TOPlist

     Stránku spravuje:    Pavel Rejf 

Stránka informací, které se v hlavních sdělovacích prostředcích nevyskytují.

90% informačního "mainstreamu" podle odhadu ovládají a ovlivňují západní superboháči.

Motto:    Zlořečený ten, kterýž pro skývu chleba opustí pravdu.    Mistr J. Hus

                Snáze projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec do ráje.    Bible

                 Na počátku každého velkého majetku je zločin.   H. de Balzac

                Mohou-li kapitalisté získat procenta zisku navíc, přestoupí zákon, mohou-li získat desítky procent spáchají zločin,

                mohou-li získat stovky procent, neexistuje zločin, jehož by se nedopustili.    K. Marx

 Věčné pravdy

 

NOVÉ ČLÁNKY

ČLÁNKY Z ARCHIVU

SNÍMKY Z AKCÍ

VÍTE ŽE?

PUBLIKACE

ZAJÍMAVÁ VIDEA

KULTURNÍ AKCE

 

 

     

          

     Základní body programu:    

 

 

           1.  ANO míru! Nedopustit, abychom byli zataženi do války! Vystoupit z NATO.

           2.  ANO vystoupení z EU a odpovídající změna Ústavy ČR.

           3.  ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a zrušení církevních restitucí.

 

           1.  NE ilegální imigraci.

           2.  NE novodobému otrokářství nadnárodních firem a zničujícím exekucím.

           3.  NE zrušení dekretů prezidenta ČSR Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu.

 

    

 

České národní listy: http://www.ceskenarodnilisty.cz/                          New World Order Opposition:   http://www.nwoo.org/

Nová republika: http://www.novarepublika.cz/                                      Střípky ze světa: http://www.stripkyzesveta.cz/

OV KSČM Frýdek-Místek:   http://www.ovkscmfm.estranky.cz/             České nezávislé zpravodajství   http://www.czechfreepress.cz/

Zvědavec:  http://www.zvedavec.org/                                                    Sputnik česká republika   http://cz.sputniknews.com/

Haló noviny   http://www.halonoviny.cz/                                                 Přátelé Ruska :     https://www.facebook.com/groups/pratele.ruska/  

Společnost česko-slovensko-korejského přátelství   http://www.kldr.info/     České mírové fórum :    http://www.ceskemiroveforum.com/

Aliance národních sil   http://www.aliancens.cz/                                     Klub českého pohraničí :     http://www.klub-pohranici.cz/

NOVÉ ČLÁNKY :

HLAVIČKA

 

  

 

 

      Boj demokracie s elitokracií neskončil

 

   Rozhovor Haló novin s mediálním analytikem Petrem Žantovským

 

     O české společnosti (volby prezidenta) prozradily jednoznačně to, že neztratila rozum a rozhoduje se samostatně, navzdory neskonalé mediální masáži, nátlaku, vyhrožování a urážkám ze strany příznivců druhého finalisty. Západní média dělají stejně hloupou propagandu, jako je ta naše. Dokonce i stejně hloupě a nevěrohodně. Ostatně, to jsou stará známá fakta. Američtí novináři si pletou Slovensko se Slovinskem a Česko s Čečenskem.

 

     Žádný státní nebo nadstátní útvar nemůže dlouhodobě přežít bez spontánní podpory svých obyvatel. ... pak je jen otázkou, zda se rozpadne víc vlastní odstředivostí jako Rakousko-Uhersko, nebo silovým zásahem, třeba jen ekonomickým či politickým, zvenčí - jako v případě sovětského bloku, který podlehl americké převaze.

     Nevěřím v reformovatelnost Evropské unie. Jediná šance je vzít zpátečku, vrátit věci před Lisabonskou smlouvu, vrátit evropské integraci její původní výlučně ekonomický smysl - volný pohyb zboží, osob, kapitálu - a postarat se o důkladnou ochranu vnějších hranic. Ani k jednomu však v Bruselu není vůle. Nutně se tedy Unie rozpadne. Už není otázka zda, ale kdy. A cena, kterou za to všichni zaplatíme, bude, bojím se, strašně vysoká.

 

     V médiích zuří třídní boj a má čím dál hysteričtější podobu. Vnějším důvodem je neudržitelný stav Evropské unie, která místo aby přemýšlela, jak svou existenci zachránit prostřednictvím liberalizace vnitřního uspořádání, jen přitvrzuje v duchu hesla Josého Barrosa »Více Evropy«. ... druhý důvod oné mediální zuřivosti. Příznivci »pravdy a lásky« ...  jsou osudově v menšině ... za ně nikdo na barikádu nepůjde, jen oni sami. A to je činí samozřejmě čím dál radikálnějšími. Zatím se vybíjejí nestoudnostmi v médiích, ale exministr Chovanec už jim připravil útulný cenzurní abteilung jménem CTHH, čili už je tu i úřad pro stanovování jednotné a povinné pravdy a sledování těch, kdo se jí nedrží.

Jan Štern, Haló noviny, 16.2.2018, str. 3

 

     Celý text:    Boj-neskoncil.doc

 

  

 

     Jak hlasovali naši poslanci EP

 

o usnesení o klimatických uprchlících

 

 15.2.2018  EP Shark  Pavel Dudr     V usnesení Evropského parlamentu o spravedlnosti v oblasti klimatu (1) s označením A8-0403/2017 se mj. praví: počet osob, které budou do roku 2050 v důsledku změny klimatu vysídleny, by se mohl pohybovat mezi 25 miliony a 1 miliardou osob s tím, že nejčastěji uváděným odhadem je 200 milionů lidí;… vyzývá Komisi a členské státy, aby přispěly ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci s cílem chránit klimatickou spravedlnost uznáním skutečnosti, že změna klimatu vede k migraci, poskytovat vstupy založené na lidských právech ... Usnesení EP bylo přijato v poměru 485/117 a 20 se zdrželo hlasování. Poslanci zvolení za ČR hlasovali podle (4) :  

 

     PRO : Keller, Poc, Poche, Sehnalová - ČSSD ; Kohlíček, Konečná, - KSČM ; Niedermayer, Štětina, TOP 09 ; Šojdrová, Svoboda, Zdechovský, - KDU-ČSL ; Polčák,- STAN  ; Telička – ANO


     PROTI : Tošenovský, Zahradil, - ODS ; Payne – SSO
     ZDRŽELI SE : Charanzová, Dlabajová, Ježek, - ANO ; Pospíšil, - TOP 09

     Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2018/02/jak-hlasovali-nasi-poslanci-ep-o.html 

     Celý text:    Jak-hlasovali-v-EP.doc

(Poznámka správce stránky: Agenda podpory masových imigrací má způsobit destrukci zbytků státních, národních, suverenit, a přispět k úpadku, bojům a v důsledku toho genocidě většiny lidstva. Vyhlazení 90-98% lidstva je součástí plánů Rottschildů, Rockefellerů, Morganů ... na nastolení NWO - Nového světového řádu. Ti, kdo neodporují těmto agendám, byť podstrčeným lžilevicovými poslanci, byť obaleným pseudohumanistickými frázemi, podporují tento zrůdný, superhitlerovský plán západních superboháčů.)

 

  

 

   Proti hypotéze globálního oteplování

             způsobeného člověkem

 

21.1.2018     V USA více než 31 000 vědců spojilo své síly proti politické agendě globálního oteplování ve společné petici  Global Warming Petition Project. Poplach globálního oteplování je „pseudoválka“, která má za cíl zemi rozvrátit. Petice vyzývá státní představitele, aby odmítli dohodu o globálním oteplování, která byla podepsána v prosinci roku 1997 v Kjótu v Japonsku, a všechny další podobné návrhy. 31 487 vědců dosud řeklo NE teorii globálního oteplování způsobeného člověkem. Dopis od Frederika Seitze, prezidenta Národní akademie věd USA (U. S. National Academy of Sciences), se šíří spolu s peticí. Dopis varuje před nedostatkem vědeckých důkazů o oxidu uhličitém. „Oxid uhličitý je v podstatě molekulou života, nikoli nebezpečnou škodlivou látkou, která se musí z atmosféry odstranit,“ tvrdí Seitz. To ale vůbec neznamená, že člověk neničí životní prostředí, naopak. To je třeba chránit. Nicméně globální změna klimatu, která opravdu probíhá, podle vědců nesouvisí se skleníkovými plyny. To je jen další trik, jak posílit pomocí prodeje emisních povolenek a dalších návrhů korporátní sféru.

 

     Odkaz:     https://www.casopis-sifra.cz/vice-nez-31-000-vedcu-podepsalo-petici-hypoteze-globalniho-oteplovani-zpusobeneho-sklenikovymi-plyny-co2-molekula-zivota-nikoli-skodliva-latka/ 

     Celý text:    Proti-hypoteze.doc

 

 

 

     McFaul si umí představit reálný scénář

                      kolapsu USA?   

 

9. 2.2018, Foto: Ramil Sitdikov / RIA Novosti, Text: Anton Krylov

 

Bývalý americký velvyslanec v Moskvě, Michael McFaul, v reakci na rady kyjevské vlády ke vztahům s Moskvou, uvedl metaforický scénář americké války se svými sousedy:

 

         „Když Američané říkají, že Ukrajinci mají být pragmatičtější ve svých vztazích s Ruskem, zajímalo by mě, jak pragmatičtí budeme my Američané, když Čína anektuje Havaj, Kanada vtrhne do Maine nebo Mexico podpoří separatisty v Kalifornii ?“ - napsal na svém Twitteru .

          McFaulovo prohlášení ukazuje buď extrémně nízkou úroveň pochopení situace ze strany profesora, nebo přesvědčení, že mezi jeho čtenáři je tato úroveň nízká. McFaul tak na ni sestupuje. Studie vydaná v předvečer Mezinárodním institutem pro nejnovější státy „Zdroje vlivu zahraničních ,vlivových agentur´ (think tanks) na ruské sociální a politické procesy“ říká : „Odchod staršího pokolení sovětologů vede k situaci, kdy i ve vedoucích západních „think tancích“ zůstalo jen málo lidí, schopných opravdu pochopit situaci v Rusku, a důsledkem je maximálně zprimitizovaná propaganda, s efektem „ztráty tváře".

          Nejzajímavější je, že mnoho lidí na Ukrajině si již uvědomilo potřebu zdravého pragmatismu. Je to jasně doloženo rostoucím obratem obchodu   mezi našimi zeměmi.

 

     Odkaz:      https://vz.ru/politics/2018/2/9/907586.html         

     Překlad:    McFaul.doc

 

  

 

   Naprosto šokující zpráva o chudobě v USA!

