STARŠÍ ČLÁNKY

 

     Hlavní stránka:      http://www.conematevedet.cz/Index.htm

 

     Starší články před r. 2020 :      http://www.conematevedet.cz/Bylo-do-2019.htm

 

 

U Slavjansku byly nalezeny stovky těl s

 

 odříznutými vnitřními orgány (RETRO)

 

 26. červen 2014 |  Jana Karásková

Slavjanské milice během noční průzkumné operace v oblasti, která je pod kontrolou Ukrajinské armády a bojovníků Národní gardy, se našlo asi 180 mrtvých těl s vykuchanými břichy. Jen o kousek dál, v blízkosti hřbitova Svaté Trojice, našli dalších 300 těl – nebyla pohřbena a měla rozpáraná břicha bez vnitřních orgánů. v Donbasu, kromě žoldáků „soukromých vojenských společností“ a ukrajinské zahraniční armády se objevili i lékaři se speciálním vybavením. Orgány jsou odstraněny z těl mrtvých a dokonce i vážně zraněných vojáků.

 Zajímavé údaje pochází z nemocnic, kde jsou ranění vojáci Ukrajinské armády a Národní gardy „, kteří patří k Pravému sektoru.“ V těchto nemocnicích jsou noví specialisté – chirurgové, většina z nich – cizinci. Ale hlavní zvláštností je, že s vážně zraněným vojáky Národní gardy a pravidelné armády dělají navíc analýzy, které nejsou nezbytné pro léčbu přijatých zraněných a jsou odesíláni do do Kyjeva a Dněpropetrovsku, přičemž v průvodní dokumentaci se uvádí specifické údaje o pacientových orgánech. Je vysoce pravděpodobné, že někteří stoupenci evropské integrace budou v Evropě dříve, ale po částech.

 

    Zdroj: http://www.czechfreepress.cz/evropa/u-slavjansku-byly-nalezeny-stovky-tel-s-odriznutymi-vnitrnimi-organy.html

    Celý text:    Obchod-organy.doc

 

 

 

K osmému výročí Oděského masakru

 

 Dne 2. května 2014 došlo v Oděse k hrůzné události, která dodnes nebyla oficiálně ukrajinskou vládou vyšetřena a dokonce není ani znám počet obětí. Jisté je, že mnoho desítek lidí bylo brutálně zavražděno.

     Bývalý disident a bezpečnostní expert Jan Schneider (7.5. 2021) :   V době, kdy jsou poměrně drakonicky trestány kriminální činy, spočívající v podpoře terorismu, táži se – a budu se tázat opakovaně, bude-li to nutné – jak se státní zastupitelství vypořádalo z trestněprávního hlediska s výrokem „diplomata“ Václava Bartušky z 24. května 2015, kdy se v rozhovoru pro web <neovlivni.cz> tento „zvláštní velvyslanec České republiky pro otázky energetické bezpečnosti“ vyjádřil k dění na Ukrajině takto: „Pokud se jim postavíte rychle čelem, jako to udělali třeba v Oděse, kde je prostě upálili, nebo v Dněpropetrovsku, kde je prostě zabili a pohřbili u silnice, tak máte klid. Když to neuděláte, tak máte válku. To je celé.“    Kladu též veřejně dotaz bývalému ministru zahraničí Lubomíru Zaorálkovi, proč Bartušku za tento výrok pokáral, ale neodvolal?“ 

 

    Zdroj:   http://www.novarepublika.cz/2021/05/jan-schneider-k-sedmemu-vyroci-odeskeho.html

    Celý text:      Odesky-masakr.doc

     K tématu:     Odesa-2-5-2014.pdf

 

 

 

Bývalý poradce NATO Jacques Baud:

USA a EU obětují Ukrajinu, aby „oslabily Rusko“

 

 19.4.2022     Bývalý švýcarský zpravodajský důstojník, vysoký představitel OSN a poradce NATO Jacques Baud tvrdí, že USA a jejich spojenci využívají Ukrajinu v dlouhodobé kampani, jejímž cílem je vykrvácet ruského souseda. Válka ve skutečnosti nezačala 24. února tohoto roku. Začala už v roce 2014. Ale myslím si, že Rusové vždycky doufali, že se ten konflikt podaří vyřešit vlastně na politické úrovni; mám na mysli minské dohody a tak dále. Byl tam spouštěč ve dvou fázích - První je zákon, který přijal  Zelenskyj v březnu 2021 o znovudobytí Krymu silou.  - Druhý bylo zintenzivnění dělostřeleckého ostřelování Donbasu počínaje 16. únorem, takže pro Rusy, zejména pro Vladimira Putina, to bylo znamení, že operace - ukrajinská operace - začíná.

    Cíl operace, který uvedl Putin, byla to demilitarizace a denacifikace. BAUD: Myslím, že Rusové zcela ztratili důvěru v Západ. Myslím, že to je to hlavní. Už Západu nevěří, a proto si myslím, že teď spoléhají na totální vítězství po vojenské stránce, aby měli nějaké výhody při vyjednávání. Ukrajina na Západě nikoho nezajímá, aspoň tak to vidím já. Cílem je oslabit Rusko, a jakmile to bude hotové s Ruskem, udělají totéž s Čínou, a to už vidíte. My přijímáme rozhodnutí, aniž bychom vůbec věděli, co se děje, a podle mě to svědčí o extrémně nezralém vedení, které na Západě obecně máme. To je jistě případ USA, ale myslím, že na tomto příkladu ukrajinské krize se ukazuje, že evropské vedení není lepší než to, které máte v USA.

 

    Zdroj:     https://zvedavec.news/komentare/2022/04/9108-usa-a-eu-obetuji-ukrajinu-aby-oslabily-rusko.htm

    Celý text:    Byvaly-poradce.doc

 

 

 

Operace na denacifikaci Ukrajiny

 

 je logickým završením Velké

 

 vlastenecké války

 

 Jurij RUBCOV 11.4. 2022     Banditské podzemí z řad ukrajinských nacistů zanechávalo krvavou stopu v týlu Rudé armády, která se vydala na Západ skoncovat s nacistickými nájezdníky, a po skončení Velké vlastenecké pokračovalo ve válce se svými lidmi. Podle různých odhadů se ozbrojeného boje proti sovětským úřadům zúčastnilo 400 až 700 tisíc ozbrojenců ozbrojených formací OUN-UPA bývalí příslušníci praporů Nachtigal a Roland, policisté a dezertéři z Rudé armády. V období od roku 1945 do roku 1955 zemřelo v boji s ozbrojenci UPA asi 25 tisíc sovětských vojáků, zaměstnanců bezpečnostních služeb, policie a pohraniční stráže, téměř 30 tisíc sovětských a stranických aktivistů, jakož i obyčejných občanů, včetně dětí a důchodců. Obyvatelstvo jednotlivých vesnic, zastrašené hrozbami banderovců, že vypálí domy a pobijí rodiny těch, kteří odejdou do Rudé armády, když se objeví pracovníci okresních vojenských komisariátů, utíkalo do lesů a bralo sebou majetek a dobytek.

     Jak byly posilovány orgány sovětské moci a jednotky NKVD / MVD a NKGB / MGB, především na západní Ukrajině, začaly být banditským formacím nacistů zasazovány stále hmatatelnější údery. Poslední buňky odporu byly zlikvidovány orgány činnými v trestním řízení do konce 50. let. Nacismus v jakékoli své podobě – ať už německý nebo ukrajinský – se ukázal být mnohem houževnatější, než by se dalo pomyslet. V podstatě všechna poválečná desetiletí implicitně probíhal proces ideologické a personální reinkarnace ukrajinského nacismu, dostat se do státních a dokonce stranických orgánů. Proces se zrychlil po roce 1991 a po puči na Majdanu v roce 2014 se ukronacismus stal státní politikou v Kyjevě.  Z tohoto pohledu máme právo považovat současnou speciální vojenskou operaci ruských ozbrojených sil, která je zaměřena na denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny, za logický závěr Velké vlastenecké války.

 

    Zdroj:     https://www.fondsk.ru/news/2022/04/11/operacia-po-denacifikacii-ukrainy-est-logicheskoe-zavershenie-velikoj-otechestvennoj-vojny-55957.html

    Celý překlad:    Zaversenije.doc

 

 

Ukrajina, válka zbraní, válka lidí, válka informací. Jak to pojmout?

 

 Od admin dne 10.03.2022      V květnu 2014 zahájila popřevratová vláda, instalovaná USA  “antiteroristickou operaci” tj. použití armády proti obyvatelstvu, městům a infrastruktuře těm částem Ukrajiny, (převážně ruskojazyčnému obyvatelstvu), které odmítli uznat pučem dosazenou vládu a její tvrdou nacionalistickou politiku, včetně adorování banderovců. Vedle použití armády proti sídelním celkům, včetně použití zakázaných zbraní (kazet. bomb, fosforové munice)( jejíž použití povolil tehdejší prezident Ukrajiny Porošenko). Nepodřízené oblasti byly odstřiženy od zásobování, energií, léků, vody a peněz (platy, důchody, dávky….) (dohledatelné).

     Jaké tedy mělo vlastně Rusko možnosti?   a) nechat masakrovat ruské lidi dál, ale nebýt agresor;   b) Být agresor, podpořit separatisty a nechat se zatáhnou do vleklého konfliktu na hranicích separatistů k Ukrajině, který nelze vojensky dovést k vítězství, aniž by hranice byla překročena a být před mainstremem jednostranně informovaným světem – za Hitlerovu říši zla;   c) Být stejně za Hitlerovu říši zla, ale zničit vojenskou sílu současné loutkové vlády Ukrajiny, znemožnit tamním neofašistickým strukturám významný podíl na moci, tím že je připraví o beztrestnost za zločiny, které byly od r.2014 dokumentovány. A dosáhnout nepřijetí Ukrajiny do NATO a v budoucnu vyloučit vybudování raketových a radarových systémů ve svém bezprostředním sousedství.

     Všechna řešení byla pro Rusko špatná, ale jedno z nich muselo udělat. Platná doktrína USA však počítá i s tzv. nečekaným “preventivním hromadným úderem” (z blízka) kvůli reakční době, který by zničil nebo minimalizoval ty prostředky Ruska k provedení odvety – a to je právě ta potřeba rozmístit se s jejich nosiči co nejblíže. Každý si dělá úsudek podle informací jaké má, a proto je tak nebývalý tlak na tu jedinou přípustnou pravdu a zavření jiných tzv. “dezinformačních” zdrojů.

 

    Zdroj:     https://narodnidomobrana.cz/clanky/ukrajina-valka-zbrani-valka-lidi-valka-informaci-jak-to-pojmout/

    Celý text:    Nar-dom-Ukr.doc

 

 

 

Legálnost války (sebeobrany)

 

 Christopher Black     Jedním z prvků propagandistické války Západu je tvrzení, že akce Ruska jsou podle mezinárodního práva nezákonné. Je tomu však skutečně tak, když samy napadly a zaútočily na příliš mnoho zemí, přičemž každá jejich válka byla nejen nezákonná, ale také bez jakéhokoli morálního a etického ospravedlnění? Podle čl. 2 odst. 4 Charty jsou všechny členské státy povinny zdržet se hrozby silou nebo použití síly. Z této povinnosti existují dvě důležité výjimky, první z nich je právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu podle článku 51 - a kolektivní vymáhání RB OSN  na základě kapitoly VII Charty.

     Lze říci, že Rusko jednalo v souladu s mezinárodním právem podle článku 51 Charty OSN z následujících důvodů:   Za prvé, kyjevský režim s pomocí NATO vedl rozsáhlou ofenzívu proti donbaským republikám s úmyslem je zničit.    Za druhé, Rusko samo bylo několikrát napadeno silami kyjevského režimu. Na Krym byli opakovaně vysíláni sabotéři, aby prováděli nájezdy, vraždili úředníky, ničili infrastrukturu.   právo národa na sebeobranu spočívá na dvou faktorech: 1. Použití síly musí být nezbytné, protože hrozba je bezprostřední, a proto není možné použít mírové alternativy, a, 2. reakce musí být přiměřená hrozbě.   Rusko mohlo nedělat nic, zachovat mír a přihlížet, jak jsou zbraně určené k jeho zničení instalovány a připraveny k palbě. Jinými slovy spáchat sebevraždu, nebo se mohlo bránit.

 

    Zdroj:     http://www.stripkyzesveta.cz/public/img/stripky/8_4/christopher_black_-_legalnost_valky.pdf

    Celý text:    Legalnost-sebeobrany.pdf

 

 

 

Vražda na tyranu není zločinem

 

 8.3. 2022 , P. Rejf    Příslušníci starší generace se jistě dobře pamatují na film poválečné české kinematografie Vyšší princip. Po atentátu na Heydricha a začátku heydrichiády, která měla stovky obětí, říká středoškolský profesor svým žákům : „Z hlediska vyššího principu mravního, vražda na tyranu není zločinem“. To, co platí pro krvavé násilí mezi jednotlivci, platí i pro vztahy mezi národy a státy. Tam obdobně platí, válka proti fašismu není zločinem, ale je válkou spravedlivou. (Fašismus je nezastřená teroristická diktatura elity.)

     Během II. světové války vedl SSSR spravedlivou válku proti německému fašismu, který prováděl genocidu Slovanů, Židů a dalších etnik. Spravedlivou válku proti němu vedly i imperialistické státy – USA a Veká Británie. Samy byly pod pláštíkem „demokracie“ diktaturami elit, nikoli však nezastřeně teroristickými. Na stejnou stranu s SSSR je postavilo šikovné politické manévrování Stalinova vedení, to, že se jim jejich „bojový pes“ proti SSSR – hitlerovský fašismus -„utrhl z vodítka“ a zaútočil i na Západ.

 

    Celý text:    Vrazda-na-tyranu.doc

 

 

 

Rusko bojuje proti neonacismu na Ukrajině.

 

 17.5.2022 , www.KSRF     Komentář MO ÚV KS Ruské federace k článku MO ÚV KS Řecka „O imperialistické válce na Ukrajině a postavení Komunistické strany Ruské federace“. Článek z novin „Risospastis“, tiskového orgánu KS Řecka obviňuje Komunistickou stranu Ruska z proimperialistického postoje. Že z pohledu řeckých soudruhů probíhá na Ukrajině imperialistická válka v zájmu ruské buržoazie. Pokud ale nezaujmeme stanovisko na půdě dogmatismu, pak musíme přiznat, že každá válka má svá specifika. Úkolem marxisty při určování svého postoje ve vztahu k válce je především přesně určit její specifický charakter. Kromě imperialistických válek existují i války  ​​národně osvobozenecké a antifašistické.

     V únoru 2014 byl na Ukrajině proveden státní převrat za přímé pomoci USA a dalších zemí NATO, k moci se dostali neonacisté. Ten vyvolal v Doněcké a Luganské oblasti silný odpor. Lidé se chopili zbraní. 11. května 2014 se v lidovém referendu 87 % občanů vyslovilo pro nezávislost. Takže ne na pokyn Kremlu, ale z iniciativy mas vznikly Doněcká a Luganská lidová republika. Současný střet je svou povahou národně osvobozeneckou válku lidu Donbasu - a z pohledu Ruska jde o boj proti vnějšímu ohrožení národní bezpečnosti a fašismu.

     Popírat historický význam „ruského světa“ či ruské civilizace je podle nás stejně absurdní, jako popírat velký význam starověké řecké civilizace. Když Manolis Glezos strhl nacistickou vlajku z Akropole, řídil se nejen třídními zájmy, ale také národními zájmy Řeků, kteří se odhodlaně zapojili do boje proti německé okupaci.

 

    Zdroj:      http://www.ksrf.ru

    Celý text:    MOUV-KPRF.doc

 

 

 

Lenin – Vojenský program proletářské revoluce

(Výňatek)

 

 Podívejme se blíže na stanovisko obhájců odzbrojení. Hlavním argumentem je tvrzení, že požadavek odzbrojení je nejjasnějším, nejrozhodnějším a nejdůslednějším výrazem boje proti každému militarismu a proti každé válce. Avšak právě v tomto hlavním argumentu vězí hlavní omyl stoupenců odzbrojení. Socialisté, mají-li zůstat socialisty, nemohou být proti každé válce.

     Za prvé, socialisté nikdy nebyli a nikdy nemohou být odpůrci revolučních válek. Za druhé. Občanské války jsou také války, které jsou v každé třídní společnosti přirozeným a za určitých okolností nevyhnutelným pokračováním, rozvíjením a zostřováním třídního boje. Popírat možnost (těchto) občanských válek nebo na ně zapomínat by znamenalo propadnout krajnímu oportunismu a zříci se socialistické revoluce. Za třetí, zvítězí-li socialismus nejprve v jedné nebo několika zemích, musí to vyvolat nejen třenice, ale i přímé usilování buržoazie ostatních zemí o rozdrcení vítězného proletariátu socialistického státu. V takových případech by byla válka z naší strany oprávněná a spravedlivá.

 

    Zdroj:     Podle Spisů V. I. Lenina, sv. 23, rus. vyd., str. 65-79; čes. vyd. 1959, str. 75-90

    Celý text:    Lenin-Vojensky-program.doc

 

 

„Stalinistickým kurzem“

 ( R E T R O )

 

 16.6.2018   Rostislav Iščenko      Pokud se dnes setkáte s expertem, publicistou nebo politikem, který aktivně staví do protikladu Putinovi Stalina, pak v devíti z deseti případů máte co do činění s představitelem tzv. radikální patriotické opozice, která buď přímo pracuje pro Západ, nebo je používána stejným Západem jako užitečný hlupák. To společné máme na povrchu. Je to úspěch. Obrovský a neočekávaný úspěch, bezmála bleskový vpád ještě včera demontované na náhradní díly velké mocnosti třetího světa do světa prvního; je to téměř magické obnovení supermoci, jako bylo znovuzrození ptáka Fénixe.

     Stalin dosáhl úspěchu cestou maximální mobilizace, na hranici vypětí všech sil lidu a státu. Přičemž tato mobilizace se prováděla za pomoci tvrdého potlačení. Stalin, který byl opravdu velkým státníkem a také pragmatikem, věděl, že zdroje je třeba chránit, a člověk je hlavní zdrojem jakéhokoliv státu. Stalin dosáhl ohlušujícího úspěchu. Po nástupu k moci v roce 2000 měl Putin horší výchozí situaci, než ji měl Stalin. Ekonomika byla také prakticky zničena. Ozbrojené síly se rozpadly a byly schopny odvrátit vnější hrozby dokonce v menší míře než Rudá armáda ve 20. a 30. letech minulého století. Rusko devadesátých let stálo na pokraji další revoluce (tentokrát antioligarchické, při neúspěšném pokusu obnovit SSSR) a další občanské války, po níž stát prakticky neměl šanci přežít. Peněz nebylo a státní aparát byl kontrolován oligarchickou kompradorskou  „sedmibankéřštinou“. Ve srovnatelném časovém rámci (k roku 2014-2015) Putin dosáhl většího úspěchu než Stalinův SSSR. Silnic a mostů bylo za Putina postaveno víc než v carském Rusku a SSSR dohromady. Armáda není jen znovuzrozená a přezbrojená.

     Nehledě na veřejnou poptávku po „pevné ruce“ a po „dnešním Stalinovi“, Putin nejen nevztáhl ruku na všechny možné druhy svobod, ale často se snažil je rozvíjet navzdory náladám společnosti. V zemi, kde liberálové sní o věšení komunistů, komunisté o věznění liberálů a „patrioti“ o zastřelení těch i těch, úřady dokáží udržet nejvyšší míru veřejného souhlasu, nesnaží se hrát na skutečných rozporech a usilují o zachování rovnováhy zájmů, na nichž je založen společenský konsensus. Ani marxismus „není dogmatem, ale je to návod k akci“. Pouze ve svobodném boji různých politických názorů, různých filozofických systémů, různých ekonomických koncepcí se mohou zrodit průlomové myšlenky. Za největší Putinův úspěch považuji to, že dokázal zajistit průlom bez oslabení. Podařilo se mu vytvořit tým, který provedl zemi řadou krizí takovým způsobem, že většina lidí si toho ani nevšimla.

 

    Zdroj:      http://www.srspol.sk/clanek-rostislav-iscenko-stalinistickym-kurzem-16865.html

    Celý text:    Stalinistickym-kurzem.doc

 

 

 

     Hlavní stránka:      http://www.conematevedet.cz/Index.htm

 

 

 

 

Ako Západ po stáročia žil z drancovania iných krajín a národov

 

28.september 2023 Valerij Panov  (AM) USA       – Západ je “ríša lží”, povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, keď vystúpil v New Yorku na 78. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. “V tomto rade je aj sľub nám, že sa NATO nerozšíri na východ ani o centimeter,” zdôraznil Putin. v súvislosti s týmito vyhláseniami – nedávnym Lavrovovým a minuloročným Putinovým – sa západné krajiny, a predovšetkým Spojené štáty, ani vtedy, ani teraz nevyjadrili nijako pohoršene, nenamietali a už vôbec nie vyvracali. Naopak, Západ poskytol množstvo nových dôkazov o svojich cynických lžiach, ktoré sa stali normou. Britská finančná moc je založená na bezuzdnom drancovaní všetkého, na čo Londýn dosiahol od začiatku koloniálnej politiky až po súčasnosť. Podľa Borrella je “privilegovaná” Európa “záhradou” a okolitý svet “džungľou”...

     Západný svet sa od čias Rímskej ríše pohybuje v tom istom militaristickom kruhu. Odborníci z Expertného inštitútu pre sociálny výskum (EISR) pripravili správu o činnosti NATO. Za 30 rokov aliancia uskutočnila 23 vojenských operácií proti iným krajinám; jej sily zničili štátnosť v troch krajinách vrátane Juhoslávie, Iránu a Líbye; najmenej 10 štátov stratilo svoju suverenitu, stali sa kolóniami a satelitmi NATO alebo testovacími poľami pre vojenské experimenty. Vynútenou odpoveďou Ruska na expanziu aliancie bola naša špeciálna operácia na Ukrajine.  Dnes Európska únia dopláca na konflikt na Ukrajine, ktorý rozpútali Spojené štáty. Svet už nechce a nebude žiť podľa ponižujúcich pravidiel, ktoré Západ diktoval celé desaťročia a storočia.

 

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/09/28/bylinozravi-predatori-ako-zapad-po-starocia-zil-z-drancovania-inych-krajin-narodov/

    Celý text:      Dravi-predatori.doc

 

 

Arménská ostuda: malé země plivly Rusku do tváře

( Před 14 dny )

 

 7.9. 2023  Andrej Perla  preklad: St. Hroch     Arménie se chystá na společné cvičení s NATO a Spojenými státy a otevřeně říká, že se Rusko stáhne ze Zakavkazska. Moldavsko odmítá zaplatit svůj dluh Gazpromu. Obě země jsou si jisté, že se jim za to nic nestane. Proč jsou si tím tak jisti, co Rusko udělá a hlavně kdy? Opět tu máme podivné procesy v bývalých zemích SSSR, především v poslední době v Arménii, která dokonce oznámila záměr provést společné vojenské manévry s NATO, a velké problémy jsou s Moldávií, která prohlásila neuznání svého dluhu za energonosiče dodané z Ruska – jak na to máme reagovat?

     Arménie má velmi různorodé zájmy a jejich většina žije mj. na území Ruska a je jeho občany, velmi silná diaspora žije ve Francii a USA. Boj o Karabach Arménie už prohrála a dokonce to už i přiznala. Pokud z Arménie odejdeme ... - doslova den po stažení z naší 102. základny tam vznikne buď základna NATO jako bloku, nebo přímo Francie, nebo USA. Proč tam vznikne? Protože Anglosasové velmi vliv na Kavkaze potřebují. Co s tím vším máme dělat? 1. Vyhrát válku na Ukrajině a být dostatečně silnými, aby se Rusko stalo hlavním těžištěm pro státy, které leží mj. i v Zakavkazí.  2. Rusko nesmí dovolit Azerbajdžánu, aby Arménii zničil, což by si ten velmi přál.  3. Rusko musí podniknout všechny možné kroky k tomu, aby v Arménii vznikla vláda pokud ne proruská, tak určitě ne prosorosovská, a ne prozápadní.

 

    Odkaz:     https://belobog.sk/armenska-ostuda-male-zeme-plivly-rusku-do-tvare/

    Celý text:      Armenska-ostuda.doc

    K tématu také:     https://vestikavkaza.ru/news/prezident-irana-postavil-pasinanu-ultimatum.html?utm_source=cp

 

   Pozn. spr. webu:     Česká republika jde v protiruském (profašistickém) tažení v závěsu za Ukrajinou, Arménii, Moldavskem, Polskem, baltskými nárůdky ... a podobně jako ony na to doplatí.

 

 

 

“Je to katastrofa!”(pro Západ) Návšteva Kim Čong-una nie je len o Ukrajine

 

 14. september 2023 (AM) Rusko     KĽDR už za posledný rok vyvinula abnormálne veľké množstvo raketových technológií, dokonca aj hypersonické technológie. Úloha, ktorú napríklad USA nedokážu splniť. Ruská strana diplomaticky poznamenala, že spolupráca s KĽDR neporušuje sankcie OSN. Dodávky nábojov zo Severnej Kórey nie sú nijako regulované, takže v tomto zmysle nemáme žiadne obmedzenia. Ruské a kórejské záujmy sú však oveľa širšie ako Ukrajina. Čína a Rusko potrebujú spojencov v indo-pacifickom regióne, ktorí sa neohýbajú a sú pripravení v prípade potreby bojovať. A ak sú zásobovaní zdrojmi, technológiami a peniazmi, spojenec môže byť poriadne ozrutný. Komentátori na celom svete sú presvedčení, že KĽDR teraz bude dodávať Rusku klasické sovietske zbrane potrebné na frontoch ŠVO a na oplátku dostane modernú technológiu na stavbu ponoriek a jadrových rakiet.

     “Historické stretnutie a rozhovory medzi Kim Čong-unom a Putinom sú epochálnym momentom, ktorý stanovil nový míľnik pre rozvoj kórejsko-ruských vzťahov, ako aj inšpiráciou pre spravodlivý boj za naplnenie myšlienky antiimperializmu a sebestačnosti. Vzťahy medzi oboma krajinami prešli skúškou dejín zo storočia na storočie a rozvíjajú sa ako nepremožiteľné kamarátstvo a strategické vzťahy vďaka hlbokému priateľstvu a osobitnému bratstvu Kim Čong-una a Putina.”:  severokórejská tlačová agentúra KCNA. “Na záver slávnostnej večere Kim Čong-un úctivo pozval prezidenta Putina, aby vo vhodnom čase navštívil KĽDR. Prezident Putin s radosťou prijal pozvanie a ešte raz vyjadril odhodlanie vždy pokračovať v histórii a tradícii rusko-korejského priateľstva”

 

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/09/14/64476/

    Celý text:      Navsteva-Kima.doc

 

 

Začíná „Bidenova fáze“ války na Ukrajině

 

 19.9.2023 Melkulangara K. Bhadrakumar     Pozemní válka na Ukrajině skončila, začíná nová fáze. Vojenské vítězství Ukrajiny nad Ruskem je nemožné a opuštění území pod ruskou kontrolou je daleko za možnostmi Kyjeva. I Evropa má své meze. Západní zásoby zbraní jsou vyčerpány a Ukrajina je bezedná jáma. Důležité je, že chybí přesvědčení, zda by pokračující dodávky něco změnily. Kromě toho jsou evropské ekonomiky v útlumu,“ recese v Německu může sklouznout do deprese s hlubokými důsledky „deindustrializace“. Známý americký vojenský historik, plukovník Douglas MacGregor říká, že brzy začne nová „Bidenova fáze války“. To znamená, že po vyčerpání pozemních sil se nyní těžiště přesune k úderným zbraním dlouhého dosahu, jako jsou Storm Shadow, Taurus, rakety dlouhého dosahu ATACMS atd.

     Rusko se s takovou nestoudnou eskalací nehodlá smířit, zejména proto, že tyto moderní zbraňové systémy používané k útoku na Rusko jsou ve skutečnosti obsluhovány personálem NATO – kontraktory, vycvičenými bývalými vojenskými rukama nebo dokonce sloužícími důstojníky. Prezident Putin v pátek sdělil médiím, že „jsme odhalili zahraniční žoldáky a instruktory jak na bojišti, tak v jednotkách, kde probíhá výcvik... “ Ministr obrany Sergej Šojgu ve středu ve státní televizi prohlásil, že Rusko „nemá jinou možnost“ než dosáhnout vítězství ve své speciální vojenské operaci a bude pokračovat v plnění svého klíčového úkolu – kosení nepřátelské techniky a personálu. To naznačuje, že úderná válka bude dále zintenzivněna, zatímco celková strategie se může změnit na dosažení celkového vojenského vítězství.

 

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/09/9783-.htm

    Celý text:      Bidenova-valka.doc

 

 

 

Proč bez teorie zahyneme? Bitva o učebnici dějepisu

  "Bez teorie zahyneme", - řekl I. V. Stalin.

 

 10. září 2023   Vardan Bagdasarjan          Sorošovy učebnice dějepisu z postsovětského období již zcela přešly na pozice skutečné rusofobie. Na začátku 20. století byly první učebnice „Nezaležnoj“ připraveny v Rakousku-Uhersku a na konci století v Kanadě. Orest Subtělnyj speciálně přišel z Kanady do Ukrajinské SSR v roce 1991, aby napsal poslední kapitolu dějin Ukrajiny. Klíčová je otázka učebnice dějepisu pro státní ideologickou konstrukci. Na konci existence impéria sehrály klíčovou ideologickou roli učebnice dějepisu D. I. Ilovajského. Potřebujeme našeho bolševického Ilovajského,“ říkal později Stalin, který si stěžoval si na nedostatek bystrých interpretů. Učebnice „Krátký kurz dějin Všesvazové komunistické strany (bolševiků)“ a „Krátký kurz dějin SSSR“ byly vyvinuty za osobní účasti I. V. Stalina, a nemohlo to dopadnout jinak při řešení problému ideologické manifestace.

     Úkolem bylo vypracovat jednotnou učebnici dějepisu. V. V. Putin to formuloval už v roce 2013. Uplynulo deset let. Prezidentův příkaz byl ve skutečnosti sabotován akademickou obcí. Byly představeny nové učebnice dějepisu - knihy pro 10. a 11. ročník, autorů V.R. Medinského a A. V. Torkunova. Nová učebnice obsahuje fakta a některá hodnotová hodnocení, ale žádnou metodiku. Prozápadnické vložky a řada šablon západní propagandy byly zachovány. Prezentaci nových školních učebnic dějepisu lze tedy považovat za počátek procesu směřujícího k vytvoření učebnice budoucnosti, založené na civilizačně identické filosofii historie Ruska.

 

     Odkaz:     https://www.zavtra.ru/blogs/pochemu_bez_teorii_nam_smert_bitva_za_uchebnik_istorii

     Celý překlad:      Bez-teorii.doc

 

 

Cena za neúspěšný převrat

 

 25.06.2023  Pavel Volkov, Valerie Jemeljanová, Rostislav Iščenko, UKRAJINA.RU, publikoval: mlok      Prigožin si možná myslel (a nejspíš opravdu myslel), že hlavním organizátorem „pochodu spravedlnosti“ je on sám osobně. Je to však asi tak, že byl objektem chytré manipulace, na níž se podílely vnější síly, někdo z moskevských politiků a někteří lidé z jeho okolí. Ti, kdo vzpouru organizují, se snaží využít tajně takové lidi, namlouvají jim, že mají na svých bedrech veledůležité poslání „záchrany lidu“. Proč jsem si jistý, že vzpoura měla obrovskou skrytou část (podvodní část ledovce)? Nejjednodušší je podívat se na vnější síly (Ukrajina, Polsko, USA), které jednaly zcela koordinovaně s „pochodem spravedlnosti“. Ukrajina okamžitě vrhla všechny dostupné síly do zoufalé ofenzívy. Hned na začátku vzpoury uvedli Poláci svou armádu do plné pohotovosti a jen čekali na okamžik, který se však nedostavil. Američané přesně věděli, co se stane, ne proto, že by byli tak prozíraví, ale proto, že museli udržovat kontakt se skutečnými podněcovateli vzpoury.

     V elektronických médiích se mihla jako stín zpráva, že FSB několik dní před začátkem povstání zahájila operaci na vyčištění Moskvy od spících buněk teroristů. Pučisté byli zbaveni úderné síly v podobě wagnerovců a gangů v hlavním městě. Bezpečnostní služby pracovaly při potlačování povstání skvěle. Hlavní očista teprve přijde. Eliminace možnosti nového převratu, která nyní vstupuje do své aktivní fáze. Toto představení není určeno pro širokou veřejnost. Ale skutečné, nikoliv jen prozatímní, finále určitě přijde. Každý dostane, co mu patří.

 

    Odkaz:     http://www.rudyprapor.cz/2023/06/27/cena-za-neuspesny-prevrat/

    Celý text:      Neuspesny-prevrat.doc

 

 

Šedá eminence Rothschildů a Rockefellerů byla včera v Bruselu za aplausu shromážděných politiků jmenována ředitelem Evropy!

 

 josh-xy   Michael Svatoš      Mario Draghi, byl včera v Bruselu za aplausu shromážděných politiků jmenován hlavním “poradcem” Bruselské komise, a připraví transformaci Evropy! Draghizace a Ukrajinizace EU včera oficiálně začala! Masivní veřejné zadlužování, které rozpoutá inflaci a drahotu, je letitou alfou a omegou Draghiho politiky. Brusel se chvástá, ale není schopen jediný svůj mega-plán ufinancovat, stejně tak jako postavit jediné silo v přístavu Baku dříve než za 5 let, a stejně jako USA rozšířit jediný přístav v Anaklii za deset let! A Rusové s Číňany zatím tvrdě, rychle a usilovně pracují, aby geopolitickou soutěž o ekonomickou vládu nad Střední Asii a Kavkazem vyhráli!

     Bez ohledu na finanční náklady, které bankám a pojišťovnám při tomto půjčování peněz soukromým investorům vzniknou, musí všechny tyto náklady proplatit vlády jednotlivých států! Bude na Vás, zda příští rok ve volbách připustíte, aby se Draghiho plány staly skutečností. Proto vstupujte do politiky a stávejte se novými politiky. Dokud ještě můžete! Ztráty příjmů, které utrpí soukromý sektor musí být nakonec zcela nebo částečně vyrovnán jednotlivými státními rozpočty!

 

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/blog/seda-eminence-rothschildu-a-rockefelleru-byla-vcera-v-bruselu-za-aplausu-shromazdenych-politiku-jmenovana-reditelem-evropy/

    Celý text:      Seda-eminence.doc

 

 

Hřáli si hada na prsou…

 

 9.9. 2023  Konstantin Dvinskij       V ruské společnosti se nejspíš skutečně hýbe cosi pozitivního. Téměř současně s informacemi z posledního zasedání Ruské bezpečnostní rady, která téměř jednohlasně označila setrvání dlouholeté šéfky centrální banky E. Nabiuliny ve funkci za neúnosné a požadovala podřízení této stěžejní finanční instituce federální vládě, propukl skandál kolem dlouholetého šéfa Ústavu Spojených států a Kanady - Garbuzova. Vyklubal se z něj obyčejný tupý rusofob, a to toho nejhrubšího zrna. Nakonec za to zaplatil svou funkcí…

     To, že byl takový zarytý rusofob odvolán z postu ředitele nejdůležitějšího analytického institutu, je samozřejmě velmi dobře. Ale člověk se musí ptát: co tam celou tu dobu dělal? Kolik falešných pseudoanalýz poskytl „těm nahoře“, prezidentské administrativě, Radě bezpečnosti RF, ministerstvu zahraničí? Chci věřit, že mladá krev rozproudí toto sídlo perestrojkových důchodců, kteří jsou zvyklí dívat se na Ameriku nikoli z hlediska ruských národních zájmů, ale jako indiáni na třpytivé korále kolonizátorů.

 

    Odkaz:     https://belobog.sk/hrali-si-hada-na-prsou/

    Celý text:      Hrali-si-hada.doc

 

 

Summit G20: světový řád se v tichosti zhroutil

 

 10. 9. 2023  Andrej Perla  preklad: St. Hroch       G-20 je, dle mého, velmi zajímavý formát, po jehož vytvoření jsme věřili, že to bude užitečný formát setkání, dohod, že se cosi pohne. Ale poté, co z G-10 udělali G-7, se i G-20 začala silně měnit a dnes je naprosto jasné=, že tam nepojedou ani Si ani Putin. Obecně zřejmě ostatní posedí, pokecají, možná se i na něčem dohodnou – ale dál už nic nejde. Nedávno zaznělo prohlášení gen.tajemníka OSN, že všichni jsou ochotni splnit všechny ruské požadavky v souvislosti s tzv. obilnou dohodou. Bude toto téma na pořadu jednání G-20? Nejspíš ne, přinejmenším ne v takovém formátu, aby to kohokoli vážně zajímalo.

