STARŠÍ ČLÁNKY

 

     Hlavní stránka:      http://www.conematevedet.cz/Index.htm

 

     Starší články před r. 2020 :      http://www.conematevedet.cz/Bylo-do-2019.htm

 

 

 

80. výročie: Ako USA zlikvidovali nadvládu

 

Vežkej Británie nad svetom?

 

 30. september 2021 , Vladimír Mikunda (AM) , USA     Vežmoci využili 2. sv. vojnu nielen na porážku Nemecka, Talianska a Japonska s ich spojencami, ale aj na vybavenie si iných „účtov“. USA mienili v medzivojnovom období porazi V. Britániu hoci aj vojensky. Avšak 2. svetová vojna im ponúkla elegantnejšie riešenie. V. Británia potrebovala od USA cestou programu Lend-Lease trikrát viac vojnovej pomoci ako ZSSR (získala tovar za 31,4 mld. USD oproti ZSSR, ktorý prijal pomoc v hodnote 11,3 mld. USD).

     14. augusta 1941 prezident USA Franklin Roosevelt a predseda britskej vlády Winston Churchill podpísali Atlantickú chartu, ktorá vyhlasovala pre všetkých rovnoprávnu dostupnos „k obchodu a ku svetovým surovinovým zdrojom“. Nebolo to z lásky k žuďom, ale z pohnútky zabezpeči po vojne ďalšie trhy pre americké tovary. Musel by na to zničený monopolný systém a svojské riadenie britského koloniálneho obchodu. Britský finančný systém bol v tom čase už takmer v ruinách kvôli americkým úverom a dravému projektu Lend-Lease. Zostávalo len jediné, zákonodarne sa zbavi pozostatkov ríše. Churchill bol zúrivý, napriek tomu musel ustúpi, hoci sa chytal každej formulácie s nádejou, že cestou náhrady alebo presunu slov dosiahne zmenu zmyslu. Nepodarilo sa.

 

     Odkaz:  https://www.armadnymagazin.sk/2021/09/30/80-vyrocie-ako-usa-zlikvidovali-nadvladu-velkej-britanie-nad-svetom/

      Celý text:    USA-proti-Britanii.doc

 

 

 

Maršal Malinovskij sa vrátil na Slovensko

 

(Odhalenie jeho sochy v Starom Tekove)

 

 27.9. 2021 , Martin Krno (noveslovo.sk)     V susedných krajinách strhávajú pomníky sovietskym vojvodcom, u nás v areáli súkromného vojenského múzea v Starom Tekove 25. septembra odhalili sochu maršala Rodiona Jakovleviča Malinovského (1898 – 1957). Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili aj predstavitelia SZPB z Nitrianskeho a Bratislavského kraja. Ako sa pre Bojovník vyjadril ich hlavný organizátor Jozef Hostinský, ktorý poskytol pre novú sochu svoj súkromný, no verejnosti prístupný pozemok, verí, že budúci rok sa toto najmasovejšie podujatie svojho druhu na Slovensku obnoví. Takže sa máme na čo teši.

     Začiatkom 90. rokov v mnohých mestách na Slovensku a na Morave, ktoré oslobodili vojská 2. ukrajinského frontu, zrušili názvy námestí a ulíc pomenovaných podža neho aj na základe tvrdení samozvaných odborníkov na dejiny, že ako minister národnej obrany ZSSR nesie zodpovednos za inváziu vojsk štátov Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968. Pritom maršal zomrel 31. marca 1967. Pomník maršalovi neodhalili v Starom Tekove náhodou. Práve v týchto miestach sa začala Bratislavsko-brnianska operácia a štyri kilometre odtiaž mala svoj štáb.

 

     Odkaz:  http://www.srspol.sk/clanek-marsal-malinovskij-sa-vratil-na-slovensko-odhalenie-jeho-sochy-v-starom-tekove-23182.html

      Celý text:    Socha-Malinovskeho.doc

 

 

Mnichovská dohoda, Křišálová noc,

 Protektorát Čechy a Morava,

boj o Moskvu a maršál Koněv

 

 V jednom dokumentu o Mnichovu 1938 se mj. říká: „Bismarck řekl, že Čechy jsou klíčem k ovládnutí Evropy. Ale Praha je daleko od Londýna a Bismarkcova slova neznamenala nic pro britské ministry zahraničí, kteří měli pocit, že války v tak odlehlých koutech světa se britského impéria netýkají.

     Nakolik jsou české země klíčem k ovládnutí Evropy, nebudu soudit, každopádně se ale role Prahy opět jeví klíčová v tom smyslu, jako by se Češi z tehdejší zrady Západu vůbec nepoučili. Dnes už víme, že Mnichovská dohoda vůbec nebyla o zachování míru, ale naopak byla o otevření válečné cesty k Hitlerovu tažení na Rusko. Historie se opakuje a český národ opět hledá spojence tam, kde už jednou zažil zradu. Naštěstí se to netýká celého českého národa. Případná další válka s Ruskem nebude probíhat v zájmu těch, kteří přisluhují Západu, ale v zájmu toho jednoho procenta mocných, které i bez toho dnes vlastní už téměř polovinu světových zdrojů.

 

     Odkaz:  https://outsidermedia.cz/mnichovska-dohoda-kristalova-noc-protektorat-cechy-a-morava-boj-o-moskvu-a-marsal-konev/

      Celý text:    Klic-k-ovladnuti.doc

 

 

 

Soudci se nemusí očkovat

 

 27. září 2021 | Vladimíra Bošková     Ti američtí. Přitom rozhodují o stížnostech lidí, jimž prezident Biden nařídil povinnou vakcinaci. Podle odborníků prezident - právník obchází řádnou legislativní cestu. Prezident podepsal vládní nařízení, které vyžaduje od všech federálních zaměstnanců exekutivní oblasti, aby se očkovali. Z povinného očkování pro federální zaměstnance (a smluvní subjekty) jsou vyjmuti členové Kongresu se svým personálem i soudci či celá justiční oblast.

     Za 50 let existence zákona OSHA se jen zcela výjimečně vydaly předpisy v mimořádném režimu - a významnou část z nich zrušily soudy. Pokud Bidenova administrativa, resp. ministerstvo práce, neuplatnily mimořádné opatření v rámci zákona OSHA v době, kdy byl v USA vyšší počet hospitalizací a úmrtí v souvislosti s covid-19, než je tomu nyní, pak není požadavek na očkování ve vztahu k zaměstnání urgentní ani dnes. I profesor práv R. Field, odborník na veřejné zdraví Drexelovy univerzity, poukázal na neadekvátnost "mimořádného přechodného" předpisu pro různá pracoviště.

 

     Odkaz:  https://www.czechfreepress.cz/amerika/soudci-se-nemusi-ockovat.html

      Celý text:    Soudci-nemusi.doc

 

 

 

Moskva a Peking varují Indii, že bude lichá

 

 28.09.2021 Pjotr Akopov , překlad: st.hroch     Těžiště globální geopolitiky se definitivně přesunulo do indicko-pacifické oblasti a události posledních dní to ukazují zcela jasně. Včera se ve Washingtonu konal první osobní summit QUAD, čtyřstranného strategického dialogu o bezpečnostních otázkách, který spojuje USA, Indii, Austrálii a Japonsko. Washington se bude snažit vtáhnout do této organizace další země, především proto, aby vedl protičínskou a protiruskou politiku.

     Při budování nového světového řádu hraje Indie velmi důležitou roli a její strategické zájmy a vize globální architektury se do značné míry shodují se zájmy Ruska a Číny. Její účast v BRICS a ŠOS proto není náhodná. Ano, Amerika a Indie mají společný zájem na zadržování Číny, ale jejich postoje jsou velmi odlišné. Indický strach z Číny má tedy velmi často „velké oči“ právě proto, že Dillí je nabízeno dívat se na Peking skrze cizí, atlantistické brýle. Dillí nyní hraje velmi riskantní hru. Moskva se domnívá, že takové hry jsou špatné nejen pro třístranné vztahy, ale i pro samotnou Indii.

 

     Odkaz:  https://outsidermedia.cz/moskva-a-peking-varuji-indii-ze-bude-licha/

      Celý text:    Varovani-Indii.doc

 

 

 

Mnichovská smlouva 1938

 

 Ve dnech 29. - 30. září 1938 podepsali v bavorské metropoli Mnichovskou smlouvu, právně stvrzující předání „Sudet“ Německu, Hitler, Mussolini, Chamberlain a Daladier. Dne 1. října 1938 německá vojska vstoupila do československého pohraničí. Když němečtí generálové obhlíželi pohraniční opevnění, mohli jen pokyvovat hlavami: Měli jsme veliké štěstí, že se našemu führerovi podařilo všeho dosáhnout mírovou cestou. Dobývání takových pevností by si vyžádalo životy spousty vojáků. Proto západní diplomaté, střízlivě hodnotící do té doby skromné možnosti Wehrmachtu, odhodlaně trvali na bezpodmínečném odevzdání Československa!

     Tak kdo u všech všudy daroval Hitlerovi Prahu a Vídeň? To je velmi jednoduchá otázka. Udělali to Ti, kdo v rozporu se svou trvalou pozicí „náhle" dovolili, aby Rakousko bylo připojeno k Říši. Udělali to Ti, kdo v rozporu s mezinárodním právem všemi způsoby bránili právoplatné španělské vládě porazit povstalce a sveřepě „neviděli" německou a italskou pomoc generálu Francovi. Udělali to Ti, kdo v rozporu se svou spojeneckou povinností Československu nepomohli, nýbrž naopak, udělali vše pro to, aby kapitulovalo.

     Následujícího dne po podpisu Mnichovské dohody podepsaly Velká Británie a Německo dodatečnou dohodu. „Německý führer a kancléř s anglickým premiérem dosáhli dohody v tom, že otázka anglo-německých vztahů má prvořadý význam pro obě země i pro Evropu," deklaroval dokument. „Dohoda podepsaná včera večer a anglo-německá námořní dohoda" byly vnímány čelními představiteli jako „symbol odhodlání" obou národů „nikdy nebojovat jeden proti druhému"! To znamená, že svou vojenskou moc má Hitler směřovat jen po souši a námořní dominanci Británie nic hrozit nemá. A kam se vypraví pozemní hordy německého Wehrmachtu, to je „ostrovanům" úplně jedno...V prosinci 1938 si podobnou dohodu mezi sebou vyměnily Francie a Německo.

     Výňatky z knihy N. V. Starikova – „Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina“

 

      Celý text:    Mnichovska-smlouva-1938.doc

 

 

 

A proč na Západ? To neumíme být sami sebou?

 

25.9.2021 , Jaroslav Tichý     Existuje u nás určitý typ lidí, který potřebuje neustále někam „patřit“. Jednou na Východ, teď zase na Západ. Hezky podle konjunktury. Určité skupiny zbohatlíků či těch, kteří chtějí prostřednictvím přisluhování cizím zájmům teprve zbohatnout či dostat se z tohoto důvodu na „teplá místa“, si hrají na šlechtu. Označují sami sebe přitom za elitu. Tuto skupinu osob lze v zásadě rozdělit do 2 podskupin na:   - Lidi patřící k uchovatelům amerických hodnot a služby pro cizí zemi...   - Lidi připravené sloužit cizím pánům v naší zemi. A potřebují mít k tomu svého pána. Jak jinak než ze Západu. „Uchovatelům západních hodnot“ bych doporučoval poznávací cestu na ten vysněný Západ. Ta druhá podskupina (ochotná „sloužit do roztrhání těla“) bude dokazovat, že je nám třeba osvíceného panovníka, nebo naše národy si již dlouho samy neumějí vládnout. Za situace nízkého uvědomění a aktivity našich občanů se jim to bude hůře vymlouvat. Žádná z obou podskupin nehájí  naše národní zájmy, právě naopak. Pracují vyloženě a nepokrytě pro cizí zájmy.

     V západních zemích můžeme průběžně pozorovat - značné ekonomické problémy; - migrační krizi; – depopulaci Evropy; – deindustrializaci; - orientaci na Great reset ( na 500 mil. přeživších osob bez majetku, avšak s čipem v těle a v pozici dálkově ovládaných otroků ...) Jde o globální útok na samotnou existenci lidstva na planetě Zemi. Snahy politických stran reprezentujících tuto podskupinu lidí směrovat nás neustále tam, kde jsou větší problémy než u nás doma, se jeví jako nelogické a krajně podezřelé. Dochází tak u nás k zásadní kolizi přetrvávajícího ideologického tmářství s realitou vývoje na Zemi. Buďme již konečně sami sebou! Vystupme proto z EU. Systémová změna je totiž nutná! Využijme toho a buďme již konečně sami sebou! A nestyďme se být Čechy, právě naopak. Doba národních států se vrací a éra Slovanů rovněž!

 

     Odkaz:  https://www.pokec24.cz/nezarazene/a-proc-na-zapad-to-neumime-byt-sami-sebou/

      Celý text:    Proc-na-Zapad.doc

 

 

 

Toto je za cenzurou o covidu. Kšefty.

Vakcinační „postižení“ i u mladých lidí...

 

25.9. 2021     Podplukovník ve výslužbě a lékař Marek Obrtel, otevřeně promluvil o covidovém terorismu, škodlivosti vakcinace a vakcinačním postižení,... :  Když odezněla ona první etapa „covidového bioterorismu“, kdy jsme nebyli zorientováni, najednou jsem zjišoval, že věci jsou jinak. První linie až na čestné výjimky své pacienty zcela opustila, zanechala je napospas covidové hysterii a Paralenu a oni pak končili na „árech a jipkách“. Do zdravotnictví vstoupily těžké kšefty mocných, završené nepovinně povinnou vakcinací jako jediným spásným postupem!

     Medicína v minulosti díky vakcínám vymýtila různé „choroby zabijáky“. To však byly vakcíny, které vyráběl ÚSOL nebo SEVAC. Byznys nehrál skoro žádnou roli a pokoutní úmysly neměly prostor. To však není dnešní situace a COVID-19 je toho zářným příkladem (a není sám). Vakcíny proti COVID-19, pokud se dají nazývat vakcínami, jsou jednoznačně „experimentální látkou“, naprosto neodzkoušenou, s mnoha známými a přiznanými a s ještě více potenciálně možnými a pravděpodobnými nežádoucími účinky. Ty se začínají významně projevovat, ale jsou kryty informačním embargem a cenzurou a naprostou profesní slepotou zdravotníků a slepou důvěrou lidí.

    Jasně  jsem si uvědomil, v jak šílené situaci se naše země nachází, jak jsme naprosto „zblblí“, bezbranní a vydíratelní, pácháme jako národ a společenství sebevraždu v přímém přenosu, a ještě si za ni platíme.

 

     Odkaz:  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Toto-je-za-cenzurou-o-covidu-Ksefty-Vakcinacni-postizeni-i-u-mladych-lidi-Ohromujici-zpravy-od-primare-ze-zachranky-678151

      Celý text:    Zpravy-od-Obrtela.doc

 

 

 

„Doba velkých rozhodnutí“

 

 26.9. 2021 Janinna      Andrej Ilnitskij, poradce Sergeje Šojgu, ve svém článku „Doba velkých rozhodnut퓠vyjadřuje zajímavé myšlenky o budoucnosti Ruska:  Rusko vyčerpalo čas a sociální zdroje setrvačného vývoje. Přichází čas velkých rozhodnutí a velkých projektů. Právě nadcházející globální krize je šancí na oživení Ruska jako jednoho ze světových lídrů 21. století. Stav ruské armády a vojensko-průmyslového komplexu, prudce zvýšená úroveň zabezpečení potravin, tisíce let historických zkušeností, a co je nejdůležitější – vzdělání, moudrost, vášeň a mobilizační schopnosti vlastní ruskému lidu, dávají Rusku historickou šanci. Pro zbytek potenciálních světových hráčů bude budoucnost – horší.

     Nyní vytvořená strategie koncentrace zdrojů v megacity, vnucená Rusku zvenčí, odporuje jeho civilizačnímu kódu... Americký analytik, který předpověděl krizi v roce 2008, Nassim Taleb, předpověděl krizi megacity, katalyzovanou epidemií covid. Napsal: „Narůstá trend, který „zabije města“ – lidé se začnou masivně přesouvat z megacity do malých měst a venkovských oblastí.“ Právě s rozvojem Sibiře se z Moskevské Rusi stalo Rusko – velká euroasijská velmoc. Sibiř je klíčovým spojovacím regionem mezi Arktidou, Dálným východem, střední Asií a evropskou částí Ruska. Podstatou navrhovaného Velkého Projektu je zachování a zhodnocení země a národa Ruska. Tuto strategii navrhl prezident V.V. Putin v Poselstvích a je zakotvena v dodatcích k Ústavě.

 

     Odkaz:  https://www.pokec24.cz/politika/doba-velkych-rozhodnuti/

      Celý text:    Doba-rozhodnuti.doc

 

 

 

Iluze trhu jako Systému

 

 23.9. 2021     To, co platí například v biologii, v mechanice, elektronice nebo chemii, podobně platí i v mezilidských vztazích a potažmo i v ekonomických „systémech“. Systém je  1. Soustava vzájemně funkčně reagujících a spolupracujících prvků;  2. I jejich spolupráce být cílevědomě a účelně řízena;  3. Systém musí být zajištěn proti nepříznivým podmínkám i proti nesprávné obsluze. Právě ta povinně nutná vzájemná spolupráce jednotlivých elementů takového „systému“ je v tomto (liberálním kapitalistickém) trhu vždy soustavně rozbíjena dílčími zájmy jeho jednotlivých činitelů zaměřenými (namísto spolupráce) jen na konkurenci.

     Finančně-bankovní a korporátní elity kapitalismu si časem uvědomily, že pomocí krizí a propagandy „krizového“ strašení lidu lze právě těch krizí výborně využít a tím lidi docela pohodlně ovládat. Má-li někdo představu pojmu Systému v množině vzájemně si konkurujících prvků zvané neřízený Trh, tak je to jen nábožensky tržně věřící naivka, který neví, že trh nelze ve své podstatě nikdy pokládat za nějaký systém, který je schopen sám sebe regulovat směrem k trvalé vlastní stabilitě.

 

     Odkaz:  https://outsidermedia.cz/iluze-trhu-jako-systemu/

      Celý text:    Iluze-trhu.doc

 

 

Covid exploduje v nejproočkovanější

 

zemi světa – v Izraeli

 

 18.9. 2021 , P. C. Roberts. , Vox Populi  Překlad:Lubomír Man     84 procent obyvatelstva Izraele nad 12 let bylo očkováno. A v úterý 14. září novinyTimes of Israel oznámily, že současná vlna onemocnění Covidem překonává všechny vlny předcházející. 10 000 nových případů napadení Covidem bylo diagnostikováno během jediného dne“. A nákaza i nadále roste.

     Z izraelské zkušenosti vyplývají tři možnosti. Buď vakcína firmy Pfizer proti Covidu, kterým byl Izrael zřejmě těžce infikován - lidi nechrání; - nebo nemoc dokonce způsobuje; - anebo přináší nepříznivé reakce, které jsou Covidu mylně připisovány. Výrok izraelského ministra zdravotnictví - když vinu za 10 000 nově onemocnělých Covidem během jediného dne vrhl na 16 procent těch Izraelců, kteří se dosud očkovat nenechali – a to bez ohledu na fakt, že téměř všichni z oněch 10 000 nejnověji nakažených očkování proti Covidu absolvovali. Ten totiž musí být tak hloupý, nebo firmou Pfizer tak štědře zaplacený. Jak dlouho bude i nadále ignorována skutečnost. Mají elity agendu, kterou my, obyčejní lidé, neznáme?

 

     Odkaz:  https://voxpopuliblog.cz/p-c-roberts-covid-exploduje-v-nejproockovanejsi-zemi-sveta-v-izraeli/

      Celý text:    Covid-v-Izraeli.doc

 

 

 

Jsou Spojené státy na pokraji smrti?

 

17.září 2021  Autor: Paul Craig Roberts     Klaus Schwab, ředitel globalistického Světového ekonomického fóra a zastánce „Velkého resetu“, využívá zinscenovanou „Covid Pandemic“ ke změně vztahu mezi lidmi a vládou na vztah nadvlády elity. Západní elity se rozhodly odstranit myšlenku, že vláda je odpovědná někomu jinému než jim. Ve skutečnosti se máme my, lidé, zodpovídat elitě. Schwab má mnoho spojenců, včetně Demokratické strany v USA a v Evropské komisi.

     Vakcíny s mRNA jsou experimentální technologií, jejíž důsledky nejsou známy. Podle značně podhodnocených oficiálních databází nežádoucích účinků vakcín v USA, Velké Británii a EU byly těmito vakcínami poškozeny miliony lidí, někteří vážně a trvale, a desítky tisíc lidí zemřely.  Co by nás mělo znepokojovat v souvislosti s Bidenovým očkovacím mandátem, je nejen jeho protiústavnost... Biden se pokouší o totéž, co se stalo ve starém Římě, když se římský senát vzdal svých zákonodárných pravomocí ve prospěch císaře. Zruší Kongres Spojených států sám sebe tím, že umožní výkonné moci, aby se zmocnila jeho zákonodárných pravomocí?

 

     Odkaz:  https://cz24.news/paul-craig-roberts-jsou-spojene-staty-na-pokraji-smrti/

      Celý text:    Na-pokraji-smrti.doc

 

 

 

PROBÍHAJÍCÍ GENOCIDA. SHRNUTÍ FAKTŮ

 

 22. září 2021 , Přeložila marki z videa zde     Dlouhodobý plán redukce populace se uskutečňuje. Zbraně, kterými se to děje, jsou složky obsažené ve vakcínách a testech. Ten, kdo se nechá očkovat, bude trpět stejnými symptomy, které se připisují AIDS a tito lidé zemřou na autoimunitní reakce svého vlastního těla. V okamžiku, kdy bude imunitní systém zatížen, zkolabuje lidský organismus. Je známo, že světová populace má být zredukována o přibližně 90 %. WHO požadovala už v roce 1976 redukci světové populace. Cílem je jen malá bohatá vyšší vrstva a totálně kontrolované, na minimum redukované obyvatelstvo.

     Dnešní scénář popisují - informátor Joseph Spencer, který věděl už celé roky předem, že kolem roku 2018 má být chřipka nasazena jako zbraň proti lidem, - výroky Antonia Fauciho z roku 2017 nebo - Billa Gatese z roku 2018, -Rockefellerovy papíry z roku 2010... Jacques Attali, poradce bývalého prezidenta Francie François Mitterranda, v roce 1981 řekl:   „V budoucnu půjde o to najít způsob, jak zredukovat populaci. Začneme těmi starými. Jakmile člověk dosáhne věku 60 – 65 let, žije déle než produkuje a to stojí společnost moc. Poté budeme pokračovat těmi slabými a nepotřebnými, kteří společnosti nic nepřinášejí, protože jich neustále přibývá a pak především těmi hloupými. Ti, kteří nic nevidí, nebo nic vidět nechtějí, budou zničeni.

 

     Odkaz:  https://cz24.news/probihajici-genocida-shrnuti-faktu/

      Celý text:    Probihajici-genocida.doc

 

     ( Pozn. spr. webu:    Pro západní superelity (Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Warburgpvé, královské rody Anglie a Nizozemska, horní patro Vatikánu a dalších asi 6.000 nejbohatších a nejmocnějších… ) usilující o východisko z krachu extenzivního západního kapitalismu nastolením NWO není výhodné zničit odpůrce (a „zařídit“ depopulaci planety o 90 až 98 %) raketojadernou válkou (planetu by si poničily - http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html ), ale je pro ně výhodnější, když genocidy většiny lidstva, o kterou usilují,  docílí tím, že se nás zbaví bioterorismem (bakteriologickou válkou), že se vzájemně vybijeme v malých lokálních válkách, v pouličních bitkách s nepřizpůsobivými migranty, když pomřeme na nekvalitní jedovaté potraviny, když nebudeme mít děti pro bídu, módní homosexualismus a pod.  43. zpráva thinktanku temné elity - Římského klubu – dokonce otevřeně mluví o tom, že životní prostředí nejvíce ničí nejbohatší část světové populace „zlatá půlmiliarda“ – viz Kapitalismus-mrtvola.doc Západní superelity chtějí "utáhnout opasek" také západním elitám a vyšší střední třídě. Proto např. ty vzájemné boje v USA mezi Trumpovci a Bidenovci.)  

 

 

Ekonom Koreněv: o nebezpečných důsledcích

 

procesu s „Gazpromem“ pro Evropu

 

 18.9. 2021 Janinna     Asi 40 poslanců z Evropského parlamentu zaslalo dopis Evropské komisi a vyzývají k vyšetřování Gazpromu v důsledku rekordního nárůstu cen zemního plynu. Ekonom Koreněv uvedl, že žalovat Gazprom je zbytečné a dokonce nebezpečné z hlediska důsledků, protože Gazprom jedná výhradně v rámci zákonů uložených samotnou Evropou. Pokud navíc spojenci odmítnou kompromisy, budou muset nákup plynu od alternativních dodavatelů několikrát přeplatit, nebo mohou být země EU ponechány bez plynu. Ke skokovému nárůstu cen došlo pouze v Evropské unii, ve zbytku světa jsou náklady na energetické zdroje mnohem nižší. „Nejprve Gazpromu nařídili, když tehdy byly ceny stále nízké, opuštění dlouhodobých smluv se stabilními cenami ve prospěch krátkodobých smluv obchodovaných na burze (které ovšem nemusí být uzavřeny). Gazprom se v tomto ohledu se dokonce soudil, ale prohrál. 

     Nyní nastala kombinace negativních faktorů: Spojené státy neměly možnost dodávat LNG kvůli vnitřním problémům, poptávka díky Číně prudce stoupla, ceny šly nahoru. Gazprom funguje výhradně v rámci vnucených podmínek vynalezených samotnými Evropany. Má nyní spoustu dalších smluv: veškerý přebytek jde jiným kupujícím, třeba Číně. Evropský plynárenský průmysl zaostává v rychlosti ukládání plynu do skladovacích zařízení a „vstoupí do zimy s deficitem“. Pokud navíc vyjednavači EU odmítnou kompromisy, budou muset nákup plynu od alternativních dodavatelů několikrát přeplatit.  Šéf Gazpromu Alexej Miller řekl 17. září , že spotová cena plynu v Evropě by mohla znovu obnovit rekordy, že konkurenční výhoda Gazpromu je jeho schopnost dramaticky zvýšit produkci.

 

     Odkaz:  https://www.pokec24.cz/politika/ekonom-korenev-o-nebezpecnych-dusledcich-procesu-s-gazpromem-pro-evropu/

      Celý text:    EU-Gazprom.doc

 

     ( Pozn. spr. webu:     Pokud obchodníci EU nejsou schopni jednat s ruskými na základě principu vzájemně výhodné spolupráce, nebudou ruští partneři ochotni "tancovat podle toho, jak eurounionisté pískají". EU potřebuje spolupráci s Ruskem více, než Rusko spolupráci s EU)

 

 

 

Cvičná palba železničního raketového pluku

 

 16. září 2021, Pchjongjang (KCNA) http://www.kcna.kp     Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a tajemník Ústředního výboru strany soudruh Pak Čong Čchon vedl cvičnou zkušební palbu železničního raketového pluku. 8. sjezd strany v rámci vytvoření nové národní obranné strategie zorganizoval železniční raketový pluk pro zvýšení schopnosti provést souběžné intenzivní údery silám, které představují hrozby. 15. září zahájil cvičení železniční raketový pluk, který dostal za úkol manévrovat do centrální horské oblasti a zasáhnout cílovou oblast ve vzdálenosti 800 kilometrů.

Pak Čong Čchon ocenil, že zkušební palba byla úspěšně provedena v souladu se strategickým a taktickým plánem a záměrem naší strany. Uvedl, že železniční raketový systém je účinným prostředkem odvetného úderu, který dokáže rozptýleným prováděním palebných misí v různých částech země zajistit sérii souběžných silných úderů ohrožujícím silám. Bojové použití železničního raketového systému, v souladu s linií a politikou modernizace armády, stanovenou 8. sjezdem strany, je velmi důležité pro posílení obrany země pro válečné odstrašování.

 

     Odkaz:  http://www.kldr.info/2021/09/16/cvicna-palba-zeleznicniho-raketoveho-pluku/

      Celý text:    Zeleznicni-rakety.doc

 

 

 

Dolarová sterilizace“

 

 19.9. 2021 , Janinna     MOSKVA, 17. září 2021, RUSSTRAT     Čína urychluje postup opuštění dolaru. A očividně za to budou muset zaplatit Britové (dolarová zóna). Čínská národní banka zintenzivnila proceduru nákupu akcií předních britských společností. Zaměřuje se na „pilíře ekonomiky Spojeného království“, které tvoří klíčový akciový index FTSE100. Koncepčně se zaměřila na energetický a těžební sektor britské ekonomiky, který tvoří 25% a 16% „čínského“ investičního portfolia v Británii. Čínské vedení přistoupilo ke stahování čínské ekonomiky z finančního prostoru dominance amerického dolaru. Potichu, bez rozruchu, měnové orgány ČLR aktivují dva vzájemně související procesy

     Na jedné straně uvolňují zdroje ze svých aktiv nominovaných v dolarech, na druhé straně vynakládají veškeré úsilí, aby zabránily návratu (stále se znehodnocujících) amerických peněz do nitra čínské ekonomiky. Formující se peněžní masa je „sterilizována“ uvnitř „dolarové zóny“ prostřednictvím získávání aktiv, která mají maximální šanci odolat v případě kolapsu americké měny. To velmi posílí čínskou pozici během „globální bouře“ a bezprostředně po ní. Pokud se „potom“ Západ pokusí znárodnit „čínská aktiva“, automaticky to rozváže ruce Pekingu pro podobný krok u sebe doma. Britové mohou přijít o telekomunikační operátory nebo provozovatele energetických sítí, Američané, řekněme, o všechny továrny Apple Corporation, která je jedním z klíčových pilířů americké ekonomiky.

 

     Odkaz:  https://www.pokec24.cz/politika/dolarova-sterilizace/

      Celý text:    Dolarova-sterilizace.doc

 

 

Jak Sovětský svaz budoval civilizaci v Afghánistánu ...

 

 11.9.2021 v Zprávy    zdroj: https://kulturologia.ru/blogs/180821/50818/   překlad: Vlabi     Spolupráce Afghánistánu a SSSR se aktivně rozvíjela od poloviny 50. let. V roce 1961 vzniklo letiště Bagram s tříkilometrovou dráhou a za pár let bylo v Kábulu postaveno mezinárodní letiště. Většina asfaltových silnic a mostů byla v Afghánistánu postavena za pomoci Moskvy. Byly postaveny výkonné vodní elektrárny v Naglu a Poli-Chumri. V roce 1978 bylo s účastí SSSR uvedeno do provozu 70 průmyslově-dopravních objektů, bylo připraveno více než 50 tisíc různě orientovaných specialistů. Nejméně 40 % obratu zahraničního obchodu poskytl Sovětský svaz a jeho podíl na celkových zahraničních úvěrech činil 54 % (USA – 15%).

     Vojenský převrat ze 27. dubna 1978 přivedl k moci Lidově-demokratickou stranu s Nur Mohammedem Tarakim v čele. Sovětský svaz do Afghánistánu především masivně exportoval auta a automobilové díly, železné kovy, chladicí zařízení, oděvy, obuv, léky, atd. Zvláštní pozornost spojenci věnovali rozvoji dopravy a automobilového průmyslu Afghánistánu. Sovětští geologové vytvořili pro afghánském území mapu výskytu cenných minerálů zahrnující více než jeden a půl tisíce naleziš. Pro přípravu profesionálů byla v roce 1963 v Kábulu postavena polytechnická univerzita, která hned v prvním roce nabrala 1200 studentů. Prostí Afghánci, kteří v těchto dobách žili, i dnes vědí, kdo pomohl učinit jejich životy pohodlnější a civilizovanější.

 

     Odkaz:  https://aluska.org/jak-sovetsky-svaz-budoval-civilizaci-v-afghanistanu-a-co-po-svem-odchodu-zanechal-kabulu/

      Celý text:    SSSR-v-Afghanistanu.doc

 

 

 

Šalba a klam jako trvalá součást civilizace

 

 14.9.2021 Ivo Šebestík     Při studiu historie i současné politiky, médií a dalších jevů, jsem si často kladl otázku, zda plané sliby, selektované nebo deformované informace, iluze, šálení, klamání, předstírání něčeho, co nebylo, není a nebude, nepředstavují ten skutečný základní atribut nebo dokonce opěrný pilíř celé lidské civilizace, ze kterého nakonec vyrůstají i všechna náboženství, a o co se opírají reklamy, rétorika i praktické kroky politických stran, mediální kampaně, mnohé obchodní taktiky a jiné. Člověk si osvojil celý vějíř variant zamlčování podstatných informací, klamání, mámení, lhaní a předstírání natolik, že se bez těchto triků v podstatě už nedokáže obejít.

     Zdálo by se, že nejlepším lékem na šalbu a klam jsou vzdělání populace a přísun hodnověrných faktů ze strany nejenom médií, ale i z jiných zdrojů. Problémem však je, že ti, kteří chtějí šířit objektivní informace, nemají dostatečné kapitálové zázemí, a už vůbec ne prostor v médiích. Dva světy, svět deformovaného výkladu a svět hledání a šíření pravdy, spolu vedou věčný souboj. V jednotlivých bitvách téměř vždy vítězí šalba a klam, ale celé války naopak stále ještě vyhrávají lidé, kteří hledají poctivý výklad reality. Je ale otázka, zda tento pozitivní vývoj, ve kterém se nakonec, po mnoha porážkách, prosadí pozitivní trend, právě nyní nekončí. Jestli ti, kteří ještě pořád stojí na barikádě a vzdorují, už nejsou v málo početné menšině a nadto unaveni. Snad ještě ne…

 

     Odkaz:  http://casopisargument.cz/?p=37908

      Celý text:    Salba-a-klam.doc

 

 

 

Malé reaktory na souši i na moři – to jsou

 

nové dohody Rosatomu

 

 15.9.2021 Zdroj: Tisková zpráva     Mezinárodní Východní ekonomické fórum 2021, pořádané v ruském Vladivostoku ve dnech 2. až 4. září 2021, přineslo několik dohod o rozvoji projektů Rosatomu. Mezi ty nejhlavnější patří: koncese pro malou jadernou elektrárnu, čtyři plovoucí jaderné elektrárny, vodíkové vlaky a větrné elektrárny pro Sachalin a rozvoj dopravy po Severní mořské cestě. První dvě jaderné elektrárny mají být Baimskému těžebnímu kombinátu dodány v roce 2027, třetí v 2028 a čtvrtá v 2031. Celkové náklady na zajištění dodávek energie pro tento projekt dosahují 150 miliard rublů.

     I další dohoda směřuje k plavidlům s jaderným reaktorem. Rosatom se totiž s Ministerstvem pro rozvoj Dálného východu RF dohodl na spolupráci při rozvoji Severní mořské cesty. Společně chtějí zajistit udržitelný růst exportní, pobřežní i tranzitní nákladní dopravy. Severní mořská cesta spojuje podél arktických ruských břehů Murmansk s Vladivostokem a nákladním lodím při plavbě pomáhají ruské jaderné ledoborce. Nyní se rozběhne projektování a výroba sedmi pilotních vodíkových vlaků. Rosatom tak může na ostrově začít připravovat nízkoemisní výrobu vodíku a výstavbu čerpacích stanic.

 

     Odkaz:  https://atominfo.cz/2021/09/nove-dohody-rosatomu-male-reaktory-na-sousi-i/

      Celý text:    Dohody-Rosatomu.doc

 

 

 

Výzva lékařů a odborníků zabývajících se

problematikou nemoci Covid-19

 

2.9. 2021 , Jan Hnízdil      Pokračování petice lékařů, v dubnu 2021 přijaté Petičním výborem parlamentu, a poté ignorované. Je pokračováním petice, která byla přednesena petičnímu výboru parlamentu v dubnu 2021 a poté ignorována. Jako lékaři a odborníci jsme zděšeni především následujícími fakty:

     1) Rezignovalo se na základy klinické medicíny.  2) Všichni zdraví lidé jsou na základě presumpce viny považováni za infekční...  3) Lživě se tvrdí, že imunita po očkování je lepší a delší než imunita po prodělání nemoci.  4) Jsme svědky zneužívání Hippokratovy přísahy - zákonů lidskosti... 5) Od počátku jsou návrhy na levnou léčbu odmítány bez bližšího zkoumání...   6) Dobrovolnost vakcíny byla jen další lží.   7) Vakcíny jsou experimentální,...  8) Celá epidemie je prezentována jednostranně,...  9) Lidé jsou již rok a půl strašeni...   10) Postup vlády vzbuzuje podezření, že jde o záměrný plán na okleštění lidských práv a svobod.

     Vrate zpět kompetence lékařům a krajským hygienikům a postupujte stejně jako při epidemii jiné virózy. Protože sezónní respirační choroby s námi zůstanou a musíme se s nimi naučit žít.

 

     Odkaz:  https://www.ovkscmfm.cz/clanky/akce--kscm../aktuality/vyzva-lekaru-a-odborniku.html

      Celý text:    Vyzva-lekaru.doc

 

 

 

Sila nezlomného Ducha

 

 7. mája 2021 Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info     V zime 1942 bol do jedného z peších práporov, ktoré bojovali proti Nemcom na Volchovskom fronte, vyslaný nový ostrežovač. Ukázalo sa, že to bol svetoznámy vedec Nikolaj Morozov. V tej dobe mal akademik 87 rokov! Po revolúcii od roku 1918 pracoval Morozov ako riaditež  Vedeckého inštitútu P.F. Lesgafta. V roku 1939 z iniciatívy N. A. Morozova vzniklo Geofyzikálne laboratórium Borok. V roku 1939 urobil tento nepokojný aktívny muž svoj ďalší neštandardný čin. 85-ročný „matuzalem“ sa zapísal do vtedajšej populárnej obrannej spoločnosti OSOAVIACHIM na ostrežovačské kurzy. A úspešne ich dokončil!

     V prvých hodinách po nemeckom útoku na ZSSR vyznamenaný akademik-veterán, ktorý sa nachádzal v Leningrade, napísal žiados vojenskému úradu registrácie, aby ho zaradili a odoslali na front. Prirodzene, bol odmietnutý. Nakoniec povedal, že vyvinul konštrukciu nového teleskopického puškohžadu a teraz musí vykona jeho skúšky v bojových podmienkach - bol na služobnú cestu poslaný na front ako dobrovožník a trvanie tejto cesty bolo jeden mesiac. Na svojom ostrežovačskom účte v priebehu mesiaca zaznamenal asi tucet zabitých nacistov. Po oslobodení bola akademikovi udelená medaila „Za obranu Leningradu“. V júli 1944  – Leninov rád. Zomrel v lete 1946 vo veku 93 rokov.

 

     Odkaz:  https://www.biosferaklub.info/sila-nezlomneho-ducha/

      Celý text:    Ded-Morozov.doc

 

 

 

Nová kulturní revoluce v Číně?

 

14. 9. 2021  Autor: Petr Akopov , historik  -  vyvrací naděje západních ideologů, že současné reformy Čínské komunistické strany znamenají druhou kulturní revoluci, která zásadně podkope současnou ekonomickou sílu země. Příspěvek  „Každý může pocítit, že dochází k hluboké transformaci“ se objevil 28. srpna v síti WeChat na osobním blogu Li Guangmana a v následujících dnech text přetiskla různá státní média, včetně oficiálních internetových stránek Lidového deníku Žen-min ž'-pao a tiskové agentury Nová Čína. Prezident Si in-pching na červencových oslavách stého výročí založení ČKS prohlásil, že „musíme pokračovat v prosazování počínštěného marxismu a důsledně spojovat základní principy marxismu s konkrétní čínskou realitou a s nadřazenou tradiční čínskou kulturou“. Je-li však socialismus čínský, pak musí být i tržní neboli kapitalistická ekonomika čínská, tj. svébytná, národní a odpovídající čínským hodnotám.

     2. září oznámilo vedení televizního a rozhlasového vysílání novou strategii – omezit televizní pořady a reality show pěstující idoly mládeže, nutnost nastavit správná měřítka krásy a vypudit „zženštilé muže“, ... vědomě odmítat vulgaritu, nevkus a také vědomě odmítat dekadentní myšlení, jakým je uctívání peněz, hédonismus a extrémní individualismus. Civilizační velmoci, jakými jsou Čína a Rusko, totiž nelze porazit zvenčí. A obě mocnosti udělají vše pro to, aby jejich vnitřní řád odpovídal zájmům jejich národů a jejich civilizačnímu kódu – aby byl odolný vůči jakýmkoli vnějším výzvám.

 

     Odkaz:  https://www.protiproud.cz/politika/6025-nova-kulturni-revoluce-v-cine-ne-pouze-statni-kapitalismus-a-socialismus-s-cinskymi-rysy-jak-se-ubranit-rozkladnemu-vlivu-zapadu-stavba-hraze-proti-nasi-popkulture-pod-nekompromisnim-vedenim-cks.htm

      Celý text:    Nova-kulturni.doc

 

 

 

NASA připouští, že změnu klimatu způsobuje

 

oběžná dráha Země, nikoli fosilní paliva

 

 10.12.2019 by Lucie      Již více než 60 let NASA ví, že změny, které se odehrávají v planetárních modelech počasí, jsou zcela přirozené a normální. Dosud to však neuvedla na správnou míru a rozhodla se zůstat v úzadí a nečinně přihlížet tomu, jak se pseudo-liberálové a eko-alarmisté vzrušují nad světem, který kvůli nadměrnému množství dobytka anebo plastových brček zřejmě do 12 let zanikne. Největší vliv na měnící se modely klimatu (více ZDE…) mají výkyvy slunečního záření v závislosti na ročních obdobích a zeměpisné šířce, které dopadá na Zemi rozdílnými způsoby a v rozdílných časech. Jak zjistil srbský astrofyzik, Milutin Milankovič, po kterém je pojmenována zmíněná teorie, jsou způsobeny excentricitou oběžné dráhy Země kolem Slunce a změnou sklonu zemské osy.

