (a její NATO) není připravena na konvenční konflikt. Zaplavit Ukrajinu zbraněmi vycházelo z předpokladu zajistit „bleskovou válku“. S postupující demilitarizací Ukrajiny se Rusku podařilo současně demilitarizovat i USA.

    Odkaz:     https://protiproud.info/politika/7380-operace-vskutku-specialni-moskve-se-na-ukrajine-dari-podkopat-i-washington-jak-vyrobit-obycejne-naboje-prazdne-sklady-usa-i-nato-septani-o-primeri-kreml-neslysi-vedlejsi-efekty-spis-hlavni-porazka-ve-valce-proti-rusku.htm

 

Indie přistála na Měsíci: „Chadrayan-3“ dokončil misi

 24. 8. 2023 kuryr       Lander Vikram s lunárním roverem Pragyan indické meziplanetární stanice Chandrayaan-3 (Chandrayan-3) tuto středu úspěšně přistál na povrchu Měsíce. Mise měsíčního roveru o hmotnosti 20 kg je navržena na 14 pozemských dní.

    Odkaz:     http://www.infokuryr.cz/n/2023/08/24/indie-pristala-na-mesici-chadrayan-3-dokoncil-misi/

 

Andrej Fursov: Táto spoločnos bude neporazitelná

 24. august 2023 Andrej Fursov  (AM) Rusko      Nie je náhoda, že úrady čerpajú vlastenectvo z minulosti – pri víazstve ZSSR v máji 1945. Dejiny Ruska ukazujú, že Rusko a kapitalizmus sú nezlučitežné. Nevyhnutnou podmienkou rozvoja krajiny je vytvorenie nového sociálno-ekonomického systému založeného na princípoch sociálnej spravodlivosti.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/08/24/andrej-fursov-tato-spolocnost-bude-neporazitelna/

 

Překrucování historie

 22.8.2023  Ing. Pavel Rejf     Článek J. Benýška - Benešovy dekrety je potřeba revidovat. V pohraničí Němce potřebujeme - je opět jedním z textů překrucujících historii v zájmu cizáků.  J. Benýšek se neorientuje ve světovém dění.

    Celý text:      Prekrucovani-historie.doc

 

Petr Michalů: 21. srpen 1968

 21. 8. 2023  :    Z našeho československého území (1991) se, z do té doby prosperujícího, vyspělého, suverénního státu, jakým byla Československá socialistická republika (ČSSR), stala nesvéprávná, zcela závislá kolonie šílené deviantní fašistické EU.

    Odkaz:     http://www.infokuryr.cz/n/2023/08/21/petr-michalu-21-srpen-1968/

   Pozn. spr. webu: Zásadním kritériem pravdivosti je praxe. Ta jednoznečně prokazuje (pěkně "vyfešákované") lži západomilných "demokratizátorů" roku 1968. Když se po roku 1989 naplnily jejich záměry, jsme podkolonií Západu, ve které neofašistické loutky Západu z Hradu, Strakovky a i většinově Sněmovní, začínají provádět genocidu českého národa.

 

Tikající bomba. Česko se zaručilo za dluhy cizích zemí. Hrozí prý průšvih

 9.8.2023      Profesor Oldřich Rejnuš   Vlastní ekonomice škodí sama česká vláda, ale balvanem na noze podle jeho názoru pro nás je i Evropská unie a do třetice fakt, že se česká vláda zaručila za dluhy jiných zemí.

    Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Tikajici-bomba-Cesko-se-zarucilo-za-dluhy-cizich-zemi-Hrozi-pry-prusvih-740978

 

Setkání s vedoucím státní korporace Rosatom Alexejem Lichačevem

 14. srpna 2023      Na hlavních projektech bude zakázka obrany státu splněna na 100 procent.   Dochází ke zlepšení výkonu našich VVER reaktorů, k vývoji malých elektráren, průmyslových reaktorů s rychlými neutrony, k uzavření palivového cyklu.

    Odkaz:     http://kremlin.ru/events/president/news/72034

    Celý překlad:      Putin-s-Lichacevem.doc

    K tématu také:      Kolobeh-plutonia.doc

   Pozn. spr. webu:    Úplným převratem je zavádění uzavřeného palivového cyklu s využitím reaktorů s rychlými neutrony, které přemění uran 238 na plutonium, a vzniklé plutonium 239 se pak energeticky využije v reaktorech na plutoniové palivo. V současné době je v těženém uranu přibližně 99,3% U238 a jen 0,7% U235. Z uranové rudy tedy nyní využíváme jen 0,7%.  Zavedením uzavřeného palivového cyklu tedy zvýšíme stonásobně energetickou využitelnost uranu.

 

Plukovník McGregor: Cudzinci – žoldáci hromadne utekajú pred ruskými ozbrojenými silam

 13. srpna 2023      Ruské rakety zasiahli ubytovacie zariadenie zahraničných žoldnierov a vojenských inštruktorov - hotel Reikartz v Záporoží. Pre Američanov je nemožné hovori o neúspechu OS Ukrajiny.

    Odkaz:     https://cz24.news/plukovnik-mcgregor-cudzinci-zoldaci-hromadne-utekaju-pred-ruskymi-ozbrojenymi-silami/

                       https://www.armadnymagazin.sk/2023/08/11/usa/

 

Námořní cvičení Ruska a Číny poblíž Aljašky pobouřilo Spojené státy

 14. 8. 2023  Janinna        Ruská federace řadu let sleduje, jak Severoatlantická aliance provádí cvičení v Baltském moři a přesouvá je stále blíže k hranicím Ruska.  ...takže Rusové a Číňané zahájili cvičení v severním Pacifiku, dost daleko od teritoriálních vod USA, ale na místě, kde je nikdy předtím neprováděli,” řekl expert na YouTube.

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/namorni-cviceni-ruska-a-ciny-pobliz-aljasky-pobourilo-spojene-staty/

                       https://cz24.news/cinski-vojenski-vedci-urobili-prielom-vo-vyvoji-laserovych-zbrani/

 

Posledná rozhodujúca bitka Západu o udržanie svojej dominancie

 10.08.2023 Alexander Rogers       Jedním ze základních principů politiky Západu je metoda cukru a biče. Západu jde o „poslední a rozhodující bitvu“, zatímco Rusko se jen (dle své terminologie a perspektivy) rozhodlo vyléčit vzpurnou provincii od nacistické infekce.“

    Odkaz:     https://www.infovojna.bz/article/posledna-rozhodujuca-bitka-zapadu-o-udrzanie-svojej-dominancie

 

Američania majú univerzitu na prevraty

 9.august 2023 Imrich Kovačič  (AM) Slovensko      – Americké velitežstvo špeciálnych operácií vydalo svojho času dokument - „Podpora odporu: Strategický účel a efektívnos" a napísal ju veterán armádnych špeciálnych síl Will Irwin.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/08/09/americania-maju-univerzitu-na-prevraty/

 

Ekonomika Ruska je piatou najväčšou na svete a najväčšou v Európe

 5.8. 2023 (AM) USA      Kalkulácia Západu na rýchly kolaps ekonomickej základne Ruskej federácie sa nenaplnila. Krajina sa ukázala by stabilnejšia, ako očakávali jej nepriatelia.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/08/05/hdp/

 

Experimenty na dětech: jaká tajemství si s sebou vzali ukrajinští lékaři

Jelena Yerofeeva   kuryr      V osvobozeném Lisičansku našli ruští vyšetřovatelé důkazy o nelidských pokusech, které prováděli ukrajinští lékaři v porodnici. Šéf somatického oddělení Iščenko byl zanícený nacista. Podporoval „Pravý sektor“

    Odkaz:     http://www.infokuryr.cz/n/2023/08/05/experimenty-na-detech-jaka-tajemstvi-si-s-sebou-vzali-ukrajinsti-lekari/

 

Kim-Čong-un uspořádal recepci na počest ruské vojenské delegace v čele se Sergejem Šojgem

 28. července. /KCNA/      V projevu Ri Pjong-chol, člen předsednictva politbyra ÚV KSP, řekl, že „Armády a národy dvou zemí - KLDR a Ruské federace, které se staví proti dravčí strategii světové nadvlády USA.

    Odkaz:     http://kcna.kp/ru/article/q/e2a2b09c1d310580fa0a77fec7c0386e.kcmsf

    Celý překlad:      Kim-Cong-Un-Sojgu.doc

 

Základní informace o chystané diktatuře WHO: 10 zásadních bodů, které by měl vědět každý z vás

 3 srpna, 202310 min read Slovanka      Blíží se plánovaná diktatura Světové zdravotnická organizace - WHO, která nastane po schválení pandemické smlouvy. WHO v případě zdravotní nouze zasáhne přímo do našeho života a potlačí tak nᚠprávní stát!       

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/08/zakladni-informace-o-chystane-diktature-who-10-zasadnich-bodu-ktere-by-mel-vedet-kazdy-z-vas/

 

Státní dluh ČR přesáhl 3 biliony korun

 24.7.2023 VSa       Podle „Čtvrtletní zprávy o řízení státního dluhu ČR“ vzrostl státní dluh za 1. polovinu roku 2023 o 149,6 mld. Kč na 3 044,4 mld. Kč, což odpovídá 42,8 % HDP. Jen letos zaplatíme za obsluhu státního dluhu 70, příští rok 90 a v roce 2025 přes sto miliard korun uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

     Nižší nárůst státního dluhu ve srovnání s pololetním schodkem státního rozpočtu ve výši 215,4 mld. Kč souvisel mimo jiné se splátkami části úvěrů, které Ministerstvo financí poskytlo výrobcům v oblasti energetiky, uvedlo Ministerstvo financí.

    Odkaz:     https://casopisargument.cz/?p=51491

   Pozn. spr. webu:     Za 30 let narostl nᚠstátní duh ze 150 miliard na 3000 miliard Kč, zásluhou "hospodaření"  "demokratických" vlád. Vlády těchto vlastizrádných psychopatů "nasadily na krk" našeho národa dluhovou oprátku na přání jejich západních "loutkovodičů".

 

Charakteristika psychopatie a prečo sa psychopati dostávajú k moci

 25/07/2023   Rhoda Wilson     Klaas vo svojom výskume zistil, že žudia, ktorí túžia po moci, sa s vežkou pravdepodobnosou sami dosadia do mocenských pozícií. Verí, že riešením je navrhnú také systémy, ktoré pritiahnu lepších žudí.