 

10.únor 2018      S šokující zprávou o extrémní chudobě v USA přišel zvláštní zpravodaj Spojených národů  profesor Philip Alston. Čtyřicet milionů Američanů žije pod hranicí chudoby, několik milionů sotva vystačí a většina výhod civilizace je pro ně čím dál méně přístupná. Samostatným problémem je dětská chudoba. V roce 2016 žilo 18 procent dětí ve Spojených státech - asi 13 milionů lidí - v chudobě. Třicet dva a půl procent amerických chudých lidí jsou děti, 21 procent bezdomovců jsou děti. Ekonomové dospěli k paradoxnímu závěru: ukazuje se, že být chudý v bohaté zemi je mnohem horší, než v chudé zemi. Ve Spojených státech je zvykem myslet si, že bohatí jsou určitě pracovití vlastenci, hlavní hnací síla ekonomiky. Chudí, naopak, jsou považováni za poražené a závislé osoby, lidé, kteří nechtějí tvrdě pracovat. „Realita se však od těchto názorů liší," upozornil Alston. Nárůst počtu „zoufalých úmrtí" je spojen se zhoršením ekonomického a sociálního postavení občanů - většinou představitelů bílé dělnické třídy. Je pozoruhodné, že ke konci roku 2015 byla míra úmrtnosti mezi nimi o 30 procent vyšší než míra úmrtnosti Afroameričanů. Z výše uvedeného vyplývá, že podle Alstona je americké veřejnosti vnucena neúčinná sociální a fiskální politika. A situace se jen zhoršuje. Podle zástupce Spojených národů se Spojené státy mohou stát světovým lídrem v oblasti extrémní nerovnosti.

 

     Odkaz:      http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/naprosto-sokujici-zprava-o-chudobe-v-usa/ 

     Celý text:    Sokujici.doc

 

  

 

          V KLDR vydána Bílá kniha

o porušování lidských práv v USA v r. 2017

Pchjongjang, 30.1. Korejská ústřední tisková agentura – KCNA  http://www.kcna.kp     – Ústav mezinárodních studií KLDR vydal v úterý „Bílou knihu o porušování lidských práv v USA v roce 2017“. V USA absolutní většina pracujících mas, zbavená základních práv na přežití, balancuje nad propastí noční můry. Podle toho, co zveřejnila americká administrativa, se v prvním březnovém týdnu připojilo k velkému počtu nezaměstnaných 241.000 osob. V roce 2017 bylo 554.000 bezdomovců, což je o 10 % více ve srovnání s předcházejícími dvěma lety. Těch, kteří mají diagnózy nemocí, ale nemohou si dovolit platit lékařské poplatky, je celkem 50 milionů. USA jsou jednou ze dvou zemí světa, které dosud nemají placenou mateřskou dovolenou. Žena je sexuálně zneužita každých 89 sekund. Podle základních statistik se v USA v loňském roce uskutečnilo zhruba 61.100 trestných činů spojených se střelnými zbraněmi, po nichž zůstalo 15.488 mrtvých a 31.058 zraněných. V USA počet vězněných zločinců dosahuje 2,3 milionu a 70 milionů je bývalými delikventy. USA, „strážci demokracie“ a „přeborníci lidských práv“, pozvedávají humbuk o lidských právech, ale nikdy nemohou zakrýt svou pravou identitu hrubého porušovatele lidských práv, uvádí bílá kniha.

 

     Odkaz:      http://www.kldr.info/2018/02/05/v-kldr-vydana-bila-kniha-o-porusovani-lidskych-prav-v-usa-v-r-2017/          Celý text:    Bila-kniha.doc

 

  

 

     Kdy, a jak Putin udeří

 

1.2.2018 , Jan Campbell     Sankcemi, šikanování ruských sportovců MOV, provokace u hranic, to vše má vyvolat rozkol v ruské společnosti, dovolující změnu vládnutí Kremlu. Upevnit negativní obraz Ruska v západních státech a vytvořit podmínky pro rozpad Ruska, dovolující efektivní přípravu USA na střetnutí s ČLR. Kdo sleduje vývoj vztahů uvnitř trojky ČLR – RF – USA ví, že: 1) USA již prohrály hospodářskou válku s ČLR . 2) USA nemají více času než jednu pětiletku, během které mohou tvrdit, že jsou vojenskou velmoci primus inter pares. 3) Žádné střetnutí, nebo boj, se nedá vyhrát obranou. Proto se nabízí dotaz, Kdy, a jak Putin udeří.

          V době prezidentské volební kampaně v Rusku prezident Putin s pravděpodobností hraničící s jistotou, neudeří. Symetricky, ani asymetricky. Vyloučit se ale nedá nic. Protože je Ukrajina pro Rusko důležitější než KLDR, dodávky zbraní z USA a provokace ukrajinské armády budou pokračovat. K úderu není pro Putina ještě není čas. Proč? Záměna importu není dlouho ukončena. Ukrajinský Antikorupční soud pod kontrolou USA a EU ukazuje ruským oligarchům, co je čeká při změně režimu. Kremelský seznam se tak stává nechtěnou pomocí USA v nacionalizaci nezodpovědné ruské oligarchie.

          Kdy přijde čas k úderu? V případě Ukrajiny, když by mělo dojít k udušení Donbasu. V případě realizace sankcí,  týkajících se osob, se mohou objevit komplexní korupční vazby amerických podnikatelů v Rusku s americkými politiky, nebo pokus o vytěsnění USA ze strategicky důležitého Afganistánu. Do třetice uvádím jako příklad ponechání výkonu trestu zástupcům lidu. Sjednocení ruských elit a nacionalizovaných oligarchů a jejich společný návrat k Rusku a jeho problémům, představuje nebezpečí pro EU.

 

     Odkaz:      http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/jan-campbell-kdy-jak-putin-uderi         

     Celý text:    JCampbell.doc

 

  

 

   Velká konfiskace začne konfiskací malou.

 

 4.2.2018     Obecně vzato, v příštích čtyřech až osmi letech bude světový blahobyt úplně zničen. A není důležité, zda jste bohatí, anebo máte „pouze dům“ a trochu vlastních prostředků. Během příštích několika let, sotva praskne dluhová bublina a bublina aktiv, se všechno znehodnotí o 75 až 95 %. Ale jen málokdo si to uvědomuje a připravuje se k brzké totální konfiskaci. Zabavení majetku proběhne na všech úrovních. V roce 1933 americká vláda zabavila svým občanům zlato a o rok později stříbro. Proč tajili skutečnost, že americká vláda ukradla svým občanům ohromné množství stříbra? Proto, aby skryla přeliv tohoto množství do rukou vybrané skupiny privilegovaných oligarchů. Většina populárního fyzického zlata se uchovává v supertajných soukromých úložištích po celém světě, kde předpokládaně zajišťuje bilance velkých centrálních bank, nemůže nikdo potvrdit jeho existenci, nebo provést audit skutečného obsahu zlata v těchto slitcích, není divu, že stále více lidí klade otázku: takže, kolik zlata tam vlastně je? Objevení desetiuncového zlatého slitku obsahujícího wolfram ve zlatnické čtvrti na Manhattanu v létě 2012 vyvolalo mezi prodejci paniku, jejímž důsledku bylo v místních zlatnictvích objeveno dalších, přinejmenším 10 desetiuncových „zlatých slitků“, obsahujících wolfram. Vše se ubírá jedním směrem – dobíjení zbytků „střední“ a „vyšší střední“ třídy, s konfiskací všeho jejich podstatného majetku, aby se stal absolutně závislým. Neokastovní společnost taková je. Přesněji – tak se plánuje.

 

     Odkaz:      http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/12049-konfiaskace-majetek-vsechny-urovne         

     Celý text:    Velka-konfiskace.doc

 

  

 

          Složka Trump

 

(Aneb americké volby ve spárech ruských tajných služeb.?)

 

2.2.2018 , Ing. Petr Pelz, bezpečnostní poradce     Každý ví, že "ruské zpravodajské služby ovlivnily prezidentské volby v USA, že hackeři těchto služeb zcizili informace z počítačů vedení Demokratické strany, čímž pomohli Donaldu Trumpovi k vítězství, že Putinovi vlivoví agenti řídí politiku prezidenta Trumpa, protože na něj má Moskva kompromitující materiály".

Jakmile se člověk začne snažit v problematice rozebrat, zjistí, že se jedná o těsně propojený sled původně nesouvisejících případů a jevů. Nejedná se tedy o oficiální Národní zpravodajskou analýzu, ale o výsledek názoru několika lidí sestavených s nějakým cílem. 28.7.2016 ředitel všech zpravodajských služeb (DNI) James Clapper v Aspen Institute na dotaz, zda Rusové byli za útokem na DNC, odpověděl, že zpravodajská komunita nemá dost informací k tomu, aby označila jakéhokoliv původce. Pat Buchanan, píše pro The American Conservative: „…hysterická panika …zachvátila tisk kvůli (předpokládanému) zveřejnění čtyřstránkového memoranda jednoho kongresového výboru vykreslujícího jak nenávist zplodila vyšetřování FBI republikánského kandidáta a prezidenta Donalda Trumpa.“ Zpravodajské záležitosti jsou z podstaty věci tajné. Jakmile je zúčastněná strana začne zveřejňovat, přestává jít o zpravodajské záležitosti a jedná se o „aktivní opatření“.

 

     Odkaz:      https://www.securitymagazin.cz/zpravy/slozka-trump-aneb-co-poridil-byvaly-spickovy-dustojnik-mi6-1404058935.html         

     Celý text:    Slozka-Trump.doc

 

  

 

                     Sedm soupeřů Putina

  2. února 2018, Pjotr Akopov, Foto: Vladimír Smirnov / TASS

S jistotou můžeme předvídat, jak bude 18. března vypadat seznam kandidátů. Bude obsahovat následující jména: Baburin, Grudinin, Žirinovskij, Putin, Sobčak, Surajkin, Titov, Javlinskij. Ano, Putin samozřejmě není ani komunista ani liberál - a jeho vlastenectví vidí různé skupiny společnosti jinak. Přesněji, v jeho vlastenectví si různí příznivci Putina vybírají různé aspekty. Ale ostatních sedm účastníků může být umístěno zprava doleva - a celé spektrum je zřejmé.

          Sobčaková je symbol liberálního tábora proti Putinovi, a je to dobře vnímáno nadpoloviční většinou našich lidí. Javlinskij se v mnoha otázkách, jako v krymské politice, ocitá ve stejném táboře s „liberály“, kteří jsou jednoznačně vnímáni jako „pátá kolona“. Titov působí jako liberální státník, podnikatel-vlastenec, který se pokouší obsadit místo zástupce zájmů bohatých ruských občanů, pro něž vlast není prázdná fráze. Vladimir Žirinovskij v mnoha ohledech představuje "politický střed". V r. 1993 se podílel na zabránění vzniku rudo-bílé, to je vlastenecko-komunistické aliance. Baburin je nejkonzistentnějším představitelem vlasteneckých názorů v post-sovětské politice, který měl vždy dobré vztahy s Komunistickou stranou Ruské federace (KSRF).  Pavel Grudinin je ztělesněním levicově-vlastenecké jednoty, je však také podnikatel - takže jeho samotná nominace od KSRF demonstruje její posun směrem ke středu politického spektra. Maxim Surajkin - 39 letý vůdce "Komunistů Ruska", volá po obnově sovětské moci a SSSR.