     Jaký fungující mechanizmus tedy ve světě zůstane? Žádný. My jsme vletěli plnou parou do světa, který existoval před koncem 2. světové války – do světa, v němž neexistuje jednotná mezinárodní organizace vydávající závazná rozhodnutí pro všechny. Po 1. světové válce byl první pokus – Liga národů. Předtím byly vojenské svazky, svazky velkých států, z nichž každý naprosto veřejně a jednoznačně označoval zónu své odpovědnosti a svých prvořadých zájmů. Tak postupovalo Ruské impérium, Britské impérium a další državy. A do tohoto světa jsme se vrátili – velmoci mají svoje zájmy, a OSN …?

 

    Odkaz:     https://belobog.sk/summit-g20-svetovy-rad-se-v-tichosti-zhroutil/

    Celý text:      NWO-se-zhroutil.doc

 

 

Virtuální realita a úpadek mužů

 

 13.9.2023   Richard Gilík      Z knihy Odpojený muž od psychologa Philipa Zimbarda. Podle odhadů průměrná mládež před dosažením jednadvaceti let věnuje přibližně 10 000 hodin hraním na počítači. Tato závislost působí řadu dalších problémů. Jde o reciproční kauzalitu, kdy určitá osoba sleduje obrovské množství porna a hraje počítačové hry, čímž se u ní zvětšují a rozvíjejí sociální, sexuální a motivační problémy, které ji zpětně vedou ke hrám a pornu.“ Digitální svět neklade na objevitele žádné zvláštní nároky, poskytuje jim značné uspokojení, oklešťuje jejich společenské schopnosti a rozmělňuje jejich potřebu uplatnit se ve skutečném světě.

     Jaká může být perspektiva vývoje společnosti, ve které muži přestali být chlapy a v níž se tak vytratil mužský prvek? Nedokáže-li společnost svůj nosný element vygenerovat sama, přijde zvenčí jako cizorodý prvek. Jang, zosobněný mužský princip, se v podobě tradiční mužské tvrdosti, agresivity, patriarchátních zákonů a válčení může vrátit a ovládnout změkčilý západní svět dříve, než se nadějeme.

 

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/09/9776-virtualni-realita-a-upadek-muzu.htm

    Celý text:      Virtualni-upadek.doc

 

 

 

Proč se USA a jejich spojenci rozhodují neútočit na KLDR?

 

 27.08.2023 Vladimir PROCHVATILOV         Ozbrojené síly socialistické Koreje jsou schopny způsobit Spojeným státům nepřijatelné škody. Jeden ze startů rakety s největším ohlasem provedla KLDR v srpnu 2017, kdy nad územím Japonska přeletěla mezikontinentální balistická střela Hwaseong-12. Při přeletu rakety Hwaseong-12 nad územím země samurajů se japonská vláda obrátila na občany s varováním a sdělením, že se všichni mají schovat v „pevných domech“ a „sklepech“. Japonská armáda se nikdy nepokusila zachytit severokorejské rakety létající nad jejich územím. Je si dobře vědoma negativních statistik bojového použití systému protivzdušné obrany Patriot PAC-3, jehož neúčinnost, jak jsme psali , opakovaně uznal i Pentagon.

     Ponorky KLDR s dieselovým pohonem, vyzbrojené jedinou balistickou raketou s jadernou hlavicí, jsou hlavní hrozbou pro USA a Japonsko. Pokud jsou raketové salvy z území KLDR snadno zachytitelné, samotné střely mohou být zničeny na vzletové dráze, pak je dost obtížné najít ponorku schovanou na dně někde na pobřeží a zničit ji preventivním úderem. A raketa vypuštěná z takové ponorky bude muset být zachycována již blízko k cíli, což s sebou nese velká rizika. Ani masivní preventivní úder proti KLDR tedy nemůže zaručit zamezení odvetného jaderného úderu proti území jejích odpůrců. Sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una a zástupce vedoucího Ústředního výboru Korejské dělnické strany Kim Jo-jong řekla : „Vždy budeme ve stejném zákopu spolu s armádou a lidem Ruska, který povstal k boji za ochranu důstojnosti a cti státu, suverenity a bezpečnosti země."

 

    Odkaz:     https://fondsk.ru/news/2023/08/27/pochemu-ssha-i-ikh-soyuzniki-ne-reshayutsya-napast-na-kndr.html

    Celý překlad:      Nenapast-na-KLDR.doc

 

 

Nelegálna migrácia v čase brutálneho nárastu prílivu migrantov

 

 7. září 2023 SLOVENSKO      Nelegálna migrácia nepredstavuje pre Slovensko bezprostrednú hrozbu. V záchytnej hale vo Veľkom Krtíši bolo v utorok (5. 9.) približne 700 migrantov. „V priebehu stredy sa veľké množstvo ľudí podarilo odviesť a distribuovať po oddeleniach cudzineckej polície po celom Slovensku,“ povedal tajomník ministerstva vnútra Martin Královič. Ideálne by podľa Královiča bolo zrušenie potvrdenia o zotrvaní na Slovensku, ktoré odsúhlasila vláda. „Dovtedy, kým sa to podarí, budeme oveľa rýchlejšie vydávať papiere. Kapacity cudzineckej polície sa nám podarí posilniť aj vďaka nasadeniu Ozbrojených síl SR,“ poznamenal Královič.

     Potvrdenie o zotrvaní by polícia už nemala vydávať každému cudzincovi. „V období od januára 2023 do júla 2023 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 17.529 cudzincov, čo v porovnateľnom období roku 2022 predstavuje nárast o 15.611 zadržaných cudzincov,“ priblížil. Sulík by bol aj za uzavretie hranice. „Myslím si, že by pomohlo uzavrieť hranicu z dôvodu, že nefunguje schengenská zmluva. Keby fungovala, maďarsko-srbská hranica by už bola chránená, uzavretá, tak aby nedochádzalo k ilegálnej migrácii. To sa nedeje,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii.

 

    Odkaz:     https://cz24.news/video-nelegalna-migracia-v-case-brutalneho-narastu-prilivu-migrantov-podla-sorosovho-poskoka-odora-nepredstavuje-bezprostrednu-hrozbu-pre-slovensko-a-situacia-je-vraj-pod-kontrolou/

    Celý text:      Nelegalna-migracia.doc

    K tématu:      Migracni-uder.doc

 

 

Převrat v Gabonu, ruská strategie a rána pro Rothschildy

 

 4.9.2023  Cesare Sacchetti      Jestliže se v úřadě prezidenta nachází autoritář jednající plně v souladu se zájmy západního světa, pak není žádným tajemstvím, že pokrytecká „pravidla“ kultu lidských práv už nemají žádnou skutečnou morální hodnotu. A naopak, pokud by mělo dojít k nesouladu mezi zájmy Západu a zájmy nějaké konkrétní neposlušné země, v takovém případě najdeme celé stránky mainstreamových médií věnované údajnému porušování lidských práv vládou v té či oné zemi.

     Zprávy, že v Gabonu došlo k dalšímu vojenskému převratu, byly pro Eramet na akciovém trhu katastrofou. Rothschildova společnost se stala obětí paniky. Na francouzské burze společnost Rothschildů ztratila 16 % hodnoty svých akcií. Slovo znárodnění v těchto kapitalistech bez tváře vyvolává hrůzu. Je to jejich nejhorší noční můra, protože to znamená, že si stát jménem veřejné společnosti přivlastní jeden z jeho národních zdrojů a odepře jeho vytěžování zahraničními společnostmi. Bylo to možné díky podpoře Ruska, které prostřednictvím Wagnerovy skupiny těmto armádám poskytlo nezbytnou pomoc. Vzestup BRICS svědčí o tom, že sezóna tyranie impérií definitivně skončila, aby byla nahrazena obdobím návratu národních států na geopolitickou scénu. Západní mocnosti se ocitají bez nezbytných surovin pro udržení svých ekonomik a ... kolem liberálního Západu zeje jenom prázdnota.

 

    Odkaz:     https://outsidermedia.cz/prevrat-v-gabonu-ruska-strategie-a-rana-pro-rothschildy/

    Celý text:      Rana-pro-Rothschildy.doc

 

 

Andrej Fursov: Nemôžete skrývať pravdu. Aký bol v skutočnosti stalinský systém

 

 7. september 2023  Andrej Fursov      Treba si uvedomiť, že 30. roky 20. storočia, ktoré sa nesprávne redukujú na tzv. Stalinské represie ... to bolo finále revolučného procesu, ktorý sa začal v roku 1917, akási “studená občianska vojna”. Stalinova industrializácia sa stala mostom do budúcnosti pre obrovské množstvo sovietskych ľudí. Áno, bolo to drsné a kruté obdobie, ale strach nebol jeho dominantným znakom, ako sa nás snažia ubezpečiť antistalinisti a protisovietski aktivisti. Tridsiate roky sú predovšetkým sociálnym nadšením, výbuchom sovietskeho vlastenectva a túžbou po budúcnosti. A, samozrejme, ostrý sociálny boj o túto budúcnosť na všetkých úrovniach.

     Faktom je, že Stalin sa so svojím tímom pokúšal v roku 1936 vypracovať skutočne demokratickú ústavu. Predpokladalo sa napríklad, že vo voľbách do rôznych funkcií mali byť nevyhnutne dvaja alebo traja uchádzači. Stará garda, ktorá zostala z občianskej vojny, sa však proti tomu ostro postavila. Socialistická revolúcia v Rusku bola prirodzenou reakciou veľkého systému “Rusko” na cudzie vlivy. V ZSSR sa obnovila jednota moci a ľudu. Avšak od 60. rokov a so všetkou samozrejmosťou 70. rokov, keď sa sovietska nomenklatúra zmenila na vrstvu pre seba, na kvázi triedu, ... sa začala vzájomná izolácia moci a ľudu.

 

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/09/07/andrej-fursov-nemozete-skryvat-pravdu-aky-bol-v-skutocnosti-stalinsky-system/

    Celý text:      Stalinsky-system.doc

 

 

Brusel uvalí daně a poplatky na účty Čechů a Slováků v bankách!

 

 3. září 2023  Michael Svatoš      Od 1. září letošního roku rozdává Putin všem ruským školákům od 1. do 4. třídy 1 teplé jídlo zdarma . V ČR je to naopak. Profesor Fiala ... ještě neustále vymýšlí, jak by dětem jídlo zdražil, aby měl na zbraně pro paní Černochovou a další euro-nesmysly pro paní Pekarovou – Adamovou! V EU budou uvaleny na všechny občany nové daně, které zaplatí náklady války na Ukrajině a náklady na Green Deal. Tyto daně bude Brusel vybírat od všech obyvatel EU přímo do své kapsy!

     I Češi a Slováci se mají nyní z daní na své finanční transakce podílet na zaplacení 750 miliard EUR dluhů Bruselu za COVID Recovery Fund, ač jsme dostali skoro 40 krát míň na občana!!!! než západní členové EU. Jak vidíte členství v EU se vyplatí jen Západní Evropě! Východní jen platí!  Ostatně právě proto soudím, že Bruxelae a jeho domácí přisluhovači musí být v příštích volbách zničeni!!

 

    Odkaz:     https://www.novarepublika.cz/2023/09/brusel-uvali-dane-a-poplatky-na-ucty-cechu-a-slovaku-v-bankach-valka-na-ukrajine-potrva-jeste-4-roky-cesi-a-slovaci-budou-platit-dluhy-italu-a-spanelu-o-tom-vsem-se-vcera-domluvili-ministri-statu-e

    Celý text:      Brusel-uvali.doc

 

 

Ještě jste nepochopili na co se Rusko připravuje a co je hlavním smyslem nového postu Surovikina?

 

   Překlad Peter008  ( просто о сложном )     Surovikin, který je známý pod přezdívkou „generál ‚Armageddon‘, bude nyní koordinovat záležitosti protivzdušné obrany v rámci rady ministerstva obrany SNS. Tato informace byla potvrzena na oficiálních stránkách ruského ministerstva obrany dne 28. srpna 2023. V konfrontaci kolektivní Západ versus Rusko zatím jednoznačně vítězí Rusko. Kolektivní Západ nepotřebuje průlom na poli boje, potřebuje průlom v situaci uvnitř Ruska. Velmi dobře chápe, že jen tak může dosáhnout vítězství.

     Pokud se Rusové žijící na poměrně velkém území země budou cítit nechráněni, povede to když ne k přímým nepokojům, tak alespoň k problémům pro Putina v prezidentských volbách. S tím souvisí i určitá aktivizace ruské „páté kolony“. Pro Rusko je velmi důležité, aby nedovolilo Západu uskutečnit svůj plán. No a hlavním krokem v přípravě země na odražení této provokace bylo jmenování generála Surovikina do funkce šéfa koordinačního výboru pro protivzdušnou obranu při Radě ministerstva obrany SNS. Nyní nastal čas vytvořit obranu na obloze, která by Rusko chránila před akcemi Západu.

 

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/nezarazene/jeste-jste-nepochopili-na-co-se-rusko-pripravuje-a-co-je-hlavnim-smyslem-noveho-postu-surovikina/

    Celý text:      Post-Surovikina.doc

 

 

Nemoc X: Vědecká absurdita, na které stojí „vakcína vše v jednom“

 

1.9.2023 Dr. Mathew Maavak      10. srpna britský bulvární deník Daily Express varoval, že nová pandemie, kterou pravděpodobně způsobí dosud neznámá „nemoc X“, by mohla vést k „občanským nepokojům a nedostatku potravin“ po celém světě. Ve světě již dochází k nárůstu „občanských nepokojů a nedostatku potravin“ v důsledku řady nesmyslných globálních politik prosazovaných pomateným Západem a jeho institucionálními přisluhovači. Nová „pandemie“ by tuto nevyhnutelnost pohodlně zamaskovala.

     Je možné předejít nemoci, která ještě neexistuje, pomocí vakcíny typu „vše v jednom“? Z hlediska systémové vědy může výkon spočívající ve vývoji univerzální vakcíny proti nemoci X pravděpodobně překonat dvě století starou snahu o vyřešení jednotné teorie pole – což se nepodařilo řadě vědeckých velikánů včetně samotného Alberta Einsteina. Z matematického hlediska je možná snazší předpovědět číslo, které příští měsíc vyhraje jackpot v loterii.

     Můžete vyhodit vědu a lidské svědomí z okna, abyste se přiblížili logické odpovědi. Dennis Meadows v projektu Římského klubu „Predicament of Mankind“ doufal v „občanský“, „mírový“, „nenásilný“ a „rovný“ způsob snížení světové populace na pouhou jednu miliardu lidí. To bylo opakované téma architektů našeho současného globálního řádu. Právě o to jde ve Velkém resetu.

 

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/09/9763-nemoc-x-vedecka-absurdita-na-ktere-stoji-vakcina-vse-v-jednom.htm

    Celý text:      Nemoc-X.doc

 

 

Mobilizácia na Ukrajine skončila zastrelením otca pred očami jeho rodiny

 

30. august 2023 (AM) Ukrajina      Ukrajinský “Policajt” zastrelil pred očami malého syna jeho otca, keď odmietal vystúpiť z auta a jeho manželka ho bránila. Chunta v Kyjeve vyhlásila totálnu mobilizáciu, napriek tomu, že je proti zákonná a už padol prvý rozsudok v Černigove. Ale to ich nezastaví, sudcu potrestajú a vraždenie civilistov ako na videu bude pokračovať. A elitní neobanderovci si budú kupovať za európske peniaze vily v Európe. Zmení sa postoj Slovenska po voľbách k vraždeniu civilistov ?

     Na “Námestí nezávislosti” v Kyjeve sa koná zhromaždenie ukrajinských občanov, ktorých príbuzní zmizli na fronte alebo boli zajatí počas služby v ozbrojených silách Ukrajiny. Informovala o tom ukrajinská tlač. Protestujúci žiadajú, aby úrady našli a vrátili domov svojich blízkych. Poznamenávajú, že počet vojnových zajatcov a nezvestných osôb sa zvyšuje.

 

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/08/30/video-mobilizacia-na-ukrajine-skoncila-zastrelenim-otca-pred-ocami-jeho-rodiny/

    Celý text:      Banderovska-mobilizacija.doc

    K tématu:      Nezavazne-narizeni.doc

 

 

Vyhrávame: Silnie ľudový odpor voči depopulačnej agende globalistickej elity

 

 26/08/2023   Frank Wreight      Americký komentátor Larry Alex Taunton rozpráva svoju skúsenosť „špióna na Svetovom ekonomickom fóre“ antiglobalistickému škótskemu politickému komentátorovi Jimovi Fergusonovi. „Keď hovoria o udržateľnosti, myslia tým vyľudňovanie,“ hovorí Taunton.  V našej dobe je politická reč a písanie do značnej miery obranou neobhájiteľného… Politický jazyk teda musí z veľkej časti pozostávať z eufemizmov. Takáto frazeológia je potrebná, ak chceme veci pomenovať bez toho, aby sme si o nich v mysli vytvárali mentálny obraz.“ Spoločne s Organizáciou Spojených národov sa WEF snaží znížiť ľudskú populáciu na udržateľnejšie číslo – uvádzané okolo dvoch miliárd.

     „Je to ako keby sme boli riadení zločineckým syndikátom,“ povedal Ferguson a pripomenul, že britský premiér investoval 500 miliónov libier vlastných peňazí do spoločnosti Moderna, ktorej jediným súčasným produktom je „mRNA vakcína proti covidu“. „Myslím si, že ľudia na celom svete cítia, že na planéte sa deje niečo veľmi zlovestné a že to všetko riadi centrálny orgán, akým je Svetové ekonomické fórum. ...“. Sme, ako sa hovorí, uprostred informačnej vojny s politickou ideou, ktorá vníma vlastných ľudí ako nepriateľa, ktorého treba spacifikovať či dokonca zlikvidovať. Ako veria Ferguson a Taunton, spolu môžeme vyhrať.

 

    Odkaz:     https://www.badatel.net/vyhravame-silnie-ludovy-odpor-voci-depopulacnej-agende-globalistickej-elity/

    Celý text:      Ludovy-odpor.doc

 

 

 

Historie: Sudetští Němci před Norimberským soudem. Nezamlčovat!

 

 25.8. 2023   AUTOR:  Dr.Jiří Jaroš Nickelli     Dnes  jak představitelé landsmannschaftů, tak jejich čeští koryfejové páni Bělobrádek, Herman a jiní ani slovem nepřipomenou československou žalobu na alias sudetské Němce, kterou vypracoval československý tým pod vedením gen. justice JUDr. Bohuslava Ečera, brněnského občana. Dokument o 118ti stranách  JUDr. Ečer nazval „Československou žalobou proti vedoucím německým válečným zločincům“ a vyhradil si právo doplnit tento dokument, což učinil ve čtrnácti doplňcích. Roli a zločinný podíl alias Sudetoněmců na rozbití ČSR v československé žalobě v Norimberku dr. Ečer nazval ve své knize podkapitolou „Sudetští Němci ve službách III. říše“.

     Norimberský soud jasně a jednoznačně prokázal zločinné spolčení drtivé sudetoněmecké většiny proti republice. Každý třetí dospělý alias Sudetoněmec dostal od Hitlera zvláštní sudetskou medaili za zločin přípravy a provádění iredenty pohraničí od těla ČSR. Tuto medaili dostal jeden milion sto šedesát dva tisíce šest set sedmnáct alias Sudetoněmců. Sudetští Němci byli na Norimberském soudu žalováni a souzeni jako zločinné spolčení. Odsouzen byl jejich podstatný podíl na rozvrácení a zničení republikánsko demokratické podstaty státu ČSR.

 

    Odkaz:     https://cz24.news/historie-sudetsti-nemci-pred-norimberskym-soudem-nezamlcovat/

    Celý text:      Sudeti-pred-Norimberskym.doc

 

 

 

Zalužného nočná mora: Britské rakety sú proti Krasuche bezmocné

 

 12.8. 2023 Konštantín Olšanský      BBC:  Rusko dosiahlo vynikajúce výsledky v elektronickom boji: rakety NATO sú znefunkčnené a prepadnú mimo svojich cieľov. Pozdĺž celej kontaktnej línie už Rusko rozmiestnilo stovky malých mobilných systémov elektronického boja. Ruská technológia dokáže pomýliť GPS súradnice rakiet, znefunkčniť ukrajinské drony a zamaskovať radarové signály, ktoré Ukrajina používala na identifikáciu cieľov pre útok. Jedným z najmodernejších ruských systémov elektronického boja je Žitel, ktorý je schopný rušiť satelitné signály. Jeho dosah sa zvýšil na 30 kilometrov s potlačením signálu s výkonom 10 kilowattov.

     Ruské sily sú zapojené do „strategickej obrany“, ktorej cieľom je vyčerpať postupujúce ukrajinské sily v dlhotrvajúcich pozičných bojoch pozdĺž prvej línie obrany. Po definitívnom vyčerpaní Ozbrojených síl Ukrajiny budú ruské jednotky podnikať protiútoky. Ruské jednotky použili komplexy Murmansk-BN na deaktiváciu senzorov na ukrajinskom vzdušnom prieskumnom zariadení a komplexy Krasucha-4 na rušenie komunikácie satelitnými signálmi v okruhu 300 km.
 

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/08/12/zaluzneho-nocna-mora-storm-shadow-su-proti-krasuch-bezmocne/

    Celý text:      Deaktivace-GPS-Zapadu.doc

 

 

 

PROČ JE ZÁPAD TAK SLABÝ (A RUSKO TAK SILNÉ)? ...

 

 27.8. 2023   Autor: Gaius Baltar      Nefunkčnost Západu je mnohem hlubší než jen situace kolem ukrajinského projektu. Je naprosto všude. Západ obecně neumí dělat diplomacii, neumí řídit svá města ani země jinak než do mrtě, jeho high-tech projekty téměř zpravidla selhávají, jeho infrastruktura se rozpadá, jeho ekonomiky se hroutí a zdá se, že všechny veřejné politiky mají za konečný cíl civilizační sebevraždu. Je jasné, že příčina je mnohem hlubší než deindustrializace Západu nebo ekonomické problémy obecně. Moderní západní společnost je z hlediska řízení ideologicky motivovaná a ideologicky řízená. Západní společnost obecně opustila racionalitu a nahradila ji subjektivismem (formálně označovaným jako "postmodernismus").

     Celá vedoucí a diplomatická třída Západu již není konkurenceschopná vůči zbytku světa právě z těchto důvodů. Číňané, Rusové, Indové a všichni ostatní je převálcují na každém kroku. Dokonce i afričtí vůdci jsou nyní kompetentnější než západní vůdci. pochopili, co se děje na Západě, a učí se z toho. Nedávno opustili "boloňský proces", což je evropský systém standardizace vzdělávání. Za druhé se zdá, že Rusové provádějí čistky neschopných a zkorumpovaných uvnitř státních struktur, včetně armády. Situace v Číně je v podstatě stejná a existují náznaky, že se jí chytá i zbytek nezápadního světa. Připomeňme, že jedním z výsledků nedávného summitu Rusko-Afrika bylo Ruskem organizované úsilí o vzdělávání v Africe. Současný střet mezi Západem a Ruskem ( a stále více i mezi Západem a zbytkem světa) se stává střetem mezi neschopnými a iracionálními - a kompetentními a racionálními.

 

    Odkaz:      https://bavorv4.wixsite.com/bavorovy-poznamky

    Celý text:      Proc-Zapad-slaby.doc

 

 

Operace vskutku speciální: Moskvě se na Ukrajině daří podkopat i Washington.

 

 17. 8. 2023  Viktorie Nikiforová      Amerika (a její NATO) není připravena na konvenční konflikt. Zaplavit Ukrajinu zbraněmi vycházelo z předpokladu zajistit „bleskovou válku“. Vlivný časopis Foreign Affairs vysvětluje celý tento paradox: Zbrojní průmysl je dobře uzpůsoben pro export smrtící techniky za stovky milionů dolarů, ale nikoli pro vedení velké konvenční války, kde velmi tvrdě pracuje dělostřelectvo, kde se utrácí obrovské množství nábojů. Kde pokročilá těžká technika hoří stejně jako staré vybavení. Nové výrobní linky se nepostavily, protože to pro velké zbrojovky není výhodné.

     S postupující demilitarizací Ukrajiny se Rusku podařilo současně demilitarizovat i USA. Už nepanuje nálada s mávajícími čepicemi jako loni v létě, kdy Washington vážně uvažoval o válce s Ruskem a Čínou zároveň. Naopak, do Pekingu se nyní vydává jeden těžký kalibr za druhým – Blinken, nebo Yellen(ová). A před Ruskem tiše (bez mediální pozornosti) mávají bílou vlajkou a nabízejí – různé možnosti příměří.

 

    Odkaz:     https://protiproud.info/politika/7380-operace-vskutku-specialni-moskve-se-na-ukrajine-dari-podkopat-i-washington-jak-vyrobit-obycejne-naboje-prazdne-sklady-usa-i-nato-septani-o-primeri-kreml-neslysi-vedlejsi-efekty-spis-hlavni-porazka-ve-valce-proti-rusku.htm

    Celý text:      Podkopat-Washington.doc

 

 

Indie přistála na Měsíci: „Chadrayan-3“ dokončil misi

 

Lander Vikram s lunárním roverem Pragyan indické meziplanetární stanice Chandrayaan-3 (Chandrayan-3) tuto středu úspěšně přistál na povrchu Měsíce. Start nosiče LVM3 se stanicí Chadrayan-3 byl proveden 14. července ze startovací rampy vesmírného střediska Satish Dhawan Space Center , které se nachází na ostrově Sriharikota. 5. srpna byla stanice vypuštěna na oběžnou dráhu Měsíce. Mise měsíčního roveru o hmotnosti 20 kg je navržena na 14 pozemských dní.

     Předchozí pokus o vyslání landeru a roveru na Měsíc byl učiněn v roce 2019 v rámci mise Chandrayaan-2. Poté se orbiteru podařilo vstoupit na oběžnou dráhu Měsíce, ale kvůli komunikačním problémům, které se objevily, indičtí specialisté nemohli napravit přistání přistávacího modulu na Měsíci, který se oddělil od meziplanetární stanice a zřítil se na povrch Měsíce.

 

    Odkaz:     http://www.infokuryr.cz/n/2023/08/24/indie-pristala-na-mesici-chadrayan-3-dokoncil-misi/

    Celý text:      Indie-na-Mesici.doc

 

 

 

Andrej Fursov: Táto spoločnosť bude neporazitelná

 

 24. august 2023 Andrej Fursov  (AM) Rusko      Nie je náhoda, že úrady čerpajú vlastenectvo z minulosti – pri víťazstve ZSSR v máji 1945 (“Nesmrteľný pluk”), ale samotný ZSSR, ktorý zvíťazil, stalinský systém hanebne obchádzajú. A tu sa súčasná vláda opäť stretáva s rozporom, ktorý sa ťažko rieši. Veď víťazstvo vo Veľkej vlasteneckej vojne je najväčším úspechom socialistického (t. j. antikapitalistického) systému v jeho stalinskej podobe, vďaka ktorému sa stala možnou nielen existencia povojnového ZSSR, ale aj dnešnej Ruskej federácie... Pokusy prezentovať Víťazstvo ako výsledok konania ľudí nezávisle od systému, alebo dokonca napriek nemu, svedčia o zjavnej neadekvátnosti tých, ktorí sa o to pokúšajú: ľudia mimo systému sú len davom, davy nevyhrávajú.

      Dejiny Ruska ukazujú, že Rusko a kapitalizmus sú nezlučiteľné. Akákoľvek kapitalizácia Ruska, či už ide o poreformné Rusko z konca 19. – začiatku 20. storočia alebo z konca 20. storočia, vedie k tomu, že obyvateľstva začne ubúdať, začína sa regresia. Inými slovami, systém, ktorý sme zaviedli v roku 1991, nerieši problémy našej krajiny. Nevyhnutnou podmienkou rozvoja krajiny je vytvorenie nového sociálno-ekonomického systému založeného na princípoch sociálnej spravodlivosti.

       

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/08/24/andrej-fursov-tato-spolocnost-bude-neporazitelna/

    Celý text:      Neporazitelna-spolocnost.doc

 

 

 

Překrucování historie

 

 22.8.2023  Ing. Pavel Rejf     Článek J. Benýška - Benešovy dekrety je potřeba revidovat. V pohraničí Němce potřebujeme - je opět jedním z textů překrucujících historii v zájmu cizáků. Tvrdí se v něm, že „…Nebýt Hitlera a radikalizace Němců, žily by tyto národy v míru a v klidu. …“ Historik V. Šůstek však vysvětluje, že v historii „…určující byly zájmy vládnoucích tříd - feudálů a německé buržoazie. V celém období usilovali nejrůznějším způsobem i prostředky o ovládnutí českých zemí a o germanizaci českého národa. V posledním období (za Hitlera) již podruhé směřovali k jeho přímé fyzické likvidaci.“

     Zájmy německých (resp. západních) elit byly, jsou a v nejbližší době budou rozhodující i nadále. A ty jsou našemu národu nepřátelské. Německé etnikum v ČR jako „kanónfutr“ německých (resp. západních) elit bylo a je pro český národ hrozbou. J. Benýšek se neorientuje ve světovém dění. Svým posseltovským našeptávačům by mohl vzkázat, aby se nenamáhali se staronovými spekulacemi o úplném ovládnutí České republiky a získání reparací za poválečný odsun většiny Němců od nás. Raději by měli bránit svou staronovou „Vaterland“, neboť i jim „zvoní hrana“ (při západní globalizaci (NWO, Green Deal, apod)).

 

    Celý text:      Prekrucovani-historie.doc

 

 

 

Petr Michalů: 21. srpen 1968

 

 21. 8. 2023  :     KRUTÁ PRAVDA, KTEROU NECHCETE PŘIMOUT, a bráníte se „zuby nehty“ ji přijmout. Ale marně! Podsunutou nám a cíleně vnucovanou nám jistými prozápadními kruhy (havloidními) touhu po iluzi svobody a demokracie a následně odchodem sovětských vojsk – tedy našich „okupantů“ – z našeho československého území (1991) se, z do té doby prosperujícího, vyspělého, suverénního státu, jakým byla Československá socialistická republika (ČSSR), stala nesvéprávná, zcela závislá kolonie šílené deviantní fašistické Evropské unie, která sama je jen a jen kolonií ještě šílenějších a deviantnějších, zločineckých fašistických USA!!

      Došlo k totálnímu úpadku, rozkladu, českého a slovenského národa. Přišli jsme o vlastní stát, o státnost, přišli jsme o bohatý státní a národní majetek, o veškeré banky, o náš velice rozvinutý a vyspělý průmysl, o naše soběstačné zemědělství, o naše zdroje a suroviny, o naše továrny, vodárny, podniky, závody, obchodní domy, o naši vědu a výzkum, o lesy, půdu, zemi… o vše.

 

    Odkaz:     http://www.infokuryr.cz/n/2023/08/21/petr-michalu-21-srpen-1968/

    Celý text:      P-Michalu-21-srpen-68.doc

 

   Pozn. spr. webu: Zásadním kritériem pravdivosti je praxe. Ta jednoznečně prokazuje (pěkně "vyfešákované") lži západomilných "demokratizátorů" roku 1968. Když se po roku 1989 naplnily jejich záměry, jsme podkolonií Západu, ve které neofašistické loutky Západu z Hradu, Strakovky a i většinově Sněmovní, začínají provádět genocidu českého národa.

 

 

Tikající bomba. Česko se zaručilo za dluhy cizích zemí. Hrozí prý průšvih

 

 9.8.2023      Profesor Oldřich Rejnuš,   ekonom, zhodnotil stav české ekonomiky. Nešetřil pesimistickými slovy, a to z mnoha důvodů. Konstatoval, že vlastní ekonomice škodí sama česká vláda, ale balvanem na noze podle jeho názoru pro nás je i Evropská unie a do třetice fakt, že se česká vláda zaručila za dluhy jiných zemí. Před rokem 1989 byla česká ekonomika centrálně plánovaná, byla těžkopádná, ale fungovala, a šla jedním směrem. Dnes podle profesora vlastně nevíme, kam jdeme.

     Za strašnou považuje vysokou míru zadlužení Česka ve vztahu k HDP, což je dnes asi 44 procent, i když jedním dechem dodal, že v mnoha zemích EU je to ještě mnohem horší. Vláda přijímá některá opatření, kterými se zadlužuje i za dluh cizích zemí. Říká:  „Já osobně považuji EU za velký balvan, který všechno brzdí a nejlepší by bylo, aby skončila, jako skončila Římská říše,“ vyjádřil své přání. Jako největší zlo vidím eurozónu, protože eurozóna znamená, že vám seberou poslední možnost, jak řídit ekonomiku. Další ranou pro ekonomiku je podle něj Green Deal. „Green Deal to je kupa nesmyslů, která se řeší ve prospěch někoho,“ pokračoval v kanonádě. Ekonomický svět dnes podle jeho názoru řídí nadnárodní korporace, které jen Green Deal využívají.

 

    Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Tikajici-bomba-Cesko-se-zarucilo-za-dluhy-cizich-zemi-Hrozi-pry-prusvih-740978

    Celý text:      Tikajici-bomba.doc

 

 

Setkání s vedoucím státní korporace Rosatom Alexejem Lichačevem

 

 14. srpna 2023      A. Lichačev - co se týče ekonomických ukazatelů, na hlavních projektech bude zakázka obrany státu splněna na 100 procent.   Zvláště znatelně rostou dodávky do spřátelených zemí. Jsou to země Asie, Čínská lidová republika, Blízký východ, Afrika. Nadále vedeme ve vývozu jaderných elektráren. Neobvyklý údaj – nyní se realizuje 22 projektů.

      Základem našeho vedoucího postavení na globálním trhu je náš vědecký vývoj. Dochází ke zlepšení výkonu našich VVER reaktorů, k vývoji malých elektráren, průmyslových reaktorů s rychlými neutrony, k uzavření palivového cyklu. Spolupracujeme s Kurčatovovým institututem na další generaci tokamaku s využitím reaktorových technologií. Plazmové motory jsou rovnšž ve stejném národním projektu. Ročně přijmeme až 2.000 mladých odborníků, z toho třetinu „zlatých“, absolventů s červeným diplomem. Své mladé zástupce v jaderném oboru k nám posílá  asi 50 zemí.

 

    Odkaz:     http://kremlin.ru/events/president/news/72034

    Celý překlad:      Putin-s-Lichacevem.doc

 

    K tématu také:      Kolobeh-plutonia.doc

 

   Pozn. spr. webu:    Úplným převratem je zavádění uzavřeného palivového cyklu s využitím reaktorů s rychlými neutrony, které přemění uran 238 na plutonium, a vzniklé plutonium 239 se pak energeticky využije v reaktorech na plutoniové palivo. V současné době je v těženém uranu přibližně 99,3% U238 a jen 0,7% U235. Z uranové rudy tedy nyní využíváme jen 0,7%.  Zavedením uzavřeného palivového cyklu tedy zvýšíme stonásobně energetickou využitelnost uranu.

 

 

 

Plukovník McGregor: Cudzinci – žoldáci hromadne utekajú pred ruskými ozbrojenými silami

 

 13. srpna 2023      Nespokojnosť medzi ukrajinskou armádou rastie kvôli neúspechu na fronte, z frontovej línie utekajú aj zahraniční žoldnieri, uviedol na svojom YouTube kanáli plukovník Douglas McGregor, bývalý poradca šéfa Pentagonu. V dôsledku toho bude ukrajinská armáda rozdelená a následne úplne porazená. Ruské rakety zasiahli ubytovacie zariadenie zahraničných žoldnierov a vojenských inštruktorov - hotel Reikartz v Záporoží. Takisto sa potvrdili informácie o likvidácii dôstojníka Hlavného spravodajského riaditeľstva Ukrajiny Pavla Tulajdana, ktorý sa zúčastnil viacerých sabotážnych a teroristických operácií.

     Šéf výboru náčelníkov štábov americkej armády generál Mark Milley uviedol, že je príliš skoro na to, aby sa dali zhrnúť výsledky dva mesiace trvajúcej ukrajinskej protiofenzívy. Pre Američanov je nemožné hovoriť o neúspechu OS Ukrajiny. “Investícia” vo výške 160 miliárd dolárov, ktorú od februára minulého roka poslali Kyjevu, nebude zdôvodnená  – Washington je v slepej uličke, z ktorej neexistuje víťazné východisko.