     Klima na Zemi se měnilo stále a není to naše vina. Když Milankovič poprvé přišel se svým modelem, byl téměř půl století ignorován. V roce 1976 studie zveřejněná v časopise Science potvrdila, že teorie Milankovičových cyklů je přesná a skutečně koresponduje s různými obdobími klimatických změn, ke kterým docházelo v průběhu celé historie. Tyto cykly trvají i stovky anebo tisíce let, proto je zavádějící tvrzení eko-alarmistů, že současné teploty jsou nejvyšší, od kdy se měří. Teploty se totiž neměří dost dlouho na to, aby bylo možné zachytit celý cyklus.

     A závěr je prostý: Nejzávažnějším faktorem ovlivňujícím zemské klima je Slunce. Tečka.

 

     Odkaz:  https://www.vylectese.cz/nasa-pripousti-ze-zmenu-klimatu-zpusobuje-obezna-draha-zeme-nikoli-fosilni-paliva/#respond

      Celý text:    Nasa-pripousti.doc

 

 

 

Prečo je sekularizmus

 

základnou podmienkou demokracie

 

 15.9.2021 Eduard Chmelár     komentuje dnešní církevní státní svátek na Slovensku. Proč je sekularismus, ukotvený mimochodem ve slovenské ústavě, podmínkou demokracie? To, že na Slovensku roky mlčky tolerujeme pošliapavanie základného zákona štátu, je známa vec, ale počas prebiehajúcej návštevy pápeža Františka sa tento zvyk zvrhol na otvorenú propagáciu klerikalizmu tak zo strany politickej moci, ako aj zo strany médií, vrátane tých verejnoprávnych. Vatikán od začiatku tvrdil, že návšteva pápeža Františka je pastoračná, kým prezidentka a vláda presviedčali verejnos, že je aj štátna. Nuž, nepočul som ešte o takej „štátnej“ návšteve, ktorá pozostáva z troch súkromných stretnutí troch najvyšších ústavných činitežov a ich blízkych s hlavou katolíckej cirkvi a okrem toho chodia predstavitelia štátu štyri dni na omše.

     Kameňom úrazu vzahov štátu a cirkvi je Základná zmluva so Svätou stolicou. Považujem ju vo svojej podstate za protiústavnú a jej prípravu a schválenie za bezprecedentný akt hraničiaci s vlastizradou. V mnohých bodoch totiž zasahuje do suverénnej zákonodarnej právomoci slovenského parlamentu, čo vo svete nemá obdobu. Je škandalózne, že tí istí žudia, ktorí nadávajú na bruselskú centralizáciu, schválili bez mihnutia oka medzinárodnú zmluvu, ktorá zbavuje Slovensko časti právomocí v prospech iného štátu. Vatikánska zmluva je jedným z najväčších škandálov v ponovembrových dejinách Slovenska, ktorej charakter sa dá porovna iba s Mussoliniho konkordátom so Svätou stolicou. Sekularizmus je totiž sprievodným javom, ba dokonca jednou zo základných podmienok demokracie.

 

     Odkaz:  http://casopisargument.cz/?p=37926

      Celý text:    Sekularizmus-podmienkou.doc

 

 

 

Vědí slovenští biskupové, kdo je František

 

Bergoglio a proč přišel na Slovensko?

 

 15.9. 2021  Napsal Vox Populi     Vážení biskupové Slovenska, uvědomujete si, že tento biskup a tisíce jiných mučedníků umírali jen proto, že odmítli veřejné modlářství? Bergoglio přímo pozval modláře a čarodějníky do vatikánských zahrad, kde se postavil do čela modlářského rituálu a pak modlu vnesl rovnou do chrámu sv. Petra. Nikdo z vás, biskupů, si nepoložil dvě základní otázky: 1) Kdo je Bergoglio? a 2) Proč přijel na Slovensko?

     Světová veřejnost ví, že Bergoglio je arciheretik... On nepřišel splnit povinnost pravdivého pastýře, aby varoval před experimentální vakcinací! Celý svět ví, že je naopak jejím největším propagátorem! Jenom slovenští biskupové jsou totálně slepí a hluší, a navíc klamou slovenskou veřejnost tím, že mu vytvářejí image jako skutečnému Svatému Otci, ač celý svět ví, že je náboženský podvodník. Je vlkem, který trhá ovce, a proto přijel i na Slovensko. Hanba slovenským biskupům!

 

     Odkaz:  https://voxpopuliblog.cz/vedi-slovensti-biskupove-kdo-je-frantisek-bergoglio-a-proc-prisel-na-slovensko/

      Celý text:    Kdo-je-Franciscus.doc

 

     ( Pozn. spr. webu:    Pro západní superelity (Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Warburgpvé, královské rody Anglie a Nizozemska, horní patro Vatikánu a dalších asi 6.000 nejbohatších a nejmocnějších… ) usilující o východisko z krachu extenzivního západního kapitalismu nastolením NWO není výhodné zničit odpůrce (a „zařídit“ depopulaci planety o 90 až 98 %) raketojadernou válkou (planetu by si poničily - http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html ), ale je pro ně výhodnější, když genocidy většiny lidstva, o kterou usilují,  docílí tím, že se nás zbaví bioterorismem (bakteriologickou válkou), že se vzájemně vybijeme v malých lokálních válkách, v pouličních bitkách s nepřizpůsobivými migranty, když pomřeme na nekvalitní jedovaté potraviny, když nebudeme mít děti pro bídu, módní homosexualismus a pod.  43. zpráva thinktanku temné elity - Římského klubu – dokonce otevřeně mluví o tom, že životní prostředí nejvíce ničí nejbohatší část světové populace „zlatá půlmiliarda“ – viz Kapitalismus-mrtvola.doc Západní superelity chtějí "utáhnout opasek" také západním elitám a vyšší střední třídě. Proto např. ty vzájemné boje v USA mezi Trumpovci a Bidenovci.)  

 

 

 

Výbuch zevnitř. Dvojčata nemohli trefit, varují

 

piloti. K 11. září: Už jen pět let vlády USA.

 

 11.9.2021 , Josef Skála     Výročí jedenáctého září nelze podle bývalého místopředsedy KSČM Josefa Skály přejít jenom pietní vzpomínkou. Teroristické monstrum z nich (z Talibanu) vycepovaly americké „služby“. Ďábelskou intriku vymyslel Zbigniew Brzezinski, Carterův poradce pro otázky státní bezpečnosti. Hybridní válka za sovětskými humny dosáhla stupně, který už nešlo jen pasivně registrovat. Spunktovat „sovětský Vietnam“ bylo jejím zadáním. „Pax Americana“ měl za lubem proměnu světa v léno, vykrmující americkou obezitu. Nač dojel už starý Řím, Čingischán a Napoleon, to muselo narazit i tentokrát. Kam až to srazí životní standard (v USA), predikují experti - Francouzský sociolog Emmanuel Todd má za to, že spadne až na polovinu.

     Špičky americké vědy se shodují v tom hlavním. Zbořit „dvojčata“ mohla jen masivní destrukce provedená z jejich útrob. Na Manhattanu se zhroutila i budova hned vedle „dvojčat“. Sem žádný letoun nenarazil. Díra do budovy Pentagonu, způsobená prý dalším náletem, je zlomkem trupu boeingu. Svatoušci „liberální“ fráze mají kachní žaludek. Nezvedal se jim ani z Hitlera. Našli ho v bavorských putykách. Vynesli ho až do čela totalitního monstra. Terminus technicus pro podsvětí, najímané na špinavou práci, vymyslel Bílý dům už dávno. Zní „z*urvysyn, ale nᚓ. Ta stopa vede i k většině krvelačné verbeže, hauzírující koránem. Čína má však bezkonkurenční devizu. Vyváží „sdílený rozvoj“, výhodný pro obě strany, a ne krvavé masakry. Pro síly, jež se tam chopily moci, je to dar z nebes. Pekingu už nabídly i vojenskou základnu v Bagrámu. Výměnou za velké investice do chybějící infrastruktury. Čína zvládne i afghánské angažmá. „Krvavé nesvobodě“ nabídne parádní kontrapunkt.

 

     Odkaz:  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vybuch-zevnitr-Dvojcata-nemohli-trefit-varuji-piloti-K-11-zari-Uz-jen-pet-let-vlady-USA-pise-Josef-Skala-676524

      Celý text:    K11-zari.doc

 

 

 

"Nord Stream 2 - nová kvalita plynových válek

 

 11.9. 2021 , Rostislav Iščenko , Překlad: st.hroch     Když Rusko a Německo tvrdí, že Nord Stream 2 je výhradně ekonomický projekt, je to pravda, ale ne tak docela. Z hlediska zapojených ekonomických subjektů je skutečně čistě ekonomická. První plynovou válku rozpoutaly USA proti SSSR a Německu bezprostředně poté, co byla v roce 1970 uzavřena "dohoda století" - smlouva o "plynovodu" - mezi SRN a SSSR. Washington začal okamžitě pracovat na zmaření dohody. USA se podařilo s pomocí sankcí částečně zastavit dodávky velkoprůměrových trub ze SRN do SSSR. Po druhé světové válce učinily USA z Německa svůj hlavní nástroj  kontroly nad Evropou.

      Zároveň máme z taktického hlediska co do činění s Ukrajinou, která je v naprostém rozkladu, není schopna sama přežít, ale odmítá tiše zemřít a snaží se využít "plynové války" USA k tomu, aby přitáhla pozornost a zdroje Západu k problému prodlužování své vlastní agónie. Pokud se vsadí na bleskovou válku s úplnou likvidací ukrajinské státnosti, vyvstávají otázky: Co dál a kdo převezme odpovědnost za osud zdevastovaného a zadluženého území s rozhořčeným a rozděleným obyvatelstvem? Stejné otázky vyvstanou i v případě paliativního řešení spočívajícího v nahrazení stávajícího režimu vhodnějším. Kde najdeme vhodné správce? Jak je může obyvatelstvo přijmout? Kdo bude zodpovědný za podporu nového režimu, jehož životaschopnost nebude větší než životaschopnost toho starého? Je třeba se vrátit k pro Moskvu tradičně úspěšné poziční konfrontaci s USA v otázce plynové a k plnohodnotné hospodářské spolupráci mezi Ruskem a Evropou.

 

     Odkaz:  https://outsidermedia.cz/nord-stream-2-nova-kvalita-plynovych-valek/

      Celý text:    Nord-Stream-II.doc

 

 

 

Po odchodu USA z Afghánistánu,

 

svět čeká nová „zlatá horečka“

 

 9. 9. 2021 , Jurij Gorodněnko         Přesně před 50 lety, během vietnamské války v letech 1964–1975, došlo k „rošádě“ mezinárodního finančního systému, která vešla do dějin jako „opuštění systému Bretton Woods“. Brettonwoodský systém zahrnoval použití dolaru jako „světové měny“ garantované zlatem. Spojené státy porušily své závazky vrátit zlato, které bylo do USA převedeno za II. světové války k uskladnění. Spojené státy si jednoduše přivlastnily zlato někoho jiného. Prezident USA Richard Nixon 15. srpna 1971 oficiálně oznámil odmítnutí převodu dolarů na zlato a „uzavřením zlatého okna“  brettonwoodský systém zrušil. Zdroje zvyšování zlaté rezervy USA jsou podplácení elit, provokování vojenských konfliktů, organizování státních převratů.

     V roce 1973 při evakuaci z Vietnamu si USA přivlastnily 17 tun drahých kovů z jihovietnamské centrální banky. Po obsazení Iráku v roce 2003 Spojené státy zabavily irácké zlaté rezervy 127,5 tuny. V roce 2013 Západ odmítl uznat legitimitu vlády Nicolase Madura. Od té doby je 201 tun venezuelského zlata "zmrazeno". Během války o Falklandy v roce 1982 USA a Británie zablokovaly 135,5 tun argentinského zlata. V roce 1986 Spojené státy uvalily na JAR ekonomické sankce a získaly její zlaté rezervy 467 tun. Podobně připravily o zlaté rezervy Libyi - 144 tun. Po zničení Varšavského bloku ztratily jeho banky Bulharsko – asi 160 tun; Maďarsko – přes 60 tun; Československo – 56 tun; Rumunsko – až 50 tun;  Polsko – až 10 tun; Bulharsko – 5 tun. Největší ztráty utrpěl SSSR vyvezeno bylo více než 1.000 tun.

 

     Odkaz:  https://www.novarepublika.cz/2021/09/po-odchodu-usa-z-afghanistanu-svet-ceka-nova-zlata-horecka

      Celý text:    Nova-zlata-horecka.doc

 

 

 

Posledné varovanie žudstvu od bývalého

 

viceprezidenta Pfizeru Dr. Mikea Yeadona

 

 03/09/2021 , spracoval: Badatel.net , Autor: Mike Yeadon, Zdroj: dailyexpose.co.uk,      Bývalý viceprezident a počas 16 rokov hlavný vedecký poradca Pfizeru Dr. Mike Yeadon varoval, že svetové vlády klamú verejnos po celú covidovú pandémiu a že je na masách, aby ich zastavili. Dr. Yeadon vysvetžuje, že obmedzenia ohžadom ochorenia Covid-19, zavedené na začiatku pandémie nefungujú. Vysvetžuje, napríklad, že rúška nie sú schopné zabrán šíreniu údajného vírusu a že lockdowny prenos nikdy nespomalili. Ďalej :   „Na to, aby ste boli infekční, musíte by najprv symptomatickí. Do karantén by sa mali dáva chorí. Robili sme to vždy v minulosti. Chorých dávame do karantény preto, lebo takto sa vyhnete nakazeniu širšej populácie. Takže nápad da do karantény zdravých spolu so zavádzaním týchto takzvaných lockdownov je nový vynález, ktorý nemá vôbec žiadne opodstatnenie vo vede, ani v histórii zvládania epidémií.“

     V dôsledku tohto falšovania štatistík došlo nielen k obrovským materiálnym škodám, ale aj k množstvu poškodení zdravia či dokonca úmrtiam, hlavne kvôli obmedzeniu zdravotnej starostlivosti pre iné ochorenia než covid. O neodbornosti liečenia covidových pacientov v našich nemocniciach nateraz pomlčíme. Týmto konaním sa vláda, ministerstvo zdravotníctva, úrady verejného zdravotníctva, Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) a ďalšie inštitúcie podiežajúce sa na riadení pandémie, dopustili trestného činu sabotáže a zrejme aj mnohých ďalších závažných trestných činov. Je vysoko pravdepodobné, že mnohí vedúci predstavitelia vyššie spomenutých inštitúcií skončia v base na dlhé desaročia či dokonca doživotia.

 

     Odkaz:  https://www.badatel.net/posledne-varovanie-ludstvu-od-byvaleho-viceprezidenta-pfizeru-dr-mikea-yeadona/

      Celý text:    M-Yeadon2.doc

 

 

 

Že by nakonec měl pravdu…?

 

 9. září 2021 Zdroj:  St.Hroch      Thierry Meysan předpověděl restrukturalizaci amerického impéria, o čemž svědčí i plánované postoupení Kábulu. Vše, co předpověděl, se v posledních dvaceti letech potvrdilo… Popření oficiální verze útoků z 11. září v USA Thierrym Meyssanem vyvolalo debatu po celém světě. V den útoků označil realitní podnikatel Donald Trump v projevu na newyorském Kanálu 9 oficiální verzi o zničení věží za lež. Později se věnoval politice a stal se prezidentem Spojených států. Práce byla politologická a jejím cílem bylo pranýřovat to, že tyto "teroristické útoky", provedené pod falešnou vlajkou, umožnily: zavedení totální kontroly nad obyvatelstvem západních zemí a zahájení “války bez konce” na Blízkém východě.

     Poté, co ruský prezident Vladimir Putin obdržel od generálního štábu prostřednictvím průzkumných satelitů informaci o odpálení rakety z lodi amerického námořnictva směrem na Pentagon, pokusil se telefonicky spojit se svým americkým protějškem. To se mu však nepodařilo. A to nikoli kvůli poruchám komunikačního systému, ale proto, že George W. Bush byl v té době zbaven prezidentských pravomocí. Ti, kdo tyto zločiny spáchali, chtěli vyvolat šok srovnatelný s tím, který vyvolal Pearl Harbour, jehož cílem bylo, jak o něm psali členové „Projektu pro nové americké století“, změnit způsob života a režim ve Spojených státech. Bezprostředně po útocích předložila Bushova vláda Kongresu k hlasování protiteroristický zákon nazvaný „Patriot Act“.

     Válka bez konce - USA nemusí vyhrávat války hned, ale musí je rozložit v čase na co nejdelší dobu. To je to, co naznačuje slovní spojení prezidenta Bushe “válka bez konce”. Cílem této války je zničení státních struktur jiných států, aby se zajistilo neomezené čerpání jejich přírodních zdrojů.

 

     Odkaz:  https://www.novarepublika.cz/2021/09/ze-by-nakonec-mel-pravdu

      Celý text:   Meysan-mel-pravdu.doc

      K tématu:     Podvod-11-9-2001.pdf

 

 

 

Otevřený dopis ministru zdravotnictví ČR

 

 Autor: Stanislav Blaha - Zveřejněno 20.08.2021     ... "odůvodnění mimořádného opatření musí obsahovat mj. následující tři části:   1) aktuální analýzu epidemické situace onemocnění covid-19,   2) konkrétní míru rizika spojenou s vymezenými činnostmi, oblastmi či jinými charakteristikami,   3) přiměřenost zásahu do práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob, tedy tzv. test proporcionality."

     ... žádáme o definování pojmu epidemie či epidemická situace v souvislosti s onemocněním covid-19. Je možno jako „epidemickou situaci“ definovat stav, kdy za týden 11. 7. až 17. 8. 2021 bylo v ČR pozitivně testováno (a dokonce nikoliv klinicky vyšetřeno!) pouze 12 osob na 100 tisíc obyvatel? Je možno považovat za epidemii stav, kdy za celý měsíc červenec 2021 zemřelo celkem 14 takto pozitivně testovaných osob? Podotýkáme, že v minulosti se protiepidemická opatření přijímala v situaci, kdy infekční chorobou onemocnělo 1600 – 1800 osob na 100 000 obyvatel.

     Problematický postoj vlády a speciálně Vašeho ministerstva během „epidemie“ ukazuje, že v této krizové situaci nemá hlavní slovo zákon, ale mají je spíše ekonomické a politické zájmy.

 

     Odkaz:  http://news.e-republika.cz/article4446-Otevreny-dopis-ministru-zdravotnictvi-CR

      Celý text:   Dopis-ministru.doc

 

 

 

První test sovětské atomové bomby,

 

jak Stalin přehrál Trumana

 

 29. 8. 2019 Janinna      29. srpna 1949, přesně před 70 lety, byla provedena první zkouška sovětské atomové bomby. Je to jeden z největších dnů v historii. Jak Ruska, tak i světa. Na konci 42. roku bylo jasné, že Spojené státy jsou daleko před ostatními, proto se sovětská rozvědka soustředila na získávání informací ve Spojených státech. 11. února 1943 Stalin podepsal rozhodnutí Státního výboru obrany SSSR zahájit praktickou práci na vytvoření atomové bomby. Pravděpodobnost nové války, tentokrát již s bývalými spojenci, byla extrémně vysoká. Podle amerického plánu útoku na SSSR „Chariotir“ měla válka začít masivními nálety za použití atomových a konvenčních bomb. Měla být zasažena průmyslová, politická a administrativní střediska Sovětského svazu. V první periodě (30 dní) se chystali shodit 133 atomových bomb na 70 měst, z toho 8 na Moskvu a 7 na Leningrad.

     Vedoucím vývoje byl jmenován fyzik Kurčatov, byla vytvořena Laboratoř № 2 Akademie věd SSSR (nyní Kurčatovův institut). A 29. srpna 1949 explodovala na cvičišti poblíž Semipalatinsku bomba o hmotnosti 4,7 tun, průměru 1,5 metru, délce 3,3 metru a kapacitě 22 kilotun. Šok za oceánem byl obrovský a …. Proč je tedy 29. srpen 1949 jeden z největších dnů v historii? Tehdy Spojené státy ztratily svůj jaderný monopol, svět se v té době nestal unipolárním. A válka nezačala. Destruktivnější a hroznější než před 4 roky ukončená Druhá světová válka. 845 lidí, kteří Rusko zachránili znova, 4 roky po Velkém vítězství, bylo oceněno výnosem ze dne 29. října 1949 Řádem Lenina, Rudým praporem práce a „Čestnými odznaky“. 30 z nich se stalo Hrdiny socialistické práce.

 

     Odkaz:  https://www.pokec24.cz/historie/prvni-test-sovetske-atomove-bomby-jak-stalin-prehral-trumana/

      Celý text:    Test-bomby.doc

 

 

Nový svetový poriadok (NWO) kolabuje

 

 10.9. 2021 , Milan Tréger     Jeden z najvyššie postavených žudí v okolí klanu Rothschildovcov – Paul Warburg prehlásil: „Svetovú vládu dosiahneme, či sa vám to páči alebo nie!“ Aj preto je na jednodolárovej bankovke nápis: Novus Ordo Seclorum – Nový svetový poriadok. Tvár globalizácie sa po stáročia vôbec nemení. Ide o neúprosný proces znásilňovania života na Zemi a vyvlastňovania národov. Taktiku globalizácie a Nového svetového poriadku (NWO) podrobne opísal John Perkins v knihe „Spoveď ekonomického zabijaka“ (2004). „Ekonomickí zabijaci sú dobre platení profesionáli, ktorí podvodom oberajú krajiny po celom svete o bilióny dolárov.“

     Musíme pochopi, že tieto zločiny nezastaví armáda, ochranky ani stráže na hraniciach. Zastaví ich jedine to, keď dostatočný počet z nás bude požadova, aby naše korporácie, banky a vlády prestali vykorisova väčšinu populácie sveta a jeho zdrojov. A kedykožvek by nejaká forma vlády začala niči tieto ciele, žudia majú právo zmeni ju alebo odstráni a nastoli novú vládu. Zotrváva G. Soros a jeho sympatizanti na tom, čo v roku 2002 aj dnes, v roku 2021 po pandémii a „víazstve USA+NATO v Afganistane“?

 

     Odkaz:  https://cz24.news/novy-svetovy-poriadok-nwo-kolabuje/

      Výňatek textu:   NWO-kolabuje.doc

 

 

 

Nenechme se zastrašit scestnými vizemi

 

„hlasatelů zelené apokalypsy“!

 

 8. září 2021 , Zdeněk Lanz      Jsme svědky toho, jak progresivisté prosazují nejrůznější, pro existenci „normální společnosti“ zhoubné, – ismy. Stát nezodpovědně prohlubuje schodek veřejných financí, státní dluh se stává prakticky nesplatitelným. Ten, kdo jen trochu sleduje šíření „zeleného šílení“, nemohl přehlédnout, že jeho protagonisty už dávno nezajímá pravda. Místo pojmu globální oteplování používají rafinovanější pojem globální změna. Do něj se schová nejen např. i ochlazování, ale prakticky jakýkoliv přirozený děj. Mantrou jejich zeleného náboženství je více než pochybné tvrzení, že skoro za všechny tyto děje může (převážně) člověk a jeho činnost a nikoliv příroda.

     Dnes je tepleji nebo chladněji podle toho, se kterým obdobím se to porovnává. Je tepleji než v 17. století, malé době ledové, ale asi chladněji než za Římské říše, ale zase tepleji než v dobách ledových třeba před 20 tisíci lety, ale zase chladněji než před 66 až 3 miliony let. Je více než zřejmé, že v koncentraci CO2, tohoto životodárného plynu, problém životního prostředí není. Mediální masហ„hlasatelů zelené apokalypsy“ je masivní. Spolupracují s nimi oficiální mezinárodní organizace, vlády mnoha zemí, neziskové organizace, veřejnoprávní  média.  Zdravý rozum s jejich ohromnou přesilou prohrává. Ale vzdát se jim úplně bez boje? Zelený úděl znamená „zelené šílení“.

 

     Odkaz:  https://www.novarepublika.cz/2021/09/nenechme-se-zastrasit-scestnymi-vizemi-hlasatelu-zelene-apokalypsy

      Celý text:   Nenechme-se-zastrasit.doc

 

 

 

Čína do roku 2050 ovládne oblast

 

malých modulárních jaderných reaktorů

 

 7.9.2021 VSa     Podle nové zprávy, kterou zveřejnila společnost Wood Mackenzie, bude mít Čína do roku 2050 lví podíl na celosvětovém objemu nově budovaných malých jaderných reaktorů. Navzdory argumentům ohledně čistoty jaderné energie v posledních letech stále více zúčastněných stran a institucí potvrzuje, že jaderná energie je bezpečný, šetrný a ekologický zdroj energie pro životní prostředí. Malé a střední nebo modulární reaktory jsou možností, jak uspokojit potřebu flexibilní výroby energie pro širší okruh uživatelů a aplikací. Malé modulární reaktory, které lze nasadit jako jednomodulové nebo vícemodulové zařízení, nabízejí možnost kombinovat jadernou energii s alternativními zdroji energie.

     Na rozdíl od konvenčních velkých jaderných elektráren, jejichž výstavba a uvedení do provozu může trvat deset i více let, mohou být malé reaktory připraveny za zlomek této doby“, protože jsou dostatečně malé na to, aby mohly být vyrobeny v továrně a přepraveny na místo provozu. „Navzdory výhodám bude širší využití malých modulárních reaktorů vyžadovat transformační změnu bezpečnostních opatření, aby se vybudovala důvěra veřejnosti a získalo se její přijetí,“ říká Nanda Kumar Janardhanan, který přednáší energetická studia na Jawaharlal Nehru University v Novém Dillí a je koordinátorem provozu v jižní Asii pro Institut globální environmentální strategie...

 

     Odkaz:  http://casopisargument.cz/?p=37783

      Celý text:   Cinske-modularni.doc

 

 

 

Rusko - Afrika: poprvé v historii

 

  17.10.2019  Aleksandr Mezjajev     Na konci října se v Soči uskuteční událost nebývalého rozsahu: vůbec první summit Rusko-Afrika na nejvyšší úrovni. 23.-24. října v Soči z iniciativy ruského prezidenta. V. Putin se setká se všemi hlavami států a vlád afrického kontinentu a také s vedením Africké unie a subregionálních afrických organizací. Na summitu Rusko-Afrika v Soči se hlavní pozornost zaměří na dvoustranné vazby. Za poslední dvě desetiletí vzrostl objem ruského zahraničního obchodu s Afrikou zhruba desetkrát. Problémem rusko-africké spolupráce zůstává obchodní nerovnováha. Navzdory skutečnosti, že africké země čekají na ruské investice, je jich stále velmi málo.

     Západní mocnosti již dlouho považují Afriku za zónu jejich vlivu, nebo dokonce jen za léno. Rusko zde může mít své výhody. Nemusí být, ale jsou možné. A jsou spojeny se zásadně odlišnou povahou ruských investic ve srovnání se západními. Během sovětsko-africké spolupráce byly nashromážděny obrovské zkušenosti. Jeho základem je rovnost partnerů a skutečný vzájemný prospěch. V oblasti sovětsko-afrických ekonomických vztahů bylo nashromážděno mnoho zajímavých a jedinečných zkušeností. Pokud budou použity, Rusko se může stát významným partnerem pro Afriku. Dnes například na kontinentu již pracuje více než 10 tisíc (!) firem z Číny ...

 

     Odkaz:  https://www.fondsk.ru/news/2019/10/17/rossia-afrika-vpervye-v-istorii-49247.html

      Celý překlad:    Rusko-Afrika.doc

 

 

Velký reset, „Zelená nová dohoda“ a dnešní

 

zkrachovalá světová ekonomika

 

 3. září 2021 autor  Matthew Ehret-Kump  Global Research     Kanadská ministryně financí Chrystia Freelandová a její kolega oxfordský technokrat Mark Carney pracují na přípravě na nadcházející summit COP26 ve Velké Británii. Předpokládá se, že Green New Deal bude odhalen v rámci  Great Global Resetu . Hrůzný guru pro kontrolu populace, který byl kdysi známý svým důvtipem pro krádež softwaru, jménem Bill Gates,  uvedl, že "Některé vlády a soukromí investoři se zavázali k financování a politikám, které nám pomohou dosáhnout nulových emisí... " Problém je v tom, že hodnotové standardy, o nichž se zastánci New Green New Deal domnívají, že s nimi musíme své chování znovu sladit, mají zvláštní charakteristiku zániku lidské aktivity zcela pod rouškou „monetizace rychlosti redukce“ uhlíkové stopy lidstva.

     Spíše než na snížení produktivní schopnosti lidstva v oblasti práce, jak navrhuje Green New Deal, musí být nový systém založen na :   1) Respektování národní suverenity v rámci systému oboustranně výhodné spolupráce... ;   2) Rozsáhlých, dlouhodobých infrastrukturních projektech, které povznášejí životní úroveň a kognitivní schopnosti všech lidí... ;     3) Na tom, že tento proces má přirozený účinek na zvyšování národní úrovně...   Dohromady by tyto tři proměnné směřovaly ke zvýšení výkonnosti lidstva podmíněné faktorem LIDSKÉ KREATIVITY.

 

     Odkaz:  https://www.globalresearch.ca/carney-green-bonds-vs-hamiltonian-greenbacks/5754142

      Celý překlad:   Great--Reset.doc

 

 

 

Drsná pravda o okupaci Afghánistánu

 

2. září 2021 , AFGHÁNISTÁN/USA: V roce 2002 byl MUDr. Marek Obrtel vyslán do operace ISAF v Afghánistánu jako velitel kontingentu a náčelník 11. polní nemocnice AČR a následně v roce 2003 do Kosova jako zdravotnický poradce velitele Mnohonárodnostní brigády Střed v Prištině. Afghánci jsou také neuvěřitelně hrdí, poslušní směrem ke svým kmenovým náčelníkům a velmi těžko snášejí jakoukoliv nadvládu cizích mocností. A v tomto směru jsme byli, pomoc nepomoc, obyčejnými okupanty jejich země, vnucujícími jim pravidla života, o která absolutně nestojí, snad jen pouhá hrstka z nich. Mise stála americkou administrativu neuvěřitelných více než 800 miliard dolarů, což přiznává Pentagon, berme to tedy jako náklady přímé, odhady uvádějí, že skutečné náklady na celé toto dobrodružství byly více než dvojnásobné. Celá okupační anabáze stála životy přibližně čtvrt milionu lidí. Pokud se Afghánistán vrátí ke svému tradičnímu uspořádání a ve státě zavládne nějaký systém, je jistě mnohem efektivnější a z hlediska bezpečnosti i logičtější s ním spolupracovat... Takzvaná izolace, kterou by hájil západ jistě nepovede například k přerušení toku narkotik z afghánských polí... 

     Okamžikem, kdy jsme se jako 14 dnů stará členská země NATO snížili k agresi vůči bratrskému srbskému národu bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, stali jsme se jako země mezinárodními zločinci v mezinárodní zločinecké organizaci zvané Severoatlantická aliance a od té doby máme jako země na rukou krev statisíců dalších obětí krvelačného řádění globálních elit. Nyní máme šanci na vystoupení naší země z NATO, protože NATO prokázalo porážkou v Afghánistánu mimo jiné svou naprostou neschopnost, proč v něm tedy setrvávat?

 

     Odkaz:  https://cz24.news/drsna-pravda-o-okupaci-afghanistanu-autenticky-rozhovor-s-mudr-obrtelem-nacelnikem-polni-nemocnice-v-afghanistanu-proc-okamzite-vystoupit-z-nato

      Celý text:    O-okupaci-Afganistanu.doc

 

 

 

Prvý deň Východného ekonomického fóra

 

3.9. 2021 , HSP     Prinášame vám výsledky prvého dňa Východného ekonomického fóra (EEF) vo Vladivostoku, o ktorom informovalo Vežvyslanectvo Ruska na Slovensku v tlačovej správe zaslanej redakcii. Tento rok sa fóra zúčastnili delegácie z viac ako 60 krajín sveta. Účastníkov je však menej, než na minulom fóre: v roku 2019 ich počet predstavoval 8,5 tisíc osôb, teraz ich je 4 tisíc. Ako píšu noviny Izvestija, odborníci očakávajú, že v rámci fóra budú uzatvorené zmluvy v celkovej sume 3,5 – 4,5 bilióna rubžov. V roku 2019 bolo na fóre podpísaných 270 dohôd v hodnote 3,4 bilióna rubžov. Ústrednou udalosou fóra bude plenárne zasadnutie, ktoré sa uskutoční 3. septembra za účasti ruského prezidenta Vladimíra Putina.

     Východné ekonomické fórum je dôležité predovšetkým z hžadiska rozvoja exportného potenciálu Ruska. Napríklad objem dodávok plynu do Číny v roku 2021 je niekožkonásobne vyšší ako objemy z minulého roka. Ázijské krajiny ako Japonsko, Južná Kórea, Taiwan, India, Čína majú záujem o rozvoj obchodu s Ruskom a potenciál na jeho zvýšenie v tomto smere je oveža významnejší ako smerom na západ. „EEF pomôže prija spoločné riešenia na zlepšenie infraštruktúry, prekonanie politických rozdielov a uzavretie obchodných dohôd. Dôležité je koordinova úsilie korporácií, vlády a zahraničných partnerov o stabilný rozvoj regiónu“, uviedol Gennadij Salyč, predseda predstavenstva banky Freedom Finance Bank.

 

     Odkaz:  https://www.hlavnespravy.sk/prvy-den-vychodneho-ekonomickeho-fora/2664134

      Celý text:    Vladivostocke-forum.doc

 

 

 

Jak moc se klima alarmisté pletou?

 

 4. září 2021 v ČR , Eko & Klima     Kvůli globálnímu oteplování, zvanému nyní změna klimatu, je podle klimatologů a aktivistů více požárů a více povodní? Analýza dánského statistika Bjørna Lomborga říká, že počet těchto jevů naopak klesá. A že za ně nemůže změna klimatu, ale lidská hloupost, nebo zločiny. Lomborg vysvětluje, že s požáry a povodněmi je to jinak, než klimatologové a většina médií tvrdí. Nezpochybňuje ani to, že za mnohé tyto jevy může člověk. Jen je způsobuje jinak, než vypouštěním oxidu uhličitého.

     V případě povodní je za vyššími počty obětí a vyššími škodami prostá lidská hloupost, nikoli jejich častější výskyt. Stále víc se totiž staví v záplavových oblastech řek. Když pak dojde k povodni, jsou logicky škody vyšší... U požárů (minimálně) ve Středomoří pak za 70 procenty z nich je buď trestuhodná lidská nedbalost, nebo přímo žhářský úmysl. Údaje a závěry Bjørna Lomborga tak do značné míry popírají zprávy hlavního proudu médií, ale i závěry čerstvě publikovaného prvního dílu Šesté hodnotící zprávy IPCC, která dává požáry přímo do souvislosti se změnou klimatu (zde). Na základě svých dat vědec odmítá alarmistická prohlášení.

 

     Odkaz:  https://cz24.news/jak-moc-se-klima-alarmiste-pletou/

      Celý text:   Jak-se-pletou.doc

 

 

 

Paul Craig Roberts o super-úspěšných

 

ruských vakcínách proti Covidu:

 

Ověřené systémy, žádné MRNA

 

 4.9. 2021 , Paul Craig Roberts , RUSKO , Překlad: CZ24NEWS      

Existují čtyři ruské vakcíny. Žádná z nich nepoužívá experimentální technologii mRNA. Jedná se o Sputnik V, Sputnik Lite , EpiVacCorona a CopyVac. První dvě jsou vektorové vakcíny, kde se DNA viru se používá k injektování genetické informace do buněk, podobně jako u Oxfordské vakcíny. EpiVacCorona používá krátké proteinové sekvence a žádné genetické informace a CopyVac je tradiční, klasická očkovací technologie s inaktivovanými viry. Obě by byly mnohem bezpečnější než „vakcíny“ mRNA.

     Na rozdíl od Bidena a totalitních západních politiků nechal ruský prezident Putin očkování na individuálním rozhodnutí. Otázkou je, proč si Putin myslí, že řešením je očkování? Copak nikdo Putinovi neřekl o úspěšném používání ivermektinu v Indii k boji proti viru? Nebyl Putin informován, že Tokijská lékařská společnost schválila ivermektin? HCQ i ivermektin lze použít k prevenci i uzdravení. Jsou mnohem levnější než vakcíny a používají se již desítky let. Otázkou zůstává: proč se tolik zemí zaměřuje na neúčinné a nebezpečné vakcíny, když existují bezpečná a levná preventivní opatření a léky?

 

     Odkaz:  https://cz24.news/paul-craig-roberts-o-super-uspesnych-ruskych-vakcinach-proti-covidu-overene-systemy-zadne-mrna/

      Celý text:   Ruske-vakciny.doc

 

     Pozn. spr. webu:   Slavný sovětský chirurg, akademik Nikolaj Amosov radil "Nespěchej k lékaři - Lépe je vytvářet si rezervy zdraví":

      Uvahy-o-zdravi.doc

      https://primanatura.cz/nikolaj-amosov-nejcasteji-je-clovek-nemocny-lenosti-a-chamtivosti/2019/09/08/

 

 

 

Severní Korea odmítla nabídku téměř

 

tří milionů injekcí proti Covid-19

 

by Redakce 2. 9. 2021     Podle OSN Severní Korea požádala, aby téměř tři miliony injekcí Covid-19, které jí byly nabídnuty, byly přesměrovány jinam. Přibližně 37 291 osob – včetně zdravotnických pracovníků a osob s onemocněním podobným chřipce – bylo testováno a u všech byl zjištěn negativní výsledek, uvedla WHO ve své týdenní situační zprávě. Není to poprvé, co země odmítla vakcíny.

     V červenci odmítla dodávky přibližně dvou milionů dávek vakcíny společnosti AstraZeneca s odvoláním na obavy z možných vedlejších účinků, uvedl jihokorejský think-tank spojený se zpravodajskou službou země. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v červenci novinářům řekl, že Rusko několikrát nabídlo Severní Koreji dodávku vlastní vakcíny Sputnik. Severní Korea vyjádřila určité pochybnosti o účinnosti očkování vakcínou Covid-19. Státní sdělovací prostředky často informují o incidentech v USA a Evropě, kdy se u jednotlivců vyskytly nežádoucí reakce na toto očkování.

 

      Odkaz:  https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/severni-korea-odmitla-nabidku-temer-tri-milionu-injekci-proti-covid-19/

      Celý text:   KLDR-odmitla.doc

     K tématu také:  Peková - Žádné roušky, všichni zpět do školy a do práce - Mutace koronaviru delta vám udělá jen nudli u nosu...      http://www.zvedavec.org/vezkratce/18058/

 

 

 

Zdraví není zboží

 

 31.8.2021 ,  Jan Vítek     Joe Biden, řečený POTUS, vydal minulou středu příkaz vyhledat všechny odpírače, kteří proklouzli předchozími zátahy, a opíchnout je, třeba i s použitím práva útrpného. Nač ten spěch a nátlak? Co se za tím skrývá? Záměr umenšit počet obyvatel Země jak hlásají Rockefelleři, Bill Gates a jeho druhové? Sérum má velké nežádoucí účinky, které způsobují víc nemocí a úmrtí nežli Covid. Mezi nimi je neplodnost a potraty. Jak říká dr. Luc Montagnier, laureát Nobelovy ceny za medicínu:   "Vidíme ,že v každé zemi, je to stejné - po křivce očkování následuje křivka úmrtí." Jak dále říká Dr. Vanden Bossche: "Vzhledem k obrovskému množství úniku imunity, které bude vyvoláno masovými očkovacími kampaněmi a doprovodnými opatřeními k zadržování výskytu viru, je těžké si představit, že by lidské zásahy nezpůsobily, aby se pandemie COVID-19 neproměnila v neuvěřitelnou katastrofu pro globální a individuální zdraví."

     Současná honba a zátahy na lidské pokusné králíky jsou hrubým narušením všech deseti Norimberských zákonů proti nuceným pokusům s lidmi. Je to zločin proti lidskosti. První roli tohoto největšího podrazu století hraje vymývání mozků. Lidské zdraví není zboží, aby se s ním kšeftovalo. Je to výzva nejen pro státní policejní a justiční orgány, ale v prvé řadě pro politiky, kteří musí vytvořit právní a organizační struktury pro boj s farmakologickou mafii.

 

      Odkaz:  http://www.zvedavec.org/komentare/2021/08/8832-zdravi-neni-zbozi.htm

      Celý text:   Zdravi-neni-zbozi.doc

 

 

 

Rusko prekvapivo pokročilo pri zvyšovaní

 

nezávislosti od západného softvéru

 

01.9.2021 , TomᚠBaranec , dennikstandard.sk     Kremež si záväzok zvýši svoju samostatnos v softvére na pozadí narastajúceho konfliktu so Západom stanovil pred šiestimi rokmi v čase, keď v danej oblasti čelil viacerým štrukturálnym problémom. Podobné problémy na Rusko číhali aj v oblasti hardvéru, a to najmä mikročipov. Technologický priemysel sa v posledných rokoch stal jedným z najrýchlejšie rastúcich sektorov ruskej ekonomiky. Ministerstvo pre rozvoj digitálnych technológií momentálne pripravuje zákon, ktorý by zaviazal všetky školy, zdravotnícke zariadenia a štátnych zamestnancov k prechodu na vládou podporovan頄pracovné, komunikačné platformy“. Posiela emaily, správy a uskutočňova videohovory by tak museli za pomoci v Rusku vyvinutého softvéru.