    Odkaz:     https://www.badatel.net/charakteristika-psychopatie-a-preco-sa-psychopati-dostavaju-k-moci/

   Pozn. spr. webu:     Právě příslušníci superelity a elit ve vládách a nadnárodních institucích, jsou z podstaty systému třídní (či davoelitářské, či kastovní, ...) společnosti asociální psychopaté. Na jejich moci jsou tyto dosavadní nevyspělé společnosti založeny.

 

Vlast nebo smrt! Rusko a Afrika vykopaly válečnou sekeru proti imperialismu

 30.7. 2023   Gleb Ivanov      Boj proti imperialismu a ekonomické zaostalosti Afriky se staly hlavními tématy druhého dne summitu Rusko-Afrika. Z 54 zemí afrického kontinentu se summitu nezúčastnilo jen devět.

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/07/vlast-nebo-smrt-rusko-a-afrika-vykopaly-valecnou-sekeru-proti-imperialismu

 

Minister Šojgu na návšteve Pchjongjangu

 26. júl 2023 (AM) Severná Kórea      Podža politológa Sergeja Markova však skutočný program rozhovorov bude oveža širší ako protokolárne udalosti. Rusko bohužel v roce 2017 podpořilo sankce Rady bezpečnosti OSN proti KLDR, které výrazně omezily možnosti naší spolupráce. Existují příležitosti k rozvoji komplexní spolupráce s KLDR. A spolupráce ve vojensko-technické oblasti je základem jakýchkoli spojeneckých vztahů.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/07/26/60647/

                    https://www.pokec24.cz/politika/konstantin-dvinskij-korejsky-trumf-hlavni-smysl-navstevy-sojgua-v-severni-koreji/

 

Europarlament odhlasoval pro celou EU zákon, na jehož základě dochází v Holandsku k vyvlastňování farem

 12 července, 2023   Slovanka           A totéž co pro Holandsko samozřejmě platí i pro ostatní členské země, možná i víc pro Slovensko (má přírodních rezervací) než pro Českou republiku.  

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/07/europarlament-odhlasoval-pro-celou-eu-zakon-na-jehoz-zaklade-dochazi-v-holandsku-k-vyvlastnovani-farem/

     Poznámka správce: A co Kateřina Konečná (KSČM)?! Zřejmě při tak důležitém hlasování nebyla přítomná.

 

MAP 1734 Jak začátek Putinovy nové rozhodující operace “Cвидетель” souvisí . . .

  Michael Svatoš      Putinova nejnovější válečná strategie je tak založena na předpokladu, že se Ukrajina brzy zhroutí vyčerpáním, vztekem obyvatelstva na vlastní elity, které jen kradou. Současně s tím Putin provede diplomatickou a propagandistickou ofenzívu, aby získal srdce obyvatel světa, USA i Evropy, a aby nabídnul řešení drahoty návratem k předešlému stavu plynulého zásobování levnými ruskými energiemi a surovinami.

    Odkaz:     https://www.michalapetr.com/

 

Proč Čína zve Rusko ke globálnímu řízení

 15.07.2023 Gevorg Mirzayan     Čína vyzývá Rusko, aby společně „směrovalo reformu globálního řízení správným směrem“. Proč Peking potřebuje spojence? Čínská ekonomika je dnes první na světě. - Čína není ani potřebně lákavým příkladem, nemá ani významný politický vliv, pro globální řízení. Čína, banálně vzato, nemá takovouto vojenskou sílu jako Rusko. Rusko je tedy jediný kandidát, který dokáže pokrýt čínské slabiny a nedostatky.

    Odkaz:     https://k-politika.ru/pochemu-kitaj-zovet-rossiyu-vmeste-upravlyat-mirom/?utm_source=politobzor.net

    Celý překlad:      Cina-potrebuje-Rusko.doc

 

R. F. Kennedy o podvratné úloze CIA

 28 července, 2023   Slovanka       V režii CIA probíhají převraty, barevné revoluce, ale i lokální konflikty a CIA zřejmě stojí i za likvidací některých oponentů loutkových vlád. Kennedy Jr. odhaluje CIA za zločiny spáchané na americké půdě proti milionům Američanů, včetně použití biologických zbraní, experimentů, operace Paperclip, MK Ultra kontroly mysli, antraxového útoku na americký Kapitol a Milgramova experimentu. CIA je nástroj používaný Výborem 300 k naplnění jejich vůle nad lidstvem.

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/07/r-f-kennedy-o-podvratne-uloze-cia-video/

 

Unikne největší organizovaná masová vražda v dějinách světa odpovědnosti?

27.7.2023   Paul Craig Roberts      Shromážděné důkazy jsou zdrcující, že Covid byl organizovanou pandemií. Na samotný Covid téměř nikdo nezemřel. Zemřeli, protože byli špatně léčení.     ŽÁDNÉ AGENTUŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ NELZE VĚŘIT. Jsou koupené a placené společností Big Pharma

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/07/9722-unikne-nejvetsi-organizovana-masova-vrazda-v-dejinach-sveta-odpovednosti.htm

 

Návštěva Šojgu v KLDR je důležitým milníkem v budování nových vztahů s touto sousední spřátelenou zemí

 25.07.2023 | Anatolij KOŠKIN  Jak je známo, vedení KLDR od samého počátku projevovalo hluboké porozumění cílům a záměrům speciální vojenské operace a vyjádřilo plnou podporu a solidaritu ruskému liduOtázky vzájemné pomoci a spolupráce budou během návštěvy diskutovány se severokorejskými soudruhy.

    Odkaz:     https://fondsk.ru/news/2023/07/25/vizit-shoygu-v-kndr-vazhnaya-vekha-vystraivaniya-novykh-otnosheniy-s-etoy-sosedney

    Celý překlad:      Sojgu-v-KLDR.doc

 

Cesta do hlubin hlubokého státu

 12.7.2023 Marek Pavka      Pokud nějaká politická síla začne ohrožovat vládnoucí kastu, ta se proti ní spojí, bez ohledu na barvy stranického trička. Dozvěděli jsme se, že i když dokážete takový kartel porazit a zvítězíte ve volbách, stále nemáte vyhráno Tak vypadá liberální demokracie v praxi.

    Odkaz:     https://casopisargument.cz/?p=51302

 

Jídlo jako zbraň

 15.7.2023   Stephen Karganovic      Již v 70. letech 20. století označil Henry Kissinger potraviny (vedle energie) za hlavní mechanismus, který lze použít k ovládnutí nepoddajného lidstva.  Na Světové potravinové konferenci v Římě v roce 1974 Henry věrný svému slovu představil plán, jak pomocí potravin snížit počet obyvatel na světě.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/07/9710-jidlo-jako-zbran.htm

 

Zločin související se změnou klimatu - vylidňování ve jménu lidských práv

14.7.2023 Peter Koenig       Uděláme vše, co je v našich mírových a duchovních myslích, abychom tento klimatický zločin zastavili, včetně odhalení skutečné agendy, která stojí za 17 cíli udržitelného rozvoje a za nelegální Agendou OSN 2030, Velkým resetem WEF.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/07/9709-zlocin-souvisejici-se-zmenou-klimatu-vylidnovani-ve-jmenu-lidskych-prav.htm

 

Volyňská genocida v zrcadle dějin

17.7. 2023  Ivan ČERNÝ      Poslanci Sejmu při příležitosti 80. výročí jednoho z nejhorších masakrů v moderní evropské historii přijali rezoluci, která vyzývá Kyjev, aby v zájmu polsko-ukrajinského smíření přiznal vinu za Volyňskou řež.

    Odkaz:     http://www.nasepravda.cz/aktualne/zpravodajstvi/volynska-genocida-v-zrcadle-dejin/

 

MAP 1730 Obrovské roje Dronů “Роя VOZмездия” začaly čistit od Ukrajinců Rusům cestu k Charkovu!

 17 července, 2023   Michael Svatoš      Ruské Drony Lancet letos od jara opanovaly bojiště a staly se metlou pro americká tažená děla M-777 ráže 155mm, Dronů Lancet-2 se má za stejnou dobu jednoho roku vyrobit neuvěřitelný 1 milion! Nové ruské drony Роя VOZмездия, které se začaly na bojiště dodávat v desetitisícových počtech.

    Odkaz:     https://www.michalapetr.com/

 

„Orchestr v akci“. Putin se v Kremlu setkal s „hudebníky“

 10. 7. 2023  Janinna     Kreml dnes oznámil, že pouhých 5 dní po událostech z 24. června (vzpoura Prigožina a PMC Wagner, pozn.red), měl prezident Putin schůzku s velením “hudebníků” v plné sestavě  Nepadlo jediné neuctivé nebo hrubé slovo. Přičemž obdobná situace je i ze strany prezidenta Putina.

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/orchestr-v-akci-putin-se-v-kremlu-setkal-s-hudebniky/

 

Špatné zprávy pro ukrajinské ozbrojené síly a jejich sponzory...

 17.07.2023 Jurij Borisov       Západ nemá proti moderní ruské armádě žádné přesvědčivé prostředky, které by mu umožnily očekávat, že "porazí Rusko na bojišti" konvenční války. Dodávky západní vojenské techniky nebudou z dlouhodobého hlediska  schopny pomoci zvrátit průběh zjevně beznadějné války Západu s Ruskem.

    Odkaz:     https://www.fondsk.ru/news/2023/07/17/plokhie-novosti-dlya-vsu-i-ikh-sponsorov.html

 

Tajné nástroje propagandy

 Audio na :   https://www.svobodny-vysilac.cz/     Američané jsou od narození natolik zahlcení propagandou, že prostě nesnesou, aby se od nich někdo lišil, a v tom spočívá část tragédie Ameriky a důvod, proč tato země nakonec bude muset implodovat.

    Odkaz:     https://jaktobylo.com/historie-v-souvislostech/tajne-nastroje-propagandy/

    Celý text:      Nastroje-propagandy-1.pdf

 

Evropská katastrofa se blíží. Jak bude vypadat?

 4. 7. 2023  Gevorg Mirzajan       Politici kráčejí do propasti v zájmu USA. Militantní postoj EU k ukrajinskému konfliktu tvrdě zasáhl evropskou ekonomiku. Podle odhadů agentury Bloomberg by se mohlo jednat o ztrátu celého bilionu dolarů – a tento propad roste.