 

    Odkaz:     https://cz24.news/plukovnik-mcgregor-cudzinci-zoldaci-hromadne-utekaju-pred-ruskymi-ozbrojenymi-silami/

                       https://www.armadnymagazin.sk/2023/08/11/usa/

    Celý text:      Zoldaci-utekaju.doc

 

 

Námořní cvičení Ruska a Číny poblíž Aljašky pobouřilo Spojené státy

 

  Janinna       Rusko a Čína uspořádaly společné námořní cvičení poblíž Aljašky. Společná cvičení ruského a čínského námořnictva u pobřeží Aljašky americké vedení značně překvapila. Toto prohlášení učinil bývalý poradce šéfa Pentagonu Douglas McGregor na svém blogu na YouTube. Ruská federace řadu let sleduje, jak Severoatlantická aliance provádí cvičení v Baltském moři a přesouvá je stále blíže k hranicím Ruska. Na druhé straně, jak poznamenal McGregor, Moskva opakovaně varovala Západ před nebezpečím takových akcí a požádala, aby cvičení prováděl dále od ruských hranic. 

     Washington však tyto požadavky ignoroval. ...takže Rusové a Číňané zahájili cvičení v severním Pacifiku, dost daleko od teritoriálních vod USA, ale na místě, kde je nikdy předtím neprováděli,” řekl expert na YouTube. V americké televizi diskutují o společných čínsko-ruských cvičeních u Aljašky, která by podle expertů mohla “pohnout” americkou hegemonií.

 

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/namorni-cviceni-ruska-a-ciny-pobliz-aljasky-pobourilo-spojene-staty/

                       https://cz24.news/cinski-vojenski-vedci-urobili-prielom-vo-vyvoji-laserovych-zbrani/

    Celý text:      Cviceni-u-Aljasky.doc

 

 

 

Posledná rozhodujúca bitka Západu o udržanie svojej dominancie

 

 10.08.2023 Alexander Rogers       označuje vo svojom článku počínanie Západu ako panické konanie posádky potápajúcej sa lode, zatiaľ čo jeho bývalé kolónie sa začínajú skutočne stavať na vlastné nohy. Jedním ze základních principů politiky Západu je metoda cukru a biče. S cukrem Francie dlouho neuměla zacházet a v poslední době, kvůli Macronově úsilí, už ani bič nikoho neděsí. Mimochodem, Britové na tom nejsou o nic lépe. Současná britská armáda čítá asi 70 000 mužů. Námořnictvo je mizivé. Německo jde bez odporu na porážku, jak se na okupovanou a bezprávnou kolonii sluší.

     Všichni účastníci Stoleté války jaksi zapomněli, že krást se musí ze zisků, nikoliv ze ztrát, a na pochybná dobrodružství, jako je podpora Kyjeva, se mají vydávat přebytky (kde by je ale vzali?), nikoliv nezbytné rezervy. Rusko vede boj na Ukrajině, aniž by se tím přespříliš obtěžovalo a přestalo věnovat pozornost spoustě jiných aktivit – od SPIEF a BRICS až po ŠOS a summit s hlavami afrických států. Vypadá to z východu tak, že Západu jde o „poslední a rozhodující bitvu“, zatímco Rusko se jen (dle své terminologie a perspektivy) rozhodlo vyléčit vzpurnou provincii od nacistické infekce.“

 

    Odkaz:     https://www.infovojna.bz/article/posledna-rozhodujuca-bitka-zapadu-o-udrzanie-svojej-dominancie

    Celý text:      Posledna-bitka.doc

 

 

 

Američania majú univerzitu na prevraty

 

 9.august 2023 Imrich Kovačič  (AM) Slovensko      – Americké veliteľstvo špeciálnych operácií vydalo svojho času dokument - „Podpora odporu: Strategický účel a efektívnos" a napísal ju veterán armádnych špeciálnych síl Will Irwin. Analyzuje obdobie zahraničných operácií USA od konca druhej svetovej vojny až po súčasnosť a Popisuje, ako USA zasiahli svojou vojenskou silou v desiatkach krajín po celom svete.

     Autor veľmi dôsledne a presne popisuje, ako USA sponzorovali množstvo povstaní, prevratov a operácií na zmenu režimu po celom svete. Irwin dostal za úlohu analyzovať tento zoznam a nájsť modely úspešných operácií. Úspešnejšími boli podľa neho aj operácie podporujúce nenásilný občiansky odpor. Tie však boli „účinnejšie, ak sa uskutočnili ako priama podpora vojenských operácií“, a nie ako samostatné akcie.

     Najkompetentnejšou knihou k tejto téme v slovenskom jazyku je momentálne kniha z vydavateľstva Torden od Alexandra Bartoša: „Hmla hybridnej vojny

 

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/08/09/americania-maju-univerzitu-na-prevraty/

    Celý text:      Univerzita-na-prevraty.doc

 

 

Ekonomika Ruska je piatou najväčšou na svete a najväčšou v Európe

 

 5.8. 2023 (AM) USA      – Zaujímavé údaje od Svetovej banky poukazujú na to, že Rusko aj v súčasných podmienkach – uvalených sankciách a zažívajúcich mnohé ťažkosti, vrátane tých, ktoré súvisia so znížením objemu ťažby a vývozu uhľovodíkov, je naďalej piatou najväčšou ekonomikou na svete a najväčšou v Európe z hľadiska parity kúpnej sily. Blok BRICS predbehol skupinu G7 v parite kúpnej sily: 52,3 bilióna USD oproti 49,2 bilióna USD.

     Kalkulácia Západu na rýchly kolaps ekonomickej základne Ruskej federácie sa nenaplnila. Krajina sa ukázala byť stabilnejšia, ako očakávali jej nepriatelia. Svetový dlh dosiahol rekordnú výšku 305 biliónov dolárov. To je o 45 biliónov USD viac ako pred pandémiou a očakáva sa, že dlh bude naďalej rýchlo rásť.

 

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/08/05/hdp/

    Celý text:      Ekonomika-Ruska.doc

 

 

Experimenty na dětech: jaká tajemství si s sebou vzali ukrajinští lékaři

Jelena Yerofeeva  V osvobozeném Lisičansku našli ruští vyšetřovatelé důkazy o nelidských pokusech, které prováděli ukrajinští lékaři v porodnici. Testování neznámých léků na novorozencích, úmyslné nakažení dětí z útulku viry – to vše probíhalo pod dohledem zahraničních odborníků. Při odchodu z města se ukrajinské speciální služby pokusily zničit všechny stopy. Ale byli svědci, kteří se před rokem báli mluvit, ale teď klidně vypovídají.

     Šéf somatického oddělení Iščenko byl zanícený nacista. Podporoval „Pravý sektor“, dokonce na setkání přicházel v maskáčích a netajil se nenávistí k Rusům. Svým podřízeným často zadával nelidské příkazy, které byly seslány shora. Od roku 2016 byli v dětské nemocnici často viděni cizinci: tři anglicky mluvící muži a jedna Francouzka tmavé pleti. Přišli s krabicemi, ve kterých přinesli léky. A pak začaly testy v nemocnici. Některé děti se po těchto lécích staly invalidními, zatímco jiné zemřely v agonii. Úmrtnost v dětské intenzivní péči stoupla na 40%. To znamená, že téměř každé druhé dítě zemřelo.

 

    Odkaz:     http://www.infokuryr.cz/n/2023/08/05/experimenty-na-detech-jaka-tajemstvi-si-s-sebou-vzali-ukrajinsti-lekari/

    Celý text:      Experimenty-na-detech.doc

 

 

Kim-Čong-un uspořádal recepci na počest ruské vojenské delegace v čele se Sergejem Šojgem

 

 

 28. července. /KCNA/-- Generální tajemník Korejské strany práce (KSP), předseda Výboru pro státní záležitostí KLDR, vážený soudruh Kim Čong-Un, uspořádal 27. července, na Den vítězství, recepci na počest vojenské delegace Ruské federace v čele ministrem obrany RF Sergejem Šojgem. Před recepcí předal ruský ministr obrany Sergej Šojgu váženému soudruhovi Kim Čong-unovi dar od ruského prezidenta Vladimira Vladimiroviče Putina.

     V projevu Ri Pjong-chol, člen předsednictva politbyra ÚV KSP, řekl, že „Armády a národy dvou zemí - KLDR a Ruské federace, které se staví proti dravčí strategii světové nadvlády USA pomocí idejí a zbraní, hájí suverénní práva a zájmy rozvoje státu a pevně se navzájem podporují. Společně brání globální mír, bezpečnost, a mezinárodní spravedlnost.“

     Sergej Šojgu blahopřál celému korejskému lidu k 70. výročí vítězství ve vlastenecké osvobozenecké válce. Zdůraznil, že KLA se ctí zdědila válečné tradice Pektusanského partyzánského oddílu, respektovaného generacemi, a těsně se spojila kolem nejvyššího vrchního velitele, který usiloval o vybudování silné armádu, čímž se stala nejpevnější armádou na světě.

 

    Odkaz:     http://kcna.kp/ru/article/q/e2a2b09c1d310580fa0a77fec7c0386e.kcmsf

    Celý překlad:      Kim-Cong-Un-Sojgu.doc

    

 

Základní informace o chystané diktatuře WHO: 10 zásadních bodů, které by měl vědět každý z vás

 

 3 srpna, 202310 min read Slovanka      Blíží se plánovaná diktatura Světové zdravotnická organizace - WHO, která nastane po schválení pandemické smlouvy. Přitom EU po svých členech požaduje, aby byli nejen členy WHO, ale i mnoha dalších světových organizací, takže vystoupení je pro kteroukoli zemi pod kuratelou Bruselu prakticky nemožné. To nejdůležitější v pandemické smlouvě:

     1. WHO v případě zdravotní nouze zasáhne přímo do našeho života a potlačí tak náš právní stát!   2. WHO nám může v budoucnu říci, co musíme dělat, kde můžeme pobývat, a které farmaceutické produkty musíme zakoupit a užívat!   3. Nemůžeme se bránit, protože neexistuje žádný oficiální orgán, který by nás podporoval – ani u nás, ani u WHO!   4. Naše vláda bude muset v budoucnu splnit požadavky WHO (lockdowny, očkování atd.)!   . . .    10. WHO bude předepisovat, o čem můžeme být informováni a o čem můžeme diskutovat s ostatními, protože ústavně zakotvená svoboda tisku a svoboda projevu mají být zcela potlačeny!!!

    

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/08/zakladni-informace-o-chystane-diktature-who-10-zasadnich-bodu-ktere-by-mel-vedet-kazdy-z-vas/

    Celý text:      O-diktature-WHO.doc

 

 

Státní dluh ČR přesáhl 3 biliony korun

 

 24.7.2023 VSa       Podle „Čtvrtletní zprávy o řízení státního dluhu ČR“ vzrostl státní dluh za 1. polovinu roku 2023 o 149,6 mld. Kč na 3 044,4 mld. Kč, což odpovídá 42,8 % HDP. Jen letos zaplatíme za obsluhu státního dluhu 70, příští rok 90 a v roce 2025 přes sto miliard korun,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

     Nižší nárůst státního dluhu ve srovnání s pololetním schodkem státního rozpočtu ve výši 215,4 mld. Kč souvisel mimo jiné se splátkami části úvěrů, které Ministerstvo financí poskytlo výrobcům v oblasti energetiky, uvedlo Ministerstvo financí.

 

    Odkaz:     https://casopisargument.cz/?p=51491

    Celý text:      Dluh-3-biliony.doc

 

   Pozn. spr. webu:     Za 30 let narostl náš státní duh ze 150 miliard na 3000 miliard Kč, zásluhou "hospodaření"  "demokratických" vlád. Vlády těchto vlastizrádných psychopatů "nasadily na krk" našeho národa dluhovou oprátku na přání jejich západních "loutkovodičů".

 

 

Charakteristika psychopatie a prečo sa psychopati dostávajú k moci

 

 25/07/2023   Rhoda Wilson     Výraz „psychopat“ sa  používa na niekoho, kto je egocentrický, antisociálny, nemá výčitky svedomia ani empatiu voči ostatným a často má kriminálne sklony. Traja vedci – Kevin Dutton, James Fallon a Michael Stone – stručne vysvetľujú hlavné charakteristiky psychopatie skúmaním troch dimenzií: neurologickej, sociálnej a kriminálnej.

Dutton hovorí: „Psychopati necítia emócie ako my. Sú majstrami v potláčaní tých emocionálnych horúcich gombíkov, ktoré vyvolávajú emócie u iných, teda v nás. Prejavovanie sympatií je jedným z hlavných motivátorov.“

Fallon hovorí: „Nezabijú vás, neznásilnia, ani vám nevezmú peniaze, ale zmanipulujú situáciu tak, že budete vyzerať zle alebo vás nejakým spôsobom zneužijú. Sú vnútrodruhovým predátorom. Teda človekom, ktorý poľuje na iných ľudí.“

Stone vysvetľuje, že „Zaujímavosťou pri tomto druhu chladnokrvných indivíduí je to, že oblasť ich mozgu nazývaná amygdala nefunguje správne.“

Klaas vo svojom výskume zistil, že ľudia, ktorí túžia po moci, sa s veľkou pravdepodobnosťou sami dosadia do mocenských pozícií. Verí, že riešením je navrhnúť také systémy, ktoré pritiahnu lepších ľudí.

 

    Odkaz:     https://www.badatel.net/charakteristika-psychopatie-a-preco-sa-psychopati-dostavaju-k-moci/

    Celý text:      Psychopati-k-moci.doc

   Pozn. spr. webu:     Právě příslušníci superelity a elit ve vládách a nadnárodních institucích, jsou z podstaty systému třídní (či davoelitářské, či kastovní, ...) společnosti asociální psychopaté. Na jejich moci jsou tyto dosavadní nevyspělé společnosti založeny.

 

 

Vlast nebo smrt! Rusko a Afrika vykopaly válečnou sekeru proti imperialismu

 

 30.7. 2023   Gleb Ivanov      Boj proti imperialismu a ekonomické zaostalosti Afriky se staly hlavními tématy druhého dne summitu Rusko-Afrika. A Rusko k imperialistům v Africe nepočítají, dali jasně najevo Vladimíru Putinovi afričtí vůdci, kteří se sešli v Petrohradě. Na summitu zazněly Leninovy citáty, Rusku děkovali za pomoc v boji proti kolonialismu, někteří představitelé vyzvali ruského prezidenta, aby se postavil do čela boje proti západní hegemonii a vypracoval strategii tohoto boje.

     Z 54 zemí afrického kontinentu se summitu nezúčastnilo jen devět. Sierra Leone, Libérie, Niger (kde byl nedávno sesazen prezident), Keňa, Botswana a Svazijsko a tři malé ostrovní státy. Hlavy Mali a Libye se vyjádřily přímočařeji - všechny problémy Afriky jsou kvůli Západu a NATO. Eritrejský prezident Isayas Afeworki prohlásil tvrdě “Když mluvíme o konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, říkám, že mezi Ruskem a Ukrajinou neexistuje žádný konflikt. Je to válka, kterou NATO vyhlásilo Rusku. A není to válka NATO o Rusko, je to válka o hegemonii, o nadvládu ve světě”. Navrhl vytvořit strategii boje proti hegemonii Západu. “Chci říci, že Rusko by mělo zaujmout vedoucí pozici při vytváření této strategie:  “Rusko má historickou misi jménem všech na světě. Pan Vladimír Putin je vůdce tohoto procesu, protože takové jsou časy, takové jsou výzvy, kterým čelíme."

 

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/07/vlast-nebo-smrt-rusko-a-afrika-vykopaly-valecnou-sekeru-proti-imperialismu

    Celý text:      Summit-RF-Afrika.doc

 

 

 

Minister Šojgu na návšteve Pchjongjangu

 26. júl 2023 (AM) Severná Kórea      Podľa politológa Sergeja Markova však skutočný program rozhovorov bude oveľa širší ako protokolárne udalosti. Rusko bohužel v roce 2017 podpořilo sankce Rady bezpečnosti OSN proti KLDR, které výrazně omezily možnosti naší spolupráce. Existují příležitosti k rozvoji komplexní spolupráce s KLDR. A spolupráce ve vojensko-technické oblasti je základem jakýchkoli spojeneckých vztahů.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/07/26/60647/

                    https://www.pokec24.cz/politika/konstantin-dvinskij-korejsky-trumf-hlavni-smysl-navstevy-sojgua-v-severni-koreji/

 

Europarlament odhlasoval pro celou EU zákon, na jehož základě dochází v Holandsku k vyvlastňování farem

 12 července, 2023   Slovanka           A totéž co pro Holandsko samozřejmě platí i pro ostatní členské země, možná i víc pro Slovensko (má přírodních rezervací) než pro Českou republiku.  

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/07/europarlament-odhlasoval-pro-celou-eu-zakon-na-jehoz-zaklade-dochazi-v-holandsku-k-vyvlastnovani-farem/

     Poznámka správce: A co Kateřina Konečná (KSČM)?! Zřejmě při tak důležitém hlasování nebyla přítomná.

 

MAP 1734 Jak začátek Putinovy nové rozhodující operace “Cвидетель” souvisí . . .

  Michael Svatoš      Putinova nejnovější válečná strategie je tak založena na předpokladu, že se Ukrajina brzy zhroutí vyčerpáním, vztekem obyvatelstva na vlastní elity, které jen kradou. Současně s tím Putin provede diplomatickou a propagandistickou ofenzívu, aby získal srdce obyvatel světa, USA i Evropy, a aby nabídnul řešení drahoty návratem k předešlému stavu plynulého zásobování levnými ruskými energiemi a surovinami.

    Odkaz:     https://www.michalapetr.com/

 

Proč Čína zve Rusko ke globálnímu řízení

 15.07.2023 Gevorg Mirzayan     Čína vyzývá Rusko, aby společně „směrovalo reformu globálního řízení správným směrem“. Proč Peking potřebuje spojence? Čínská ekonomika je dnes první na světě. - Čína není ani potřebně lákavým příkladem, nemá ani významný politický vliv, pro globální řízení. Čína, banálně vzato, nemá takovouto vojenskou sílu jako Rusko. Rusko je tedy jediný kandidát, který dokáže pokrýt čínské slabiny a nedostatky.

    Odkaz:     https://k-politika.ru/pochemu-kitaj-zovet-rossiyu-vmeste-upravlyat-mirom/?utm_source=politobzor.net

    Celý překlad:      Cina-potrebuje-Rusko.doc

 

R. F. Kennedy o podvratné úloze CIA

 28 července, 2023   Slovanka       V režii CIA probíhají převraty, barevné revoluce, ale i lokální konflikty a CIA zřejmě stojí i za likvidací některých oponentů loutkových vlád. Kennedy Jr. odhaluje CIA za zločiny spáchané na americké půdě proti milionům Američanů, včetně použití biologických zbraní, experimentů, operace Paperclip, MK Ultra kontroly mysli, antraxového útoku na americký Kapitol a Milgramova experimentu. CIA je nástroj používaný Výborem 300 k naplnění jejich vůle nad lidstvem.

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/07/r-f-kennedy-o-podvratne-uloze-cia-video/

 

Unikne největší organizovaná masová vražda v dějinách světa odpovědnosti?

27.7.2023   Paul Craig Roberts      Shromážděné důkazy jsou zdrcující, že Covid byl organizovanou pandemií. Na samotný Covid téměř nikdo nezemřel. Zemřeli, protože byli špatně léčení.     ŽÁDNÉ AGENTUŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ NELZE VĚŘIT. Jsou koupené a placené společností Big Pharma

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/07/9722-unikne-nejvetsi-organizovana-masova-vrazda-v-dejinach-sveta-odpovednosti.htm

 

Návštěva Šojgu v KLDR je důležitým milníkem v budování nových vztahů s touto sousední spřátelenou zemí

 25.07.2023 | Anatolij KOŠKIN  Jak je známo, vedení KLDR od samého počátku projevovalo hluboké porozumění cílům a záměrům speciální vojenské operace a vyjádřilo plnou podporu a solidaritu ruskému liduOtázky vzájemné pomoci a spolupráce budou během návštěvy diskutovány se severokorejskými soudruhy.

    Odkaz:     https://fondsk.ru/news/2023/07/25/vizit-shoygu-v-kndr-vazhnaya-vekha-vystraivaniya-novykh-otnosheniy-s-etoy-sosedney

    Celý překlad:      Sojgu-v-KLDR.doc

 

Cesta do hlubin hlubokého státu

 12.7.2023 Marek Pavka      Pokud nějaká politická síla začne ohrožovat vládnoucí kastu, ta se proti ní spojí, bez ohledu na barvy stranického trička. Dozvěděli jsme se, že i když dokážete takový kartel porazit a zvítězíte ve volbách, stále nemáte vyhráno Tak vypadá liberální demokracie v praxi.

    Odkaz:     https://casopisargument.cz/?p=51302

 

Jídlo jako zbraň

 15.7.2023   Stephen Karganovic      Již v 70. letech 20. století označil Henry Kissinger potraviny (vedle energie) za hlavní mechanismus, který lze použít k ovládnutí nepoddajného lidstva.  Na Světové potravinové konferenci v Římě v roce 1974 Henry věrný svému slovu představil plán, jak pomocí potravin snížit počet obyvatel na světě.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/07/9710-jidlo-jako-zbran.htm

 

Zločin související se změnou klimatu - vylidňování ve jménu lidských práv

14.7.2023 Peter Koenig       Uděláme vše, co je v našich mírových a duchovních myslích, abychom tento klimatický zločin zastavili, včetně odhalení skutečné agendy, která stojí za 17 cíli udržitelného rozvoje a za nelegální Agendou OSN 2030, Velkým resetem WEF.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/07/9709-zlocin-souvisejici-se-zmenou-klimatu-vylidnovani-ve-jmenu-lidskych-prav.htm

 

Volyňská genocida v zrcadle dějin

17.7. 2023  Ivan ČERNÝ      Poslanci Sejmu při příležitosti 80. výročí jednoho z nejhorších masakrů v moderní evropské historii přijali rezoluci, která vyzývá Kyjev, aby v zájmu polsko-ukrajinského smíření přiznal vinu za Volyňskou řež.

    Odkaz:     http://www.nasepravda.cz/aktualne/zpravodajstvi/volynska-genocida-v-zrcadle-dejin/

 

MAP 1730 Obrovské roje Dronů “Роя VOZмездия” začaly čistit od Ukrajinců Rusům cestu k Charkovu!

 17 července, 2023   Michael Svatoš      Ruské Drony Lancet letos od jara opanovaly bojiště a staly se metlou pro americká tažená děla M-777 ráže 155mm, Dronů Lancet-2 se má za stejnou dobu jednoho roku vyrobit neuvěřitelný 1 milion! Nové ruské drony Роя VOZмездия, které se začaly na bojiště dodávat v desetitisícových počtech.

    Odkaz:     https://www.michalapetr.com/

 

„Orchestr v akci“. Putin se v Kremlu setkal s „hudebníky“

 10. 7. 2023  Janinna     Kreml dnes oznámil, že pouhých 5 dní po událostech z 24. června (vzpoura Prigožina a PMC Wagner, pozn.red), měl prezident Putin schůzku s velením “hudebníků” v plné sestavě  Nepadlo jediné neuctivé nebo hrubé slovo. Přičemž obdobná situace je i ze strany prezidenta Putina.

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/orchestr-v-akci-putin-se-v-kremlu-setkal-s-hudebniky/

 

Špatné zprávy pro ukrajinské ozbrojené síly a jejich sponzory...

 17.07.2023 Jurij Borisov       Západ nemá proti moderní ruské armádě žádné přesvědčivé prostředky, které by mu umožnily očekávat, že "porazí Rusko na bojišti" konvenční války. Dodávky západní vojenské techniky nebudou z dlouhodobého hlediska  schopny pomoci zvrátit průběh zjevně beznadějné války Západu s Ruskem.

    Odkaz:     https://www.fondsk.ru/news/2023/07/17/plokhie-novosti-dlya-vsu-i-ikh-sponsorov.html

 

Tajné nástroje propagandy

 Audio na :   https://www.svobodny-vysilac.cz/     Američané jsou od narození natolik zahlcení propagandou, že prostě nesnesou, aby se od nich někdo lišil, a v tom spočívá část tragédie Ameriky a důvod, proč tato země nakonec bude muset implodovat.

    Odkaz:     https://jaktobylo.com/historie-v-souvislostech/tajne-nastroje-propagandy/

    Celý text:      Nastroje-propagandy-1.pdf

 

Evropská katastrofa se blíží. Jak bude vypadat?

 4. 7. 2023  Gevorg Mirzajan       Politici kráčejí do propasti v zájmu USA. Militantní postoj EU k ukrajinskému konfliktu tvrdě zasáhl evropskou ekonomiku. Podle odhadů agentury Bloomberg by se mohlo jednat o ztrátu celého bilionu dolarů – a tento propad roste.

    Odkaz:     https://protiproud.info/politika/7291-orban-a-jeho-lide-evropska-katastrofa-se-blizi-jak-bude-vypadat-genocida-hospodarsky-upadek-nemoci-obcanska-valka-ctyri-apokalypticti-jezdci-jiz-brazdi-kontinent-politici-je-vsak-nevidi-kraceji-do-propasti-v-zajmu-usa.htm

 

Rusko a ČLR v konfrontaci s USA. Vojensko-politické zvláštnosti

 1. července 2023  Rostislav Iščenko      Zhroucené ekonomiky spojenců nemohou snést napětí války a zátěž stále více padá na Washington. Strategie “krátké ruky”, kterou realizují Rusko a Čína, spočívá v tom, aby, bez ohledu na náklady, umořily Američany, kteří jsou nuceni vést dlouhou bezperspektivní válku. Američané slábnou, sledují permanentní posilování svých nepřátel a ztrácejí poslední šance na relativní úspěch svého úmyslu.

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/07/rusko-a-clr-v-konfrontaci-s-usa-vojensko-politicke-zvlastnosti

 

O pozícii Wagnerovcov na Blízkom východe a v Afrike po Prigožinovom dobrodružstve

 9.júl 2023   Alexander Grigoriev  (AM)  Rusko     Nominálne “súkromné” vojenské štruktúry zostávajú dôležitým nástrojom na realizáciu štátnych záujmov ... v množiacich sa “šedých zónach” v Afrike a na Blízkom východe.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/07/09/o-pozicii-wagnerovcov-na-blizkom-vychode-v-afrike-po-prigozinovom-dobrodruzstve/

 

Amerika: Zhroucený stát?

 4. července 2023  Autor Čaitanja Davé     Zhroucený stát je politický orgán, který se rozpadl do bodu, kdy základní podmínky a povinnosti suverénní vlády již řádně nefungují. Amerika splňuje více než 90 % kritérií pro „selhávající stát“.

    Odkaz:     https://www.globalresearch.ca/america-failed-state/5824610/5824610

 

Britský tisk už napsal články o útoku špinavou bombou, které obviňují Rusko

 5.7.2023   Martin Jay      Své čtenáře na to připravují už od útoku na Novou Kachovku před pouhými několika týdny, kdy do novinářských kopií z call-centra vetkli varování, že brzy dojde k útoku na jadernou elektrárnu ze strany Rusů! Vítejte v britském tisku. Jaká ostuda.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/07/9697-britsky-tisk-uz-napsal-clanky-o-utoku-spinavou-bombou-ktere-obvinuji-rusko.htm

 

Zbraně, které Paříž poslala do Kyjeva, použili francouzští výtržníci

 josh-xy 6. 7. 2023 Francie      Zbraně a finanční prostředky poskytované “kyjevskému režimu” ze strany USA a jejich spojenců “se vracejí jako bumerang a… poškozují jejich vlastní lidi.”      Výsledkem nepokojů je více než 12.000 spálených vozidel a přes 2.500 zničených nebo poškozených budov, včetně 273 policejních budov.

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/nezarazene/zbrane-ktere-pariz-poslala-do-kyjeva-pouzili-francouzsti-vytrznici-moskva/

 

Ekonóm Chazin nepriamo poukazuje na finančných sabotérov okolo Putina

 2.júl 2023  Michail Chazin (AM)    Máme jasný tandem prezident – premiér. Žiaľ, v krajine je veľa síl, ktoré o to nemajú absolútne žiadny záujem. Všetci títo “odborníci” dokážu manipulovať s finančnými ukazovateľmi, ale v zásade nerozumejú tomu, ako funguje reálna ekonomika. Mali  by sme uvažovať o návrate k prístupu, ktorý bol v ZSSR, kde by finančný sektor bol druhoradý voči výrobe.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/07/02/58269/

 

Jak mi cesta po Rusku ukázala, že propaganda v myslích Američanů překrucuje realitu

 30.6.2023 Scott Ritter     Ti, kdo tvrdili, že Putin mohl válce zabránit, postrádali ve svých argumentech jakoukoli oporu v ruské realitě nebo faktech. „Válka za mír“ není příležitostnou záležitostí, ale spíše bojem existenčních rozměrů.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/06/9693-jak-mi-cesta-po-rusku-ukazala-ze-propaganda-v-myslich-americanu-prekrucuje-realitu.htm

 

Úvodník dnešní Kosy – o migraci

 28. června 2023 Petr Vlk      Rakušanův a Fialův souhlas a slovenská absence hlasování při přijímání bruselského uprchlického paktu je ZRADOU!! A nikoliv nějakým potvrzením naší dospělosti, příslušnosti k nějakým hodnotám, vyjádřením solidarity.

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/06/uvodnik-dnesni-kosy-o-migraci

 

Představení? Zátěžový test! Několik názorů z různých zdrojů na Prigožinovo povstání.

 28. červen 2023 | pokec24      Všichni vidíme, že tento zátěžový test prošel na nejvyšší úrovni. Samozřejmě ne bez lidských ztrát, ale sázky jsou velmi vysoké. A k některým ztrátám dochází i při běžných vojenských cvičeních.

    Odkaz:     https://www.czechfreepress.info/cfp-doporucuje/predstaveni-zatezovy-test-nekolik-nazoru-z-ruznych-zdroju-na-prigozinovo-povstani.html

Pozn. spr. webu:  Hlavní fronta boje ruských vlastenců, ruských pokrokových sil, není na Donbasu. Hlavní je vnitřní boj s domácími zrádcovskými hrabivými západomily v podnikových strukturách a státních institucích. S chruščovovskými, gorbačovskými a jelcinovskými pohrobky.

 

Západ nebude môcť poraziť Rusko, ktoré bojuje o prežitie

27.06.2023   Scott Ritter      Kolektívny Západ nebude môcť poraziť Rusko, pretože to nie je len účastníkom historickej bitky, ale doslova bojuje o svoje prežitie. Vzdušnými silami RF v Kramatorsku byli zlikvidováni američtí žoldáci, kteří radili ozbrojeným silám Ukrajiny

    Odkaz:     https://sk.news-front.info/2023/06/27/scott-ritter-zapad-nebude-moct-porazit-rusko-ktore-bojuje-o-prezitie/

                    http://www.infokuryr.cz/n/2023/06/29/scott-ritter-rusove-v-kramatorsku-zlikvidovali-americke-dustojniky/

 

Vzpoura Prigožina – pokračování – Kocour Lukašenko a CIA!

 26 června, 2023   Michael Svatoš     V minulé analýze jsme podrobně vysvětlili, proč vzbouřenecké kolony nemohly táhnout po dálnici M-4 z Rostova na Donu, přes Voroněž, na Moskvu, bez toho, aby jim to Gosudar předem nedovolil.

    Odkaz:     https://www.michalapetr.com/

 

Fialo, věděl jsi to?

 22.6. 2023   Vidlák a.a.     Putin ukázal při setkání s africkými lídry podepsanou dohodu o příměří z Ukrajinou z loňského jara. Rusové tenkrát říkali, že se stahují od Kyjeva v rámci gesta dobré vůle. Ukrajinci přímo na ulici zastřelili svého hlavního vyjednavače a dohodu nedodrželi.

    Odkaz:     https://www.vidlakovykydy.cz/clanky/fialo-vedel-jsi

 

22. červen – den, kdy Němci prohráli druhou světovou válku

 23.6. 2023   Rostislav IŠČENKO     Nakonec to byl právě průmyslový potenciál, připravený před válkou, který sehrál rozhodující roli při dosažení vítězství. Sovětský průmysl, evakuovaný a rozmístěný na Sibiři a Uralu do poloviny roku 1942, dokázal vyprodukovat více techniky než Říše s celou jí podřízenou Evropou.

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/06/22-cerven-den-kdy-nemci-prohrali-druhou-svetovou-valku

 

Amerika ve válce - důsledky na sebe nedají dlouho čekat

16.6.2023   Christopher Black      Stejně jako Britové a další země jsou Spojené státy americké podle všech kritérií mezinárodního práva přímo účastníkem války. Vysílají  představitele, aby řídili činnost Zelenského.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/06/9675-amerika-ve-valce-dusledky-na-sebe-nedaji-dlouho-cekat.htm

 

Povinný doublething aneb čemu všemu musíme věřit

 9.6.2023 Nikola Bornová     V geniálním románu 1984 se tomu říká doublethink, dvojmyšlení.      Covidové vakcíny jsou účinné na 99% a naprosto bezpečné a zároveň jsou nemocnice plné vakcinovaných.

    Odkaz:     https://bornova.pub/2023/povinny-doublething-anebo-cemu-vsemu-musime-verit/

 

„Kde na to berou?“ Němci skupují půdu v ČR.

 12.06.2023 | Rozhovor     Němečtí farmáři kupují půdu a hospodaří na naší straně.  Oni mohou platit několikanásobek toho, co my. Nechtěl bych, aby moje vnoučata jednou říkala, že jsou sice domorodci, ale žijí v cizí zemi! 

    Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Kde-na-to-berou-Nemci-skupuji-pudu-v-CR-Svedectvi-Neni-to-jen-tak-737773

 

Ekonomika Ruské federace „rozervaná na kusy“ vykazuje neuvěřitelné úspěchy

 6.8. 2023   Irina Alksnis      Celý Západ už pochopil, že „roztrhání na kusy“ ruské ekonomiky nevyšlo. Třináct po sobě jdoucích měsíců byl obchodních aktivit, rychlý nárůst výroby a nových zakázek, nejrychlejší růst zaměstnanosti za dvě desetiletí. Finanční náklady Ruska na NWO – propočtů The Economist jsou 67 miliard dolarů ročně, což jsou asi 3 % národního HDP. 

    Odkaz:     https://k-politika.ru/razorvannaya-v-klochya-ekonomika-rf-demonstriruet-neveroyatnye-uspexi/?utm_source=finobzor.ru

    Celý překlad:      Neuveritelne-uspechy-RF.doc

 

Většina obyvatel světa podporuje speciální operaci Ruska, prohlásil Hersh

12.06.2023      Řekl to ve vysílání autorského pořadu britského politika a novináře George Gallowaye. Hersh varoval, že zahájená protiofenzíva OSU bude mít negativní následky jak pro samotnou Ukrajinu, tak pro USA v osobě administrativy Joe Bidena a pro alianci NATO.

    Odkaz:     https://42tcen.cz/entry/vetsina-obyvatel-sveta-podporuje-specialni-operaci-ruska-prohlasil-hersh

 

Útoky na ruské lode strážiace podmorské potrubia do Turecka sú predzvesťou veľkej sabotáže

14.jún 2023 Jurij Borisov (AM) Rusko   – V noci na 11. júna ukrajinské ozbrojené sily zaútočili s člnmi bez posádky na prieskumnú loď Priazovye ruskej Čiernomorskej flotily, ktorá zabezpečuje bezpečnosť plynovodov Turkish Stream a Blue Stream v juhovýchodnej časti Čierneho mora.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/06/14/utoky-na-ruske-lode-straziace-podmorske-potrubia-turecka-su-predzvestou-velkej-sabotaze/

 

OTÁZKA „ZA MILIÓN“ – DOTLAČÍ TO ANGLOSASOVÉ DO SVĚTOVÉ VÁLKY?

 8. červen 2023 | David dvořák     Anglosasům dochází čas. Přicházejí o zdroje z kolonií, hospodářská a finanční hegemonie se hroutí už jen při pohledu na vzestup BRICS a rozsah účtování mimo USD.

    Odkaz:     https://www.czechfreepress.info/dalsi-blogy/otazka-za-milion-dotlaci-to-anglosasove-do-svetove-valky.html

 

Kachovka – co se muselo stát, se stalo

 6.6. 2023   Igor Loginov   preklad: St. Hroch      Bez ohledu na to, co křičí ukrajinská propaganda, byly to ukrajinské ozbrojené síly, které byly zodpovědné za zničení přehrady.

    Odkaz:     https://belobog.sk/kachovka-co-se-muselo-stat-se-stalo/

 

Chomsky: „Pokud se EU bude řídit světovým řádem pod vedením USA, dojde k deindustrializaci“

7 června, 2023   Slovanka      Noam Chomsky řekl, že „Evropa musí učinit důležitou volbu: zůstat v systému ovládaném USA a čelit pravděpodobnému úpadku a dokonce, jak někteří předpovídají, konfrontaci s deindustrializací. Nebo se nějak spojí se svým přirozeným ekonomickým partnerem na východě, bohatým na přírodní zdroje, které Evropa potřebuje a s  bránou na lukrativní čínský trh.