     Ruská štátna rozvojová spoločnos VEB.RF dostala v tejto súvislosti za úlohu opätovne naštartova výrobu továrne na čipy v Zelenograde. Kapacitu ruského štátu pri presadzovaní ruských technológií a platforiem dobre ilustruje zavedenie takzvaného národného systému platobných kariet (MIR). Ten je plne vo vlastníctve ruskej centrálnej banky a funguje ako klíringové centrum pre spracovávanie kartových transakcií v Rusku. Moskva ho vytvorila v roku 2014 po tom, ako Spojené štáty pridali na čierny zoznam niekožko ruských bánk. Pokrok Ruska pri vývoji vlastného softvéru a hardvéru tak za posledné roky prekonal pôvodne nie vežmi optimistické očakávania.

 

      Odkaz:  http://www.srspol.sk/clanek-rusko-prekvapivo-pokrocilo-pri-zvysovani-nezavislosti-od-zapadneho-softveru-23006.html

      Celý text:   Rusko-pokrocilo.doc

 

 

 

„Žiadna klimatická katastrofa“

 

Štvornásobné zvýšenie CO2 zvýši

 

teploty iba o 1°C , tvrdia vedci

 

 3. září 2021 v Eko & Klima  Preložil: OZ Biosféra     Nová publikácia v Medzinárodnom časopise o atmosférických a oceánskych vedách dospieva k záveru, že vedci z IPCC (OSN) zveličili klimatický význam CO2. Podža autorov zvýšenie hladín CO2 nepovedie k významným zmenám teploty Zeme a zvýšenie CH4 a N2O bude ma len vežmi malý viditežný vplyv. Väčšina otepžovania pochádza z vodnej pary. Len 0,5 °C oteplenie by malo za následok zdvojnásobenie obsahu CO2.

     Na rozdiel od medializovanej propagandy nehrozí v dôsledku stúpajúcich hladín CO2 ani núdzová situácia v oblasti klímy, ani žiadne významné zvýšenie teploty. Klimatická citlivos na zdvojnásobenie koncentrácie CO2 je 0,45°C, čo sa pri zohžadnení spätnej väzby 12 % vodnej pary zvýši na 0,5°C. Štvornásobné zvýšenie koncentrácie CO2 na 1 600 ppm by malo za následok zvýšenie teploty o 1°C a pri súčasnom tempe nárastu CO2 trvalo by to asi 800 rokov.

 

      Odkaz:  https://cz24.news/ziadna-klimaticka-katastrofa-stvornasobne-zvysenie-co2-zvysi-teploty-iba-o-1c-tvrdia-vedci-vo-svojej-novej-studii/

      Celý text:   Ziadna-klimaticka.doc

 

 

 

Times:Čína chce postavit 10x větší

 

stanici na oběžné dráze než je ISS

 

30. srpna 2021 , prvnizpravy.cz     V rámci nového projektu hodlá Čína během příštích pěti let prozkoumat možnost vybudování 1km dlouhé kosmické stanice na oběžné dráze. Podle deníku The Times bude 10krát větší než ISS. Podle Státní přírodní vědecké nadace v Číně (NSFC) budou práce na projektu probíhat během nového, 14. pětiletého plánu (2021 - 2025). Čínští vědci budou muset přijít na to, „ jak postavit kosmickou loď desetkrát větší než Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) z modulů, které budou dopraveny na oběžnou dráhu “. Pang Zhihao, bývalý vědecký pracovník Čínské akademie vesmírných technologií, listu Global Times řekl, že „ z popisu programu lze říci, že budou muset vyřešit obrovské množství technických potíží “.

     A je to jak chce , The Times věří, že projekt „ odráží rozsah čínských vesmírných ambicí “. Peking letos úspěšně vypustil svůj rover na Mars a stal se první zemí, která dosáhla na odvrácenou stranu Měsíce. V tuto chvíli ČLR staví vlastní vesmírnou stanici, jejíž práce by měly být dokončeny příští rok. Podle zpráv čínských médií země také učinila průlom ve vývoji silnějších raket, které do vesmíru pošlou t잚í náklad.

 

      Odkaz:  https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/timescina-chce-postavit-10x-vetsi-stanici-na-obezne-draze-nez-je-iss/

      Celý text:   Cinska-stanice.doc

 

 

Elektrolet a Partizan – dve, tak trochu

 nepovšimnuté senzácie na

leteckom salóne MAKS-2021...

 

 30. augusta 2021 Fero Kysucký(AM) Rusko – Je nepochybné, že tou hlavnou senzáciou Leteckého a kozmického salónu MAKS-2021 bolo jednomotorové stíhacie lietadlo 5. generácie z dielne spoločnosti Suchoj – Su-75 s kódovým označením „Šachmat“ (ang. Checkmate). Pozornos prizerajúcich vzbudilo lietadlo TVS-2MS Partizan. Vďaka svojim unikátnym takticko-technickým charakteristikám sa „Partizán“ dokázal vznies do vzduchu doslova po niekožkých metroch po začatí vzletového manévru, nasledujúci prelet prebiehal pri extrémne nízkej rýchlosti a po úspešnom dosadnutí na zem bezpečne pristál na maličkej ploche s rozmermi 50×30 metrov. TVS-2MS predstavuje modernizovanú ruskú verziu legendárneho sovietskeho transportného lietadla An-2 Kukuruznik („Andula“).

     minulý rok bola na Západe úspešne otestovaná Cessna eCaravan s elektrickým pohonom. Na salóne MAKS-2021 bola predvedená ruská odpoveď v podobe dopravného lietadla Jak-40 "Elektrolet", na ktorom bol po prvýkrát na svete inštalovaný supravodivý elektromotor ako súčas hybridného pohonu. V zadnej časti lietadla bola nainštalovaná ďalšia pohonná jednotka – motor na báze plynovej turbíny s turbohriadežom s elektrickým generátorom a lítium-iónovými batériami a spotreba tradičného leteckého paliva sa výrazne zníži na 60–65 %.

 

      Odkaz:  https://www.armadnymagazin.sk/2021/08/30/elektrolet-a-partizan-dve-tak-trochu-nepovsimnute-senzacie-na-leteckom-salone-maks-2021-ktore-si-vsak-zasluzia-pozornost/

      Celý text:    Elektrolet-a-Partizan.doc

 

 

 

Trhlina v propagandě: Čím to, že

právě vzdělaní odmítají očkování?

 

 27. 8. 2021    Redakce Protiproud přináší zajímavé poznatky jedné americké studie, která ukázala, že největší neochotu k očkování vykazují nejvíce a nejméně vzdělaní. Tedy jedni, kteří by měli mít skutečně široký rozhled - a druzí, kteří se řídí selským rozumem. Ty nejvzdělanější vrstvy zůstaly relativně nejzatvrzelejšími očkovacími odpůrci. Umějí lépe pracovat s informacemi, které prokazují zhoubonost očkování? To už studie nezkoumala. Nesmí to zde však vyznít jako pohrdání méně či středně vzdělanými lidmi, tím méně jako rezignace na zdravý "selský" rozum, který mnohdy "obyčejnému" člověku napoví mnohem lépe než komplikované poučky.

     Výsledek výzkumu nicméně vyvrací jednu z nosných myšlenek propagandy o nevzdělaných odpůrcích očkování. Současně však ukazuje na nebezpečí této propagandy, jíž jsou někteří lidé s užším či "zregulovaným" záběrem vidění světa vydáni napospas. Prostě řečeno - při dlouhodobém působení propagandy snadněji podlehnou manipulaci.

 

      Odkaz:  https://www.protiproud.cz/politika/5991-trhlina-v-propagande-cim-to-ze-prave-vzdelani-odmitaji-ockovani-kdo-vlastne-jsou-vsichni-ti-covidioti-kavarna-ma-ockovani-rada-selsky-rozum-a-dostatek-informaci-pripad-ochrnuteho-mladika-kdy-sahnou-po-malych-detech.htm

      Celý text:   Trhlina-v-propagande.doc

 

 

 

"Varování z Moskvy. Poučení z pádu

 

Kábulu pro postsovětskou Eurasii

 

 23.8. 2021 , Dmitrij Evstafjev     Ani liberální média orientovaná na americkou administrativu se neodvážila podpořit prohlášení Bílého domu o "americkém vítězství v Afghánistánu". Situace v Afghánistánu viditelně ukázala propastný rozdíl mezi slovy a činy USA a "kolektivního Západu". Monopolární svět již není geoekonomicky ani geopoliticky možný. 1. USA skutečně směřují k politice tvrdého geopolitického pragmatismu a rychle a cynicky se zbavují "kufrů s utrženými držadly". 2. Scénář "chaotizace" zemí a regionů s cílem ztížit konkurentům USA přístup do kritických prostor je nejen reálný, ale i docela dobře proveditelný. 3. EU, na jejíž podporu se mnozí v postsovětském prostoru spoléhají, již nelze považovat za důležitého hráče v globálních a regionálních geopolitických procesech. 4. USA ani další západní aktéři nejsou připraveni podílet se na socioekonomickém rozvoji, natož na sociální modernizaci spřátelených režimů.

     Za těchto podmínek Moskva logicky pozastavila vztahy s postsovětskými zeměmi a vytvořila základní podmínky pro to, aby jejich elity dozrály k pochopení nevyhnutelnosti změny politiky. Aniž by do toho investovala významné organizační a finanční prostředky. Nastal čas pro operativní pauzu a strategickou reflexi, kdy "míč je na straně" postsovětských elit, aby prokázaly, že neztratily pud politické sebezáchovy.

 

      Odkaz:  https://outsidermedia.cz/varovani-z-moskvy-pouceni-z-padu-kabulu-pro-postsovetskou-eurasii/

      Celý text:    Varovani-z-Moskvy.doc

 

 

 

A víte co vaříte a pečete.

 

 Stále pokračující likvidace českého zemědělství a potravinářství má již zavedený průběh. Českého výrobce koupí od privatizátora nadnárodní koncern. Značka kvalitního a oblíbeného výroku se nezmění, jen místo výrobce se na obalu objeví distributor. Vzpomeňte si jakým fofrem byla po r. 1989 rozkradena Masna Vamberk, zplanýrován nově opravený cukrovar v Hrochově Týnci, v Kostelci zrušena STUHA, v Doudlebách textilka, atd.,atd. Výrobky, které jsou dnes v obchodní síti stále prodávány pod značkou Mochov, respektive Mochovská zelenina, mají na obalu připsáno Made in Austria. Rostlinné tuky, které z Nelahozevsi do českých kuchyní putovaly (Perla, Flora, Rama, Hera) jsou dnes dováženy z jiných evropských závodů Unilever. Aktuálním místem původu Sunaru je převážně Velká Británie, u některých produktů Španělsko. Autobaterie Akuma se dnes vyrábějí v Itálii, tužky Koh-I-noor vyrábí impérium Břízových nejen v Česku, ale i v Rusku, Bulharsku a Číně. Výroba zápalek Solo se ze Sušice přesunula do Indie. Výroba elektrospotřebičů ETA se přesunula zase do Číny. Škodovka bude zvažovat i dovoz levnějších čínských autodílů pro výrobu v Evropě Kolik už zbývá k tomu, aby se do Evropy vozily celé čínské škodovky, nejen díly?

     „Kdo tady jednou bude platit daně, z čeho stát bude žít a kde lidi seženou práci, když se všechna výroba přesune pryč?“, táže se prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman. Z těchto důvodů komora chce, aby se informace o místě výroby na obalech povinně zveřejňovaly. Zabili jsme i další prosperující firmy, které dodávaly do Ruska výrobky. Přesné strojírenství pro ropný a plynový průmysl, atomové strojírenství, Vitanu, Lakrum, Olmu atd. Rovněž tisíce položek. Nechali jsme se zašlápnout jako červi. Může být na zeměkouli pitomější národ? Ne, nemůže. My máme ty nejblbější a nejprodejnější politiky od roku 1990!!!

     Přišlo e-mailem

 

      Celý text:   Nejpitomejsi-politici.doc

 

 

Využije Rusko nedostatek čipů a stáhne

 

výrobu „svých“ vynálezů z Tchajwanu

 

do Ruska do nových aut?

 

 28. srpna 2021      RUSKO: Po potravinové bezpečnosti, kdy Rusové v potravinové pšenici dobyli i svět a jsou největšími vývozci, chtějí stejnou strategii zavést na výrobu čipů, kterých je nedostatek. A mají na co navazovat: ruské čipy se vyrábí na Tchajwanu a  firma v bankrotu, ktará byla nyní zestátněna, má převzít zpět plnou výrobu do roku 2022 s výhledem vývoje mezi elitu do roku 2030. V Rusku existují úspěšní vývojáři čipů „Elbrus“ a „Bajkal“, které jsou vyvíjeny v Rusku a jsou vyráběny v tchajwanské továrně. V dubnu na pozadí globálního nedostatku čipů ruská skupina Mikron, která si říká největší prodejce mikroelektroniky v zemi, vykázala v roce 2020 výrazný nárůst příjmů a provozního zisku, z nichž každý vzrostl zhruba o třetinu.

     Nedostatok čipov zasiahol celý automobilový priemysel. V Rusku však našli čiastočné riešenie. Euroázijská obchodná komisia sa rozhodla, že nové vozidlá čipy nemusia by vybavené. Úrady umožnili tamojším producentom udrža výrobu aj za mierny ústupok v bezpečnosti. Táto výnimka má trva len do 30. júna 2022. Následne budú musie by všetky vozidlá vyrobené a predané bez systému Era-Glonass týmto zariadením dovybavené. Nie je vylúčené, že Rusi výnimku pre systém Era-Glonass nakoniec ešte predĺžia. Ochránia tak domáci automobilový priemysel pred nedozernými stratami.

 

      Odkaz:  https://cz24.news/vyuzije-rusko-nedostatek-cipu-a-stahne-vyrobu-svych-vynalezu-z-tchajwanu-do-ruska-do-novych-aut/

      Celý text:   Nedostatek-cipu.doc

 

 

 

Ópiové lány v Afganistane strážili vojská NATO,

 

šokuje exšéf českej tajnej služby A. Šándor

 

 22/08/2021 ,  Jozef Uhlarik     Andor Šándor si myslí, že víazstvo Talibanu povzbudí ďalších islamistov v rôznych častiach sveta. Taliban síce sžubuje svetu umiernenú politiku, ba niektoré kroky to i naznačujú, no či náhodou niektorým odzbrojeným skupinám „neprepne“ a opä nezačnú všetko niči a vraždi ako pred 20-timi rokmi nemôže zaruči nikto. Podža Šándora sa v Afganistane za Česko nikdy nebojovalo, napriek tomu je nutné da Talibanu šancu na dialóg. Počas dvadsiatich rokov okupácie sa zvýšila produkcia ópia. „Vežakrát tie ópiové lány strážia vojská Severoatlantickej aliancie,“ šokuje bývalý náčelník českej vojenskej spravodajskej služby.

     „Keď americký bezpilotný prostriedok zaútočí na nejaký objekt v Afganistane, kde sa mylne domnieva, že prebieha požná zhromaždenie velitežov, zabije všetkých 100 žudí, a potom sa ukáže, že to bola afganská svadba, tak ažko môže poveda, čo ako. Televízie Al-Arabíja či Al-Džazíra ukazujú takéto zabíjanie a žudia sa na to pozerajú. Je preto vežmi jednoduché v nich vyvola pocit nenávisti voči Západu. Z afganského debaklu majú asi najväčšiu rados v Moskve a Pekingu. Myslím si, že v Číne sa z toho trasú radosou, v Rusku tiež, pretože to, pokiaž ide o postavenie a vplyv Spojených štátov, im jednoducho hrá geopoliticky do kariet,“ povedal Šándor.

 

      Odkaz:  https://www.hlavnydennik.sk/2021/08/22/opiove-lany-v-afganistane-strazili-vojska-nato-sokuje-exsef-ceskej-tajnej-sluzby-a-sandor/

      Celý text:    Opiove-lany.doc

 

 

 

Kapitalismus je cesta do pekla

 

 27. srpen 2021 , Jožo Ráž:      Kapitalismus je cesta do pekla. Ale lidi jsou blbí, tvrdí Jožo Ráž. Svět se bortí, daně jsou větší, směřujeme k válce, ale Elán je pořád stejně dobrý, to je tajemství našeho úspěchu, říká zpěvák Jožo Ráž. Přesvědčením je komunista a teď se mu nežije tak dobře jako za minulého režimu. Rusko je podle něj jistota, ne hrozba. Zpěvák podotkl, že „Rusové jsou naštěstí velice silní“ a že v pozadí je také Čína coby faktor rovnováhy. „Já se bojím Ameriky, Rusů ne.“

     S oběma zeměmi má vystudovaný psycholog bohaté zkušenosti. V rámci turné Elánu projezdil s kapelou Sovětský svaz „od Užhorodu po Nachodku a od Murmansku po Soči“, prožil tam mnoho měsíců, a jak říká, setkával se tam vždy s velmi vzdělanými a výbornými lidmi. Spojené státy projel rovněž – „horem dolem“ – a vracet se tam už nechce. „Nemám si tam s kým o čem povídat. „Prostě v Rusku si můžete s řidičem autobusu povídat o filozofii, o básnících, o všem. A v Americe? O ničem, jenom o Coca Cole a hamburgerech.“ Co si přisvojili prominenti tehdejšího systému, byly prý jen maličkosti oproti tomu, co si nakradli dnešní „papaláši“. „Věřím, že komunismus je ideologicky a prakticky správnější režim, jenomže lidé to neunesli, lidé to nedokázali, protože jsou blbí, to je celé. Kapitalismus, to je cesta do pekla, protože to je honba za ziskem“, uvedl dále v rozhovoru pro DVTV.

 

      Odkaz:  https://nasrestart.cz/videoaktuality/2658-jozo-raz-kapitalismus-je-cesta-do-pekla

      Celý text:   Cesta-do-pekla.doc

 

 

Nejnovější cesta Merkelové

 

a prošlá vakcína pro Ukrajince

 

 24.8.2021 Komentáře     Postupně je jasné, „co Majdan znamenal“. Místo průmyslového státu je tu bankrot podniků, které ještě nedávno patřily k vlajkovým lodím sovětského průmyslu. Místo zemědělské velmoci je tu výprodej posledního majetku - nechvalně proslulých ukrajinských černozemí. Ukrajinský prezident marně doufá, že se mu podaří „vysvětlit americkému vůdci“ zvláštní význam a potřebnost Ukrajiny pro Spojené státy. A dokonce i s Německem se komunikace s Ukrajinou stále více mění z partnerství na předávání směrnic.

     Náměstek polského ministra zdravotnictví Waldemar Kraska ve vysílání rozhlasové stanice RMF hrdě prohlásil, že Polsko předá Ukrajině 1,2 milionu nepoužitých dávek vakcíny proti koronaviru, kterou vyrábí britsko-švédská společnost AstraZeneca. Při bližším zkoumání se však ukázalo, že nešlo o dar, ale o prodej. Částka v tuto chvíli ještě nebyla oznámena. Zmíněno je však něco jiného. Polská iniciativa není laskavost. Šarže vakcíny AstraZeneca, které Poláci dříve zakoupili, jsou prošlé. Ukrajina se mění v region pro likvidaci prošlých zásob léků.

 

   Odkaz:  http://www.zvedavec.org/komentare/2021/08/8824-nejnovejsi-cesta-merkelove-a-prosla-vakcina-pro-ukrajince.htm

      Celý text:    Cesta-Merkelove.doc

 

 

Ukončete pandemický stav, už nejde o 

 

epidemii, vyzvali poslance právníci

 

 25.8. 2021 , Vojtěch Gavriněv     Soudy nestíhají chránit občanská práva, protože ministerstvo vydává stále nová a ničím nepodložená opatření, tvrdí kritici vládního postupu proti šíření covidu-19. Počty nakažených navíc neodpovídají označení epidemie. Právník Nielsen - Společnost podle něj ztrácí důvěru v právní stát. Vláda totiž neumí opatření dostatečně zdůvodnit a zároveň je vydává s velmi krátkou dobou uvedení v platnost, takže je pro řadu lidí prakticky nemožné sledovat, jaké zákony vlastně platí. Zpochybnil také vydávání mimořádných opatření proti šíření nemoci covid-19 ve chvíli, kdy se denní záchyty už více než dva měsíce pohybují kolem 200 případů denně.

     Takzvaný pandemický stav umožňuje vydávat zmíněná mimořádná opatření a do právního rámce ho zavedl pandemický zákon z 21. února 2021. V tuto chvíli platí až do února 2022. Dvě stě nebo dvě stě šedesát případů denně není epidemie - Alena Dernerová, lékařka. „Navíc rozhodnutí o nezákonnosti nikdy neřešila podstatu věci, tedy zda existuje vůbec důvod k vydávání mimořádných opatření. Zda epidemická situace vůbec vydávání mimořádných opatření vyžaduje. Zda existuje na území České republiky epidemie nebo zda hrozí, že epidemie vznikne,“ řekl. „Nezbývá než konstatovat, že soudní moc rezignovala na svoji funkci, kterou je ochrana občanských práv,“ dodal Svoboda.

 

   Odkaz:  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ukoncete-pandemicky-stav-uz-nejde-o-epidemii-vyzvali-poslance-pravnici-173153

      Celý text:   Ukoncete-pandemicky.doc

 

 

Evropa se připravuje na další migrační

 

krizi vyvolanou Spojenými státy

 

 25.8.2021   Finian Cunnigham     Amerika je zpátky. Způsobuje chaos a politické bolesti hlavy svým údajným evropským partnerům. Jak rychle se tento údajně růžový vztah mezi USA a Evropany přetrhl a po katastrofálním kolapsu v Afghánistánu se objevily hořké výčitky. EU se potýká s možnými následky masové migrace z této středoasijské země po návratu Talibanu k moci. To vedlo k tomu, že státy EU uzavřely své hranice v rozporu s celou koncepcí jednotného bloku. Došlo také k mnoha otevřeným hádkám mezi členskými zeměmi, které se navzájem obviňovaly z toho, že nesdílejí břemeno přijímání zahraničních migrantů.

Krize také přispěla k nárůstu protiunijního populismu, protože bruselská byrokracie byla vnímána jako nadřazená národnímu souhlasu s přijetím přílivu neevropanů. Zopakujme si, že velká část migračního tlaku na EU pramení z nelegálních válek Washingtonu v Asii, na Blízkém východě a v severní Africe. Války, které, pravda, evropští spojenci v NATO pomáhali vést. Evropskou unii čeká další masivní migrační vlna z Afghánistánu. S 38 miliony obyvatel a odhadovanými pěti miliony vnitřně vysídlených osob by počet Afghánců, kteří se snaží dostat přes hranice EU, mohl překonat vlny uprchlíků, které byly v posledních šesti letech zaznamenány ze Sýrie, Iráku, Libye a Afghánistánu.

 

   Odkaz:  http://www.zvedavec.org/komentare/2021/08/8826-evropa-se-pripravuje-na-dalsi-migracni-krizi-vyvolanou-spojenymi-staty.htm

      Celý text:   Dalsi-migracni.doc

 

 

Dokonce i papež Bergoglio pod heslem „vakcinace

pro všechny“ prosazuje genocidu lidstva

Globální mRNA vakcinace

 11. srpen 2021     Mnoho odborníků na Západě i na Východě se už vyjádřilo k současné genocidní vakcinaci proti covidu-19. Pavel Vorobjov, vedoucí Katedry hematologie a geriatrie v Moskvě: „Očkování proti covidu je hloupost od začátku do konce. Dnes známe několik tisíc mutací tohoto viru. Jaké v tomto případě může být očkování? Dr. Vernon Coleman, lékař, Anglie: „Odborníci dokazují, že právě očkovaní jedinci budou ohrožovat lidstvo. Těla očkovaných se stávají laboratořemi vyrábějícími smrtící viry.“

     Právník Reiner Fuellmich je iniciátorem Norimberského procesu 2.0 v souvislosti se skandálem covid-19. Alarmuje: „Tato koronavirová krize musí být přejmenována na koronavirový skandál, který se mezitím vyvinul na pravděpodobně největší součást Velkého resetu, a sice redukci populace.    Bergoglio pod heslem „vakcinace pro všechny“ prosazuje dnes masový experiment na lidech směřující ke genocidě lidstva. Dr. Galina Borisovna Kirilličeva (Státní Duma RF 10. června 2010) : „ ...masová vakcinace zničením rezistentní (odolné) populace. Vakcíny vpichujeme zdravým lidem, zdravým dětem…“ Logika zdravotníka nám říká: Jestliže virus mutuje, nemůže být dnes proti němu žádná neškodlivá vakcína!

 

  Odkaz:  https://nasrestart.cz/videoaktuality/3687-dokonce-i-papez-bergoglio-pod-heslem-vakcinace-pro-vsechny-prosazuje-genocidu-lidstva

      Celý text:   Bergoglio-prosazuje.doc

 

( Pozn. spr. webu:    Pro západní superelity (Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Warburgpvé, královské rody Anglie a Nizozemska, horní patro Vatikánu a dalších asi 6.000 nejbohatších a nejmocnějších… ) usilující o východisko z krachu extenzivního západního kapitalismu nastolením NWO není výhodné zničit odpůrce (a „zařídit“ depopulaci planety o 90 až 98 %) raketojadernou válkou (planetu by si poničily - http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html ), ale je pro ně výhodnější, když genocidy většiny lidstva, o kterou usilují,  docílí tím, že se nás zbaví bioterorismem (bakteriologickou válkou), že se vzájemně vybijeme v malých lokálních válkách, v pouličních bitkách s nepřizpůsobivými migranty, když pomřeme na nekvalitní jedovaté potraviny, když nebudeme mít děti pro bídu, módní homosexualismus a pod.  43. zpráva thinktanku temné elity - Římského klubu – dokonce otevřeně mluví o tom, že životní prostředí nejvíce ničí nejbohatší část světové populace „zlatá půlmiliarda“ – viz Kapitalismus-mrtvola.doc Západní superelity chtějí "utáhnout opasek" také západním elitám a vyšší střední třídě. Proto např. ty vzájemné boje v USA mezi Trumpovci a Bidenovci.)

 

 

Čína slibuje nejvýkonnější kvantový

 

počítač na světě. Má 66 qubitů

 

 12. července 2021 , Karel Javůrek     Zatímco v oblasti normálních čipů je Čína pozadu za západními výrobci několik let a snaží se to dohnat, pro nový typ počítačů má dle vyjádření už teď náskok. Čínský vědci totiž vytvořili (PDF) nejvýkonnější kvantový počítač na světě. Zuchongzhi je nový model kvantového počítače, který je dle vyjádření vybaven celkem 66 qubity. Konkurence v této oblasti je dle zprávy výrazně pomalejší – IBM je na 50 qubitech a Google na 53 qubitech.

     Nový kvantový počítač, který je nástupcem předchozího modelu Jiuzhang (56 qubitů, optická architektura s fotony) je více univerzální a je tvořen strukturou 11 × 6 qubitů na dvourozměrné destičce. Tento čip musí být řádně odrušen od všech signálů a šumu z okolí a teplota musí být snížena extrémně blízko absolutní nule (−273,15 °C). Vědci zveřejnili, že specializovanou úlohu, kterou by i nejvýkonnější superpočítač počítal miliardy let, zvládne tento kvantový čip za 1,2 hodiny. S každým qubitem přitom roste výkon exponenciálně, takže každý dostupný qubit navíc znamená obrovský skok ve výkonu.

 

  Odkaz:  https://www.zive.cz/clanky/cina-slibuje-nejvykonnejsi-kvantovy-pocitac-na-svete-ma-66-qubitu/sc-3-a-211112/default.aspx

      Celý text:   Kvantovy-pocitac.doc

 

 

 

Sojuz úspěšně vynesl na oběžnou

 

dráhu další družice OneWeb

 

 22.8. 2021     Ruská nosná raketa Sojuz 2.1b úspěšně vynesla britské komunikační družice od společnosti OneWeb na oběžnou dráhu. Agenturu Sputnik o tom informovala tisková služba Roskosmosu. „Bylo odděleno všech 34 kosmických přístrojů,“ uvedl Roskosmos. Umístění všech komunikačních družic na oběžnou dráhu za pomoci horního stupně Fregat trvalo 3 hodiny a 45 minut. Během této akce Fregat provedl 10 manévrů, čímž oddělil devět skupin družic.

     Smlouva mezi společnostmi Arianespace a OneWeb o vypuštění 21raket Sojuz z kosmodromů Bajkonur, Vostyčnyj a Kourou byla podepsána v červnu 2015. V září 2020 OneWeb oznámila, že počet dohodnutých startů Sojuzů byl snížen na 19. Proběhlo již osm startů, dva z Bajkonuru, dva z Vostočného a jeden z Kourou, na oběžnou dráhu bylo dopraveno 288 družic. OneWeb plánuje poskytnutí obchodních služeb satelitní komunikace koncem roku 2021, do června 2022 se chystá dopravit na oběžnou dráhu skupinu 648 družic první generace, což umožní zajistit širokopásmové připojení k internetu uživatelů z celého světa díky plnému pokrytí povrchu Země.

 

  Odkaz:  https://cz.sputniknews.com/20210822/sojuz-uspesne-vynesl-na-obeznou-drahu-dalsi-druzice-oneweb-15575500.html

      Celý text:   Sojuz-uspesne.doc

 

 

 

Milé děti a studenti, rok 1968 byl takto!

 

 21. srpen 2021 , Mgr. Petr Michalů      Podle chorobné fanatické nenávisti a hysterie všech psychopatických nenávistníků je vstup armád pěti států Varšavské smlouvy v čele s vojsky SSSR na území Československa vnímán prý jako okupace. Prý :   Žádná vypálená vesnice s žádnými jejími vyvražděnými obyvateli v době té sovětské prý okupace je daleko a nesrovnatelně horší zločin než desítky vypálených jiných vesnic i s jejich vyvražděnými obyvateli za německé nacistické okupace;  Žádné umučené děti za té sovětské prý okupace je daleko horší zločin než 82 umučených „jenom“ lidických dětí za německé nacistické okupace;   Žádné popravy československých obyvatel;   400 obětí na životech v době celé té sovětské prý okupace  je daleko a nesrovnatelně horší zločin než 365 tisíc obětí Němci zabitých, umučených, popravených československých obyvatel za německé nacistické okupace. Tito lidé nepřišli rozhodně o životy v důsledku nějakých urputných bojů se zbraněmi v rukou proti přicházejícím vojskům armád pěti zemí Varšavské smlouvy, ale v naprosté většině případů to byly nešastné nehody, tragické náhody a neúmyslná zabití mnohdy i zcela zbytečně úmyslně vyprovokovaná. Mnozí z těch srpnových a po srpnových tragicky zahynulých občanů Československa byli provokatéři!!

     Měl jsem velice šastné dětství, rodiče zajištěnou práci, všichni kvalitní bezpoplatkovou lékařskou péči, jako stát jsme byli naprosto soběstační ve výrobě kvalitních, zdravých, nemodifikovaných potravin, vlaky a autobusy jezdily pravidelně i do každé vesnice, mohl jsem v míru a v klidu sociálních jistot absolvovat základní školu, vystudovat střední a VŠ. Ta pravá katastrofa, zánik státu, jeho naprosté vyrabování, vykradení a zaprodání do ciziny přišlo právě po tragickém zinscenovaném a zrežírovaném buď navždy prokletém listopadu 1989! Z prosperujícího vyspělého suverénního státu se stala nesvéprávná zcela závislá kolonie šílené deviantní Evropské unie, která sama je jen a jen kolonií ještě šílenějších a deviantnějších, zločineckých USA!!

 

  Odkaz:  https://nasrestart.cz/signaly-nadeje/3754-mile-deti-a-studenti-rok-1968-byl-takto

      Celý text:   Rok-68.doc

 

 

 

Experimenty na lidech: americký

 

stát potají plošně šířil bakterie

 

 22. února 2018 , Autoři: Xman.cz, Radomír Dohnal     Americký stát infikoval vlastní obyvatele bakteriemi a viry, které ničily zdraví a dokonce zabíjely. Po dlouhých dvacet let od roku 1949  se experimenty na neinformovaných civilistech i vojácích dařilo tutlat. A když vyšly na světlo, dokázal zabránit odsouzení viníků. Smrtící bojové plyny a neméně vražedné biologické látky, bakterie a viry by dokázaly zahubit miliony lidí, aniž by přitom poškodily infrastrukturu zasažené země nebo znepřístupnily její cenné zdroje. Američané se proto rozhodli je v praxi otestovat. Jezdily rychle a po celé zemi. Proto armáda využila autobusy Greyhound k šíření virů.

     Mezi lety 1949 až 1969 provedla celkem 239 experimentů, při kterých úmyslně rozšířila potenciálně nebezpečné biologické látky mezi civilisty. A neptala se jich, jestli smí. Cílem bylo „zaplnit mezery v poznání účinnosti biologických zbraní“, proto se užívala jako biologický agens bakteriální nebo virová infekce „nízké škodlivosti“. Zvýšený zájem mediků o zdraví obyvatel si v hojné míře užily rodiny armádních příslušníků ve Fort Detricku, Fort Belvoiru a v Quanticu. Ve floridské Tampa se v době konání rozprašovacího experimentu, nakazilo 1.080 lidí černým kašlem a 12 t jich zemřelo. Krytím takových operací byl oficiálně pověřen generál William Creasy. Edward J. Newin III., vnuk zesnulého pacienta usiloval o to, aby vláda přiznala veřejnosti, jak hanebně zašlapala do bláta principy Norimberského kodexu, k jehož plnění se sama kdysi zavázala. Soud nižší instance tehdy rozhodl, že vláda v tomto případě legislativně nemůže být žalovanou stranou, a s tímto rozsudkem souhlasil i Nejvyšší soud. Nad operací SeaSpray si všichni umyli ruce.

 

  Odkaz:  https://www.idnes.cz/xman/styl/operace-seaspray-bakterie-civiliste-armada-san-francisco.A180220_173117_xman-styl_fro

      Celý text:   Experimenty-na-lidech.doc

 

 

 

21. srpen 1968: mýty a skutečné kontury

 

 Rozhovor Josefa Skály poskytnutý britské BBC i deníku Guardian - v českém překladu. Josef Skála (JS)    Klíčový cíl byl vojenské povahy – dorovnat převahu sil NATO, narůstající západně od našich hranic. Moskva žádala Prahu, aby umožnila sovětskou vojenskou přítomnost v Československu, opakovaně už od počátku 60. let. Antonín Novotný, tehdejší prezident a první tajemník ÚV KSČ, tomu odolával. Chruščovovi a potom Brežněvovi opakovaně argumentoval, že pokud bychom té žádosti vyšli vstříc, anuluje to politický kapitál, který přineslo naše osvobození Rudou armádou. Dubček, který Novotného vystřídal, byl i favoritem Moskvy. Na Novotného zbyla role „obětního beránka“. Když se roku 1988 ptal jeden novinář Gorbačova, jaký je rozdíl mezi ním a Dubčekem, odpověď zněla: „Pouze těch dvacet uplynulých let.“

     Stát v čele „Pražského jara“ státníci, odpovídajícím objektivním nárokům, socialismus by byl ještě silnější, a to nejen v naší zemi. Protože tomu ale tak nebylo, komplex modernizačních změn to naopak zpomalilo - a některé v podstatě zablokovalo úplně. Těšit se Andropov zdraví, jež by mu umožnilo vést stranu a stát aspoň deset let - anebo přijít v polovině 80. let na řadu řekněme Romanov, a ne Gorbačov - víra v „postkomunismus“  je příznakem legrační duševní choroby dodnes. Nás, Čechy, by nesrazili do kolen cizího kolonie. Žili bychom v zemi nepoměrně bohatší i spravedlivější. Předivo problémů, s nimiž si kapitalismus nemá jak poradit, se kvapem rozrůstá. Průchodné, civilizované a udržitelné řešení všeho, co nemá kudy obejít, leží až za horizontem systému, „tunelujícího“ drtivou většinu lidského společenství.

 

      Odkaz:  http://severoceskapravda.cz/index.php/nazory/1869-k-roku-1968-1

      Celý text:    21-srpen-68.doc

 

 

 

21. srpen 1968. Co dnes říkají bývalí sovětští

 

vojáci o vstupu vojsk do Československa?

 

 21.08.2021     Účastníci vstupu vojsk promluvili o tom, jak dnes hodnotí události roku 1968. Sputnik hovořil jednotlivě se dvěma přímými účastníky vstupu vojsk. Prvním z nich je Gennadij Iljič Tichonin, obyvatel Volgogradu, v době událostí velitel tanku, vojín 155. tankového pluku 20. tankové divize Zvenigorod, který v noci z 20. na 21. srpna v tanku překročil československou hranici ze strany Polska.  Druhým je Moskvan Boris Valentinovič Šmeljov, výsadkář, desátník 1141. dělostřeleckého pluku 7. gardové výsadkové divize, který byl jedním z prvních sovětských vojáků v Československu po přistání na pražském letišti Ruzyně.

     Tichonin: Své názory jsem nezměnil, naopak jsem se pevně přesvědčil, že toto rozhodnutí bylo správné. Verze, která byla v roce 1968 - o postupu vojsk NATO k našim hranicím, byla v posledních letech realizována. Během tohoto období jsme viděli ještě agresivnější chování Aliance, a ještě více jsme se přesvědčili o správnosti akcí tehdy v roce 1968. Chápu pocity Čechů, ale proč otevřeli hranici se západním Německem? Proč to bylo provedeno? Za jakým účelem? Pokud by hranice nebyla otevřena, nedošlo by ke vstupu vojsk. Vinu za vstup vojsk nese výhradně československá vláda.

     Šmeljov: Posledních asi třicet let jsem samozřejmě kategoricky proti tomuto rozhodnutí. Už tehdy mi během těch událostí bylo jasné, že něco není v pořádku a nepotřebují nás tam. Za posledních patnáct let komunikace s Čechy jsem nezaznamenal u všech tak bolestivý pocit. Mnozí chápali, že tento okamžik pominul a nemá cenu si pořád dělat starosti a vinit ze všeho Rusko. Když Češi vstoupili do NATO, přestali jsme dělat jakékoli kroky směrem k přátelství s Českou republikou a mimochodem i se Slovenskem.

 

    Odkaz:  https://cz.sputniknews.com/20210821/21-srpen-1968-co-dnes-rikaji-byvali-sovetsti-vojaci-o-vstupu-vojsk-do-ceskoslovenska-15562985.html

     Celý text:   Srpen-68.doc

 

 

 

     Hlavní stránka:      http://www.conematevedet.cz/Index.htm

 

Islámský stát Afghánistán se vrací s velkou pompou

 

 20.8.2021 , Pepe Escobar     "Ztrátu" Afghánistánu je nyní třeba chápat jako změnu pozice. Zapadá do nového geopolitického uspořádání, kdy hlavním úkolem Pentagonu již není "válka proti terorismu", ale snaha současně izolovat Rusko a všemi prostředky obtěžovat Čínu při rozšiřování Nové hedvábné stezky.

      Odkaz:  http://www.zvedavec.org/komentare/2021/08/8821-islamsky-stat-afghanistan-se-vraci-s-velkou-pompou.htm

 

V Turecku začaly výkopy základů 4. bloku JE Akkuyu

 

 17. srpna, 2021 , admin , Zdroj: Tisková zpráva     Ve staveništi jaderné elektrárny Akkuyu začaly 12. srpna 2021 výkopové práce na základech 4. bloku s reaktorem VVER-1200. Akkuyu stane největším centrem výstavby jaderných elektráren, kde se budou zároveň stavět čtyři bloky. Do výstavby jaderné elektrárny Akkuyu jsou zapojeny české firmy podobně, jako je tomu i v případě ostatních bloků VVER-1200 stavěných Rosatomem v různých zemích světa.

      Odkaz:  https://atominfo.cz/2021/08/v-turecku-zacaly-vykopy-pro-akkuyu-4/

     Pozn. spr. webu:   "Hloupé" Turecko staví s Rosatomem elektrárnu s nejspolehlivějšími a nejekonomičtějšími ruskými reaktory, zatímco "chytrá" ČR (vedená vlastizrádnými politiky) se posouvá do stavu energetické chudoby k definitivnímu zániku.

 

Top 5: soukromé firmy, které si na vesmíru vylámaly zuby

 

 20.8. 2021   TomᚠPřibyl      OneWeb, Blue Origin, Astra, Virgin Galactic, Relativity Space, Astra Space… Jo, a málem bychom zapomněli na SpaceX.

      Odkaz:  https://kosmonautix.cz/2021/08/top-5-soukrome-firmy-ktere-si-na-vesmiru-vylamaly-zuby/

 

Jakov Kedmi: pokud Rusko řekne „dost“,

odejdou se staženým ocasem

 17.8.2021 , Janinna ,  PolitNavigator,  Pokec24     Jakob Kedmi: Ukrajina skončí jako Afghánistán. Ukrajina nezajímá ani Spojené státy ani země Evropy, kromě jedné možnosti – konfrontace s Ruskem. „Pokud zítra Rusko řekne ‚basta!‘, bouchne do stolu a rozhodne se udělat to, co udělá – nikdo na světě, kromě hulvátství a pláče o tom, oh, jak jsou špatní, ti Rusové‘ nepohne prstem. Ani na hranicích Ukrajiny, ani v zámoří.“

      Odkaz:  http://www.novarepublika.cz/2021/08/jakov-kedmi-pokud-rusko-rekne-dost.html

 

„Lhalo se. Česká ostuda.“ Pád Kábulu:

 

O čem se mlčí. Jde i o Moskvu

 

16.08.2021     Komentář publicisty Štěpána Kotrby:     Výcvik afghánské armády, čítající zhruba 300 000 mužů ve srovnání s pouhými 80.000 bojovníky Tálibánu vyústil v odpor tak slabý, že se flagrantně zmýlila i americká vojenská zpravodajská služba legitimita této vlády stála a padala s kulomety USA a jejich západních spojenců. S kulomety okupantů.

      Odkaz:  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Lhalo-se-Ceska-ostuda-Pad-Kabulu-O-cem-se-mlci-Jde-i-o-Moskvu-673767

 

Mišustinova revoluce

 16. srpna 2021, Michail Deljagin     Rutinní rozpočtový proces se používá k radikálnímu přepracování celého systému finančního řízení. Rozpracovávání nového rozpočtu se může stát procesem formování zásadně nového mechanismu měnové politiky státu, zaměřeného na rozvoj Ruska, a nikoli na jeho drancování globálními finančními spekulacemi.