    Odkaz:     https://protiproud.info/politika/7291-orban-a-jeho-lide-evropska-katastrofa-se-blizi-jak-bude-vypadat-genocida-hospodarsky-upadek-nemoci-obcanska-valka-ctyri-apokalypticti-jezdci-jiz-brazdi-kontinent-politici-je-vsak-nevidi-kraceji-do-propasti-v-zajmu-usa.htm

 

Rusko a ČLR v konfrontaci s USA. Vojensko-politické zvláštnosti

 1. července 2023  Rostislav Iščenko      Zhroucené ekonomiky spojenců nemohou snést napětí války a zátěž stále více padá na Washington. Strategie “krátké ruky”, kterou realizují Rusko a Čína, spočívá v tom, aby, bez ohledu na náklady, umořily Američany, kteří jsou nuceni vést dlouhou bezperspektivní válku. Američané slábnou, sledují permanentní posilování svých nepřátel a ztrácejí poslední šance na relativní úspěch svého úmyslu.

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/07/rusko-a-clr-v-konfrontaci-s-usa-vojensko-politicke-zvlastnosti

 

O pozícii Wagnerovcov na Blízkom východe a v Afrike po Prigožinovom dobrodružstve

 9.júl 2023   Alexander Grigoriev  (AM)  Rusko     Nominálne “súkromné” vojenské štruktúry zostávajú dôležitým nástrojom na realizáciu štátnych záujmov ... v množiacich sa “šedých zónach” v Afrike a na Blízkom východe.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/07/09/o-pozicii-wagnerovcov-na-blizkom-vychode-v-afrike-po-prigozinovom-dobrodruzstve/

 

Amerika: Zhroucený stát?

 4. července 2023  Autor Čaitanja Davé     Zhroucený stát je politický orgán, který se rozpadl do bodu, kdy základní podmínky a povinnosti suverénní vlády již řádně nefungují. Amerika splňuje více než 90 % kritérií pro „selhávající stát“.

    Odkaz:     https://www.globalresearch.ca/america-failed-state/5824610/5824610

 

Britský tisk už napsal články o útoku špinavou bombou, které obviňují Rusko

 5.7.2023   Martin Jay      Své čtenáře na to připravují už od útoku na Novou Kachovku před pouhými několika týdny, kdy do novinářských kopií z call-centra vetkli varování, že brzy dojde k útoku na jadernou elektrárnu ze strany Rusů! Vítejte v britském tisku. Jaká ostuda.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/07/9697-britsky-tisk-uz-napsal-clanky-o-utoku-spinavou-bombou-ktere-obvinuji-rusko.htm

 

Zbraně, které Paříž poslala do Kyjeva, použili francouzští výtržníci

 josh-xy 6. 7. 2023 Francie      Zbraně a finanční prostředky poskytované “kyjevskému režimu” ze strany USA a jejich spojenců “se vracejí jako bumerang a… poškozují jejich vlastní lidi.”      Výsledkem nepokojů je více než 12.000 spálených vozidel a přes 2.500 zničených nebo poškozených budov, včetně 273 policejních budov.

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/nezarazene/zbrane-ktere-pariz-poslala-do-kyjeva-pouzili-francouzsti-vytrznici-moskva/

 

Ekonóm Chazin nepriamo poukazuje na finančných sabotérov okolo Putina

 2.júl 2023  Michail Chazin (AM)    Máme jasný tandem prezident – premiér. Žiaž, v krajine je veža síl, ktoré o to nemajú absolútne žiadny záujem. Všetci títo “odborníci” dokážu manipulova s finančnými ukazovatežmi, ale v zásade nerozumejú tomu, ako funguje reálna ekonomika. Mali  by sme uvažova o návrate k prístupu, ktorý bol v ZSSR, kde by finančný sektor bol druhoradý voči výrobe.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/07/02/58269/

 

Jak mi cesta po Rusku ukázala, že propaganda v myslích Američanů překrucuje realitu

 30.6.2023 Scott Ritter     Ti, kdo tvrdili, že Putin mohl válce zabránit, postrádali ve svých argumentech jakoukoli oporu v ruské realitě nebo faktech. „Válka za mír“ není příležitostnou záležitostí, ale spíše bojem existenčních rozměrů.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/06/9693-jak-mi-cesta-po-rusku-ukazala-ze-propaganda-v-myslich-americanu-prekrucuje-realitu.htm

 

Úvodník dnešní Kosy – o migraci

 28. června 2023 Petr Vlk      Rakušanův a Fialův souhlas a slovenská absence hlasování při přijímání bruselského uprchlického paktu je ZRADOU!! A nikoliv nějakým potvrzením naší dospělosti, příslušnosti k nějakým hodnotám, vyjádřením solidarity.

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/06/uvodnik-dnesni-kosy-o-migraci

 

Představení? Zátěžový test! Několik názorů z různých zdrojů na Prigožinovo povstání.

 28. červen 2023 | pokec24      Všichni vidíme, že tento zátěžový test prošel na nejvyšší úrovni. Samozřejmě ne bez lidských ztrát, ale sázky jsou velmi vysoké. A k některým ztrátám dochází i při běžných vojenských cvičeních.

    Odkaz:     https://www.czechfreepress.info/cfp-doporucuje/predstaveni-zatezovy-test-nekolik-nazoru-z-ruznych-zdroju-na-prigozinovo-povstani.html

Pozn. spr. webu:  Hlavní fronta boje ruských vlastenců, ruských pokrokových sil, není na Donbasu. Hlavní je vnitřní boj s domácími zrádcovskými hrabivými západomily v podnikových strukturách a státních institucích. S chruščovovskými, gorbačovskými a jelcinovskými pohrobky.

 

Západ nebude môc porazi Rusko, ktoré bojuje o prežitie

27.06.2023   Scott Ritter      “Kolektívny Západ nebude môc porazi Rusko, pretože to nie je len účastníkom historickej bitky, ale doslova bojuje o svoje prežitie. Vzdušnými silami RF v Kramatorsku byli zlikvidováni američtí žoldáci, kteří radili ozbrojeným silám Ukrajiny

    Odkaz:     https://sk.news-front.info/2023/06/27/scott-ritter-zapad-nebude-moct-porazit-rusko-ktore-bojuje-o-prezitie/

                    http://www.infokuryr.cz/n/2023/06/29/scott-ritter-rusove-v-kramatorsku-zlikvidovali-americke-dustojniky/

 

Vzpoura Prigožina – pokračování – Kocour Lukašenko a CIA!

 26 června, 2023   Michael Svatoš     V minulé analýze jsme podrobně vysvětlili, proč vzbouřenecké kolony nemohly táhnout po dálnici M-4 z Rostova na Donu, přes Voroněž, na Moskvu, bez toho, aby jim to Gosudar předem nedovolil.

    Odkaz:     https://www.michalapetr.com/

 

Fialo, věděl jsi to?

 22.6. 2023   Vidlák a.a.     Putin ukázal při setkání s africkými lídry podepsanou dohodu o příměří z Ukrajinou z loňského jara. Rusové tenkrát říkali, že se stahují od Kyjeva v rámci gesta dobré vůle. Ukrajinci přímo na ulici zastřelili svého hlavního vyjednavače a dohodu nedodrželi.

    Odkaz:     https://www.vidlakovykydy.cz/clanky/fialo-vedel-jsi

 

22. červen – den, kdy Němci prohráli druhou světovou válku

 23.6. 2023   Rostislav IŠČENKO     Nakonec to byl právě průmyslový potenciál, připravený před válkou, který sehrál rozhodující roli při dosažení vítězství. Sovětský průmysl, evakuovaný a rozmístěný na Sibiři a Uralu do poloviny roku 1942, dokázal vyprodukovat více techniky než Říše s celou jí podřízenou Evropou.

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/06/22-cerven-den-kdy-nemci-prohrali-druhou-svetovou-valku

 

Amerika ve válce - důsledky na sebe nedají dlouho čekat

16.6.2023   Christopher Black      Stejně jako Britové a další země jsou Spojené státy americké podle všech kritérií mezinárodního práva přímo účastníkem války. Vysílají  představitele, aby řídili činnost Zelenského.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/06/9675-amerika-ve-valce-dusledky-na-sebe-nedaji-dlouho-cekat.htm

 

Povinný doublething aneb čemu všemu musíme věřit

 9.6.2023 Nikola Bornová     V geniálním románu 1984 se tomu říká doublethink, dvojmyšlení.      Covidové vakcíny jsou účinné na 99% a naprosto bezpečné a zároveň jsou nemocnice plné vakcinovaných.

    Odkaz:     https://bornova.pub/2023/povinny-doublething-anebo-cemu-vsemu-musime-verit/

 

„Kde na to berou?“ Němci skupují půdu v ČR.

 12.06.2023 | Rozhovor     Němečtí farmáři kupují půdu a hospodaří na naší straně.  Oni mohou platit několikanásobek toho, co my. Nechtěl bych, aby moje vnoučata jednou říkala, že jsou sice domorodci, ale žijí v cizí zemi! 

    Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Kde-na-to-berou-Nemci-skupuji-pudu-v-CR-Svedectvi-Neni-to-jen-tak-737773

 

Ekonomika Ruské federace „rozervaná na kusy“ vykazuje neuvěřitelné úspěchy

 6.8. 2023   Irina Alksnis      Celý Západ už pochopil, že „roztrhání na kusy“ ruské ekonomiky nevyšlo. Třináct po sobě jdoucích měsíců byl obchodních aktivit, rychlý nárůst výroby a nových zakázek, nejrychlejší růst zaměstnanosti za dvě desetiletí. Finanční náklady Ruska na NWO – propočtů The Economist jsou 67 miliard dolarů ročně, což jsou asi 3 % národního HDP. 

    Odkaz:     https://k-politika.ru/razorvannaya-v-klochya-ekonomika-rf-demonstriruet-neveroyatnye-uspexi/?utm_source=finobzor.ru

    Celý překlad:      Neuveritelne-uspechy-RF.doc

 

Většina obyvatel světa podporuje speciální operaci Ruska, prohlásil Hersh

12.06.2023      Řekl to ve vysílání autorského pořadu britského politika a novináře George Gallowaye. Hersh varoval, že zahájená protiofenzíva OSU bude mít negativní následky jak pro samotnou Ukrajinu, tak pro USA v osobě administrativy Joe Bidena a pro alianci NATO.

    Odkaz:     https://42tcen.cz/entry/vetsina-obyvatel-sveta-podporuje-specialni-operaci-ruska-prohlasil-hersh

 

Útoky na ruské lode strážiace podmorské potrubia do Turecka sú predzvesou vežkej sabotáže

14.jún 2023 Jurij Borisov (AM) Rusko   – V noci na 11. júna ukrajinské ozbrojené sily zaútočili s člnmi bez posádky na prieskumnú loď Priazovye ruskej Čiernomorskej flotily, ktorá zabezpečuje bezpečnos plynovodov Turkish Stream a Blue Stream v juhovýchodnej časti Čierneho mora.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/06/14/utoky-na-ruske-lode-straziace-podmorske-potrubia-turecka-su-predzvestou-velkej-sabotaze/

 

OTÁZKA „ZA MILIÓN“ – DOTLAČÍ TO ANGLOSASOVÉ DO SVĚTOVÉ VÁLKY?