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/06/chomsky-pokud-se-eu-bude-ridit-svetovym-radem-pod-vedenim-usa-dojde-k-deindustrializaci/

 

Globální oteplování a střet mezi Západem a zbytkem světa

 8.6.2023   Thierry Meyssan      Existuje alternativní vědecká teorie, která vysvětluje klimatické změny. Předložil ji chorvatský geofyzik Milutin Milanković v meziválečném období.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/06/9663-globalni-oteplovani-a-stret-mezi-zapadem-a-zbytkem-sveta.htm

 

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ruské federace v KLDR poskytl rozhovor RIA Novosti

 1. června 2023 Pchjongjang     KLDR neváhá přímo říci, že kořen všech problémů tkví ve snaze USA udržet si unipolární světový řád. Solidarita s Ruskem, kterou projevili naši korejští přátelé na mezinárodních platformách, má velkou cenu, jsme jim za to velmi vděční.

    Odkaz:     http://www.kcna.kp/ru  

    Celý překlad:      Velvyslanec-RF-v-KLDR.doc

 

Přežije západní civilizace prasknutí technologické bubliny?

 27.5.2023   Karel Eichler     IT sektor je poslední bašta. Nedovedu si představit, jak by západní civilizace mohla prasknutí této bubliny vůbec přežít – zejména v situaci, kdy již existují alternativy postavené na skutečných ekonomických hodnotách.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/05/9649-prezije-zapadni-civilizace-prasknuti-technologicke-bubliny.htm

 

USA včera potupně přiznaly, že jim chybí už 18 tisíc leteckých techniků, a bude hůř!

 3. června 2023  Michael Svatoš     Počet Američanů odborníků odcházejících do důchodu je vyšší, než počet  do práce nově nastupujících. Celý plán chudého duchem Bidena, že za dotace postaví nové moderní továrny, tak končí

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/06/usa-vcera-potupne-priznaly-ze-jim-chybi-uz-18-tisic-leteckych-techniku-a-bude-hur-politici-chudi-duchem-se-shromazdili-v-bratislave-a-litovali-ze-boj-rusku-nevyhlasili-uz-v-roce-2008-kdo-nezna-vl

 

Globalisté vymýšlejí plány na zorganizování globálního hladomoru

 2 června, 2023   Slovanka      13 zemí světa – včetně České republiky – souhlasí s přechodem na méně produktivní zemědělské metody.

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/06/globaliste-vymysleji-plany-na-zorganizovani-globalniho-hladomoru-13-zemi-sveta-vcetne-ceske-republiky-souhlasi-s-prechodem-na-mene-produktivni-zemedelske-metody/

 

Totální konec suverenity ČR!

 31.5. 2023  Michael Svatoš     Brusel se chystá sám podepsat za ČR mezinárodní pakt s USA, který bude pro ČR právně závazný! Vládnoucí čeští politici se vyžívají v bezvýhradní podpoře Ukrajiny, slepé poslušnosti USA, v podlézání Bruselu, v útocích na Čínu (BYD), ve vyhrožování Indii (TATA) za podporu USA a v boji za své platy a prebendy. Lidu vyhlašují, že se musí uskromnit, že si žije nad poměry. 

    Odkaz:     https://www.michalapetr.com/

 

Má PMC “Wagner” po Bachmutu budoucnost?

23. květen 2023  Divannyj politikan , pokec24      Aby Putin s oligarchy mohl úspěšně bojovat, potřeboval Vladimir Putin získat velmi speciální zdroj síly, který: 1. Má sílu ; 2. Má podporu veřejnosti; 3. Není spojen s jinými elitními a politickými skupinami.       PMC “Wagner”:  1. Efektivita? Bezmezná;  2. Legitimita? Národní podpora;   3. Reputace? Prigožin spojen pouze s prezidentem a apolitickou FSO 

    Odkaz:     https://www.czechfreepress.info/rusko/ma-pmc-wagner-po-bachmutu-budoucnost.html

   Pozn. spr. webu:  Hlavní fronta boje ruských vlastenců, ruských pokrokových sil, není na Donbasu. Hlavní je vnitřní boj s domácími zrádcovskými hrabivými západomily v podnikových strukturách a státních institucích. S chruščovovskými, gorbačovskými a jelcinovskými pohrobky.

 

„Černá skála“ se chystá pohltit Ukrajinu

 22.5. 2023  Prof. Valentin Katasonov   překlad: St. Hroch      Zahraniční kapitál ovládl Ukrajinu dávno před začátkem SVO. Ukrajinská média 8. května informovala, že ukrajinská vláda a americká korporace BlackRock podepsaly dohodu o založení Fondu pro rozvoj Ukrajiny. Ve skutečnosti to znamená dokončení totální privatizace a ovládnutí Ukrajiny zahraničním kapitálem.

    Odkaz:     https://belobog.sk/cerna-skala-se-chysta-pohltit-ukrajinu/

 

Sudetští Němci předali nejvyšší cenu Roučkovi a Schmidtovi

 27.05.2023   Řezno (Německo) - Sudetští Němci dnes na svém sjezdu předali za přínos k porozumění mezi národy své nejvyšší vyznamenání, kterým je Evropská cena Karla IV., českému sociálnímu demokratovi Liboru Roučkovi a německému diplomatovi Christianu Schmidtovi. Posselt ocenil také, že prezident Petr Pavel před týdnem v bavorském Selbu poděkoval jemu a sudetským Němcům za jejich podíl na vzájemném sbližování. V loňském roce sudetští Němci ocenili ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. O rok dříve cenu dostal bývalý český ministr kultury Daniel Herman.

    Odkaz:     https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2370960

   Pozn. spr. webu:     Přitom „sudetští“ Němci byli na Norimberském soudu žalováni a souzeni jako zločinné spolčení. Odsouzen byl jejich podstatný podíl na rozvrácení a zničení republikánsko-demokratické podstaty státu ČSR.

     http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky2/mypoz.htm

 

Putin mění (ne)vzdělávací boloňský systém. My vychováváme tupé stádo dětí

 19. května 2023      Dnes už se nenadává na rozdováděné a rozkřičené mládí, ale na totálně tupé stádo nevzdělaných dětí, které bez mobilu a nápovědy nedá ani ránu. Takže sice nemáme v České republice lékaře, zdravotní sestry, zubaře, inženýry, dokonce už ani nepostavíme jaderné elektrárny, zato máme milion uklizených lemplů do šedé zóny. Putin ve svém poselství Federálnímu shromáždění oznámil zahájení reformy vysokého školství a zrušení boloňského systému. 

    Odkaz:     https://cz24.news/putin-meni-nevzdelavaci-bolonsky-system-my-vychovavame-tupe-stado-deti/

 

Hromadná výroba fotonických čipů v Číně

 22.05.2023   Autor: Joel Huan      Největší rozdíl mezi fotonickým čipem a tradičním elektronickým čipem spočívá v tom, že využívá světlo jako nosič, nahrazuje elektřinu světlem. Z hlediska výkonu mohou fotonické čipy počítat přibližně tisíckrát rychleji než elektronické čipy.  

    Odkaz:     http://news.e-republika.cz/article4644-Hromadna-vyroba-fotonickych-cipu-v-Cine

 

Deň zúčtovania sa blíži: Poškodení očkovanci žalujú vlády aj farma firmy a žiadajú odškodné

 25/05/2023 autor: redakcia (Ethan Huff, Natural News)      Čoraz väčší počet jednotlivcov, z ktorých mnohí boli oklamaní samotnými farma firmami, sa prebúdzajú do pravdy o tom, čo moderná „veda“ skutočne je: podvod páchaný súkromnými záujmami bažiacimi po zisku.

    Odkaz:     https://www.badatel.net/den-zuctovania-sa-blizi-poskodeni-ockovanci-zaluju-vlady-aj-farma-firmy-a-ziadaju-odskodne/

 

Čínske vozidlo Ču-žung našlo na Marse známky prítomnosti vody

 2. mája 2023  -red3-     Šesťkolesové výskumné vozidlo Ču-žung váži asi 240 kilogramov a je pomenované po bohovi ohňa v čínskej mytológii. Ako súčasť prieskumnej čínskej misie Tchien-wen-1 pristálo 15. mája 2021 na severe Marsu v Utopia Planitia.

    Odkaz:     https://skspravy.sk/zaujimavosti/vesmir/cinske-vozidlo-cu-zung-naslo-na-marse-znamky-pritomnosti-vody/

 

Rusko již zmařilo ukrajinskou protiofenzivu:

Naše přesné údery připravují Zelenského o zásoby západních zbraní

 18. 5. 2023  Aleksandr Koc vojenský korespondent  -  oznámil, že plán ruského velení zmařil plán protiofenzívy Ukrajiny. Údery proti skladům munice a vojenské techniky byl záměr – nehledě na riziko - počkat, až protivník začne soustřeďovat a seskupovat vojska a techniku před útokem. Třetí výhoda je zničení v Kyjevě amerického systému protivzdušné obrany Patriot.

    Odkaz:     https://www.kp.ru/daily/27504/4764703/

    Celý překlad:      Protiofenziva-zmarena.doc

 

Hospodářská válka Západu proti Rusku selhala

 22.5.2023  John V. Walsh      USA se svými vazaly z EU v závěsu provedly dvojí útok na Rusko. Prvním z nich je krutá zástupná válka Joea Bidena proti Rusku s cynickým využitím Ukrajinců jako potravy pro děla. Druhým útokem jsou sankce. HDP Ruska loni klesl jen o 2,1 procenta a letos MMF předpovídá malý nárůst o 0,7 procenta. ...

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/05/9644-hospodarska-valka-zapadu-proti-rusku-selhala.htm

 

Výbuch muničního skladu Chmelnickij - takový malý „Černobyl"

 17. května 2023 Jaroslav Štefec     Ruská armáda provedla raketový úder na vojenský sklad v Chmelnickém. Následná obří exploze uskladněné munice, ne nepodobná jadernému výbuchu, s vysokou pravděpodobností pohltila i podstatnou část, ne-li celou zásobu granátů s ochuzeným uranem, dodaných právě Velkou Británií.

    Odkaz:     https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/stefec-vybuch-municniho-skladu-chmelnickij-takovy-maly-cernobyl/

 

Scott Ritter v Jekatěrinburgu

13. 5. 2023   Pro Pokec24 přeložila Janinna     Scott Ritter, publicista, bývalý důstojník americké námořní rozvědky, hovořil v pátek 12. května se studenty UrFU a USPU v Jekatěrinburgu o multipolaritě jako novém geopolitickém modelu mezinárodních vztahů.  Rusofobie je nemoc americké společnosti a jediným lékem na ni jsou spolehlivé znalosti o lidech, o kultuře, o zemi. Také proto jsem tady. 

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/scott-ritter-v-jekaterinburgu/

 

Putinov zásah „Dýkou“ paralyzoval Zelenského

 18. mája 2023, trikopce      Americký vojenský magazín píše:  Jeden ruský Kinžal přežil 32 vystřelených střel ze systému Patriot. Ukrajina nejenže přišla o multifunkční radar a pět odpalovacích zařízení Patriot PAC-3, ale také vyplýtvala veškerou munici. Stálo to ukrajinské spojence 96 milionů dolarů, nepočítaje v to ztrátu samotných systémů PVO, uvádí magazín Military Watch.

 

    Odkaz:     https://trikopce.blog.pravda.sk/2023/05/18/putinov-zasah-dykou-paralyzoval-zelenskeho/

Zelenskyj chtěl zničit ropovod Družba, kterým teče ropa i do Česka. WP získal odposlechy

14.5. 2023 Taťána Voců      Uniklé odposlechy, které získal list The Washington Post, odhalují jeho agresivní instinkty. Ukrajinský vůdce podle nich plánoval ... i zničení ropovodu Družba. A pravděpodobně tak zničit průmysl maďarského (premiéra) Viktora Orbána, který je silně založen na ruské ropě,“ píše se v dokumentu.

    Odkaz:     https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-zelenskyj-chtel-znicit-ropovod-druzba-kterym-tece-ropa-i-do-ceska-wp-ziskal-odposlechy-40431503

 

Jak Rusko a Čína využívají své vojenské převahy?

18. květen 2023   Thierry Meyssan      Způsob myšlení bývalých koloniálních mocností je vede k přesvědčení, že Rusko a Čína využijí své vojenské převahy, aby vnutily svůj způsob života zbytku světa. Ale Moskva a Peking tento záměr nemají. 21. března 2023 prezidenti Ruska a Číny, Vladimir Putin a Si Ťin-pching, přijali společnou strategii, aby zvítězilo mezinárodní právo.

    Odkaz:     https://www.czechfreepress.info/cfp-doporucuje/jak-rusko-a-cina-vyuzivaji-sve-vojenske-prevahy.html

 

US vojáky bude možné nasadit proti našim demonstracím

 12. května 2023  Petr Sak  (rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)     Pokud bude podepsána smlouva o vojenské spolupráci s USA, tak při demonstracích bude možné nasadit americké vojáky. Právník Z.Koudelka tvrdí, že to si nedovolil požadovat ani Hitler v Protektorátu.

    Odkaz:     https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/petr-sak-us-vojaky-bude-mozne-nasadit-proti-nasim-demonstracim/

 

Veľká spravodlivosť: 9. máj 1945 – jedno víťazstvo pre všetkých, pozrite si jeho prehliadku v Moskve

 9.máj 2023  Karol Jerguš  (AM) Rusko      22. júna nacistické armády vtrhli na územie Sovietskeho zväzu. Od prvých hodín sa ukázalo, že Západ sa pokúsil zorganizovať „križiacku výpravu“ 20. storočia proti krajine a jeho ľuďom, že inváziu skutočne vykonali sily kolektívneho Západu. Jednotky Dánska, Talianska, Rumunska, Slovenska, Chorvátska, Fínska, Maďarska. Vojny proti ZSSR sa zúčastnili ozbrojené formácie zo Španielska a Francúzska. Z ekonomického hľadiska Švédsko, Portugalsko a Švajčiarsko aktívne prispeli k útočníkom.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/05/09/velka-spravodlivost-9-maj-1945-jedno-vitazstvo-pre-vsetkych-pozrite-si-jeho-prehliadku-v-moskve/

     Videa:  https://youtu.be/ZMXU-ogfPf0https://youtu.be/CIlj1ZQxKog ;

  https://youtu.be/0QkX-vjUKi4 ;   http://kremlin.ru/events/president/news/71104

 

"Skvělý" nový nápad NATO: ‘Začněme válku s Čínou!’

 9. 5. 2023  Ron Paul   Pro Pokec24 přeložila Janinna      Historie NATO po studené válce je historií organizace, jejíž datum vypršení platnosti již dávno uplynulo - po konci Varšavské smlouvy. Minulý týden NATO oznámilo, že otevře svou vůbec první asijskou kancelář v Japonsku. Bude Tchaj-wan dobrovolně sloužit NATO jako nejnovější „Ukrajina“?

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/skvely-novy-napad-nato-zacneme-valku-s-cinou/

 

Odvážné gambity na západoasijské šachovnici

 12. 5. 2023   Pepe Escobar   Henry Kissinger nyní říká, že pokud bude  zapojena Čína, dojde do konce roku 2023 k jednání. Moskva – Peking – oba vědí, že prostě nemohou věřit ničemu, co Hegemon řekne nebo podepíše. Navzdory naléhavosti situace se nezdá, že by Moskva někam spěchala. Její klíčovou vojenskou strategií, jak je vidět v Bachmutu/Artěmovsku, je použití kombinace šnečí techniky a mlecího stroje. 

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/pepe-escobar-odvazne-gambity-na-zapadoasijske-sachovnici/

 

„V bitvě vzpomínek nemůže Západ vyhrát.“

 (Výňatek z článku)

 28.4. 2020 , Michael Carley, kanadský historik     Devátý květen je Den vítězství. V tento den maršál Georgij Žukov obdržel bezpodmínečnou německou kapitulaci. Podle odhadů zemřelo 17 milionů civilistů Sovětského svazu. Rusové si každý rok 9. května připomínají miliony vojáků, kteří bojovali a položili své životy, a miliony civilistů, kteří trpěli a zemřeli z rukou nacistů. V této bitvě o vzpomínky Západ vyhrát nemůže.

    Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/nazory/2020042811858876-v-teto-bitve-vzpominek-nemuze-zapad-vyhrat-kanadsky-historik-popsal-velkou-vlasteneckou-valku-krok/

 

Cizí vojska na území České republiky – PROČ?

Jane Kaufman, 7. května 2023      Upoutala mne snaha vybudovat americké základny na území České republiky. Proč bychom měli podporovat něco, co není k našemu prospěchu? Jakmile je to jednou podepsáno, čili odsouhlaseno, pak si mohou cizí vojska dovézt co se jim zlíbí a dělat si co chtějí.

    Odkaz:     http://www.infokuryr.cz/n/2023/05/08/jane-kaufman-cizi-vojska-na-uzemi-ceske-republiky-proc/

 

Generál Surovikin sa vracia a urobí poriadok s muníciou. Wagnerovci ostávajú v Bachmute

 7. máj 2023  Peter Nagy (AM)     Ministerstvo obrany vymenovalo osobu zodpovednú za interakciu medzi armádou a PMC, to bude mať na starosti Sergej Surovikin.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/05/07/general-surovikin-sa-vracia-urobi-poriadok-s-municiou-wagnerovci-ostavaju-v-bachmute/

 

Čistka mezi elitáři je nevyhnutelná

(na okraj SVO)

  6.5.2023  Dmitrij Jevstafjev  Preklad: St. Hroch, 7. 5. 2023     Abychom zvítězili, musí se válka stát lidovou a musí být zajištěna sociálně-politická jednota fronty a týlu. Vyřešit tento úkol při dnešním stavu ruské elity možné není. Je nutné zvednout společenskou disciplínu.

    Odkaz:     https://belobog.sk/cistka-mezi-elitari-je-nevyhnutelna-na-okraj-svo/   Pozn. spr. webu:  Hlavní fronta boje ruských vlastenců, ruských pokrokových sil, není na Donbasu. Hlavní je vnitřní boj s domácími zrádcovskými hrabivými západomily v podnikových strukturách a státních institucích. S chruščovovskými, gorbačovskými a jelcinovskými pohrobky.

 

Oleg Muzyka: Jak nás zabíjeli 2. května 2014 na Kulikově poli

 2.5. května 2023   Před devíti lety, 2. května 2014, bojůvky z Kyjeva a dalších ukrajinských měst zaživa upálily a ubily na Kulikově poli v Oděse několik desítek obyvatel tohoto města, kteří nepodporovali (fašistický) státní převrat v Kyjevě.

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/05/oleg-muzyka-jak-nas-zabijeli-2-kvetna-2014-na-kulikove-poli

    Celý text:      Muzyka-Odesa-2014.doc

    Dokumentace:    Odesa-2-5-2014.pdf

 

Ruský vzestup

 28.4. 2023   Patricia Adams, Lawrence Solomon     Rozsáhlé sankce vůči Rusku po jeho invazi na Ukrajinu se rýsují jako nejmonumentálnější chybný výpočet Západu v moderní historii. Podle MMF poroste ruská ekonomika letos více než německá nebo britská.

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/04/rusky-vzestup

 

Corbettův report: Průvodce válkou 5. generace & jak se vymanit ze systému

 28.4. 2023     Nejde (jen) o válku na Ukrajině, ale válku proti lidem vedenou ve všech oblastech života. Je to válka vlád proti vlastnímu obyvatelstvu a mezinárodních institucí proti lidstvu.  Informační válka;  Neurologická válka;  Biologická válka;  Ekonomická válka - válka o plnospektrální nadvládu nad každým bojištěm a každým terénem. Je třeba zásadnější revoluce, a to může podle mého názoru přijít pouze vybudováním alternativního systému.

    Odkaz:     https://otevrisvoumysl.cz/pruvodce-valkou-5-generace-jak-se-vymanit-ze-systemu/

 

Po Bachmutu. Proč ofenziva ukrajinské armády nezmění strategickou pozici Ukrajiny

 3.5 2023  Pavel Šiškin      Bitva o Bachmut se blíží ke konci. Ukrajina ji prohrála. Je to ztráta “nedobytné bašty”, kterou podle samotného Zelenského nelze vydat, protože o osudu Ukrajiny se rozhoduje během její obrany.

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/05/po-bachmutu-proc-ofenziva-ukrajinske-armady-nezmeni-strategickou-pozici-ukrajiny

 

Oni se sesypávají sami

  Vidlák27 dubna, 2023      Mocenskou přetahovanou vyhrála liberální demokracie. Ale vyhrála ji v situaci, kdy už není schopná být vládou všech. To oni sami vyrábějí odpadlíky.  Prohrávají, protože už nezastupují všechny a ani se o to nepokoušejí. Prohrávají, protože zkoušejí udržet výhody pro ty své za cenu toho, že jiné obětují.

    Odkaz:     https://www.litterate.cz/oni-se-sesypavaji-sami/

 

Vláda Petra Fialy schválila smlouvu o rozmístění amerických vojsk v České republice podle vzoru Slovenska!

 28. 4. 2023 josh-xy      Se zpožděním několika měsíců došlo i v ČR k zopakování procesu, který proběhl na Slovensku.

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/vlada-petra-fialy-schvalila-smlouvu-o-rozmisteni-americkych-vojsk-v-ceske-republice-podle-vzoru-slovenska/

    Celý text:      Rozmisteni-vojsk-v-CR.doc

 

Naozaj len čerpacia stanica s HDP Talianska? Ruská ekonomika je silnejšia, než sa zdá, a má pevné základy

23.4.  2023   Samuel Kolesár     Naratív o slabom ruskom hospodárstve kŕmený porovnávaním nominálnych HDP však stojí na vode. V Rusku a Číne sa sektor služieb v roku 2021 podieľal na tvorbe produktu zhruba 53 percentami. Vo  francúzskej, anglickej či americkej ekonomike je to vyše 70 percent HDP. Vo výrobe Rusko predstihuje Nemecko a je dvakrát silnejšie než Francúzko.

    Odkaz:     https://standard.sk/346553/naozaj-len-cerpacia-stanica-s-hdp-talianska-ruska-ekonomika-je-silnejsia-nez-sa-zda-a-ma-pevne-zaklady/

 

Globalisté přiznávají, že zavedení digitálních peněz je předpokladem pro splnění cílů Velkého resetu

 28 dubna, 20234 Slovanka      Svět spěje ke zrušení hotovosti, což ovšem spící masy ještě podporují tím, že hotovost přestávají používat. Jde o pozvolnou cestu nejen k bezhotovostní společnosti, ale k postupnému přechodu na výhradně digitální programovatelnou měnu, která je cestou do digitálního otroctví.

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/04/globaliste-priznavaji-ze-zavedeni-digitalnich-penez-je-predpokladem-pro-splneni-cilu-velkeho-resetu-video/

     Video:     https://youtu.be/62fwtwX_SgM

 

Výše státního dluhu je rekordní. Blíží se ke třem bilionům

  21. 4. 2023, ČTK      Český státní dluh se v prvním čtvrtletí letošního roku zvýšil na rekordních 2,997 bilionu korun. Letos tak stoupl o 102,2 miliardy korun. Na každého Čecha tak hypoteticky připadal dluh 284.534 korun.

    Odkaz:     https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-vyse-statniho-dluhu-se-blizi-trem-bilionum-40429409

 

Čekání na konec světa (Pax Americana)

 20.4.2023 Pepe Escobar      Putin a Si v Moskvě de facto signalizují začátek konce Pax Americana. Euroasie je vedena – a do značné míry organizována – partnerstvím mezi Ruskem a Čínou. Čína bude hrát klíčovou roli i v zemích globálního Jihu, ale značný vliv může mít i Indie, která by mohla vytvořit něco jako Hnutí nezúčastněných zemí (NAM) na steroidech.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/04/9615-cekani-na-konec-sveta.htm

 

Italská imigrační katastrofa: Příliv vetřelců z Afriky den ze dne sílí.

 22. 4. 2023  Igor Veremějev     Italská Rada ministrů rozhodla na návrh ministra civilní ochrany a námořní politiky Nella Musumeciho o vyhlášení výjimečného stavu. Příliv nelegálních migrantů do Itálie vytvořil katastrofální situaci.

    Odkaz:     https://protiproud.info/politika/7148-italska-imigracni-katastrofa-priliv-vetrelcu-z-afriky-den-ze-dne-sili-italska-vlada-si-nevi-rady-populace-v-zemi-se-meni-ve-skolach-az-88-cizincu-kdy-se-prelije-k-nam-otazka-casu-zatim-nas-trenuji-na-ukrajincich.htm

     K tematu také:

     http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1347/leonid-savin-migrace-jako-strategicka-zbran

     http://radimvalencik.pise.cz/1977-celime-pouziti-migracni-zbrane-zatim-uspesne.html

 

Vojna na Ukrajine už má svoje „tajné dejiny“

 23. 04. 2023   Ivan Štubňa        Ruská “Dýka” zasiahla “tieňové veliteľstvo” NATO, stovky zahraničných dôstojníkov prišli o život. O tejto téme je v západných médiách dôsledné ticho.

    Odkaz:     https://belobog.sk/vojna-na-ukrajine-uz-ma-svoje-tajne-dejiny/

 

Fiala zdecimoval stavy českých vepřů pod úroveň konce I. světové války! Je horší než Hitler!

 18. 4. 2023  Michael Svatoš, zdroj MaP      V Bruselu tento víkend vypukla velká válka o evropská prasata! Východní pašíci mají být vyhubeni, aby západní vepři přinášeli svým majitelům ještě tučnější dividendy! Evropské země vyvážející potraviny do Česka zrušily a nebo snížily pro své občany daně na potraviny. Opakem je Česko, kde vládne profesor Fiala.

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/04/brusel-chce-vyhubit-ceska-prasata-podle-vlady-usa-je-uz-ted-dovoz-veproveho-do-ceska-nejvetsi-kseft-fiala-zdecimoval-stavy-ceskych-vepru-pod-uroven-konce-i-svetove-valky-je-horsi-nez-hitler

 

Až 80% obsahu korporátních médií je předem zpracovaná propaganda

 18 dubna, 2023  Slovanka      Největší akcionáři jsou vždy stejní: Vanguard a Blackrock. Jejich skutečnými majiteli jsou globalisté z nejvyšší příčky pyramidy moci. Jména jako Rockefeller či Rothschild tam jistě nechybí. Globalisté by nebyli schopni založit tento skrytý monopol, kde by jim všechno patřilo, pokud by neovládali média, jejichž hlavním účelem je manipulace spících mas. A zdá se, že se jim to zatím skvěle daří…

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/04/80-obsahu-korporatnich-medii-je-predem-zpracovana-propaganda/

 

„Voda nie je ľudské právo“: WEF nariadilo vládam, aby začali dodávať domácnostiam vodu na prídel

 17/04/2023  Autor: Baxter Dmitrij      Globalistické organizácie organizujú v New Yorku konferenciu o vode ako súčasť snahy OSN dosiahnuť svojich 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Ak by bol plne dosiahnutý a uzákonený zoznam týchto cieľov, globalistická elita by získala úplnú kontrolu nad všetkými ľudskými aktivitami. Už nielen emisné povolenky, ale aj povolenky na vodu.

    Odkaz:     https://www.badatel.net/voda-nie-je-ludske-pravo-wef-nariadilo-vladam-aby-zacali-dodavat-domacnostiam-vodu-na-pridel/

 

O JAKOU VÁLKU V SOUČASNOSTI VLASTNĚ JDE?

 20. 4. 2023 | Stanislav A. Hošek      Ukrajinská krize je jednou z horkých fází víc jak sto let existující globální války. Současná horká fáze globální války je bojem vrstvy oligarchů se světovládnými ambicemi, proti mnohonásobně početnějšímu světu po celou historii ovládaných, zneužívaných a vyloženě okrádaných. V mém chápání světa jde tedy o klasický třídní boj, jenže tentokrát v celoplanetárním měřítku.

    Odkaz:     https://www.czechfreepress.info/valky/o-jakou-valku-v-soucasnosti-vlastne-jde.html

 

Banka BRICS má nového lídra a nové plány

 13. duben 2023 | the diplomat     Institucí, v jejímž vedení dojde ke změně, je Nová rozvojová banka (NDB), lidově nazývaná banka BRICS. V jejím čele bude stát bývalá brazilská prezidentka Dilma Rousseffová.

    Odkaz:     https://www.czechfreepress.info/svet-kolem-nas/banka-brics-ma-noveho-lidra-a-nove-plany.html

 

"Velký monolog" zakladatele PMC Wagner Jevgenije Prigožina:

16. duben 2023       Touha vlastenců po spravedlnosti se může špatně odrazit na (ruském)"hlubokém státu", utápějícím se v luxusu a byrokracii, a to je hlavní vysvětlení jakýchkoli problémů vlasteneckých sil uvnitř Ruska. Radikální národní cítění se znovu vynoří. Stát se zbaví byrokracie, procesy se zprůhlední a z Ruska se krok za krokem stane vojenská velmoc, s níž bude muset mezinárodní společenství více než počítat.

    Odkaz:     https://www.czechfreepress.info/rusko/velky-monolog-zakladatele-pmc-wagner-jevgenije-prigozina.html

 

Seymour Hersh: CIA ví, že ukrajinští představitelé okrádají USA o pomoc

15.4.2023   Dave DeCamp     Podle jednoho z odhadů analytiků CIA bylo v loňském roce zpronevěřeno nejméně 400 milionů dolarů. Zpravodajec uvedl, že v Bidenově administrativě „neexistuje žádná strategie pro ukončení války“, a nabídl sžíravou kritiku Blinkena a Sullivana.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/04/9610-seymour-hersh-cia-vi-ze-ukrajinsti-predstavitele-okradaji-usa-o-pomoc.htm

 

Jedna z největších obav Ameriky se naplňuje

Jelena Panina   kuryr      Dnes, když se nám status „hegemona“ Ameriky rozpadá před očima, odborníci ve Washingtonu horečně zvažují, co ještě lze udělat, aby zabránili svým konkurentům z Ruska, Číny, Indie, Brazílie a Afriky, vytvoření fungující osy, která učiní svět multipolárním.

    Odkaz:     http://www.infokuryr.cz/n/2023/04/15/jedna-z-nejvetsich-obav-ameriky-se-naplnuje/

 

Prvý bol Gagarin: Čo ale Sovieti celé desaťročia tajili?
 12.4. 2023  Robert Merva     
Raketa s kozmickou loďou Vostok 1 odštartovala z kozmodromu Bajkonur bez problémov. Let prebehol bez akýchkoľvek problémov. Až keď sa automaticky zapol motor brzdenia, nastali problémy.

    Odkaz:     https://belobog.sk/prvy-bol-gagarin-co-ale-sovieti-cele-desatrocia-tajili/

 

Macron se vrátil z Pekingu jako jiný člověk

11. dubna 2023  Ljuba Stěpušová      Macron prohlásil, že je třeba se zbavit závislosti na dolaru a bránit “strategickou autonomii” Evropy.

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/04/macron-se-vratil-z-pekingu-jako-jiny-clovek

 

V USA vládne hluboký rozkol a pomalá občanská válka

Dmitrij Mikheev „Jestliže po staletí anglosaská elita ovládala Spojené státy, měla ve svých rukou průmysl a mocenský aparát a všechny nepokoje otroků, indiánů a všemožné pracovní nepokoje byly potlačeny a zahnány do hlavního proudu.

    Odkaz:     http://www.infokuryr.cz/n/2023/04/03/v-usa-vladne-hluboky-rozkol-a-pomala-obcanska-valka/

 

Absolutní selhání: Macron jede prosit do Pekingu.

 5. 4. 2023     Petr Akopov     Macron musel přibalit Lejnovou. Čína může zprostředkovat zastavení bojů na Ukrajině. Washington ale válku proti Rusku potřebuje. Jak vyskočit z pasti? Sebevražda Západu na pokračování.

    Odkaz:     https://protiproud.info/politika/7116-absolutni-selhani-macron-jede-prosit-do-pekingu-musel-pribalit-lejnovou-cina-muze-zprostredkovat-zastaveni-boju-na-ukrajine-washington-ale-valku-proti-rusku-potrebuje-jak-vyskocit-z-pasti-sebevrazda-zapadu-na-pokracovani.htm

 

Ak dolár stratí status rezervnej meny, nastane úplný ekonomický kolaps (Západu)

 4.4. 2023  Ethan Huff, naturalnews.com      Podľa prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina krajiny BRICS, medzi ktoré patrí Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika, práve teraz spolupracujú na vytvorení a predstavení novej globálnej rezervnej meny, ktorú nebudú ovládať skorumpované západné mocnosti tak, ako je teraz ovládaný americký dolár.

        Odkaz:     https://www.badatel.net/byvala-namestnicka-ministerstva-financii-usa-ak-dolar-strati-status-rezervnej-meny-nastane-uplny-ekonomicky-kolaps/

 

Právny fašizmus globálnej kapitálovej politiky. Rusko musí pomôcť Západu

 5. apríl 2023   Dmitrij Orechov     USA otvorene vyhlásil spoluprácu medzi Ruskom a Čínou nielen za “hrozbu”, ktorá nebola predtým, ale aj za “podkopávanie svetového poriadku”.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/04/05/pravny-fasizmus-globalnej-kapitalovej-politiky-rusko-musi-pomoct-zapadu/

 

Kdo stojí za válkou na Ukrajině?

 5. dubna 2023  Benjamin Abelow  přeloženo                   USA a Západ v posledních třech desetiletích „tvrdě pracovaly“ na uskutečnění této války. Co udělali?   - Rozšířili NATO ;   - Odstoupili od smlouvy o antibalistických raketách;   - Podnítili převrat na Ukrajině. 

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/04/kdo-stoji-za-valkou-na-ukrajine

 

Rozvoj mezinárodního dopravního koridoru „Sever-Jih“

 18.3. 2023   Vladimir Čučkin      V plánu je za 38,2 miliard dolarů investičních prostředků na jejich realizaci. Z nich je potřeba 35 % na rozvoj dopravní infrastruktury „Sever-Jih“ v Rusku a 34 % v Indii. Na Kazachstán připadá 16,5 % celkových nákladů.

    Odkaz:     https://outsidermedia.cz/svet-ruskyma-ocima-703/

 

Libye bude, ve srovnání s EU, vypadat jako park oddechu:

22.03.2023  Федеральное агентство новостей     Ruský amerikanista Drobnickij předpověděl budoucnost EU po pádu rezervní měny (dolaru)

    Odkaz:     https://dzen.ru/a/ZBrUH8CCI1G2zPik

    Celý text:      Libye-jako.doc

 

Lidská práva v americkém stylu se stala „americkou noční můrou“

 29.3. 2023     Zpráva o porušování lidských práv ve Spojených státech za rok 2022“, kterou vydala čínská strana dne 28. března, odhalila světu pravdu.     Odkaz:     https://czech.cri.cn/2023/03/29/ARTIGBY6SH9N7U20OLWrjTap230329.shtml

 

6 faktov dokazujúcich, že špeciálna operácia na Ukrajine bola pre Rusko nutná

30. marec 2023  Vladimír Mikunda  (AM)      Existujú údaje, dokazujúce, že Rusko nesmelo so zásahom proti banderovskému režimu Ukrajiny otáľať.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/03/30/6-faktov-dokazujucich-ze-specialna-operacia-na-ukrajine-bola-pre-rusko-nutna/

 

Zahraniční žoldáci v ozbrojených silách Ukrajiny: kdo jsou, kolik dostávají a proč jdou na Ukrajinu

Pavel Kotov   kuryr      Britské noviny Times v jedné ze svých nedávných publikací hovořily o ukrajinské speciální skupině, která bojuje v úzké koordinaci s CIA.

    Odkaz:     http://www.infokuryr.cz/n/2023/03/24/zahranicni-zoldaci-v-ozbrojenych-silach-ukrajiny-kdo-jsou-kolik-dostavaji-a-proc-jdou-na-ukrajinu/

 

Po Rusku už aj Severná Kórea vlastní torpédo na vytvorenie „rádioaktívneho cunami“

25. marec 2023  Karol Jerguš (AM) Severná Kórea     USA pokračujú v implementácii programu na vytvorenie hypersonických zbraní a snažia sa dobehnúť Rusko a Čínu a Severnú Kóreu.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/03/25/severna-korea-testuje-dron-na-vytvorenie-radioaktivneho-cunami/

    K textu také:      Zprava.pdf 

 

Už je naplánovaná ďalšia „pandémia“: SARS + HIV + H5N1 (vtáčia chrípka)

 26/03/2023 Autor: Ethan Huff       Že očkovací giganti ako GlaxoSmithKline (GSK), Moderna a CSL Seqirus nedávno agentúre Reuters povedali, že už začali alebo sa chystajú začať testovať nové „vakcíny“, ktoré sú určené na boj s hypotetickou „zmutovanou“ verziou vtáčej chrípky, ktorá sa bude prenášať medzi ľuďmi.