      Odkaz:  https://zavtra.ru/blogs/byudzhetnaya_revolyutciya_mishustina

      Celý překlad:    Revoljucija-Misustina.doc

 

Globální ochlazování trvá už 7,25 roků,

 

ukazují data zlatého standardu IPCC

 

 11. srpna 2021     UK: Britská datová sada měření globální pozemních a oceánských teplot potvrzuje, že na konci měsíce června 2021 už 7 let a 3 měsíce trvá ochlazování. Navíc je korelace mezi globálními teplotami a koncentrací atmosférického CO2 za toto období záporná: -0,036 . To je v naprostém rozporu s tím, co tvrdí politici a vyznavači Zeleného pseudo-kapitalismu mafie kamarádíčků.   Zdroj HC4 data globálních teplot a dat o CO2.

      Odkaz:  https://cz24.news/globalni-ochlazovani-trva-uz-725-roku-ukazuji-data-zlateho-standardu-ipcc/

 

Nepřítel před branami. Šojgu

pojmenoval hlavního nepřítele Ruska

 14. 8. 2021 Janinna       Vnitřní hrozby jsou pro společnost nejnebezpečnější, řekl ruský ministr obrany Sergej Šojgu. V Rize, Tallinnu a Varšavě byla vytvořena propagandistická centra, ve kterých jsou proškolováni také Rusové k provádění podvratných informačních aktivit ve své vlasti. To znamená, že musíme být vnitřně silní. Pokud budeme slabí, stane se to, co se stalo v Sýrii, Libyi a Jugoslávii.

      Odkaz:  https://www.pokec24.cz/politika/nepritel-pred-branami-sojgu-pojmenoval-hlavniho-nepritele-ruska/

 

Odváží se dědeček Biden říct, že newyorská dvojčata

 

vyhodilydo vzduchu speciální služby USA?

 

 13. 8. 2021 Janinna , Аlexandr Cyganov     Biden se zavázal, že ministerstvo spravedlnosti provede nový přezkum dokumentů týkajících se útoků z 11. září 2001. Prezident John F. Kennedy za méně byl odměněn dírkou v hlavě. Stále však trčí spousta vláken, která vedou ke „švadlenám“ z NSA, FBI a Pentagonu.  Veškeré obavy o prezidenta USA jsou zbytečné. Oni s ministerstvem spravedlnosti neprozradí nic skutečně tajného. 

      Odkaz:  https://www.pokec24.cz/politika/odvazi-se-dedecek-biden-rict-ze-newyorska-dvojcata-vyhodily-do-vzduchu-specialni-sluzby-usa/

 

Je soukromé vlastnictví kapitálu posvátné?

( RETRO )

15.8. 2021 ,  František Nevařil  (12.8. 2014)   Adam Smith (1723 – 1790) formuloval pro ně nepříjemnou pravdu o tom, že tvůrcem nových hodnot je jenom vynakládaná živá práce. Vynaložením kapitálu se však hodnota pouze přenáší (připočítává se hodnota či část hodnoty už existující) na nový produkt či službu. Dochází k přesunům peněz od mas chudých pracovníků, spotřebitelů, dlužníků či států do kapes hrstky boháčů. Soukromé a cizí vlastnictví kapitálu se stalo naprosto nemorálním a nepřípustným.

      Odkaz:  https://outsidermedia.cz/retro-je-soukrome-vlastnictvi-kapitalu-posvatne/

 

Vojenské manévre v pekelnej horúčave.

 

Rusko-indické cvičenie INDRA 2021

 

11. August 2021 , Maroš Šolc (AM) , Rusko,     Cvičenia INDRA 2021 za účasti ruských a indických vojakov prebiehajú vo Volgogradskej oblasti na juhu Ruska. Manévre sa začali 1. augusta a budú pokračova do 13. augusta, navyše prebiehajú na pozadí vysokej teploty v regióne, ktorá dosahuje 40 stupňov Celzia. Hlavným účelom cvičenia je zvýšenie koordinácie vojenských síl pri protiteroristických operáciách.

      Odkaz:  https://www.armadnymagazin.sk/2021/08/11/vojenske-manevre-v-pekelnej-horucave-rusko-indicke-cvicenie-indra-2021/

 

P. C. Roberts: Ameriko, odpočívej v pokoji

 

 13.8. 2021 ,  Paul Craig Roberts , Vybral a přeložil Lubomír Man    Dnes je lží nazývat Ameriku Spojenými státy, protože naše země Spojenými státy není a je státy nespojenými. 66 procent Republikánů amerického jihu a asi polovina Demokratů ze západního pobřeží se chce od nespojených států odtrhnout. Mladí neprožili minulost a nemají tudíž představu o tom, co všechno bylo už ztraceno. A sebejistí ve své nevědomosti kráčejí do destrukce. A země jde s nimi.

      Odkaz:  https://outsidermedia.cz/p-c-roberts-ameriko-odpocivej-v-pokoji/

 

Globálna populácia by mala vrcholi do roku 2064

 

 15.7. 2020     Nová štúdia naznačuje, že svetová populácia by mohla v roku 2064 dosiahnu svoj vrchol, ktorý činí okolo 9,7 miliardy žudí. Následne by mala do konca storočia klesnú na 8,8 miliardy.  Najsilnejšou hrozbou je životné prostredie, napríklad zmeny v zásobovaní potravinami a vodou. Ďalšie dve sú choroby a vznik nového predátora. 

      Odkaz:  https://www.topdesat.sk/2021/08/10/globalna-populacia-2064/

      Celý text:    Globalna-populacia.doc

 

Zákulisie vežkého procesu: Stalin nedovolil

 

okamžite popravi fašistických pohlavárov

 

( A tím zahladit možné budoucí svědky odhalování podněcování fašismu západními elitami. )

 

 11. August 2021 Vladimír Mikunda (AM)     Churchill hovoril, že nacistické vedenie musí by popravené bez súdu.  F. D. Roosevelt 19. 8. 1944 poznamenal: „Voči Nemecku musíme by naozaj tvrdí, a myslím tým nemecký národ, nielen nacistov. Stalin oponoval: „Nech sa bude dia čokožvek, musí na to by… zodpovedajúce súdne rozhodnutie.  Nakoniec sovietske vedenie dosiahlo svoje.

      Odkaz:  https://www.armadnymagazin.sk/2021/08/11/zakulisie-velkeho-procesu-stalin-nedovolil-okamzite-popravit-fasistickych-pohlavarov/

 

Nová studená válka? Američanům se už

 

nikdy nepodaří rozbít Rusko a Čínu

 

 8. 8. 2021 Janinna    Názor Paula Robinsona (Russia Today)     Někteří západní učenci chtějí rozbít Rusko a Čínu a vidět, jak jsou jejich lidé zbídačení a hladoví.  Nebude to však fungovat, míní profesor Paul Robinson z univerzity v Otavě. Pokoušet se zastavit Rusko a Čínu je jako král Canute pokoušející se zadržet příliv.  Rozumnou strategií pro Západ by bylo zaměřit se na zvládnutí jeho relativního úpadku, ne na zachování hegemonie, kterou nelze zachovat. 

      Odkaz:  https://www.pokec24.cz/politika/paul-robinson-nova-studena-valka-americanum-se-uz-nikdy-nepodari-rozbit-rusko-a-cinu/

 

Ďalší protiruský škandál OBSE: nepošle

 

pozorovatežov na parlamentné vožby v Rusku

 

 9.8. 2021 ˇ AUTOR: Eugen Rusnák      Zdroje z kuloárov prezradili, že OBSE neuzná výsledky parlamentných volieb v Rusku. Zámer je absolútne jasný: v prípade prítomnosti pozorovatežov v Rusku by museli uzna, že sa vožby uskutočnili demokraticky a v súlade s medzinárodnými normami.

      Odkaz:  https://zemavek.sk/dalsi-protirusky-skandal-obse-neposle-pozorovatelov-na-parlamentne-volby-v-rusku/

 

Klimatická zmena a ekologický fašismus. Co sa chystá.

 

 10. srpna 2021   Autor: Ogar Valach     Liberáli majú v pláne po pandémii zača straši klimatickou zmenou spôsobenou človekom, zavádza rôzne obmedzenia a dane a smerova spoločnos k fašizmu vo forme Vežkého resetu.

      Odkaz:  https://cz24.news/oracle-klimaticka-zmena-a-ekologicky-fasizmus-co-se-chysta/

      K tématu také:   http://www.novarepublika.cz/2021/03/lez-o-katastrofe-parizska-dohoda-dalsim.html

https://www.svetlosveta.sk/slider/z-globalneho-oteplovania-sa-stalo-falosne-nabozenstvo-svetoznamy-aktivista-sa-ospravedlnil/

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019111110949651-dalsi-rana-pro-gretu-podle-vedcu-klimaticka-krize-neexistuje-musime-zastavit-fanatiky-nebo-nas/

http://www.novarepublika.cz/2019/08/jak-je-to-s-klimatickymi-zmenami-aneb.html

https://www.casopis-sifra.cz/vice-nez-31-000-vedcu-podepsalo-petici-hypoteze-globalniho-oteplovani-zpusobeneho-sklenikovymi-plyny-co2-molekula-zivota-nikoli-skodliva-latka/ 

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10122-vladimir-putin-rika-ze-clovekem-zpusobena-klimaticka-zmena-je-hoax

 

70 let od Hirošimy: O tlouštíkovi, chlapečkovi

 

a svatém Petrovi aneb Šlo vyhrát válku bez bomby?

 

 Srpen 2015 , Martin Marcikán, Milan Vidlák      Šlo vlastně o takové první „humanitární bombardování“ v praxi. Pokud se nějaká skutečnost (lež) opakuje dokola dostatečně dlouho, lidé mají tendenci přijmout i na první pohled těžko představitelné věci jako historickou pravdu. Šest ze sedmi amerických pětihvězdičkových generálů a admirálů prohlásilo bombu ještě před jejím použitím za hodnou morálního odsouzení a z vojenského hlediska bezcennou.

      Odkaz:  http://www.casopis-sifra.cz/o-tloustikovi-chlapeckovi-a-svatem-petrovi/

     Pozn. spr. webu:    Použití atomových pum byl "válečný zločin na druhou". Jednak to bylo použití zbraně hromadného zabíjení a také to bylo hromadné zabíjení většinou civilního obyvatelstva. Němci měli štěstí, že pevné vedení SSSR přivedlo Rudou armádu do Berlína včas. Jinak by americké elity předvedly své nové "atomové svaly" v Evropě - v Německu.

 

ZAPOMENUTÝ SKANDÁL: V r. 2009 dodala korporace

 

 Baxter do ČR vakcíny infikované smrtelným virem (RETRO)

 

10. leden 2021      Společnost Pfizer v roce 2014 koupila firmu Baxter, která v roce 2009 málem vyvolala celosvětovou katastrofu. Takže se nám spojil biologický terorista Baxter s mezinárodními zločinci z Pfizeru, podivně vzniklá německá experimentální firma BioNTech, za níž stojí výrobce Cyklonu B Bayer. A tito všichni nás chtějí zachránit svojí vakcinací, no nekup to! Ještě se necháte očkovat?

      Odkaz:  https://nasrestart.cz/z-cerne-kroniky/2157-zapomenuty-skandal-v-roce-2009-dodala-korporace-baxter-do-ceske-republiky-vakciny-infikovane-smrtelnym-virem

 

Čínsko-ruské cvičení po destabilizujícím

 

 odchodu USA z Afghánistánu

 

 2021-07-29  Karel Pavlíček:   „Rusko je nachystáno se v srpnu zapojit do cvičení v Severozápadní Číně se zaměřením na společnou obranu regionální bezpečnosti a stability. Cvičení Zapad/Interaction-2021 proběhne na vojenském cvičišti Qingtongxia v autonomní oblasti Ningxia Hui v severozápadní Číně, společného cvičení obou zemí se bude osobně účastnit sám ruský ministr obrany Sergej Šojgu.

      Odkaz:  http://czech.cri.cn/communication/3888/20210729/692403.html

 

Evropa čelí energetickému šoku. Co za tím stojí?

 

 5.8. 2021     Evropa čelí energetickému šoku kvůli prudkému růstu cen plynu a elektřiny. Informoval o tom zpravodajský portál Bloomberg. Přijetí legislativních změn v oblasti snížení emise skleníkových plynů navrhovaných EK, zvýší se podle dat ETUC roční náklady průměrné domácnosti o 373 EUR na dopravu a o 429 EUR na vytápění, a to při ceně emisní povolenky na úrovni 170 EUR/t CO2.

   Odkaz:   https://cz.sputniknews.com/20210805/evropa-celi-energetickemu-soku-co-za-tim-stoji-15398964.html

 

Nevyhnutné podmienky pre víazstvo v hybridnej vojne

 

 10.07.2021     Autori: Anatolij Otyrba, Dmitrij Golubovskij, Pavel Polujan   Preklad z ruštiny: Tibor Korečko     Krvavé vojny vystriedala permanentná svetová hybridná vojna (HV), v ktorej štáty v boji za svetové líderstvo a vplyv používajú komplex prostriedkov.

      Odkaz:   https://veci-verejne.sk/nevyhnutne-podmienky-pre-vitazstvo-v-hybridnej-vojne/

 

Řecko: „Ruská bestie“ Be-200 zachránila

 

Athény a získala srdce Řeků

 

 5. 8. 2021 Janinna      Ruské letadlo Be-200 zabránilo rozšíření požáru z Varibobi na předměstí Athén do metropolitních oblastí Kifisia, Filothea a Psychiko. Od 14:30 do 21:00 letadlo Be-200 provedlo 35x vypouštění vody, celkem přes 400 tun. Ruské letadlo si služba civilní ochrany pronajala na 120 hodin na 4 měsíce během požární sezóny, ale už v prvním měsíci svého pobytu v Řecku nalétal Be-200 100 hodin.

      Odkaz:   https://www.pokec24.cz/nezarazene/recko-ruska-bestie-be-200-zachranilo-atheny-a-ziskalo-srdce-reku/

 

Jak často koupat malé děti? Možná budete překvapeni

 

 5.8. 2021 , Dana Sokolová      „Mnoho studií prokázalo, že v dávné minulosti, kdy se lidé mnohem méně myli, žili víc v souladu s přírodou, byl jejich kožní mikrobiom mnohem rozmanitější a chránil pokožku před nejrůznějšími patogeny mnohem efektivněji.

      Odkaz:   https://www.novinky.cz/zena/deti/clanek/jak-casto-koupat-male-deti-mozna-budete-prekvapeni-40367694

 

Čína zkouší vyřešit konflikt v Afghánistánu

 

projektem ekonomického rozvoje

 

 5. 8. 2021 by Redakce      Zběsilý úprk amerických vojsk z Afghánistánu v nedávných dnech si zas tak moc nezadal s někdejším slavným úprkem z Vietnamu. Čína chce spolupracovat s oběma stranami konfliktu a obě zainteresovat, aby se jim vyplatilo mezi sebou vzájemně spolupracovat.

      Odkaz:     https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/cina-zkousi-vyresit-konflikt-v-afghanistanu-projektem-ekonomickeho-rozvoje/

 

Větrov jako SoLŽEnicyn – role literatury v řízení

 (společnosti)

 

 4. srpen 2021 | Irena, https://kob-forum.eu/     Velitel ústředí speciálních operací CIA řekl: ŤKnihy se od všech ostatních prostředků masové propagandy liší především tím, že dokonce i jen jedna kniha může značně změnit vztah a chování čtenáře do takové míry, jako to nedokážou noviny, rádio ani filmy… Do roku 1967 bylo o hodně více než 1000 knih připraveno, subvencováno nebo schváleno CIA“

      Odkaz:     https://www.czechfreepress.cz/zona-kultura/vetrov-jako-solzenicyn-role-literatury-v-rizeni.html

 

Vysídlení Němců z Brna na konci května 1945

2. 8. 2021 , Jaroslav Bukovský     Vysídlení Němců vzniklo pod spontánním tlakem české veřejnosti a jeho organizační nedostatky byly z německé strany záměrně zveličovány. Na základě žaloby W. Jaksche proběhla šetření a jím přednesená obvinění byla vyvrácena a nebyla nikdy důkazy potvrzena. Vysídlení bylo Mezinárodním červeným křížem hodnoceno jako humánní.

      Odkaz:     http://www.halonoviny.cz/articles/view/55707815

 

Studie: Přirozená imunita vůči koronaviru

 

je komplexní a trvalá

 

 2.8. 2021 , článek vystavil/přeložil: redakce Svobodnenoviny.eu , (Natural News)     Dne 14. července 2021 byla zveřejněna precedentní studie která zjistila, že přirozená imunita (po prodělání onemocnění) vůči SARS-CoV-2, viru zodpovědnému za COVID-19, je komplexní a trvalá. Strachem poháněný, izolacionistický a intubační přístup k veřejnému zdraví nevyhnutelně oslabí a zahubí obyvatelstvo.

      Odkaz:     http://svobodnenoviny.eu/studie-prirozena-imunita-vuci-koronaviru-je-komplexni-a-trvala/

     Pozn. spr. webu:   Slavný sovětský chirurg, akademik Nikolaj Amosov radil "Nespěchej k lékaři - Lépe je vytvářet si rezervy zdraví":     Uvahy-o-zdravi.doc

      https://primanatura.cz/nikolaj-amosov-nejcasteji-je-clovek-nemocny-lenosti-a-chamtivosti/2019/09/08/

 

Varšavské povstanie. Požská tragédia

 

v rukách manipulátorov

 

 1.8. 2021 , Ibraš Nusupbajev, Kazachstan , (AM)     Vedúci predstavitelia „požskej exilovej vlády“ a velenia Krajinskej armády zorganizovali 1. augusta 1944 v Nemcami okupovanej Varšave povstanie, ciežom ktorého bolo 2-3 dni pred príchodom Červenej armády. Poliaci sa dnes pokúšajú všetky tieto obete „zavesi“ nie na organizátorov Varšavského povstania, nie na Vežkú Britániu a Spojené štáty, a dokonca ani nie na nemeckých vojakov, ale na… vojakov Sovietskej armády, ktorí údajne neprišli na pomoc povstaleckej Varšave!!!

      Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2021/08/02/vyrocie-varsavskeho-povstania-polska-tragedia-v-rukach-manipulatorov/

 

Lesk a bída ruské ekonomiky

 

 30.7. 2021 , autor: Václav Umlauf      Rusové už nejsou ekonomicky vydíratelní. Ruský zahraniční dluh je zanedbatelný v porovnání se státními rezervami. A Rusové se zbavili dolaru. Ruská armáda je prakticky ze 100 % vyzbrojována pouze z domácí produkce. V kupní síle jsou Rusové na polovině proti Západu, ale pozor, ceny nemovitostí a dalšího životně nezbytného zboží tomu zhruba odpovídají.  Další generace by měla dostat spravedlivý podíl na ekonomickém bohatství státu, který je politicky a ekonomicky nezávislou zemí.

      Odkaz:     http://news.e-republika.cz/article4441-Lesk-a-bida-ruske-ekonomiky

 

Korea 68 let po příměří stále rozdělena

 

 28. 7. 2021 , Roman Blaško     26. července 1950 začala invaze amerických jednotek na jihu, o den později schválená Radou bezpečnosti OSN bez účasti sovětského zástupce. Za tři roky války do podepsání dohody o příměří bylo obětí Korejské války na dva až tři miliony. Vláda KLDR předložila návrhy na nezávislé a mírové znovusjednocení dosud při více než 200 příležitostech. Jihokorejští konzervativci, podřízení USA, jednání vždy zmařili.

      Odkaz:     http://www.halonoviny.cz/articles/view/55692350

     Zpráva mezinárodní ženské komise pro vyšetření zvěrstev spáchaných  americkými a lysinmanovskými vojsky              Zprava.pdf

 

Šance a dluhy parlamentní levice

 

 31.7.2021 , PhDr. Josef Skála, CSc. , autor: mlok     Česká parlamentní levice je v krizi, nemající obdob. Tím rychleji roste poptávka po opozici, razící skutečnou alternativu. Smí nám tu šanci zmařit političtí živnostníci?

      Odkaz:     http://www.rudyprapor.cz/2021/07/31/sance-a-dluhy-parlamentni-levice/

 

Proč byli Rusové vyřazeni z tendru na Dukovany?

Expert: „Energie v ČR by byla příliš levná“

  29.7.2021     Sputnik hovoří s Fr. Čermákem     Proč se vůbec Západ zříká jádra? Energetika je poslední páka na lidi a regulátor financí. Představte si, že by byla energie levná? A naopak, je-li drahá, všichni musí pracovat a poslouchat.

      Odkaz:     http://www.srspol.sk/clanek-proc-byli-rusove-vyrazeni-z-tendru-na-dukovany-expert-energie-v-cr-by-byla-prilis-levna-22761.html

     Pozn. spr. webu:   Pouze levná energie umožní přežití a rozvoj civilizace bez genocidy většiny lidstva.

 

Olympijské hry bez budúcnosti?

 

 31.7.2021 , Branislav Fábry         Trend klesajúceho záujmu o organizáciu olympijských hier je charakteristickým znakom letných olympiád v 21. storočí. Ak sa však olympiády stanú miestom súaží „vylepšených žudí“, olympijská myšlienka stratí svoj univerzálny charakter.

      Odkaz:     http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/branislav-fabry-olympijske-hry-bez-buducnosti

 

Rychetský, Babiš, Benešová... Alena Vitásková

 

ukazuje prstem. Zlé věci a jména

 

 15.7. 2021 | Rozhovor     Ukončení výroby v uhelných elektrárnách, nevyjasněná výstavba jaderných bloků provázená politickými pletkami a problematika s obnovitelnými zdroji, způsobená rovněž politickým marasmem, mohou přivést naši zemi do období, kdy pro nás bude elektrická energie nedostatkovým zbožím, kdy bude jen pro bohaté. Za zajištění energetických zdrojů v České republice jsou odpovědni naši politici, naše vlády, naši zákonodárci.

      Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Rychetsky-Babis-Benesova-Alena-Vitaskova-ukazuje-prstem-Zle-veci-a-jmena-670669

 

Ruský elektronický komplex úspešne zaútočil

 

na vojenský prieskumný satelit NATO

 

 Rusko, 27. júl 2021 , Karol Jerguš (AM) –  Ruský komplex elektronických protiopatrení úspešne rušil činnost špionážního satelitu USA „Sentinel-1“. Podža predpokladov ruských špecialistov mohli by pri útoku na satelit NATO použité ruské komplexy rodiny Tirada. Predpokladá sa, že v skutočnosti sa takýmito akciami ruská armáda snaží zabráni úniku informácií o rozmiestnení svojich lodí v tomto regióne.

      Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2021/07/27/rusky-elektronicky-komplex-uspesne-zautocil-na-vojensky-prieskumny-satelit-nato/

 

Osudný omyl profesora Kellera o Hermanově sudetském metálu

 

 30.7.2021 Jiří Jaroš Nickelli, ČeskéNárodníListy     Pan profesor praví, že si landsmané pana Hermana vyznamenáním zavázali. Pravdou v předešlém je ovšem opak. To landsmané, Hermanovi "milí krajané", jsou mu velice a dlouhodobě zavázáni! A právě proto jej vyznamenali!

      Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2021/07/osudny-omyl-profesora-kellera-o.html

      Celý text:      O-Hermanove-metalu.doc

 

Vynucování jako nový nástroj byznysu

26.7.2021      Ivo Šebestík míní, že vynucovaná spotřeba očkování proti koronaviru prostřednictvím marketingové propagace se stává novým nástrojem byznysu. Lidé na Západě mají žít v permanentním strachu, aby delegovali na své údajné zástupce stále více svých práv, která pro ně vybojovaly vlastní krví generace jejich předků.

      Odkaz:     http://casopisargument.cz/?p=37121      http://casopisargument.cz/?p=37160

 

Je opravdu pro Česko plynová varianta mixu lepší než jaderná?

 

 23.7. 2021 , Vladimír Wagner     Důležitější než rychlost je, aby mix, ke kterému směřujeme, odpovídal našim geografickým a dalším podmínkám... Pokud bychom opravdu chtěli dospět k nízkoemisnímu mixu, tak je nejefektivnější cestou kombinace jaderných a obnovitelných zdrojů.

      Odkaz:     https://www.osel.cz/11851-je-opravdu-pro-cesko-plynova-varianta-mixu-lepsi-nez-jaderna.html

 

Putin ukázal supermoderné zbrane aké svet ešte nevidel!

 28.7. 2021     RUSKO: V ruskom Petrohrade sa za účasti prezidenta Vladimíra Putina konala výročná prehliadka Dňa námorníctva. „Nebudeme proti nikomu bojova. Vytvoríme podmienky, aby nikto nechcel bojova s nami,“ vysvetlil Putin. V Rusku vytvorili „útočné systémy, ktoré svet ešte nevidel,“ povedal tiež Putin. Ako príklad uviedol nový hypersonický systém Avangard... Tieto zbrane umožňujú Kremžu „udržiava strategickú stabilitu a strategickú rovnováhu“...

      Odkaz:     https://cz24.news/putin-ukazal-supermoderne-zbrane-ake-svet-este-nevidel-prehliadka-v-petrohrade-sokovala-svet-video-88min/

 

Stredná Ázia – Peking nanovo rozdáva karty

 

 26.7.2021 ,  Peter Juza   Wang I v deň inaugurácie opakovane zvoleného prezidenta Sýrie Bašara Asada deklaroval, ako to vidí Peking. Objektivita a akási pravda sa neodhažujú pomocou propagandistov a ich klišé (vedome jednostranne nakúpených), ale v analýze zložitostí spletencov rôznych záujmov a hodnôt. Čoho je téma Strednej Ázie úplne vzorovým príkladom.

      Odkaz:     http://casopisargument.cz/?p=37123

 

Petr Hampl: Komunisté a národní hnutí

 

 24.7. 2021     Proces ochočení komunistů byl paradoxně dokončen právě v době, kdy se mohou cítit triumfálně a kdy mají nejméně důvodů přistupovat na jakékoliv kompromisy. České země dosáhly v období 60. – 80. let (za jejich vlády) svého civilizačního vrcholu. Existuje tu Komunistická strana Čech a Moravy, ale chybí komunisté.  Současné "komunisty" potřebuje někdo úplně jiný.

   Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Petr-Hampl-Komuniste-a-narodni-hnuti-671603

 

Číňané vyrazili proti Boeingu a Airbusu

 

 25.7. 2021  Alex Švamberk, Novinky     Čínský Comac už eviduje 305 objednávek a 703 opce na nový dvoumotorový jednouličkový stroj C919 pro 160 cestujících. Při vývoji stroje CR929 pro 250 až 280 cestujících s doletem až 12 000 km se v roce 2017 spojila s ruskou United Aircraft Corporation v podniku CRAIG. Rusko má dodat technologii, Čína peníze a výrobní kapacity.

      Odkaz:     https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cinane-vyrazili-proti-boeingu-a-airbusu-40367117

 

Rusko upozorňuje na možné následky

 

 evropského projektu o regulaci uhlíku

 

 24.7. 2021     Odstartování projektu Evropské komise o přeshraniční regulaci uhlíku výrazně změní tradiční obchod mezi Ruskou federací a státy EU, míní ruský ministr hospodářského rozvoje Maxim Rešetnikov. Proto vyzval svého německého kolegu, aby pohleděl na návrh regulace z úhlu pohledu ekonomiky a ohodnotil všechny možné následky.

      Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/20210724/rusko-upozornuje-na-mozne-nasledky-evropskeho-projektu-o-regulaci-uhliku-15247857.html

 

Je důležité si pamatovat: nebyli to Češi, kdo

 

házel mrtvoly ukrajinských dětí do studní

 

 24. 7. 2021 Janinna     Valentin Lesnik:  Nebyli to Češi, kdo zaútočil na ukrajinské vesnice, ale banderovská UPA zaútočila na české osady. V roce 1943 se gangy ukrajinských nacionalistů vypořádávaly s více než 100.000 Poláků. Volynští Češi byli také vystaveni masakrům. Celkem bylo 347 volyňských Čechů zabito z rukou příznivců nezávislé Ukrajiny.

      Odkaz:     https://www.pokec24.cz/historie/je-dulezite-si-pamatovat-nebyli-to-cesi-kdo-hazel-mrtvoly-ukrajinskych-deti-do-studni/

 

Výročí postupimské konference a odsun Němců z

 

Československa. Transfer nebo vyhnání?

 

 20.7. 2021 , Vladimír Franta     TomᚠKrystlík, publicista: Nejdříve k postupimské konferenci. Její program nebyl předem rozhodnut, určoval se průběžně. Transfer v cizině usedlých Němců do Německa a Rakouska byl vedlejším tématem.   Josef Skála: „Vyhnání“ je nactiutrhačný pojem. Přišel s ním Sudetoněmecký landsmanšaft. Transfer většiny německé populace žijící u nás před Mnichovem iniciovala Británie.

      Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/20210720/vyroci-postupimske-konference-a-odsun-nemcu-z-ceskoslovenska-transfer-nebo-vyhnani--15212095.html

 

Mnoho zajímavých událostí v Rusku

 

 23.7.2021 The Saker      1. Putin napsal velmi zajímavou esej 2. Rusko právě dokončilo závěrečné testy zbraňových systémů, jako je S-500 a hypersonická střela Zircon 3. Na salonu MAKS Rusko právě představilo lehký víceúčelový letoun 5. generace Su-75 "Checkmate" 

      Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2021/07/8789-mnoho-zajimavych-udalosti-v-rusku.htm

 

Čína urobila zo svojej armády bojovú silu svetovej úrovne

 Čína, 20. júl 2021 Vlado Šinko (AM) - Foreign Affairs     Odborník vo svojom článku publikovanom v americkom časopise „Foreign Affairs zdôrazňuje, že poslaním čínskej armády bude naďalej obranný charakter, nie útočný: „Čínsky vojenský rozpočet na rok 2021, hoci je väčší ako rozpočet iných vežkých mocností, predstavuje menej ako tretinu toho, čo vynakladajú na obranu Spojené štáty.

      Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2021/07/20/cina-urobila-zo-svojej-armady-bojovu-silu-svetovej-urovne/

 

Zaměstnanec amerického velvyslanectví obviněn z krádeže návěští ruských drah

 12. července 2021      Za zmizením železničního návěstí počátkem letošního roku byl zaměstnanec amerického velvyslanectví v Moskvě. MZC RF sdělilo, že krádež mohla mít smrtící následky. Diplomatická mluvčí aria Zacharovová uvedla, že k incidentu došlo na jaře tohoto roku, a shlédla záznam odstranění návěští ze křižovatky poblíž vlakového nádraží Ostaškov poblíž města Tver u Moskvy.     

      Odkaz:     https://www.rt.com/russia/528999-us-embassy-employee-steal-train-sign/

 

Rockefellerova nadace a výzva

 

k univerzálnímu očkování

 

 20.7. 2021 , Boletus     Překlad Katasonovova článku :   Klaus Schwab, zakladatel Davoského fóra, ve své knize “COVID-19: The Great Reset“ (2020) nastiňuje plán, jak má globální elita realizovat přechod od klasického kapitalismu k takzvanému inkluzivnímu kapitalismu, který lze nazvat novým otrokářským systémem.

      Odkaz:     https://kob-forum.eu/2021/07/20/rockefellerova-nadace-a-vyzva-k-univerzalnimu-ockovani/

( Pozn. spr. webu:    Pro západní superelity (Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Warburgpvé, královské rody Anglie a Nizozemska, horní patro Vatikánu a dalších asi 6.000 nejbohatších a nejmocnějších… ) usilující o východisko z krachu extenzivního západního kapitalismu nastolením NWO není výhodné zničit odpůrce (a „zařídit“ depopulaci planety o 90 až 98 %) raketojadernou válkou (planetu by si poničily - http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html ), ale je pro ně výhodnější, když genocidy většiny lidstva, o kterou usilují,  docílí tím, že se nás zbaví bioterorismem, že se vzájemně vybijeme v malých lokálních válkách, v pouličních bitkách s nepřizpůsobivými migranty, když pomřeme na nekvalitní jedovaté potraviny, když nebudeme mít děti pro bídu, módní homosexualismus a pod.  43. zpráva thinktanku temné elity - Římského klubu – dokonce otevřeně mluví o tom, že životní prostředí nejvíce ničí nejbohatší část světové populace „zlatá půlmiliarda“ – viz Kapitalismus-mrtvola.doc )

 

Jaké má Čína kosmické plány pro tuto a příští pětiletku

 

 by Redakce 20. 7. 2021 Zdroj: cri.cn  (Foto: Xinhua)      Pozoruhodná byla zejména poslední mise s návratem hornin, kdy rovnou vyzkoušela všechno najednou, kdy vysadila modul s roverem i s návratovým modulem, který se automaticky přidokoval na oběžné dráze k mateřské lodi a vyrazil zpět s přistáním na Zemi. Vše vjednom a vše dohromady se hned napoprvé povedlo. Skutečnost, že na orbitě Marsu zaparkovala orbitální sonda Tianwen-1 a vysadila jako druhá po USA průzkumný marso-chod, kdy obrázky Rudé planety z něj už dělají titulky po celém světě, je dobře známá.

      Odkaz:     https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/jake-ma-cina-kosmicke-plany-pro-tuto-a-pristi-petiletku/

 

Dr. Roger Hodkinson: „Po tomto šialenstve mnohí

 

prídu o reputácie a priekopami potečie krv“

 

 13/07/2021 autor: redakcia      (Stefan Schultz, The Daily Expose) – Vakcíny by mohli spôsobi „hromadnú mužskú neplodnos“, Anthony Fauci je „chodiaca mŕtvola“, pri prešetrovaní pandémie bude „priekopami tiec krv“ a kvôli ich vyslovenému „idiotstvu“ budú reputácie roztrhané na franforce. Toto je len zopár citácií z pomerne dlhého interview s Dr. Rogerom Hodkinsonom.

      Odkaz:     https://www.badatel.net/dr-roger-hodkinson-po-tomto-sialenstve-mnohi-pridu-o-reputacie-a-priekopami-potecie-krv/

 

USA mají Ukrajinu pod kontrolou

 

 20. 7. 2021 , Monika Hoření     Západní tajné služby natolik podceňují své občany? V první řadě mají v rukách mainstreamová média, která ochotně papouškují rusofobní tendenční nesmysly. Ani u nás se mainstreamová média neobtěžují s kladením si kritických, ale o to logičtějších otázek.

      Odkaz:     http://www.halonoviny.cz/articles/view/55660185

     Celý text:      Rozhovor-s-Divisem.doc

 

Sedm let od sestřelení Boeingu nad Doněckem

 18. 7. 2021     Václav Danda připomíná, že skuteční viníci tragédie, chránění americkými tajnými službami, před pozemskou spravedlností nikdy nestanou.  Západní tajné služby, které spolu s pučisty v Kyjevě celý zločin s největší pravděpodobností připravily, se dnes "podílejí i na jeho objasnění".

     Odkaz:     https://www.protiproud.cz/politika/5918-sedm-let-od-sestreleni-boeingu-nad-doneckem-medialni-ticho-po-pesine-usa-satelitni-snimky-nikdy-nezverejni-stala-za-zlocinem-ukrajinska-armada-a-zapadni-tajne-sluzby-nebo-slo-o-vyssi-hru-chteli-sestrelit-letadlo-s-putinem.htm

 

Daniel Herman nekompromisně

 

ve stopách Emanuela Moravce

 

 19.7. 2021 , Lubomír Man ,  Vox Populi     V roce 2016 jako první člen české vlády (ministr kultury) se účastnil sudetoněmeckého sjezdu v Norimberku. „Milí krajané (Liebe Landsleute)“ oslovil ministr Herman shromážděné sudetoněmce...

      Odkaz:     https://voxpopuliblog.cz/daniel-herman-nekompromisne-ve-stopach-emanuela-moravce/

 

Alexandr Rogers: Číňané rozbíjejí

 

fantazie USA o převratu na Kubě

 

 16.7. 2021 , Janinna , Alexandr Rogers      Předpokládá se, že pokus o provedení barevného scénáře na Kubě selže. Prezident Kuby již uvedl, že „opozice“ na Kubě získá moc pouze přes jeho mrtvolu a nikdo nikomu nedá revoluci Fidela. Poté na Kubě začalo zatýkání organizátorů demonstrací a ve městech začaly další masové demonstrace tentokrát pod sloganem „Jsem Fidel!“ navržené tak, aby ukazovaly podporu kubánské komunistické straně.

      Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/alexandr-rogers-cinane-rozbijeji-fantazie-usa-o-prevratu-na-kube/

 

Jakov Kedmi odhalil mýty o Stalinovi.

 

Uvážlivě, vyváženě, inteligentně

 

 18.7. 2021 , Janinna      Nabízí se otázka: „Proč lidé milují Stalina?“ Protože byl jediným vůdcem, který skutky, nikoli slovy, se staral o zemi a svůj lid. Po Stalinovi žádní takoví vůdci nebyli. Ano, byl tvrdý a dokonce krutý člověk, ale to nebylo samoúčelné. Byl to nástroj. V těch historických realitách se mu nepodařilo najít jiný nástroj. Tehdy neexistovala demokracie, neexistovala v žádné části světa. Protože v zemi s negramotnou populací nemůže existovat svoboda a demokracie.

      Odkaz:     https://www.pokec24.cz/historie/kedmi-odhalil-myty-o-stalinovi-uvazlive-vyvazene-inteligentne/

 

Koniec projektu? Ukrajine hrozí na jeseň

 

občianska vojna a rozpad krajiny

 

 Ukrajina, 19. júl 2021 , Milan Novický (AM)      – Na Ukrajine pokračujú v diskusiách o možnej „invázii do Ruska“. Ukrajina prechádza vážnou krízou, ktorá by mohla vyústi do štátneho kolapsu, vyhlásil vo vysielaní televízie „Naš“ bývalý poslanec ukrajinského parlamentu Jevgenij Murajev.

      Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2021/07/19/koniec-projektu-ukrajine-hrozi-na-jesen-obcianska-vojna-a-rozpad-krajiny/

 

Neurážet lidi tím, co už vědí i bez nás,

my jejich poznání musíme posouvat dál

 

 14.7. 2021 , Zbyšek Kupský     Rozhovor Haló novin s kandidátem KSČM do Sněmovny v Praze Josefem Skálou. Brutální mrzačení dějin je politickou zbraní. Smlouva, ostouzená jako ťPakt Ribbentrop-MolotovŤ, sehrála přesně opačnou roli, než jak ji komolí Evropský parlament. Byla prvním průlomem diplomacie, která do antihitlerovské koalice dokopala i mnichovské zrádce a Hitlerovy tiché komplice. Kapitalismus je v rekordní ekonomické krizi.

      Odkaz:     http://www.halonoviny.cz/articles/view/55634710

 

Putin porazil USA v Afganistane pomocou

 

Stalinovho najlepšieho nápadu

 

 Rusko, 16. júl 2021 , Vlado Šinko (AM) – Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo boli zástupcovia hnutia Taliban, organizácie zakázanej v Rusku, tak pokojne schopní prís do Moskvy a vies rokovania? Situácia pripomína rokovania v predvečer druhej svetovej vojny. Putin použil rovnakú techniku ​​ako vtedy Stalin.  Podža tohto paktu Taliban nelezie do Strednej Ázie a Rusko nelezie k nim. 

      Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2021/07/16/putin-porazil-usa-v-afganistane-pomocou-stalinovho-najlepsieho-napadu/

 

Alexandr Dugin: Koronavirová hysterie maskuje „Velkou hru“

 

 17.7. 2021   Komentář Alexandra Dugina (Tsargrad.tv)     Role Ruska a Číny ve vznikající multipolaritě jsou jasně rozděleny: Rusko se etablovalo jako vojenská mocnost a dodavatel energetických zdrojů. Čína ve věcech vojenské strategie stále výrazně zaostává za Spojenými státy i Ruskem. Ale v ekonomice a v oblasti zde status nezávislého pólu závisí na ekonomické paritě, na ekonomické síle.  Rusko a Čína musí i ve vlastním zájmu podporovat vznik nových pólů síly - v Indii, v islámském světě, v Latinské Americe, v Africe a dokonce, přiznejme si i v Evropě.

      Odkaz:     https://cz24.news/alexandr-dugin-koronavirova-hysterie-maskuje-velkou-hru/

 

Rusko vedie s demografickou krízou zúfalý boj.

 

 Ukrajina medzitým populačne kolabuje

 

 17.7. 2021 , TomᚠBaranec (dennikstandard.sk)     Od roku 2006 spustila ruská vláda sériu reforiem s ciežom zvráti nastúpený trend prostredníctvom podpory rodín s demi. V konečnom dôsledku Rusko by podža odhadov OSN malo v roku 2050 ma 144 miliónov obyvatežov oproti terajším 148 miliónom. S ruskou trajektóriou ostro kontrastuje vývoj na Ukrajine, kde klesol za posledné tri desaročia z 51,9 na terajších 41,9 milióna obyvatežov.

      Odkaz:     http://www.srspol.sk/clanek-rusko-vedie-s-demografickou-krizou-zufaly-boj-ukrajina-medzitym-populacne-kolabuje-22674.html

 

Na špatných vztazích ČR s Ruskem musí mít někdo zájem

 

 14.7. 2021 Ivo Šebestík     Na základě neexistujících důkazů (takto snad, s presumpcí viny, nefungoval právní systém ani u Čingischána?!) provedla česká strana skutečné kroky, které završily dlouhou sérii absurdních provokací Ruské federace. Toto jednání je evidentně promyšlenou sabotáží českých národních a státních zájmů, je strategií, kterou můžeme směle označit za (vlasti)zrádnou a trestuhodnou.