          Ideologické zastoupení v těchto volbách zastupuje celé politické spektrum. Kdyby liberální nebo radikálně komunistické názory byly ve společnosti silné, pak by jejich stoupenci měli plnou příležitost hlasovat pro toho, kdo je vyjadřuje.

 

     Odkaz:      https://vz.ru/politics/2018/2/2/906342.html         

     Překlad:    7-souperu-Putina.doc

 

  

 

   Šéf ruské tajné služby se radil v USA.

 

       Přitom se na něj vztahují sankce.

 

31.01.2018   Šéf ruské zahraniční rozvědky Sergej Naryškin, který je na americkém sankčním seznamu, minulý týden navštívil Washington. Ruské televizi Rossija 1 to v úterý sdělil ruský velvyslanec ve Washingtonu Anatolij Antonov. Ředitel Služby vnější rozvědky (SVR) podle něj diskutoval s americkými kolegy o společném boji s terorismem. Americké úřady jeho cestu neoznámily. Naryškin v USA jednal s ředitelem amerických tajných služeb Danem Coatsem a některými dalšími nejmenovanými činiteli. Washington na Naryškina uvalil sankce v březnu 2014, kdy byl ve funkci šéfa ruského parlamentu. Stalo se tak v reakci na ruskou anexi ukrajinského Krymu. Americký zákon vládě umožňuje vyjmout dočasně postižené osoby ze sankčního režimu, pokud mají v USA oficiální program.

          Spolupráce ruských a amerických rozvědek, o níž veřejnost neví, podle Antonova pokračuje a bude pokračovat dál. "I v tom nejtěžším období se kontakty udržovaly. Politika je jedna věc, práce druhá. Existují politická hesla, ale existuje i reálná práce," poznamenal diplomat v narážce na vážné problémy v politických vztazích mezi Moskvou a Washingtonem.

 

     Odkaz:      https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/sef-ruske-tajne-sluzby-se-radil-v-usa-pritom-se-na-nej-vztahuji-sankce_465370.html         

     Celý text:    Naryskin.doc

 

  

 

 

   Tyrkysová "revoluce" bude pokračovat?

 

 

 

Vladimíra Vítová , 17.1. 2018     

 

 

Sputnik publikoval rozhovor s Vladimírou Vítovou, předsedkyni ANS. Přinášíme plnou verzi rozhovoru. Rozhovor na Sputniku. Překvapil nás doslova raketový nástup tyrkysové "revoluce", která začala jako kampaň na Facebooku na podporu Pavla Fischera pod značkou "PF2018" - "Pavel Fischer 2018". A v posledním týdnu před prvním kolem voleb nakonec vypukla Tyrkysová "revoluce". Organizátoři přes facebook svolali shromáždění na Palachově náměstí. Kampaň se z neškodné "péefky" znenadání proměnila v "revoluci". Důvodem k obavám je přítomnost všech "povinných" symbolů a prvků barevných "revolucí", jejichž tragické důsledky si všichni pamatujeme - Ukrajina 2004 a 2014, Gruzie, Kyrgyzstán, Tunisko, Libye, Egypt, Sýrie. Za prvé je to spojení barvy a slova "revoluce". Nechybí ani grafický symbol - stylizované havlovské "véčko".  Zaznamenali jsme i vše, co jsme již viděli na Majdanu: byla složena píseň "Tyrkysová revoluce", kterou zpívali účastníci shromáždění na Palachově náměstí. Zatímco na Majdanu se skákalo, tady se účastníci klátili do rytmu písně. Samozřejmě nechyběl ani element nenávisti: zdůrazňuje se všechno, co dosavadní prezident Zeman údajně udělal špatně, včetně naprostých maličkostí. Jistě není potřeba připomínat, že skákání a zpěvy na Majdanu nakonec vyústily ve státní převrat a občanskou válku na Ukrajině.

 

     Odkaz:      https://www.aliancens.cz/single-post/2018/01/17/Tyrkysov%C3%A1-revoluce-na-Facebooku-se-m%C5%AF%C5%BEe-st%C3%A1t-%C4%8Desk%C3%BDm-Majdanem         

     Celý text:    Tyrkysova-revoluce.doc

 

   

 

     Islámský teror součástí americké strategie

 

   29.1.2018     Rozhovor Haló novin s Petrem Schnurem psychologem a publicistou z Hannoveru, specialistou na Sýrii. Mluvíme-li o DAEŠ neboli Islámském státu, potom musíme rozlišovat dva jeho prvky: IS coby fenomén a IS jako politicko-vojenskou organizaci. Islámský stát je jedno ze jmen označující totalitní formu společnosti založené na principech exkluzivity náboženské příslušnosti (ultrakonzervativní, militantní sunnitský islám) a legitimity jakýchkoliv prostředků k jejímu nastolení a udržení. Nesmíme zapomínat, že tzv. islamistický terorismus se stal pevnou a účinnou součástí globální americké vojensko-politické strategie. Islamistické skupiny jsou instrumentalizované ke svrhnutí nepohodlných sekulárních režimů a zároveň potom tytéž struktury bývalých »umírněných rebelů« prahnoucích prý po demokracii slouží jako záminka k vojenským intervencím Západu - samozřejmě ve jménu »boje proti terorismu«. Problém je v tom, že se vždy najde dostatek zkorumpovaných a mocichtivých vůdců, ochotných zaprodat nejen sebe, ale i vlastní lid a vládnout přitom železnou pěstí pod ochranou a dohledem sponzora. Pro Američany vždy byla jakákoliv dohoda jen malou přestávkou na cestě k totální kapitulaci »darebáckého státu«. A navíc u nich vůbec není jasné, kdo vlastně drží v ruce opratě zahraniční politiky.

Roman Janouch, Haló noviny, 29.1. 2018, str. 8

 

     Celý text:    PSchnur.doc

 

  

 

 

Čína otestovala hypersonickou střelu

 

  25.1.2018 , Autor: Michal Polák     Koncem minulého roku některá média informovala, že Čína provedla zkoušku své nové rakety DF-17 nesoucí hypersonický kluzák namísto klasické bojové hlavice. Podle dostupných informací mělo být při testu dosaženo pěti až desetinásobné rychlosti zvuku. Hypersonické zbraně mají být jedním z klíčových zbraňových systémů v 21. století. DZ-ZF (Pentagon jej označuje jako WU-14) by s vypouštěcím stupněm DF-21 a DF-31 s doletem až 11 200 km u varianty DF-31A byl schopen zasáhnout prakticky kterékoliv místo na Zemi. Současné protiraketové systémy nejsou navrženy a optimalizovány k ničení takovýchto hypersonických střel, které se pohybují po jiné dráze a jiným způsobem, než hlavice balistických raket. Za jedinou potenciálně efektivní protizbraň bývá někdy označována dvoustupňová ruská antiraketa 53T6 schopná vyvinout rychlosti sedmnáctkrát přesahující rychlost zvuku, která má ovšem své cíle ničit explozí 10 kt jaderné hlavice.

 

     Odkaz:      https://www.securitymagazin.cz/defence/cina-otestovala-hypersonicky-kluzak-na-rakete-df17-1404058805.html         

     Celý text:    Hypersonicka.doc

 

  

 

     V této prezidentské volbě

 

         jde o existenci naší země

 

 

 

        24.1.2018 ,  Jaroslav Tichý a Vladimíra Vítová     Máme na výběr dvě cesty: buď zvolit strategii národního státu a zachování České republiky, kterou představuje Miloš Zeman nebo strategii postupné likvidace ČR, kterou představuje Jiří Drahoš.

          Pod záminkou „ruského nebezpečí“ se přesunují stále nové vojenské jednotky USA a jejích satelitních zemí (členů NATO) k ruským hranicím ve snaze vyprovokovat válku s Ruskem. Vlny islámských migrantů jsou využity jako zbraň ke zničení stávající Evropy, migraci přímo podporuje bruselské vedení EU. Existence našeho státu je ohrožena rozmělňováním jednotlivých členských zemí EU do euroregionů. V případě ČR jsou plánovány tři euroregiony: Čechy, Morava a Slezsko a jejich propojení s Německem, Rakouskem a Maďarskem. Cílem tohoto záměru je rozbít odpor jednotlivých členských států EU proti diktátu Bruselu. Staré struktury - skrze něž bylo provázeno nadnárodní řízení s národním - se boří a Západ upadá ekonomicky, vojensky i morálně.

          Lidé si začínají uvědomovat, že potřebujeme v čele státu nejen silnou osobnost a autoritu, ale i skutečného politika, kterého respektují i představitelé světových mocností. Někoho, kdo je schopen hájit naše národní zájmy a kterého nesponzorují zahraniční finančníci.

 

     Odkaz:      http://www.novarepublika.cz/2018/01/v-teto-prezidentske-volbe-jde-o.html         

     Celý text:    V-prezidentske-volbe.doc

 

  

 

     Senátor Doubrava se neudržel

 

20.01.2018 ROZHOVOR „Jenom blbec spojuje běžného člověka s běžnou fyzickou prací. V době digitálně přetechnizovaného života? Prostě Drahoš je intelektuální negramot. Myslím si, že je to právě on, kdo těmi ‚běžnými‘ lidmi pohrdá,“ čílí se nad projevy Jiřího Drahoše senátor Jaroslav Doubrava. Naopak se zastává Miloše Zemana. Drahoš by neměl zapomínat na to, že lidská paměť nekončí po jednom měsíci. V době, kdy v Německu se chystal Adolf Hitler vyhrát volby a dostat se k moci, také vůči svým starším konkurentům, byl mladší, nemluvil sprostě, vypadal zdravě a občas mohl působit i sympaticky.

          Mladší, kteří dnes mají možnost ve větší míře navštěvovat vyšší školy, volí Drahoše, protože se Drahoš představuje jako zvěstovatel nových progresivních trendů, ačkoliv ho nikdo nezná. Je to stejně jako s Hitlerem. Nová ikona, tož vsaďme na ni. Kromě toho mládež je vždy ochotna přijímat více nových iluzí, protože nemají smutnou dlouhodobější životní zkušenost...

          U Zemana si vážím jeho racionality, nenechává se terorizovat pseudodemokratickými žvásty. Je to Čech a osud naší země mu velmi leží na srdci.