 8. červen 2023 | David dvořák     Anglosasům dochází čas. Přicházejí o zdroje z kolonií, hospodářská a finanční hegemonie se hroutí už jen při pohledu na vzestup BRICS a rozsah účtování mimo USD.

    Odkaz:     https://www.czechfreepress.info/dalsi-blogy/otazka-za-milion-dotlaci-to-anglosasove-do-svetove-valky.html

 

Kachovka – co se muselo stát, se stalo

 6.6. 2023   Igor Loginov   preklad: St. Hroch      Bez ohledu na to, co křičí ukrajinská propaganda, byly to ukrajinské ozbrojené síly, které byly zodpovědné za zničení přehrady.

    Odkaz:     https://belobog.sk/kachovka-co-se-muselo-stat-se-stalo/

 

Chomsky: „Pokud se EU bude řídit světovým řádem pod vedením USA, dojde k deindustrializaci“

7 června, 2023   Slovanka      Noam Chomsky řekl, že „Evropa musí učinit důležitou volbu: zůstat v systému ovládaném USA a čelit pravděpodobnému úpadku a dokonce, jak někteří předpovídají, konfrontaci s deindustrializací. Nebo se nějak spojí se svým přirozeným ekonomickým partnerem na východě, bohatým na přírodní zdroje, které Evropa potřebuje a s  bránou na lukrativní čínský trh.

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/06/chomsky-pokud-se-eu-bude-ridit-svetovym-radem-pod-vedenim-usa-dojde-k-deindustrializaci/

 

Globální oteplování a střet mezi Západem a zbytkem světa

 8.6.2023   Thierry Meyssan      Existuje alternativní vědecká teorie, která vysvětluje klimatické změny. Předložil ji chorvatský geofyzik Milutin Milanković v meziválečném období.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/06/9663-globalni-oteplovani-a-stret-mezi-zapadem-a-zbytkem-sveta.htm

 

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ruské federace v KLDR poskytl rozhovor RIA Novosti

 1. června 2023 Pchjongjang     KLDR neváhá přímo říci, že kořen všech problémů tkví ve snaze USA udržet si unipolární světový řád. Solidarita s Ruskem, kterou projevili naši korejští přátelé na mezinárodních platformách, má velkou cenu, jsme jim za to velmi vděční.

    Odkaz:     http://www.kcna.kp/ru  

    Celý překlad:      Velvyslanec-RF-v-KLDR.doc

 

Přežije západní civilizace prasknutí technologické bubliny?

 27.5.2023   Karel Eichler     IT sektor je poslední bašta. Nedovedu si představit, jak by západní civilizace mohla prasknutí této bubliny vůbec přežít – zejména v situaci, kdy již existují alternativy postavené na skutečných ekonomických hodnotách.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/05/9649-prezije-zapadni-civilizace-prasknuti-technologicke-bubliny.htm

 

USA včera potupně přiznaly, že jim chybí už 18 tisíc leteckých techniků, a bude hůř!

 3. června 2023  Michael Svatoš     Počet Američanů odborníků odcházejících do důchodu je vyšší, než počet  do práce nově nastupujících. Celý plán chudého duchem Bidena, že za dotace postaví nové moderní továrny, tak končí

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/06/usa-vcera-potupne-priznaly-ze-jim-chybi-uz-18-tisic-leteckych-techniku-a-bude-hur-politici-chudi-duchem-se-shromazdili-v-bratislave-a-litovali-ze-boj-rusku-nevyhlasili-uz-v-roce-2008-kdo-nezna-vl

 

Globalisté vymýšlejí plány na zorganizování globálního hladomoru

 2 června, 2023   Slovanka      13 zemí světa – včetně České republiky – souhlasí s přechodem na méně produktivní zemědělské metody.

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/06/globaliste-vymysleji-plany-na-zorganizovani-globalniho-hladomoru-13-zemi-sveta-vcetne-ceske-republiky-souhlasi-s-prechodem-na-mene-produktivni-zemedelske-metody/

 

Totální konec suverenity ČR!

 31.5. 2023  Michael Svatoš     Brusel se chystá sám podepsat za ČR mezinárodní pakt s USA, který bude pro ČR právně závazný! Vládnoucí čeští politici se vyžívají v bezvýhradní podpoře Ukrajiny, slepé poslušnosti USA, v podlézání Bruselu, v útocích na Čínu (BYD), ve vyhrožování Indii (TATA) za podporu USA a v boji za své platy a prebendy. Lidu vyhlašují, že se musí uskromnit, že si žije nad poměry. 

    Odkaz:     https://www.michalapetr.com/

 

Má PMC “Wagner” po Bachmutu budoucnost?

23. květen 2023  Divannyj politikan , pokec24      Aby Putin s oligarchy mohl úspěšně bojovat, potřeboval Vladimir Putin získat velmi speciální zdroj síly, který: 1. Má sílu ; 2. Má podporu veřejnosti; 3. Není spojen s jinými elitními a politickými skupinami.       PMC “Wagner”:  1. Efektivita? Bezmezná;  2. Legitimita? Národní podpora;   3. Reputace? Prigožin spojen pouze s prezidentem a apolitickou FSO 

    Odkaz:     https://www.czechfreepress.info/rusko/ma-pmc-wagner-po-bachmutu-budoucnost.html

   Pozn. spr. webu:  Hlavní fronta boje ruských vlastenců, ruských pokrokových sil, není na Donbasu. Hlavní je vnitřní boj s domácími zrádcovskými hrabivými západomily v podnikových strukturách a státních institucích. S chruščovovskými, gorbačovskými a jelcinovskými pohrobky.

 

„Černá skála“ se chystá pohltit Ukrajinu

 22.5. 2023  Prof. Valentin Katasonov   překlad: St. Hroch      Zahraniční kapitál ovládl Ukrajinu dávno před začátkem SVO. Ukrajinská média 8. května informovala, že ukrajinská vláda a americká korporace BlackRock podepsaly dohodu o založení Fondu pro rozvoj Ukrajiny. Ve skutečnosti to znamená dokončení totální privatizace a ovládnutí Ukrajiny zahraničním kapitálem.

    Odkaz:     https://belobog.sk/cerna-skala-se-chysta-pohltit-ukrajinu/

 

Sudetští Němci předali nejvyšší cenu Roučkovi a Schmidtovi

 27.05.2023   Řezno (Německo) - Sudetští Němci dnes na svém sjezdu předali za přínos k porozumění mezi národy své nejvyšší vyznamenání, kterým je Evropská cena Karla IV., českému sociálnímu demokratovi Liboru Roučkovi a německému diplomatovi Christianu Schmidtovi. Posselt ocenil také, že prezident Petr Pavel před týdnem v bavorském Selbu poděkoval jemu a sudetským Němcům za jejich podíl na vzájemném sbližování. V loňském roce sudetští Němci ocenili ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. O rok dříve cenu dostal bývalý český ministr kultury Daniel Herman.

    Odkaz:     https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2370960

   Pozn. spr. webu:     Přitom „sudetští“ Němci byli na Norimberském soudu žalováni a souzeni jako zločinné spolčení. Odsouzen byl jejich podstatný podíl na rozvrácení a zničení republikánsko-demokratické podstaty státu ČSR.

     http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky2/mypoz.htm

 

Putin mění (ne)vzdělávací boloňský systém. My vychováváme tupé stádo dětí

 19. května 2023      Dnes už se nenadává na rozdováděné a rozkřičené mládí, ale na totálně tupé stádo nevzdělaných dětí, které bez mobilu a nápovědy nedá ani ránu. Takže sice nemáme v České republice lékaře, zdravotní sestry, zubaře, inženýry, dokonce už ani nepostavíme jaderné elektrárny, zato máme milion uklizených lemplů do šedé zóny. Putin ve svém poselství Federálnímu shromáždění oznámil zahájení reformy vysokého školství a zrušení boloňského systému. 

    Odkaz:     https://cz24.news/putin-meni-nevzdelavaci-bolonsky-system-my-vychovavame-tupe-stado-deti/

 

Hromadná výroba fotonických čipů v Číně

 22.05.2023   Autor: Joel Huan      Největší rozdíl mezi fotonickým čipem a tradičním elektronickým čipem spočívá v tom, že využívá světlo jako nosič, nahrazuje elektřinu světlem. Z hlediska výkonu mohou fotonické čipy počítat přibližně tisíckrát rychleji než elektronické čipy.  

    Odkaz:     http://news.e-republika.cz/article4644-Hromadna-vyroba-fotonickych-cipu-v-Cine

 

Deň zúčtovania sa blíži: Poškodení očkovanci žalujú vlády aj farma firmy a žiadajú odškodné

 25/05/2023 autor: redakcia (Ethan Huff, Natural News)      Čoraz väčší počet jednotlivcov, z ktorých mnohí boli oklamaní samotnými farma firmami, sa prebúdzajú do pravdy o tom, čo moderná „veda“ skutočne je: podvod páchaný súkromnými záujmami bažiacimi po zisku.

    Odkaz:     https://www.badatel.net/den-zuctovania-sa-blizi-poskodeni-ockovanci-zaluju-vlady-aj-farma-firmy-a-ziadaju-odskodne/

 

Čínske vozidlo Ču-žung našlo na Marse známky prítomnosti vody

 2. mája 2023  -red3-     Šeskolesové výskumné vozidlo Ču-žung váži asi 240 kilogramov a je pomenované po bohovi ohňa v čínskej mytológii. Ako súčas prieskumnej čínskej misie Tchien-wen-1 pristálo 15. mája 2021 na severe Marsu v Utopia Planitia.

    Odkaz:     https://skspravy.sk/zaujimavosti/vesmir/cinske-vozidlo-cu-zung-naslo-na-marse-znamky-pritomnosti-vody/

 

Rusko již zmařilo ukrajinskou protiofenzivu:

Naše přesné údery připravují Zelenského o zásoby západních zbraní

 18. 5. 2023  Aleksandr Koc vojenský korespondent  -  oznámil, že plán ruského velení zmařil plán protiofenzívy Ukrajiny. Údery proti skladům munice a vojenské techniky byl záměr – nehledě na riziko - počkat, až protivník začne soustřeďovat a seskupovat vojska a techniku před útokem. Třetí výhoda je zničení v Kyjevě amerického systému protivzdušné obrany Patriot.