    Odkaz:     https://www.badatel.net/uz-je-naplanovana-dalsia-pandemia-sars-hiv-h5n1-vtacia-chripka/

 

Záchrana banky Credit Suisse dokazuje, že celý západný finančný systém je grandiózny podvod

 21/03/2023 Autor:  Mike Adams, Natural News     Na základe kombinácie núdzového bail-in (prevzatie banky, zabavenie vkladov) a bail-out (poskytnutie hotovosti), ku ktorej došlo včera vo Švajčiarsku, teraz vieme, že celý západný finančný systém je jeden veľký podvod.

    Odkaz:     https://www.badatel.net/zachrana-banky-credit-suisse-dokazuje-ze-cely-zapadny-financny-system-je-grandiozny-podvod/

 

„Kroupa se rozvalil a volal Kolářovi.“ Učitelka vyhozená za Ukrajinu promlouvá

 23.03.2023 | Rozhovor    Vyhodili ji ze školy za nahrávku z hodiny, kde v roce 2022 údajně dezinformovala děti o válce na Ukrajině.

    Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/-Kroupa-se-rozvalil-a-volal-Kolarovi-Ucitelka-vyhozena-za-Ukrajinu-promlouva-732850

 

 

HLAVNÉ BODY ZO SPOLOČNÉHO VYHLÁSENIA PREZIDENTOV RUSKA A ČÍNY

 22. března 2023     Rusko a Čína sú presvedčené, že v jadrovej vojne nemôže byť víťazov a nikdy sa nesmie viesť;  ... – Rusko a Čína posilnia spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva s cieľom zabezpečiť potravinovú bezpečnosť; ... – Rusko a Čína trvajú na tom, že NATO musí prísne dodržiavať obranný charakter svojej organizácie a rešpektovať suverenitu ostatných krajín; ...

    Odkaz:     https://cz24.news/putin-cinsky-plan-pre-ukrajinu-mozno-povazovat-za-zaklad-riesenia-konfliktu-hlavne-body-zo-spolocneho-vyhlasenia-prezidentov-ruska-a-ciny/

 

Sílící bouře na Ukrajině předznamenává zkázu Západu

  23.3.2023   Plukovník MacGregor     Krize americké národní moci začala. Zatímco ruské provádění opotřebovávací války fungovalo skvěle, americké a evropské vojensko-průmyslové kapacity nedokážou držet krok s ukrajinskými požadavky na munici a vybavení.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/03/9598-silici-boure-na-ukrajine-predznamenava-zkazu-zapadu.htm

 

Černá díra v ekonomice USA

 6.2. 2023   Valentin Katasonov   Překlad  st.hroch      Rozpočet "deepstate" pochází ze dvou hlavních zdrojů: z příjmů CIA a dalších amerických zpravodajských služeb z obchodu s drogami a nelegálního obchodu se zbraněmi a z mimořádných zisků vojensko-průmyslového komplexu.

       Odkaz:        https://www.fondsk.ru/news/2023/02/06/chernaja-dyra-v-ekonomike-ssha-58421.html

    Celý překlad:      Cerna-dira.doc

 

Informační cyklon

 20. 3. 2023 Janinna     Nedávný incident s čínským balónem Spojené státy rozzlobil. Začátkem února USA uvalily sankce na 6 čínských společností. Čína v reakci na to učinila bezprecedentní krok a zasáhla do posvátna – do dvou největších amerických výrobců zbraní.

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/spojene-staty-zasypal-snezny-armagedon-indie-zasadila-zapadu-necekany-energeticky-uder-a-cina-nici-americky-vojensko-prumyslovy-komplex/

 

Žen–min ž´-pao:  “Rusko a Čína – partnerství pro budoucnost”.

 20. března 2023   Vladimír Putin   Rusko-čínské vztahy dosáhly nejvyšší úrovně ve své historii a nadále sílí, svou kvalitou převyšují vojensko-politické aliance z dob studené války.

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/03/zen-min-z-pao-rusko-a-cina-partnerstvi-pro-budoucnost

 

Neznámá historie země, kterou vysmívají a pomlouvají téměř všichni (západomilové)

 21. 3. 2023 Peter 008    Alexander Tjurin     Amerika (po 2. světové válce) nenechala na pokoji žádný stát, který se snažil vymanit ze sféry Západu. Dne 23. června 1950 zahájily jihokorejské síly masivní bombardování severokorejského území a 25. června zahájily ofenzivu v několika směrech. Severní Koreji nezbývá než bojovat o existenci v mimořádně obtížné geopolitické situaci, v izolaci, v obtížných přírodních a klimatických podmínkách, ale to se jí daří docela dobře.

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/blog/neznama-historie-zeme-kterou-vysmivaji-a-pomlouvaji-temer-vsichni/

     Zpráva mezinárodní ženské komise pro vyšetření zvěrstev spáchaných  

      americkými a lysinmanovskými vojsky              Zprava.pdf

 

Brazílsky prezident Lula navštívi Čínu s cieľom “posilniť hospodárske väzby”

 19. marca 2023 HSP/globaltimes  Peking     Ako zástancovia multilateralizmu lepšie a hlbšie bilaterálne vzťahy medzi Čínou a Brazíliou určite prispejú k mieru a spravodlivosti medzinárodného poriadku.

    Odkaz:     https://www.hlavnespravy.sk/brazilsky-prezident-lula-navstivi-cinu-s-cielom-posilnit-hospodarske-vazby/3081042

                       https://www.pokec24.cz/politika/usa-jsou-ohromeny-prijetim-iranskych-valecnych-lodi-v-brazilii/

 

Čečenský prezident Ramzan Kadyrov vysvetlil podstatu novej taktiky ruských síl v bojoch na Ukrajine

 16. marec 2023 Konštantín Olšanský (AM)    Teraz sa tempo oslobodzovania spomalilo – zároveň sa na znovu obsadených územiach ruské jednotky „kompetentne posilňujú“. Znížili sa aj straty ozbrojených síl, intenzita úderov proti Ozbrojeným silám Ukrajiny zo strany operačno-taktického a armádneho letectva, raketových síl a delostrelectva nielenže neklesá, ale iba rastie.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/03/16/cecensky-prezident-ramzan-kadyrov-vysvetlil-podstatu-novej-taktiky-ruskych-sil-v-bojoch-na-ukrajine/

 

Šokující „Stanovisko Národní rozpočtové rady"

 12. březen 2023   Radim Valenčík     Národní rozpočtová rada počítá s tím, že díky snížení valorizace po dobu osmi let (!) se každý rok ušetří na důchodcích 0,36 % HDP. To znamená, že po dobu osmi let důchodcům sníženou částí valorizace oproti legitimnímu závazku stát ukradne jednu desetinu penzí!

    Odkaz:     https://radimvalencik.pise.cz/10806-sokujici-stanovisko-narodni-rozpoctove-rady.html

 

Velký ruský byznys se musí rozhodnout, na které straně stojí

 15.3. 2023   Jurij Afonin  Velký byznys v předních kapitalistických zemích chápe potřebu sdílet (část zisku), ale z nějakého důvodu je tato myšlenka odmítnuta v Rusku, nástupci SSSR.

    Odkaz:     https://kprf.ru/party-live/cknews/217338.html

   Pozn. spr. webu:  Hlavní fronta boje ruských vlastenců, ruských pokrokových sil, není na Donbasu. Hlavní je vnitřní boj s domácími zrádcovskými hrabivými západomily v podnikových strukturách a státních institucích. S chruščovovskými, gorbačovskými a jelcinovskými pohrobky.

 

MAP 1625 Putinův nový “Zbrojař”! Seznamte se! USA nemají radost z jeho jmenování!

/ Vložil(a): Michael Svatoš     Nový, v neděli 12.března jmenovaný ministr obrany Číny Li Shangfu! Li Shangfu je zastáncem vyzbrojování Ruska. Li Shangfu prošel špičkovými velitelskými funkcemi v kosmickém a strategickém raketovém sboru, a v roce 2017 se stal šéfem výzbrojního úřadu Čínské armády. Technicky zaostalou čínskou armádu za 6 let přivedl k naprosté technologické kompatibilitě s Ruskem a USA.

    Odkaz:     https://www.michalapetr.com/map-1625-putinuv-novy-zbrojar-seznamte-se-usa-nemaji-radost-z-jeho-jmenovani/

 

Jsme svědky smrtelných záchvatů unipolární hegemonie USA

Ella Mistrenko        „Je čas, aby Američané přehodnotili své představy o globálním vedení USA  píše publicista George D O’Neill Jr. Připomíná, že Spojené státy nebyly vždy „dominantní světovou velmocí“, stalo se tak až po rozpadu Sovětského svazu.

    Odkaz:     http://www.infokuryr.cz/n/2023/03/14/jsme-svedky-smrtelnych-zachvatu-unipolarni-hegemonie-usa/

 

OKUPACE

 15. 3. 1939 německá vojska překročila hranice po Mnichovská zradě západních „přátel“ ohryzaného území naší země a následně zde byla vyhlášena okupační správa a Protektorát Čechy a Morava.  V Mimoni 15. 3. 2020, Miroslav Starý

    Celý text:      Okupace.doc

 

Kolaps bank v USA se nedá zastavit… co bude následovat?

 12.3. 2023   Od St Hroch      Ve čtvrtek 9. března ztratily banky JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup a Wells Fargo během jediného dne obchodování 52 miliard dolarů ze své hodnoty. Dost pravděpodobně jde o začátek nové globální finanční krize.

    Odkaz:     https://belobog.sk/kolaps-bank-v-usa-se-neda-zastavit-co-bude-nasledovat/

 

ITER má další cívku poloidálního pole

 10. února 2023     Ruská cívka poloidálního pole PF1 konečně dorazila na místo stavby prvního na světě mezinárodního experimentálního termojaderného reaktoru ITER ve Francii.

    Odkaz:     https://atominfo.cz/2023/02/iter-ruska-civka-pf1-jela-jela-az-dojela-do-cadarache/

 

Kanárek v uhelné šachtě …

 8.3. 2023  Alexander Losev    Deficit v USA jen za únor skoro 300 mld. usd, ke květnu stoupne k půl bilionu. Celkový dluh ve světě překračuje 300 bilionů. Guttierres dokonce prohlásil, že dluhový problém je dnes tím největším problémem, který může světovou ekonomiku vyhodit do povětří.

    Odkaz:     https://belobog.sk/kanarek-v-uhelne-sachte/

 

„Nedostatek jídla v Česku. Potvrzuji. Role USA.“ Odhalena budoucnost

 6.3. 2023   | Reportáž     Zdeněk Jandejsek zdůraznil problém kolem vepřového masa i ovoce a vysvětlil, proč nepokládá za dobré řešení dovoz potravin... „Za stavu, kdy nedostatkem potravin trpí, celkově sečteno, miliardy lidí – Asie, Afrika a Jižní Amerika, přichází na řadu Evropa!“

    Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/-Nedostatek-jidla-v-Cesku-Potvrzuji-Role-USA-Odhalena-budoucnost-731156

 

Velké činy, úspěchy a vítězství Stalina

budou žít po staletí!

 5.3. 2023  5. března v den 70. výročí úmrtí I.V. Stalina G.A. Zjuganov vystoupil před novináři:  Stalin neodešel ze života. Jeho velké činy a úspěchy, jeho slavná vítězství žily a budou žít po staletí!

    Odkaz:     https://kprf.ru/party-live/cknews/217129.html

    Celý překlad:      Dela-Stalina.doc

 

Belgie: Protest zemědělců proti zelené politice EU se vyplatil, vlámská vláda padla

 9 března, 2023   Slovanka      V Belgii stačil jediný protest na to, aby padla regionální vláda Flander. Změny byly z velké části vyvolány tlakem zelené agendy na úrovni Evropské unie, kdy blok donutil regionální i národní vlády na celém kontinentu k zavedení opatření omezujících používání hnojiv na bázi dusíku.

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/03/belgie-protest-zemedelcu-proti-zelene-politice-eu-se-vyplatil-vlamska-vlada-padla/

 

Belgie: Protest zemědělců proti zelené politice EU se vyplatil, vlámská vláda padla

 9 března, 2023   Slovanka      V Belgii stačil jediný protest na to, aby padla regionální vláda Flander. Změny byly z velké části vyvolány tlakem zelené agendy na úrovni Evropské unie, kdy blok donutil regionální i národní vlády na celém kontinentu k zavedení opatření omezujících používání hnojiv na bázi dusíku.

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/03/belgie-protest-zemedelcu-proti-zelene-politice-eu-se-vyplatil-vlamska-vlada-padla/

 

Plán na zničení Ameriky

 6.3.2023 Mike Whitney    V Americe máme problém s oligarchy, který je mnohem větší než problém s oligarchy, kterému čelil Putin, když se v roce 2000 stal prezidentem. Tito oligarchové rozšiřují svůj vliv z trhů, financí a obchodu na politiku, sociální otázky a dokonce i na veřejné zdravotnictví. Chtějí vše srovnat se zemí a začít znovu. To je jejich základní "herní" plán.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/03/9572-plan-na-zniceni-ameriky.htm

 

Jindřich Kulhavý: Krátce ke konání vlády

Jindřich Kulhavý  Schválením snížení valorizace důchodů ukázala Pětikoalice svou neúctu k seniorům a starším lidem. Stát má přebujelou a neefektivní administrativu. Jsme největší producenti elektřiny v přepočtu na jednoho obyvatele v Evropě, je nelogické, že ji máme nejdražší. Fiala a parta kolem něj nás chtějí nechat vyhladovět, zchudnout a vymřít.

    Odkaz:     http://www.infokuryr.cz/n/2023/03/06/jindrich-kulhavy-kratce-ke-konani-vlady/

   Pozn. spr. webu:     Pro globalisty - západní superelity (Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Warburgové, královské rody Anglie a Nizozemska, horní patro Vatikánu a dalších asi 6.000 nejbohatších a nejmocnějších… ) usilující o neomezenou moc nad světem a o východisko z krachu jejich extenzivního západního kapitalismu nastolením NWO není výhodné snížit množství jim nepotřebného lidstva („zařídit“ depopulaci planety o 90 až 98 %) raketojadernou válkou (planetu by si poničily - Elitari-z-Bilderbergu.doc ), ale je pro ně výhodnější, když genocidy většiny lidstva, o kterou usilují,  docílí tak, že se vzájemně vybijeme v lokálních válkách, pouličních bitkách s nepřizpůsobivými migranty, v chasosu mezigenerační nenávisti, ekofašismu, kovidfašismu, když pomřeme na nedostatek potravin či nekvalitní jedovaté potraviny, když nebudeme mít děti pro bídu - v dluhovém otroctví, módní homosexualismus a pod. Zbylou malou menšinu lidstva se jim v jejich NWO - Novém světovém řádu - podaří lépe ovládat (elektronický koncentrák). V současnosti - s vyspělou robotikou a automatickou technikou -  k zajištění svého blahobytného života většinu lidstva nepotřebují. Zbylých několik set milionů obyvatel Zeměkoule se jim také bude lépe ovládat, než současných 8 miliard.

 

1500kg bomby prekvapili Ukrajinu. Americkí experti uznali, že ruská armáda vyjde z konfliktu ako najsilnejšia na svete

 6.3. 2023  Alexander Sitnikov (AM) USA      Ide o riadené bomby vybavené inerciálnymi a satelitnými navigačnými systémami a schopné zasiahnuť vysoko chránené ciele.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/03/06/1500kg-bomby-prekvapili-ukrajinu-americki-experti-uznali-ze-ruska-armada-vyjde-z-konfliktu-ako-najsilnejsia-na-svete/

 

Do Európy prichádza nedostatok potravín a stopy vedú k Američanmi zničeným plynovodom Nord Stream

 5.3. 2023  Ethan Huff  naturalnews.com  Sabotáž ropovodu Nord Stream zo strany Západu je oveľa väčšou príčinou všetkých týchto energetických problémov, a nie „globálne otepľovanie“. Kolaps globálnych finančných, potravinových a energetických trhov je v plnom prúde.

    Odkaz:     https://www.badatel.net/do-europy-prichadza-nedostatok-potravin-a-stopy-vedu-k-americkemu-zniceniu-plynovodov-nord-stream/

 

Čas na obranu sa skončil – Čína dala USA tvrdé ultimátum

 5. března 2023     Išlo o správu čínskeho ministerstva zahraničia s názvom „Hegemónia USA a jej nebezpečenstvá“, kde experti odsudzujú zahraničnopolitické princípy amerických predstaviteľov, založené na agresii, ekonomickom nátlaku a silovej aktivite.

    Odkaz:     https://cz24.news/cas-na-obranu-sa-skoncil-cina-dala-usa-tvrde-ultimatum/

 

Politické procesy v dnešním Česku! Případ první, vysílání Svobodného rádia

 3. března 2023     Obvinění jsou celkem tři:  Vladimír Kapal, editor a moderátor této stanice;  PhDr. Josef Skála, CSc.;  Ing. Juraj Václavík.  Žaloba naplňuje téměř všechny znaky klasického politického procesu. Pořad genocidu polského národa nepopíral ani v nejmenším.

    Odkaz:     https://www.novarepublika.online/2023/03/politicke-procesy-v-dnesnim-cesku-pripad-prvni-vysilani-svobodneho-radia

 

"Válka musí být vedena adekvátním  způsobem"

 28.2. 2023  kprf.ru   Předseda ÚV KSRF, šéf frakce komunistické strany ve Státní dumě Federálního shromáždění Ruské federace G. A. Zjuganov:   Američané chtějí pokračovat ve své koloniální nadvládě, chtějí všem zatemnit mozky a zkroutit ruce.

    Odkaz:     https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/217014.html

 

Osm znepokojivých podvodů a rozporů při železniční katastrofě v Ohiu

 3.3.2023 Mike Whitney     Noční můra chemické kontaminace se nyní šíří do dalších států. Pokud jde o vysvětlování největší ekologické katastrofy v dějinách Ameriky, zdá se, že si EPA a úředníci z Ohia nedokážou udělat jasno.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/03/9568-osm-znepokojivych-zamlk-a-rozporu-pri-katastrofe-v-ohiu.htm

 

Odborářské, socialistické a komunistické osobnosti v brazilské vládě

 27.2. 2023  Martin Lampter     Po vítězství Luize Inácia Luly da Silvy jeho nová vláda. Posílila současnou, druhou levicovou vlnu v Latinské Americe.

    Odkaz:     http://www.nasepravda.cz/zpravodajstvi/odborarske-socialisticke-a-komunisticke-osobnosti-v-brazilske-vlade/

 

Marie Antoinetta Svetrová zase řádí v Česku!

 24. 2. 2023 josh-xy   https://www.michalapetr.com        Důchodci budou okradeni o 19 miliard, aby zbylo 15 miliard na vylepšené vládní výplaty!

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/blog/marie-antoinetta-svetrova-zase-radi-v-cesku-duchodci-budou-okradeni-o-19-miliard-aby-zbylo-15-miliard-na-vylepsene-vladni-vyplaty/

 

Výroční projev Vladimíra Putina před Federálním shromážděním

 22.2.2023     V. Putin :   ... vy to dobře víte – jsme udělali všechno možné, opravdu všechno možné, abychom tento problém vyřešili mírovou cestou ...  Za staletí kolonialismu, diktatury a hegemonie si zvykli, že jim je vše dovoleno, že zbytek světa je jim ukradený. ... Podívejte se, co dělají se svými vlastními národy.

    Odkaz:     https://zvedavec.news/komentare/2023/02/9557-vyrocni-projev-vladimira-putina-pred-federalnim-shromazdenim.htm

   Pozn. spr. webu:   Západní elity provádějí různými metodami genocidu lidstva (i vlastních národů) v zájmu zachování a zvyšování svých majetkomocenských pozic.

 

1500 vedcov tvrdí, že neexistujú žiadne klimatické hrozby z ľudskej činnosti

( Výňatek z textu )

 25. února 2023  AUTOR: Mark Keenan  Global Research:      Mnohí veľmi vážení a uznávaní vedci zistili, že teória o klimatickej zmene propagovaná OSN je vážne chybná.

    Odkaz:     https://cz24.news/global-research-1500-vedcov-tvrdi-ze-neexistuju-ziadne-klimaticke-hrozby-z-ludskej-cinnosti/

 

Moon of Alabama: Uznání, že válka je ztracena, “Západ” hledá východ

 26. 2. 2023 Janinna     Ukrajina už ztratila dvě armády a žebrá o třetí. Ale „Západ“ toho není schopen . Bude nutné uznat, že krátké období globální hegemonie USA skončilo. Nastal čas pro multipolaritu.

    Odkaz:     https://www.pokec24.cz/politika/moon-of-alabama-uznani-ze-valka-je-ztracena-zapad-hleda-vychod/

 

Retro: Psychopaté

( Výňatek z článku )

15.02.2023   Přemysl Janýr   RETRO - Vídeň, leden 2016     Ne všichni psychopaté sedí ve vězení. Někteří sedí ve správních radách. A další ve vládách. V historii ta období, kdy bohatí bohatnou a chudí chudnou, pravidelně končí revolucemi, rozpady impérií a vznikem nových řádů – a ovšem také nových garnitur psychopatů.

 Odkaz:     https://outsidermedia.cz/retro-psychopate/

    Výňatek z textu:      Psychopate.doc

   Pozn. spr. webu:     Právě příslušníci superelity a elit ve vládách a nadnárodních institucích, jsou z podstaty systému třídní (či davoelitářské, či kastovní, ...) společnosti asociální psychopaté. Na jejich moci jsou tyto dosavadní nevyspělé společnosti založeny.

 

ZIRKONY POBLÍŽ USA V POHOTOVOSTI !

 18. února 2023 AUTOR: Jane Kaufman      Scott Ritter je toho názoru, že USA a NATO si dobře uvědomují co by následovalo v případě přímého válečného konfliktu s Ruskem.

    Odkaz:     https://cz24.news/j-kaufman-zirkony-pobliz-usa-v-pohotovosti-behem-ruskeho-vojenskeho-cviceni-byl-ve-stredni-americe-na-34-vterin-prerusen-veskery-digitalni-signal-vcetne-mobilnich-telefonu-a-take-radaru-chape-vub/

 

Uvedení na pravou míru. Fakta, která byste měli vědět o Ukrajině

  admin   autor: Mike Whitney, 05. 02. 2023     16. února 2022, celý týden předtím, než Putin vyslal na Ukrajinu bojové jednotky, zahájila ukrajinská armáda těžké bombardování oblasti (na východě Ukrajiny) osídlené převážně etnickými Rusy. Zabíjení civilistů (ruské národnosti) v Donbasu bylo jasnou provokací, provokací, jejímž cílem bylo vehnat Rusko do války.

    Odkaz:     https://www.topcz.net/uvedeni-pravou-miru-fakta-ktera-byste-meli-vedet-ukrajine/

 

Nejen válka a UFO: Istanbulská úmluva k nám právě teď leze oknem.

 16. 2. 2023   Branislav Michalka            Evropská unie, aby nám demokraticky vnutila Úmluvu, která pod pláštíkem ochrany žen má zavést všechny zběsilosti genderové ideologie do celé společnosti.

    Odkaz:     https://protiproud.info/politika/7017-nejen-valka-a-ufo-istanbulska-umluva-k-nam-prave-ted-leze-oknem-dokonala-prilezitost-pro-podvoleni-dalsi-vlna-kriminalizace-zpatecnickych-nazoru-zase-vyhruzky-pro-destrukci-civilizace-udela-brusel-cokoli-jsme-na-rade.htm

 

Pražská Jar – Ako zlyhal jeden z prvých Euromajdanov

 17. února 2023  Igor Uljanov  Praha klame o skutočných dôvodoch udalostí roku 1968. Toho roku v Československu neprebehol demokratický ľudový protest, ale akcia organizovaná západnými spravodajskými agentúrami na rozdelenie Varšavskej zmluvy.

    Odkaz:     https://cz24.news/historia-prazska-jar-ako-zlyhal-jeden-z-prvych-euromajdanov/

 

Scott Ritter predpovedal posilnenie Ruska po konflikte na Ukrajine

 12.02.2023     Podľa bývalého amerického spravodajského dôstojníka Scotta Rittera urobil kolektívny Západ veľkú chybu, keď sa rozhodol postaviť sa Rusku. Toto rozhodnutie poskytlo Moskve vynikajúcu príležitosť na odstránenie medzinárodnej bezpečnostnej neistoty, ktorá existuje od 90. rokov.

     MAP 1600: https://sk.news-front.info/2023/02/12/douglas-mcgregor-usa-uz-nemaju-pre-ukrajinu-rakety/

                    https://www.michalapetr.com/

 

V dlouhém rozhovoru pro Berliner Zeitung nabízí Seymour Hersh další zajímavé podrobnosti o popisu útoku

 16 února, 2023  Slovanka         Vše zosnovaly USA, ale poukazuje i na další pachatele. Plánem bylo odpálit osm bomb… poblíž ostrova Bornholm v Baltském moři, z nichž pouze „šest vybuchlo“. Toto je první potvrzení zřejmého bodu, totiž že operace nebyla plně úspěšná, a že to je jediný důvod, proč potrubí B Nord Streamu 2 zůstalo nedotčeno.  

    Odkaz:     https://necenzurovanapravda.cz/2023/02/v-dlouhem-rozhovoru-pro-berliner-zeitung-nabizi-seymour-hersh-dalsi-zajimave-podrobnosti-o-popisu-utoku/

 

Kde sa schová svetová elita? Vedci určili krajiny ktoré budú schopné prežiť následky jadrovej vojny

10. februára 2023   Peter Nagy (AM) USA      Severná Kórea je schopná rozdrviť americkú protiraketovú obranu, Pchjongjang má na to potrebný počet medzikontinentálnych balistických rakiet.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/02/10/kde-sa-schova-svetova-elita-vedci-urcili-krajiny-ktore-budu-schopne-prezit-nasledky-jadrovej-vojny/

 

Institut Rona Paula: Věci, které byste měli vědět o Ukrajině

  | Autor: vlkp     Zabíjení civilistů na Donbasu bylo jasnou provokací, provokací, která měla za cíl přimět Rusko k válce. Rusko nezačalo válku na Ukrajině. Rusko předložilo rozpoznatelný nárok v rámci doktríny předvídatelné kolektivní sebeobrany, na kterou se vztahuje článek 51 OSN.

    Odkaz:     https://vlkovobloguje.wordpress.com/2023/02/12/institut-rona-paula-veci-ktere-byste-meli-vedet-o-ukrajine/

 

Setkání s vůdcem KSRF Gennadijem Zjuganovem

 13.2. 2023   Vladimir Putin se setkal s Gennadijem Zjuganovem, vůdcem frakce Komunistické strany Ruské federace ve Státní dumě.

    Odkaz:     http://kremlin.ru/events/president/news/70505

    Celý překlad:      Putin-Zjuganov.doc

 

Nové problémy s motormi stíhačiek F-35 sú spojené so snahou nahradiť kovy vzácnych zemín z Číny

 12. februára 2023 Maroš Šolc  (AM)     Čínska ľudová oslobodzovacia armáda (PLA) má všetky šance stať sa prvou krajinou na svete, ktorá si osvojí vojenské lietadla 6. generácie.

    Odkaz:     https://www.armadnymagazin.sk/2023/02/12/nove-problemy-s-motormi-pre-f-35-su-spojene-s-pokusom-vyrobcu-nahradit-kovy-vzacnych-zemin-z-ciny/

 

MAP 1598 Halderovy kalkulace válečných ztrát se opět potvrdily!

 11 února, 2023  Vložil: Michael Svatoš      Pomocí Halderových kalkulací a působením moderního dělostřelectva jsme napočítali až 173 000 zabitých Ukrajinců.

    Odkaz:     https://www.michalapetr.com/

 

Jak Amerika zlikvidovala plynovod Nord Stream

 9. 2. 2023  Seymour Hersh         získal ze svých zdrojů v CIA všechny tajné informace o operaci CIA a Pentagonu, při níž byly zničeny rusko-německé plynovody na dně Baltského moře.

    Odkaz:     https://protiproud.info/politika/6999-jak-amerika-zlikvidovala-plynovod-nord-stream-plynovod-znicily-na-dalku-odpalene-vybusniny-pentagonu-biden-a-jeho-teroristicky-gang-8-to-ucinil-bez-vedomi-kongresu-zacina-nova-afera-watergate-bily-dum-zapira-jak-dlouho.htm

 

Varování pro svět (USA) . Severní Korea ukázala dosud nejrozsáhlejší jaderný arzenál

9.2. 2023  Vlasta Macháčová     Na snímcích, které zveřejnila státní média, pak lze vidět až jedenáct střel Hwasong-17. Jde o největší severokorejské mezikontinentální balistické střely (ICBM), u nichž existuje podezření, že dokážou udeřit téměř kdekoliv na světě.

    Odkaz:     https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-varovani-pro-svet-severni-korea-ukazala-dosud-nejrozsahlejsi-jaderny-arzenal-225374

 

Ukrajinská opozícia nemlčí

9. únor 2023 | luna5 Viktor Medvedčuk, predseda politickej rady OPZŽ, zakázanej na Ukrajine sa vyjadril takto:  Keby Zelenskyj nebol taký egoistický a zákerný, vojne by sa dalo a malo vyhnúť.

    Odkaz:          https://www.czechfreepress.info/dalsi-blogy/ukrajinska-opozicia-nemlci.html

 

Vyjadrenia ruského prezidenta Putina, šéfa zahraničných vecí Lavrova a šéfa rozviedky Naryškina

 3. februára 2023 (AM) Rusko     Vladimir Putin - na galavečere na počesť víťazstva v bitke o Stalingrad:  Ideológia nacizmu vo svojom modernom kabáte predstavuje priame hrozby pre bezpečnosť Ruska, ktoré je nútené opäť odraziť agresiu kolektívneho Západu.

    Odkaz:          https://www.armadnymagazin.sk/2023/02/03/vyjadrenia-ruskeho-prezidenta-putina-sefa-zahranicnych-veci-lavrova-a-sefa-rozviedky-naryskina/

 

Tiskové prohlášení Kim Yo Jonga, zástupce ředitele odboru CC, WPK

 27. ledna (KCNA) – Kim Yo Jong  USA a další západní země ničí celosvětový mír a regionální bezpečnost. Vždy budeme stát ve stejném příkopu s obslužným personálem a lidem Ruska, kteří se postavili do boje za obranu důstojnosti a cti státu a suverenity a bezpečnosti země. 

    Odkaz:          www.kcna.kp

    Celý text:      Prohlaseni-KimYoJonga.doc

 

Nacistické bunky po celej Európe ožívajú

 4. února 2023  AUTOR: Ivan Štubňa        EU: Talianska polícia rozbila nacistickú bunku viazanú na Azov plánujúcu teroristické útoky. Igor Kolomoiskij, ukrajinský židovský oligarcha. Vytvoril už v roku 2015 svoje vlastné ozbrojené jednotky nacistického typu DNIPRO1 a DNIPRO2 v počte cca 2.000 ťažko ozbrojených jedincov, ktorí sa podieľali na vraždení Rusov na východe Ukrajiny.

    Odkaz:   https://cz24.news/ivan-stubna-nacisticke-bunky-po-celej-europe-ozivaju/

 

Připravte se na válku s Čínou. Americký generál poslal svým podřízeným mrazivý dopis

 29. ledna 2023   Filip Kalčák     Aktivní generál amerického letectva Mike Minihan, který řídí Velitelství vzdušné mobility,  poslal svým podřízeným oběžník, ve kterém je varoval, že USA budou do dvou let válčit s Čínou.

    Odkaz:   https://cnn.iprima.cz/pripravte-se-na-valku-s-cinou-americky-general-poslal-svym-podrizenym-mrazivy-dopis-199347

 

Začal soud o právo na názor

 2. února 2023   Monika Hoření      PRAK (společenství Proti represi a kriminalizaci občanů za názor) vidí v trestním stíhání Kapala, Skály a Václavíka alarmující precedens nemající obdoby po desítky let – kriminalizován totiž není živý politický střet, ale názor na vzdálenou historii.

    Odkaz:   https://www.novarepublika.online/2023/02/zacal-soud-o-pravo-na-nazor

   ( Pozn. spr. webu: Z Listiny základních lidských práv a svobod:   Článek 15 - (1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena.    Článek 17 - (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. (3) Cenzura je nepřípustná. )

    K textu:       LISTINA-ZPS.pdf

 

Nový začátek pro Putina. Druhé kolo války, vše je možné. Expert chladí Kyjev

 30.01.2023     Ruská armáda postupně nasazuje nejen více vojáků, ale i více nových technologií. Putin a jeho generálové chtějí mít jistotu převahy v počtu vojáků, postačující pro definitivní vítězství. Avizované dodávky tanků Abrams nemohou něco změnit. Pozici velitele této války už nemá jen další generál, ale přímo velitel celé ruské armády. To naznačuje eskalaci války na totální válku Ruska jako státu a celé jeho armády.

    Odkaz:   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Novy-zacatek-pro-Putina-Druhe-kolo-valky-vse-je-mozne-Expert-chladi-Kyjev-727712

 

Vysoce kvalitní charakter růstu letos Číně zajistí solidní rozvoj

28.1. 2023   Karel Pavlíček     Čína si udržela růst i během těžkostí posledních let a jako lokomotiva růstu vytáhla svět z hospodářského poklesu. V průmyslové výrobě oborů špičkových technologií byl tento meziroční nárůst o 7,4 procenta. Co bude důležité je vysoce kvalitní rozvoj.

    Odkaz:   https://czech.cri.cn/2023/01/28/ARTI9nxwjoaNX7TnA5i03Ipm230125.shtml

 

Člen Izborského klubu vysvetlil informačnú moc médií

 3. februára 2023  Boris Kostenko   Je potreba vytvoriť národný, vzdelávací mediálny formát v rámci federálneho postavenia. Túto funkciu musí prevziať štát. Ide o pokračovanie globálnej konfrontácie, ktorá vždy prebiehala v našej informačnej sfére.

    Odkaz:   https://www.armadnymagazin.sk/2023/02/02/clen-izborskeho-klubu-vysvetlil-informacnu-moc-medii/

 

Jak USA využívají své evropské kolonie

Thomas Röper     Státy EU jsou ve skutečnosti koloniemi USA. USA začaly Evropu doslova ždímat a připravovat ji o její finanční, podnikové a intelektuální zdroje. Proč při tomto rozsahu problémů zůstává fronta EU-USA jednotná, zatímco samotná EU se postupně stává ekonomickým stínem NATO? Podle mého názoru jsou za tím hlavním důvodem globalistické elity a jejich kontrola nad médii.

    Odkaz:   http://www.infokuryr.cz/n/2023/01/28/jak-usa-vyuzivaji-sve-evropske-kolonie/

 

Putinovo poslední varování zemím NATO :

nebrečte potom, že jsme vám to neřekli dopředu!

 27. ledna 2023 AUTOR: Michael Svatoš RUSKO:      Veddoucí ruské diplomatické delegace ve Vídni Konstantin Gavrilov oznámil : Jestli Washington a nebo nějaká země NATO dodá Ukrajině zbraně schopné zasáhnout mírumilovná města hluboko uvnitř Ruska ... , donutí to Moskvu k tvrdé odvetné akci!

    Odkaz:   https://cz24.news/putinovo-posledni-varovani-zemim-nato-nebrecte-potom-ze-jsme-vam-to-nerekli-dopredu/

 

Sestra vodcu KĽDR: “Severná Kórea bude v jednom zákope s armádou a ľudom Ruska”

28. januára 2023  Karol Jerguš (AM) Severná Kórea,       – Sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una Kim Yo-jong zdôraznila, že západné krajiny nebudú schopné „zlomiť hrdinského ducha armády a ľudu Ruska“ a všetky zbrane, ktoré dodajú Kyjevu, nevyhnutne „zoria a obrátia sa na kovový šrot“.

    Odkaz:   https://www.armadnymagazin.sk/2023/01/28/sestra-vodcu-kldr-severna-korea-bude-v-jednom-zakope-s-armadou-a-ludom-ruska/

    Celý text:       KLDR-s-Ruskom.doc

 

Dějiny čínských vynálezů. Současnost a budoucnost. Nejnovější čínské inovace.

 Larry Romanoff , Global Research      Nyní se hodnověrně odhaduje, že více než 60% všech znalostí dnešního světa mělo svůj počátek v Číně, což je skutečnost, kterou Západ zametl pod koberec. Západ se rozhodl ignorovat skutečnost, že 200letá přestávka v inovacích v Číně byla způsobena téměř výhradně vojenskými invazemi Západu, když ničil a rozvracel čínský národ.