      Odkaz:     http://casopisargument.cz/?p=36933

 

Jedním ze dvou nejvýznamnějších vynálezců všech dob je

 

vedle Američana T. A. Edisona také Slovan - Srb Nikola Tesla

 

Nikola Tesla byl původem Srb, syn pravoslavného kněze, který většinu života prožil v USA. Narodil se 10. července 1856 srbským rodičům ve vesnici Smiljan blízko města Gospić v kraji Lika, tehdy ležícím v Chorvatském království. Tesla si nechal si přihlásit kolem 300 patentů, neměl obchodní talent a zemřel chudý

Je zvláštní, že Edisonovo jméno zná každý vzdělaný člověk, zatímco Tesla byl téměř zapomenut. Přitom Edisonovy vynálezy (fonograf, žárovka) dnes ztrácejí na významu zatímco Teslovy patenty používáme dodnes téměř nezměněné.

     Celý text:      Nikola-Tesla.doc

     K tématu také:   https://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/10-cervence-se-narodil-nikola-tesla.html

                               https://cs.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla

 

 

Jak zahnat všechny ovce na jatka tak,

 

aby nevěděly, že je jejich konec

 

 14.7.2021 , Valentin Katasonov     Catherine Austin Fittsová uvedla, že existují „důkazy o tom, že velmi velká část národního bohatství byla během několika desetiletí nelegálně přesměrována do tajných, nekontrolovaných kanálů a programů. Dalším projevem Fittsové byla zpráva zveřejněná v roce 2017 o ztrátě vládních peněz ve výši 21 bilionů dolarů. Zdůraznila, že deep state ohrožuje nejen Ameriku, ale i celý svět. Stručně řečeno, Catherine Fittsová mluví o operaci deep state, která začala v roce 2020 a týká se uchvácení moci v Americe a na celém světě. Součástí těchto snah je Loupež století: „To virus ukradl všechny peníze …“

      Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2021/07/8780-jak-zahnat-vsechny-ovce-na-jatka-tak-aby-nevedeli-ze-je-jejich-konec.htm

 

Evropská unie chystá brutální zdražování. Bude to

 

 znamenat dramatický propad životní úrovně občanů

 

 14.7. 2021 Autor: Radim Fiala     Evropská komise se chystá představit balíček návrhů, které mají členské země nasměrovat ke splnění přísnějších emisních cílů k roku 2030…      Ke změnám teplot a klimatu na planetě vždy docházelo a dochází, ale hlavní odpovědnost nenese člověk a CO2, ale aktivita (a teplota) Slunce a vzdálenost Země od Slunce.  EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe!

      Odkaz:     https://www.euportal.cz/Articles/43598-evropska-unie-chysta-brutalni-zdrazovani-bude-to-znamenat-dramaticky-propad-zivotni-urovne-obcanu.aspx

   K tématu také:   http://www.novarepublika.cz/2021/03/lez-o-katastrofe-parizska-dohoda-dalsim.html

https://www.svetlosveta.sk/slider/z-globalneho-oteplovania-sa-stalo-falosne-nabozenstvo-svetoznamy-aktivista-sa-ospravedlnil/

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019111110949651-dalsi-rana-pro-gretu-podle-vedcu-klimaticka-krize-neexistuje-musime-zastavit-fanatiky-nebo-nas/

http://www.novarepublika.cz/2019/08/jak-je-to-s-klimatickymi-zmenami-aneb.html

https://www.casopis-sifra.cz/vice-nez-31-000-vedcu-podepsalo-petici-hypoteze-globalniho-oteplovani-zpusobeneho-sklenikovymi-plyny-co2-molekula-zivota-nikoli-skodliva-latka/ 

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10122-vladimir-putin-rika-ze-clovekem-zpusobena-klimaticka-zmena-je-hoax

 

Peková: Covid je šmejd z laboratoře,

 

očkování proti němu je absurdní

 

 10. července 2021 , Jiří Lizec      Zdroj: CNN Prima NEWS      Koronavirus vznikl v laboratoři, stojí si za svým mikrobioložka Soňa Peková. Odlišné chování je bezprecedentní a nemá předchůdce v humánní ani veterinární mikrobiologii. O očkování molekulární genetička tvrdí, že vakcinace proti „laboratorním šmejdům“ je absurdní. Samotná pandemie je podle Pekové využitá jako nástroj manipulace s lidmi. Podle ní svět řídí farmaceutický průmysl.

      Odkaz:     https://cnn.iprima.cz/pekova-covid-je-smejd-z-laboratore-ockovani-proti-nemu-je-absurdni-29192

 

Vesmírny ahač Zeus bude môc vyraďova

 

z prevádzky nepriatežské družice

 

 Rusko, 12. júl 2021, Karol Jerguš (AM)     – Ruské vesmírne jadrové ahače Zeus bude možné využíva pre vyradenie vesmírnych prístrojov potenciálnych nepriatežov z prevádzky  elektromagnetickým impulzom a pre “strežbu” laserom. Na Koroljovských čítaniach hovorilo o plánoch vypustenia jadrového ahača na obežnú dráhu v roku 2030. Potom by sa mala zača sériová výroba a komerčné využitie. Bude stᝠasi 4,2 miliardy rubžov. Jadrový ahač bude určený pre lety k Mesiacu a k planétam slnečnej sústavy. Dostal názov Zeus.

      Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2021/07/12/vesmirny-tahac-zeus-bude-moct-vyradovat-z-prevadzky-nepriatelske-druzice/

 

Assange: Používáte Facebook? Pak sami

pracujete pro tajné služby USA.   ( RETRO )

 21. 11. 2019 , Redakce Protiproud     Západ do infoválky investuje víc než do zbrojení. Za současných podmínek dosavadní mechanismy, které měly zajišovat spolehlivost informací, zcela ztratily svoji účinnost.

     Dodnes neztrácí na aktuálnosti charakteristika, která zazněla v roce 2011 v rozhovoru s Julianem Assangem pro televizní kanál Russia Today: „Facebook je největší špionážní nástroj, jaký kdy lidé vytvořili,“ řekl zakladatel Wikileaks. „Každý musí pochopit: když si na Facebooku přidáváte přátele, dobrovolně pracujete pro zpravodajské služby USA.“

      Odkaz:     http://www.protiproud.cz/politika/4766-assange-pozivate-facebook-pak-sami-pracujete-pro-tajne-sluzby-usa-zapad-do-infovalky-investuje-vic-nez-do-zbrojeni-miliony-zrusenych-uctu-v-africe-dupani-a-krik-studena-valka-se-nebezpecne-ohriva.htm

 

Globální oteplování a C02: „Největší omyl

v historii vědy“ Kritické hlasy o změně klimatu

 9. July, 2021   By Dr. Rudolf Hänsel Global Research     „Teorie politicky vyvolané klimatické katastrofy je dosud největším pseudovědeckým skandálem 21. století,“ říká meteorolog David Dilley. "Strašení [globálním oteplováním způsobeným člověkem] má své opodstatnění v tom, že je to něco, co generuje zisky."

      Odkaz:     https://www.globalresearch.ca/critical-voices-climate-change/5749664

 

Analytik Štěpán Kotrba: Nejnovější přiznání klíčového svědka

 9. července 2021 od  Redakce CZ24 News    V případě Assange nejde o právo, ani o spravedlnost, ale o silově uplatněnou mstu USA vůči narušiteli jejich mocenských zájmů. Přiznání ke křivému svědectví psychicky labilního svědka může znamenat jak Assangeho propuštění anebo „náhodnou“ smrt selhavšího islandského hackera.

     Odkaz:     https://cz24.news/analytik-stepan-kotrba-nejnovejsi-priznani-klicoveho-svedka-ze-svedectvi-proti-assangeovi-bylo-vylhane-muze-skoncit-osvobozenim-assange-i-smrti-svedka-putin-se-muze-smat-hlup/

 

Mládež a třídní povaha války v Afghánistánu

 červen 2021 , převzato z internetového žurnálu Eteraz Monthly, vydávaného levicí v Afghánistánu, červen 2021.   Překlad Vladimír Sedláček     Většina chudých rodin v Afghánistánu není schopna uživit a vzdělat své děti, takže posílají své syny do pákistánských náboženských škol, kde jsou cvičeni jako extremisté

     Přišlo e-mailem

     Celý text:      Mladi_v_Afghanistanu.doc

 

Jaderná energetika dostává na frak

 

 9. 7. 2021 , Josef ZAHRADNÍČEK     Jaderná energetika dostává na frak pomalu, ale jistě, i v České republice.  Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů v České republice pravděpodobně požehnal i vyřazení z tendru firem z Ruska a Číny. Bez nových jaderných bloků nebude ČR schopna zajistit soběstačnost v elektrické energii, které bude i v Evropě v budoucnu nedostatek.

     Odkaz:     http://www.halonoviny.cz/articles/view/55617938

 

Cena ropy stoupá k 80$ za barel:

 

Bílý dům žádá OPEC + „o zpomalení“

 

 6. července 2021 , prvnizpravy.cz , eadaily      „Nic nehovoří více o „energetické nezávislosti a změně klimatu“ více než žádost Bílého domu o zvýšení produkce ze strany OPEC... V otázce zvyšování kvót na těžbu ropy tradičně existují rozdíly mezi Ruskem a Saúdskou Arábií,“ říká Igor Juškov, přední analytik NESF.  „Naší pozicí je urychlit zvyšování objemů výroby. Rusko bude spokojeno s cenou v rozmezí 50-60 $ za barel. A Saúdská Arábie chce udržet vysokou cenu ropy.

     Odkaz:     https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/cena-ropy-stoupa-k-80-za-barel-bily-dum-zada-opec-o-zpomaleni/

 

Vyrvat Rusko ze spárů globalismu. Putin

 

schválil přechod k ekonomické suverenitě

 

 6. 7. 2021 Janinna      Dvinskij: Navzdory získání suverenity politické (2012) a geopolitické (2014), Rusko zůstává ekonomicky integrováno v globalistických strukturách. 2.7. 2021 ruský prezident schválil „Strategii národní bezpečnosti Ruské federace“, která jasně a zřetelně nastiňuje směr Ruska k získání ekonomické suverenity. Dříve žádné takové odvážné formulace neexistovaly :

  http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001?index=41&rangeSize=1

     Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/vyrvat-rusko-ze-sparu-globalismu-putin-schvalil-prechod-k-ekonomicke-suverenite/

 

Ako technokracia využíva neviditežných

 

 nepriatežov na strašenie sveta

 

 7. 7. 2021 , autor: redakcia , spracoval: Badatel.net     Patrick Wood, activistpost.com – Žijeme vo veku globálneho klamu a podvádzania biblických rozmerov. Vežká panika roku 2020 (rozumej, „pandémia“), je štartom coup d´état, štátneho prevratu v podaní Technokracie. Vežkej panike roku 2020 predchádzala globálna pandemická simulácia nazvaná Udalos 201, sponzorovaná Svetovým ekonomickým fórom (WEF). Toto je fakt, žiadna špekulácia.

     Odkaz:     https://www.badatel.net/ako-technokracia-vyuziva-neviditelnych-nepriatelov-na-strasenie-sveta/

     Pozn. spr. webu:   Nezfalšovaná statistika ukazuje, že průběh Covidu (i když je velmi pravděpodobně uměle vypouštěn) není horší, než "řádění" častých chřipek. Že vyvolaná panika a závadové vakcíny mají více obětí, než samotné onemocnění Covidem. Přesto  kvůli chřipkám dříve lockdowny vyhlašovány nebyly a státy neupadaly do dluhových pastí. Tak, jak to nyní potřebuje současné rentiérské stádium kapitalismu.

 

Argentinské ministerstvo zdravotnictví promluvilo

 

o nejčastější vedlejší reakci na Sputnik V

 

 8.7. 2021     Nejčastějšími vedlejšími reakcemi na ruskou vakcínu proti koronaviru Sputnik V jsou bolesti hlavy a zvýšená teplota. Po aplikaci injekce Sputniku V bylo zjištěno přes 38 tisíc vedlejších účinků, což může souviset s vakcinací (548,73 případu na 100 tisíc naočkovaných dávek (0,5%) a 2,78 případu těžkých reakcí na přípravek na 100 tisíc dávek). Přitom bylo použito celkem 6 964 344 dávek ruské vakcíny.V Ruském fondu přímých investic (RDIF) okomentovali průzkum argentinských zdravotníků a poznamenali, že potvrzuje bezpečnost Sputniku V. „Případy vážných nežádoucích jevů, jež by vyžadovaly hospitalizaci, jsou krajně vzácné (celkem 0,0027 % případů)“, zdůraznili v RDIF.

     Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/20210708/argentinske-ministerstvo-zdravotnictvi-promluvilo-o-nejcastejsi-vedlejsi-reakci-na-sputnik-v-15085236.html

 

"Jsme lidská morčata": Alarmující počet

 

obětí mRNA vakcín si žádá naléhavá opatření

 

8.7. 2021 ,  William Engdahl     V Evropě a USA se objevují oficiální vládní údaje o alarmujícím počtu úmrtí a trvalých ochrnutí i dalších závažných vedlejších účincích experimentálních mRNA vakcín. Svědčí o tom, že prostřednictvím neověřených experimentálních vakcín s upravenou genovou mRNA doslova vystavujeme lidstvo nevyčíslitelnému nebezpečí, které nakonec může daleko přesáhnout potenciální riziko poškození něčím, co bylo nazváno SARS-Cov-2.

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2021/07/8772-jsme-lidska-morcata-alarmujici-pocet-obeti-mrna-vakcin-si-zada-nalehava-opatreni.htm

 

Dynamika diplomacie v oblasti jaderné energie:

Rusko a Čína vs. Neo-Malthusianismus

 7.6. 2021 ,  Matthew Ehret       Autor Třetí průmyslové revoluce Jeremy Rifkind, uvedl: „Vyhlídka na levnou fúzní energii je to nejhorší, co se planetě může stát.“ Koncept čisté Země, důsledek globální dekarbonizace na předindustriální úroveň, jak ji načrtli moderní technokraté, bude neštěstím, když se plánuje odstranění velké části světové populace ... pokud nebude čistá a mocná jaderná energie se zaměřením na štěpení i fúzi využita pro globální energetický přelom. Čína v květnu 2021 na vlastním TOKAMAKU překonala všechny světové rekordy a udržela plazmu zahřátou na 120 milionů stupňů Celsia po dobu 2 minut. Také Rusko téměř dokončilo první  hybridní reaktor na bázi štěpení a fůze .

     Odkaz:     https://www.strategic-culture.org/news/2021/06/07/dynamics-nuclear-power-diplomacy-russia-china-vs-neo-malthusians/

 

Plynová zbraň Ruska

 

 1. července 2021 , Rostislav Iščenko     Ruská společnost kategoricky odmítla rezervovat dodatečné kapacity k přepravě plynu přes Ukrajinu, aby Evropě pomohla řešit její problémy s rostoucími cenami modrého paliva. Dříve EU využívala skutečnost, že byla pro Gazprom exkluzivním zákazníkem. To už nyní není. Svou nerozumnou energetickou politikou EU sama přiměla Gazprom obrátit se na východní, zejména čínský trh.

     Odkaz:     https://outsidermedia.cz/svet-ruskyma-ocima-618/

 

Ruská Generálna prokuratúra preukázala prepojenie

 

 Georgea Sorosa a šéfa ruskej účtovnej komory

 

 Rusko, 3.júl 2021 , Karol Jerguš (AM)       Americká univerzita Bard College, otvorene financovaná Georgom Sorosom  má spolupráci so Štátnou univerzitou v Petrohrade (SPbSU). Fakulta vychovávala tých najskutočnejších globalistov, ktorí sa často stávali účastníkmi opozičných pochodov. A to všetko sa dialo za priamej účasti Alexeja Kudrina.

     Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2021/07/03/ruska-generalna-prokuratura-preukazala-prepojenie-georgea-sorosa-a-sefa-ruskej-uctovnej-komory/

 

Operace Covid: 2002 předpověď, 2011 vývoj, 2017 sázka?

 

 29. 6. 2021 , Viktorie Nikiforová      odhaluje několik prognostických případů, které dokazují, že současné koronaběsy byly dávno naplánovány a nyní světové elity pokračují v projektu depopulace planety.  Zarážející je, jak přesně se katastrofické předpovědi CSER promítají do reality. Vzniká tak podezření, že britské elitářské kruhy poskytují administrativní zdroje superbohatým vládcům Big-tech korporací, kteří v tomto tandemu realizují své misantropické plány.

     Odkaz:     https://www.protiproud.cz/politika/5884-operace-covid-2002-predpoved-2011-vyvoj-2017-sazka-depopulacni-centrum-mysli-na-vsechno-co-prijde-dale-boj-proti-globalnim-rizikum-nebo-ukazatel-cesty-konspiracni-teorie-v-praxi-a-vakcinace.htm

 

Výroba vodíku pomocí jádra

 

 30 června, 2021     Pilotní projekt v bezemisní výrobě vodíku v současnosti připravuje ruská korporace pro atomovou energii Rosatom. Rosatom vodíkové hospodářství považuje za jeden z klíčových směrů rozvoje své činnosti.

     Odkaz:     https://atominfo.cz/2021/06/vyroba-vodiku-pomoci-jadra/

 

CZ-5DY – čínská raketa pro pilotované mise k Měsíci

 

 3. července 2021 , Jiří Hošek      Raketa o délce 87 metrů, hmotnosti asi 2200 tun a tahu téměř 2700 tun má mít nosnost na nízkou oběžnou dráhu Země 70 tun, na dráhu k Měsíci nejméně 25 tun. V infografice je pod logem společnosti CASC napsáno „dosáhnout přistání s posádkou na Měsíci před rokem 2030“. Zobrazené schéma přistání na Měsíci využívá dva starty raket CZ-5DY a následné setkání pilotované lodi s lunárním landerem na oběžné dráze Měsíce.

     Odkaz:     https://kosmonautix.cz/2021/07/cz-5dy-cinska-raketa-pro-pilotovane-mise-k-mesici/

 

O amerických fabrikách smrti

 

 1.7. 2021 , Janinna     VLADIMIR PROCHVATILOV    Profesor mezinárodního práva Illinojské univerzity v Champaigne (USA) Francis Boyle prohlásil, že asi 13 tisíc vědců ve 400 laboratořích v USA a v zahraničí se zabývá tvorbou nových kmenů vojenských zabijáckých mikrobů (offensive killer germs) rezistentním vůči vakcínám…

     Odkaz:     https://www.pokec24.cz/nezarazene/o-americkych-fabrikach-smrti/

 

Porovnání armád USA a Ruska

 

 Armádní rozpočet  750 miliard $  x  48 miliard $

Počet vojáků  1 400 000  x  1 013 000 ; Tanků 7 368  x  21 921 ;  Obrněných transportérů  18 671  x  9 896 ;  Děl celkem  2 367  x  11 981 ;  Raketometů   1 271  x  4 032 ;  Letadel celkem  13 368  x  4 206 ;  Vrtulníků  celkem  5 671  1 567 ;  Lodí celkem  502  x  621 ; Ponorek  71  x  59 ;  Raketojaderných zbraní  4 018  x  6 500  . . .

     (Přišlo e-mailem)

     Celý text:      Porovnani-armad.doc

 

Zemanová-Kopecká: Putin během Přímé linky s národem ...

 30.6. 2021 , Jana Petrova     Putin zopakoval, že lid Ruska, Běloruska a Maloruska (Ukrajiny) tvoří jeden celek. Zdůraznil, že řada rodičů si přeje, aby jejich děti pracovaly v oblasti vědy, ne byznysu. A zde má Rusko podle něj obrovské konkurenční přednosti. I když ani prezident, ani ruský lid o válku nestojí, je nezbytné mít na paměti starou moudrost, kterou Vladimir Putin určitě zná: Chceš-li mír, buď připraven na válku.

     Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/20210630/zemanova-kopecka-putin-behem-prime-linky-s-narodem-odhalil-nekolik-tajemstvi-15012395.html

 

Pochopit elity

 22.6. 2021 , Petr Hampl      Různé elity mají téměř shodné zájmy, a když to na přijde, dokážou ty společné zájmy velmi efektivně hájit. Svět je mnohem složitější než (pouze)  centrální řízení, ale vedle toho je tu jasný trend. Ti nejbohatší dále bohatnou. Majetky této vrstvy rostou o desítky procent ročně. Bohatnou proto, že podmínky jsou nastaveny tak, aby bohatství přecházelo od obyčejných lidí k nim.

     Odkaz:     https://www.petrhampl.com/pochopit-elity/

 

Xi Jinping hovořil o původním záměru Komunistické strany Číny

 

 2021-06-30  Jia    1. července tohoto roku je 100. výročí Komunistické strany Číny. V únoru letošního roku Čína vyhlásila úplné vítězství v boji proti extrémní chudobě. Celkem 98,99 milionu chudých na venkově podle současných standardů bylo z ní vymaněno, čímž byl dokončen náročný úkol vymýcení extrémní chudoby.

     Odkaz:     http://czech.cri.cn/chinanews/3883/20210630/682721.html

 

Na letecké přehlídce MAKS 2021 budou poprvé

ukázána nejnovější letadla Il-112V a Il-114-300

 29.6. 2021     Na Mezinárodní letecké přehlídce (MAKS 2021):  „V roce 2021 jsme pozvali více než 120 delegací z 65 zemí světa a hodláme jim poprvé ukázat nejnovější letadla Il-112V, Il-114-300, vrtulníky Ka-32A11M, Ansat-M, Mi-171A3 a také protiletadlový raketový komplex velkého dostřelu S-350 Viaz,“ uvádí se na webových stránkách AviaPORT slova generálního ředitele Rosoboronexportu Alexandra Michejeva.

     Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/20210629/na-letecke-prehlidce-maks-2021-budou-poprve-ukazana-nejnovejsi-letadla-il-112v-a-il-114-300-14994215.html

 

Koronavirus jako náhrada světové války (RETRO? – či ne-RETRO?)

 

 24.4. 2020    autor:  Valentin Katasonov     Do roku 1930 hospodářská krize zachvátila Evropu, Latinskou Ameriku, Asii a stala se světovou. Válka je nejsilnějším argumentem pro to, aby stát obnovil železný řád v kapitalistické ekonomice nastolením diktatury. Válka je velmi lákavá, ale zároveň smrtelně nebezpečná. A pak se objevil koronavirus. Pomocí strachu získají vlády neomezené pravomoci. Vypuknutí virové války odhalilo plány světové elity. Výsledkem bude (již se stává) ochota milionů lidí na celém světě bojovat. Ne s koronavirem, a se tím zabývají lékaři a další profesionálové, ale s majiteli peněz.    

     Odkaz:     https://www.dialog-komunistickylist.cz/categories/slider/koronavirus-jako-nahrada-svetove-valky-banner

 

Ma kontrolu nad peniazmi je nevyhnutné,

 

ak chce vládnuca trieda dominova svetu

 

 24/06/2021 autor: redakcia      Peniaze sú len nástroj. Na zlé a nemorálne účely sa peniaze obvykle používajú len vtedy, keď vládcovia a vlády, inými slovami štátno-zločinci, získajú monopol na ich vydávanie, zdaňovanie a riadenie a ten využívajú na ovládanie iných. Všetko to začalo americkým Federálnym rezervným systémom (FED). Nedovožte im násilne vybudova kompletne digitálny svet pre nahradenie prirodzeného poriadku, ktorý existuje. Zbúrajte Federálny rezervný systém a všetky systémy centrálneho bankovníctva na svete.

     Odkaz:     https://www.badatel.net/mat-kontrolu-nad-vsetkymi-peniazmi-je-nevyhnutne-ak-chce-vladnuca-trieda-dominovat-svetu/  

 

Globální ekologická přestavba. Objektivně

 

 vynucený proces změn je na dohled před námi.

 

On: 28. 6. 2021 By: Buran      Věřím, že dojde postupně k mentálnímu přenastavení většiny populace – k pochopení, že lež byla vydávána za pravdu a pravda za lež. K uvědomění si skutečných lidských hodnot,  zbavení se mentální závislosti na vnějším (elitou řízeném) programování (pohodlnosti v samostatném myšlení a rozhodování se). Pár nových informací ze zemědělství a potravinářství naznačuje, že eko-fašismus v zájmech „elit“ prozatím nebyl odpískán.

     Odkaz:     https://kob-forum.eu/2021/06/28/globalni-ekologicka-prestavba-objektivne-vynuceny-proces-zmen-je-nadohled-pred-nami/

 

Budovatel NWO, globalista Klaus Schwab:

„Aspoň 4 miliardy „zbytečných jedlíků“...

 27. června 2021 od Redakce CZ24 News Autor: JANE K.  Zdroj: voxpopuliblog     Politikové z bohatých zemí vždy zkoušejí přesvědčit ty v chudých zemích, aby co nejvíce šetřili a aby dali co největší volnost velkým nadnárodním firmám a bohatým investorům. Tento systém se nazývá neoliberalismus a vede k ochuzování lidí a ke zničení národů.

     Odkaz:     https://cz24.news/budovatel-nwo-globalista-klaus-schwab-aspon-4-miliardy-zbytecnych-jedliku-musi-byt-eliminovany-vse-je-pouze-v-tom-jak-nas-vyhladit-silene-a-pritom-pravdive-zrovn/  

     K tématu také:     Nejde-o-prelidneni.doc

 

„Je čas jim čelit“: Čína se důrazně postavila proti USA

 

 26. 6. 2021 Janinna      V Moskvě skončila mezinárodní konference o bezpečnosti pořádaná Ministerstvem obrany Ruské federace. Konference se zúčastnilo přibližně 700 delegátů ze 109 zemí světa . Čínský ministr obrany Wei Fenghe letos přednesl obviňující projev proti USA. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu se zase vyjádřil ke kontroverzní operaci NATO v Afghánistánu.

     Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/je-cas-jim-celit-cina-se-durazne-postavila-proti-usa/  

 

Čína plánuje zahájit první misi s posádkou na Mars v roce 2033

 

 2021-06-26 , Jia     Wang Xiaojun nejprve prezentoval misi Tianwen-1, první čínskou misi na Mars a poté představil tříkrokový plán budoucí expedice na Mars. Kolem roku 2030 očekává neobsazená okružní mise k odběru vzorků z Marsu. Druhým krokem bude zahájení mise s posádkou a bude vybudována základna na Marsu. Třetí krok plánu předpokládá flotily kosmických lodí pendlujících mezi Zemí a Marsem a rozsáhlý vývoj rudé planety. Jaderný pohon je podle Wanga důležitou možností pro průzkumné mise s posádkou na Marsu.

     Odkaz:     http://czech.cri.cn/chinanews/3883/20210626/681164.html  

 

Je nebezpečný covid nebo vakcína?

 26.6.2021 ,  Paul Craig Roberts     Všimněte si, jak rychle si americké korporace osvojily myšlenku, že mají právo učinit hluboce osobní rozhodnutí za své zaměstnance. Mnoho důkazů naznačuje, že nařízené očkování (mRNA vakcínami) ohrožuje lidské životy. McCullough během webináře pro Oval Media:  „Ve skutečnosti máme denně daleko více úmrtí v důsledku vakcinace, než vlivem virového onemocnění. Je to v podstatě propagovaný bioterorismus formou injekcí.“

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2021/06/8761-je-nebezpecny-covid-nebo-vakcina.htm  

( Pozn. spr. webu:    Pro západní superelity (Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Warburgpvé, královské rody Anglie a Nizozemska, horní patro Vatikánu a dalších asi 6.000 nejbohatších a nejmocnějších… ) usilující o východisko z krachu extenzivního západního kapitalismu nastolením NWO není výhodné zničit odpůrce (a „zařídit“ depopulaci planety o 90 až 98 %) raketojadernou válkou (planetu by si poničily - http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html ), ale je pro ně výhodnější, když genocidy většiny lidstva, o kterou usilují,  docílí tím, že se nás zbaví bioterorismem, že se vzájemně vybijeme v malých lokálních válkách, v pouličních bitkách s nepřizpůsobivými migranty, když pomřeme na nekvalitní jedovaté potraviny, když nebudeme mít děti pro bídu, módní homosexualismus a pod.  43. zpráva thinktanku temné elity - Římského klubu – dokonce otevřeně mluví o tom, že životní prostředí nejvíce ničí nejbohatší část světové populace „zlatá půlmiliarda“ – viz Kapitalismus-mrtvola.doc )

 

Světová finanční krize – způsob, jak spálit „nadbytečné"peníze

 18.6. 2021    Překlad: St. Hroch     Alexandr Losev na ruském rádiu „Vesti FM":   Stočtyřiapadesát bilionů dolarů nezajištěných závazků v budoucnosti. Pokud jde o zdroje zelené energie, jejich výroba je nesmírně špinavá. Proto všechno, co potřebujeme udělat my, je myslet na vlastní trh a slovo „protekcionizmus" a „ochrana trhu" musí být tím, na co musí myslet vláda.

     Odkaz:     https://www.youtube.com/watch?v=iAMne7MvPc0  

 

Stalinova linie

 16. června 2021 Igor Šiškin     Otázka pro Stalina byla tedy jednoznačná: buď sovětsko-německá hranice, ze které vyrazí Wehrmacht, projde aktuální sovětsko-polskou hranicí, nebo projde historickou hranicí stovky kilometrů vzdálenější od Moskvy. Pakt umožnil Sovětskému Svazu, že v roce 1941 bylo evakuováno téměř patnáct set velkých továren a závodů a v letech 1941-1942 v nich zahájit výrobu vojenských produktů. Stalin přiměl Británii a USA, aby se stali našimi spojenci, vytvořil podmínky pro vznik antihitlerovské koalice. Ano, to vše nás nezachránilo před katastrofou léta 1941. Ale byly to podmínky pro konečné vítězství.

     Odkaz:     https://zavtra.ru/blogs/liniya_stalina  

 

Právo na odpor

 

 23. červen 2021 | Lenka Procházková   (text projevu z 21. 6. 2021 na Staroměstském náměstí)

Stavovští protestantští vůdci  chtěli rokovat o tom, zda vláda katolických Habsburků je nadále pro země Koruny české únosná, když ignoruje zákon o náboženské svobodě, porušuje zemská práva. „Čeští pánové“ stejně jako kdysi Jan Hus a Jeroným Pražský svou smrtí totiž zpečetili vzkaz, že právo na odpor, nelze, na rozdíl od člověka, zahubit.

     Odkaz:     https://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/pravo-na-odpor.html  

 

A je to

 23.6. 2021 , Michail Chazin     V Rusku jasné, je, že  skupina nacházející se u moci není liberální skupina. Přitom je třeba vysvětlit, mj. i lidem, že pokud se dostanou k moci liberálové, tak nás potkají velké problémy.

V USA, které vytyčují hlavní cíl, probíhá zoufalý boj o moc, prakticky všechny mezinárodní velké banky jsou dnes ve stavu, v jakém se v roce 2008 nacházela společnost Lehmann Brothers…

     Odkaz:     https://outsidermedia.cz/a-je-to/  

 

22. červen 1941 symbolizuje nejmocnější vzepětí lidu

 22. června, Monika Hoření     Rozhovor Haló novin s velvyslancem Ruské federace v České republice Alexandrem Vladimirovičem Zmejevským.   Pokusy překroutit dějiny druhé světové války, přepsat její výsledek a zpochybnit závěry Norimberského tribunálu podkopávají snahy vítězů nad fašismem – o vytvoření univerzálních mezinárodních institucí, jejichž cílem je, jak je zakotveno v Chartě OSN, ťzachránit budoucí generace před metlou válkyŤ.

     Odkaz:     http://www.halonoviny.cz/articles/view/55551971  

 

Druhá světová … Velká vlastenecká válka

 Hitler celý svůj život usiloval o zničení komunismu a o spojenectví s Anglosasy. 10. května 1941 odletěl nejbližší Hitlerův spolupracovník Rudolf Hess, do Anglie. Jednalo se o zoufalý pokus uzavřít mír mezi Německem a Anglií. Pokud se Hitler rozhodl napadnout SSSR, znamená to, že Anglie jeho kampani požehnala.

Tím, co Sovětský svaz zachránilo, co změnilo poměr sil, byla včasná a dobře organizovaná evakuace. Stalin si potenciálu evakuace byl vědom, Němcům pod nosem uletělo více, než 1500 závodů a 10 miliónů lidí.

     Výňatky z knih N. V. Starikova – Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina a J. Šifrina - Bůh synergie.

     Celý text:      Druha-svetova-Velka-vlastenecka.doc

 

Budeme platit Německu? Vyhoštění

 

po 2.světové válce bylo trestné…???!!!

 

 22. června 2021 , (rp,prvnizpravy.cz,nczas,faz,foto:arch.)      V Berlíně byla zahájena výstava věnovaná 14 milionům uprchlíků, kteří byli vyhoštěni z východní Evropy na konci druhé světové války. Frankfurter Allgemeine Zeitung připouštějí, že Němci během války provedli „spoustu zvěrstev“, „ale to nic nemění na skutečnosti, že vyhnání Němců bylo trestné povahy“. ???!!!

     Odkaz:     https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/budeme-platit-nemecku-vyhosteni-po-2-svetove-valce-bylo-trestne/  

 

S Waltrem Kraftem se nepárali, dostal flatr, pravomocně!!!

 

 16. 6. 2021 , -vlkp- , KosaZostra a FB Petra Hampla     Státní zástupce vyjádřil názor, že požadovat, aby armáda při ochraně hranic používala vojenské zbraně, takový požadavek má být sám o sobě trestán. ???!!! Walterův obhájce Petr Holý správně poznamenal, že od této chvíle může být odsouzen kdokoliv kdykoliv za jakýkoliv text. Stačí, aby se našel aspoň jeden státní zástupce, který prohlásí, že mu to PŘIPADÁ nenávistné.

Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2021/06/s-waltrem-kraftem-se-neparali-dostal.html  

 

Důležitý dopis, který by si měl přečíst každý zodpovědný rodič a následně ochránit své dítě před neprověřeným očkováním!

 20. červen 2021 | MUDr. Vladimíra Beranová Nezvalová , Brno     K rukám předsedkyně Odborné společnosti dětských lékařů a lékařek MUDr. A. Šebkové.   ... pevně věřím, že Vám stavovská čest nedovolí účastnit se celosvětové politické hry zvané "Cov.d-19", že Vám morální kredit nedovolí zavírat oči před účelovostí a neopodstatněností vakcinace dětí a mladistvých.

     Odkaz:     https://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/dulezity-dopis-ktery-by-si-mel-precist-kazdy-zodpovedny-rodic-a-nasledne-ochranit-sve-dite-pred-neproverenym-ockovanim.html  

                     http://www.infokuryr.cz/n/2021/06/21/rada-evropy-rozhodla-o-zakazu-povinnosti-ockovani/

 

Prasácký diesel je čistší! Češi se podívali na zoubek elektroautům...

 20.06.2021      Velké množství elektromobilů je z pohledu tvorby emisí nejen srovnatelné s konvenčními vozy, nýbrž že dokonce mnohé elektromobily škodí životnímu prostředí a klimatu více nežli benzínová či naftová auta. Benzínová verze stejného automobilu je na výrobu mnohem šetrnější a způsobí jen pět tun emisí při výrobě. Pro vyrovnání se negativních dopadů výroby elektromobilu, je potřeba, aby najel minimálně 130 tisíc kilometrů, k jejichž překročení u tohoto drobného vozu pro město za jeho životnost většinou nedojde.

     Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prasacky-diesel-je-cistsi-Cesi-se-podivali-na-zoubek-elektroautum-ktera-tlaci-EU-Nedopadlo-to-hezky-668021

 

O tom Rosí v Newsroomu nepípne, to jim vyhovuje.

Žantovský o mediální radě a sudeáckém metálu

 19.6. 2021     Přijmout nejvyšší vyznamenání Sudetoněmeckého krajanského sdružení se dá přirovnat k tomu, když za německé okupace přebírali významní kolaboranti protektorátní orlici. Bývalí českoslovenští Němci to, že byli odsunuti, si způsobili sami tím, že přijali před druhou světovou válkou říšskoněmecké občanství.

     Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/O-tom-Rosi-v-Newsroomu-nepipne-to-jim-vyhovuje-Zantovsky-o-medialni-rade-a-sudetackem-metalu-od-Posselta-667958

 

Loď Šen-čou 12 se spojila s čínskou orbitální stanicí

 

 17.6. 2021     Pilotovaná kosmická loď Šen-čou 12 se třemi kosmonauty na palubě se úspěšně spojila s hlavním modulem Tchien-che čínské orbitální stanice Tchien-kung. Tajkonauti (čínský název kosmonautů, pozn. red.) v modulu Tchien-che stráví 3 měsíce. Posádka se má vrátit na Zem v září.

     Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/20210617/lod-sen-cou-12-se-spojila-s-cinskou-orbitalni-stanici-14871404.html

 

Vítejte v novém světě: Výsledky setkání v Ženevě

 19. 6. 2021 , Rostislav Iščenko , ukraina      Poprvé od konce 80. let bylo učiněno speciální společné prohlášení prezidentů Ruska a USA o nepřijatelnostech jaderné války. Washington první požádal o jednání a přijal formát vzájemných vztahů, navrhovaný Ruskem a odmítaný USA poslední dvě - dvě a půl desetiletí.

    Šedá zóna mezi Německem a Ruskem, hrající úlohu vojensko-politického nárazníku, se stává nejen nikomu nepotřebnou, ale škodlivou a nebezpečnou.

     Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2021/06/vitejte-v-novem-svete-vysledky-setkani.html

 

Skutečná agenda B3W-NATO

 

 19.6.2021 ,  Pepe Escobar     Severoatlantická organizace nyní přesídlila do celé Eurasie a bojuje proti tomu, co označuje jako „hrozby z Východu“. Hlavní hrozbou zůstává Rusko.  Čína coby rostoucí globální mocnost, ve skutečnosti navrhla „alternativu“ globálnímu Jihu, protiváhu k nekonečné dluhové pasti MMF/Světové banky za poslední desítky let. Jedna věc je jistá: poteče krev.

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2021/06/8754-skutecna-agenda-b3w-nato.htm

 

Švýcaři v referendu vetovali klimatický zákon proti CO2

17. 6. 2021 , Ivan David     Mnozí autoři vyjadřují doslova zděšení, jak tvrdý úder boji proti „Klimawandel“, tedy klimatickým změnám, toto referendum znamená. Švýcarsko se svou ústavou, která zakotvuje nejen referendum a lidovou inciativu, ale i lidové hlasování k zablokování parlamentem již schváleného zákona, nemůže být členem EU. Švýcaři proto před několika lety právě v referendu rozhodli o odstoupení z vyjednávání o členství v EU.

     Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2021/06/svycari-v-referendu-vetovali-klimaticky.html

 

Rekordná zákazka. India chce kúpi 1770 ruských tankov Armata

 

 12. jún 2021  Karol Jerguš (AM) – India má v úmysle kúpi 1770 tankov strednej triedy. T-14 Armata je jediným tankom na svete patriacim do tretej povojnovej generácie, ktorý je určený pre vedenie boja v bezprostrednom styku s nepriatežom. Ruské ministerstvo obrany predtým uzavrelo zmluvu na nákup 132 bojových strojov T-14 a T-15 na platforme Armata. 

     Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2021/06/12/rekordna-zakazka-india-chce-kupit-1770-ruskych-tankov-armata/

 

Čína ke G7: Dny diktátu globálních rozhodnutí

malou skupinou zemí  jsou dávno pryč

 13.6. 2021     Čelní představitelé států G7 se sešli na třídenní summit v britském Cornwallu, aby spolu projednali globální výzvy... Peking toto setkání odsoudil a zdůraznil, že celý formát tohoto jednání je zastaralý a překonaný. „Dny, kdy globální rozhodnutí byla diktována malou skupinou státu, jsou dávno pryč,“ uvedl mluvčí čínské ambasády v Londýně.

     Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/20210613/cina-ke-g7-dny-diktatu-globalnich-rozhodnuti-malou-skupinou-zemi-jsou-davno-pryc-14818972.html

 

G7: Zoufalá snaha o důležitost

 

 15.6.2021   Pepe Escobar     Pro globální Jih - tedy naprostou většinu planety - je G7 do značné míry nepodstatná. Důležitá je skupina G20. Čína, rostoucí ekonomická supervelmoc, pochází z globálního Jihu a ve skupině G20 zaujímá vedoucí postavení. Summit G7 je de facto setkání hegemona s podřízenými.Hegemon nasadí všechny páky, aby bránil/odrážel nástup sílící mocnosti tím, že naverbuje své satrapy k „boji“, a tak zachová „mezinárodní řád, založený na pravidlech“, který navrhl před více než sedmi desetiletími. Historie nám říká, že to nebude fungovat.

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2021/06/8750-g7-zoufala-snaha-o-dulezitost.htm

 

PRÁVNIK REINER FUELLMICH VYSVETźUJE AKO GLOBALISTI

 

PLÁNOVALI PANDÉMIU KORONAVÍRUSU 10 ROKOV.

 

 13.6. 2021 od Redakce CZ24 News      Plány na koronavírusovú pandémiu zostavili asi pred 10 rokmi vežmi bohatí a mocní žudia, ktorí sú spojení s Rockefeller Foundation, uviedol v utorok v Bannons War Room právnik Reiner Fuellmich. Ciež? Peniaze a kontrola nad svetom.

     Odkaz:     https://cz24.news/pravnik-reiner-fuellmich-vysvetluje-ako-globalisti-planovali-pandemiu-koronavirusu-10-rokov-vyzyva-na-zavedenie-medzinarodneho-korona-sudu-podobne-ako-bol-norimbersky-tribunal/

 

Pohroma se podle všeho blíží... Nemůže být

vítězství Pirátů přece jen k něčemu dobré?

 11. června 2021   Autor: Petr Hampl  nezávislý sociolog. Opozice je buď připravená je nebo připravená není. Pokud připravená je, potom stačí i naprosto nepatrný podnět. Nebo opozice připravena není, a pak režimem neotřese nic. Změnu vlasteneckým směrem usnadní systematická práce. A ta bude za pirátského režimu obtížnější než předtím.