    Odkaz:     https://www.kp.ru/daily/27504/4764703/

    Celý překlad:      Protiofenziva-zmarena.doc

 

Hospodářská válka Západu proti Rusku selhala

 22.5.2023  John V. Walsh      USA se svými vazaly z EU v závěsu provedly dvojí útok na Rusko. Prvním z nich je krutá zástupná válka Joea Bidena proti Rusku s cynickým využitím Ukrajinců jako potravy pro děla. Druhým útokem jsou sankce. HDP Ruska loni klesl jen o 2,1 procenta a letos MMF předpovídá malý nárůst o 0,7 procenta. ...

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/05/9644-hospodarska-valka-zapadu-proti-rusku-selhala.htm

 

Výbuch muničního skladu Chmelnickij - takový malý „Černobyl"

 17. května 2023 Jaroslav Štefec     Ruská armáda provedla raketový úder na vojenský sklad v Chmelnickém. Následná obří exploze uskladněné munice, ne nepodobná jadernému výbuchu, s vysokou pravděpodobností pohltila i podstatnou část, ne-li celou zásobu granátů s ochuzeným uranem, dodaných právě Velkou Británií.

    Odkaz:     https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/stefec-vybuch-municniho-skladu-chmelnickij-takovy-maly-cernobyl/

 

Scott Ritter v Jekatěrinburgu

13. 5. 2023   Pro Pokec24 přeložila Janinna     Scott Ritter, publicista, bývalý důstojník americké námořní rozvědky, hovořil v pátek 12. května se studenty UrFU a USPU v Jekatěrinburgu o multipolaritě jako novém geopolitickém modelu mezinárodních vztahů.  Rusofobie je nemoc americké společnosti a jediným lékem na ni jsou spolehlivé znalosti o lidech, o kultuře, o zemi. Také proto jsem tady. 

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/scott-ritter-v-jekaterinburgu/

 

Putinov zásah „Dýkou“ paralyzoval Zelenského

 18. mája 2023, trikopce      Americký vojenský magazín píše:  Jeden ruský Kinžal přežil 32 vystřelených střel ze systému Patriot. Ukrajina nejenže přišla o multifunkční radar a pět odpalovacích zařízení Patriot PAC-3, ale také vyplýtvala veškerou munici. Stálo to ukrajinské spojence 96 milionů dolarů, nepočítaje v to ztrátu samotných systémů PVO, uvádí magazín Military Watch.

 

    Odkaz:     https://trikopce.blog.pravda.sk/2023/05/18/putinov-zasah-dykou-paralyzoval-zelenskeho/

Zelenskyj chtěl zničit ropovod Družba, kterým teče ropa i do Česka. WP získal odposlechy

14.5. 2023 Taána Voců      Uniklé odposlechy, které získal list The Washington Post, odhalují jeho agresivní instinkty. Ukrajinský vůdce podle nich plánoval ... i zničení ropovodu Družba. A pravděpodobně tak zničit průmysl maďarského (premiéra) Viktora Orbána, který je silně založen na ruské ropě,“ píše se v dokumentu.

    Odkaz:     https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-zelenskyj-chtel-znicit-ropovod-druzba-kterym-tece-ropa-i-do-ceska-wp-ziskal-odposlechy-40431503

 

Jak Rusko a Čína využívají své vojenské převahy?

18. květen 2023   Thierry Meyssan      Způsob myšlení bývalých koloniálních mocností je vede k přesvědčení, že Rusko a Čína využijí své vojenské převahy, aby vnutily svůj způsob života zbytku světa. Ale Moskva a Peking tento záměr nemají. 21. března 2023 prezidenti Ruska a Číny, Vladimir Putin a Si in-pching, přijali společnou strategii, aby zvítězilo mezinárodní právo.

    Odkaz:     https://www.czechfreepress.info/cfp-doporucuje/jak-rusko-a-cina-vyuzivaji-sve-vojenske-prevahy.html

 

US vojáky bude možné nasadit proti našim demonstracím

 12. května 2023  Petr Sak  (rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)     Pokud bude podepsána smlouva o vojenské spolupráci s USA, tak při demonstracích bude možné nasadit americké vojáky. Právník Z.Koudelka tvrdí, že to si nedovolil požadovat ani Hitler v Protektorátu.

    Odkaz:     https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/petr-sak-us-vojaky-bude-mozne-nasadit-proti-nasim-demonstracim/

 

Vežká spravodlivos: 9. máj 1945 – jedno víazstvo pre všetkých, pozrite si jeho prehliadku v Moskve

 9.máj 2023  Karol Jerguš  (AM) Rusko      22. júna nacistické armády vtrhli na územie Sovietskeho zväzu. Od prvých hodín sa ukázalo, že Západ sa pokúsil zorganizova „križiacku výpravu“ 20. storočia proti krajine a jeho žuďom, že inváziu skutočne vykonali sily kolektívneho Západu. Jednotky Dánska, Talianska, Rumunska, Slovenska, Chorvátska, Fínska, Maďarska. Vojny proti ZSSR sa zúčastnili ozbrojené formácie zo Španielska a Francúzska. Z ekonomického hžadiska Švédsko, Portugalsko a Švajčiarsko aktívne prispeli k útočníkom.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/05/09/velka-spravodlivost-9-maj-1945-jedno-vitazstvo-pre-vsetkych-pozrite-si-jeho-prehliadku-v-moskve/

     Videa:  https://youtu.be/ZMXU-ogfPf0https://youtu.be/CIlj1ZQxKog ;

  https://youtu.be/0QkX-vjUKi4 ;   http://kremlin.ru/events/president/news/71104

 

"Skvělý" nový nápad NATO: ‘Začněme válku s Čínou!’

 9. 5. 2023  Ron Paul   Pro Pokec24 přeložila Janinna      Historie NATO po studené válce je historií organizace, jejíž datum vypršení platnosti již dávno uplynulo - po konci Varšavské smlouvy. Minulý týden NATO oznámilo, že otevře svou vůbec první asijskou kancelář v Japonsku. Bude Tchaj-wan dobrovolně sloužit NATO jako nejnovější „Ukrajina“?

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/skvely-novy-napad-nato-zacneme-valku-s-cinou/

 

Odvážné gambity na západoasijské šachovnici

 12. 5. 2023   Pepe Escobar   Henry Kissinger nyní říká, že pokud bude  zapojena Čína, dojde do konce roku 2023 k jednání. Moskva – Peking – oba vědí, že prostě nemohou věřit ničemu, co Hegemon řekne nebo podepíše. Navzdory naléhavosti situace se nezdá, že by Moskva někam spěchala. Její klíčovou vojenskou strategií, jak je vidět v Bachmutu/Artěmovsku, je použití kombinace šnečí techniky a mlecího stroje. 

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/pepe-escobar-odvazne-gambity-na-zapadoasijske-sachovnici/

 

„V bitvě vzpomínek nemůže Západ vyhrát.“

 (Výňatek z článku)

 28.4. 2020 , Michael Carley, kanadský historik     Devátý květen je Den vítězství. V tento den maršál Georgij Žukov obdržel bezpodmínečnou německou kapitulaci. Podle odhadů zemřelo 17 milionů civilistů Sovětského svazu. Rusové si každý rok 9. května připomínají miliony vojáků, kteří bojovali a položili své životy, a miliony civilistů, kteří trpěli a zemřeli z rukou nacistů. V této bitvě o vzpomínky Západ vyhrát nemůže.

    Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/nazory/2020042811858876-v-teto-bitve-vzpominek-nemuze-zapad-vyhrat-kanadsky-historik-popsal-velkou-vlasteneckou-valku-krok/

 

Cizí vojska na území České republiky – PROČ?

Jane Kaufman, 7. května 2023      Upoutala mne snaha vybudovat americké základny na území České republiky. Proč bychom měli podporovat něco, co není k našemu prospěchu? Jakmile je to jednou podepsáno, čili odsouhlaseno, pak si mohou cizí vojska dovézt co se jim zlíbí a dělat si co chtějí.

    Odkaz:     http://www.infokuryr.cz/n/2023/05/08/jane-kaufman-cizi-vojska-na-uzemi-ceske-republiky-proc/

 

Generál Surovikin sa vracia a urobí poriadok s muníciou. Wagnerovci ostávajú v Bachmute

 7. máj 2023  Peter Nagy (AM)     Ministerstvo obrany vymenovalo osobu zodpovednú za interakciu medzi armádou a PMC, to bude ma na starosti Sergej Surovikin.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/05/07/general-surovikin-sa-vracia-urobi-poriadok-s-municiou-wagnerovci-ostavaju-v-bachmute/

 

Čistka mezi elitáři je nevyhnutelná

(na okraj SVO)

  6.5.2023  Dmitrij Jevstafjev  Preklad: St. Hroch, 7. 5. 2023     Abychom zvítězili, musí se válka stát lidovou a musí být zajištěna sociálně-politická jednota fronty a týlu. Vyřešit tento úkol při dnešním stavu ruské elity možné není. Je nutné zvednout společenskou disciplínu.

    Odkaz:     https://belobog.sk/cistka-mezi-elitari-je-nevyhnutelna-na-okraj-svo/   Pozn. spr. webu:  Hlavní fronta boje ruských vlastenců, ruských pokrokových sil, není na Donbasu. Hlavní je vnitřní boj s domácími zrádcovskými hrabivými západomily v podnikových strukturách a státních institucích. S chruščovovskými, gorbačovskými a jelcinovskými pohrobky.

 

Oleg Muzyka: Jak nás zabíjeli 2. května 2014 na Kulikově poli

 2.5. května 2023   Před devíti lety, 2. května 2014, bojůvky z Kyjeva a dalších ukrajinských měst zaživa upálily a ubily na Kulikově poli v Oděse několik desítek obyvatel tohoto města, kteří nepodporovali (fašistický) státní převrat v Kyjevě.

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/05/oleg-muzyka-jak-nas-zabijeli-2-kvetna-2014-na-kulikove-poli

    Celý text:      Muzyka-Odesa-2014.doc

    Dokumentace:    Odesa-2-5-2014.pdf

 

Ruský vzestup

 28.4. 2023   Patricia Adams, Lawrence Solomon     Rozsáhlé sankce vůči Rusku po jeho invazi na Ukrajinu se rýsují jako nejmonumentálnější chybný výpočet Západu v moderní historii. Podle MMF poroste ruská ekonomika letos více než německá nebo britská.