       Odkaz:   https://www.globalresearch.ca/history-of-chinese-inventions-the-present-and-the-future-recent-chinese-state-of-the-art-innovations/5692922

    Celý text:       Cinske-vynalezy.pdf

 

MAP 1579 A je to tady! Astronomický dluh Ukrajiny budou muset platit i Češi a Slováci!

  Michael Svatoš     Za tímto šíleným nápadem stojí Mikuláš Dzurinda. Dzurinda je šéfem Centra Wilfrieda Martense pro evropské studie . Podíl Česka na splátkách dluhu představuje asi 0,7% tedy 1,1 miliardy USD (27 miliard CZK), podíl Slovenska představuje asi 0,4%, tedy asi 624 milionů EUR.

    Odkaz:   https://www.michalapetr.com/

 

Strategické myšlení je základem pro úspěšné vedení státu. O Českých národních zájmech

29. 12. 2022 , 1. 1. 2023        Naše země již desítky let postrádá politické a ekonomické vedení, které by dokázalo strategicky myslet a strategicky jednat. Řízení státu se v režii většiny popřevratových vlád smrsklo na trapné pokusy o řešení skutečných nebo uměle vytvořených problémů a pseudoproblémů. Vedení EU vyhovujeme jako kolonie a nemají zájem na tom nic měnit. Je nutné vyjít z nutnosti vystoupit z EU, jakož i z NATO, jež je s EU smluvně provázáno.

    Odkaz:   https://kob-forum.eu/2022/12/29/o-potrebe-strategickeho-mysleni/

                  https://kob-forum.eu/2023/01/01/o-ceskych-narodnich-zajmech/

 

Havárie vrtulníku. Odchod Arestoviče. Zlom na frontě.

21. 01. 2023  Sergej Pereslegin  Za tento týden se změnila fáze konfliktu.  Neočekávaně odešel Arestovič, nejlepší propagandista Ukrajiny. Další katastrofou je pád vrtulníku s ministrem vnitra, jeho zástupcem a s tajemníkem ministerstva.

    Odkaz:   https://belobog.sk/havarie-vrtulniku-odchod-arestovice-zlom-na-fronte/

 

USA v bankrotu! Více než polovina bohatství planety patří 81 miliardářům

 19.01.2023   Ku dni 6. 10. 2022 je státní dluh USA 31,1 bilionů dolarů, což je 777,6 bilionů korun českých. Je to největší státní dluh na světě, který činí 125,5 % HDP Spojených států.

     Za poslední dva roky zvýšilo 1 % nejbohatších lidí světa svůj majetek o 26 bilionů dolarů, zatímco celosvětová hodnota vzrostla o 42 bilionů dolarů.

    Odkaz:   https://www.skrytapravda.cz/z-ekonomiky/1027-vice-nez-polovina-bohatstvi-planety-patri-81-miliardarum

 

Masivní vybíjení kuřat může být předzvěstí něčeho horšího

 18.1.2023   Vladimír Stwora          Někteří virologové považují obavy z viru „ptačí chřipky“ za přehnané. V malochovu je skutečná úmrtnost na ptačí chřipku kolem 5 %. Bylo by jednodušší a levnější nechat chov promořit popř. i očkovat. Ty kusy, které přežijí, použít jako základ na nový chov odolných jedinců s časem vybudovanou vrozenou imunitou vůči H5N1.) ;

    Odkaz:   https://zvedavec.news/komentare/2023/01/9503-masivni-vybijeni-kurat-muze-byt-predzvesti-neceho-horsiho.htm

 

Západu sa nepodarilo rozdrviť ruskú ekonomiku

 20. leden 2023|  Jurij Aleksejev     Rusko naďalej „prekvapuje Západ svojou odolnosťou".     V Rusku v regiónoch vznikajú a ožívajú na mnoho rokov nové priemyselné podniky. V Zelenograde stavajú fabriku na výrobu 28-nanometrových procesorov. V tomto roku bude dokončených 70 % projektov nahradenia dovozu.

    Odkaz:   https://www.czechfreepress.info/rusko/zapadu-sa-nepodarilo-rozdrvit-rusku-ekonomiku.html

 

Americkí neonacisti v USA sa začínajú demaskovať

 19.1.2023 Ivan Štubňa     Centrum pre analýzu európskej politiky CEPA, Jamestown Foundation, Centrum pre novú americkú bezpečnosť (CNAS), Hoover Institution podporuú rozširovanie NATO s konečným cieľom likvidácie Ruska. Americký skrytý fašizmus, jeho inštitúcie ako aj jeho zástupcovia sa naplno demaskujú.

    Odkaz:   https://zvedavec.news/komentare/2023/01/9504-americki-neonacisti-v-usa-sa-zacinaju-demaskovat.htm

   ( Pozn. spr. webu: Fašismus je nezastřeně teroristická, krvavá, diktatura elity ve svůj vlastní majetko-mocenský prospěch, na úkor většiny lidí. )

 

Bill Gates chce napumpovať mRNA do potravín, aby nútene zaočkoval aj neočkovaných

 15/01/2023 Autor: Baxter Dmitrij, Zdroj: newspunch.com     Podľa miliardárskeho eugenika  jediný spôsob, ako „opraviť“ túto ich genetiku, je „zaočkovať“ každé hospodárske zviera na svete novými mRNA vakcínami.

    Odkaz:   https://www.badatel.net/bill-gates-chce-napumpovat-mrna-do-potravin-aby-nutene-zaockoval-aj-neockovanych/

 

Prošlí, opotřebení, překážející lidé

 17. ledna 2023 Ivan Hoffman     Důchodová reforma je evergreen, podle kterého je současný průběžný důchodový systém neudržitelný, neboť populace stárne a mladí staré neuživí. Kroky, kterým se prý nejde vyhnout, jsou tři: zvýšit věk pro odchod do důchodu, snížit penze a zvýšit daně a pojistné.

    Odkaz:   https://cz24.news/ivan-hoffman-prosli-opotrebeni-prekazejici-lide/

 

Čína loni díky růstu vývozu zaznamenala rekordní obchodní přebytek

2023-01-13   Peking      - Čína v roce 2022 díky růstu vývozu zaznamenala rekordní obchodní přebytek 877,6 miliardy dolarů. Přebytek čínské globální obchodní bilance vzrostl o 29,7 procenta oproti rekordu zaznamenanému v roce 2021. Už ten byl největší, jaký kdy jakákoli ekonomika zaznamenala.

    Odkaz:   https://czech.cri.cn/2023/01/13/ARTIEFKUbc0mJEyF1eCc4xs9230113.shtml

 

MAP 1569 Putin o víkendu rázně přitvrdil! Babiš se trefil do černého – odtajňujeme zákulisí NATO!

 16 ledna, 2023   Vložil(a): Michael Svatoš               V neděli 11. října 2015, podle oficiálního záznamu jednání velení NATO ČJ: 254 DSC 15 F , bod 86,  navrhnul generál Petr Pavel defacto rozpoutat nové kolo závodů v jaderném zbrojení s Ruskem. Nelze se proto divit, že Putin nepřipustí rozšíření NATO o Ukrajinu, jak vyhlásil před útokem.

    Odkaz:   https://www.michalapetr.com/

 

Jak elita v Davosu převzala kontrolu

17.1.2023   Thomas Fazi     Filozofie globalismu: izolovat politiku od demokracie tím, že se rozhodovací proces přesune z národní a mezinárodní úrovně, kde občané teoreticky mohou politiku do určité míry ovlivňovat, na nadnárodní úroveň  –  především na korporace.

    Odkaz:   https://zvedavec.news/komentare/2023/01/9501-jak-elita-v-davosu-prevzala-kontrolu.htm

 

Lula da Silva složil přísahu jako prezident Brazílie. Do USA odletěl Jair Bolsonaro, který s ním prohrál

 1. ledna 2023   Lula v projevu k členům Kongresu oznámil, že dostává zdevastovanou zemi, kam se podle něj za Bolsonara vrátil hlad. Bolsonaro se inaugurace svého soupeře nezúčastnil. V pátek odletěl na Floridu a také vyzval své příznivce, aby se nebouřili, ale aby ukázali, že respektují normy ústavy.

    Odkaz:   https://www.bbc.com/russian/news-64141403

 

Scott Ritter, Consortium News: Výhled pro Ukrajinu na rok 2023

 11. 01. 2023 , Scott Ritter     Vzhledem k historii minských dohod je navíc nepravděpodobné, že by se podařilo Rusko odradit od vojenské ofenzivy prostřednictvím diplomacie. Zdá se tedy, že rok 2023 se rýsuje jako rok pokračující násilné konfrontace vedoucí k rozhodujícímu ruskému vojenskému vítězství.

    Odkaz:   https://cz24.news/scott-ritter-consortium-news-vyhled-pro-ukrajinu-na-rok-2023/

 

Net zero povede ke konci moderní civilizace, tvrdí špičkový vědec

 13.1.2023 , Chris Morrison    Profesor Richard Lindzen z MIT, jedna z předních světových autorit v oblasti geologických pohybů tekutin:  Historici se budou v příštích staletích určitě divit, jak hluboce chybná logika, zastřená prozíravou a neúprosnou propagandou, umožnila koalici mocných zvláštních zájmů přesvědčit téměř všechny na světě, že CO2 z lidského průmyslu je nebezpečný toxin ničící planetu.

    Odkaz:   https://zvedavec.news/komentare/2023/01/9495-net-zero-povede-ke-konci-moderni-civilizace-tvrdi-spickovy-vedec.htm

 

Dezinformátoři a konspirační teoretici měli

skoro ve všem pravdu II – Covid-19

 2022-12-21   Nikola Bornová        Země s nejtvrdšími lockdowny měly většinou více nadměrných úmrtí než země s mírnými nebo žádnými opatřeními. Řada zuřivých propagátorů povinné vakcinace proti COVID-19 na této vakcinaci nějak vydělává.   Globální mafie záměrně potlačovala a potlačuje úspěšné metody léčby COVID-19.   Nákup COVID „vakcín“ byl gigantickou zpronevěrou. ...

    Odkaz:   https://bornova.pub/2022/dezinformatori-a-konspiracni-teoretici-meli-skoro-ve-vsem-pravdu-ii-covid-19/

 

Babiš není opozice, ale jen konkurence,

alternativní Petr Fiala

 7. ledna 2023 ,  MUDr. Ivan David, CSc.     Naivní občané věří, že je Babiš a jeho hnutí ANO zachrání. Nenechme se mýlit, že vláda prošla volbami, Hitler byl také demokraticky zvolen. Vláda by se bála jedině v tom případě, kdyby byl na Hradě někdo odhodlaný ji odvolat.

    Odkaz:   https://www.novarepublika.online/2023/01/babis-neni-opozice-ale-jen-konkurence-alternativni-petr-fiala

 

Seznam českých a slovenských účastníků srazu v Davosu,

který se koná příští týden

10 ledna, 2023   Slovanka      Srazy WEF (Světového ekonomického fóra)  jsou hlavní globalistickou platformou. Vloni byl za ČR na davoském fóru Sikela a v roce 2019 se srazu zúčastnil Babiš a Havlíček Příští týden účastníci z ČR:  Jozef Sikela ; Mikuláš Bek ; Věra Jourová.   Ze Slovenska:  Miroslav Lajčák ; Eduard Heger.

    Odkaz:   https://necenzurovanapravda.cz/2023/01/seznam-ceskych-a-slovenskych-ucastniku-srazu-v-davosu-ktery-se-kona-pristi-tyden/

 

Konflikt na Ukrajině – Dezinformátoři a konspirační

teoretici měli skoro ve všem pravdu III

 6.1. 2023 , Nikola Bornová     Občanská válka na Ukrajině začala už v roce 2014. Západ válku proti Rusku za pomoci ukrajinské krve dlouho plánoval a Minské dohody byly podvod. Potvrdila to i Angela Merkel... 

    Odkaz:   https://cz24.news/nikola-bornova-konflikt-na-ukrajine-dezinformatori-a-konspiracni-teoretici-meli-skoro-ve-vsem-pravdu-iii/

    Celý text:       Bornova-Dezinformatori-III.doc

 

Osm důvodů, proč je Ukrajina novou Jugoslávií

( R E T R O )

 8. listopadu 2014 / Damir Marinović     1.  Jugoslávie byla mnohonárodnostní zemí s různými nacionálními a etnickými skupinami. Ukrajina je jí také, kde spolu žili Ukrajinci, Rusové a několik dalších menšin.   2.  Tři strany, které bojovaly v jugoslávských válkách, náležely ke třem náboženstvím. Srbové jsou pravoslavní křesťané, Chorvati jsou katolíci, zatímco bosenští Muslimové a Albánci jsou muslimové. Podobné rozrůznění existuje i v rámci ukrajinské občanské války.  ...  Odkaz:   http://kosovoonline.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1772%3Aosm-dvod-pro-je-ukrajina-novou-jugoslavii&catid=61%3Aarhiv&Itemid=140&lang=cs

 

Bitva o Bachmut. Porážka Západu a na čí straně je mezinárodní zákon

 5. ledna 2023  Jane Kaufman     Scott Ritter: Když to, co Rusové udělali je v souladu se zákonem, pak musí být jejich napadání, ohrožování a trestání sankcemi protizákonné! Dnes diplomatické jednání nepřipadá v úvahu. Dnes není na Západě jediný národ, kterému by dnes mohlo Rusko věřit.

    Odkaz:   https://cz24.news/j-kaufman-bitva-o-bachmut-porazka-zapadu-a-na-ci-strane-je-mezinarodni-zakon/

 

Hlavní země Západu jsou na tom ekonomicky hůře než Rusko

 3. ledna 2023     Snaha Západu zničit ruskou ekonomiku zafungovala přesně opačně a hlavní země Západu jsou na tom ekonomicky hůře než Rusko.

    Odkaz:   https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/hlavni-zeme-zapadu-jsou-na-tom-ekonomicky-hure-nez-rusko/

 

David Pyne - Skutečná válka

  | Autor: vlkp      Plnohodnotná válka USA/NATO -Rusko by se nevedla o půl světa dál, byla by vedena přímo tady doma, počínaje čínsko-ruskou kybernetickou/EMP/jadernou apokalypsou proti domovině USA během dnů nebo týdnů, ne-li hodin od jejího začátku.

    Odkaz:   https://vlkovobloguje.wordpress.com/2023/01/04/david-pyne-skutecna-valka/#more-994110

 

Bill Gates a jeho globalistická kabala sa práve chystajú dokonať svoje ovládnutie sveta

 04/01/2023 Autor: Ethan Huff, Zdroj: naturalnews.com     Gatesovým plánom je spustiť zdravotný plán „Jeden svet“, ktorý bude kontrolovať samotná WHO ... Všetky globalisticke skupiny spoločne plánujú „Nový svetový poriadok“, ktorý sa napĺňa priamo pred našimi očami.

    Odkaz:   https://www.badatel.net/bill-gates-a-jeho-globalisticka-kabala-sa-prave-chystaju-dokonat-svoje-ovladnutie-sveta/

 

Protektorát volí prezidenta

 31.12.2022 Stanislav Blaha   ...a podle toho to taky vypadá. Z těch kandidátů, kteří v tuto chvíli zůstali ve hře, většina je unifikovaných probruselských a pronatovských kývačů, kteří se liší jen v margináliích.

    Odkaz:   http://news.e-republika.cz/article4605-Protektorat-voli-prezidenta

 

Proč Putinova zimní ofenziva přiměje USA ke vstupu do války

 31.12.2022 Mike Whitney     Washington je stále odhodlán porazit Rusko za každou cenu. V praxi to znamená, že USA musí vytvořit incident, který poslouží jako ospravedlnění pro eskalaci. Riziko, že se Kyjev pokusí vyrobit takzvanou „špinavou bombu“, přetrvává.

    Odkaz:   https://zvedavec.news/komentare/2022/12/9474-proc-putinova-zimni-ofenziva-primeje-usa-ke-vstupu-do-valky.htm

 

Ruský technický génius, ktorý predbehol Jamesa Watta

 18.12.2022 Karol Dučák (hlavnespravy.sk)     V roku 1764 začal Polzunov so stavbou parného stroja. Stroj bol 7. augusta 1766 uvedený do prevádzky.Keď o 10 rokov neskôr dostal Škót James Watt do komerčnej výroby svoj prvý funkčný parný stroj, na priekopnícky čin Ivana Ivanoviča Polzunova sa zabudlo.

    Odkaz:   http://www.srspol.sk/clanek-karol-ducak-rusky-technicky-genius-ktory-predbehol-jamesa-watta-25604.html

 

Starý světový řád je mrtvý

 30. 12. 2022   Timofej Bordačov       Země Západu – USA, Evropa a jejich pár spojenců – se tak mění na pouhý vojenský tábor, který se staví proti přirozeným zájmům zbytku planety.

    Odkaz:   https://protiproud.info/politika/6921-stary-svetovy-rad-je-mrtvy-koncici-rok-znamenal-zacatek-konce-vlady-zapadu-jedine-co-usa-a-eu-zustalo-je-nasili-a-zastrasovani-zapadni-vojensky-tabor-proc-85-procent-statu-sankce-na-rusko-neuvalilo-vse-nove-se-rodi-v-bolestech.htm

 

Důsledky zelené dohody EU: Měli bychom být touto cestou vyvlastněni a zbaveni našich domovů?

 23 prosince, 2022  Slovanka     EU je cestou do pekel. Tou jsou však i všichni politici, kteří prosazují globalistickou agendu. Zelený úděl je jen Agenda 2030. „Nebudeš nic vlastnit – a budeš šťastný.“

    Odkaz:   https://necenzurovanapravda.cz/2022/12/dusledky-zelene-dohody-eu-meli-bychom-byt-touto-cestou-vyvlastneni-a-zbaveni-nasich-domovu/

 

Čína ujela světu. První obří baterie bez lithia má energii pro 200 tisíc lidí
 29.12.2022 Matouš Lázňovský     Ve městě Dalian funguje první „megabaterie“, jež nepotřebuje lithium.
 Úložiště s maximálním výkonem 100 MW a celkovou kapacitou 400 MWh je založen na technologii vanadové průtočné baterie.

    Odkaz:   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tech-technologie-cina-ujela-svetu-prvni-obri-baterie-bez-lithia-ma-energii-pro-200-tisic-lidi-221931

 

Američania sa pripravujú rozdúchať v Európe konflikt

28.12.2022   Viktoria Nikiforova, RIA     Prvým krokom je hypotetický fFalse flag) ruský útok na spojenca USA v NATO. Druhým je reakcia Washingtonu. A tretia je reakcia Moskvy na túto reakciu. V tomto smere sa washingtonský režim poučil od Hitlera a poučil sa dobre.

    Odkaz:   https://sk.news-front.info/2022/12/28/americania-sa-pripravuju-rozduchat-v-europe-konflikt/

 

TORONTSKÉ PROTOKOLY

( R E T R O )

 26.07.2012   Torontské protokoly vznikly v létě 1967, kdy tehdejší koordinátoři myšlenky vytvoření NWO (Nového světového řádu) se sešli ve velkém Kanadském městě, aby vypracovali svojí strategii na následujících 50 let.

    Odkaz:   https://inwo.webnode.cz/news/co-jsou-to-torontske-protokoly/

 

Studie OECD: Největší pokles kupní síly zaznamenala Česká republika

26 prosince, 20222 Slovanka       K poklesům ve 32 zemích OECD došlo kvůli posledním dvěma velkým krizím: Covid lockdownům a ukrajinské válce, resp. sankcím). Nejvíce ztratila Česká republika s minus 9 %, Maďarsko je jedinou zemí, která ve třetím čtvrtletí roku zaznamenala i nárůst kupní síly o plus 2 %.

    Odkaz:   https://necenzurovanapravda.cz/2022/12/studie-oecd-nejvetsi-pokles-kupni-sily-zaznamenala-ceska-republika/

 

Ekonomika ako hlavné bojisko Ruska a Európskej únie

19.12.2022   Oleg Kim, Ukraina.ru      Rusko z programu svoje plány na rozvoj infraštruktúry na export skvapalneného zemného plynu nevypúšťa. Trojročný rozpočet krajiny vyzerá optimisticky. Štáty Európskej únie medzitým majú straty v dôsledku ich neochoty spolupracovať s Ruskom v energetickom sektore. Podľa bruselského think-tanku „Bruegel“ môže núdzová situácia trvať roky.

    Odkaz:   https://sk.news-front.info/2022/12/19/ekonomika-ako-hlavne-bojisko-ruska-a-europskej-unie/

Co si myslet o posledním Muppet Show ve Washingtonu

 27.12.2022   The Saker     Kongres prohlásil, že „zabaví“ (jinak se tomu říká „krádež“) ruský majetek, čímž naplní Putinovo „proroctví“, který v roce 2013 varoval ruskou podnikatelskou komunitu, že její majetek na Západě bude ukraden. Jen málo Evropanů má žaludek na rozsáhlou kontinentální válku v Evropě, která zanechá jejich zemi v troskách. Přesto se evropští politici bojí amerických neokonzervativců, a proto se pokoušejí jen tiše šoupat nohama, zatímco je neokonzervativci tahají do propasti.

    Odkaz:   https://zvedavec.news/komentare/2022/12/9466-co-si-myslet-o-poslednim-muppet-show-ve-washingtonu.htm

 

Sebe a své blízké léčí lékaři jinak

 26.12.2022   Autor: Josef Pazdera      Teoreticky by tedy mělo platit, že i samotní lékaři a jejich blízcí, budou mít tendenci chovat se odpovědně. Jinak řečeno, že tím, co ve svých ordinacích radí svým pacientům, což by mělo být to nejlepší, že se tím sami také budou řídit. Kolektiv Amy Finkelsteinové ale zjistil něco jiného.

    Odkaz:   https://www.osel.cz/12650-sebe-a-sve-blizke-leci-lekari-jinak.html

 

Rozhovor s profesorem Michaelem Hudsonem

 21.12.202  Michael Hudson    Rozdělení světové ekonomiky především odráží konflikt mezi západním neoliberalismem a tradiční průmyslovou ekonomickou logikou. Západ nemá ostatním zemím co nabídnout – s výjimkou slibu, že je nebude bombardovat. Výsledkem je, že když Čína a další země budují své ekonomiky, je s nimi zacházeno jako s nepřáteli.

    Odkaz:   https://zvedavec.news/komentare/2022/12/9460-rozhovor-s-michaelem-hudsonem.htm

 

Putin mění přístup k SVO na Ukrajině

 22. 12. 2022  politikus.info  překlad: St. Hroch     Řada událostí podtrhuje, že Kreml již neusiluje o kompromis se Západem.  Znamená to také začátek změny domácí politiky. Mobilizace se stává jejím ústředním článkem.

    Odkaz:   https://belobog.sk/putin-meni-pristup-k-svo-na-ukrajine/

 

„Dezinformátoři“ a konspirační teoretici měli skoro ve všem pravdu !

20.12. 2022  bornova.pub       Náš hlavní mediální proud už je tak odtržen od reality, že za posledních sto let se tomu v Evropě blížilo asi jen jedno jediné období – rok 1938-1945 v Německu. Tehdy se za privilegované nadlidi považovali všichni Němci, dnes se za ně považuje populace „lepších lidí“.

    Odkaz:   https://bornova.pub/2022/dezinformatori-a-konspiracni-teoretici-meli-skoro-ve-vsem-pravdu-i/

 

Antiutópie sa stávajú realitou. Konečný cieľ svetovej elity

 23. decembra 2022 , Andrej Fursov    Okradnúť človeka je zločin. Okradnúť celé štáty, národy, pripraviť ich o zdroje, poškodiť životné prostredie – to je zníženie nákladov a racionalizácia. Ak by sa plán ultraglobalistov - zjednodušenie spoločnosti - mohol uviesť do praxe, potom čas jeho existencie bude – podľa „Buddenbrookovho princípu“, nie viac ako štyri generácie.

    Odkaz:   https://www.armadnymagazin.sk/2022/12/23/andrej-fursov-antiutopie-sa-stavaju-realitou-konecny-ciel-svetovej-elity/

 

„To bude rodeo. Od 5. února a pak na jaře.“

Rajchl sepsal: Titanic Česko

18.12.2022      Pro ty, kterým doposud nedochází, v jak dramatické situaci se aktuálně naše země nachází a jak devastující efekt bude mít ekonomická sebevražda páchaná naší vládou. Při nejlepším tak za příští rok nasypeme výrobcům a zejména obchodníkům s energiemi z našich kapes půl bilionu. Přinejhorším to bude zhruba bilion.

    Odkaz:   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-To-bude-rodeo-Od-5-unora-a-pak-na-jare-Rajchl-sepsal-Titanic-Cesko-723828

 

Co může stát za tím, že Rusko odmítá prodávat ropu za jakýkoli cenový strop

 18. 12. 2022   Realista    Odmítnutí Ruska dodávat ropu zemím, které se připojily k cenovému stropu, je jedním z bodů plánu zbavit USA hegemonie. Západ má dohodu postavit se proti Rusku a Číně, kterou ani neskrývá, ale kdo může s jistotou říci, že země Východu a Rusko nemají takovou nevyslovenou dohodu, pokud jde o konfrontaci proti kolektivnímu Západu v čele se Spojenými státy?

    Odkaz:   https://www.pokec24.cz/politika/co-muze-stat-za-tim-ze-rusko-odmita-prodavat-ropu-za-jakykoli-cenovy-strop/

 

Generál vypovídá o operacích britské armády na Ukrajině

 17 prosince, 20225 Slovanka     Magowan je bývalý velící generál Royal Marines, který se připojil k elitní jednotce Royal Navy v roce 1989. Generálporučík ve svém příspěvku mimo jiné popisuje, že „komanda podporovala diskrétní operace v extrémně citlivém prostředí. The Times začátkem tohoto roku odhalily, že britské speciální pozemní jednotky v Kyjevě pomáhají s výcvikem místních vojáků. Vojenští trenéři byli poprvé nasazeni na Ukrajinu po invazi na Krym v roce 2014.

    Odkaz:   https://necenzurovanapravda.cz/2022/12/general-vypovida-o-operacich-britske-armady-na-ukrajine/

 

Mimořádná a znepokojivá zpráva z Ruska: migranti a smrtelný meningokok

 18.12.2022   Nemocní jsou hlavně migranti, řekla Elena Andreeva, hlavní sanitární lékařka Moskvy, vedoucí hlavního města Rospotrebnadzor. Cílem kampaně je maximální pokrytí očkování pracovních migrantů do 25. prosince. Očekávaným výsledkem je stabilizace epidemické situace meningokokové infekce v Moskvě.

    Odkaz:   https://skrytapravda.cz/ze-zahranici/969-mimoradna-a-znepokojiva-zprava-z-ruska-migranti-a-smrtelny-meningokok

 

Irská ostuda. Děti zemřely v péči církve a vlády, pohřbili je v kanalizaci

 17.12. 2022  Daniela Kučerová     Během desítek let existence náboženských institucí pro neprovdané matky zemřelo v Irsku 9000 dětí, které kdysi zemřely na nemoci, podvýživu a špatnou prenatální péči. V areálu starého domova v Tuamu forenzní archeologové narazili na kosti nezletilých už během zkušebního výkopu, popisuje v reportáži americký deník New York Times.

    Odkaz:   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-irska-ostuda-deti-zemrely-v-peci-cirkve-a-vlady-pohrbili-je-v-kanalizaci-221521

    Celý text:       Nejen-irska-ostuda.pdf

 

Xi Jinping dorazil do Rijádu na Summit Číny, arabských zemí

a státní návštěvu Saúdské Arábie

 8.12. 2022     Dostalo se mu velkolepého a vřelého přivítání. Jednadvacet salv oficiálně oznámilo jeho přílet. Čínského prezidenta srdečně přivítali guvernér provincie Rijád princ Faisal bin Bandar Al Saud, ministr zahraničí princ Faisal bin Farhan Al Saud, ministr Yasir Al-Rumayyan, který pracuje na záležitostech Číny, a další klíčoví členové královské rodiny a vysocí úředníci vlády.

Odkaz:   https://czech.cri.cn/2022/12/08/ARTInsPQR9onYOk0f4VSxrVE221208.shtml?spm=C52918.PaZNIkA0prFD.EqwriWkzabnJ.32

 

Další smutná komedie, tentokrát s ptačí chřipkou

 15. 12. 2022  Jindřich Kulhavý      Ptačí chřipka, která dosud snad žádnému člověku u nás neuškodila, údajně napadla české chovy. Je zvláštní, že jenom u nás a zároveň v době, kdy se většina volně hnízdícího ptactva už dávno přemístila do teplých krajů. Nebylo by jednodušší a správnější pozavírat do blázinců všechny ty strůjce Green Dealu, Great Resetu, přidat propagátory LGBT, pseudorasismu, sociálních kreditů, dodávek zbraní na Ukrajinu, všeobsahující vakcinace a dalších hovadin? Vrátit se k normálnímu životu, prosperitě a jen se pořádně naučit pracovat s odpady?

    Odkaz:   https://protiproud.info/politika/6889-dalsi-smutna-komedie-tentokrat-s-ptaci-chripkou-slepici-udavaci-vybit-domaci-a-pak-volne-zijici-zvirata-brzy-na-poradu-i-psi-a-kocky-tesite-se-na-gatesovo-chemicke-maso-umela-ryze-uz-je-tu.htm

 

Surovikin překvapil NATO svými metodami na Ukrajině

 13.12.2022   autor: Valentin Vasilescu, rumunský vojenský analytik     Dosažení vzdušné nadvlády nad celým ukrajinským územím prostřednictvím neutralizace protiletadlové obrany je nyní jednou z priorit generála Sergeje Surovikina. Prevaha ruských ozbrojených síl nedáva ukrajinskej armáde žiadnu šancu na víťazstvo, takže jedinou záchranou pre ukrajinského prezidenta Vladimira Zelenského bude útek do Poľska, povedal plukovník Douglas McGregor, bývalý poradca šéfa Pentagonu.

    Odkaz:   https://www.e-republika.ch/article4602-Surovikin-prekvapil-NATO-svymi-metodami-na-Ukrajine

 

Celou zkorumpovanou bruselskou bandu je třeba navždy rozpustit

 12.12. 2022  Slovanka       Celá EU je od samého počátku založena na korupci. Nejen europoslanci a eurokomisaři, ale také desetitisíce bruselských úředníků a statisíce dalších. Nyní byla zatčena jen malá hrstka těchto korupčníků. Velká ryba si tak stále plave v rybníku. EU je třeba zrušit. Pokud ji tato prohnilost a zkorumpovanost nakonec nerozežere zevnitř, tak můžeme jen závidět těm, kdo jako další vystoupí.

    Odkaz:   https://necenzurovanapravda.cz/2022/12/celou-zkorumpovanou-bruselskou-bandu-je-treba-navzdy-rozpustit/

 

Americký novinář cestoval do Moskvy, aby zdokumentoval, jak „fungují“ sankce                 

 10.12. 2022  Zpracoval: Slovanka/Necenzurovaná Pravda     Zaváděné sankce lze od samého počátku nazvat sankcemi protievropskými. Krize, která má zničit evropský průmysl a výrazně snížit životní úroveň Evropanů (jak to ostatně požaduje i Agenda 2030), je iniciována z mnoha stran. Jde o zavádění tzv. „zeleného údělu“ pod záminkou „boje proti dusíku a uhlíku“...

    Odkaz:   https://cz24.news/video-americky-novinar-cestoval-do-moskvy-aby-zdokumentoval-jak-funguji-sankce/

 

Česká i Slovenská vláda se zaručily za dluhy Ukrajiny u bankéřů! Co z toho plyne?

14. prosince 2022   AUTOR: Michael Svatoš     Bankéři tak nenesou žádné riziko, a 18 miliard EUR Ukrajině rádi půjčí, a protože se těší na mastné úroky i z českých a slovenských kapes. Když Ukrajina dluh nesplatí, zabaví také české (slovenské) lesy, elektrárny, nemocnice a další zbylý státní majetek, a prodají ho v dražbě.

    Odkaz:   https://cz24.news/ceska-i-slovenska-vlada-se-zarucily-za-dluhy-ukrajiny-u-bankeru-co-z-toho-plyne/

 

Kadyrov chváli vývoj na fronte. Ukrajinci spočítali vysoko presné rakety vyrobené ruským priemyslom. prehľad bojov

 13. decembra 2022 Maroš šolc     Naše jednotky sú teraz vo výhodnejšej pozícii, o čom svedčí porážka Ozbrojených síl Ukrajiny na mnohých frontoch a ich obrovské straty,“ povedal Kadyrov. Celkovo od začiatku operácie dostala ruská armáda 240 vysoko presných riadených rakiet Ch-101 a približne 120 riadených rakiet Kalibr. Okrem toho sa rakety posielajú na Ukrajinu priamo z montážnej linky.

    Odkaz:   https://www.michalapetr.com/map-1532-putin-ma-zasoby-munice-na-valku-do-roku-2026-zapadni-media-se-opajeji-marnou-vizi-ze-rusku-dojde-munice/

 

Putin má zásoby munice na válku do roku 2026.

 8 prosince  Michael Svatoš     Jelikož mělo Rusko před válkou uskladněno nejméně 2 miliony tun munice, je při současné spotřebě 1,1 milionu tun ročně schopno válčit v současné intenzitě 4 roky! Tedy do konce února 2026! Rusku munice nedochází, dochází munice Ukrajině.

    Odkaz:   https://www.michalapetr.com/map-1532-putin-ma-zasoby-munice-na-valku-do-roku-2026-zapadni-media-se-opajeji-marnou-vizi-ze-rusku-dojde-munice/

 

Covid ve službách Si a Podnebesí: Jak souvisejí protesty v Číně a volby na Vystrčilově Tchajwanu?

 6. 12. 2022  Dmitrij Bavyrin     Masové protesty v Číně, jaké nebyly zaznamenány více než třicet let, přinesly své ovoce: Úřady výrazně zmírnily omezení týkající se covidu. Stejná omezení totiž vedla ke svržení vládnoucí strany na Tchaj-wanu, což byl neúspěch USA a triumf prezidenta Si Ťin-pchinga.

    Odkaz:   https://protiproud.info/politika/6868-covid-ve-sluzbach-si-a-podnebesi-jak-souviseji-protesty-v-cine-a-volby-na-vystrcilove-tchajwanu-zapadni-media-se-dvakrat-prepocitala-pokrytectvi-schwabovych-vlad-obnazeno-kdo-asi-vymyslel-covid-peking-si-umi-pockat.htm

 

Ruský „generál Armagedon“ převzal iniciativu

 8. prosince 2022     Surovikinova vojenská strategie je založena na absolutním prvenství hodnoty lidského života. Dokonce ani údery na kritickou infrastrukturu nemají za následek civilní oběti – zničeno je jen vybavení, budovy a zařízení. Dokonce i Ukrajinci jsou nuceni to s nevolí přiznat.

    Odkaz:   https://www.novarepublika.online/2022/12/rusky-general-armagedon-prevzal-iniciativu

 

Udržitelné dluhové otroctví aneb skutečné cíle agendy OSN

 17 listopadu, 2022  Whitney Webb & Iain Davis     Ačkoli je nám prodáván jako "udržitelný", jediné, co tento nový globální finanční systém "udrží", je moc dravé finanční elity. Dluh je rozhodující formou financování cílů udržitelného rozvojePolitiku budou řídit bankéři a think-tanky, které infiltrovaly ekologické hnutí před desítkami let.

    Odkaz:   https://otevrisvoumysl.cz/whitney-webb-iain-davis-udrzitelne-dluhove-otroctvi-aneb-skutecne-cile-agendy-osn/

Prolhaná média z nás dělají pologramotné lidi

 3. prosince 2022 - Zdeněk Zbořil v rozhovoru pro Prvnizpravy.cz     V poslední době jsme zahlcování především negativními zprávami z Číny a Ruska. Nejde jenom o negativní informace, my máme i absolutní nedostatek těch běžných informací pozitivních. Vůbec si neuvědomujeme v jakém prostoru a jak vybaveném kulturními statky, ekonomickými jednotkami a celky, se pohybujeme. Jak je  různorodé a jak je rozvinuté.

    Odkaz:   http://www.regionalninovinky.cz/zpravy/politika/zboril-prolhana-media-z-nas-delaji-pologramotne-lidi/

 

USA priznali podporu farebnej revolúcie v Iráne. Cieľom je jadrový program a spolupráca s Ruskom

 6.december 2022, Milan Novický (AM)     V Iráne sa deje všetko čo sa dialo v Kyjeve v roku 2014. Iránske úrady sa rozhodli vstúpiť do dialógu s demonštrantmi Iránsky prezident Ibrahim Raisi navštívil provinciu Kurdistan. Politik prisľúbil, že podnikne kroky na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie.