          Drahoš je nebezpečný akademický intrikářský úředník. Lidé z akademické půdy, tehdy z výzkumných ústavů a podobných institucí, mi říkali, jaký je Drahoš nebezpečný a zlý intrikán. Když jsem je vyzval, aby se s tím svěřili veřejnosti, mlčí, bojí se důsledků. Drahoš představuje prostě eurohujerského mafiána, schopného všeho. Je to takový demokraticky lakovaný Hitler.

 

     Odkaz:      https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Senator-Doubrava-se-neudrzel-Drahos-si-nadelal-do-gati-pri-predstave-jak-ho-Zeman-v-debatach-drti-A-Halik-je-intelektualni-inkvizitor-Pri-zaslechnuti-jeho-jmena-je-mi-na-zvraceni-520480         

      Celý text:    Senator-Doubrava.doc

 

  

 

Silná raketová nedostatečnost strýčka Sama

 

   18.1.2018 , Konstantin Dušenov     19. října 2017 se na setkání Valdajského klubu "Expert" Putina zeptali: co bude Vladimíre Vladimíroviči, pokud Spojené státy americké odstoupí od smlouvy omezující střely střední a krátké vzdálenosti? Putin krátce a tvrdě řekl: "Naše reakce na odstoupení USA od smlouvy o zákazu raket středního a krátkodobého dosahu bude okamžitá." Panikáři říkají: ". . .  americké střely středního doletu, rozmístěné v Evropě, budou schopny zasáhnout území Ruska téměř do Uralu a naše rakety podobné třídy americké území nebudou moci zasáhnout." Nic takového. Je to čistá lež.

          Pokud Američané od smlouvy o střelách se středním a krátkým dosahem odstoupí, co mohou nasadit v Evropě? Jaké rakety? Nemají žádné střely, které by mohli začít vyrábět právě teď. Technologický cyklus vývoje takové složité zbraně od začátku je nejméně 8-10 let! Dostane se do provozu až v úplném konci let 2020 - 2029. V roce 1984 připravil SSSR infrastrukturu pro nasazení středních raket SS-20 "Pioněr" na Čukotce u Anadyru, které měly dosah asi 5.000 kilometrů. Sergej Šojgu, krátce po americké hrozbě o odstoupení od smlouvy o raketách středního doletu, řekl, že Rusko brzy obnoví starou sovětskou vojenskou infrastrukturu na Čukotce a znovu tam rozmístní pobřežní obranu. Takže raketa vypuštěná od Anadyru, může zasáhnout téměř 70% území USA. V každém případě dosáhne na San Francisko a Los Angeles, Sacramento a Seattle.

 

     Odkaz:      http://zavtra.ru/blogs/ostraya_raketnaya_nedostatochnost_dyadi_sema

     Překlad:    K-S-Rakety.doc

 

  

 

     Churchilovo nejtemnější tajemství

 

               III. světová proti SSSR!

 

14.1.2018 ABC     Spojené království vypracovalo operační plán s kódovým označením "Nemyslitelné", jehož cílem byla válka proti Sovětskému svazu. V rámci této operace britská armáda dokonce předpokládala "invazi do SSSR ve stylu Napoleona a Hitlera", uvedl článek španělských novin ABC. Obrátil se na vedení USA a trval na tom, aby Washington opustil svoji pasivní pozici vůči komunistické hrozbě. Plán, který navrhl kabinet ministrů Winstona Churchilla, byl nazván operace "Nemyslitelné". Objevil se jen pár týdnů po kapitulaci Německa. Hlavním úkolem byla invaze pod vedením USA do Polska, podporovaná rozbitou německou armádou. První ofenzíva by otevřela frontu od Hamburku na severu k Terstu na jihu za účasti 64 amerických divizí, 35 britských, 4 polských a 10 německých. Kromě toho bylo při útoku plánováno použití více než 6,7 tisíc stíhaček a téměř 2,5 tisíc bombardérů.

          Jak ABC poznamenal, informace o operaci "Nemyslitelné" a všechno, co se jí týkalo, byly dlouho uchovávány v nejpřísnějším tajemství. Koneckonců, pokud by byla uvedena do života, znamenalo by to začátek třetí světové války. V červenci 1945 byl v Británii Churchill poražen v parlamentních volbách. K moci přicházely příznivci míru, nebo přinejmenším politici, méně ochotni rozpoutat třetí světovou. Toto nakonec ukončilo možnost uskutečnit operaci "Nemyslitelné".

 

     Odkaz:      http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/abc-churchilovo-nejtemnejsi-tajemstvi-iii-svetova-proti-sssr/                  

      Celý text:    WChurchill.doc

 

  

 

     Alfjorov: Nebýt devadesátých let,

 

    „iPhony“ by se teď vyráběly u nás

 

 17. leden 2018 , Napsal/přeložil:  Geo , Věda&Technika     Žores Ivanovič Alfjorov ví, o čem mluví. V roce 2000 získal Nobelovu cenu za vývoj heterogenních polovodičových struktur pro vysokorychlostní elektroniku a optoelektroniku. Nedávno poskytl portálu Argumenty a fakta tematicky rozhovor. Co se děje na Ukrajině, je strašné. Ve skutečnosti to hrozí zničením celému lidstvu. Pro celou planetu nastala černá doba – doba fašismu v nejrůznějších formách. Podle mě se to děje proto, že neexistuje žádný tak mocný odrazující faktor, jakým byl Sovětský svaz. Odrazující koho? Světový kapitalismus. Často vzpomínám na besedu s otcem mého starého přítele profesora Nicka Holonyaka. Řekl mi (v roce 1971): „Na začátku 20. století jsme žili a pracovali ve strašlivých podmínkách. Ale potom, co ruští dělníci provedli revoluci, naši buržoové se vylekali a změnili svoji sociální politiku. Takže američtí dělníci žijí dobře díky Říjnové revoluci.“ Pro nás samotné se grandiózní sociální experiment ukázal jako nezdařený. Byl zakončen neúspěšně, a to kvůli zradě naší partajní věrchušky. Ale samotný experiment úspěšný byl! Vytvořili jsme poprvé v historii stát sociální spravedlnosti, tento princip byl u nás realizován v praxi. To, že padl Sovětský svaz, vůbec neznamená, že tržní ekonomika je efektivnější než plánovaná. Já jsem své práce na polovodičových heterostrukturách, za které mi později udělili Nobelovu cenu, provedl dříve než Američané. Předstihl jsem je. Přijel jsem do Spojených států a přenášel jim. Nikoliv naopak. I výrobu těchto elektronických komponentů jsme začali dříve. Pokud by nepřišla devadesátá léta, „iPhony“ a „iPady“ by se teď vyráběly u nás, a ne v USA.

 

     Odkaz:      http://www.eurasia24.cz/veda-technika/item/2715-rusky-nobelista-alfjorov-nebyt-devadesatych-let-iphony-by-s-ted-vyrabely-u-nas         Celý text:    Alfjorov.doc

 

  

 

 

   Očekává se duel samostatné koncepce

 

        s naprogramovanou antikoncepcí

 

15.1.2018 Ivo Šebestík  vysvětluje, proč bude druhé kolo prezidentské volby soubojem samostatné koncepce s naprogramovanou antikoncepcí. Pokud se doposud Jiřímu Drahošovi jakžtakž dařilo mlžit a zastírat fatální neúčast vlastního názoru ve verbálním projevu, pak v debatě se Zemanem přijde nejenom o mlžný závoj Šeherezádin, ale i o kalhoty. Ještě že televizní kamery ve studiích zabírají hosty výhradně od pasu nahoru. Zeman prošel minovým polem českého polistopadového prostředí velmi posílen, patřičně nabroušen a s přáním, aby to zlé již konečně přestalo působit a poškozovat zemi i národ.

          Zeman se snaží v úzkém prostoru, jaký kapitál a jeho prodloužené ruce prozatím ještě ponechávají malým státům, směřovat Českou republiku spíše ke spolupráci s ostatními státy, než k hloupé konfrontaci kvůli zalíbení se dominantním velmocím. Vede ji spíše k míru než k válce, více k novým trhům než k uzavření obchodních cest, spíše k bezpečnosti než k rozvrácení, více k jisté možné, alespoň omezené míře, suverenitě než k absolutní podřízenosti. K státní samostatnosti, ne k rozplynutí v německém prostoru, k uchování národní integrity a nikoliv k rozpadu národního povědomí a české kultury. Zeman v rámci omezených možností prezidentského úřadu slibuje garanci přesně toho, co si nepřejí nadnárodní korporace a jejich zneklidněné a nervózní služebnictvo v České republice. Zde vězí i prosté vysvětlení nenávistné neurotické kampaně vedené všemi prostředky proti jeho osobě.

          Současná mládež je patrně první generací v dějinách, která sice opět a zcela přirozeně revoltuje proti světu svých otců a dědů; činí tak však nikoliv směrem dopředu, ale dozadu. Zřejmě prvně v historii se tak může systém a jeho bezohlední a nemorální nositelé moci s úlevou plně spolehnout na mládež.

 

     Odkaz:      http://casopisargument.cz/2018/01/15/ocekava-se-duel-samostatne-koncepce-s-naprogramovanou-antikoncepci/         Celý text:    Duel-koncepce.doc

 

  

 

     Zase budou neziskovky aranžovat

 

        trpící dětičky, tentokrát z Afriky.

 

20.12.2017 , Martin Koller     Kdyby uprchlíci neexistovali, museli bychom si je vymyslet, říká ve svém nejnovějším zamyšlení pro ParlamentníListy.cz bezpečnostní analytik Martin Koller. Tím „my“ jsou míněny evropské elity v Bruselu, které využívají migrační krizi k prosazování vlastních cílů. Válka v Sýrii končí. S ní pomalu a jistě končí dvě základní lži eurokomisařů, což si uvědomuje stále více Evropanů. Zaprvé, afroislámskou migraci netvoří žádní váleční uprchlíci. Zadruhé, zcela jasně se ukazuje, že EU jsou k ničemu pracovní síly, které nepracují a pracovat nebudou.

     Proč EU, která je značně přelidněná (a její ekosystém se hroutí), vítá Afričany, které nepotřebuje, protože má kolem 26 milionů vlastních nezaměstnaných a připravuje se realizovat takzvanou čtvrtou průmyslovou revoluci, která vytvoří masovou vlnu nezaměstnanosti, především v méně kvalifikovaných oborech? Lze předpokládat, že to požadují sponzoři, kteří jsou pravděpodobně stejní jako v případě nadnárodních organizací zelených, pirátů, fašistické Antify, Hate Free, Člověk v tísni, Open Society Found a podobných účelových protinárodních, protikřesťanských a protievropských spolků.