     Odkaz:     https://www.euportal.cz/Articles/43576-pohroma-se-podle-vseho-blizi-nemuze-byt-vitezstvi-piratu-prece-jen-k-necemu-dobre-.aspx

 

NYNÍ UMÍRÁ VÍC LIDÍ NA OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU

 

( západními vakcínami ) , NEŽ NA COVID

 

 12. června 2021 , Autor: Eva Hrindová od Redakce CZ24 News      Po izolování domovů důchodců vloni na podzim a po zahájení očkování seniorů v ČR došlo od počátku roku ke zvýšení jejich úmrtnosti o neuvěřitelných a děsivých 45% za prvních 17 týdnů tohoto roku!

     Odkaz:     https://cz24.news/oficialni-tabulky-a-statistiky-nyni-umira-vic-lidi-na-ockovani-proti-covidu-nez-na-covid/

                     https://www.pokec24.cz/blog/sok-z-csu-umrtnosti-o-neuveritelnych-a-desivych-45-za-prvnich-17-tydnu-tohoto-roku-statistika-csu-odhaluje-podivnou-souvislost/      

 

“Byl to podraz” – nová fakta k rozpadu SSSR

 

 On: 12. 6. 2021 By: Boletus     Rozhovor s bývalým Jelcinovým viceprezidentem Alexandrem Ruckým. V rozhovoru je potvrzeno, že rozpad SSSR řídily osoby ze zahraničí a finální fáze se účastnili i odstřelovači ze zahraničí. S jelcinovsko-gajdarovskými reformami mohli souhlasit pouze idioti a zrádci a nebylo jich málo. Mimochodem, při té transformaci jim pomáhalo 12 zaměstnanců CIA z USA.

     Odkaz:     https://kob-forum.eu/2021/06/12/byl-to-podraz-nova-fakta-k-rozpadu-sssr/

 

Ženská příjmení bez přípony -ová.

 

 2. 6. 2021 By: Hloupý Honza      Sněmovna dnes odhlasovala zákon odporující českému pravopisu i národním tradicím a ženám schválila možnost přijmout podobu příjmení dosud rezervovanou mužům. V rámci obrozenectví, i v dalších dekádách, prodělala čeština významný přerod. (I) nᚠjazyk se podílel na našem přeformátování ze zemědělských nevolníků na pozdější prvorepublikové techniky.

     Odkaz:     https://kob-forum.eu/2021/06/02/zenska-prijmeni-bez-pripony-ova/  

 

Rosatom zahájil výstavbu unikátního bloku

 

s rychlým reaktorem BREST-OD-300

 

 10.6. 2021 , admin     BREST-OD-300 je součástí komplexu, který v praxi ukáže uzavření jaderného palivového cyklu v jedné lokalitě. „Přepracováváním použitého paliva se palivová základna jaderné energetiky stane prakticky nevyčerpatelnou. Díky své konstrukci má velmi vysokou inherentní bezpečnost, což znamená, že vylučuje většinu těžkých havárií, říká ředitel Projektového oddělení Proryv Vjačeslav Peršukov.

     Odkaz:     https://atominfo.cz/2021/06/rosatom-zahajil-vystavbu-reaktoru-brest-od-300/  

 

„Existuje hrôzostrašný scenár,“ prečo

 

Západ presúva vojská na Ukrajinu

 

 Bratislava 11. júna 2021 (HSP/Sputnik)     Ukrajina sa úsilím kyjevskej vlády rýchlo mení na najväčší východoeurópsky polygón na cvičenie armád krajín NATO, ukrajinské územie sa premení v nepredvídatežný zdroj chaosu, ktorý sa rozšíri na susedné regióny. Vrátane Ruska.“ Zvýšenie protiruského vojenského potenciálu v blízkosti hraníc nemôže Moskvu neznepokoji.

     Odkaz:     https://www.hlavnespravy.sk/existuje-hrozostrasny-scenar-preco-zapad-presuva-vojska-na-ukrajinu/2571598  

 

Chtějí naši bídu, potentáti.

 

Expert: Krok za krokem, je to plán

 

 9.6. 202 Rozhovor     Zavést celoevropskou uhlíkovou daň uprostřed hospodářské recese není nic jiného než snaha ekonomiku ještě víc zadupat do země. V Davosu světoví potentáti diskutují dokonce o „globálním resetu“, abychom takhle žili i po covidu. Ekonomická sebevražda a řízená přeměna na turecké hospodářství je proces, jehož vyústění je dopředu zjevné.

     Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Chteji-nasi-bidu-potentati-Expert-Krok-za-krokem-je-to-plan-666688  

      Pozn. spr. webu:       Konečným cílem západních superelit (Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Warburgové, královské rody Anglie a Nizozemska, horní patro Vatikánu a dalších asi 6.000 nejbohatších a nejmocnějších… ), usilujících o východisko z krachu extenzivního západního kapitalismu nastolením NWO, je přibližně za 100 let se pro ně zbytečné velké většiny lidstva zbavit depopulaci planety o 90 až 98 % -  http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html )

 

„Největší justiční skandál v dějinách.“ Zpravodaj

 

OSN chce okamžité osvobození Assangeho

 

 7.6. 2021     Zakladatel WikiLieaks Julian Assange čelí vězení a mučení za to, že odhalil válečné zločiny Západu, prohlásil zvláštní zpravodaj OSN pro otázky mučení Nils Melzer. Assange, aniž by byl uznán vinným z jakéhokoli zločinu, již dva roky tráví ve Vězení Jejího Veličenstva Belmarsh.

     Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/20210607/nejvetsi-justicni-skandal-v-dejinach-zpravodaj-osn-chce-okamzite-osvobozeni-assangeho-14756635.html  

 

Korona: kouřová clona pro uchvácení vlády nad světem

 7.6. 2021 , Prof. Valentin Katasonov (ZDROJ)     Catherine Austinová Fittsová - Držitelé státních dluhopisů USA jsou příslušníci Deep State. V určitém okamžiku budou tyto dluhopisy vyměněny za půdu a nerostné bohatství USA a celá „pandemie koronaviru“ se nakonec promítne do skutečnosti, že Amerika bude, slovy Catherine Austinové, „znásilněna“.

     Odkaz:     https://nasrestart.cz/z-cerne-kroniky/3261-korona-kourova-clona-pro-uchvaceni-vlady-nad-svetem  

 

Odsun brněnských Němců 30. a 31.5.1945

 

aneb Kdo jsou dnešní vykladači dějin

 

 7. 6. 2021 , Anna Štofanová , ČNL     Smyslem historické vědy bude vždy nastolování nových otázek a hledání vědeckými metodami objektivní odpovědi... Z jakých důvodů se podbízejí Sudetoněmeckému landsmanšaftu /SL/ ? „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.“

     Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2021/06/odsun-brnenskych-nemcu-30-315-1945-aneb.html  

 

USA se aktivně připravují na válku s Ruskem

 

 7.6.2021 , Valerij Kulikov     Americká vláda v současné době usiluje o konfrontaci s Ruskou federací, a už jde o politiku, obchod nebo dokonce i výstavbu plynovodu Nord Stream 2, ... zapomněli na možnost masivního protiraketového útoku proti USA a jejich evropským spojencům, jakož i na potenciální škody, které by ruské hypersonické zbraně mohly způsobit těm, kteří spustili válku.

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2021/06/8742-usa-se-aktivne-pripravuji-na-valku-s-ruskem.htm  

Co vesměs chybí české alternativě

 

 4. červen 2021 , Ing. Jaroslav Tichý     České alternativě chybí souhrnně :    1. Společný program  2. Představitelé v podobě celebrit.   3. Přístup do médií.   4. Peníze.    5. Potlačení vlastního ega  6. Plán, jak společně vyhrát sněmovní volby.   7. Plán systémových změn a jejich realizace.   8. Plán dalšího postupu po příp. vítězných volbách.

     Odkaz:     https://nasrestart.cz/debata-k-veci/3244-co-vesmes-chybi-ceske-alternative  

 

Čína si zapálila umělé slunce žhavější než to přirozené

 

 2021-05-31 , Karel Pavlíček, zvláštní komentátor CMG v Praze     Čínský Pokročilý experimentální supravodivý tokamak EAST zase prolomil dosavadní rekordy, když ve svém umělém laboratorním sluníčku dosáhl teploty plazmatu 120 milionů Celsiů po dobu 101 sekund a 160 milionů Celsiů po dobu 20 sekund.

     Odkaz:     http://czech.cri.cn/communication/3888/20210531/670225.html  

 

Prečo Rusko vlastne nasadilo bombardéry Tu-22M3 v Sýrii? ...

 28. máj 2021 (AM) , Maroš šolc    . V skutočnosti sú dokonca až dva a navzájom spolu dos súvisia. Prvou a najdôležitejšou úlohou z dlhodobého hžadiska je kontrola rozsiahlych území okolo Sýrie a druhou testovaní hypersonickej rakety z bombardérov Tu-22M3.

     Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2021/05/28/preco-rusko-vlastne-nasadilo-tu-22m3-v-syrii/  

 

Tajná armáda: Páchají vládou USA najatí

žoldáci po celém světě válečné zločiny?

 31. 5. 2021 , Viktorie Nikiforová     Odhalení Newsweek , odhalující skutečný rozsah tajných operací americké armády, vyvolalo u veřejnosti smíšené reakce. Americká tajná armáda, čítající dnes asi 60 tisíc bojovníků neviditelné fronty, je ve skutečnosti konglomerát soukromých žoldnéřů

     Odkaz:     https://www.protiproud.cz/politika/5833-tajna-armada-pachaji-vladou-usa-najati-zoldaci-po-celem-svete-valecne-zlociny-proc-se-o-tom-americka-verejnost-dozvida-prave-ted-cilem-statniho-terorismu-uz-nejsou-pouze-cizi-zeme-ale-stale-casteji-vlastni-obcane.htm  

 

Proč je pirátský nápad s vyšším zdaněním nemovitostí nebezpečný

 

 11.5. 2011 , Ondřej Prokop     Piráti chtějí v Česku zavést takzvaný nepodmíněný základní příjem (NZP), který  chtějí financovat - dalším zvyšováním daní. Nejvhodnějším adeptem podle nich je zdanění nemovitostí.  Ano, více než stokrát tolik.

     Odkaz:     https://www.tydenikhrot.cz/clanek/proc-je-piratsky-napad-s-vyssim-zdanenim-nemovitosti-nebezpecny  

 

Co se stane na summitu Putin-Biden a možná těsně před ním

 

 3. června 2021 , Paul Craig Roberts     Washington použije summit k zopakování statusu Putinova Ruska jako „veřejného nepřítele USA č. 1“. „Ruská hrozba“ je základem ročního rozpočtu amerického vojensko-bezpečnostního komplexu v hodnotě tisíc miliard dolarů a bez „ruské hrozby“, jaké by bylo odůvodnění takového rozpočtu?  Neexistuje žádný důvod věřit, že Bidenovi bude povoleno dělat to, co měl Trump zakázáno.

     Odkaz:     https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/roberts-co-se-stane-na-summitu-putin-biden-a-mozna-tesne-pred-nim/  

 

Dr. Byram Bridle – Nebezpečí spike proteinu v covid injekcích

 3. červen 2021 , otevrisvoumysl      Dr. Bridle hovoří o nové studii a informacích z Japonska prokazující, že spike protein, který tělo produkuje po covid vakcinaci, je jako takový toxický.  Může způsobit, že se krevní destičky začnou spojovat, a to může vést ke krevním sraženinám.

     Odkaz:     https://www.czechfreepress.cz/zdravi/dr-byram-bridle-nebezpeci-spike-proteinu-v-covid-injekcich-nova-studie.html  

 

Co je na nás chystáno, jaký podíl v tom má Bill Gates ...

 

 4. 6. 2021  , Napsal Vox Populi     Všecko je součástí jednoho velkého plánu ... Manipulativní nadřazenci, jejichž "bílým koněm je Bill Gates, se zkoušejí zbavit všech těch, které nazývají „zbytečnými jedlíky.“

     Odkaz:     https://voxpopuliblog.cz/co-je-na-nas-chystano-jaky-podil-v-tom-ma-bill-gates-a-kdo-jsou-zbytecni-jedlici/  

      Pozn. spr. webu:       Konečným cílem západních superelit (Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Warburgové, královské rody Anglie a Nizozemska, horní patro Vatikánu a dalších asi 6.000 nejbohatších a nejmocnějších… ), usilujících o východisko z krachu extenzivního západního kapitalismu nastolením NWO, je přibližně za 100 let se pro ně zbytečné velké většiny lidstva zbavit depopulaci planety o 90 až 98 % -  http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html )

 

Sto let strany: živá poselství, naléhavé závazky

 

 1. 6. 2021  , Josef Skála     U nás se zformovala třetí nejmasovější komunistická strana – hned po Rusku a Německu. To místo nám patřilo i v následujících letech. V přepočtu na velikost populace jsme světový žebříček vedli. Sto let od vzniku strany jsme znovu tváří v tvář tomu, co ji přivedlo na svět. Kulisy i kostýmy jsou jiné. V pasti je ťnadvýroba kapitáluŤ. Zkrotit Hujery s IQ tykve je prioritou všech priorit.

     Odkaz:     http://www.halonoviny.cz/articles/view/55467943  

 

Obrovské množství případů s vážnými

vedlejšími účinky a úmrtími po očkování  ...

 1. červen 2021 , Ota Veselý      V databázi Evropské lékařské agentury (EMA) je už 420.007 podezření na vedlejší účinky a 7.207 důvodných podezření na smrtelnou reakci. Pro lidi do 65 let věku nemá očkování na 100% žádný smysl a očkování u lidí pod 50 roků udělá více škod jako užitku. To co se v současnosti děje, je masívní porušování základních principů medicíny, humanity a je masívně porušován Norimberský kodex z roku 1947.

     Odkaz:     https://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/obrovske-mnozstvi-pripadu-z-vaznymi-vedlejsimi-ucinky-a-umrtimi-po-ockovani-presahuje-ramec-vseho-na-co-jsme-byli-doposud-zvykli.html  

 

USA poprvé za 30 let dovezly íránskou ropu

 

 29.5. 2021     Spojené státy v březnu 2021 poprvé po třiceti letech dovezly z Íránu ropu v objemu 33 tisíc barelů denně. Vyplývá to z nejnovější statistiky amerického ministerstva energetiky (EIA). Naposled USA přivezly ropu z Íránu v listopadu 1991. Washington však v roce 2018 oznámil, že dovede export Íránské ropy do nuly a vyzval ostatní země, aby nedovážely Íránskou ropu.

     Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/20210529/usa-poprve-za-30-let-dovezly-iranskou-ropu-14658249.html  

 

Bill Gates, vakcinace, mikročipy a patent 060606

 

 1.6.2021 , Leonid Savin     Patent WO/2020/060606 byl zaregistrován 26. března 2020. Patentovou přihlášku podala společnost Microsoft, řízená Gatesem, 20. června 2019 a dne 22. dubna 2020 byl patentu udělen mezinárodní status. Patent má název „Systém kryptoměny využívající údaje tělesné aktivity“. Do těla bude vložen čip, který bude oplátkou za kryptoměnu sledovat každodenní fyzickou aktivitu člověka.

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2021/06/8737-bill-gates-vakcinace-mikrocipy-a-patent-060606.htm  

 

V čem se čínská hra na Středním východě

 

liší od jiných supervelmocí?

 

 28. 5. 2021 by Redakce      Přístup Číny ke Střednímu východu vychází z postojů formulovaných prezidentem Xim, když roku 2016 promlouval k Arabské lize, kdy říkal, že Čína na Středním východě nechce žádné sféry vlivu nebo získávání geopolitických zástupců. Že chce pokrok budovat čistě na ekonomickém růstu i s tvrzením, že ta vřava ve zdejší oblasti pramení z nedostatečného rozvoje.“

     Odkaz:     https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/v-cem-se-cinska-hra-na-strednim-vychode-lisi-od-jinych-supervelmoci/  

 

USA sa teší, že submisívna EÚ spomalí jej úpadok.

 

Analytik k novým princípom vzahov s RF

 

 21:58 29.05.2021 , Tatjana Naronskaja          František Škvrnda:  Pôvodná vežkolepá idea európskej integrácie, ktorá mala výrazne sociálne zameranie sa po rozpade bipolarity zmenila pod anglo-americkým tlakom na neoliberálne globalistickú s dôrazom na ekonomiku a spôsobuje občanom EÚ niekožkonásobne viac starostí ako úžitku. S

     Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/20210529/usa-sa-tesi-ze-submisivna-eu-spomali-jej--upadok-analytik-k-novym-principom-vztahov-s-rf-14662291.html  

 

Švýcarsko zrušilo jednání o rámcové dohodě s EU

 

 28.5.2021 , Richard Seemann     Po sedmi letech jednání Švýcarsko zrušilo plánovanou rámcovou dohodu s EU o dvoustranných vztazích. Švýcarsko není sice členem EU, ale je zapojeno do mnoha evropských projektů prostřednictvím dvoustranných dohod. Má také přístup na vnitřní trh EU a na oplátku poskytuje volný pohyb osob.

     Odkaz:     http://vasevec.parlamentnilisty.cz/vip-blogy/svycarsko-zrusilo-jednani-o-ramcove-dohode-s-eu  

 

Na třesoucí se Evropany se tlačí,

 

aby pořád věřili na globální oteplování

 

 29.5. 2021  od Redakce CZ24 News  , Zdroj: https://www.reformy.cz/    

     EU: S tím, jak se globální teploty nadále zatvrzele odmítají podřídit alarmistickým předpovědím, tak klimatičtí katechetové na lidi zažívající ten drsný chlad posledních měsíců evropského studeného jara naléhají, aby neztráceli víru v oteplování.

     Odkaz:     https://cz24.news/na-tresouci-se-evropany-se-tlaci-aby-porad-verili-na-globalni-oteplovani/  

     K tématu také:   http://www.novarepublika.cz/2021/03/lez-o-katastrofe-parizska-dohoda-dalsim.html

https://www.svetlosveta.sk/slider/z-globalneho-oteplovania-sa-stalo-falosne-nabozenstvo-svetoznamy-aktivista-sa-ospravedlnil/

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019111110949651-dalsi-rana-pro-gretu-podle-vedcu-klimaticka-krize-neexistuje-musime-zastavit-fanatiky-nebo-nas/

http://www.novarepublika.cz/2019/08/jak-je-to-s-klimatickymi-zmenami-aneb.html

https://www.casopis-sifra.cz/vice-nez-31-000-vedcu-podepsalo-petici-hypoteze-globalniho-oteplovani-zpusobeneho-sklenikovymi-plyny-co2-molekula-zivota-nikoli-skodliva-latka/ 

 

Na třesoucí se Evropany se tlačí,

 

aby pořád věřili na globální oteplování

 

 29.5. 2021  od Redakce CZ24 News  , Zdroj: https://www.reformy.cz/    

     EU: S tím, jak se globální teploty nadále zatvrzele odmítají podřídit alarmistickým předpovědím, tak klimatičtí katechetové na lidi zažívající ten drsný chlad posledních měsíců evropského studeného jara naléhají, aby neztráceli víru v oteplování.

     Odkaz:     https://cz24.news/na-tresouci-se-evropany-se-tlaci-aby-porad-verili-na-globalni-oteplovani/  

     K tématu také:   http://www.novarepublika.cz/2021/03/lez-o-katastrofe-parizska-dohoda-dalsim.html

https://www.svetlosveta.sk/slider/z-globalneho-oteplovania-sa-stalo-falosne-nabozenstvo-svetoznamy-aktivista-sa-ospravedlnil/

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019111110949651-dalsi-rana-pro-gretu-podle-vedcu-klimaticka-krize-neexistuje-musime-zastavit-fanatiky-nebo-nas/

http://www.novarepublika.cz/2019/08/jak-je-to-s-klimatickymi-zmenami-aneb.html

https://www.casopis-sifra.cz/vice-nez-31-000-vedcu-podepsalo-petici-hypoteze-globalniho-oteplovani-zpusobeneho-sklenikovymi-plyny-co2-molekula-zivota-nikoli-skodliva-latka/ 

 

Jména, která by měl znát každý vlastenec

 

 27. května 2021 , Marek Obrtel  (rp,prvnizpravy.cz,foto:arch,)     Jozef Gabčík, Jan Kubiš, Josef Valčík, Josef Bublík, Jan Hrubý, Adolf Opálka a Jaroslav Švarc.  Jména, která by měl znát každý vlastenec, jména, která změnila pohled zrádcovských západních mocností na poválečnou situaci Československa.

     Odkaz:     https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/marek-obrtel-jmena-ktera-by-mel-znat-kazdy-vlastenec/

 

Nejde im o práva žudí, ale o moc nad nimi

 

 25. máj 2021 , Eduard Chmelár     Čoraz viac žudí sa pozerá na účelové žudsko-právne kampane na Západe skepticky. A obzvl᚝ pikantná je tá horlivos našich liberálov, ako vášnivo už po druhýkrát obhajujú chalana, ktorý má blízko k náckom.

      Odkaz:

https://www.noveslovo.sk/prispevok-v-blogu/Eduard_Chmelar_Nejde_im_o_prava_ludi_ale_o_moc_nad_nimi

     Celý překlad:      Nejde-o-prava.doc

 

KGB akciou na letisku prekvapila.

 

 25. máj 2021 , Karol Jerguš (AM)      Minsk zatkol jedného zo zakladatežov Telegram-kanálu „Nexta“, pomocou ktorého sa koordinovali protesty bieloruskej opozície. Pri vypočutí Protaseviča bieloruskí bezpečnostní pracovníci odhalia v Bielorusku celú západnú špionážnu sie.

     Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2021/05/25/kgb-akciou-na-letisku-ukazala-svoje-schopnosti-vdaka-nej-odhali-v-bielorusku-celu-zapadnu-spionaznu-siet/

     Celý překlad:      KGB-prekvapila.doc

 

Klaus Schwab a jeho WEF plánujú útok na finančný systém

 27/05/2021  Peter Koenig, tapnewswire.com    Svetové ekonomické fórum (WEF) v skutočnosti nie je nič iné ako mimovládna organizácia, jeho členmi je však zbierka nechutne bohatých žudí. Ich Vežký Reset má tri hlavné ciele - masívne zníženie počtu obyvatežstva;   - presun všetkých aktív spodných a stredných vrstiev k tým horným;   - plná digitálna kontrola nad všetkým

     Odkaz:     https://www.badatel.net/satan-claus-klaus-schwab-a-jeho-wef-predpovedaju-planuju-utok-na-financny-system/

     Celý překlad:      Schwab-a-jeho-WEF.doc

      Pozn. spr. webu:       Konečným cílem západních superelit (Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Warburgové, královské rody Anglie a Nizozemska, horní patro Vatikánu a dalších asi 6.000 nejbohatších a nejmocnějších… ), usilujících o východisko z krachu extenzivního západního kapitalismu nastolením NWO, je přibližně za 100 let se pro ně zbytečné velké většiny lidstva zbavit depopulaci planety o 90 až 98 % -  http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html )

 

Tajná zbraň ministra Šojgua: Vedecké armádne roty.

 23.5. 2021 , Karol Jerguš , (AM)     Rusko – K dnešnému dňu už bolo vytvorených 18 vedeckých spoločností a konkurencia na získanie miesta v takejto spoločnosti VIT “ERA” je 25 žudí na jedno miesto.

     Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2021/05/23/tajna-zbran-ministra-sojgua-vedecke-armadne-roty-pretlak-vedcov-je-vacsi-ako-na-najznamejsich-univerzitach-sveta/

 

„Euro je u konce,“ tvůrce měny říká, že brzy

 nastane její kolaps, který zničí i EU

 

 20.5. 2021 ,  Redakce CZ24 News    Tvůrce měny a ekonom Otmar Issing předpovídá, že bruselský sen o evropském superstátu bude definitivně pohřben mezi troskami rozpadající se jednotné měny. Euro podle Issinga nemá šanci přežít jakoukoliv ekonomickou krizi.

     Odkaz:     https://cz24.news/euro-je-u-konce-tvurce-meny-rika-ze-brzy-nastane-jeji-kolaps-ktery-znici-i-eu/

     Celý překlad:      Euro-kolaps.doc

 

Iščenko vysvětlil, proč Biden tak potřebuje setkání s Putinem
 22. 5. 2021 sputniknews    
Pro Bidena je nyní důležité dosáhnout dohody pro kontrolu zbrojení, které umožní Státům stabilizovat situaci... Všechno, co mohou Spojené státy nabídnout Rusku, Rusko již získalo nebo je schopno získat samo.

     Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2021/05/iscenko-vysvetlil-proc-biden-tak.html

                     https://www.pokec24.cz/politika/iscenko-americane-nemaji-rusku-co-nabidnout/

 

Odvážný manévr ruského námořnictva umožnil

 

 čínským lodím dostat se z americké pasti…

 

 23. 5. 2021 Janinna      „Čtyři země (včetně USA a Japonska) vyslaly celkem 11 lodí do Východočínského moře, byly vyslány tři válečné lodě námořnictva ČLR. Šest lodí ruské tichomořské flotily vyrazilo na moře a západně od Sójského mysu na Hokkaidó zahájilo cvičení. 

     Odkaz:     https://www.pokec24.cz/nezarazene/baijiahao-odvazny-manevr-ruskeho-namornictva-umoznil-cinskym-lodim-dostat-se-z-americke-pasti/

 

Jednání o bonusu generálního ředitele ČT za rok 2020

 

 20. květen 2021 , Hana Lipovská     Na dnešním jednání Rady ČT navrhnu (Dvořákovi) - mimo jiné - přiznání bonusu ve výši 0 Kč. Dvořák dopustil, aby se z České televize stala hlásná trouba jednoho politického názoru a žádný jiný tam už řadu let není připuštěn. „Pro mě tedy ČT dobré jméno nemá.

     Odkaz:     https://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/jednani-o-bonusu-generalniho-reditele-ct-za-rok-2020.html

 

Třaskavá Palestina: Co na to Erdogan s Putinem?

17. 5. 2021 , Petr Akopov     se zamýšlí nad neústupností Izraele a jednáním z pozice síly. Boj o Jeruzalém značí prolínání všech nejdůležitějších globálních rozporů a je symbolem krize světového pořádku. 

     Odkaz:     https://www.protiproud.cz/politika/5807-traskava-palestina-co-na-to-erdogan-s-putinem-rozzureni-arabove-a-tancici-zide-pred-pozarem-na-chramove-hore-jeruzalem-neni-pouhy-sud-prachu-izrael-nemuze-dal-sazet-na-silu-a-ochranu-usa-vse-smeruje-k-nove-intifade.htm

 

Dokumentární film „Rozsudek“. O tom jak média natáčela „srbský koncentrák“

 ( https://youtu.be/inTv8x8N18I )

  21.5. 2021  Napsal Vox Populi     Film je otřesným svědectvím o tom jak byl filmovým štábem vyráběn dokument na zakázku, aby zmanipuloval světovou veřejnost. Kdo chce uvažovat jinak, přesněji, ten se musí vlivu především médií veřejné služby, ale také zprávám na Seznamu nebo v Respektu opravdu důsledně vyvarovat.“

     Odkaz:     https://voxpopuliblog.cz/dokumentarni-film-rozsudek-o-tom-jak-media-natacela-srbsky-koncentrak-aby-celemu-svetu-ukazala-jaci-jsou-srbove-nacisti/

 

Systém hraje zločinnou hru

 21.5. 2021 ,  Václav Hrabák     Nyní již nikdo nepopírá, že koronavirus byl vytvořen uměle. Systém, jehož jediným heslem je, „vše se vrátí do normálu, až vás všechny proočkujeme“, hraje zločinnou hru. Že tím zdravotně poškodí celou populaci, je mu jedno. Nebo to vlastně chce?

     Odkaz:     https://www.ovkscmfm.cz/clanky/akce--kscm../aktuality/system-hraje-zlocinnou-hru.html

 

O kříži nad Kořenovem může rozhodovat jen stát

 

 20.5. 2021 , Monika HOŘENÍ     Rozhovor Haló novin s badatelem Josefem Doškářem:   Vypátral jste, že kamenný kříž tyčící se stále nad Kořenovem v Jizerských horách, není maltézským křížem, nýbrž nacistickým křížem, který byl odhalen 22. října 1944 na velké slezině nacistů ze sudetské župy jejich náčelníkem Konradem Henleinem. Rozhodovat o něm může jen majitel pozemku, a tedy i kříže – a tím je český stát.

     Odkaz:     http://www.halonoviny.cz/articles/view/55409334

 

Písek v soukolí

 

 19.5.2021 , Caitlin Johnstone     Lidstvo bude pokračovat ve svém sebezničujícím směřování, dokud masy nevyužijí sílu svého množství k vynucení skutečné změny. Máme absolutní svobodu projít touto zkouškou. Zda ji zvládneme nebo ne, se teprve uvidí. Jediné, co můžeme udělat, je házet písek do soukolí ozubených kol (mašinérie oligarchie).

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2021/05/8722-pisek-v-soukoli.htm

 

Putin a Si in-pching slavnostně zahájili

 

výstavbu dalších 4 jaderných bloků v Číně

 

 20. 5. 2021 Janinna     Vladimir Putin a Si in-pching zahájili prostřednictvím videokonferenčního formátu výstavbu sedmého a osmého bloku jaderné elektrárny Tchien-wan a třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny Xudapu v Číně.

     Odkaz:     https://www.pokec24.cz/nezarazene/putin-a-si-tin-pching-slavnostne-zahajili-vystavbu-dalsich-4-jadernych-bloku-v-cine/

 

Dny Ameriky jako supervelmoci jsou pryč. Navždy.

 

 16.5. 2021 , P. C. Roberts     Což platí i o její vojenské síle. Podle Pentagonu 71 procent Američanů ve věku od 17 do 24 let, což představuje zhruba 24 milionú mladých lidí z jejich celkového počtu 34 milionů, je neschopno vykonávat vojenskou službu v důsledku obezity, nedokončené základní školy či záznamu v jejich trestním rejstříku.

     Odkaz:     http://www.nwoo.org/2021/05/19/p-c-roberts-dny-ameriky-jako-supervelmoci-jsou-pryc-navzdy/

 

Je to oficiální: Ruská vláda zařadila

 

Česko na seznam nepřátelských zemí

 

 14.5. 2021     Ruská vláda v pátek schválila seznam nepřátelských zemí. Jsou na něm pouze dva státy: Česká republika a USA. Česká republika a Spojené státy se dostaly na seznam nepřátelských zemí, nebo podle ruské vlády podnikají nepřátelské kroky vůči Rusku.

     Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/20210514/je-to-oficialni-ruska-vlada-zaradila-cesko-na-seznam-nepratelskych-zemi-14489141.html

 

Ke stému výročí založení KSČ

 

 Komunistická strana Československa byla založena na ustavujícím sjezdu 14. – 16. května 1921. V parlamentních volbách v roce 1925 se stala druhou nejsilnější stranou v ČSR.

     Celý překlad:      Ke-100-vyroci.doc

 

"Okupaci" je třeba stále připomínat

 

 11. 5. 2021 , Mgr. Petr Michalů (kráceno)     Jsem stále žijící svědek celé té sovětské prý okupace 21. srpna 1968.  „Okupace“, při níž nebyla vypálena ani jedna vesnice je prý nesrovnatelně horší zločin než desítky vesnic, které byly vypáleny a jejich obyvatelstvo vyvražděno za okupace německými nacisty

     Odkaz:     https://kob-forum.eu/2021/05/11/okupaci-je-treba-stale-pripominat/

 

Neznámá válka Británie s Rudou

 

armádou za Druhé světové války

 

 16. květen 2021 , Jurij Gorodněnko (Zdroj)     Vasilij Salomatkina, který byl za války v německém zajetí, se v roce 1945 stal svědkem toho, jak Angličané vyvraždili několik tisíc sovětských zajatých vojáků. Souviselo to s plánem britského premiéra Winstona Churchilla vést válku proti SSSR (Plán operace Unthinkable).

     Odkaz:     https://nasrestart.cz/z-cerne-kroniky/3099-neznama-valka-britanie-s-rudou-armadou-za-druhe-svetove-valky

 

Čínský vesmírný modul přistál na planetě Mars

 

 15.5. 2021 od Redakce CZ24 News     Čínský vesmírný modul úspěšně přistál na planetě Mars. Robotické vozítko váží zhruba 240 kilogramů. Má šest kol a čtyři sluneční kolektory. Po povrchu Marsu se může pohybovat rychlostí 200 metrů za hodinu, napsala agentura DPA.

     Odkaz:     https://cz24.news/cinsky-vesmirny-modul-pristal-na-planete-mars/

 

Čo sa aktuálne deje v Izraeli?

 14.5. 2021 od Redakce CZ24 News  IZRAEL:     Začalo sa to útokom na Al Aksá na konci obdobia ramadán. Bez ohžadu, aký mal na to Izrael dôvod, toto bol začiatok.

     Odkaz:     https://cz24.news/co-sa-aktualne-deje-v-izraeli-zacalo-sa-to-utokom-zidov-na-mesitu-al-aksa-na-konci-obdobia-ramadan/

 

VOSTOK OIL – Nový arktický projekt Ruska

 

 12. 5. 2021 ,  josh-xy      Putinův megaprojetk VOSTOK OIL zásadním způsobem otřese s pozicemi zemí na žebříčku peněz, moci a dělby vlivu na další vývoj světa. Mezi zasvěcenými je tento projekt nazýván stavbou století.

     Odkaz:     https://www.pokec24.cz/nezarazene/vostok-oil-novy-arkticky-projekt-ruska/

 

Tisíce Čechů hlásí zdravotní problémy

po očkování, 65 úmrtí a jede se dál

 13. května 2021  Eva Pavelková  ČTK     SÚKL eviduje 4.184 podezření na nežádoucí účinky po očkování proti covidu. ((SÚKL) zveřejnil. Zdroj: Profimedia.cz) Lékový ústav eviduje celkem 65 případů úmrtí, která nastala v čase po očkování proti covidu.

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/vezkratce/17748/

 

Rusko se vrátí do svých historických zemí

 26. dubna 2021, Jurij Barančik, MOSKVA     . Každá země bývalého SSSR (kromě Ruska) se ve skutečnosti ocitla v různé míře hospodářského úpadku. Jediným východiskem z tohoto scénáře je návrat k rozvoji strategických partnerských vztahů s Moskvou. 

     Odkaz:     https://russtrat.ru/analytics/26-aprelya-2021-0018-3992

     Celý překlad:      Vozvrascatsja.doc

 

Mnichov napodruhé a vlastnoručně?

 

 Josef Skála 9. 5. 2021     Tehdy tu mohl i Mnichov projít jen cestou brutálního vnějšího nátlaku a zrady.

     Teď se nám ovšem Mnichov pašuje znovu. Plíživě sice, zato však vlastnoručně.

     Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2021/05/mnichov-napodruhe-vlastnorucne.html

 

Tanečky skončily. Putin ve svém projevu poslal

 

extrémně drsné varování Ukrajině, Evropě a USA…

 

 10. 5. 2021 Janinna      „Vždy si budeme pamatovat, že to byl sovětský národ, kdo vykonal tento velkolepý čin. V nejt잚í době války, v rozhodujících bitvách, které určovaly výsledek boje proti fašismu, byl nᚠnárod sám, ...

     Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/tanecky-skoncily-putin-ve-svem-projevu-poslal-extremne-drsne-varovani-ukrajine-evrope-a-usa/

 

Zastavme fašismus
 9.5. 2021 Ivan David - projev na dnešní demonstraci proti fašismu na Václavském náměstí v Praze. Vzniká proto, aby využil sílu lidové nespokojenosti k cílům mocných skupin, které ho sponzorují a politiků

     Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2021/05/zastavme-fasismus.html

 

Fraška pokračuje: Ruská stopa

se zhroutila jak domeček z karet.

 8. 5. 2021 , Radek Pokorný     Měsíc od celé kauzy je čím dál jasnější, že údajné přesvědčivé důkazy, že muničák ve Vrběticích vyhodili do povětří ruští agenti neexistují. Jediné co může "koalice CIA" (Babiš, Hamáček, Piráti, STAN, ODS, TOP 09, KDU-ČSL) nabídnout, je, „věřte nám my jsme ty důkazy viděli“.

     Odkaz:     https://www.protiproud.cz/politika/5791-fraska-pokracuje-ruska-stopa-se-zhroutila-jak-domecek-z-karet-brigadnici-dostali-mimoradne-volno-zaridili-jim-ho-agenti-gru-babis-s-hamackem-jako-mluvci-cia-pekny-prispevek-k-oslavam-dne-osvobozeni.htm

 

Vy přece nemůžete dělat to, co my

 

 7.5.2021 Jelena Leksina     Rozhodnutí Moskvy zavést protisankce proti občanům EU vyvolalo v Evropském parlamentu velkou odezvu. Jeho šéf David Sassoli, kterému je zakázán vstup do Ruské federace, vyjádřil naději, že tato omezení budou zrušena.

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2021/05/8706-vy-prece-nemuzete-delat-to-co-my.htm

 

Známý americký admirál prozradil, jak se zachová

 

 NATO v případě konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou

 

 8.5. 2021     V případě, že by došlo mezi Ruskem a Ukrajinou k válce, budou Washington a NATO „kategoricky proti, ale nepodniknou žádné kroky“. Uvedl bývalý vrchní velitel NATO James Stavridis.  Zároveň poznamenal, že by se jednotky NATO nedokázaly dostat do regionu dostatečně rychle, i kdyby chtěly.

     Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/20210508/znamy-americky-admiral-prozradil-jak-se-zachova-nato-v-pripade-konfliktu-mezi-ruskem-a-ukrajinou-14414424.html

 

76 let od pádu 3. říše: NATO a 4. říše opět atakují Rusko.

 7. 5. 2021 , ANDREJ KOC     Západní propaganda goebbelsovsky opakuje lži o "ruském nebezpečí", NATO obkličuje ruské hranice od severní, přes západní až po jižní hranici federace. Rusko však Severoatlantické alianci prokázalo schopnost reagovat na hrozby a připravit se na válku mnohem rychleji, než dosud Západ očekával.

     Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2021/05/76-let-od-padu-3-rise-nato-4-rise-opet.html

 

V květnu Čína plně zprovozní námořní kosmodrom

 

 by Redakce 7. 5. 2021 Zdroj: cri.cn     Poblíže pobřeží čínského města Haiyang ve východočínské provincii Shandong bude v květnu zprovozněn nový čínský kosmodrom k vypouštění raket z moře.  Do října 2022 má kapacita kosmodromu narůst na 20 raket ročně,

     Odkaz:     https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/v-kvetnu-cina-plne-zprovozni-namorni-kosmodrom/

 

K sedmému výročí Oděského masakru

 

 7. 5. 2021 , Jan Schneider , PrvníZprávy     Václav Bartuška z 24. května 2015:  „Pokud se jim postavíte rychle čelem, jako to udělali třeba v Oděse, kde je prostě upálili, nebo v Dněpropetrovsku, kde je prostě zabili a pohřbili u silnice, tak máte klid. Když to neuděláte, tak máte válku. To je celé.“ 

Jak se to srovnává s jejich osobním vztahem k humanismu a považují-li tento výrok za souladný s prosazováním lidských práv ... ?

     Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2021/05/jan-schneider-k-sedmemu-vyroci-odeskeho.html

     K textu:        Odesa-2-5-2014.pdf

 

Liberální plán na zničení Ruska

 

 6.5. 2021   Admin Russtrat      James Aslund, známý liberální teoretik a předseda sdružení SPSLeonid Gozman, zveřejnili akční program -  „poté, co uchopí moc v Rusku liberálové“ :  1. Ve sféře práva osvobodit všechny politické vězně i všechny zločince.   2. V politické sféře rozbít stávající mechanizmy státu a vytvořit nové.  3. V ekonomice provést nový cyklus privatizace, tedy vše rozprodat,  4. A nakonec všechny památníky činitelů komunistického režimu demontovat. Teď se ovšem vyjádřili ve formulacích, nepřipouštějících dvojí výklad: Každý, kdo se pod takový program podepisuje, je vlastizrádcem.

     Odkaz:     https://outsidermedia.cz/liberalni-plan-na-zniceni-ruska/

 

Maďarsko začne splácet Paks II později

 

 6 května, 2021 , Zdroj: World Nuclear News     Dodatek k mezivládní smlouvě o projektu v hodnotě 12,5 miliard eur znamená, že Maďarsko může ke splácení využít příjmy z prodeje elektřiny, až budou nové bloky hotové. Rosatom a jeho mezinárodní subdodavatelé postaví v lokalitě Paks dva reaktory VVER-1200 a ruské banky se zaručily za úvěr až 10 miliard eur

     Odkaz:     https://atominfo.cz/2021/05/madarsko-zacne-splacet-paks-ii-pozdeji/

 

Čína úspěšně vypustila první modul

 

kosmické stanice příští generace

 

 30.4.2021 ReformyCz    (29.4. 2021 – BY TYLER DURDEN)     Postavit kosmickou stanici příští generace na nízké oběžné dráze Země potrvá 18 měsíců, kdy k dokončení dojde někdy roku 2022. Roskosmos rovněž zopakoval svůj slib vítat mezinárodní spolupráci. V březnu podepsal dohodu o spolupráci při lunárním výzkumu s Čínou, aby společně vybudovali lunární výzkumnou stanici.