    Odkaz:   https://www.armadnymagazin.sk/2022/12/06/usa-priznali-podporu-farebnej-revolucie-v-irane-cielom-je-jadrovy-program-a-spolupraca-s-ruskom/

 

Indie by ráda přebudovala světový řád

 1. prosince 2022   Arťom Ignaťjev     Začátkem podzimu překonala v obvyklých cenách ekonomika Indie britskou ekonomiku. Indie nevěří ve světový řád, při němž se někteří považují za něco víc něž ostatní. Dillí uvedlo, že Indie a Rusko spolupracují na mnoha otázkách v měnícím se a mnohopolárním světě.

    Odkaz:   https://outsidermedia.cz/svet-ruskyma-ocima-688/

 

Popredný onkológ poukazuje na nárast výskytu rakoviny u ľudí očkovaných proti Covidu

05/12/2022 autor: Dr. Angus Dalgleish         Lekár obhajuje svoje pozorovania tvrdením, že zodpovedajú vzoru vrodenej imunitnej supresie počas niekoľkých týždňov po očkovaní mRNA vakcínami, ktorá bola pozorovaný na celom svete.

 

    Odkaz:   https://www.badatel.net/popredny-onkolog-poukazuje-na-narast-vyskytu-rakoviny-u-ludi-ockovanych-proti-covidu/

 

Válka proti globálnímu zemědělství – Neudržitelná „udržitelná agenda“ OSN 2030

 2.12.2022    F. William Engdahl  Global Research     V uplynulých týdnech začal koordinovaný útok na naše zemědělství a naší schopnost produkovat potraviny pro lidskou existenci. Nedávné zasedání OSN Agendy 2030,  Cop27 v Egyptě, zasedání vlád G20 na Bali, Světové ekonomické fórum v Davosu a Bill Gates se na tom podílejí.

    Odkaz:   https://cz24.news/f-w-engdahl-global-research-valka-proti-globalnimu-zemedelstvi-neudrzitelna-udrzitelna-agenda-osn-2030/

 

Pjotr Tolstoj odpálil informační bombu „ve francouzském prostoru“

 29.11. 2022      Po projevu místopředsedy Státní dumy „vybuchlo“ studio BFM TV, televizní kanál ve Francii, a mediální požár se rozšířil do internetového prostoru. Rozsekat tři západní propagandisty v přímém přenosu před miliony diváků? Snadno. A to přesto, že ruský politik byl v Moskvě. Tolstoj to vše přednesl ve vynikající francouzštině.

    Odkaz:   https://www.novarepublika.online/2022/11/pjotr-tolstoj-odpalil-informacni-bombu-ve-francouzskem-prostoru

 

Důležitost tradičních korejských pohádek

 28.11.2022   Jan Campbell     Pohádky Severní Koreje indikují na převahu témat jako je šetrnost, sdílení, pořádek, pravidla, spolupráce a vlastenectví, včetně ochrany ekosystémů, která jsou založena na konfucianismu.Čučche ztělesňuje politickou myšlenku strany proklamující práci na principu - lid na prvním místě.

    Odkaz:   http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/jan-campbell-pohadky-pro-male-velke

 

Pentagon se nemůže dopočítat zbraní na Ukrajině za 20 miliard

 1.12. 2022     (rp,prvnizpravy.cz,southfront,foto:arch.)     Jen velmi málo lidí v USA připustilo, že nemají USA výrobní kapacitu nezbytnou k současnému vyzbrojování kyjevského režimu a vlády v Tchaj-peji. Podle posledních zpráv není vláda USA schopna vyúčtovat zbraně v hodnotě přibližně 20 miliard dolarů, které poslala kyjevskému režimu.

    Odkaz:   http://www.regionalninovinky.cz/zpravy/zpravy/pentagon-se-nemuze-dopocitat-zbrani-na-ukrajine-za-20-miliard/

 

„Konec cenzury. Fialovej hnus! Demisi!“ Na Letnou dorazili odpůrci Fialy. Vřelo to

 26.11.2022     V sobotu 26. listopadu se uskutečnila další demonstrace proti vládě. V čase, kdy se na Česko řítí ekonomická krize, inflační krize, energetická krize a vláda s tím nic nedělá.

    Odkaz:   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Konec-cenzury-Fialovej-hnus-Demisi-Na-Letnou-dorazili-odpurci-Fialy-Vrelo-to-721630

 

Kritický dopis pamětnice k lživému pořadu ČT 2 - Postoloprty 1945

Je ale nepochopitelné, že kdokoliv může veřejně, beztrestně, uveřejnit nestydatosti, lži, házet špínu na český národ! V pořadu je pravda převrácena, z vrahů jsou oběti, z vražděných a týraných jsou mstivé bestie.

 

Zdá se, že Rusko k vítězství nebude potřebovat zimní ofenzívu

 27. listopadu 2022  Paul Craig Roberts     Ukrajina a její obyvatelstvo je součástí Ruska po staletí. Existuje mnoho smíšených sňatků. Většina Ukrajinců není nakloněna neonacistům, kteří ovládali Ukrajinu od doby, kdy USA v roce 2014 svrhly vládu.

    Odkaz:   http://www.regionalninovinky.cz/zpravy/zpravy/roberts-zda-se-ze-rusko-k-vitezstvi-nebude-potrebovat-zimni-ofenzivu/

 

Televize jako způsob debilizace obyvatelstva

Televize je nejničivější informační zbraní. Vše, co vidíte ve zprávách v televizi, jsou představení pro ignorantský dav. Většina falešných cílů, tužeb a tužeb, které lidé vnímají jako své vlastní, nám byla vnucena prostřednictvím médií.

    Odkaz:   http://www.infokuryr.cz/n/2022/11/27/televize-jako-zpusob-debilizace-obyvatelstva/

 

Ukrajina páchá „sebevraždu policistou“

 28.11.2022 The Saker     Jsem také zdrcen vývojem války za osvobození Ukrajiny od NATO: Můj smutek ještě prohlubuje vědomí, že si za to obyvatelé Ukrajiny do značné míry mohou sami.

    Odkaz:   https://zvedavec.news/komentare/2022/11/9423-.htm

 

Odsouzení pořadu ČT2 – Postoloprty 1945

 18. 11. 2022  Otevřený dopis Radě České televize.  Ve dnech 8.11. a 10.11. uvedla televizní stanice ČT2 takzvaný hraný dokument Postoloprty 1945 – česká odplata. Naší veřejnosti je vnucován názor, že došlo ke zločinu organizovanému našimi nově ustanovovanými československými vládními úřady.

       Celý text:       Odsouzeni-poradu-CT2.doc

 

Závod "Moskvič" zahájil sériovou montáž vozů SKD a od prosince elektromobily. Jak je to možné?

24.11.2022     Automobilový závod Moskvič Moskva znovu zahájil výrobu zahájením sériové montáže crossoveru Moskvič 3 s benzínovým motorem. Rusko je schopno i přes vnější tlak zavést výrobu mikročipů v základním segmentu v požadovaném množství na přelomu let 2027-2028 a do roku 2030 – plně uspokojit domácí poptávku po kritické řadě mikročipů.

    Odkaz:   https://www.skrytapravda.cz/ze-zahranici/921-zavod-moskvich-zahajil-seriovou-montaz-vozu-skd-a-od-prosince-elektromobily-jak-je-to-mozne

                  https://cz24.news/po-potravinach-chce-byt-rusko-nejen-sobestacne-v-mikrocipech-ale-i-nejvetsim-vyrobcem-na-svete/

 

Vojáci DLR očekávají po Putinově zákonu 100 000 dobrovolníků z KLDR

 15.11.2022  autor: Anton Utkin     Nový zákon, který již podepsal Vladimir Putin, umožňuje osobám s cizím občanstvím uzavřít smlouvu s ruským ministerstvem obrany o službě v ruské armádě.

    Odkaz:   https://military.pravda.ru/news/1770072-dobrovolcy_iz_kndr/

                  https://www.pokec24.cz/politika/jeste-jednou-varuji-drzouny-a-ignoranty/

    Celý text:       DLR-KLDR.doc

 

Německý pilot a vyšetřovatel: MH 17 sestřelila ukrajinská stíhačka.

 23. 11. 2022  Václav Danda      přináší utajovaná fakta o politickém "rozsudku" v kauze letu MH17 sestřeleného kyjevským režimem, omylem. Skutečným terčem byl stroj s Putinem.

    Odkaz:   https://protiproud.info/politika/6840-nemecky-pilot-a-vysetrovatel-mh-17-sestrelila-ukrajinska-stihacka-omylem-skutecnym-tercem-byl-stroj-sputinem-kreml-to-vi-proc-mlcel-proc-ani-usa-nedodaly-pozadovane-dukazy-a-proc-prisel-rozsudek-z-haagu-prave-ted.htm

 

"Blahobyt na úkor ostatních": jak se Západ snaží oddálit dluhovou krizi

 18.11. 2022  Eduard Birov   překlad: st.hroch      Západní ekonomové vymysleli celou pseudovědu "ekonomics". parazitický systém už dávno zkrachoval, nicméně všichni dělají, že si toho nevšimli. Očekává se, že celosvětový veřejný dluh letos překročí 70 bilionů dolarů, což je více než 80 % světového HDP (viz graf 1). Celkový dluh, který zahrnuje i dluhy domácností a nefinančních podniků, přesáhl 300 bilionů dolarů, což je dvaapůlnásobek ročního světového HDP.    

    Odkaz:   https://www.zavtra.ru/blogs/blagopoluchie_za_schyot_drugih_kak_zapad_pitaetsya_ottyanut_dolgovoj_krizis

    Celý překlad:       Blahobyt-na-ukor-ostatnich.doc

 

Už dosť! Európske krajiny volajú po ukončení financovania Ukrajiny

 16/11/2022  Ramon Tomey, zdroj:naturalnews.com    Niekoľko európskych krajín vyzýva na ukončenie posielania peňazí na Ukrajinu a financovania prebiehajúceho vojnového úsilia Kyjeva proti Rusku.

       Odkaz:   https://www.badatel.net/uz-dost-europske-krajiny-volaju-po-ukonceni-financovania-ukrajiny/

 

Zašlapaná svoboda: jak USA udělaly z žurnalistiky stroj na propagandu

 21. listopadu 2022   Maxim Petrov     Redaktor WikiLeaks Julian Assange je poslaný do vězení za zveřejnění pravdivých informací o operacích USA v Iráku a Afghánistánu. Západ provádí bezprecedentní tlak na svobodu slova a je hlavním organizátorem zločinů proti pracovníkům médií. Aby se situace změnila, potřebuje celý světový řád  zásadní změny.

       Odkaz:   https://www.novarepublika.online/2022/11/zaslapana-svoboda-jak-usa-udelaly-z-zurnalistiky-stroj-na-propagandu

 

Skutečná nepohodlná pravda: arktický mořský led od roku 2012 vzrostl

  Redakce  Zdroj: dailysceptic.org     Dne 16. srpna dosáhl letní mořský led v Arktidě třetího nejvyššího rozsahu od roku 2007. Podle amerického Národního střediska pro údaje o sněhu a ledu (NSIDC) se letos poprvé od roku 2007 severní mořská cesta podél Eurasie „nemusí ukázat bez ledu“.

       Odkaz:   https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/skutecna-nepohodlna-pravda-arkticky-morsky-led-od-roku-2012-vzrostl/

 

Výbuch Česka. Po plynu na řadě jídlo: Výdělek pro USA. Jasně sepsáno

16.11.2022 | Rozhovor s bývalým prezidentem Agrární komory Janem Velebou.     Dává neradostnou prognózu. Zmiňuje „zelené fanatiky“ a mluví o „snížení výroby potravin v Evropě a současném zvýšení jejich cen“. Před listopadovým převratem jsme tu měli stovky zemědělských a potravinářských subjektů s vynikajícími výsledky, srovnatelnými se světovou špičkou. Prvním dnem nového roku 2023 se začne napětí ve společnosti kumulovat a už nyní je nálada dosti blbá.

       Odkaz:   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vybuch-Ceska-Po-plynu-na-rade-jidlo-Vydelek-pro-USA-Jasne-sepsano-720551

 

Jaroslav Štefec – Co se to tedy vlastně stalo v Polsku? A jaké je poselství těchto událostí?

 18. 11. 2022 josh-xy     Co se to tedy vlastně stalo v Polsku? Přišla studená sprcha. Nečekaně z USA. Na jejím počátku bylo prohlášení prezidenta Bidena, že k jednoznačnému obvinění Ruska není dostatek informací. Bezprostředně poté se „tři vysocí příslušníci americké administrativy“ vyjádřili v tom smyslu, že raketa byla sice ruská, ale veškeré informace o trajektorii, které jsou k dispozici a byly předány i polské straně, ukazují na její start z území Ukrajiny.

       Odkaz:   https://www.pokec24.cz/blog/co-se-to-tedy-vlastne-stalo-v-polsku-a-jake-je-poselstvi-techto-udalosti/

 

867 amerických vojenských základen mimo USA

 18 listopadu, 2022   Slovanka      Země, která je již více než 70 let celosvětovým agresorem. Stojí za válkami, převraty a tzv. „barevnými revolucemi. Má za sebou podle střízlivých odhadů 20 – 30 milionů mrtvých. Ovšem není to ani tak tato země, jako ti, kdo vládnou z pozadí. Deep state, již více než století ovládající všechny vlády USA a také všechny oddaných kolonie po celém světě.

       Odkaz:   https://necenzurovanapravda.cz/2022/11/867-americkych-vojenskych-zakladen-mimo-usa-video/

 

Cherson je anti-Stalingrad

16. listopadu 2022    Překlad výňatku od anglicky píšícího bloggera Big Serge      Rusko učinilo politicky trapnou, ale vojensky prozíravou operační volbu. Zásobování sil přes řeku s omezenou kapacitou mostů a silnic bylo logisticky velmi náročné. Stažením se na východní břeh se však řeka stává pozitivním multiplikátorem sil, protože slouží jako obranná bariéra.

       Odkaz:   https://www.novarepublika.online/2022/11/petr-hampl-cherson-je-anti-stalingrad

 

Pražské jaro bylo přebarveno do barvy NATO

26.09.2022 Autor Sergej Lebeděv   Redaktor: Jelena Timoškina , kurátor: Ljubov Stěpušova     Fotografie sovětských tanků v pražských ulicích v roce 1968 zná snad každý. Na Západě bylo prezentováno jako "Pražské jaro" . Dnes takové akce po celém světě dostaly jinou definici  –  „barevné revoluce“, které s pomocí místních „liberálních“ a kriminálních živlů svrhávají režimy, které se jim nelíbí. Praha 1968 je typickým příkladem.

       Odkaz:   https://www.pravda.ru/world/1752863-cvetnye_revoljucii_ssha/

       Celý překlad:       Prazske-jaro.doc

 

Opuštěním Chersonu Rusko chytilo ukrajinské ozbrojené síly do pasti, ze které se nedostanou

 13. listopad 2022  Rozhovor Kirila Kurbatova s vojenským expertem Institutu zemí SNS Vladimírem Jevsejevem. Stažením z Chersonu Rusko vytvořilo pro kyjevský režim situaci, kdy mu ekologická katastrofa způsobená zničením vodní elektrárny Kachovka nepřináší žádné výhody.

       Odkaz:   https://www.czechfreepress.info/dalsi-blogy/opustenim-chersonu-rusko-chytilo-ukrajinske-ozbrojene-sily-do-pasti-ze-ktere-se-nedostanou.html

 

Němci boří evropský trh: stropy na energie pro průmysl znamenají pro české firmy likvidaci

17. listopadu 2022     Německá vláda se podle dosavadních plánů chystá zastropovat ceny elektřiny a plynu pro velký průmysl na opravdu nízkých hodnotách. Násobně nižších, než jsou české stropy pro domácnosti.

       Odkaz:   https://cz24.news/nemci-bori-evropsky-trh-stropy-na-energie-pro-prumysl-znamenaji-pro-ceske-firmy-likvidaci/

 

Evropská unie: - podruhé na stejné hrábě? Nejdřív Rusko, nyní Čína ?

 9.11. 2022   překlad: st.hroch     Evropská unie je závislá na čínském vývozu více, než na ruských energetických zdrojích. K výrobě elektromobilů, které by nahradily konvenční vozy, "bude Evropa do roku 2030 potřebovat:   15krát více lithia, čtyřikrát více kobaltu, čtyřikrát více grafitu, třikrát více niklu" - řekl Breton. 

       Odkaz:   https://aurora.network/articles/140-jenergetika/107183-evrosojuz-dvazhdy-na-te-zhe-grabli-snachala-rossija-teper-kitay?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=MailoPost

 

Šok v Německu. 20% dětí ve čtvrté třídě neumí číst a psát!

 31/Říjen/2022     Většina tříd na základních státních školách má dnes kolem 30-40% dětí, které neovládají plynně češtinu. Vláda P. Fialy to ale řešit nehodlá. I ona má zadání zlikvidovat tradičně vysokou úroveň vzdělání českého národa! Je proto žádoucí se podobných elit a nainstalovaných vlád zbavit co nejdříve. Jinak přivedou národ a zemi k řízenému krachu!

       Odkaz:   https://ceskavec.com/2022/10/sok-v-nemecku-20-deti-ve-ctvrte-tride-neumi-cist-a-psat-na-vlne-je-masova-imigrace-ukrajinizace-ceskych-skol-prinese-stejny-vysledek

 

Cherson — „tajná diplomacie“ ohledně SVO

 11. 11. 2022   Jelena Panina  Budeme muset centralizovat válečnou ekonomiku a vše, co pro ni pracuje. Oligarchická ekonomika a politika, která ji chrání, nemůže vyhrát války. Tlak na vládu ohledně uzavření míru za jakkoliv nepříznivých podmínek bude jen narůstat a bude pocházet pouze od velkého finančního kapitálu. V tom je smysl veškeré „tajné diplomacie“ ohledně SVO a to si musíme uvědomit.

       Odkaz:   https://www.pokec24.cz/politika/cherson-tajna-diplomacie-ohledne-svo/

 

Další divoké nápady Evropské unie

Jane Kaufman    kuryr      Když se Ukrajina stane členem EU, celá unie bude přebírat jejich dluh a všechny členské státy ho budou muset společně splácet. A ukrajinský dluh je monstrózně veliký!

       Odkaz:   http://www.infokuryr.cz/n/2022/11/12/jane-kaufman-dalsi-divoke-napady-evropske-unie/

 

Konec začátku a začátek konce

 9. 11. 2022 kuryr     Mnozí se ptají, jak dlouho bude trvat válka USA proti Rusku, Bělorusku a Ukrajině? Vše záleží na tom, jak moc si americká neocon/neoliberální elita chce eskalovat svou válku. Rusko má svou pátou a šestou kolonu. Odhadujeme je na 5 % populace. Velká očista Ruska teprve začala. "Kolektivní Západ" nenásleduje Afro-Eurasie (sedm osmin lidstva), vedená průmyslově a ekonomicky Čínou a Indií, ideologicky a vojensky Ruskem. Jsme svědky konce starého západocentrického světa a zrodu nového multicentrického světa. 

       Odkaz:   http://www.infokuryr.cz/n/2022/11/09/konec-zacatku-a-zacatek-konce/

 

Stále více lidí žije »z ruky do úst«

8.11. 2022  (red)     Podíl domácností, kterým měsíční rozpočet vystačí jen na nejlevnější jídlo a oděvy, stoupl z loňských 18 procent na letošních 26 procent.  

       Odkaz:   http://www.nasepravda.cz/zpravodajstvi/stale-vice-lidi-zije-z-ruky-do-ust/

 

Nastal čas, aby Rusko pomohlo Západu prejsť od opíjania sa ku kocovine

 9.11. 2022   Dmitrij Orechov      O čo vždy išlo Západu? O to, aby západný liberálny poriadok zvíťazil po celom svete. aby potlačil životodárné všelidské hodnoty. Západ si musí priznať, že sa jeho bohatstvo zrodilo vďaka sérii zločinov. Ako povedal Putin, zatiaľ má Rusko zo strany Západu čo do činenia s „otvorene rasistickou a neokoloniálne zaslepenou nadradenosťou“. Takže zatiaľ Rusku nestáva nič iné, len pokračovať v konfrontácii.

       Odkaz:   https://cz24.news/nastal-cas-aby-rusko-pomohlo-zapadu-prejst-od-opijania-sa-ku-kocovine/

 

Kolektivní Západ včetně Česka a Slovenska podpořily při hlasování v OSN glorifikaci nacistů a neonacistů

 5. 11. 2022 Janinna       Generální tajemník Guterrés byl šokován, když se od Putina dozvěděl, že v Chartě OSN existuje takový článek, který umožňuje ruskou speciální operaci na Ukrajině. Rusko má právo potrestat nacisty a odstranit je, kdekoli a kdykoli. Rusko tak podle Charty OSN nepřekročilo mezinárodní právo a nic neporušilo, na rozdíl od výše uvedených zemí, které se staly těmi, kdo oživují nacismus a jsou spolupachateli nacismu.

       Odkaz:   https://www.pokec24.cz/politika/kolektivni-zapad-vcetne-ceska-a-slovenska-podporily-pri-hlasovani-v-osn-glorifikaci-nacistu-a-neonacistu/ 

       K tématu:       ChartaOSN.pdf

 

Klimatický summit: Pokrytečtí politici přilétají v soukromých tryskáčích a vládních letadlech a konzumují maso

 9 listopadu, 2022   Slovanka     Letošního ročníku se účastní 110 hlav států a předsedů vlád, 2 000 řečníků a více než 35 000 delegátů. Dopravili se jako obvykle soukromými tryskáči, vládními letadly a spíš jen výjimečně dopravními letadly. Jak je možné, že většina lidí tyto klimatické lži neprohlédla?

       Odkaz:   https://necenzurovanapravda.cz/2022/11/klimaticky-summit-pokrytecti-politici-priletaji-v-soukromych-tryskacich-a-vladnich-letadlech-a-konzumuji-maso/  

    K tématu také:   https://cz24.news/oracle-klimaticka-zmena-a-ekologicky-fasizmus-co-se-chysta/

http://www.novarepublika.online/2021/03/lez-o-katastrofe-parizska-dohoda-dalsim.html

https://www.svetlosveta.sk/slider/z-globalneho-oteplovania-sa-stalo-falosne-nabozenstvo-svetoznamy-aktivista-sa-ospravedlnil/

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019111110949651-dalsi-rana-pro-gretu-podle-vedcu-klimaticka-krize-neexistuje-musime-zastavit-fanatiky-nebo-nas/

http://www.novarepublika.online/2019/08/jak-je-to-s-klimatickymi-zmenami-aneb.html

https://www.casopis-sifra.cz/vice-nez-31-000-vedcu-podepsalo-petici-hypoteze-globalniho-oteplovani-zpusobeneho-sklenikovymi-plyny-co2-molekula-zivota-nikoli-skodliva-latka/ 

          http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10122-vladimir-putin-rika-ze-clovekem-zpusobena-klimaticka-zmena-je-hoax

 

Den 7. listopad

 Leonid Maslovskij , ZAVTRA , 7.11. 2015    7. listopadu (25 října) 1917 se uskutečnila Velká říjnová socialistická revoluce. Naši ruskou revoluci již téměř sto let prudce nenávidí Západ, protože Říjnová revoluce nedovolila Západu zničit ruský národ a ruský stát.

       Odkaz:   http://zavtra.ru/blogs/den-7-noyabrya  

       Celý překlad:       Den-7-listopad.doc

 

Komu vadí Lenin a Stalin?

     Největším Leninovým úspěchem je svržení buržoazní vlády poprvé v dějinách lidstva. Pod Stalinovým vedením se poprvé v historii lidstva prokázala možnost existence a rozvoje státu nejen bez cara, ale také bez buržoazie. 

      Odkaz:     https://politikus.ru/v-rossii/101102-komu-meshaet-lenin-i-stalin.html

      Celý překlad:       Komu-vadi.doc

 

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

     Bývaly dny, kdy naše země byla v ještě těžší situaci... Dnes je postavení naší země mnohem lepší než před třiadvaceti lety... Německo nemůže takové napětí dlouho vydržet... Ať žije naše slavná vlast, její svoboda a její nezávislost! Pod Leninovým praporem - kupředu k vítězství!

     Radek Havelka / Admin 25.08.2003

    Odkaz:   https://www.valka.cz/1186-Stalinuv-projev-na-prehlidce-7-11-1941-v-Moskve

 

Realistický pohled na VŘSR

 Rok 1917     Kritickým místem se staly ruské elity. Zatímco v Zimním se kecalo, ve Smolném se pracovalo. Po poplašných zprávách se bolševici na popud Lenina rozhodli zkusit svrhnout Prozatímní vládu v předvečer 2. Sjezdu sovětů - a uspěli. Výňatky z knihy   Jiří Šifrin – Bůh synergie

    Celý text:       Rok-1917.doc

 

Neprodejná levice v Josefu Skálovi našla plně kompetentního kandidáta na prezidenta republiky

 8. říjen 2022 | Miroslav Pořízek     Včas a správně poznal, že komunisté se pro občany stávají stranou mírného pokroku v mezích zákona. Má všechny předpoklady pro to, aby jej podpořila široká levicově a vlastenecky orientovaná veřejnost, a nejen ta.

    Zdroj:     https://www.czechfreepress.info/dalsi-blogy/neprodejna-levice-v-josefu-skalovi-nasla-plne-kompetentniho-kandidata-na-prezidenta-republiky.html

    Celý text:       Kandidat.doc

 

Jediný graf, který vše vysvětluje. Jedná se o Čínu. „Lidstvo je zapletené do třetí světové války“

 4.11. 2022   Mike Whitney   Global Research     Washington se tak obává explozivního růstu Číny, že nyní považuje Čínu za svého největšího a nejhrozivějšího strategického protivníka.

    Zdroj:     https://www.globalresearch.ca/one-chart-that-explains-everything/5798138

 

Žádná bolest, žádné zrno: Putinův návrat k Černému moři

 4.11.2022 Pepe Escobar     Jako další gesto dobré vůle Moskva oznámila, že ochotně a zdarma dodá 500.000 tun obilí chudším zemím, aby nahradila ucelené množství, které měla Ukrajina vyvézt.

    Zdroj:     https://zvedavec.news/komentare/2022/11/9392-zadna-bolest-zadne-zrno-putinuv-navrat-k-cernemu-mori.htm    

    K tématu:   Rusko má letos nejvyšší úrodu obilí v novodobé historii  Nejvyssi-uroda.doc

 

Čína a Vietnam posilují své partnerství na obranu proti USA

 3. listopadu 2022  (rp,prvnizpravy.cz,southfront,foto:arch.)     Přestože mezi oběma asijskými zeměmi panují velké problémy a historická nevraživost, Hanoj nikdy nedovolí, aby USA použily Vietnam k boji nebo nátlaku na Čínu.

    Zdroj:     https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/cina-a-vietnam-posiluji-sve-partnerstvi-na-obranu-proti-usa/

 

Švýcarsko oficiálně vyhlásilo sankce proti Ukrajině

2. listopadu 2022 dan, prvnizpravy.cz     Buď Švýcarsko ovládly proruské síly a Putinova pátá kolona, nebo naše vláda lže, když těmito nálepkami označuje všechny subjekty vystupující proti dovozu zbraní do oblasti válečného konfliktu," napsal Rajchl.

    Zdroj:     https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/svycarsko-oficialne-vyhlasilo-sankce-proti-ukrajine/

 

Projev Ivana Davida 28. 10. 2022, Míčovna Pražského hradu

 28. října 2022     Vážení přítomní,      připomínáme si výročí, které je stále státním svátkem, ale podle cizích plánů nemá napříště znamenat nic. ... Zbavme se vlády slouhovství, netečného přihlížení, zbabělosti a strachu. Zvolme si jiný program, lepší organizaci a schopnější vůdce!

    Zdroj:     https://www.novarepublika.online/2022/10/projev-ivana-davida-28-10-2022-micovna-prazskeho-hradu

 

Jak v Kyjevě parcelovali Rusko …

 

 26.10. 2022  Pavel Karpov    Téměř bez povšimnutí se 14. října v Kyjevě konalo "Fórum okupovaných národů Kavkazu". Mokrým snem Anglosasů je provést na Kavkaze masakr, vyhodit Kavkaz do povětří. Stejně jako svého času vyhodili do povětří Balkán a zničili Jugoslávii, stejně jako provedli řadu "barevných revolucí" a zlikvidovali státy pod záminkou "změny režimu".

    Zdroj:     https://www.fondsk.ru/news/2022/10/26/kak-v-kieve-rossiu-raschlenjali-57541.html

    Celý překlad:       Jak-parcelovali-Rusko.doc

 

Deň, keď Európa zomrela: BASF trvalo znižuje výrobu, čo spôsobí katastrofu západného světa

 30/10/2022 autor: Mike Adams, Natural News     Kvôli strate dodávok zemného plynu do Európy i  na výrobu dusíkatých hnojív. Európa sa rýchlo rúti do úplného kolapsu: žiadny priemysel, žiadne dodávateľské reťazce, žiadne energie, žiadne kovy, žiadne hnojivá a žiadne potraviny.

    Zdroj:     https://www.badatel.net/den-ked-europa-zomrela-basf-trvalo-znizuje-vyrobu-co-sposobi-katastrofu-zapadneho-sveta/

 

Analýza: Nyní máme několik propletených „válek“– ty největší jsou války ekonomické

26 října, 2022   Slovanka      Analýza Alastaira Crooka opět potvrzuje nejen koloniální pozici celé EU vůči USA, ale také poukazuje na „válku“ největší – tou je snaha o udržení dominance dolaru.

    Zdroj:     https://necenzurovanapravda.cz/2022/10/analyza-nyni-mame-nekolik-propletenych-valek-ty-nejvetsi-jsou-valky-ekonomicke/

 

Putin na Valdajském fóru: Nikdo nezůstane stranou při nadcházející bouři

  Zveřejněno 28.10.2022     Západ rozdmýchává konflikty, aby si udržel hegemoniiZápad trvá na tom, že jeho kultura a světonázor by měly být univerzální. Hegemonie Západu končí. Každá společnost, kultura a civilizace by měla mít právo zvolit si vlastní cestu a společensko-politický systém.

    Zdroj:     http://news.e-republika.cz/article4588-Putin-na-Valdajskem-foru-Nikdo-nezustane-stranou-pri-nadchazejici-bouri

 

Pýcha předchází pád: Porážka Západu na Ukrajině je nevyhnutelná.

 26. 10. 2022   Petr Akopov     Rusko opět bojuje o svou existenci. Atlantistům Ukrajina nepatří a nikdy patřit nebude! Západ skutečně pronikl příliš hluboko jak do ruského prostoru, tak do vědomí jihoruské a ukrajinské části našeho národa.

    Zdroj:     https://protiproud.info/politika/6790-pycha-predchazi-pad-porazka-zapadu-na-ukrajine-je-nevyhnutelna-rusko-opet-bojuje-o-svou-existenci-atlantistum-ukrajina-nepatri-a-nikdy-patrit-nebude-vase-zahrada-nas-nezajima-sve-duse-a-zemi-vsak-nedame.htm

 

Temný původ velkého resetu v Davosu

 27.10.2022 , William Engdahl     Schwab není nic víc než uhlazený PR agent globální technokratické agendy - plánu globální dystopické diktatury. Hlavními aktéry byli David Rockefeller a jeho dlouholetý přítel ropný miliardář Maurice Strong. V roce 1968 založil David Rockefeller neomalthusiánský think tank Římský klub.

    Zdroj:     https://zvedavec.news/komentare/2022/10/9379-temny-puvod-velkeho-resetu-v-davosu.htm

 

Proč se Západ opět naučil přijímat fašismus?

 28. října 2022   Matthew Ehret, Strategic Culture Foundation     Jeden z nejdůležitějších důvodů úspěchu vzestupu fašismu po druhé světové válce souvisí především s rafinovaným korumpováním samotných lidí, kteří tvoří občany takzvaného „svobodného světa“.

    Zdroj:     https://cz24.news/matthew-ehret-strategic-culture-foundation-proc-se-zapad-opet-naucil-prijimat-fasismus/

 

Na Rakušanově ministerstvu připravují zákon. Tajně.

 23.10.2022 JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, CSc.      Pojem „dezinformace“ právo nezná, varuje advokát Jaroslav Kuba. A upozorňuje na zákon, který proti dezinformacím chystá ministerstvo vnitra.

    Zdroj:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Na-Rakusanove-ministerstvu-pripravuji-zakon-Tajne-Advokat-Kuba-bije-na-poplach-718179

 

Úplná porážka prozápadných politikov v Číne

 24.október 2022  Karol Jerguš (AM)     Si Ťin-pching pomáha Vladimirovi Putinovi uzavrieť kruh okolo Spojených štátov, čo znamená, že veľká hra sa len začína. Už žiadny liberalizmus.

    Zdroj:     https://www.armadnymagazin.sk/2022/10/24/uplna-porazka-prozapadnych-politikov-v-cine/

 

Elon Musk hlúpo urobil zo svojej satelitnej konštelácie cieľ číslo 1 pre armádu Ruska a Číny

 20. október 2022 Alexander Sitnikov     Doterajšie úspechy Ozbrojených síl Ukrajiny boli dosiahnuté vďaka satelitnému internetu Starlink. Bez neho by Kyjev čakali „ilovajské kotly“ a rýchla porážka. Niet pochýb o tom, že veľmi skoro z neznámych dôvodov satelity SpaceX zlyhajú.

    Zdroj:     https://www.armadnymagazin.sk/2022/10/20/elon-musk-hlupo-urobil-zo-svojej-satelitnej-konstelacie-ciel-cislo-1-pre-armadu-ruska-a-ciny/

 

Rada pro mezinárodní vztahy - „zázračná zbraň“ atlantické geopolitiky   část 1

 24.10.2022 Andrej Kosterin     Dlouho existovaly dva extrémní názory na hybné síly dějin. První je, že dějiny podléhají přísným objektivním zákonům, které jsou jen málo závislé na vůli mocných. Druhý extrém vidí historii jako spiknutí.

    Zdroj:     https://zvedavec.news/komentare/2022/10/9375-rada-pro-mezinarodni-vztahy-zazracna-zbran-atlanticke-geopolitiky-cast-1.htm

 

Pepe Escobar, THE SAKER:    Mírová modernizace. Nabídka Číny globálnímu Jihu

 22. října 2022   AUTOR: Pepe Escobar     Hlavní plán KSČ má ve zkratce dva cíle: dokončit „socialistickou modernizaci“ v letech 2020 až 2035 a vybudovat z Číny – prostřednictvím mírové modernizace – moderní socialistickou zemi.

    Zdroj:     https://cz24.news/pepe-escobar-the-saker-mirova-modernizace-nabidka-ciny-globalnimu-jihu/

 

Ukrajina vyprázdnila arzenály NATO. Kto a čím ich doplní?

 17.október 2022 , Vladimír Mikunda (AM) Ukrajina       – USA za rok vyrobia nie viac ako 30 tisíc kusov 155 mm munície, no Ukrajina toľko vystrieľa za dva týždne

    Zdroj:     https://www.armadnymagazin.sk/2022/10/17/ukrajina-vyprazdnila-arzenaly-nato-kto-a-cim-ich-doplni/

 

MIP 158 Nová ruská jaderná technologie šokovala Západ!

    Vložil(a): Michael Svatoš     Ruská množivá jaderná elektrárna pracuje na jednoduchém principu – nepohání ji, jako všechny atomové elektrárny na světě URAN-235, kterého je na celém světě zásob jen asi na 150 let, ale Plutonium, které ruská množivá elektrárna ve svém reaktoru zároveň při jeho spalování vyrábí z URANU-238, kterého jsou na světě zásoby na miliony let.

    Zdroj:     https://www.michalapetr.com/

    Celý text:       Nova-technologie.doc

    K tematu také :   https://www.novarepublika.cz/2021/11/zaklady-rychleho-reaktoru-brest-300-jsou-hotove-stavi-se-jaderna-elektrarny-noveho-typu-jde-o-prulom-v-energetice

      BREST-300.doc

 

Úřad evropského veřejného žalobce zahájil vyšetřování nákupu vakcín proti Covidu

 15 října, 2022   Slovanka      Bruselští papaláši se budou snažit ovlivnit žalobu tak, aby ze všeho vyšli s „čistým štítem.“ O nezávislosti justice v EU si snad nikdo nedělá přílišné iluze.

    Zdroj:     https://necenzurovanapravda.cz/2022/10/urad-evropskeho-verejneho-zalobce-zahajil-vysetrovani-nakupu-vakcin-proti-covidu/

 

Zimná vojna na Ukrajine zvýhodňuje Rusko a bude krvavá

16. října 2022   AUTOR: Daniel Davis     Zatiaľ čo energetická a priemyselná infraštruktúra Ukrajiny naďalej trpí bojovými škodami, energetické zásoby Ruska sú prakticky neobmedzené a mobilizované sú aj jeho vojensko-priemyselné kapacity.