     Je možné být zároveň v EU a odmítat afroislámskou migraci podporovanou z Bruselu? Já se obávám, že to možné není, protože EU je natolik zločinná a zkorumpovaná, že je nereformovatelná. Být členskou zemí EU znamená akceptovat masivní afroislámskou migraci se všemi důsledky! Blíží se konec roku a nelze se zbavit chmurné odstavy, že nás čeká euroasijský národně osvobozenecký boj civilizovaných lidí proti bruselskému zlu a afroislámskému primitivismu.

 

     Odkaz:      https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zase-budou-neziskovky-aranzovat-trpici-deticky-tentokrat-z-Afriky-Martin-Koller-sleduje-aktualni-vyvoj-na-bezenecke-fronte-a-tusi-novou-ofenzivu-516944         

Celý text:    Neziskovky.doc

 

  

 

     Spor o Stalina: Tyran, nebo zachránce Ruska?

 

20. 9. 2017   Andrej Fursov     Proč na jeho památku zaútočil právě trockista Chruščov? Fursov reprezentuje pohled okruhu intelektuálů, kteří vžitý názor o tyranii a patologické touze po moci legendárního sovětského vůdce považují jen za uměle udržované mýty – a pomáhá nám tak částečně porozumět davům jeho obhájců. Systematické špinění Stalina, byť proložené skutečnou kritikou, začal Trockij. Ovšem v případě bývalého trockisty Chruščova, který nevynikal chytrostí, zůstala jen ta špína… Mezitím se k Chruščovovi připojili různí „špinavci“ z řad „šedesátníků“, no a o disidentech, kteří „zpívali podle cizích not a vezli se na cizích vlnách“ lze říci jediné: byli součástí západní protisovětské propagandy. Jak jinak než klamem lze nazvat to, co „kovaní antistalinisté“ předkládají jako „argumentaci.“ Jedná se o zploštělé emoce na hraně hysterie v duchu amatérského klubu. Pokud se na něco odkazují, pak na „Souostroví Gulag“ od Solženicyna. Ale Solženicyn byl mistr legendy a vykonstruovaných důkazů. Nikterak v Souostroví nepředstíral matematickou přesnost; navíc se vyjadřoval takovým způsobem, že jeho práce je spíše impresionistické povahy.

          Jak ruští, tak i západní (zejména američtí) badatelé, z nichž většina není zatížena sympatiemi ke Stalinovi, k SSSR, nebo k Rusku, odhadují skutečný počet lidí postižených represemi v letech 1922 - 53 na čísla, která nemají nic společného s milióny, dokonce ani s jedním miliónem. (Mimochodem, ačkoliv „stalinská éra“ oficiálně začala v roce 1929, ve skutečnosti lze teprve od roku 1939 mluvit o Stalinově úplné kontrole nad „stranou a vládou“, a to i zde existovaly rezervy). Stalin byl tvrdý a dokonce i krutý především ve vztahu k věrchušce. „Prokletá kasta!“ prohlásil, když se dozvěděl, že nomenklatura odsunutá do města Kujbyšev se snaží organizovat oddělené školy pro své děti. Po celou dobu svého politického života čelil Stalin této „prokleté kastě“ a neumožňoval jí, aby se stala třídou. Velmi dobře chápal, jak tato „kasta“ v zájmu svého vzestupu bude mařit cestu k socialismu. Právě to měl Stalin na mysli, když hovořil o rostoucím třídním boji v průběhu budování socialismu. Jak ukázala perestrojka, měl naprostou pravdu: již v šedesátých letech se zformoval kvazitřídní stínový SSSR-2, který ve spojenectví se Západem zničil SSSR-1 se všemi jeho úspěchy.

 

     Odkaz:      http://www.protiproud.cz/politika/3362-spor-o-stalina-tyran-nebo-zachrance-ruska-jsou-miliony-obeti-mytem-proc-na-jeho-pamatku-zautocil-prave-trockista-chruscov-odvane-vitr-historie-spinu-budeme-znat-nekdy-pravdu-je-to-i--nasich-dejin.htm          Celý text:    Spor-o-Stalina.doc

 

  

 

   Skutečný rozsah americké války

            proti teroru je šokující!

 

Uvedl to The Nation v článku  na http://www.tomdispatch.com/  . Podle mapy, vyvinuté týmem amerických vědců projektu Costs of War, válka proti terorismu, vedená USA, nyní pokrývá 76 zemí, nebo téměř 40% plochy zeměkoule. Costs of War označuje nejméně 76 zemí, tj. 39% planety, zapojených do tohoto globálního konfliktu," poukazuje článek.

           Patří mezi ně nejen země jako Afghánistán, Sýrie, Jemen, Somálsko a Libye, kde se americké nálety "staly normou" a americká armáda se přímo nebo nepřímo podílí na boji. "Jsou to také země, kde američtí vojenští poradci cvičí místních vojáky ale také i milice taktice protiteroristických operací, jakož i země, ve kterých existují vojenské základny, které jsou rozhodující pro tyto množící se konflikty. A jak jasně ukazuje mapa, tyto kategorie se často protínají." Během války proti terorismu, kterou začaly Spojené státy v roce 2001 se velká města změnila na hromady trosek, desítky milionů lidí bylo donuceno opustit své domovy, miliony uprchlíků i nadále překračují hranice, narušují mír všech nových území, teroristické organizace se staly značkami ve velkých částech planety, a náš americký svět se stále militarizuje," poukázal autor Tom Engelhardt. Celkové náklady na války proti teroru dosáhly již "astronomických" 5,6 bilionu dolarů.

 

     Odkaz:      http://berossos.blog.cz/          Celý text:    Americke-valky.doc

 

  

        Znárodňování začalo aneb

 

    nové období prezidenta Putina

 

   31. prosince 2017 , Аleksandr Chalděj     Moc v Rusku, ztělesněná prezidentem Vladimírem Putinem, stojí tváří v tvář potřebě zachování ovládání klíčových procesů ve státě. Jednou z nejdůležitějších podmínek pro tuto kontrolu je kontrola financí a jejich oběhu. Jakékoli delegování pravomocí v oblasti financí, ve směru od vlády do soukromých bank, znamená delegování politické moci vlády bankéřům a v podstatě představuje neústavní jednání. Koneckonců, žádný článek ústavy neříká, že jednou z mocí je finanční moc.

          Každý už zná historii nepodřízenosti centrální banky v jejích hlavních pravomocích vládě v Rusku. Koncepce ruské Centrální banky - je koncept Rothschildů, který všechny světové centrální banky nechal uspořádat podle principu jejich podřízenosti mezinárodním finančním institucím, na jejichž vrcholu stojí americký Federální rezervní systém USA  (FED) a jeho hnacími řemeny jsou Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světová banka (World Bank – WB) s Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj (IBRD). Ze strany MMF jsou naší Centrální bance určovány finanční instrukce, řízeny základní účetní závěrky, z nichž vyplývají nejzávažnějších finanční potřeby, jejichž nezbytnost je pak dokazována jakémukoliv ruskému prezidentovi.

          Znárodňování bankovního systému ve skutečnosti začalo jeho selháním a objektivní prohlubování znárodňování je nevyhnutelné. Proto bude pokračovat v příštím roce, a Vladimír Putin bude nucen vést tento proces dále - pokud bude usilovat řídit všechny klíčové aspekty života země a její ekonomiky, směrem ke zvýšení ruské státní suverenity, v průběhu akutní fáze geopolitické konfrontace se Spojenými státy a Evropou. Už nemohou zůstat zachovány žádné liberální posvátné krávy - v hubených letech budou poráženy v zájmu zachování národa a státu. 

 

     Odkaz:      http://zavtra.ru/blogs/natcionalizatciya_nachalas_ili_novij_srok_prezidenta_putina

     Překlad:    Znarodnovani.doc

 

  

 

           Vasilij Archipov: Sovětský ponorkář,

 

   který zachránil svět před třetí světovou válkou

 

07/01/2018 Zdroj: The Guardian     27. října 1962 byl Vasilij Alexandrovič Archipov na palubě sovětské ponorky B-59 poblíž Kuby, když lodě americké flotily začaly na sovětské ponorky ponorky B-4 (kapitán Rurik Ketov), B-36 (kapitán Alexej Dubivko), B-59 (kapitán Valentin Savickij) a B-130 (kapitán Nikolaj Šumkov) shazovat cvičné hloubkové nálože. Celá akce byla navržena tak, aby donutila sovětské ponorky k vynoření. To se povedlo a B-36, B-130 a B-59 se vynořily na povrch. Situace na B-59 ale byla velmi dramatická a jejímu vynoření předcházela událost, která mohla zničit svět. Sovětské ponorky měly kromě torpéd konvenčních i torpéda s jadernou hlavicí. Posádka B-59 vedená kapitánem Savickim neměla spojení s Moskvou a výbuchy neškodných amerických náloží kapitána přesvědčily, že začala třetí světová válka. Nálož o síle 15 kilotun TNT by americké lodě pravděpodobně těžce poškodila, ale hlavně by vyvolala odvetný jaderný úder na SSSR a jeho satelity. Začala by tak třetí světová válka. Důstojníci sovětských ponorek měli dovoleno spustit Armageddon bez čekání na souhlas od Moskvy. Podmínkou byl ale souhlas tří nejvyšších důstojníků na lodi. Dva včetně kapitána Valentina Savickiho s vypuštěním torpéda souhlasili. Archipov ale nevěřil, že zuří válka a  osudné torpédo díky němu nebylo nikdy vypáleno. Naopak přesvědčil kapitána k vynoření a vyčkání na instrukce z Moskvy.

 

     Odkaz:      http://www.securitymagazin.cz/historie/vasilij-archipov-sovetsky-ponorkar-ktery-zachranil-svet-pred-treti-svetovou-valkou-1404058602.html               Celý text:    V-Archipov.doc

 

  

 

          Česká justiční džungle

 

 4. 1. 2018     Zdeněk Jemelík    Osm a půl roku basy bez důkazů. Soudcovské hyeny a dotčení solární parazité.  Dne 8. ledna 2018 začne Vrchní soud v Olomouci projednávat odvolání nepravomocně odsouzených z rozsudku Krajského soudu v Brně z 22. února 2016 v případu známém jako „kauza Vitásková“, podle Aleny Vitáskové, tehdy předsedkyně ERÚ. Její role byla ovšem okrajová. Jednalo se především o stíhání osob, zapletených do vydání licencí na provoz fotovoltaických elektráren. Absurdní je již sama okolnost, že soud přijal obžalobu, ve které byly „přifařeny“ k obžalovaným, s jejichž jednáním neměly nic společného - A. Vitásková a spoluobžalovaná M. Schneidrová. Nepřátele Aleny Vitáskové usilovali o její vypuzení z ERÚ, protože vyvolala prověřování několika desítek podezřelých licencí fotovoltaických elektráren.