     Odkaz:     https://www.reformy.cz/rusko-kasle-na-iss-postavi-vlastni-kosmickou-stanici-a-budou-spolupracovat-na-cinske-stanici-a-na-cinsko-ruske-stanici-na-mesici/

 

„Rudý projekt“ Putina odpočítává

 

poslední dny liberální elity…

 

 3. 5. 2021 Janinna      Jak poznamenal ekonom Michail Chazin na kanálu YouTube ŤАврораť, nedávný projev ruského prezidenta Vladimira Putina k senátorům a poslancům byl jednoznačným signálem blížící se rozsáhlé čistky

     Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/michail-chazin-rudy-projekt-putina-odpocitava-posledni-dny-liberalni-elity/

 

Aspen Institute se obludně rozrůstá,

 

některá nová jména vás budou šokovat

 

 26. 01 2021     www.inadhled.cz   Organizace, přímo napojená na US Deep state, existuje. Přes tuto politickou neziskovku jsou plně ovládány naše loutky ve vládě, médiích i europarlamentu.  Michael ŽantovskýJan Farský, Adam Vojtěch, Cyril Svoboda,  Emma Smetana, Jan Hamáček, Jan Zahradil, Jana Maláčová ...eocony. Do Aspen institutu vstoupil také Andrej Babiš a Sebastian Kurz. To samozřejmě zcela jasně vysvětluje, proč ani jeden nepodpořil Maďarsko a Polsko proti EU

     Odkaz:     https://www.inadhled.cz/zajimavosti/okenko-pravo-v-kapse-aspen-institute-se-obludne-rozrusta-nektera-nova-jmena-vas-budou-sokovat/

 

Zelenskij prodal Ukrajinu

 

 4.5.2021 (Institut Russtrat 1.5.2021)  „Sluha lidu“ udělal to, na co si dosud žádný prezident Ukrajiny netroufl, podepsal zákon - od 1. července 2021 bude zrušeno moratorium na prodej zemědělské půdy

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2021/05/8701-zelenskij-prodal-ukrajinu.htm

 

Z historie dělnického hnutí – K 1. máji

  O tehdejších pracovních poměrech vypravuje J. Rezler, který sám od dětství v továrnách pracoval :   V továrně Gebruder Porges na Smíchově musilo se pracovati ráno od 5 hodin, večer do 6 hodin. V tiskárně se pracovalo třeba celý týden dnem i nocí, také se stávalo, že dělnictvo z tohoto oddělení nepřišlo celý týden ani domů...

     Z knihy Antonína Zápotockého „Vstanou noví bojovníci“

     Celý text:      K-1-maji.doc

 

Francouzským generálům proti islamismu hrozí trest

 

 2. květen 2021 | tadesco      Dvaceti francouzským generálům požadujícím vojenskou vládu v případě, že prezident Macron nedokáže islamisty před rozpadající se společností zastavit, hrozí trest. Otevřený dopis zveřejněný v pravicovém časopise Valeurs Actuelles tvrdí, že k zastavení „občanské války“ ve Francii může být nezbytný vojenský převrat.

     Odkaz:     https://www.czechfreepress.cz/evropa/francouzskym-generalum-pozadujicim-vojenskou-vladu-v-pripade-ze-prezident-macron-nedokaze-islamisty-pred-rozpadajici-se-spolecnosti-zastavit-hrozi-trest.html

     K textu také:     http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1347/leonid-savin-migrace-jako-strategicka-zbran

                               http://radimvalencik.pise.cz/1977-celime-pouziti-migracni-zbrane-zatim-uspesne.html

 

Moskva je připravena k obraně.

 

Co dokážou ruské protiraketové střely?

 

 2.5. 2021 , Dmitrij Korněv     Nyní má PRO města Moskvy a centrálního průmyslového okresu Ruské Federace pouze jeden ešalon protiraketových střel. Jsou to protiraketové střely bližního zachycení 53T6. Budoucí protiraketové střely mají být samonaváděcí, nejaderné a možná dokonce s několika bojovými hlavicemi.

     Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/20210502/moskva-je-pripravena-k-obrane-co-dokazou-ruske-protiraketove-strely-14350749.html

 

Natálie Vachatová: Skládat se budete na lidi v tísni

 

vy aneb my na víc nemáme, vᚠČlověk v tísni

 

 28. 4. 2021 by Redakce     Člověk v tísni disponuje částkou 2 miliard korun ročně... jen za rok 2018 přistálo na účet necelých 200 miliónů korun (z našeho státního rozpočtu), ovšem z větší části je tato neziskovka financována ze zahraničních státních rozpočtů neboli z cizích států! Čí zájmy tedy tato politická neziskovka bude hájit? Ty české to nejspíš nebudou.

     Odkaz:     https://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/natalie-vachatova-skladat-se-budete-na-lidi-v-tisni-vy-aneb-my-na-vic-nemame-vas-clovek-v-tisni/

      Pozn. spr. webu:  Ještě se divite, že v době vyhlášené koronavirové pandemie jsou takovéto procizácké neziskovky schopné "sbubnovat" na demonstraci na Václavské náměstí 300, nebo až snad 500 lidí?

     K textu také:     https://cz.sputniknews.com/svet/2019111210955545-ruske-ministerstvo-spravedlnosti-zaradilo-ceskou-neziskovku-clovek-v-tisni-na-seznam-nezadoucich/

 

Akopov: K čemu Biden potřeboval vykázat Rusy z Česka?

 27. 4. 2021 , Petr Akopov,  RIA, překlad ProtiProud     Nová Železná opona. Solidarita v praxi. Čeští politici opět trapně spolkli hořkou návnadu. Válka EU s Ruskem se nekoná. Tlak proatlantických a rusofobních sil naráží u evropských elit na odpor nikoli rusofilů, ale eurocentrické části elit, která opravdu nechce ztratit faktickou kontrolu nad situací ve svých vlastních zemích a přitom se honit za přízračným ovládnutím Ukrajiny.

     Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2021/04/akopov-k-cemu-biden-potreboval-vykazat.html

 

Putin podpísal dekrét o okamžitom povolaní

 

 záložníkov na výcvik v ozbrojených silách

 

 29. apríl 2021 , Maroš Šolc (AM)    Ruské výdavky na obranu podža vedcov predstavovali na rok 2020 takmer 62 miliárd dolárov, čo je o 2,5 percenta viac ako v roku 2019. Americké vojenské výdavky, ktoré stúpajú tretí rok po sebe, dosiahli 778 miliárd dolárov, čo predstavuje 39 percent globálnych vojenských výdavkov. Za USA nasledujú Čína, ktorej vojenské výdavky rastú 26 rokov po sebe na 252 miliárd dolárov. Na treom mieste je India, ktorej vojenské výdavky dosiahli takmer 73 miliárd dolárov, a Spojené krážovstvo uzatvára „päku“ s 59 miliardami dolárov na výdavky na obranu.

     Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2021/04/29/putin-podpisal-dekret-o-okamzitom-povolani-zaloznikov-na-vycvik-v-ozbrojenych-silach/

 

V čem byli Hitler, Goebbels a spol.

 

„poctivější“ než současní rusobijci

 

 29.4.2021 Pavel Janíčko     Současný kapitalistický režim instalovaný u nás po roce 1989 stále více předvádí svou povahu a podstatu.  O co víc jsou nevěrohodná fakta o ruských ďábelských hrátkách, o to víc je nutno zdůvodnit, že Rusové jsou darebáci takříkajíc od přírody...  Tím se dostáváme k nápadné podobnosti této protiruské kampaně s kampaněmi obdobného typu v nacistickém Německu. V tomto smyslu byli nacisté vlastně „poctivější“ a o to větší opovržení si zaslouží tato protiruská hysterie a její nositelé.

     Odkaz:     http://casopisargument.cz/?p=35662

 

Politici hazardující se zdravím lidí

 

nemohou vyváznout bez trestu

 

 25.4.2021     Alena Vitásková v rozhovoru pro Sputnik odsoudila kroky české vlády směřující k eskalaci konfliktu s Ruskem.  Pokud jsou podloženy informace nejen poslance Lubomíra Volného, které sdělil poslancům v Parlamentu ČR, že se z muničního skladu ve Vrběticích vyvážely zbraně v rozporu s mezinárodním právem do ohnisek válečných konfliktů, tak může být Česká republika ve velmi složité situaci.

     Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/20210425/vitaskova-politici-hazardujici-se-zdravim-lidi-nemohou-vyvaznout-bez-trestu-14268348.html

 

Peking: Podpoříme více Rusko v boji proti západním sankcím

 

 26. dubna 2021 , prvnizpravy.cz     Oficiální zástupce čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin. „... Čína a Rusko udržují vzájemné komplexní partnerství. V otázkách ochrany státní suverenity se ČLR a Rusko budou navzájem podporovat,“ ...

     Odkaz:     https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/peking-podporime-vice-rusko-v-boji-proti-zapadnim-sankcim/

 

V rozhovoru byla porušena všechna pravidla žurnalistiky

 

 28.4.2021 Ivo Šebestík   Jaká pravidla v Prima NEWS, Terezie Tománková porušila?   1) Novinář musí pracovat se samotnou logikou případu. 2) Redaktorka měla přemýšlet o tom, co vlastně muniční sklad skrýval, jak fungoval před výbuchem...  3) Nesporně ji mělo zajímat, jak je možné, že CIA, MI6, BIS a Respekt pracují ve všech kauzách jen jedinou dvojicí ruských agentů. 4) Dále ji měly napadat i souvislosti domácí politiky. 5) Zda by nebylo rozumné vyšetřit také samotné předchozí vyšetřování

     Takto novinář skutečně nepracuje.

     Odkaz:     http://casopisargument.cz/?p=35646

 

„Proto Big Pharma a EU bojují proti Sputniku V.“

 26.4. 2021      „Oficiální informace z Maďarska ukázaly, že Sputnik V je mnohonásobně lepší než mRNA vakcíny (např. Pfizer – red.) co se týče bezpečnosti a efektivity. Právě proto Bit Pharma a EU byrokraté se bojí a pracují na tom, aby Sputnik V zablokovali, zatímco spěchají s uzavřením kontraktu o rozměru 35 miliard euro za 1,8 miliardy dávek Pfizeru.

     Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/20210426/proto-big-pharma-a-eu-bojuji-proti-sputniku-v-rusti-vyvojari-zverejnili-udaje-o-jinych-vakcinach-14287825.html

 

Žádost o propuštění a ukončení vyšetřování

 

I. Kratochvíla, V. Štádlera a dalších

 

 23. duben 2021 , ANS     Žádost o propuštění a ukončení vyšetřování jmenovaných, spojená s návrhem na přijetí společenské záruky. Na základě § 71a ve spojení s § 73 odst. 1 písm. b) trestního řádu

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., JUDr. Karel Hais, Ing. Vladimír Prinke,      ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

     Odkaz:     https://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/zadost-o-propusteni-a-ukonceni-vysetrovani-i-kratochvila-v-stadlera-a-dalsich.html

 

Vakcína Pfizer byla studií potvrzena

 

jako možná biologická zbraň

 

 24. 4. 2021 by Redakce  Nathaniel Linderman     V šokující nové zprávě o vakcínách COVID-19 bylo zjištěno, že vakcína proti koronaviru Pfizer má dlouhodobé účinky na zdraví, které dosud nebyly zveřejněny. Samotná zpráva končí tímto varováním: „Vakcína by mohla být biologickou zbraní a ještě nebezpečnější než původní infekce.“

     Odkaz:     https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/vakcina-pfizer-byla-studii-potvrzena-jako-biologicka-zbran/

 

„Zeman za 2 minus.“ Po projevu Štěpán Kotrba

 

varuje prezidenta. Tři otázky Vrbětic

 

 25.04.2021 , Štěpán Kotrba      To, že za šest let BIS nic nevyšetřila, znamená, že už ani nic nevyšetří. Ale i Miloš Zeman, by z výrokové logiky nemá za pět jako oba výše jmenovaní ústavní činitelé, ale jen za 2 minus, se dopustil tří závažných pochybení.   

     Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Zeman-za-2-minus-Po-projevu-Stepan-Kotrba-varuje-prezidenta-Tri-otazky-Vrbetic-661866

 

Americký učenec: Nepotřebujeme

 

novou studenou válku proti Číně

 

 21.4. 2021     Pokud USA zformují čínsko-americký konkurenční vztah do „nové studené války“, může to být prospěšné pro vládu a její spojence, ale americkým lidem to nepřinese žádné výhody. Čína dnes vyrábí téměř vše, co si američtí spotřebitelé přejí koupit, a my také používáme peníze, které nám půjčují čínské banky. Kromě soužití neexistuje jiná přijatelná volba.

     Odkaz:     http://czech.cri.cn/worldnews/3884/20210421/652830.html

 

Otevřený dopis Vládě České republiky

     Vládní činitelé,      ředitel BIS pan Koudelka prohlásil, že v „kauze Vrbětice“ jsme se zachovali hrdě a sebevědomě. Pan Koudelka nemá pravdu. Ruská federace od České republiky utržila již tolik urážek.  Neustálé provokace Západu, vyvolávané služebnými státy v područí diktátu Ameriky, mohou mít „zásluhu“ na tom, že se toto dění může zvrhnout ve světovou katastrofu.

     Celý text:      Machova-Dopis-vlade.doc

 

Němci „podpořili“ českou vládu.

 

JEDOU SI DO MOSKVY PRO VAKCÍNU SPUTNIK V A ZAKÁZKY ČESKÝCH FIREM.

 23. dubna 2021, Redakce CZ24 News     Západní spojenci údajně podpořili “českou” vládu v konfliktu s Ruskem. 6 německých spolkových zemí (bývalá NDR a Bavorsko) se rozhodlo nakoupit ruskou vakcínu Sputnik V proti koronaviru bez ohledu, zda jí schválí EMA. Korona propagandou zblblé obyvatelstvo touží po vakcíně, ale po řadě úmrtí po aplikaci nových experimentálních vakcín od firem Pfizer, Moderna, ale i Astra Zeneca se těch oficiálních bojí. Čechy však budou nadále očkovat podivnými vakcínami ze spřáteleného západu.

     Odkaz:     https://cz24.news/nemci-podporili-ceskou-vladu-jedou-si-do-moskvy-pro-vakcinu-sputnik-v-a-zakazky-ceskych-firem-cesi-diky-zaprodanym-vladnim-gaunerum-muzou-jen-cumet/

 

Politikům-psychopatům koronavirus nahrál. Nevědí si rady,

tak vyhlásí válku – a bojují s vnějším nepřítelem.

 23.4. 2021      Vůbec nezpochybňuji závažnost existence koronaviru, ale jsem přesvědčen o tom, že tyto zákazy a nařízení, které tady vláda neustále stupňuje, jsou naprosto nezdůvodněné. Skuteční odborníci jsou dehonestováni a označeni za dezinformátory.

     Odkaz:     https://www.kupredudominulosti.cz/hnizdil-jan-1d-politikum-psychopatum-koronavirus-nahral-nevedi-si-rady-tak-vyhlasi-valku-a-bojuji-s-vnejsim-nepritelem/

 

Pokusily se USA zavraždit jenom Lukašenka?

 23. dubna 2021 , saker , rp, prvnizpravy.cz     Na konci týdne: Prezident Lukašenko prohlásil, že Biden vydal rozkaz zabít ho při puči organizovaným CIA. Všechno potvrdila ruská FSB! Pokud vás zajímá, zda je věrohodné, že FSB zachránila Lukašenka - připomenu vám, že to byli Rusové, kteří zachránili Erdogana před USA podporovaným pučem, který měl zahrnovat i Erdoganovu vraždu.

     Odkaz:     https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/pokusily-se-usa-zavrazdit-jenom-lukasenka/

 

Jako Goebels před Mnichovem

 

 19.4. 2021 , Martin Koller     Pravděpodobnější verzí (první exploze ve Vrběticích) je samovolný výbuch na základě nedodržování bezpečnostních norem. Zajímavější je otázka následné exploze skladu ručních zbraní. Zmizelo beze stopy tisíce ručních zbraní. To byl pravděpodobně důvod druhé exploze ve Vrběticích. Měla zakrýt fakt chybějících zbraní.

     Odkaz:     https://svobodne-radio.cz/blog/martin-koller-jako-goebels-pred-mnichovem/

 

Věda o smrti – americké vojenské

biologické laboratoře obklíčily svět

 

21.4.2021 , Vladimir Prochvatilov     7. dubna Nikolaj Patrušev, tajemník ruské Rady bezpečnosti, v rozhovoru pro deník „Kommersant“ upozornil na skutečnost, podle které po celém světě přibývají v hojném počtu nové biologické laboratoře pod kontrolou USA. Dr. Francis Boyle, prohlásil, že asi 13 tisíc vědců ve 400 laboratořích (200 na území USA) v USA a v zahraničí se zabývá tvorbou nových kmenů vojenských zabijáckých mikrobů (offensive killer germs) odolných vůči vakcínám. Galveston a Fort Detrick jsou zločinné podniky“, zdůrazňuje Francis Boyle.

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2021/04/8686-veda-o-smrti-americke-vojenske-biologicke-laboratore-obklicily-svet.htm

 

Za vyhoštěním ruských diplomatů z Česka stojí Bidenův režim

 

 22.4.2021 , Stephen Lendman     Česká republika je v podstatě okupovaným územím USA, prozápadním loutkovým režimem, který se řídí příkazy z Washingtonu. Čelní představitelé Česka, jednající jako politická figurka, zasadili ránu do srdce vztahů s Moskvou, již nebude možné brzy opravit, a to ani v dlouhodobém horizontu - a zároveň se velmi ztrapnili.

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2021/04/8688-za-vyhostenim-ruskych-diplomatu-z-ceska-stoji-bidenuv-rezim.htm

 

Čínský prezident kritizoval hegemonii ve světě

 

 22.4.2021 VSa     Čínský prezident Si in-pching v úterním projevu volal po odmítnutí hegemonických silových struktur v globálním vládnutí. Si v projevu mimo jiné řekl: „Svět si přeje spravedlnost, ne hegemonii.“

     Odkaz:     http://casopisargument.cz/?p=35505

 

Prohlášení ANS k aktuální situaci v česko-ruských vztazích

 

     1) Odmítáme legitimitu vlády, která účelově rozvrací naše česko-ruské vztahy.

     2) Zásadně odmítáme, aby se Česká republika jakkoli podílela na podpoře mezinárodního terorismu

     3) Jednoznačně odmítáme a tvrdě odsuzujeme činnost tzv. Páté kolony, sloužící jen ve prospěch cizích

     4) Věříme v nekonečné česko-ruské přátelství, které nás již mnohokrát v historii zachránilo

     5) Apelujeme na našeho pana prezidenta Miloše Zemana, ... Věříme, že přispějete ke stabilizaci naší země,

     Odkaz:     https://nasrestart.cz/signaly-nadeje/2910-prohlaseni-ans-k-aktualni-situaci-v-cesko-ruskych-vztazich

 

Mezinárodní orbitální stanice ISSbude končit v r. 2024

 

 20. 4. 2021 Janinna     Rusko vážně připravuje plány na ukončení projektu vesmírné stanice ISS do roku 2025. Je to motivováno obtížnou politickou situací, kterou zhoršují Spojené státy. Rusko nejen postaví svou vlastní orbitální stanici, ale také přestane Spojeným státům dodávat raketové motory RD-180 a také titan pro Boeing. Podle tiskové služby státní korporace Roscosmos bude stanice ISS do roku 2024 fungovat. 

     Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/rusko-zasahlo-usa-smrtelnym-vystrelem/

 

Vrbětice

 

 19.4.2021 , Miroslav Smola a Vladimír Esentier     Ve Vrběticích býval dokonale zabezpečený oplocený areál vojenských muničních skladů hlídaný příslušníky armády. Potom byly jednotlivé objekty pronajímány různým soukromým firmám. Stát se chystal k provádění kontrol. Místo kontrol však došlo 16. října a 3. prosince 2014 k výbuchům skladů 16 a 12.

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2021/04/8683-vrbetice.htm

 

„Nariadené zniči“ — preukázala sa vina

 

Ukrajiny za zostrelený malajský Boeing

 

 17. apríl 2021 Karol Jerguš , (AM)     Agentúra federálneho vyšetrovania „FBL“ zverejnila dokumenty a zvukové záznamy potvrdzujúce, že to bola Ukrajina, ktorá malajzijské lietadlo zostrelila na oblohe nad Donbasom. Už dlho sa hovorilo o tom, že pôvodným ciežom bolo lietadlo prezidenta Ruskej federácie a Boeing letu MH17 sa stal obeou náhody.

     Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2021/04/17/nariadene-znicit-preukazala-sa-vina-ukrajiny-za-zostreleny-malajsky-boeing/

 

Rusko oslepilo ukrajinské drony a radary na Donbasu!

 

 15. dubna 2021 , (rp,prvnizpravy.cz,informer.rs,foto:arch.)     Pozice ozbrojených sil Ukrajiny na Donbasu byly terčem silného „elektronického úderu“ ruských jednotek pro elektronický boj a zůstaly bez GPS, píše Informer.rs. Ukrajinská armáda nyní není schopna používat drony a radarové systémy.

     Odkaz:     https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/rusko-oslepilo-ukrajinske-drony-a-radary-na-donbasu/

 

Německo: Soud zakázal povinné nošení masek,

rozestupy a testování žáků ve školách

 15. 4. 2021 ,  Epoch Times Německo     Soudce okresního soudu ve městě Výmar  Podle soudu je více než nepřiměřené, aby 100 000 studentů základních škol muselo být vystaveno všem vedlejším účinkům celotýdenního nošení masek, aby se statisticky zabránilo pouze jedné infekci týdně.

     Odkaz:     https://www.epochtimes.cz/2021/04/15/nemecko-soud-zakazal-povinne-noseni-masek-rozestupu-a-testovani-zaku-ve-skolach-podrobne-zduvodneni/

 

Ukrajinu vrhají do ohniště války o Evropu.

Čekání na zázrak… Ideální scénář USA…

16. 4. 2021 , Rostislav Iščenko     Na Ukrajině probíhá příprava k válce – naprosto otevřeně, politici ministři, vojáci… Vše slouží jako nátlak na klasickou EU, aby úplně přerušila politické, diplomatické, jakékoli vztahy s Ruskem a Čínou. Takže vytrhnout Evropu z vytvářené rusko-čínsko-evropské Eurazie. Situace na Ukrajině je kritická, hospodářství je rozvráceno

     Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2021/04/ukrajinu-vrhaji-do-ohniste-valky-o.html

 

Oteplování, nebo třeba ochlazování

 13. 4. 2021     Viktorie Nikiforová The Guardian, 1974: „Doba ledová se blíží zrychleným tempem.“ V roce 2006, byl na filmovém festivalu v Cannes uveden dokument „Nepříjemná pravda“, jehož námětem byl opak - globální oteplování. Nový americký mýtus, stejně jako legenda o globálním ochlazování, má čistě světovládnou logiku.

     Odkaz:     https://www.protiproud.cz/politika/5742-oteplovani-nebo-treba-ochlazovani-jak-manipulovat-strachem-nejen-kovidovym-korporace-chteji-vladnout-komicke-napady-globalnich-miliardaru-uplatni-vedci-jim-kryji-zada-a-nam-jde-o-krk.htm

 

Opatření na testování ve firmách

bylo protizákonné. Už ale platí jiné

 14.4. 2021 , Petr Kozelka, Novinky     Zcela zásadní pro zrušení opatření to, že ministerstvo zdravotnictví předpis takřka vůbec neodůvodnilo. „Rovnou z textu opatření by mělo být jasné, jak se ministerstvo vypořádalo s tím, jaké budou oběti a přínosy. Soud by měl říct, jestli toto je stav, ve kterém chceme žít,“ dodal advokát David Zahumenský.

     Odkaz:     https://www.novinky.cz/domaci/clanek/soud-opatreni-na-testovani-ve-firmach-bylo-protizakonne-uz-ale-plati-jine-40356991

 

O geopolitické strategii Západu

 

 12.04. 2021 , Michail Chazin    1. Oni přiznali, že zkrátka nemají už zdroje na pokračování staré strategie totální dominance USA. 2. Trump předvedl, jak snadné je rozbít velikost těch či oněch hospodářských systémů (EU, Japonsko).   3. Pro systém dominance USA s dolarem prostě nejsou žádné objektivní předpoklady. Úkol zachovat systém jen v pozměněné podobě je politický úkol. Zdroje se utrácejí za záchranu systému, který zachránit nelze …

     Odkaz:     https://outsidermedia.cz/o-geopoliticke-strategii-zapadu/

 

Odkud se vzala „Covid Pandemic“ a jaký je její účel?

 14. dubna 2021 , Paul Craig Roberts     Virus Covid je skutečný, ale „pandemie“ byla uspořádána čtyřmi způsoby:     -  testy nad 35 prahovými cykly produkují falešně pozitivní míru infekce;   - Levná léčba infekce Covid HCQ a Ivermectinem byla blokována;   - Byly vytvořeny ekonomické pobídky nemocnicím, aby hlásily úmrtí mimo Covid jako úmrtí Covid.   - Presstituti slouží jako propagandistické ministerstvo pro „Covidovu pandemii“.

         Odkaz:     https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/roberts-odkud-se-vzala-covid-pandemic-a-jaky-je-jeji-ucel/

 

Jadrové tsunami: Rusi sú opä bližšie k superzbraniam

 

 13.4. 2021 , TomᚠBaranec , (dennikstandard.sk)     Ponorky novej triedy Chabarovsk majú by vybavené jadrovými dronmi Poseidon). 9M730 Burevestnik je riadená strela na jadrový pohon s prakticky nekonečným doletom. Hypersonická protilodná strela 3M22 Cirkon už je vo finálnom štádiu vývoja. Hypersonický klzák Avangard podža ruských úradov už od roku 2019 po ukončení testov a akcieschopný. Už sa dostala do výzbroje ruskej armády, je aj hypersonická balistická raketa vzduch-zem Ch-47M2 Kinžal.

     Odkaz:     http://www.srspol.sk/clanek-jadrove-tsunami-rusi-su-opat-blizsie-k-superzbraniam-21960.html

 

Zachraňme naše děti, chráníme budoucnost

 

 11.4.2021 ,  Alena Vitásková      Institut Aleny Vitáskové se připojuje k celé řadě občanských iniciativ, které směřují k ochraně našich dětí, které jsou dotčeny obludným bojem proti epidemii covid, který naše vláda realizuje, dokonce na úkor budoucnosti našeho národa – našich dětí.

     Odkaz:     http://www.institut-av.eu/zachranme-nase-deti-chranime-budoucnost/

 

Kissinger varuje Washington: Přijměte nový globální systém, nebo

 

spadnete do geopolitické situace, která vedla k I. světové válce

 

 10.4.2021 , Tyler Durden , ReformyCz      Na Chatham House vyzýval 97letý Kissinger USA, aby vytvořily rovnováhu s existujícími globálními silami. Západ už dávno nemá na to, aby potlačil čínskou ekonomickou sílu nebo ruskou vojenskou sílu.

     Odkaz:     https://www.reformy.cz/kissinger-varuje-washington-prijmete-novy-globalni-system-nebo-spadnete-do-geopoliticke-situace-ktera-vedla-k-i-svetove-valce/

 

„Černý čtvrtek“ amerického letectva: Američanům

připomněli 70 let starou vzdušnou bitvu ...

 12. 4. 2021 Janinna      12. dubna 1951 v severozápadní části Koreje, která dostala název „The MiG Alley“ zaútočili sovětští piloti v stíhačkách MiG-15 na americké bombardéry a stíhačky, které ze zvyku letěly bombardovat Severní Koreu. Za méně než 10 minut ztratilo americké letectvo 14 letadel.

     Odkaz:     https://www.pokec24.cz/historie/cerny-ctvrtek-americkeho-letectva-americanum-pripomneli-70-let-starou-vzdusnou-bitvu-ktera-se-stala-hanbou-americkeho-letectva/

 

Žádný prostor pro ospravedlnění

 

 13. 4. 2021 Janinna      Dne 12. ledna 2019 tedy maďarská vláda vyzvala širokou veřejnost: „Připomeňme si statečnost našich dědů, hrdinných maďarských vojáků, kteří až do konce bojovali za Maďarsko na Donu.  Státní komise pro vyšetřování zvěrstev německých fašistických útočníků a jejich pomocníků na Voroněžské zemi zjistila, že 60% zločinů bylo spácháno Němci, 30% Maďary, 5% Italy, 3% Rumuny, 2% Finy.

     Odkaz:     https://www.pokec24.cz/historie/zadny-prostor-pro-ospravedlneni/

 

Gagarinova dcéra prezradila, ako kozmonautskoro zahynul

 

na love, porozprávala o jeho priatežstve s Castrom a športe

 

12. apríla 2021 , HSP/Sputnik , Moskva     Najstaršia dcéra prvého kozmonauta Jurija Gagarina, Jelena Gagarinová, prehovorila o živote svojho otca. Jednou z dôležitých vlastností Jurija Gagarina, ktorá mu pomohla sta sa kozmonautom, bol vnútorný zmysel pre čas, rovnako ako schopnos pracova starostlivo kedykožvek počas dňa a schopnos rýchlo sa zotavi.

     Odkaz:     https://www.hlavnespravy.sk/gagarinova-dcera-prezradila-ako-kozmonaut-skoro-zahynul-na-love-porozpravala-o-jeho-priatelstve-s-castrom-a-sporte/2499092

 

Vojtěch to spustil, Blatný ukončil. Českou

vakcínu proti covidu se ale dařilo vyvíjet.

 10.4. 2021 , ROZHOVOR     Máme českou vakcínu v prototypu, protože ještě neprošla klinickými zkouškami. Další etapou by bylo povolení klinického zkoušení. V Česku jsme schopni dát dohromady tým, který může směle konkurovat zahraničním týmům. Nicméně Česko dostatečně tento tým nepodpořilo, protože se spíše věřilo publikovaným pomluvám a nesmyslům.

     Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vojtech-to-spustil-Blatny-ukoncil-Ceskou-vakcinu-proti-covidu-se-ale-darilo-vyvijet-Sefka-vyzkumneho-tymu-odhalila-vse-660043

 

Čína požaduje, aby USA zverejnili činnos

 

 vojenských biologických laboratórií

 

 10. apríl 2021 , Maroš Šolc (AM) , Čína     Spojené štáty sú povinné zverejni činnos týchto laboratórií”, vyhlásil hovorca ministerstva zahraničných vecí ČźR Zhao Lijian. Pentagón si v skutočnosti urobil centra biologického výskumu nielen v Gruzínsku, ale aj v ďalších post sovietskych krajinách (a dnes ich je po celom svete viac ako 25). 

     Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2021/04/10/cina-pozaduje-aby-usa-zverejnili-cinnost-vojenskych-biologickych-laboratorii/

 

Gorbačov získal klíče od bran Prahy, Havel

ocenil jeho zásluhy o zhroucení komunismu.

 9.4. 2021 , Vladimír Franta     Rozhovor s Josefem Skálou. Poměry, v nichž jsme žili v polovině 80. let, volaly po modernizaci, v lecčem i docela zásadní. Ne ale po „katastrojce“, jak Gorbačovovu politiku nazval už roku 1987 Alexandr Zinověv, letitý disident.

     Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/nazory/2021040913456835-gorbacov-ziskal-klice-od-bran-prahy-havel-ocenil-jeho-zasluhy-o-zhrouceni-komunismu-v-cem-je-hacek/

 

Jak se spoluprací s Čínou přetváří celá Asie

 

 9. 4. 2021  by Redakce     V asijských zemích poblíž Číny už obvykle delší dobu s tímto motorem rozvoje prudce narůstá spolupráce. Situace se však mění, a to nejen proto, že Čína rychle sílí, ale i proto, že arogantní chování americké administrativy v éře po Obamovi Americe poněkud vybuchuje do tváře, jak v Číně, tak na Středním východě.

     Odkaz:     https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/jak-se-spolupraci-s-cinou-pretvari-cela-asie/

 

Americká vojenská vežvyslankyňa mala

 

na Donbase nášivku s nacistickým symbolom

 

 10. apríl 2021 , Karol Jerguš (AM) ,  Ukrajina     Vojenská zástupkyňa vežvyslanectva USA v Kyjeve,  Brittany Stewartová, na inšpekciu do bojovej zóny oblečená v uniforme 72. samostatnej mechanizovanej brigády Ozbrojených síl Ukrajiny, pričom na rukáve mala nášivku s dvojitým šípom, lebkou a nápisom „Ukrajina alebo smr.

     Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2021/04/10/americka-vojenska-velvyslankyna-mala-na-donbase-nasivku-s-nacistickym-symbolom/

 

Řecko trvá na reparacích od Německa

 

 9.4. 2021     Aténská vláda zopakovala výzvu k jednání o náhradách způsobených válečných škod nejméně za 289 miliard eur. Řecko v červnu 2019 požádalo Německo - o jednání o reparacích.

     Odkaz:     http://vasevec.parlamentnilisty.cz/recko-trva-na-reparacich-od-nemecka

 

V USA neúspešne testovali hypersonické zbrane

 

 8. apríl 2021 , Americký bombardér B-52 Stratofortress nedokázal odpáli hypersonickú nosnú raketu ARRW. Vojenskí inžinieri plánujú raketu preskúma, aby pochopili, prečo sa nevypustila.

     Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2021/04/08/v-usa-neuspesne-testovali-hypersonicke-zbrane/

 

Zástupce šéfa administrativy Putina: Rusko může

 

bránit obyvatele Donbasu, pokud bude donuceno

 

 8.4. 2021     Uvedl to zástupce šéfa prezidentské administrativy Dmitrij Kozak. Vedoucí představitel republiky Denis Pušilin nevyloučil možnost rozsáhlého útoku Kyjeva na Donbas a podotkl, že „Ukrajina má k tomu všechno připraveno“.

     Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/svet/2021040813453509-zastupce-sefa-administrativy-putina-rusko-muze-branit-obyvatele-donbasu-pokud-bude-donuceno-/

 

Čína oficiálně vyhlásila: Vymýtili jsme (extrémní) chudobu

 

 7.4. 2021     „Naše úplné vítězství nad extrémní chudobou je vynikajícím úspěchem v historii Číny i lidstva.  „Chudoba není socialismus, socialismus znamená odstranění chudoby,“ řekl Teng Siao Pching.

     Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Cina-oficialne-vyhlasila-Vymytili-jsme-chudobu-659816

 

Nežádoucí reakce na vakcínu proti COVIDu-19

 6.4. 2021 , Autor/Překlad: Jane K     Informace ke 20. březnu 2021 pro tato čtyři očkování a co všecko zavinila jsou níže:   Moderna vakcína, 1,076 úmrtí and 7,030 ublížení na těle;   Pfizer-BioNTech vakcína, 2,906 úmrtí and 111,508 ublížení na těle;   AstraZeneca vakcína, 592 úmrtí and 80,642 ublížení na těle.   Johnson & Johnson vakcína, 2 úmrtí and 33 ublížení na těle.  

     Odkaz:     http://www.nwoo.org/2021/04/06/nezadouci-reakce-na-vakcinu-proti-covidu-19-4576-mrtvych-a-199213-ublizeni-na-tele-do-20-brezna-2021-jak-hlasi-evropska-agentura-leciv-european-medicines-agency/

 

Na lidi je vládami a elitami útočeno taktikou “Šoku a zastrašení”

 (Z knihy „Co nesmíte vědět 2“ od autora Michaela Morrisona.)

 7. duben 2021 , Martin Kirschner      To co dělají elity a vlády (Západu) v souvislosti s koronavirem se nazývá taktikou Šoku a Zastrašení (Shock and  Awe Tactics). Takzvané elity se bojí, že ztratí svoji moc. Na planetě zemi je nás podle nich moc a proto se snaží zachovat pouze zlatou miliardu.

     Odkaz:     https://www.czechfreepress.cz/cfp-doporucuje/na-lidi-je-vladou-a-msm-utoceno-taktikou-soku-a-zastraseni.html

 

O nadcházející válce, ve kterou mnozí odmítají věřit

 

 3. 4. 2021 Janinna    Autor: Ruslan Kristallovič     Putin dal jasně najevo, že Rusko nebude stát stranou a udělá vše pro zastavení postupu ukrajinských ozbrojených sil. Američané, kteří jsou ve skutečnosti hlavními zákazníky i příjemci nadcházející války, tomu dobře rozumějí a je to přesně to, co od Moskvy očekávají.

     Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/o-nadchazejici-valce-ve-kterou-mnozi-odmitaji-verit/

 

USA zakázaly České republice jadernou spolupráci

 

s Ruskem a Čínou

 

 5. 4. 2021 , Janinna , Sergej Savčuk, RIA     Praha na žádost Američanů již odmítla účast čínské státní společnosti „China General Nuclear Power“. Česká republika stojí před poměrně jednoduchou volbou: řídit se logikou a pozvat Rusy, nebo zůstat věrná spojeneckému dluhu a platit za americké ambice vlastními penězi a sny.

     Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/usa-zakazaly-ceske-republice-jadernou-spolupraci-s-ruskem-a-cinou/

 

Evropskou unii řídí neschopní zkrachovalí politici. EU

 

nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe

 

 2.4. 2021 , Radim Fiala     Mr. Brexit Nigel Farage řekl, že katastrofální zvládání vakcinačního programu tohoto bloku znamená „začátek konce Evropské unie, jak ji známe.“

     Odkaz:     https://www.euportal.cz/Articles/43494-evropskou-unii-ridi-neschopni-zkrachovali-politici-eu-nepomaha-ale-skodi-cim-drive-z-ni-odejdeme-tim-lepe.aspx

 

Expert vysvětlil, čím je pro uživatele

 

nebezpečný únik dat z Facebooku

 

 5.4. 2021     Data, jež se dostala na internet během masového úniku z Facebooku, nestačí na odcizení peněz z bankovního konta, podvodníci je však mohou použít na sociální inženýrství nebo phishingové e-maily

     Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/svet/2021040513438126-expert-vysvetlil-cim-je-pro-uzivatele-nebezpecny-unik-dat-z-facebooku/

      Pozn. spr. webu:   Dodnes neztrácí na aktuálnosti charakteristika, která zazněla v roce 2011 v rozhovoru s Julianem Assangem pro televizní kanál Russia Today: „Facebook je největší špionážní nástroj, jaký kdy lidé vytvořili,“ řekl zakladatel Wikileaks. „Každý musí pochopit: když si na Facebooku přidáváte přátele, dobrovolně pracujete pro zpravodajské služby USA.“

     Podobně se vyjádřil také Edward Snowden: „Facebook není nic jiného než sledovací firma, za sociální sí se jen vydává.“ https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/85845/zlodej-dat-snowden-facebook-neni-nic-jineho-nez-sledovaci-firma-za-socialni-sit-se-jen-vydava.html

 

    Svět bez Ukrajiny (?)

 

 2. 4. 2021   Janinna    Rostislav Iščenko      Komala se videokonference ve formátu Putin/ Merkelová/Macron sFrancie a Německo neplánují měnit pozici vnějšího pozorovatele, který nebrání Spojeným státům a Ukrajině v podněcování války, k aktivnímu zásahu, aby se válce zabránilo. Evropští partneři dostali šanci vyskočit z pasti nastražené Spojenými státy. Je jasné, že Američané doufají, že v důsledku zahájení rozsáhlého ukrajinsko-ruského konfliktu budou schopni přinutit své spojence k úplnému přerušení vztahů s Ruskem. Peskov varuje partnery a předem je informuje, že se jedná o občanskou válku, i když Kyjev samozřejmě křičí a bude křičet o „ruské agresi“. Putin obecně varoval svět před možným kolapsem ukrajinské státnosti. 

     Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/svet-bez-ukrajiny/

 

Putin podpořil znárodňování podniků obranného průmyslu

 1.4.2021 Janinna      Ruský prezident Vladimir Putin podpořil znárodnění některých podniků, které pravidelně narušují provádění obranného řádu státu. Takový návrh dnes podal šéf Federace nezávislých odborových svazů Ruské federace (FNPR) Michail Šmakov. Dodáváme, že Federace nezávislých odborových svazů v Rusku navrhuje vyvinout mechanismus pro znárodnění podniků důležitých pro ruskou ekonomiku s cílem zajistit sociální stabilitu „a začít tento nástroj používat v praxi“.

     Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/rusky-prezident-vladimir-putin-povolil-znarodneni-rady-podniku/

 

Vyšší daně se blíží. Stát není schopen

 

vybrat dost na důchody a platy

 

 1.4. 2021 ,  Petr Holub     Povinné státní výdaje jako důchody, zdravotnictví či platy rychle rostou, stát už nedokáže vybrat dost ani na jejich pokrytí. Konsolidace rozpočtu si vyžádá významné navýšení daňové zátěže,“ netají Národní rozpočtová rada ve svém březnovém stanovisku hlavní nepříjemnost, kterou způsobí dosavadní utrácení. Je to prý nutné, protože pouhým snížením výdajů už růst dluhů zabrzdit nejde.

     Odkaz:     https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vyssi-dane-se-blizi-stat-neni-schopen-vybrat-dost-na-duchody-a-platy-149132

 

Bývalá modelka a exmanželka známého

herce žije na ulici, probírá se odpadky

( Kapitalistický příběh )

28. března 2021 , Lucie Sieglová , Super.cz  , Foto: Profimedia.cz      Někdejší modelka Loni Willison žije už pátým rokem na ulici. Pobývá v Los Angeles a živí se, jak to jde. Jídlo hledá i v odpadkových koších. Od roku 2016 je na ulici. „Přišla jsem o dvě práce a všechno se rozpadlo,“ uvedla před pár lety.

     Odkaz:     https://www.super.cz/750794-tohle-je-smutny-pribeh-byvala-modelka-a-exmanzelka-znameho-herce-zije-na-ulici-probira-se-odpadky.html

 

Jak bude Ukrajina bojovat s Ruskem

 

a jaká je strategie Moskvy

 

 31. března 2021 , prvnizpravy.cz     Zelenskij nedávno řekl, že ukrajinská armáda je připravena morálně i fyzicky zaútočit na „DPR“ a „LPR“ - je zapotřebí pouze rozkaz prezidenta. Se spojenci ze zemí NATO. Chomčak spojuje samotnou možnost ofenzívy AFU na Donbasu s mnoha riziky, z čehož lze usoudit, že zatím je taková možnost čistě teoretická a spíše hraje roli tlaku na Moskvu.

      Odkaz:     https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/jak-bude-ukrajina-bojovat-s-ruskem-a-jaka-je-strategie-moskvy/

 

Pozor na miliardáře i s jejich dobročinností

 

 31.3.2021 VSa     Zpráva UBS/PwC v roce 2019 sečetla miliardáře na celém světě. Je jich celkem 2.101. Superbohatí prostřednictvím peněz ovlivňují volby a veřejnou politiku po celém světě. Podle jiné práce má 43 % bohatství miliardářů svůj původ v monopolech a klientelistických vazbách k vládám, v rozvojových zemích je to až 56 %. Nadnárodní korporace a oligopoly dobývají rentu a zvyšují bohatství  na úkor malých výrobců, pracovníků a spotřebitelů. Dnes i MMF, který neoliberální politikou podmiňoval úvěrovou podporu, tvrdí, že důsledkem jsou častější a hlubší finanční krize a zpomalený růst i rozvoj.