    Zdroj:     https://cz24.news/zimna-vojna-na-ukrajine-zvyhodnuje-rusko-a-bude-krvava/

 

Pozor na jaderný Fals Flag (falešnou vlajku) obviňující Rusko

 10. října 2022 AUTOR: Kevin Barrett      SVĚT: E. Michael Jones říká.že jednou z extrémně lehkomyslných hloupostí, kterou by ukrajinské horké hlavy mohly udělat, je odpálení jaderné zbraně pod falešnou vlajkou, z níž by bylo obviněno Rusko. Možná existuje frakce CIA, které se taková myšlenka líbí, a článek v New York Times je jakýmsi preventivním úderem proti ní.

    Zdroj:     https://cz24.news/kevin-barrett-pozor-na-jaderny-fals-flag-falesnou-vlajku-obvinujici-rusko/

 

Hlavní obsah Xiovy zprávy na zahájovacím zasedání 20. národního sjezdu KS Číny

2022-10-16     Do roku 2035 v podstatě dosáhnout socialistické modernizace a od roku 2035 do poloviny tohoto století vybudovat z Číny velkou moderní socialistickou zemi, která bude prosperující, silná, demokratická, kulturně vyspělá, harmonická a krásná.

    Zdroj:     https://czech.cri.cn/2022/10/16/ARTIl5qdOXB8WRLweaUAYjs0221016.shtml

 

Ruská mobilizace

 2.10.2022   Pavel Letko     Požadavky splňuje v Rusku téměř 25 milionů lidí. Částečná mobilizace prostě umožňuje mezi potenciálně mobilizovanými vybírat. Dobrých řešení už není, ztratily se ve fašizující Ukrajině L.P. 2014, v době probíhajícího Majdanu. Zaseté zlo, které jsme podporovali i my (Schwarzenberg, Kocáb, Člověk v tísni apod.), násilí, které jsme tehdy pomáhali legitimizovat, přineslo své plody.

    Zdroj:     http://news.e-republika.cz/article4581-Ruska-mobilizace

 

US plukovník: Na Ukrajině nastal bod zlomu

 13. října 2022  Douglas Macgregor:    Podle mého názoru se v současné době v Kremlu děje to, že Putin a jeho poradci si uvědomují, že není šance tento konflikt ukončit jednáním.

    Zdroj: https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/us-plukovnik-na-ukrajine-nastal-bod-zlomu/?fbclid=IwAR2pc4Skgg6mloZ5TIvBMPnW8RzLUmTcptKgWpOxH2V3D3UEE9gjK7fXBUw

 

Jak zatočit s tyrany, kteří vedou ekonomickou válku?

 7.10.2022  Dr. Joseph Mercola      Jakmile pochopíte plán globalistické kabaly na Velký reset, uvědomíte si, že všechny tyto věci se musí stát, aby se Velký reset mohl uskutečnit. Protože k resetu nemůže dojít, pokud nebudou nejprve zničeny všechny staré systémy, racionální závěr je, že jsou demontovány a ochromovány záměrně.

    Zdroj:  https://zvedavec.news/komentare/2022/10/9350-jak-zatocit-s-tyrany-kteri-vedou-ekonomickou-valku.htm

 

Blahobyt EU byl založen na levné energii z Ruska

11. 10. 2022  Pro Pokec24 přeložila Janinna     Blahobyt Evropské unie byl založen na levné energii z Ruska a nyní je třeba hledat zdroje energie v rámci Evropy, ekonomiku unie čeká restrukturalizace, řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell

    Zdroj:     https://www.pokec24.cz/politika/borrell-blahobyt-eu-byl-zalozen-na-levne-energii-z-ruska/

 

Plán na útek z tiesne Západu. Presunú sa nemecké korporácie do Ruska?

 9. října 2022   M. Hudson, Global Research     Je nepravdepodobné, že nemeckí priemyselníci budú konať, aby zabránili deindustrializácii svojej krajiny, vzhľadom na zovretie USA/NATO do politiky eurozóny a posledných 75 rokov politického zasahovania amerických predstaviteľov. Možno je jednoduchšie len pre nemecký priemysel zbaliť sa a presťahovať sa do Ruska, aby pomohol modernizovať svoju priemyselnú výrobu, najmä BASF pre chémiu, Siemens pre strojárstvo atď.

    Zdroj:     https://cz24.news/m-hudson-global-research-plan-na-utek-z-tiesne-zapadu-presunu-sa-nemecke-korporacie-do-ruska/

 

Nordstream nebyl první ... CIA sabotovala sovětský ropovod dodávající ropu do Evropy již v roce 1982.

 7. října 2022      V roce 1982 CIA sabotovala sovětský ropovod na Sibiři. Výsledkem byl nejsilnější nejaderný výbuch a požár, jaký kdy byl z vesmíru viděn,“ vzpomíná s tím, že explozi zaznamenaly americké satelity.

    Zdroj:     https://cz24.news/nordstream-nebyl-prvni-teroristicky-utok-zlocineckych-usa-na-plynovod-cia-sabotovala-sovetsky-ropovod-dodavajici-ropu-do-evropy-jiz-v-roce-1982/

 

RF aktivovala největší jadernou ponorku!

 6. říjen 2022 |  Jan Krátký, Milan Šurkala     Její podmořské drony se mohou autonomně pohybovat rychlostí 70 uzlů (130 km/h), některé zdroje pak hovoří dokonce až o 100 uzlech (185 km/h). Od vypuštění mohou urazit vzdálenost až 5400 námořních mil, což odpovídá 10 tisícům km. Mohou se pohybovat v hloubce až 1000 metrů. Jejich nélož může dosahovat síly 2 megatun (ale objevily se i názory o 100 megatunách).

    Zdroj:     https://www.czechfreepress.info/rusko/rf-aktivovala-nejvetsi-jadernou-ponorku.html

 

Národní garda prohlašuje, že nemá nic společného s postřílením vojáků ve Slavjansku

 ( R E T R O )

 18.5. 2014     Byli zastřeleni svými veliteli při pokusu přejít na stranu samovyhlášené Doněcké lidové republiky. Ztráty utrpěli podle domobranců i zahraniční žoldnéři. Šest mužů prý ztratila polská firma ASBS Othago, 14 americká Greystone a 50 americká firma Academi, dříve známá jako Blackwater.

    Zdroj:     http://czech.ruvr.ru/news/2014_05_18/Narodni-garda-prohlasuje-ze-nema-nic-spolecneho-s-postrilenim-vojaku-ve-Slavjansku-7149/

                   http://czech.ruvr.ru/news/2014_05_18/Dmytro-Jaros-se-pripravuje-na-partyzanskou-valku-7355/

                  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/336547-ve-slavjansku-a-kramatorsku-probihaji-tvrde-boje-separatiste-nasadili-ruske-zbrane.html

    Celý text:       Tvrde-boje-2014.doc

 

Z ruky do huby. Čtyřicet procent domácností už takto žije, říká ekonom Šulc. Kalousku, to jsou taky Putinovi agenti?

 30.09.2022  Jaroslav Šulc     Půl roku by bez řádného příjmu nevydržely dvě třetiny českých domácností. A co hůře: 40 procent českých domácností už nemá finanční rezervy na pokrytí ani jednoho měsíčního výpadku.

    Zdroj:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Z-ruky-do-huby-Ctyricet-procent-domacnosti-uz-takto-zije-rika-ekonom-Sulc-Kalousku-to-jsou-taky-Putinovi-agenti-715865

 

Zničení plynovodů: Klasický odporný akt státního terorismu USA.

 30. 9. 2022  Mike Adams      Je to od první chvíle jasné: Prezident Joe Biden, rusofobní představitelka ministerstva zahraničí Victoria Nulandová a senátor Republikánské strany Ron Johnson na videozáznamech otevřerně požadují likvidaci ropovodů Nord Stream za použijí veškerých dostupných prostředků.

    Zdroj:     https://protiproud.info/politika/6741-zniceni-plynovodu-klasicky-odporny-akt-statniho-terorismu-usa-tentokrat-nejen-proti-rusku-ale-i-evrope-dement-biden-splnil-sve-vyhruzky-namornictvo-cvicilo-na-miste-vybuchu-washington-cynicky-knokautoval-staty-eu-zachrani-se-tim.htm

 

“Koniec hegemónie Západu je nezvratný”. Svetové médiá o Putinovom prejave

 1.október 2022 (AM) Vladimir Prochvatilov –  Formuje sa spravodlivejší svetový poriadok“. “Unipolárna hegemónia sa neúprosne rúca, ” povedal Putin.

    Zdroj:     https://www.armadnymagazin.sk/2022/10/01/koniec-hegemonie-zapadu-je-nezvratny-svetove-media-o-putinovom-prejave/

 

Corbettův report: „Zelená” energie je podvod. Nemá fungovat.

 29 září 2022     Nejnovější oxfordská studie – stejně jako mnoho podobných prohlášení z posledních let, že přechod na zelenou energetickou síť bude bezbolestný je pečlivě připravená lež, která nás má dovést do naší nové role nevolníků na neofeudální plantáži v nadcházející zelené dystopii.

    Zdroj:     https://otevrisvoumysl.cz/corbettuv-report-zelena-energie-je-podvod-nema-fungovat/

    K tématu také:   https://cz24.news/oracle-klimaticka-zmena-a-ekologicky-fasizmus-co-se-chysta/

http://www.novarepublika.online/2021/03/lez-o-katastrofe-parizska-dohoda-dalsim.html

https://www.svetlosveta.sk/slider/z-globalneho-oteplovania-sa-stalo-falosne-nabozenstvo-svetoznamy-aktivista-sa-ospravedlnil/

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019111110949651-dalsi-rana-pro-gretu-podle-vedcu-klimaticka-krize-neexistuje-musime-zastavit-fanatiky-nebo-nas/

http://www.novarepublika.online/2019/08/jak-je-to-s-klimatickymi-zmenami-aneb.html

https://www.casopis-sifra.cz/vice-nez-31-000-vedcu-podepsalo-petici-hypoteze-globalniho-oteplovani-zpusobeneho-sklenikovymi-plyny-co2-molekula-zivota-nikoli-skodliva-latka/ 

          http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10122-vladimir-putin-rika-ze-clovekem-zpusobena-klimaticka-zmena-je-hoax

 

Lesk a bída ukrajinské vojensko-politické strategie

 21. září 2022, Rostislav Iščenko     Zelenskij a jeho okolí informaci, že eliminace jakékoli možnosti odporu Ozbrojench sil Ukrajiny je otázkou času již obdrželi

    Zdroj:      https://zvezdaweekly.ru/news/20229191111-zQyqe.html

    Celý překlad:       Lesk-a-bida.doc

 

Cíl Spojených států na Ukrajině je jednoduchý a nemilosrdný – a není to (jenom) Rusko

 30.9.2022 Komentáře     Cílem USA na Ukrajině je i zničení EU a jejího ekonomického lídra Německa, vysvětluje populární telegramový kanál „Smoker's Empire“.

    Zdroj: https://zvedavec.news/komentare/2022/09/9340-hlavni-cil-spojenych-statu-na-ukrajine-je-jednoduchy-a-nemilosrdny-a-to-neni-rusko.htm

 

V Záporoží sa rozhodli sformovať tri dobrovoľnícke prápory

 27.september 2022 , Karol Jerguš (AM) , Zaporožie     V Záporožskom regióne, ktorý pokračuje v pohybe smerom k Rusku, vzniknú tri dobrovoľnícke prápory, informovala o tom vojensko-civilná správa regiónu. 

    Zdroj: https://www.armadnymagazin.sk/2022/09/27/v-zaporozi-sa-rozhodli-sformovat-tri-dobrovolnicke-prapory/

 

Zaplať pánboh! … počas krachu bánk a výpadkov platobných systémech

 29. září 2022   AUTOR:  Oracle     D´alšie zahnívanie spôsobené vyčíňaním elít by už napáchalo nenapraviteľné škody v ľudských spoločnostiach a zo strany tretej samovoľný krach systému by napáchal oveľa väčšie škody, než terajší riadený odstrel.

    Zdroj: https://cz24.news/oracle-zaplat-panboh-pocas-krachu-bank-a-vypadkov-platobnych-systemoch/

 

Mnichovská smlouva 1938

 Na podzim 1938 se v Mnichově loučili Hitler a ti, kdo jej vychovali k záhubě Ruska, vzájemně spokojení. Uplyne pouhý půlrok a titíž, kteří mu v Mnichově třásli rukou, jej označí za agresora. A stane se to... kvůli Československu.

     Výňatky z knihy N. V. Starikova – „Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina“

    Celý text:       Mnichovska-smlouva-1938.doc

 

Stopa vrtulníků amerického letectva odhalená poblíž nehody Nord Stream

 27. 9. 2022 Janinna     Jejich stopa byla nalezena přímo nad místy nehody. Za zmínku stojí, že v únoru Biden přímo prohlásil , že Spojené státy zničí Nord Stream.

    Zdroj:   https://www.pokec24.cz/politika/stopa-vrtulniku-americkeho-letectva-odhalena-pobliz-nehody-nord-stream/

 

Už v říjnu by se mělo rozhodnout o definitivním předání moci národních států Bruselu

 25 září, 2022   Slovanka              Právě k tomu účelu byla nedávno schválena i patřičná válečná pravidla, kterým by se musely všechny členské země podřídit. To už by byl samozřejmě fašismus ve své čiré podobě.

    Zdroj:   https://necenzurovanapravda.cz/2022/09/uz-v-rijnu-by-se-melo-rozhodnout-o-definitivnim-predani-moci-narodnich-statu-bruselu/

 

Financializace a její Achillova pata

 27.9.2022   Francis Lee     „Akademická ekonomie se stala katastrofou a ostudou. řekl Nositel Nobelovy ceny Paul Krugman v jedné ze svých přednášek. „Charakteristickým rysem finančního kapitalismu není reálná ekonomika výroby a spotřeby, průmyslové zisky a mzdy, ale financializace příjmů a bohatství.

    Zdroj:   https://zvedavec.news/komentare/2022/09/9334-financializace-a-jeji-achillova-pata.htm

 

Provolání prezidenta Ruské federace

 21. září 2022, 09:00, Moskva, Kreml     Cílem Západu je oslabit, rozdělit a nakonec zničit naši zemi. Považuji za nutné podpořit návrh Ministerstva obrany a Generálního štábu o provedení částečné mobilizace v Ruské federaci.

    Zdroj:   http://www.kremlin.ru/events/president/news/69390

    Celý překlad:       Obrascenije-prezidenta.doc

 

„Podezřívám vládu, že chce cíleně připravit miliony lidí o domy a byty,“ říká Vladimír Štěpán

 od roman   18.9.2022       Podle Štěpána má Česká republika nejvyšší ceny energií v Evropě, ne-li na světě, a hrozí zničení českého průmyslu.

         Zdroj:   https://tadesco.org/podezrivam-vladu-ze-chce-cilene-pripravit-miliony-lidi-o-domy-a-byty-rika-vladimir-stepan/

 

Jak britská královská rodina tajně vlastní svět

17 září, 2022  Překlad: David Formánek     Naprostou většinu tohoto bohatství tvoří půda,...

    Zdroj:   https://otevrisvoumysl.cz/jak-britska-kralovska-rodina-tajne-vlastni-svet/

 

Západný analytici odhalili ďalší test ruskej raket Burevestnik

 20. september 2022   Peter Nagy (AM)   USA     Keďže Burevestnik má jadrový pohon, takáto strela má takmer neobmedzený dosah. To však znamená, že po každom teste za sebou zanechá stopu rádioaktívnej kontaminácie. Nová raketa je jednou zo 6 hlavných „superzbraní“ vyvinutých Ruskom za prezidenta Putina.

    Zdroj:   https://www.armadnymagazin.sk/2022/09/20/zapadny-analytici-odhalili-dalsi-test-ruskej-rakety-burevestnik/

    K textu také:       Burevestnik.doc

 

Operace není v plné síle. Proč Rusko ještě nic vážně nezačalo

 16. 9. 2022   Pro Pokec24 přeložila Janinna     Představme si ale, že bychom tuto operaci provedli v souladu se všemi našimi možnostmi a za měsíc vyhráli. Není pochyb o tom, že po našem vítězství by EU a USA zažehli nějaký jiný konflikt.  Skutečná denacifikace a demilitarizace, kterou náš prezident prohlásil za cíle speciální operace, je nemožná bez oslabení Západu.

    Zdroj:   https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/operace-neni-v-plne-sile-proc-rusko-jeste-nic-vazne-nezacalo/

 

Průmysl vymývání mozků: Jak funguje západní propaganda?

 17. 9. 2022   John Pilger     Západní propaganda používá tytéž postupy jako média Třetí říše. Není na čase 82 let od druhé světové války, aby ti, kdo mají přinášet pravdivé informace, opět vyhlásili svou nezávislost na tyranské moci a dekonspirovali její propagandu? Kdy, když ne dnes? Dnes je to naléhavější, než kdy předtím.

    Zdroj:   https://protiproud.info/politika/6717-prumysl-vymyvani-mozku-jak-funguje-zapadni-propaganda-inspirace-nacisty-submisivni-prazdnota-liberalu-polib-mi-nebo-ti-rozkopu-hlavu-zpravy-o-bojich-na-ukrajine-jen-snuska-primitivnich-lzi-povstanou-skutecni-novinari-a-umelci.htm

 

G.A. Zjuganov: Vítězství na Donbasu je otázkou našeho historického přežití!

 13.  září předseda KSRF, šéf frakce KSRF ve Státní dumě G.A. Zjuganov vystoupil na prvním zasedání podzimního zasedání Státní dumy :    

    Zdroj:   https://kprf.ru/party-live/cknews/213295.html

    Celý překlad:       Zjuganov-Pobeda.doc

 

Ledu na jižním pólu neubývá. Naopak

17. září 2022  AUTOR: G. Sitař     Objem ledu na pevninské Antartidě, která je šest krát větší než Grónsko, se v minulých dekádách podle měření NASA zvyšoval. Veškeré zprávy, které hovoří o tání ledovců, hovoří pouze o severní Arktidě, která je výrazně menší.

    Zdroj:   https://cz24.news/ledu-na-jiznim-polu-neubyva-naopak/

 

Šokdokument: Jak USA plánovaly válku a energetickou krizi v Evropě

17. září 2022  ,  (rp,prvnizpravy.cz, nyadagbladet    Stratégové z americké korporace RAND - plány USA pro Evropu – zcela zničit její ekonomiku. Ve střednědobém horizontu kolaps evropského průmyslu pomůže americké ekonomice vygenerovat dodatečný příjem ve výši 7-9 bilionů amerických dolarů.

    Zdroj:   https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/sokdokument-jak-usa-planovaly-valku-a-energetickou-krizi-v-evrope/

 

ZDRAVOTNÍ TURISTIKA

názor Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D. | Právní prostor

 Pod absurdním tlakem se nepochybně ocitne zdravotnictví. Myslím si, že by se lidé měli připravit na to, že budou muset mnohem tvrději bojovat o to, aby byli včas vyšetřeni a ošetřeni, bude-li to zapotřebí.    

     Přišlo e-mailem

    Celý text:       Zdravotni-turistika.doc

 

Analýza speciální vojenské operace, 12.9. 2022

 14.9.2022    Big Serge     Ukrajina je zkrachovalý stát – mrtvola, které vnější aktéři pohybem končetin dodávají iluzi života. Jde o to, že Rusko si to uvědomuje a správně chápe, že se nachází v civilizační kolizi se Západem.

    Zdroj:   https://zvedavec.news/komentare/2022/09/9319-specialni-vojenska-operace-1292022.htm

 

Demokraté vytvořili v Americe nacistický stát

 13.9.2022   Paul Craig Roberts     Server Herland: Nacistický stát v Americe :   To, co zažíváme v Americe, je vzestup nové Třetí říše, ale mnohem nebezpečnější díky digitální revoluci, která je pro tyrany darem z nebes.

    Zdroj:   https://zvedavec.news/komentare/2022/09/9318-demokrate-vytvorili-v-americe-nacisticky-stat.htm

 

V ukrajinské občanské válce se může objevit nová síla

 ( R E T R O )

 13. máj 2014 (-vmi-) Podľa vz.ru     Přinášíme exkluzívní rozhovor s velitelem Ukrajinské národní osvobozenecké armády (UNOA).      Budoucnost Ukrajiny určí hlavní subjekt státu - národ.

    Zdroj:   http://www.srspol.sk/clanek-v-ukrajinske-obcanske-valce-se-muze-objevit-nova-sila-ukrajinska-narodni-osvobozenecka-armada-unoa-prinasime-exkluzivni-rozhovor-s-jejim-velitelem-9317.html

    Celý text:       RETRO-Nova-sila.doc

 

Celosvetový hladomor je naplánovaná udalosť

 12. září 2022   ZDROJ: News Front      Britský denník „Financial Times“ varuje pred hrozbou hladomoru v Európe. Vyhlásenie experta OSN v roku 2020 o hladomore, ktorý ohrozuje svet, nebolo prognózou, ale projektom. A úspešným projektom. Autori tohto projektu by mali byť prediskutovaní samostatne.

    Zdroj:   https://cz24.news/celosvetovy-hladomor-je-naplanovana-udalost/

 

Ukrajina přichází o vojáky - Evropa o ekonomiku

- vše bez zisku

 8.9.2022 Moon Of Alabama     Veškerý materiál pocházel ze „Západu“, který nyní vyprázdnil své zásoby sovětských zbraní. 40 generálních ředitelů evropských výrobců kovů napsalo otevřený dopis Ursule von der Leyenové a Evropské komisi, ve kterém varují před „existenčním ohrožením“ průmyslu v důsledku prudkého růstu cen elektřiny.

    Zdroj:   https://zvedavec.news/komentare/2022/09/9312-ukrajina-prichazi-o-vojaky-evropa-o-ekonomiku-vse-bez-zisku.htm

 

Drtivou většinu populace prostě nepotřebujeme

 12.9.2022  Ben Bartee      Yuval Noah Harari (futurolog Světového ekonomického fóra - pobočník Klause Schwaba) řekl v nedávném rozhovoru pro TED  nahlas:   Na začátku 21. století prostě nepotřebujeme drtivou většinu populace, protože budoucnost je o vývoji stále sofistikovanějších technologií.

     Zdroj:   https://zvedavec.news/komentare/2022/09/9317-drtivou-vetsinu-populace-proste-nepotrebujeme.htm

 

Gorbačov: Místo nekrologu

 31. srpna 2022  Alexandr Dudčak  Převzato z Fondsk.ru

    Gorbačov nikdy nebyl takovým naivním zastáncem „změn“, kterého ze sebe sám dělal. Otevřeně řekl: „Cílem mého života bylo rozbití komunismu. Gorbačov vytvářel od roku 1985 struktury „stínové“ stranické ekonomiky v SSSR i v zahraničí. Cizinci začali skupovat Rusko za babku.

     Zdroj:   https://www.fondsk.ru/news/2022/08/31/gorbachev.-vmesto-nekrologa-57074.html

     Celý text:       M-Gorbacov.doc

 

Klíčová prohlášení Putina na VEF

 8.9. 2022 RUSKO     Multipolární svět z pohledu Ruska by měl být založen na mezinárodním právu a ne na pravidlech, která si Spojené státy samy vymyslely

 Západní země „ve snaze vzdorovat běhu dějin“ nabraly kurz a vedou svět k bezprecedentní humanitární katastrofě

     Zdroj:   https://cz24.news/klicova-prohlaseni-putina-na-vef/

 

Setkání s neteří člena Mladé gardy Ivana Zemnuchova

 8.9. 2022   Jaromír VAŠEK      Za svého letošního jarního pobytu na Donbase se mi podařilo sejít se s neteří člena štábu Mladé gardy Ivana (Váni) Zemnuchova, s Valentinou Samochvalovovou a jejími vnoučaty.

     Zdroj:   http://www.nasepravda.cz/zpravodajstvi/setkani-s-neteri-clena-mlade-gardy-ivana-zemnuchova/

 

Nemecká ekonomika sa pre ceny energií prepadá do stredoveku, fabriky zastavujú výrobu

 7.9. 2022 autor: redakcia (Ethan Huff, Natural News)        „Európa čelí ekonomickej devastácii a depresii v takom rozsahu, že rok 2008 (finančná kríza po krachu Lehman Brothers) bude vyzerať ako prechádzka ružovým sadom,“ informuje o situácii stránka Zero Hedge.

     Zdroj:   https://www.badatel.net/nemecka-ekonomika-sa-pre-ceny-energii-prepada-do-stredoveku-fabriky-zastavuju-vyrobu/

 

Ruský obranný systém „Mŕtva ruka“ dokáže

spustiť protiútok aj po jadrovom zničení

 8.9. 2022 autor: redakcia (autor Lance D. Johnson, Natural News)     Pozostáva zo 700 „nosičov“ jadrových zbraní – strategických bombardérov, jadrových ponoriek a síl medzikontinentálnych balistických rakiet. Tie sú pripravené vypustiť stovky autonómnych jadrových rakiet, aj keď je krajina zničená jadrovým útokom a ľudskí operátori už nie sú k dispozícii.

     Zdroj:   https://www.badatel.net/rusky-obranny-system-mrtva-ruka-dokaze-spustit-protiutok-po-jadrovom-zniceni/

 

Vynálezce technologie mRNA vakcín vysvětluje roli, kterou CIA hrála při jejich vývoji (video)

 3. září, 20222 Slovanka     V době před „pandemií“, která umožnila nasazení mRNA vakcín, investoval miliardář Bill Gates do všech těchto společností,“ řekl Malone. Jeho nadace se také podílela na Event 201, komplexní simulaci propuknutí viru.

     Zdroj:   https://necenzurovanapravda.cz/2022/09/vynalezce-technologie-mrna-vakcin-vysvetluje-roli-kterou-cia-hrala-pri-jejich-vyvoji-video/

 

Rusko v Energodaru přehrálo britskou

zpravodajskou službu MI-6

 1. 9. 2022 Janinna      Brzy ráno kolem 6:00 v oblasti jaderné elektrárny Záporoží se Ukrajina pokusila vylodit jednotky na motorových člunech. Dobytí Energodaru říčním výsadkem mělo vyvážit negativní důsledky obrovských ztrát a obecně v tuto chvíli extrémně neúspěšného pokusu o protiútok.

Zdroj:   https://www.pokec24.cz/krize-ukrajina/rusko-v-energodaru-prehralo-britskou-zpravodajskou-sluzbu-mi-6/

 

Pre svet sa zjavil plán B. Neviditeľný spojenec Ruska

 31. august 2022, Andrej Fursov (AM), Rusko       – Rusko čaká veľmi dlhý boj. Tento boj sa vyhráva iba v globálnom meradle. Môžu sa  pripojiť ľudia nielen z globálnej strednej vrstvy, môžu to byť aj roľníci. Môže to byť aj súčasť buržoázie, nad ktorou sa dvíha meč ultraglobalistov. A sú to všetci tí, ktorí chcú v budúcnosti zostať ľuďmi.

Zdroj:   https://www.armadnymagazin.sk/2022/08/31/andrej-fursov-svet-ma-plan-b-neviditelny-spojenec-ruska/

 

Nic si nenalhávejme …


 31.08.2022 Bedřich Vinopalník
     Příslušníci „naší střední vrstvy“ nepůjdou bojovat za něco, co jim podle nich samotných hrozí ztrátou jejich statu quo. A to přesto, že právě je čeká osud „těch dnes dole“, nechápou to a nepochopí. Cesta k lepšímu světu by měla začít ve školách a opravdovým vzděláváním.

Zdroj:   https://outsidermedia.cz/nic-si-nenalhavejme/

 

Péťo, měl bys…

 4. září 2022 , Vidlák     Vláda dostala ultimátum odstoupit do konce měsíce. Až dojde na příští demonstraci, bude se vyhlašovat ústavní právo na odpor a dojde na nátlakové akce, o kterých už organizátoři nyní jednají.

    Zdroj:   https://www.novarepublika.online/2022/09/peto-mel-bys

 

Čo bude s ukrajinskou armádou po neúspešnej južnej protiofenzíve

4.9. 2022   Sergej Andrejev, LIFE       Podle Sivkova: „Celá operačná situácia na Ukrajine vylučuje možnosť viac či menej rozumných ofenzív zo strany Ozbrojených síl Ukrajiny. Ukrajinskej armáde teraz ostáva už len útočiť na obytné štvrte.

    Zdroj:   https://sk.news-front.info/2022/09/04/co-bude-s-ukrajinskou-armadou-po-neuspesnej-juznej-protiofenzive/

 

Tisíce vedcov podpísali formálnu deklaráciu: „Neexistuje stav klimatickej núdze“

25.8. 2022 , Ethan Huff     Najmenej 1200 vedcov podpísalo Svetovú klimatickú deklaráciu, ktorá vyhlasuje, že neexistuje „žiadna klimatická núdza“, napriek tomu, čo tvrdia skorumpované vlády a akademické inštitúcie.

    Zdroj:   https://cz24.news/ethan-huff-tisice-vedcov-podpisali-formalnu-deklaraciu-neexistuje-stav-klimatickej-nudze/

    Celý text:       Neexistuje-klimaticka.doc

 

    K tématu také:   https://cz24.news/oracle-klimaticka-zmena-a-ekologicky-fasizmus-co-se-chysta/

     http://www.novarepublika.cz/2021/03/lez-o-katastrofe-parizska-dohoda-dalsim.html

https://www.svetlosveta.sk/slider/z-globalneho-oteplovania-sa-stalo-falosne-nabozenstvo-svetoznamy-aktivista-sa-ospravedlnil/

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019111110949651-dalsi-rana-pro-gretu-podle-vedcu-klimaticka-krize-neexistuje-musime-zastavit-fanatiky-nebo-nas/

http://www.novarepublika.cz/2019/08/jak-je-to-s-klimatickymi-zmenami-aneb.html

     https://www.casopis-sifra.cz/vice-nez-31-000-vedcu-podepsalo-petici-hypoteze-globalniho-oteplovani-zpusobeneho-sklenikovymi-plyny-co2-molekula-zivota-nikoli-skodliva-latka/ 

          http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10122-vladimir-putin-rika-ze-clovekem-zpusobena-klimaticka-zmena-je-hoax

 

Oděsská „Osvětim“

 ( R E T R O )

 4.5. 2015     Při nepokojích a následném požáru jedné z budov v centru města, zemřelo více, než 40 lidí a přibližně dalších 200 bylo zraněno a muselo vyhledat lékaře.

    Zdroj:   http://czech.ruvr.ru/2014_05_03/Odeska-Osvetim-8007/

    Celý text:       Odesska-Osvetim.pdf

 

Gorbačov bez masky

 V. I. Iljuchin     Z ruského originálu V. I. Iljuchin, Delo M. Gorbačeva (reč glavnogo obvinitelja), izd. 2-e, Moskva, Unita, 1994. 18., 20. a 23. února 1993 se v Moskvě konalo zasedání veřejného lidového tribunálu. M. S. Gorbačov je uznán vinným za zneuctění a v podstatě za likvidaci poválečného uspořádání světa, garantovaného Jaltskými a Postupimskými úmluvami, a také Helsinskými a dalšími dohodami.

    Celý text:       Gorbacov.pdf

    K textu také:       Gorbacov-Zhrouceni.doc   Gorbacov-spustil.doc   Zradil-Gorbacov.doc   Gorbacov-nebyl.doc

   Pozn. spr. webu:    Ve světě i u nás se najde řada lidí, kteří superlumpa Gorbačova adorují. K tomu se dá říci jediné - platí tisíciletá (biblická) moudrost - NIKOLIV PODLE SLOV, ALE PODLE ČINŮ POZNÁTE JE. Zničení SSSR bylo podle Putina největší katastrofou dvacátého století. ( Mělo apokalyptický dopad na globální situaci, nyní hrozící vyhubením lidstva. Po zhroucení SSSR také došlo ke snížení produkce na jeho bývalém území o 40%. To bylo 2x více, než než 20% snížení produkce SSSR po Druhé světové válce. )

     Bohužel obecně platí, že MÝLITI SE JE LIDSKÉ. Podstatná část lidí je manipulovatelná médii ovládanými západními superelitami i jejich zločinnými poskoky - jako byl Gorbačov. Zničení SSSR však nebylo jen jeho dílem, i když měl největší odpovědnost. Bylo to také dílo "zpuchřelého" stranického a státního aparátu, kde zřejmě převažovali bezectní kariérističtí západomilové.

 

Zadní vrátka prodeje ropy, Washington zuří

 29.8.2022 , Andrew Korybko     Amerika nemůže zastavit potenciální rusko-íránskou dohodu o výměně ropy.

    Zdroj:   https://zvedavec.news/komentare/2022/08/9294-zadni-vratka-prodeje-ropy-washington-zuri.htm

 

Jungle Welt: Dnešná Ukrajina je fašistická organizácia

 

 30. 8.2022   Rozhovor viedla novinárka JW Suzanne Witt-Stahlová.     Nemecké noviny „Jungle Welt“ urobili rozhovor s ukrajinským ľudskoprávnym aktivistom Vladimirom Čemerisom

    Zdroj:   https://sk.news-front.info/2022/08/30/jungle-welt-dnesna-ukrajina-je-fasisticka-organizacia/

 

Kalibr“ – ruské tajemstvo

 29. august 2022 , Vladimír Mikunda (AM) , Rusko    Ruská raketa s plochou dráhou letu „Kalibr“  zasahuje vojenské objekty na akomkoľvek mieste Ukrajiny. Operácia stále prebieha a „Kalibre“ sa nemíňajú. Prečo? Lebo Rusko už dávno vyrábalo a vyrába techniku nielen s kalkuláciami na jednu lokálnu vojenskú operáciu (ako napr. v Sýrii či na Ukrajine). Ruský generálny štáb má stále na vedomí, aký obrovský bojový potenciál má celá aliancia NATO. Čiže aj toto ovplyvňuje počty výroby rakiet.

    Zdroj:   https://www.armadnymagazin.sk/2022/08/29/kalibr-ruske-tajomstvo/

 

Západní strategie na rozbití Ruska

 28. srpna 2022  Thierry Meyssan     Během studené války byla obnovena dlouholetá strategie Německa z období první světové války. Cílem byl rozpad SSSR, vytvoření separatistických hnutí a v konečném důsledku vyhlášení nezávislosti dvaceti ruských regionů. Za tím účelem vzniklo na Západě Fórum svobodných národů Ruska, jehož představitelé se nedávno spolu se západními stratégy radili o rozbití Ruska na konferenci v Praze.

    Zdroj:   https://cz24.news/thierry-meyssan-zapadni-strategie-na-rozbiti-ruska/

 

Ke Slovenskému národnímu povstání

Z projevu Gustáva Husáka v Banskej Bystrici 28. Srpna 1984

 Čas nás vzdaluje od dramatických událostí nezapomenutelného roku 1944. Jejich hrdinové, účastníci a svědci postupně odcházejí. Povstání však žije a bude navždy žít jako trvalá hodnota v paměti lidu. Živě promlouvá k novým, nastupujícím generacím. Je zdrojem poučení a zkušeností, školou národní hrdosti, socialistického vlastenectví a internacionálního cítění.

    Celý text:       Husak-k-SNP.doc

 

Severní Korea posílá tisíce dělníků na obnovení Donbasu

 27. srpna 2022 , AUTOR: Olga Stěpušová , DLR/SEVERNÍ KOREA:      Doněck a Pchjongjang se dohodly, že dělníci z KLDR se budou účastnit obnovení Donbasu. Ruští specialisté podotýkají, že republiky Donbasu členy OSN nejsou a nemají povinnost plnit jeho rezoluce, proto ani ony, ani KLDR nebudou spadat pod nové sankce.

    Zdroj:   https://cz24.news/severni-korea-posila-tisice-delniku-na-obnoveni-donbasu/

 

První Mezinárodní protifašistický kongres

 By: M9REK  On: 26. 8. 2022 RUSKO:     V Moskvě se 20. 8. 2022 konal první Mezinárodní protifašistický kongres. Účast přijaly delegace z více jak 30 států. Vojenští atašé, historici, členové veřejných organizací, náboženských sdružení a také veteráni z takových zemí jako Čína, Srbsko, Súdán, Indie, Bangladéš, Egypt, Nigérie, Izrael, Burundi, Indonésie, Irák, Jemen, Kuba, Kambodža, Malajsie, Mosambik, Filipíny, Nikaragua a samozřejmě všech bývalých republik SSSR.

    Zdroj:   https://kob-forum.eu/2022/08/26/prvni-mezinarodni-protifasisticky-kongres/