     Další absurditou je skutečnost, že výchozí příčinou vyvolání trestního stíhání byla neodpovědnost podřízených techniků subdodavatele výstavby fotovoltaických elektráren, kteří k žádosti o udělení licencí přiložili padělané revizní zprávy. Vitásková návrh na povolení obnovy licenčního řízení zamítla. Jednala s péčí řádného hospodáře. Michaela Schneidrová se za záda své nadřízené neschovala. Tím prokázala pevnost charakteru. Oběma obžalovaným dámám soud uložil trest odnětí svobody v trvání osm a půl roku, který převyšuje tresty všech obžalovaných, kteří se podíleli na nezákonném postupu při vyžadování licencí. Rozsudek vydal soudce, který byl vůči Aleně Vitáskové silně podjatý a navíc k vyhodnocení výsledků dokazování přistupoval nedbale.

     Koruna absurdit je, že bývalého ředitele licenčního odboru ERÚ, který proti odporu bývalého předsedy ERÚ vyjednal provedení licenčního řízení dne 31. prosince 2010 senát Aleše Novotného zprostil viny, ačkoli žalobce pro něj žádal 10 let. Odpor proti návrhu na odnětí licencí a tím vyvolanému poškození investorů senát Aleše Novotného zřejmě považuje za daleko horší provinění než samo vydání vadných licencí a kroky, jež k němu vedly. Je-li rozhodnutí o trestu pro Michaelu Schneidrovou pochybné, sotva lze ospravedlnit výši trestu Aleny Vitáskové, v jejímž případě soud přiznal, že o jejím trestném jednání nemá důkazy.

 

     Odkaz:      http://www.protiproud.cz/politika/3558-ceska-justicni-dzungle-osm-a-pul-roku-basy-bez-dukazu-kauza-vitaskova-v-dalsim-dejstvi-soudcovske-hyeny-a-dotceni-solarni-parazite-co-se-deje-kdyz-ma-predseda-senatu-spatny-den.htm               Celý text:    Justic-dzungle.doc

 

 

 

     Rozhovor s ředitelem FSB A. Bortnikovem

 

26.12.2017     Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike Rozhovor redaktora novín „Rossijskaja gazeta“ V.A. Fronina s riaditeľom Ruskej federálnej bezpečnostnej služby Ruskej federácie Aleksandrom Vasiljevičom Bortnikovom.

- Z čoho vychádza Bezpečnostná služba Ruskej federácie, FSB,  pri hodnotení činnosti svojich predchodcov?

- Treba brať do úvahy historické podmienky. Naša vlasť bola neraz objektom  nepriateľského zasahovania cudzích krajín.  Nepriateľ sa pokúšal zvíťaziť alebo v otvorenom boji, alebo,  spoliehajúc sa na zradcov vo vnútri krajiny zničiť Rusko.

- Nakoľko mali bezpečnostné orgány informácie o pripravovanej vojne proti ZSSR?

- V predvojnových rokoch sa prvoradá pozornosť venovala likvidácii  vyzvedačskej a záškodníckej činnosti zahraničných tajných služieb, predovšetkým „štátov Osi“- Nemecka a Japonska, ktoré pripravovali útok na ZSSR. 

- Začiatok druhého tisícročia sme si zapamätali pre opakované správy o špionážnych hrách proti Rusku, alebo to bolo len zdanie?

- V roku 2003 sme odhalili špionážnu činnosť amerických spravodajských služieb, zásluhou našej práce sa verejnosť dozvedela o faktoch finančnej podpory a koordinácii činnosti niektorých ruských neziskových organizácií zo strany MI-6. Napríklad, od roku 2012 dodnes  bolo zadržaných 137 kádrových pracovníkov zahraničných špeciálnych služieb a ich agentov. V súčinnosti s ďalšími vládnymi orgánmi Ruska bola zrušená činnosť 120. zahraničných a medzinárodných mimovládnych organizácií, ktoré slúžili ako nástroj zahraničnej spravodajskej informácie. V dôsledku opatrení na ochranu informácií, tvoriacich štátne tajomstvo, bolo odsúdených 140 osôb.

- Nie je to slávnostná téma, ale predsa … Pri výkone bojových misií utrpelo FSB straty?

- Alexander Bortnikov: Bohužiaľ, áno. Hlboko si ctime pamiatku na našich druhov, ktorí padli pri výkone povinnosti.

 

     Odkaz:      http://leva-net.webnode.cz/products/rozhovor-s-reditelem-fsb-a-bortnikovem/

     Celý text:    ABortnikov.doc

 

  

 

Novoroční projev Xi Jinpinga na rok 2018

 

31.12.2017     V roce 2017 jsme svolali 19. sjezd ÚV KS Číny, který zahájil novou cestu k všestranné výstavbě socialistické a moderní země. Ve městech a na venkově se podařilo vytvořit 13 milionů nových pracovních míst, sociální pojištění pro důchodce pokrývá 900 milionů lidí, základní zdravotní pojištění pokrývá 1,35 miliardy lidí, více než 10 milionů lidí se vymanilo z chudoby a 3,4 milionu chudých se přestěhovalo do nových domovů. Velké letadlo C919 úspěšně prošlo letovými testy, výzkum kvantového počítače přináší důležité výsledky a vysokorychlostní železnice Fuxing projíždí rozlehlým územím Číny. Čína vždy chránila postavení Rady bezpečnosti OSN, aktivně plnila svou mezinárodní zodpovědnost, byla vždy ochotna stát se budovatelem světového míru, přispívat ke globálnímu rozvoji a chránit mezinárodní řád. 19. sjezd KS Číny vytvořil krásný plán pro rozvoj Číny v následujících třiceti letech. Rok 2018 bude začátkem všestranné realizace ideálů 19. sjezdu KS Číny.

 

     Odkaz:      http://czech.cri.cn/321/2017/12/31/1s176029.htm

     Celý text:    Xi-Jinping-2018.doc

 

  

 

  Ruský národ je poslední nadějí Slovanů na přežití

 

Jiřina Richtrová       Český autor válečných románů Vratislav Vyhlídka poděkoval ve svém novoročním otevřeném dopise ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi za odvahu, kterou jeho národ prokazuje při vzdorování rozpínavosti NATO. Zároveň uvedl, že existence svobodného a silného ruského národa dává naději ostatním Slovanům, kteří jsou dle něj uvězněni v mocenských osidlech germánských elit.

          Připomněl, že před podobnou volbou stáli před sto lety rovněž českoslovenští legionáři, kteří houfně překračovali frontovou linii, aby namísto službě tzv. vlasti – nenáviděnému Rakousku-Uhersku – bojovali u Zborova i jinde ruku v ruce s ruskými Slovany, formálními nepřáteli státu, jehož součástí české země byly. „Stejně se zachovaly mnohé jednotky Slovenského štátu za Velké vlastenecké války, které přešly na stranu Rudé armády. Je smutné, že dnes stojíme v podobné situaci, jako naši dědové a pradědové. Tedy že jsme se opět ocitli v roli pohůnků, kteří mají pracovat na své zahraniční pány, potažmo za ně případně i bojovat v rozporu s našimi národními zájmy,“ míní spisovatel a dodává, že příkladu generála Ludvíka Svobody a hrdinské cesty jeho vojenské jednotky z Buzuluku do Prahy nemusí připomínat.

          Snahy o potlačení slovanské přirozenosti v jeho české domovině jsou podle Vyhlídky dnes opět v kurzu. „Pohleďme na věc jen v rovině literární tvorby. Z výloh knihkupectví se na nás z přebalů knih dívají zejména nacističtí vojáci, Hitler a jiné klerofašistické ikony. My, autoři, kteří předkládají jiný pohled dějiny, než je ten germánsko-heroický, jsme opomíjeni a ze strany médií ignorováni.

 

     Odkaz:      http://www.nwoo.org/2018/01/02/spisovatel-vyhlidka-v-otevrenem-dopise-putinovi-rusky-narod-je-posledni-nadeji-slovanu-na-preziti/

     Celý text:    Vyhlidka.doc

 

  

         

 

 

          Chryzantémová revoluce v Číně?

 

   Nikolaj Vavilov , 28. prosince 2017     Ve středu 27. prosince publikovala státní tisková agentura Sinchua zprávu o druhém plénu 19. sjezdu KS Číny, a že během 2. plenárního zasedání bude pozměněna čínská ústava. Rozhodnutím ÚV KS Číny přechází ozbrojená policie Číny přímo pod velení Ústřední vojenské komise - vrchního velitele Si Tin-pchinga (Xi Jinpinga). Půjde o dramatické změny, vzhledem k posunu rovnováhy sil mezi „rudými nacionalisty“, v čele se současným vůdcem země Si Tin-pchingem, a některými západně orientovanými stranicko-ekonomickými a globalistickými elitami, které připravovaly na leden příštího roku „chryzantémovou revoluci“.  

     Současné vedení Číny má v úmyslu re-nacionalizaci“ ekonomiky Číny, odpojení od dolaru, k systému soběstačnosti a ochrany domácího trhu před zahraničními vlivy. Zavedení státní kontroly nad soukromými společnosti z Číny a velkými soukromými čínskými podnikateli, spřízněnými s kapitálem USA a Japonska, které by se mohly stát „pátou kolonou“ v nové éře soutěže Číny se Spojenými státy. Xi Jinping a jeho skupina, podporovaná Čínskou lidovou armádou, trpí nedostatečnou autoritou v politické elitě země. Zavedení „idejí Si Tin-pchinga“ do ústavy ČLR konsoliduje jeho pozici jako nástupce Teng Siao-pchinga, a zvyšuje jeho autoritu pro úpravy zavedeného modelu správy a hospodářství země. 

     Napjaté vnitřní i vnější podmínky budou diktovat vrcholovému vedení Číny potřebu odmítnutí změn moci v období od roku 2017 až přinejmenším do roku 2027. Zostření politického boje v Číně se již nyní projevuje - častější jsou technogenní nehody, rozsáhlé požáry, ztráty na pracovištích, poruchy v letecké dopravě atd. Jak se vnitřní politická situace zostřuje, není vyloučeno opakování variant různých druhů velkých technogenních havárií, jako byla "Tianjinská exploze" a podobných.

 

     Odkaz:      http://zavtra.ru/blogs/revolyutciya_hrizantem

     Překlad:    Chryzantemnaja.doc

 

  

 

     Rusko nepotřebuje Česko, Slovensko ...