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/04/rusky-vzestup

 

Corbettův report: Průvodce válkou 5. generace & jak se vymanit ze systému

 28.4. 2023     Nejde (jen) o válku na Ukrajině, ale válku proti lidem vedenou ve všech oblastech života. Je to válka vlád proti vlastnímu obyvatelstvu a mezinárodních institucí proti lidstvu.  Informační válka;  Neurologická válka;  Biologická válka;  Ekonomická válka - válka o plnospektrální nadvládu nad každým bojištěm a každým terénem. Je třeba zásadnější revoluce, a to může podle mého názoru přijít pouze vybudováním alternativního systému.

    Odkaz:     https://otevrisvoumysl.cz/pruvodce-valkou-5-generace-jak-se-vymanit-ze-systemu/

 

Po Bachmutu. Proč ofenziva ukrajinské armády nezmění strategickou pozici Ukrajiny

 3.5 2023  Pavel Šiškin      Bitva o Bachmut se blíží ke konci. Ukrajina ji prohrála. Je to ztráta “nedobytné bašty”, kterou podle samotného Zelenského nelze vydat, protože o osudu Ukrajiny se rozhoduje během její obrany.

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/05/po-bachmutu-proc-ofenziva-ukrajinske-armady-nezmeni-strategickou-pozici-ukrajiny

 

Oni se sesypávají sami

  Vidlák27 dubna, 2023      Mocenskou přetahovanou vyhrála liberální demokracie. Ale vyhrála ji v situaci, kdy už není schopná být vládou všech. To oni sami vyrábějí odpadlíky.  Prohrávají, protože už nezastupují všechny a ani se o to nepokoušejí. Prohrávají, protože zkoušejí udržet výhody pro ty své za cenu toho, že jiné obětují.

    Odkaz:     https://www.litterate.cz/oni-se-sesypavaji-sami/

 

Vláda Petra Fialy schválila smlouvu o rozmístění amerických vojsk v České republice podle vzoru Slovenska!

 28. 4. 2023 josh-xy      Se zpožděním několika měsíců došlo i v ČR k zopakování procesu, který proběhl na Slovensku.

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/vlada-petra-fialy-schvalila-smlouvu-o-rozmisteni-americkych-vojsk-v-ceske-republice-podle-vzoru-slovenska/

    Celý text:      Rozmisteni-vojsk-v-CR.doc

 

Naozaj len čerpacia stanica s HDP Talianska? Ruská ekonomika je silnejšia, než sa zdá, a má pevné základy

23.4.  2023   Samuel Kolesár     Naratív o slabom ruskom hospodárstve kŕmený porovnávaním nominálnych HDP však stojí na vode. V Rusku a Číne sa sektor služieb v roku 2021 podiežal na tvorbe produktu zhruba 53 percentami. Vo  francúzskej, anglickej či americkej ekonomike je to vyše 70 percent HDP. Vo výrobe Rusko predstihuje Nemecko a je dvakrát silnejšie než Francúzko.

    Odkaz:     https://standard.sk/346553/naozaj-len-cerpacia-stanica-s-hdp-talianska-ruska-ekonomika-je-silnejsia-nez-sa-zda-a-ma-pevne-zaklady/

 

Globalisté přiznávají, že zavedení digitálních peněz je předpokladem pro splnění cílů Velkého resetu

 28 dubna, 20234 Slovanka      Svět spěje ke zrušení hotovosti, což ovšem spící masy ještě podporují tím, že hotovost přestávají používat. Jde o pozvolnou cestu nejen k bezhotovostní společnosti, ale k postupnému přechodu na výhradně digitální programovatelnou měnu, která je cestou do digitálního otroctví.

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/04/globaliste-priznavaji-ze-zavedeni-digitalnich-penez-je-predpokladem-pro-splneni-cilu-velkeho-resetu-video/

     Video:     https://youtu.be/62fwtwX_SgM

 

Výše státního dluhu je rekordní. Blíží se ke třem bilionům

  21. 4. 2023, ČTK      Český státní dluh se v prvním čtvrtletí letošního roku zvýšil na rekordních 2,997 bilionu korun. Letos tak stoupl o 102,2 miliardy korun. Na každého Čecha tak hypoteticky připadal dluh 284.534 korun.

    Odkaz:     https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-vyse-statniho-dluhu-se-blizi-trem-bilionum-40429409

 

Čekání na konec světa (Pax Americana)

 20.4.2023 Pepe Escobar      Putin a Si v Moskvě de facto signalizují začátek konce Pax Americana. Euroasie je vedena – a do značné míry organizována – partnerstvím mezi Ruskem a Čínou. Čína bude hrát klíčovou roli i v zemích globálního Jihu, ale značný vliv může mít i Indie, která by mohla vytvořit něco jako Hnutí nezúčastněných zemí (NAM) na steroidech.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/04/9615-cekani-na-konec-sveta.htm

 

Italská imigrační katastrofa: Příliv vetřelců z Afriky den ze dne sílí.

 22. 4. 2023  Igor Veremějev     Italská Rada ministrů rozhodla na návrh ministra civilní ochrany a námořní politiky Nella Musumeciho o vyhlášení výjimečného stavu. Příliv nelegálních migrantů do Itálie vytvořil katastrofální situaci.

    Odkaz:     https://protiproud.info/politika/7148-italska-imigracni-katastrofa-priliv-vetrelcu-z-afriky-den-ze-dne-sili-italska-vlada-si-nevi-rady-populace-v-zemi-se-meni-ve-skolach-az-88-cizincu-kdy-se-prelije-k-nam-otazka-casu-zatim-nas-trenuji-na-ukrajincich.htm

     K tematu také:

     http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1347/leonid-savin-migrace-jako-strategicka-zbran

     http://radimvalencik.pise.cz/1977-celime-pouziti-migracni-zbrane-zatim-uspesne.html

 

Vojna na Ukrajine už má svoje „tajné dejiny“

 23. 04. 2023   Ivan Štubňa        Ruská “Dýka” zasiahla “tieňové velitežstvo” NATO, stovky zahraničných dôstojníkov prišli o život. O tejto téme je v západných médiách dôsledné ticho.

    Odkaz:     https://belobog.sk/vojna-na-ukrajine-uz-ma-svoje-tajne-dejiny/

 

Fiala zdecimoval stavy českých vepřů pod úroveň konce I. světové války! Je horší než Hitler!

 18. 4. 2023  Michael Svatoš, zdroj MaP      V Bruselu tento víkend vypukla velká válka o evropská prasata! Východní pašíci mají být vyhubeni, aby západní vepři přinášeli svým majitelům ještě tučnější dividendy! Evropské země vyvážející potraviny do Česka zrušily a nebo snížily pro své občany daně na potraviny. Opakem je Česko, kde vládne profesor Fiala.

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/04/brusel-chce-vyhubit-ceska-prasata-podle-vlady-usa-je-uz-ted-dovoz-veproveho-do-ceska-nejvetsi-kseft-fiala-zdecimoval-stavy-ceskych-vepru-pod-uroven-konce-i-svetove-valky-je-horsi-nez-hitler

 

Až 80% obsahu korporátních médií je předem zpracovaná propaganda

 18 dubna, 2023  Slovanka      Největší akcionáři jsou vždy stejní: Vanguard a Blackrock. Jejich skutečnými majiteli jsou globalisté z nejvyšší příčky pyramidy moci. Jména jako Rockefeller či Rothschild tam jistě nechybí. Globalisté by nebyli schopni založit tento skrytý monopol, kde by jim všechno patřilo, pokud by neovládali média, jejichž hlavním účelem je manipulace spících mas. A zdá se, že se jim to zatím skvěle daří…

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/04/80-obsahu-korporatnich-medii-je-predem-zpracovana-propaganda/

 

„Voda nie je žudské právo“: WEF nariadilo vládam, aby začali dodáva domácnostiam vodu na prídel

 17/04/2023  Autor: Baxter Dmitrij      Globalistické organizácie organizujú v New Yorku konferenciu o vode ako súčas snahy OSN dosiahnu svojich 17 ciežov trvalo udržatežného rozvoja. Ak by bol plne dosiahnutý a uzákonený zoznam týchto ciežov, globalistická elita by získala úplnú kontrolu nad všetkými žudskými aktivitami. Už nielen emisné povolenky, ale aj povolenky na vodu.

    Odkaz:     https://www.badatel.net/voda-nie-je-ludske-pravo-wef-nariadilo-vladam-aby-zacali-dodavat-domacnostiam-vodu-na-pridel/

 

O JAKOU VÁLKU V SOUČASNOSTI VLASTNĚ JDE?

 20. 4. 2023 | Stanislav A. Hošek      Ukrajinská krize je jednou z horkých fází víc jak sto let existující globální války. Současná horká fáze globální války je bojem vrstvy oligarchů se světovládnými ambicemi, proti mnohonásobně početnějšímu světu po celou historii ovládaných, zneužívaných a vyloženě okrádaných. V mém chápání světa jde tedy o klasický třídní boj, jenže tentokrát v celoplanetárním měřítku.

    Odkaz:     https://www.czechfreepress.info/valky/o-jakou-valku-v-soucasnosti-vlastne-jde.html

 

Banka BRICS má nového lídra a nové plány

 13. duben 2023 | the diplomat     Institucí, v jejímž vedení dojde ke změně, je Nová rozvojová banka (NDB), lidově nazývaná banka BRICS. V jejím čele bude stát bývalá brazilská prezidentka Dilma Rousseffová.

    Odkaz:     https://www.czechfreepress.info/svet-kolem-nas/banka-brics-ma-noveho-lidra-a-nove-plany.html

 

"Velký monolog" zakladatele PMC Wagner Jevgenije Prigožina:

16. duben 2023       Touha vlastenců po spravedlnosti se může špatně odrazit na (ruském)"hlubokém státu", utápějícím se v luxusu a byrokracii, a to je hlavní vysvětlení jakýchkoli problémů vlasteneckých sil uvnitř Ruska. Radikální národní cítění se znovu vynoří. Stát se zbaví byrokracie, procesy se zprůhlední a z Ruska se krok za krokem stane vojenská velmoc, s níž bude muset mezinárodní společenství více než počítat.