      Odkaz:     http://casopisargument.cz/?p=26944

 

Sergej Glazjev oznámil plán obrany proti agresi USA

 

 31. 3. 2021 Janinna      Akademik Ruské akademie věd sdělil, jakou roli by Rusko mělo hrát při formování nového světového řádu:   Írán a Čína, stejně jako Rusko a Bělorusko, jsou terčem americké agrese, jejíž vládnoucí elita vede globální hybridní válku, aby si udržela globální hegemonii. Aby se zabránilo další eskalaci ztrát, jsou zapotřebí kolektivní opatření. Již vstoupily v platnost dohody o obchodu a hospodářské spolupráci mezi EAEU (Euroasijská hospodářská unie) a ČLR, jakož i EAEU a Íránem a dále – vytvoření euroasijské měny jako derivátu národních měn zúčastněných států.

      Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/sergej-glazjev-oznamil-plan-obrany-proti-agresi-usa/

 

Co je kritické myšlení.

 

 31. 3. 2021 Napsal Vox Populi      Základní dovednosti kritického myšlení jsou:   - rozumět logickým spojením myšlenek;   -identifikovat, sestavovat a vyhodnocovat argumenty;   -nalézat inkonzistence a chyby v uvažování;   -řešit problémy systematicky;   -identifikovat relevanci a význam myšlenek;   -reflektovat zdůvodnění vlastních názorů a přesvědčení. Jsou ti co tvrdí, že všechna ta opatření vedoucí ke ztrátě našich školáků kriticky myslet je něčí záměr, konspirační teoretici? Nejde spíše o kriticky uvažující jedince, kterým vychází, že vše nasvědčuje tomu, že jde o něčí záměr?

      Odkaz:     https://voxpopuliblog.cz/co-je-kriticke-mysleni-sledujete-mainstream-ctete-alternativu-nevite-cemu-verit-jde-o-konspiracni-teorii-nebo-o-odhaleni-skutecne-konspirace/

 

Kyjev se chytil do vlastní pasti

 

 27. března 2021 , prvnizpravy.cz     Je třeba mít na paměti, že provokaci konfliktu s Ruskem nebo Čínou iniciovali Spojené státy. Ve Washingtonu existují dva scénáře. V prvním případě nepřátelství získává zdlouhavý charakter, podkopává potenciál Ruska a Číny. Při druhé možnosti by americké spojence porazila Moskva a Peking relativně rychle, ale výsledkem by byla patová situace, kdy by vítězové zničili trhy, které jim měly poskytnout ekonomickou výhodu nad Spojenými státy. Obnovení války je tedy jen otázkou času a místa, které si zúčastněné strany zvolí.

      Odkaz:     https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/kyjev-se-chytil-do-vlastni-pasti/

 

Vitásková o Bidenových slovech :  USA ztrácína významu

 

světového lídra. Urážkami nelze nové světové mocnosti dostihnout

 

22.3. 2021 , Tatjana Naronskaja     Je to schizofrenie, důsledek vážné nemoci, nebo jen odpoutávání pozornosti od problémů, ve kterých se jeho vlastní země potácí? Bohužel z historie známe, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, že propaganda dokáže vyvolat nenávist a pohodlně rozpoutat válku. Goebbels dovedl zfanatizovat téměř celý národ, dokázal v lidech potlačit lidství. Obávám se hrozby, ke které může směřovat nenávistná rétorika prezidenta Bidena, jeho snaha vyburcovat svět tímto směrem.

      Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/nazory/2021032213361933-vitaskova-biden-usa-vyznam-vyrok-putin/

 

Írán a Čína podepisují 25-letou dohodu

 

o spolupráci ve výši 400 miliard USD

 

 27. března 2021 , podle Tortilla con sal     Čína ignoruje americké sankce, zvyšuje vývoz íránské ropy a předpokládá čínské investice ve výši přibližně 400 miliard USD v íránském energetickém a infrastrukturním sektoru. Obě strany rovněž přezkoumaly způsoby, jak rozvíjet hlavní aspekty politických, hospodářských a strategických vazeb mezi oběma zeměmi.

      Odkaz:     https://www.telesurenglish.net/news/Iran-and-China-Sign-25-Year-400-Billion-Cooperation-Agreement-20210327-0001.html

      Celý překlad:      Cina-a-Iran.doc

 

Nechcú by neplodné, alebo si da skráti

život experimentálnymi MRNA vakcínami …

 28. března 2021 , od Redakce CZ24 News , zdroj: https://www.roman-bednar.com     V Berlíne vládne extrémna nedôvera voči britsko-švédskej vakcíne AstraZeneca. Ako oznámili berlínske média, tak nápadne veža učitežov, policajtov a pracovníkov materských škôlok odmieta vakcináciu. Do 23. marca odmietlo až 630.000 Berlínčanov pozvánku na očkovanie, ktorá im bola oficiálne zaslaná.

      Odkaz:     https://cz24.news/nechcu-byt-neplodne-alebo-si-dat-skratit-zivot-experimentalnymi-mrna-vakcinami-preto-sa-nedaju-ockovat-630-000-berlincanov-odmietlo-pozvanku-na-ockovanie/

 

Kedmi vidí v panike NATO okolo ruskej

 

ponorky predzves konca hegemónie USA

 

 24.marec 2021 , Maroš Šolc – Jakov Kedmi:    “Základom geopolitickej stratégie Spojených štátov amerických je kurz udržania hegemónie v medzinárodnom spoločenstve”. Ponorka ruskej Čiernomorskej flotily Rostov na Done pred niekožkými dňami zmizla z obrazoviek riadiacich a kontrolných systémov lodí NATO. Ruské velenie medzitým udržovalo spojenie s ponorkou. Severoatlantická aliancia disponuje vežkými možnosami v Stredozemnom mori, avšak úroveň tichosti ruskej ponorky predčila všetky očakávania.

      Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2021/03/24/kedmi-vidi-v-panike-nato-okolo-ruskej-ponorky-predzvest-konca-hegemonie-usa/

 

Pokračující pokles počtu Ukrajinců

 

se stává sociální katastrofou

 

 25. března 2021     Na tiskové konferenci v Kyjevě to uvedl bývalý poradce ministra pro sociální politiku (2019-2020) Leonid Lebeděv. V roce 2020 se narodilo o 40% méně dětí - 296 tisíc dětí. Důvodem poklesu porodnosti je podle něj hospodářská krize, vysoká nezaměstnanost, chudoba a krize v systému zdravotní péče. Nucená ukrajinizace může způsobit rozpad Ukrajiny

      Odkaz:     https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/pokracujici-pokles-poctu-ukrajincu-se-stava-socialni-katastrofou/

 

Rusko? Otevřeno. Bary, hospody, všechno.

 

Nechcete Sputnik? To nezajímá, přišlo nám z Moskvy

 

 25.3. 2021     JINÝMA OČIMA      Otevřené restaurace, bary či divadla. Nákupy dle libosti. Dramatické snížení covidových pacientů. To není science-fiction počesku, ale realita v Ruské federaci. V Rusku jsou zrušena všechna omezení spojená se shromážděním lidí. Otevřené jsou restaurace, kavárny, muzea, divadla. Děti chodí do školy. Očkování se provádí ve všech poliklinikách.“ 

      Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Rusko-Otevreno-Bary-hospody-vsechno-Nechcete-Sputnik-To-nezajima-prislo-nam-z-Moskvy-658421

 

Bývalý viceprezident Pfizeru: Da vakcínu proti Covidu

 

maloletým deom, dojčatám je absolútne hanebný čin

 

 26.03.2021 ˇ AUTOR:  ZEM&VEK   Překlad: David Formánek     Dr. Mike Yeadon, bývalý viceprezident Pfizeru, v exkluzivním rozhovoru s Americkými lékaři v přední linii sdílí svůj pohled na vakcíny proti covidu19:   „Jsem si velmi dobře vědom globálních zločinů proti lidskosti, které se nyní provádí proti velké části světové populace. Ochranu potřebují pouze ti, kteří mají výrazně zvýšené riziko úmrtí na virus. Ale všichni ostatní lidé, ti co jsou zdraví a jsou mladší než 60 let, možná trochu starší, na tento virus neumírají. Je naprosto možné, že se tohle použije pro masovou depopulaci.

      Odkaz:     https://zemavek.sk/byvaly-viceprezident-pfizeru-dat-vakcinu-proti-covidu-maloletym-detom-dojcatam-je-absolutne-hanebny-cin/

 

Keller: Celé vesnice stěhovat k nám. Pravda o Pirátech a migraci

 

 25. 3. 2021     Jan Keller připomíná, k jaké frakci se Piráti hlásí v Evropském parlamentu - ve které požadovala europoslankyně, aby byly do zemí střední a východní Evropy přesídlovány komplet celé vesnice. Na jedné straně se volá po odstranění příliš nákladného sociálního státu a zároveň nám tady někdo tvrdí, že staří mají odejít, a zdůrazňuje propast mezi generacemi. Než se vyjadřovat k jednotlivým incidentům, měli bychom se raději zamyslet, jak vlastně vznikla dnešní rasová hysterie, kdo z ní profituje, co všechno dokáže překrýt a proti komu je obrácena.

      Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Keller-Cele-vesnice-stehovat-k-nam-Pravda-o-Piratech-a-migraci-658385

 

Provokace Bidena nezůstane bez asymetrické odpovědi

 23.3. 2021, Jelena Panina      Americké vedení, které zaměřilo svůj hněv na osobu našeho prezidenta, zjevně věřilo, že by bylo možné „lépe vyjít“ s některými dalšími vůdci Ruska a  imperialisticky přerozdělit svět způsobem příznivým pro Západní elity. Západu se nepodařilo uskutečnit takový záměr v předvečer Druhé světové války, kdy se Stalin vzdal pochybné cti stát se viníkem rozpoutání světového masakru. O osmdesát let později Západ znovu doufá, že starý plán bude fungovat... Odpověď na urážky bude nepochybně následovat. Ale ne tam a ne tak, jak plánuje Západ, ale asymetrickým způsobem.

      Odkaz:     https://russtrat.ru/comments/23-marta-2021-2342-3584

      Celý překlad:      Asimetricnyj-otvet.doc

 

Kotrmelec WHO – priznali „chybu“ pri PCR testoch

 24. březen 2021 , Ivan Hečko     To znamená, že „chyba“ sa používala pri PCR testovaní prakticky presne rok. Počet opakovaní (množení virů v získaném testovacím vzorku) pri PCR testoch na tento účel má by 25-30. Dr. Drosten a ostatní členovia mafie okolo neho, v Januári 2020 vydali odporúčanie, že sa má vykona 45 cyklov. Toto bol základný štartovací bod „pandémie“, ktorá vznikla nie infikovaním žudí, ale chybným – od začiatku úmyselne – testovaním.

      Odkaz:     https://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/kotrmelec-who-priznali-chybu-pri-pcr-testoch.html

 

USA rekordně zvýšily import ropných produktů z Ruska

 

 25.03.2021      Spojené státy americké nehledě na problémy kvůli pandemii covidu-19 a nejednoznačnou energetickou geopolitiku vůči Rusku podle výsledků roku 2020 opět zvýšily import ruských ropných produktů na maximum od roku 2011. Těžba ropy v největších ropných a plynových regionech USA, jejíž značnou část tvoří břidlicová ropa, se sníží v dubnu roku 2021 ve srovnání s březnem o 46 tisíc barelů denně. Tato Správa v březnu také očekává celkové snížení těžby plynu na všech nalezištích o 316 milionů krychlových stop na 82,589 miliardy krychlových stop denně.

      Odkaz:       https://cz.sputniknews.com/svet/2021032513376759-usa-rekordne-zvysily-import-ropy-a-ropnych-produktu-z-ruska/

 

Nejlepší ozbrojené síly na planetě?

22. 3. 2021 Janinna  , autor: The Saker     Zbytečná praxe je počítání počtů tanků, děl, letadel, vrtulníků a lodí, v naději, že dospějeme k závěru, která ze zemí je „silnější“. Tvrdím, že úkolem ozbrojených sil je dosáhnout konkrétních politických cílů. V čem jsou tedy ruské ozbrojené síly tak dobré?   Za prvé, jejich poslání – bránit Rusko – je přiměřené zdrojům Ruské federace.   Za druhé, ruské ozbrojené síly jsou v současné době schopné porazit jakéhokoli myslitelného nepřítele po celém obvodu svých hranic. V neposlední řadě jsou i ruské jaderné síly v současnosti zdaleka nejpokročilejší a mnohem schopnější boje než stárnoucí americká jaderná triáda.      Také věřím, že nejdůležitějším faktorem ve válce je „prostý“ řadový voják. Ruský voják přesně ví, za co bojuje. Ví, že bojuje za svou zemi, za svůj národ.

      Odkaz:       https://www.pokec24.cz/politika/the-saker-nejlepsi-ozbrojene-sily-na-planete/

 

Vzpomínky na bombardování NATO jsou v Srbsku stále živé

 

 23. března 2021 , (rp,prvnizpravy.cz,eadaily,foto:arch.)     Srbská společnost, stejně jako rozumní lidé na celém světě, odsuzují agresi NATO. Nikdo však dosud nebyl schopen navrhnout způsob, jak pachatele potrestat, a nebylo nalezeno řešení kosovské otázky. Legálně jsou Kosovo a Metohija stále součástí Srbska. Pod vedením Bělehradu by Kosovo mohlo být prosperujícím regionem. Pokud jde o správu věcí veřejných, zkorumpované úřady v Prištině - včerejší terorističtí aktivisté - jsou daleko za Srby.

      Odkaz:       https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/vzpominky-na-bombardovani-nato-jsou-v-srbsku-stale-zive/

 

“Špatné svědomí Evropy” - vedoucí představitelé EU

 

svévolně nepochopili problémy muslimské imigrace

 

 21. 3. 2021 , Ayaan Hirsi Ali     Ilustrací „Hry na neporozuměnou“ je imigrace z islámských zemí. První úmyslné neporozumění spočívá v předstírání, že nekvalifikovaní imigranti s minimálním vzděláním jsou pro vyspělé ekonomiky naprostou nezbytností. Argument "pusme k nám jen ty, kteří mají nárok na azyl" naráží na problém -  jak dokážeme odlišit lidi hledající ekonomické příležitosti od skutečných obětí násilí?   Třetí podoba „Hry na neporozuměnou“ spočívá v tom, že se imigranti berou, jako by všichni byli stejní. Konečně, ve své nejzákeřnější podobě, trvá „Hra na neporozuměnou“ prostě na tom, že všichni chceme to samé, že všichni sdílíme ty samé základní hodnoty.

      Odkaz:       http://www.novarepublika.cz/2021/03/ayaan-hirsi-ali-spatne-svedomi-evropy.html

      Pozn. spr. webu:   Nejde ani tak o neporozumění, jako o superzločinný genocidní záměr :

                             Nejde-o-prelidneni.doc

 

Invaze NATO do Libye je stará 10 let.

 

Zabijáci Kaddáfího jsou stále u moci

 

 23. 3. 2021 Janinna       Bylo to 17. března 2011, kdy Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci 1973, která ve skutečnosti schválila invazi sil NATO do země v severní Africe. „Tvůrci osudů“ ze Spojených států se obávaly úspěchu „arabského socialismu“ a rostoucího mezinárodního vlivu Libye jako celku, a zejména Kaddáfího. A jaký je konečný výsledek? Libye žije v sestavě bez státnosti, nejen bez příjmu, ale také bez jakýchkoli záruk bezpečnosti, již deset let. Současný prezident států Joe Biden byl tehdy v roce 2011 viceprezidentem USA.

      Odkaz:  https://www.pokec24.cz/politika/invaze-nato-do-libye-je-stara-10-let-zabijaci-kaddafiho-jsou-stale-u-moci/

      K textu také :   Saharska-rieka.pdf

 

Kdo je připraven odejít z EU, není ohrožen

 

 Vydáno:19.3.2021     Autor/Překlad: Jaroslav Tichý     Exportovali jsme výrobky československé produkce vlastními silami do více než 120 zemí celého světa. Naší velkou předností byla výroba a export kompletních investičních celků.      Po r. 1989 jsme začali likvidovat svůj vlastní průmyslový potenciál. Související kroky probíhaly v rámci ustanovení tzv. washingtonského konsenzu a začali jsme likvidovat i podniky lehkého průmyslu. Více než polovina naší ekonomiky se dnes nalézá v cizích rukou. Chceme-li se tedy opět postavit na vlastní nohy, podmínkou pro nás nezbytně nutnou je opuštění EU a již naším vystoupením či z důvodu rozpadu EU. Je tedy nezbytně nutné začít konat.

      Odkaz:  http://www.nwoo.org/2021/03/19/kdo-je-pripraven-odejit-z-eu-neni-ohrozen/

 

Podža otca propagandy ovláda neviditežná

 

vláda naše mysle väzením myslenia

 

 18/03/2021   autor: redakcia   (Sigmund Fraud, wakingtimes.com)  Bernays ako prvý skúmal sociálne inžinierstvo prostredníctvom masmédií a jeho dielo naďalej žije v našom dnešnom deformovanom, plánovanom, spotrebitežskom svete. Nezávislé myslenie propagandisti likvidujú, no s pomocou pravdy sme mocnejší než ten vládnuci Matrix a neviditežná vláda.

      Odkaz:  https://www.badatel.net/podla-otca-propagandy-ovlada-neviditelna-vlada-nase-mysle-vazenim-myslenia/

Naočkovaný se nenakazí, ujišoval Blatný.

 

Odborníci kroutí hlavou.

 

 18.3. 2021, Jaroslav Gavenda, Michaela Rambousková      Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v Senátu řekl, že očkovaný člověk proti koronaviru nemůže onemocnět nebo přenést nemoc na někoho dalšího. S tvrzením nesouhlasí odborníci... „Hlavním cílem očkování, který naplňuje, je významná redukce těžkých stavů, úmrtí a hospitalizací...  uvedl pro Seznam Zprávy epidemiolog Maďar.      „Pro očkované osoby prozatím platí stejná přijatá protiepidemická opatření jako pro osoby neočkované... uvedli odborníci.

      Odkaz:  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/naockovany-se-nenakazi-ujistoval-blatny-odbornici-krouti-hlavou-147643

      Pozn. spr. webu:   Složitý jev, jako je průchod virové vlny populací, se nedá dobře zvládat jednoduchými opatřeními. Realita není černo-bílá. A kvalifikovaně reagovat není naše neokolonie schopná.

 

Vir jim vzal naději. V Japonsku spáchalo

 

sebevraždu 500 dětí, nejvíc v historii

 

 20.3. 2021 , ČTK, Seznam Zprávy     V Japonsku za loňský rok spáchalo sebevraždu 499 školáků. Počet sebevražd v Japonsku loni stoupl také u dospělých, poprvé od finanční krize v roce 2009. Loni si v Japonsku vzalo život 21 081 lidí, z toho 7026 bylo žen.

      Odkaz:  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vir-jim-vzal-nadeji-v-japonsku-spachalo-sebevrazdu-500-deti-nejvic-v-historii-147840

      Pozn. spr. webu:   V americkém "vlídném protektorátu", v Císařství Nipponkoku, ve skutečnosti přílišná vlídnost nevládne.

 

Čína oznámila, že je připravena společně

 

s Ruskem se postavit USA (a jejich poskokům)

 

 19. 3. 2021 Janinna      Peking má v úmyslu systematicky kontaktovat Moskvu ohledně své budoucí politiky vůči Washingtonu. Washington se snaží v Asii vytvořit něco jako blok NATO namířený proti Pekingu. Spojené státy zároveň vyvíjejí tlak na Rusko. Obě země jsou již dlouho na mezinárodní scéně jednotnou frontou v celé řadě otázek, včetně urovnávání různých konfliktů. Na pozadí hrozeb nové administrativy USA vůči Rusku a Číně Peking jednoznačně naznačil Moskvě, že je připraven jednat ruku v ruce proti Washingtonu, shrnula hongkongská média.

      Odkaz:  https://www.pokec24.cz/politika/cina-oznamila-ze-je-pripravena-spolecne-s-ruskem-se-postavit-spojenym-statum/

 

Světovou epidemii duševního zdraví

 

způsobuje systém, v němž jsme nuceni žít

 

 19.3.2021 , Caitlin Johnstone     Všichni jsme v depresi, protože jsme uvízli v zaměstnáních bez perspektivy, které jednoduše dopomáhají milionářům k tomu, aby se stali miliardáři. A naprosto nemocná společnost je skutečně to, co tady máme. Odcizení, které zažíváme, je odcizení od něčeho, co za to stejně nestojí.“ V každém případě disponujeme schopností odklonit se od tohoto modelu - jenž vytváří utrpení a je založený na soupeření a konkurenci, a který nás všechny dusí k smrti - a nahradit jej takovým modelem, v němž budeme navzájem spolupracovat, a kdy nᚠekosystém povede ke zdraví, kráse, pravdě a prosperitě. Pokud máme v tomto světě najít nějaký smysl, tak leží právě tímto směrem.

      Odkaz:  http://www.zvedavec.org/komentare/2021/03/8650-svetovou-epidemii-dusevniho-zdravi-zpusobuje-system-v-nemz-jsme-nuceni-zit.htm

 

Kdo je v čele vývoje kvantových počítačů a

 

 kvantových komunikačních sítí?

 

 by Redakce 18. 3. 2021      „Čínští vědci doufají, že během následujících pěti let vyvinou vysokorychlostní kvantový komunikační systém dalekého dosahu postavený ze součástek domácí výroby. U kvantových strojů dojde k exponenciálnímu nárůstu výkonů. Čína už poprvé tento milník překročila, nebo jak v prosinci referoval žurnál Science, její vědci vytvořili první prototyp fotonového kvantového počítače Jiuzhang, který během chvíle vypočítá problémy, které by klasické počítače řešily miliony let.

      Odkaz:  https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/kdo-je-v-cele-vyvoje-kvantovych-pocitacu-a-kvantovych-komunikacnich-siti/

 

USA mají problém: ruské Kalibry v Tichém oceánu

 

 18.3.2021 VSa      Rusko v letošním roce vybavuje své Tichooceánské loďstvo vyspělými střelami Kalibr s plochou dráhou letu. Střely Kalibr představují ohrožení amerického protiraketového obranného deštníku. Vybudování protiraketové obrany USA proti nim by v průběhu 20 let stálo 75 až 465 miliard dolarů a bylo by tedy velmi drahé.

      Odkaz:  http://casopisargument.cz/?p=34859

      Pozn. spr. webu:   Lidově řečeno, Pacifik přestává být "americkým rybníkem".

 

Varování od ekonomky: Lidé, šetřete.

Stát si od vás peníze vezme zase zpátky

 16.3. 2021 Markéta Bidrmanová     „Stát amputoval svoji vlastní nohu, když si snížil daňové příjmy o 90 miliard korun a veřejné rozpočty o 100 miliard. „Do konce února bylo na přímé pomoci podnikatelům a domácnostem vyplaceno 160 miliard korun, do kterých nepočítám tzv. rouškovné, pomoc OKD. To je polovina slíbené částky, která činila 289 miliard,“ vypočítává Horská.

      Odkaz:  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomka-stat-si-snizenim-dani-amputoval-nohu-zvysi-je-setrete-147446

 

Kyjev: Když zasáhne Rusko, tak se naše armáda stáhne

 

 17. března 2021, (rp,prvnizpravy.cz,agoravox,foto:arch.)      Ukrajinský web Strana.ua prozradil, že nejen ukrajinská armáda se připravuje na ofenzívu na Donbasu, ale že navíc existuje i nouzový plán, protože existuje možnost, že Rusko pošle svou armádu, aby zasáhla, pak se ukrajinská armáda bude muset vzdát ofenzívy proti Donbasu a stáhnout se.

      Odkaz:  https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/kyjev-kdyz-zasahne-rusko-tak-se-nase-armada-stahne/

 

Hysterie z demence

 

 17. 3. 2021 Janinna      Ruští politici ostře zareagovali na prohlášení amerického prezidenta Joe Bidena, který kladně odpověděl na provokativní otázku novináře, zda považuje Vladimira Putina za „zabijáka“. Předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin označil tato prohlášení za nepřijatelná pro hlavu státu a za urážlivá pro mnoho Rusů. „Putin je nᚠprezident, útoky na něj jsou útoky na naši zemi!“ – zdůraznil politik.

      Odkaz:  https://www.pokec24.cz/politika/hysterie-z-impotence/

 

Izraelský analytik Kedmi pomenoval

 

skutočný dôvod rozpadu Sovietskeho zväzu

 

 17. marec 2021, Karol Jerguš     Skutočným problémom v tom čase boli kádre, ktoré boli vo vedení krajiny. Bola to ich politická degradácia, ktorá viedla k tomu, že vežká krajina prišla na okraj priepasti a odstúpila. Podobný názor má aj ukrajinský politik Vasilij Volga. Predtým uviedol, že chyby vedenia ZSSR viedli k jeho rozpadu.

      Odkaz:  https://www.armadnymagazin.sk/2021/03/17/izraelsky-analytik-kedmi-pomenoval-skutocny-dovod-rozpadu-sovietskeho-zvazu/

      Pozn. spr. webu:   Když tě chválí nepřátelé, měj se na pozoru. Pokud tě kritizují, jdeš správnou cestou. !!!

 

Putin ohlasuje úplnú nezávislos od „Rothschildom

 

kontrolovaného“ amerického dolára

 

 15/03/2021, autor: Adnan Aftab      Putin nedávno vyhlásil, že sa jeho krajina konečne vymanila z „žadového zovretia“ Rothschildovho bankového kartelu a kabaly Nového svetového poriadku. Medzinárodný menový fond (MMF) a Svetová banka - nezávisle riadené neslávne známou bankárskou rodinou Rothschildovcov. Minulý rok Putin povedal:  „Oni nevlastnia svet a nemajú neobmedzenú moc robi si, čo sa im zažiada. Ak sa im nepostavíme, nastanú ďalšie problémy. Nenecháme sa nimi zastrašova.“

      Odkaz:  https://www.badatel.net/putin-ohlasuje-uplnu-nezavislost-od-rothschildom-kontrolovaneho-americkeho-dolara/

      Pozn. spr. webu:       Konečným cílem západních superelit (Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Warburgové, královské rody Anglie a Nizozemska, horní patro Vatikánu a dalších asi 6.000 nejbohatších a nejmocnějších… ), usilujících o východisko z krachu extenzivního západního kapitalismu nastolením NWO, je přibližně za 100 let se pro ně zbytečné velké většiny lidstva zbavit depopulaci planety o 90 až 98 % -  http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html )

 

Príliš široká definícia covidu a nespožahlivé testy

 

 14.3. 2021, autor: Jon Rappoport     Definícia prípadu covid umožňuje označi zaň aj chrípku. Získa falošne pozitívny výsledok testov je vežmi žahké. Stačí len necha test beža na viac ako 35 cykloch. Nielen úmrtia na covid, ale aj na chrípku sa však zle interpretujú. Pretože mylne predpokladajú, že všetky úmrtia na zápal pžúc sú komplikáciami vyplývajúcimi z chrípky. Ide o absurdný predpoklad. Žiadna jediná príčina neexistuje. Naopak, je veža faktorov, počínajúc náhlymi zmenami počasia až po znečistenie vzduchu, podvýživu, nedostatočnú hygienu… a tak ďalej. Keď je to tak, môžeme teraz poveda: Vežmi veža prípadov FALOŠNEJ CHRÍPKY sa teraz preklasifikováva na FALOŠNÝ COVID.

      Odkaz:  https://www.badatel.net/uvaha-preklasifikovava-sa-velky-pocet-pripadov-chripky-na-covid/

      Pozn. spr. webu:   Neumírá se více na koronavirovou hysterii, než na samotné koronavirové onemocnění?

 

K VÝROČÍ NĚMECKÉ OKUPACE

 

ČESKÝCH ZEMÍ 15. BŘEZNA 1939

 

 15.3. 2021  Autor: Marie Neudorflová NR     od Redakce CZ24 News      Sedmileté řádění Němců začalo popravami Čechů, stálo český národ 360 tisíc krutým násilím zničených životů jen proto, že jsme Češi, Slované, které Němci většinou považovali za méněcennou rasu. Střední Evropa musí pochopit, že se musí spoléhat hlavně sama na sebe.

      Odkaz:  https://cz24.news/k-vyroci-nemecke-okupace-ceskych-zemi-15-brezna-1939/

      Pozn. spr. webu:   Demokracie, řecky δημοκρατία (dēmokratía) doslovně znamená „vláda lidu“.

 

Uhlíkové clo z Bruselu. Ivan David už viděl návrh ...

  12.3. 2021     Ivan David na svém facebooku informoval, že spíš bychom měli očekávat novou evropskou daň.  K bezkonfliktnímu zavedení uhlíkové kvazidaně by s jejím zavedením museli souhlasit všichni ministři členských států WTO.  „Čína nepodepsala ani Kjótský protokol ani Pařížskou dohodu. Se souhlasem s takovou smlouvou nelze počítat ani u mnoha desítek dalších států světa.“ Uhlíkové kvaziclo by tedy mohlo vést ke státním bankrotům všech členských států EU.

      Odkaz:  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Uhlikove-clo-z-Bruselu-Ivan-David-uz-videl-navrh-a-je-to-hruza-Ocekavejme-statni-bankroty-657033

 

Čínska pomsta Ukrajincom za letecké

 

motory: Zmena postoja ku Krymu

 

 15. marec 2021 , Milan Novický (AM)   Rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského uvali osobné sankcie na čínskych investorov, ktorí kvôli tlaku Washingtonu na Kyjev nemôžu zača riadi ukrajinský podnik Motor Sič, hrozí fatálnymi následkami pre celú ukrajinskú ekonomiku. Rusko prerušilo dôležitý zdroj príjmu pre Ukrajinu. V Rusku bol postavený nový závod špeciálne na sériovú výrobu motorov vrtužníkov; plánuje sa tu výroba 500 motorov ročne.

      Odkaz:  https://www.armadnymagazin.sk/2021/03/15/cinska-pomsta-ukrajincom-za-letecke-motory-zmena-postoja-ku-krymu/

 

Co předcházelo 15. březnu 1939 ? - Mnichovský diktát !

 

 Dějiny mladého československého štátu se dopočítaly pouhých dvaceti let (1918 - 1938), když se spojenci z Londýna a Paříže rozhodli odevzdat tento stát Hitlerovi. Proč tedy představitelé „demokratických zemí" neprojevili svou rozhodnost? Bojového psa vykrmeného pro zápas na život a na smrt také nikdo nebude zabíjet před zápasem.

     Úryvky z knihy : N. V. Starikova - „Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina“

      Celý text:      Co-pred-15-9-1939.doc

 

S odvoláním na vysoce postavený zdroj

v Kremlu. Západ připravuje útok na „Sputnik V“

 12. 3. 2021 Janinna      USA a jejich spojenci připravují scénář informačního útoku na ruskou vakcínu „Sputnik V“ s předstíranou masovou smrtí lidí údajně v důsledku užívání této vakcíny. Samotné USA současně provádějí „bezprecedentně agresivní politiku“ na podporu své vlastní vakcíny Pfizer

      Odkaz:  https://www.pokec24.cz/politika/s-odvolanim-na-vysoce-postaveny-zdroj-v-kremlu-zapad-pripravuje-utok-na-sputnik-v-masova-umrti-z-ruske-vakciny/

 

Kdo ovládá americký imperialismus?

(Výňatek z článku)

 6.2. 2021 , Eric Zuesse     Barack Obama 28. května 2014 řekl absolvujícím studentům na americké vojenské akademii ve West Pointu:  „Spojené státy jsou a zůstávají jediným nepostradatelným národem Říkal těmto kadetům z West Pointu (vždy takto taktně), že budou vést válku ve prospěch amerických mezinárodních korporací proti „rostoucím středním třídám (které) nám konkurují a vládám (které) hledají větší slovo v globálním měřítku“. Globální průzkumy veřejného mínění ukazují že žádná jiná země než Spojené Státy není považována za největší hrozbu pro mír na světě.

      Odkaz:  https://www.strategic-culture.org/news/2021/02/06/who-controls-american-imperialism/

      Celý překlad výňatku:      Who-controls.doc

      K textu také:   200-let.pdf     200-let-II.pdf

 

Pomenovali ho „mäsiar“ (řezník)…

(též byl nazýván létající tank)

 

 13. marec 2021 , Vladimír Mikunda     Sergej Ižjušin navrhol zostroji obrnené lietadlo – „lietajúci tank“, ktorému mal pancier prida na hmotnosti 700 kg. Technici si s tým však poradili. V letech 1941-45 jich bylo vyrobeno 36.183 kusů. V záverečnej fáze vojny na základe Il-2 skonštruovali modernizovaný bitevník Il-10. Pridali mu pancierovanie, aj strelcovu kabínu uzavreli do obrnenej kapsle, zvýšili výkon motoru a rýchlos, opä zlepšili aerodynamiku a zdokonalili manévrovatežnos. V takomto stave bitevník prežil do polovice 1950-tych ďalších vyše desa rokov.

      Odkaz:  https://www.armadnymagazin.sk/2021/03/13/pomenovali-ho-masiar/

 

Donbas je na pokraji vojny v plnom

 

rozsahu. Ukrajina sa tým netají

 

 10.marec 2021 , Milan Novický (AM)      Ozbrojené sily Ukrajiny sa pripravujú na zahájenie rozsiahlej ofenzívy na Donbase. Svedčí o tom zhromažďovanie ažkej techniky na frontovú linku. V DźR sa pritom posažovali, že medzinárodní pozorovatelia nereagujú na obstrežovanie územia republiky. Nedávno uviedli, že ukrajinskí vojaci odpálili na obec Leninskoe okolo stovky mínometných granátov. „Vyhradzujeme si právo na adekvátnu odpoveď,“ dodal predstavitež rezortu.

      Odkaz:  https://www.armadnymagazin.sk/2021/03/10/donbas-je-na-pokraji-vojny-v-plnom-rozsahu-ukrajina-sa-tym-netaji/

Si in-pching staví kříž nad „Velký reset“?

 8.3. 2021 , Jiří Pokorný     Programový projev Si in-pchinga, který odhaluje obsah a ideologickou náplň politiky ČLR, přesvědčivě dokazuje, že za současné situace nemá „velký reset“ prosazovaný Davosem vůbec žádnou šanci. Si in-pching odmítá těmto kruhům zachovat jejich dominanci, a háže jim tak výzvu v jejich vlastním doupěti. Praktická realizace projektu „Velkého resetu“, této „zeleno-digitální“ diktatury samotnými silami Západu bez Číny a bez Ruska, již není možná.

      Odkaz:  http://www.nwoo.org/2021/03/08/si-tin-pching-stavi-kriz-nad-velky-reset/#more-344429

 

Covid-19 ještě do třetice a snad už naposledy

 

 11.3.2021 Ivo Šebestík     Vytýkám české vládě a osobám, které z jejího pověření rozhodovaly o opatřeních proti koronaviru následující:     1) Že nebyl proveden na krátkou dobu úplný lockdown státu. 2) Měla být aplikována ochrana osob, s největší hrozbou zdravotních komplikací.   3) Mělo být vyvinuto maximální úsilí o získání léků. 4) Že použitá náhradní, zástupná opatření nemají nejmenší oporu v důkazech o prospěšnosti.   5) Aplikaci absurdních opatření.   6) Že opatření byla přijímána s plným vědomím neefektivity. 7) Že  fakticky probíhající strategie promořování populace měla být přiznána  . . .   12) Že česká strategie v postupu proti koronaviru je bohužel součástí zpolitizované a zisky ovlivňované strategie celoevropské a existuje v kontextu politických a finančních (ziskových) zájmů, jaké vládnou světu.

      Odkaz:  http://casopisargument.cz/?p=34745

 

USA bojovaly ve 2.sv.válce proti Velké Británii

 

 10. března 2021 , P.C.Roberts     Potvrzuje to kniha Michaela Hudsona Super Imperialismus: Ekonomická strategie amerického impéria. Cílem USA bylo pomoci Británii proti Německu, ale nepomáhat jí získat zpět pozici světového bankéře, protože na ni bylo pohlíženo také jako na potenciálního rivala. Cena Churchillovy války bylo Britské impérium a vzestup světové nadvlády USA.

      Odkaz:  https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/p-c-roberts-usa-bojovaly-ve-2-sv-valce-proti-velke-britanii/

      Pozn. spr. webu:   Lidově řečeno - "Kdo s čím zachází, s tím také schází" -  viz :

                     http://czechfreepress.cz/josef-vit/operace-nemyslitelne-unthinkable.html 

          Druhou světovou válku ekonomicky vyhrály USA. Těsně před 2. SV vyráběly USA (poničené velkou krizí) 35% světové průmyslové produkce, SSSR po úspěšných pětiletkách 17% a Německo (také poničené krizí) 14%. Po 2. SV měly USA 60% světové průmyslové produkce a válkou poničený SSSR 9%. USA se staly protektorem Západního Německa (potažmo Západní Evropy) a ekonomicky přebraly bývalé kolonie Velké Británie.

 

Hrozící blackout v Evropě a hrozící

 

blackout jaderného tendru

 

 10.3.2021 Jaromír Janda      Zhruba před měsícem a půl bylo možné zaznamenat zprávy o rozpadu přenosové soustavy v Evropě a hrozícím blackoutu. Podobné situace se opakují a nastávají stále častěji zejména v zimním období. Řešení výše popsaných rizik, nestability sítě, nedostatku energie a hrozícího blackoutu je přitom v zásadě jednoduché. Dostatečné kapacity stabilních zdrojů. Kdo jiný, než české firmy, by měly být především součástí výstavby nových jaderných bloků u nás, a kdo jiný než naše firmy by měly být vítězem pomyslného tendru na nové bloky jaderných elektráren u nás.

      Odkaz:  http://casopisargument.cz/?p=34735

 

USA prohrávají v Africe s Čínou a Ruskem

 9.3. 2021     Časopis Foreign Affairs zveřejnil článek Marcuse Hickse, Ph.D. Kyle Atwell a Dana Colliny. Všichni tři jsou znepokojeni oslabením pozice USA na černém kontinentu a tvrdí, že tam vyhrávají Čína a Rusko. V letech 2008–2019 poklesl americký obchod s africkými zeměmi ze 104 na 39 miliard dolarů.

      Odkaz:  https://www.fondsk.ru/news/2021/03/09/us-proigryvaut-v-afrike-kitau-i-rossii-53099.html

      Celý překlad:      Proigrivajut-v-Afrike.doc

      Pozn. spr. webu:   V dlouhodobém časovém úseku je úspěšnější poctivý obchodník než loupežník.

 

Základem Čínského snu je vzestup

 

z nouze, která se už nikdy nevrátí

 

 3.3. 2021 , Radovan Rybák     Rozhovor s Josefem Skálou     Čínský projekt eliminace chudoby není jen farizejským gestem. Základem Čínského snu je vzestup z nouze, která se už nikdy nevrátí. Čínští přátelé moudře dokázali čelit všemu, co pohřbilo socialismus v Evropě. Prozíravě jdou cestou, jíž to nehrozí. V roce stého jubilea KS Číny jim přeji, a právě tímto azimutem dorazí ještě dál.

      Odkaz:  http://czech.cri.cn/communication/3888/20210303/628862.html

 

Srovnatelné s Velkou depresí aneb

 

- čím hrozí nafouklý světový dluh

 

 6.3. 2021 , Irina Badmajeva     Celková zadluženost přesáhla 3,5krát objem světové ekonomiky. Celková částka dluhů dosáhla 281 bilionů dolarů. Úvěrová bublina může prasknout a způsobit světovou krizi srovnatelnou s Velkou hospodářskou krizí z 1930. let minulého století.

      Odkaz:  https://cz.sputniknews.com/nazory/2021030613287832-srovnatelne-s-velkou-depresi-aneb-cim-hrozi-nafoukly-svetovy-dluh/

      Pozn. spr. webu:    Trilion v cizí číselné soustavě se v české nazývá bilion.

 

Maruška Kudeříková - příběh ze kterého mrazí...

 

( k MDŽ 8.3. životní příběh vlastenky )

 

     Maruška se zapojila do komunistického odboje proti nacistům. V Brně rozšiřovala letáky a organizovala sabotážní akce. Dne 5. 12. 1941 zatklo Marušku gestapo. Po dlouhých a těžkých výsleších v Brně i v Praze, kdy Maruška  nikoho neprozradila byla odsouzena k trestu smrti stětím sekyrou. Po rozsudku byla čtyři měsíce v cele smrti. Zde napsala celkem 32 dopisů, které jsou obdivuhodným poselstvím mladé, krásné a statečné dívky dalším generacím mladých lidí.

      Odkaz:  https://www.parlamentnilisty.cz/profily/David-Pazdera-34128/clanek/Maruska-Kuderikova-pribeh-ze-ktereho-mrazi-76851

      Pozn. spr. webu:     Její dopisy jsou publikovány v knize  Marie Kudeříková: "Zlomky života"

 

Rusko vypúša nezostrelitežný satelitný

 

systém, ktorý umožní niči nepriatežské lode

 

 8.3. 2021 , od Redakce CZ24 News      Globálny systém satelitného námorného prieskumu a určovania ciežov „Liana“ bude nasadený do konca roku 2021. V koordinácii s výkonným počítačom budú satelity v reálnom čase určova súradnice dokonca aj tajných skupín lietadlových lodí. To umožní neomylné navádzanie riadených striel na nepriatežské lode.

      Odkaz:  https://cz24.news/rusko-vypusta-nezostrelitelny-satelitny-system-ktory-umozni-nicit-nepriatelske-lode/ 

 

Čína se vrací k růstu