 

28.12.2017     Dnešní Rusko popisuje významná ruská politoložka arménského původu Karine Gevorgyan. "Proti lhavé propagandě máme systém kontrapropagandy. Jediné, co v ní je zakázano, je lež. Je třeba říkat pravdu, i když někdy třeba ne úplně celou. Slovo globalizace je hlavně ekonomický termín a jde o globalizaci práce a kapitálu. Ve své sociokulturní podobě je to filosofie postmodernismu a ve sféře politické jde o jasný proces. Jak Henry Kissinger v jednom z rozhovorů otevřeně prohlásil, globalizace v politice je desuverenizace. Na Zeměkouli se staly hlavním globalizátorem USA, ale i ony si uvědomily, že jsou obětí. Proto Trump tuto politiku přehodnocuje. Putinská elita se vydala cestou posilování suverenity Ruska. Je to volba mezi životem a smrtí," říká pro ParlamentníListy.cz politoložka Karine Gevorgyan, která zastávala v ruském státním aparátu významné funkce a od roku 2007 vede oddělení politologie čosopisu Východ.

          "Pro Rusko není důležitá chudá, ale bohatá Evropa, aby do ní mohlo prodávat plyn a ropu. Rusko nepotřebuje Česko, Slovensko, Polsko či Pobaltí, protože kdybychom vás okupovali, museli bychom vás krmit a prodávat vám plyn za vnitřní ceny. A to nechceme," vysvětluje pro ParlamentníListy.cz. "Reálná demokracie je podle mě možná v menších společenstvích, ale u větších států je to neefektivní model. Účastním se často televizních debat, nikdo mě nevyhání. Kritizuji Putinovu vnitřní politiku. Nesouhlasně hodnotím, kam byla dovedena situace s Ukrajinou a Donbasem. To je podle mě jeho ohromná chyba. Nikdo mě neumlčuje, neobviňuje, neposílá do vězení. Naslouchají mi v televizních debatách v hlavním vysílacím čase. Rusové postupně vystavili vlastní civilizaci s optimální formou žití, obrany území a třeba i autokracie. S jedním vůdcem jako posledním garantem práv občanů. To byli carové a teď to jsou prezidenti. To neznamená, že v zemi nevládne zákon."

 

     Odkaz:      https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/V-Rusku-velmi-uznavana-politolozka-otevrene-pro-PL-Rusko-nepotrebuje-Cesko-Slovensko-Polsko-ci-Pobalti-protoze-kdybychom-vas-okupovali-517685

     Celý text:    KGevorgyan.doc

 

  

 

     Ruská ostrostřelkyně Ljudmila Pavličenková

 

21/12 /2017 Autor: Screenshot YouTube   Ljudmila Pavličenková se řadí k ruským ženám, které patřily mezi odstřelovačskou elitu za druhé světové války. Pavličenková se narodila v roce 1916 v ukrajinském městě Bila Cerkva. Když jí bylo 14 let, tak se rodina přestěhovala do Kyjeva, kde si Pavličenková velmi dobře vedla ve škole. Zároveň vynikala ve sportu, byla výbornou sprinterkou a dokonce skákala o tyči. V roce 1937 úspěšně absolvovala studium historie a pracovala na doktorátu, když v červnu 1941 začala nacistická invaze do SSSR. Kyž se to stalo, byla jednou z prvních, která se dobrovolně přihlásila do armády, kde se stala posilou ženských snajperek v Rudé armádě. V té době jich bylo asi 2 000 a brzy se z oddílu stala obávaná jednotka. Z celkem 2 000 ženských snajperek jich přežilo jen 500.

     V květnu 1942 byla povýšena do hodnosti poručice, když předtím zabila 257 nepřátel! Při slavnostním ceremoniálu, kdy ji povýšili, prohlásila, že "jich chce sejmout více". I když úspěch Pavličenkové spočíval v chytré strategii boje, i jí se nevyhnula zranění. Naštěstí vždy dokázala přežít. Její sláva se šířila i za moře do USA a Kanady, kde plnila roli vyslankyně dobré vůle. Setkala se i s americkým prezidentem Franklinem D. Rooseveltem a na tiskových konferencích dokázala být i vtipnou společnicí. ,,Je mi 25 let a zabila jsem 309 nacistů. Nemyslíte, že jste se schovávali za mými zády příliš dlouho?" vtipkovala například v Chicagu. Po návratu byla Pavličenková povýšena za své zásluhy do hodnosti majora, dostala Zlatou hvězdu a sovětská vláda z ní učinila hrdinku SSSR. Do konce války byla instruktorkou snajperů.

 

     Odkaz:      http://www.securitymagazin.cz/historie/zena-ktera-rozsevala-smrt-ruska-ostrostrelkyne-Ljudmila-pavlicenkova-byla-obavanou-lovkyni-hlav-1404058166.html

     Celý text:    LPavlicenko.doc

 

 

 

          Jak to bylo ...

 

   Alexandr Zdanovič 21. prosince 2017     V Bezpečnostním centru se ve „Dni Izborského klubu“ konal „kulatý stůl“, věnovaný 100. výročí Čeky. Všeruská zváštní komise pro boj s kontrarevolucí při Sovětu lidových komisařů RSFSR - proslulá ČEKA („črezvyčajnaja komissija“) - byla vytvořena 7. (20. podle nového kalendáře)  prosince 1917. Tato komise byla vytvořena bez zákonnosti carské říše, v podmínkách zničeného systému vnitřní bezpečnosti, v rámci Prozatímní vlády. Prozatímní vláda v prvních dnech své existence přijala dekret o zrušení ministerstva vnitra, četnictva a celého systému bezpečnostních úřadů, který dával úřadům informace o tom, co se děje v zemi. To znamená, že státní imunitní systém byl zničen, a pro bolševiky bylo nezbytné vytvořit alespoň nějaké orgány potlačení protivníků nové moci.

     Dzeržinský mnohokrát brzdil své podřízené, když začali uplatňovat nějaké drsné metody. Mimochodem, několik důstojníků Čeky (a Čeka existovala až do roku 1922) nebylo jen pouze propuštěno, ale byli odsouzeni a zastřeleni. Dnes je módní pomlouvat sovětské úřady, být "stratégem, pozorujícím boj zvenčí", bez nejmenší představy o historické realitě. Když však pracujete s historickými dokumenty, vidíte z první ruky, jakou různorodou a důležitou práci, a za jakých těžkých podmínek, Čeka vykonávala.

 

     Odkaz:      http://zavtra.ru/blogs/kak_eto_bilo

     Překlad:    Jak-to-bylo.doc

 

  

 

     Zastaví Spojené státy čas?

 

22.12.2017 Oskar Krejčí     Politolog Oskar Krejčí píše o tom, co všechno nám sdělila Trumpova nová Národní bezpečnostní strategie (NBS) a proč to vypadá, že se Spojené státy snaží o to zastavit čas.

     Strategie, která není strategií, je daleko více proklamací. Za revizionistické státy (v mezinárodní politice) jsou hned v úvodu NBS označeny Čína a Rusko. Tyto dvě země jsou uváděny jako největší nebezpečí pro USA. Dokonce ještě před „darebáckými státy“, za něž jsou opět prohlášeny Írán a Severní Korea. Podle nejnovější NBS - "V každém případě je naším úkolem zajistit americkou vojenskou nadřazenost“. Nová NBS je konzervativní vize, která se snaží vrátit staré dobré časy. Brání se poznání, že zadržet čínský ekonomický růst nelze, stejně tak jako nelze vrátit Rusko do pozice vojenské bezmocnosti. Potenciál čínského trhu je čtyřikrát větší než potenciál USA, přičemž z Číny se stává nové globální inovační centrum. Ruské strategické zbraně srovnaly rovnováhu s americkými v roce 2014 a nic nenasvědčuje tomu, že by tuto svoji pozici mohly v nadcházející dekádě ztratit.

     Spojené státy v nové Národní bezpečnostní strategii sdělily světu, že nehledají rovnoprávné partnery, a že vůbec neuvažují o tom, že by respektovaly multipolární budoucnost. Oznámily, že si předsevzaly zastavit čas. To je však velmi nebezpečná snaha, neboť zatavit čas znamená zastavit život.

 

     Odkaz:      http://casopisargument.cz/2017/12/22/zastavi-spojene-staty-cas/

     Celý text:    Zastavi-USA.doc

 

  

 

  Válka s Ruskem: Dva velké americké mýty

 

The Saker , 14.11. 2017     V myslích většiny Američanů jsou hluboce zakořeněny dva nebezpečně zavádějící mýty, které dnes mohou snadno svést k válce s Ruskem. Tím prvním je mýtus americké vojenské nadřazenosti a neporazitelnosti jejich armády. Druhým je mýtus vlastní nezranitelnosti na půdě USA. Domnívám se, že je proto kriticky důležité poukázat na to, že jde jen o mýty, a to dříve, než nás tyto iluze budou stát miliony životů a než to na nás přivede nesmírné utrpení. Mí přátelé z US Navy si tohle všechno vždy velmi dobře uvědomovali a nad oficiální americkou vojenskou propagandou hlásající, že US Navy „přiveze válku Rusům domů na palubách letadlových lodí“, se jen trpce usmívali. 

     Rusko má střely Zirkon, které nemohou být zastaveny nebo „odkloněny“ žádným ze současných ani současně vyvíjených protiraketových systémů US Navy. Tato raketa může být odpálena kdekoli na světě z téměř jakékoli platformy, ze které lze vystřelit pověstnou střelu Kalibr. O RS-28 Sarmatu můžete mluvit jako o nástupci RS-36 Voevoda . Na rozdíl od většiny raket, aby zasáhl Spojené státy, Sarmat už nemusí při útoku létat výlučné přes severní pól.  Může létat jakýmkoli směrem, třeba i přes jižní pól, a stále dosáhnout jakéhokoli cíle kdekoli na území USA. Počet hlavic: 10 až 15, 3 až 24  hypersonických klouzavých sestupných raket Yus-71. Jednotlivé sestupné rakety Sarmatu s bojovými hlavicemi jsou schopny individuálně létat na nízké oběžné dráze a na povel se nečekaně vrhnout na své cíle na povrchu Země.  Jediným způsobem, jak odvrátit takovýto útok, by bylo pokrýt cele území USA tzv. 360o anti-balistickým systémem, od jehož realizace a nasazení jsou dnes Spojené státy stále ještě desítky let. Maximální rychlost Yu-71 je od Mach 5 (podle Scott Rittera) až po Mach 9 (podle kvazi oficiálního ruského zdroje) a do Mach 15 (podle Sputniku) až po Mach 20 (podle Global Security); v každém případě je mnohem rychlejší než nejrychlejší ze zatím dostupných či právě vyvíjených raket americké protiraketové obrany.

     Rusko má dostatek i konvenčních nejaderných zbraní a sil, kterými může zaručeně způsobit USA nepřijatelné škody s katastrofickými následky pro zemi a její obyvatele. Pokud nějaký západní politik rozhodne, že je chytřejší a silnější než Napoleon nebo Hitler a že konečně srazí Rusy na kolena, pak on a celá jeho země budou zničeni. Ať je to kdokoliv.