    Odkaz:     https://www.czechfreepress.info/rusko/velky-monolog-zakladatele-pmc-wagner-jevgenije-prigozina.html

 

Seymour Hersh: CIA ví, že ukrajinští představitelé okrádají USA o pomoc

15.4.2023   Dave DeCamp     Podle jednoho z odhadů analytiků CIA bylo v loňském roce zpronevěřeno nejméně 400 milionů dolarů. Zpravodajec uvedl, že v Bidenově administrativě „neexistuje žádná strategie pro ukončení války“, a nabídl sžíravou kritiku Blinkena a Sullivana.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/04/9610-seymour-hersh-cia-vi-ze-ukrajinsti-predstavitele-okradaji-usa-o-pomoc.htm

 

Jedna z největších obav Ameriky se naplňuje

Jelena Panina   kuryr      Dnes, když se nám status „hegemona“ Ameriky rozpadá před očima, odborníci ve Washingtonu horečně zvažují, co ještě lze udělat, aby zabránili svým konkurentům z Ruska, Číny, Indie, Brazílie a Afriky, vytvoření fungující osy, která učiní svět multipolárním.

    Odkaz:     http://www.infokuryr.cz/n/2023/04/15/jedna-z-nejvetsich-obav-ameriky-se-naplnuje/

 

Prvý bol Gagarin: Čo ale Sovieti celé desaročia tajili?
 12.4. 2023  Robert Merva     
Raketa s kozmickou loďou Vostok 1 odštartovala z kozmodromu Bajkonur bez problémov. Let prebehol bez akýchkožvek problémov. Až keď sa automaticky zapol motor brzdenia, nastali problémy.

    Odkaz:     https://belobog.sk/prvy-bol-gagarin-co-ale-sovieti-cele-desatrocia-tajili/

 

Macron se vrátil z Pekingu jako jiný člověk

11. dubna 2023  Ljuba Stěpušová      Macron prohlásil, že je třeba se zbavit závislosti na dolaru a bránit “strategickou autonomii” Evropy.

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/04/macron-se-vratil-z-pekingu-jako-jiny-clovek

 

V USA vládne hluboký rozkol a pomalá občanská válka

Dmitrij Mikheev „Jestliže po staletí anglosaská elita ovládala Spojené státy, měla ve svých rukou průmysl a mocenský aparát a všechny nepokoje otroků, indiánů a všemožné pracovní nepokoje byly potlačeny a zahnány do hlavního proudu.

    Odkaz:     http://www.infokuryr.cz/n/2023/04/03/v-usa-vladne-hluboky-rozkol-a-pomala-obcanska-valka/

 

Absolutní selhání: Macron jede prosit do Pekingu.

 5. 4. 2023     Petr Akopov     Macron musel přibalit Lejnovou. Čína může zprostředkovat zastavení bojů na Ukrajině. Washington ale válku proti Rusku potřebuje. Jak vyskočit z pasti? Sebevražda Západu na pokračování.

    Odkaz:     https://protiproud.info/politika/7116-absolutni-selhani-macron-jede-prosit-do-pekingu-musel-pribalit-lejnovou-cina-muze-zprostredkovat-zastaveni-boju-na-ukrajine-washington-ale-valku-proti-rusku-potrebuje-jak-vyskocit-z-pasti-sebevrazda-zapadu-na-pokracovani.htm

 

Ak dolár stratí status rezervnej meny, nastane úplný ekonomický kolaps (Západu)

 4.4. 2023  Ethan Huff, naturalnews.com      Podža prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina krajiny BRICS, medzi ktoré patrí Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika, práve teraz spolupracujú na vytvorení a predstavení novej globálnej rezervnej meny, ktorú nebudú ovláda skorumpované západné mocnosti tak, ako je teraz ovládaný americký dolár.

        Odkaz:     https://www.badatel.net/byvala-namestnicka-ministerstva-financii-usa-ak-dolar-strati-status-rezervnej-meny-nastane-uplny-ekonomicky-kolaps/

 

Právny fašizmus globálnej kapitálovej politiky. Rusko musí pomôc Západu

 5. apríl 2023   Dmitrij Orechov     USA otvorene vyhlásil spoluprácu medzi Ruskom a Čínou nielen za “hrozbu”, ktorá nebola predtým, ale aj za “podkopávanie svetového poriadku”.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/04/05/pravny-fasizmus-globalnej-kapitalovej-politiky-rusko-musi-pomoct-zapadu/

 

Kdo stojí za válkou na Ukrajině?

 5. dubna 2023  Benjamin Abelow  přeloženo                   USA a Západ v posledních třech desetiletích „tvrdě pracovaly“ na uskutečnění této války. Co udělali?   - Rozšířili NATO ;   - Odstoupili od smlouvy o antibalistických raketách;   - Podnítili převrat na Ukrajině. 

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/04/kdo-stoji-za-valkou-na-ukrajine

 

Rozvoj mezinárodního dopravního koridoru „Sever-Jih“

 18.3. 2023   Vladimir Čučkin      V plánu je za 38,2 miliard dolarů investičních prostředků na jejich realizaci. Z nich je potřeba 35 % na rozvoj dopravní infrastruktury „Sever-Jih“ v Rusku a 34 % v Indii. Na Kazachstán připadá 16,5 % celkových nákladů.

    Odkaz:     https://outsidermedia.cz/svet-ruskyma-ocima-703/

 

Libye bude, ve srovnání s EU, vypadat jako park oddechu:

22.03.2023  Федеральное агентство новостей     Ruský amerikanista Drobnickij předpověděl budoucnost EU po pádu rezervní měny (dolaru)

    Odkaz:     https://dzen.ru/a/ZBrUH8CCI1G2zPik

    Celý text:      Libye-jako.doc

 

Lidská práva v americkém stylu se stala „americkou noční můrou“

 29.3. 2023     Zpráva o porušování lidských práv ve Spojených státech za rok 2022“, kterou vydala čínská strana dne 28. března, odhalila světu pravdu.     Odkaz:     https://czech.cri.cn/2023/03/29/ARTIGBY6SH9N7U20OLWrjTap230329.shtml

 

6 faktov dokazujúcich, že špeciálna operácia na Ukrajine bola pre Rusko nutná

30. marec 2023  Vladimír Mikunda  (AM)      Existujú údaje, dokazujúce, že Rusko nesmelo so zásahom proti banderovskému režimu Ukrajiny otáža.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/03/30/6-faktov-dokazujucich-ze-specialna-operacia-na-ukrajine-bola-pre-rusko-nutna/

 

Zahraniční žoldáci v ozbrojených silách Ukrajiny: kdo jsou, kolik dostávají a proč jdou na Ukrajinu

Pavel Kotov   kuryr      Britské noviny Times v jedné ze svých nedávných publikací hovořily o ukrajinské speciální skupině, která bojuje v úzké koordinaci s CIA.

    Odkaz:     http://www.infokuryr.cz/n/2023/03/24/zahranicni-zoldaci-v-ozbrojenych-silach-ukrajiny-kdo-jsou-kolik-dostavaji-a-proc-jdou-na-ukrajinu/

 

Po Rusku už aj Severná Kórea vlastní torpédo na vytvorenie „rádioaktívneho cunami“

25. marec 2023  Karol Jerguš (AM) Severná Kórea     USA pokračujú v implementácii programu na vytvorenie hypersonických zbraní a snažia sa dobehnú Rusko a Čínu a Severnú Kóreu.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/03/25/severna-korea-testuje-dron-na-vytvorenie-radioaktivneho-cunami/

    K textu také:      Zprava.pdf 

 

Už je naplánovaná ďalšia „pandémia“: SARS + HIV + H5N1 (vtáčia chrípka)

 26/03/2023 Autor: Ethan Huff       Že očkovací giganti ako GlaxoSmithKline (GSK), Moderna a CSL Seqirus nedávno agentúre Reuters povedali, že už začali alebo sa chystajú zača testova nové „vakcíny“, ktoré sú určené na boj s hypotetickou „zmutovanou“ verziou vtáčej chrípky, ktorá sa bude prenáša medzi žuďmi.

    Odkaz:     https://www.badatel.net/uz-je-naplanovana-dalsia-pandemia-sars-hiv-h5n1-vtacia-chripka/

 

Záchrana banky Credit Suisse dokazuje, že celý západný finančný systém je grandiózny podvod

 21/03/2023 Autor:  Mike Adams, Natural News     Na základe kombinácie núdzového bail-in (prevzatie banky, zabavenie vkladov) a bail-out (poskytnutie hotovosti), ku ktorej došlo včera vo Švajčiarsku, teraz vieme, že celý západný finančný systém je jeden vežký podvod.

    Odkaz:     https://www.badatel.net/zachrana-banky-credit-suisse-dokazuje-ze-cely-zapadny-financny-system-je-grandiozny-podvod/

 

„Kroupa se rozvalil a volal Kolářovi.“ Učitelka vyhozená za Ukrajinu promlouvá

 23.03.2023 | Rozhovor    Vyhodili ji ze školy za nahrávku z hodiny, kde v roce 2022 údajně dezinformovala děti o válce na Ukrajině.

    Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/-Kroupa-se-rozvalil-a-volal-Kolarovi-Ucitelka-vyhozena-za-Ukrajinu-promlouva-732850

 

 

HLAVNÉ BODY ZO SPOLOČNÉHO VYHLÁSENIA PREZIDENTOV RUSKA A ČÍNY

 22. března 2023     – Rusko a Čína sú presvedčené, že v jadrovej vojne nemôže by víazov a nikdy sa nesmie vies;  ... – Rusko a Čína posilnia spoluprácu v oblasti požnohospodárstva s ciežom zabezpeči potravinovú bezpečnos; ... – Rusko a Čína trvajú na tom, že NATO musí prísne dodržiava obranný charakter svojej organizácie a rešpektova suverenitu ostatných krajín; ...

    Odkaz:     https://cz24.news/putin-cinsky-plan-pre-ukrajinu-mozno-povazovat-za-zaklad-riesenia-konfliktu-hlavne-body-zo-spolocneho-vyhlasenia-prezidentov-ruska-a-ciny/

 

Sílící bouře na Ukrajině předznamenává zkázu Západu

  23.3.2023   Plukovník MacGregor     Krize americké národní moci začala. Zatímco ruské provádění opotřebovávací války fungovalo skvěle, americké a evropské vojensko-průmyslové kapacity nedokážou držet krok s ukrajinskými požadavky na munici a vybavení.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/03/9598-silici-boure-na-ukrajine-predznamenava-zkazu-zapadu.htm

 

Černá díra v ekonomice USA

 6.2. 2023   Valentin Katasonov   Překlad  st.hroch      Rozpočet "deepstate" pochází ze dvou hlavních zdrojů: z příjmů CIA a dalších amerických zpravodajských služeb z obchodu s drogami a nelegálního obchodu se zbraněmi a z mimořádných zisků vojensko-průmyslového komplexu.

       Odkaz:        https://www.fondsk.ru/news/2023/02/06/chernaja-dyra-v-ekonomike-ssha-58421.html

    Celý překlad:      Cerna-dira.doc

 

Informační cyklon

 20. 3. 2023 Janinna     Nedávný incident s čínským balónem Spojené státy rozzlobil. Začátkem února USA uvalily sankce na 6 čínských společností. Čína v reakci na to učinila bezprecedentní krok a zasáhla do posvátna – do dvou největších amerických výrobců zbraní.

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/spojene-staty-zasypal-snezny-armagedon-indie-zasadila-zapadu-necekany-energeticky-uder-a-cina-nici-americky-vojensko-prumyslovy-komplex/

 

Žen–min ž´-pao:  “Rusko a Čína – partnerství pro budoucnost”.

 20. března 2023   Vladimír Putin   Rusko-čínské vztahy dosáhly nejvyšší úrovně ve své historii a nadále sílí, svou kvalitou převyšují vojensko-politické aliance z dob studené války.

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/03/zen-min-z-pao-rusko-a-cina-partnerstvi-pro-budoucnost

 

Neznámá historie země, kterou vysmívají a pomlouvají téměř všichni (západomilové)

 21. 3. 2023 Peter 008    Alexander Tjurin     Amerika (po 2. světové válce) nenechala na pokoji žádný stát, který se snažil vymanit ze sféry Západu. Dne 23. června 1950 zahájily jihokorejské síly masivní bombardování severokorejského území a 25. června zahájily ofenzivu v několika směrech. Severní Koreji nezbývá než bojovat o existenci v mimořádně obtížné geopolitické situaci, v izolaci, v obtížných přírodních a klimatických podmínkách, ale to se jí daří docela dobře.

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/blog/neznama-historie-zeme-kterou-vysmivaji-a-pomlouvaji-temer-vsichni/

     Zpráva mezinárodní ženské komise pro vyšetření zvěrstev spáchaných  

      americkými a lysinmanovskými vojsky              Zprava.pdf

 

Brazílsky prezident Lula navštívi Čínu s ciežom “posilni hospodárske väzby”

 19. marca 2023 HSP/globaltimes  Peking     Ako zástancovia multilateralizmu lepšie a hlbšie bilaterálne vzahy medzi Čínou a Brazíliou určite prispejú k mieru a spravodlivosti medzinárodného poriadku.

    Odkaz:     https://www.hlavnespravy.sk/brazilsky-prezident-lula-navstivi-cinu-s-cielom-posilnit-hospodarske-vazby/3081042

                       https://www.pokec24.cz/politika/usa-jsou-ohromeny-prijetim-iranskych-valecnych-lodi-v-brazilii/

 

Čečenský prezident Ramzan Kadyrov vysvetlil podstatu novej taktiky ruských síl v bojoch na Ukrajine

 16. marec 2023 Konštantín Olšanský (AM)    Teraz sa tempo oslobodzovania spomalilo – zároveň sa na znovu obsadených územiach ruské jednotky „kompetentne posilňujú“. Znížili sa aj straty ozbrojených síl, intenzita úderov proti Ozbrojeným silám Ukrajiny zo strany operačno-taktického a armádneho letectva, raketových síl a delostrelectva nielenže neklesá, ale iba rastie.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/03/16/cecensky-prezident-ramzan-kadyrov-vysvetlil-podstatu-novej-taktiky-ruskych-sil-v-bojoch-na-ukrajine/

 

Šokující „Stanovisko Národní rozpočtové rady"

 12. březen 2023   Radim Valenčík     Národní rozpočtová rada počítá s tím, že díky snížení valorizace po dobu osmi let (!) se každý rok ušetří na důchodcích 0,36 % HDP. To znamená, že po dobu osmi let důchodcům sníženou částí valorizace oproti legitimnímu závazku stát ukradne jednu desetinu penzí!

    Odkaz:     https://radimvalencik.pise.cz/10806-sokujici-stanovisko-narodni-rozpoctove-rady.html

 

Velký ruský byznys se musí rozhodnout, na které straně stojí

 15.3. 2023   Jurij Afonin  Velký byznys v předních kapitalistických zemích chápe potřebu sdílet (část zisku), ale z nějakého důvodu je tato myšlenka odmítnuta v Rusku, nástupci SSSR.

    Odkaz:     https://kprf.ru/party-live/cknews/217338.html

   Pozn. spr. webu:  Hlavní fronta boje ruských vlastenců, ruských pokrokových sil, není na Donbasu. Hlavní je vnitřní boj s domácími zrádcovskými hrabivými západomily v podnikových strukturách a státních institucích. S chruščovovskými, gorbačovskými a jelcinovskými pohrobky.

 

MAP 1625 Putinův nový “Zbrojař”! Seznamte se! USA nemají radost z jeho jmenování!

/ Vložil(a): Michael Svatoš     Nový, v neděli 12.března jmenovaný ministr obrany Číny Li Shangfu! Li Shangfu je zastáncem vyzbrojování Ruska. Li Shangfu prošel špičkovými velitelskými funkcemi v kosmickém a strategickém raketovém sboru, a v roce 2017 se stal šéfem výzbrojního úřadu Čínské armády. Technicky zaostalou čínskou armádu za 6 let přivedl k naprosté technologické kompatibilitě s Ruskem a USA.

    Odkaz:     https://www.michalapetr.com/map-1625-putinuv-novy-zbrojar-seznamte-se-usa-nemaji-radost-z-jeho-jmenovani/

 

Jsme svědky smrtelných záchvatů unipolární hegemonie USA

Ella Mistrenko        „Je čas, aby Američané přehodnotili své představy o globálním vedení USA  píše publicista George D O’Neill Jr. Připomíná, že Spojené státy nebyly vždy „dominantní světovou velmocí“, stalo se tak až po rozpadu Sovětského svazu.

    Odkaz:     http://www.infokuryr.cz/n/2023/03/14/jsme-svedky-smrtelnych-zachvatu-unipolarni-hegemonie-usa/

 

OKUPACE

 15. 3. 1939 německá vojska překročila hranice po Mnichovská zradě západních „přátel“ ohryzaného území naší země a následně zde byla vyhlášena okupační správa a Protektorát Čechy a Morava.  V Mimoni 15. 3. 2020, Miroslav Starý

    Celý text:      Okupace.doc

 

Kolaps bank v USA se nedá zastavit… co bude následovat?

 12.3. 2023   Od St Hroch      Ve čtvrtek 9. března ztratily banky JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup a Wells Fargo během jediného dne obchodování 52 miliard dolarů ze své hodnoty. Dost pravděpodobně jde o začátek nové globální finanční krize.

    Odkaz:     https://belobog.sk/kolaps-bank-v-usa-se-neda-zastavit-co-bude-nasledovat/

 

ITER má další cívku poloidálního pole

 10. února 2023     Ruská cívka poloidálního pole PF1 konečně dorazila na místo stavby prvního na světě mezinárodního experimentálního termojaderného reaktoru ITER ve Francii.

    Odkaz:     https://atominfo.cz/2023/02/iter-ruska-civka-pf1-jela-jela-az-dojela-do-cadarache/

 

Kanárek v uhelné šachtě …

 8.3. 2023  Alexander Losev    Deficit v USA jen za únor skoro 300 mld. usd, ke květnu stoupne k půl bilionu. Celkový dluh ve světě překračuje 300 bilionů. Guttierres dokonce prohlásil, že dluhový problém je dnes tím největším problémem, který může světovou ekonomiku vyhodit do povětří.

    Odkaz:     https://belobog.sk/kanarek-v-uhelne-sachte/

 

„Nedostatek jídla v Česku. Potvrzuji. Role USA.“ Odhalena budoucnost

 6.3. 2023   | Reportហ    Zdeněk Jandejsek zdůraznil problém kolem vepřového masa i ovoce a vysvětlil, proč nepokládá za dobré řešení dovoz potravin... „Za stavu, kdy nedostatkem potravin trpí, celkově sečteno, miliardy lidí – Asie, Afrika a Jižní Amerika, přichází na řadu Evropa!“

    Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/-Nedostatek-jidla-v-Cesku-Potvrzuji-Role-USA-Odhalena-budoucnost-731156

 

Velké činy, úspěchy a vítězství Stalina

budou žít po staletí!

 5.3. 2023  5. března v den 70. výročí úmrtí I.V. Stalina G.A. Zjuganov vystoupil před novináři:  Stalin neodešel ze života. Jeho velké činy a úspěchy, jeho slavná vítězství žily a budou žít po staletí!

    Odkaz:     https://kprf.ru/party-live/cknews/217129.html

    Celý překlad:      Dela-Stalina.doc

 

Belgie: Protest zemědělců proti zelené politice EU se vyplatil, vlámská vláda padla

 9 března, 2023   Slovanka      V Belgii stačil jediný protest na to, aby padla regionální vláda Flander. Změny byly z velké části vyvolány tlakem zelené agendy na úrovni Evropské unie, kdy blok donutil regionální i národní vlády na celém kontinentu k zavedení opatření omezujících používání hnojiv na bázi dusíku.

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/03/belgie-protest-zemedelcu-proti-zelene-politice-eu-se-vyplatil-vlamska-vlada-padla/

 

Belgie: Protest zemědělců proti zelené politice EU se vyplatil, vlámská vláda padla

 9 března, 2023   Slovanka      V Belgii stačil jediný protest na to, aby padla regionální vláda Flander. Změny byly z velké části vyvolány tlakem zelené agendy na úrovni Evropské unie, kdy blok donutil regionální i národní vlády na celém kontinentu k zavedení opatření omezujících používání hnojiv na bázi dusíku.

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/03/belgie-protest-zemedelcu-proti-zelene-politice-eu-se-vyplatil-vlamska-vlada-padla/

 

Plán na zničení Ameriky

 6.3.2023 Mike Whitney    V Americe máme problém s oligarchy, který je mnohem větší než problém s oligarchy, kterému čelil Putin, když se v roce 2000 stal prezidentem. Tito oligarchové rozšiřují svůj vliv z trhů, financí a obchodu na politiku, sociální otázky a dokonce i na veřejné zdravotnictví. Chtějí vše srovnat se zemí a začít znovu. To je jejich základní "herní" plán.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/03/9572-plan-na-zniceni-ameriky.htm

 

Jindřich Kulhavý: Krátce ke konání vlády

Jindřich Kulhavý  Schválením snížení valorizace důchodů ukázala Pětikoalice svou neúctu k seniorům a