 

     Odkaz:      http://www.nwoo.org/2017/11/20/valka-s-ruskem-dva-velke-americke-myty/

     Celý text:    Valka-s-Ruskem.doc

 

  

 

Čínsko-ruské spojenectvo začína naberať na sile.

 

21. 2. 2017 , Samuel Gdovin     Čínský veľvyslanec Li Hui vyhlásil, že čínsko-ruské vzťahy sú najlepšie v celej histórii a sú to momentálne najdôležitejšie bilaterálne vzťahy na svete. Podľa čínskeho diplomata Rusko a Čína spolu predstavujú “dôležitú silu schopnú zabezpečiť mier a stabilitu na celom svete”. Informoval o tom portál prvnizpravy. Rusko a Čína, “dvaja hlavní americkí diplomatickí a vojenskí súperi”, rozšírili v posledných rokoch svoju spoluprácu pri modernizácii ozbrojených síl, rovnako ako v oblasti medzinárodnej politiky. “Obe krajiny často kritizujú americký pohľad na svet v čiernobielych farbách a vyobrazenia Ruska a Číny ako nepriateľov, a nie partnerov.” Posledné spoločné vojenské cvičenia Ruska a Číny sa tiež “stali najnovšími dôkazmi o rozkvete vojenskej spolupráce medzi týmito dvoma mocnosťami”, zdôraznil Newsweek. Podľa neho obe krajiny s podozrením hľadia na prítomnosť USA v oblasti Ázie a Tichomoria. Okrem toho Moskva a Peking uskutočnili spoločné námorné cvičenia v Baltskom mori, “blízko najsilnejšieho bodu napätia medzi silami Ruska a NATO”. Čínsko-ruské spojenectvo tak naberá na sile a prekresľuje geopolitickú mapu sveta. Spojené štáty americké sú odstavené na druhú koľaj a strácajú na sile.

 

     Odkaz:      https://www.hlavnespravy.sk/cinsko-ruske-spojenectvo-zacina-naberat-na-sile-amerika-je-odstavena-na-druhu-kolaj/1249518

     Celý text:    Cin-Rus-spoj.doc

 

           

 

 

      HIV-AIDS je podvod světového rozsahu

 

 Svět kolem nás  , 14. 12. 2017 , Video: https://youtu.be/IToxhSIVFrI     jedná se o zbraň genocidy lidstva a je to šílený byznys. Uznávaná lékařka přináší důležité informace. Existence viru HIV-AIDS byla změněna ve "vědecké důkazy" v USA okolo roku 1980. Pak se objevilo na toto téma mnoho pojednání. Nakonec skutečnost, že takzvaný virus lidské imunodeficience nikdy nebyl objeven, uznali i jeho "objevitelé" Luc Montagnier z Francie a Robert Gallo z Ameriky. "Nakazit" se jím v obvyklém smyslu slova není možné Přesto podvod ve světovém měřítku vesele pokračuje dál... Do tohoto procesu jsou totiž zapojeny velmi mocné síly a nepředstavitelné peníze.

Stavy oslabené imunity, tedy imunodeficience, jsou medicíně známé už z dávných dob. Existují sociální příčiny imunodeficience – chudoba, podvýživa, zneužívání drog, ale i řada dalších. Existují i příčiny v životním prostředí. V každém konkrétním případě oslabení imunity je tedy nutné důsledné a důkladné vyšetření pacienta pro zjištění skutečné příčiny imunodeficience. Opakuji: syndrom získané imunodeficience byl, je a bude. Stejně jako byly, jsou a budou nemoci vznikající v důsledku oslabené imunity. Žádný lékař, žádný vědec to nemůže popřít a také to nepopírá. AIDS tedy může vzniknout z braní drog, ale není nakažlivý a z člověka na člověka se nepřenáší. Jiná věc však je, že na pozadí již získané imunodeficience může nastat kdykoliv infekční onemocnění, a teprve to se pak přenáší. Včetně hepatitidy B a dávno známé nemoci Bodkina – typu A. Z USA mimochodem kromě AIDS pochází i atypický zápal plic popsaný velmi nespecifickými příznaky, nemoc šílených krav, ptačí chřipka, prasečí chřipka atd. Je to všechno naprostý nesmysl!

 

     Odkaz:      http://www.svetkolemnas.info/novinky/zdravi/5897-hiv-aids-podvod-genocida-lidstva-lekarka

     Celý text:    AIDS-je-podvod.doc

 

  

 

   Představení nových traktorů a "náklaďáků"

 

Pchjongjang, 8. prosince 2017 (KCNA) – Na Kim Il Sungově (Kim Ir Senově - v ruské transkripci) náměstí se ve čtvrtek uskutečnilo slavnostní představení nových traktorů a nákladních automobilů před odesláním na zemědělskou frontu. Obřad jasně prokázal, že nikdo nikdy nemůže zablokovat cestu vpřed KLDR, která postupuje díky vědě a technologii pod záštitou principu samostatného rozvoje na prvním místě, uvedl řečník. Vyzval všechny oblasti a jednotky, aby usilovaly o dynamickou snahu o zvýšení výroby a tvorby, aby dosáhli cílů pětileté strategie národního hospodářského rozvoje, a tak zaznamenaly větší úspěchy při budování socialistické ekonomické moci. Když přikázal zahájení odjezdu, traktory Čchollima-804, nákladní vozy Sungri a traktory Čchungsong-122 začaly opouštět náměstí. Občané v ulicích vítali průvod vozidel.

 

     Odkaz:      http://www.kldr.info/2017/12/12/predstaveni-novych-traktoru-a-nakladnich-vozu-pred-odeslanim-na-zemedelskou-frontu/

     Celý text:    Predstaveni.doc

 

 

 

     Proč Koukalová s dopingem zbaběle ukazuje

         na Rusko, když i Neumannová se směje

7. 12. 2017     Doping Ruska. A nekompromisní Koukalová stojí v čele. Ta nenávist antiruská kavárenská je až za hrob. A každý normální chtě nechtě se jich nakonec musí zastat. Rusky totiž dělaly to, co naše Kvitová, to co Norky a další až po Američanky.  A Kateřina Neumannová se směje:

          Norští běžci na lyžích na světovém šampionátu dokázali, že jsou v posledních letech absolutními vládci tohoto sportu. V Lahti završili mistrovství se ziskem sedmi zlatých, třech stříbrných a pěti bronzových medailí. Jenom je malý problém: v Norsku je tak "zkažená příroda", že všechny musí mít podpůrné prostředky na dýchání. Ne doping, ale podpůrné prostředky, léky na astma může užívat každý. Norové mají výborné lékařské zázemí, a pokud je tu tahle možnost, bezezbytku ji využívají," svěřila se pro média  dvojnásobná mistryně světa a olympijská vítězka z Turína Kateřina Neumannová. Jako častí astmatici umějí seveřané využít povolených látek pro zlepšené dýchání.To, co braly Rusky, dal západ na index. To, co berou Norky, na indexu není. A to je ten fígl, co se vymyslel proti Rusům. Všichni berou bobule, ale Rusko to nekupovalo ze západu, ale mělo své.

 

     Odkaz:      http://www.skrytapravda.cz/domaci/1284-proc-koukalova-s-dopingem-zbabele-ukazuje-na-rusko-kdyz-i-neumannova-se-smeje-leky-na-astma-to-je-to-nejmensi

     Celý text:    Proc-Koukalova.doc

 

 (Vrcholový sport jako "show business" je "kšeft" , moderní gladiátorské hry, politické harašení, spotřební zábava pro soudobé provozovatele sportu "gaučing", otylé, zhlouplé a ničené "civilizačními" chorobami.)

 

 

 

     ,,Noční čarodějky" - statečné sovětské

 

               pilotky, jichž se nacisté děsili

 

14/12/2017     ,,Noční čarodějky" byly sovětské pilotky, které budily u nacistů hrůzu. Když v roce 1941 napadli nacisté Sovětský svaz, slavná letkyně a navigátorka Marina Raskova naléhala na Stalina, aby armáda zformovala letecký pluk složený výhradně z žen. Stalin s tímto nápadem souhlasil a Sovětský svaz se stal první zemí na světě, která povolila ženám se účastnit leteckých bojových misí.

          Pro tyto účely se zformovaly tři ženské pluky složené z mladých, vlastenecky smýšlejících pilotek, a jeho členkám se začalo přezdívat ,,Noční čarodějky". Zpočátku měly k dispozici nuzné vybavení, a stejně tak zastaralé letouny Polikarpov Po-2. Polikarpovy měly v podstatě primitivní konstrukci (částečně ze dřeva), a proto je  německé radary těžko zachytily. Tato výhoda byla využita ,,Nočními čarodějkami" k nočnímu bombardování. Statečné sovětské vlastenky, mezi nimiž vynikala především Irina Sebrova či Galina Beltsova, nalétaly celkem přes 24 000 bojových misí, shodily 3.000 tun bomb a 26.000 zápalných bomb. Němečtí vojáci se nezřídka tak báli akcí sovětských pilotek, že často odmítali si jít ven třeba jen zakouřit, aby jimi nebyli spatřeni.

 

     Odkaz:      http://www.securitymagazin.cz/historie/nocni-carodejky--sovetske-pilotky-jichz-se-naciste-desili-1404058284.html

     Celý text:    Nocni-carodejky.doc

 

  

 

          Úplná historie firmy Bayer.

 

 11. 12. 2017  Čtení pouze pro otrlé  Zdroj: humansarefree.com, dobajedu.cz  

 

Bayer AG je chemický a farmaceutický gigant, založený v obci Barmen, Německo. Firmu založil v roce 1863 Friedrich Bayer a jeho obchodní partner Johann Friedich Weskott. V roce 1925 se sloučil s firmami BASF a Hoechst a vznikla IG Farben. Byla to největší společnost v Německu a stala se také největším dárcem Hitlerovy volební kampaně. Během 2. světové války měla IG Farben v mnohých svých továrnách a dolech otroky. V roce 1944 bylo umístěno do táboru IF Farben v Osvětimi, v nacisty okupovaném Polsku, na 83 000 osob na nucenou práci. Byla to pobočka IG Farben, která vyrobila a dodala Cyklon B jednotkám SS. Tento jedovatý pesticid Cyklon B, založený na kyanidu, na který mělo IG Farben patent, byl v období holokaustu použit na vyhlazení více než milionu lidí a to jak z tábora Osvětim-Březinka, tak i z tábora Majdanek.

          V roce 1946 Norimberský proces uvedl, že bez IG Farben by 2. světová válka nebyla možná. Hlavní žalobce Telford Taylor varoval: „Tyto společnosti, ne šílení nacističtí fanatici, jsou hlavními válečnými zločinci. Pokud neshledáme tyto zločince vinnými a pokud je nepotrestáme, budou představovat pro mír na této zemi větší hrozbu než Hitler, pokud by byl stále na živu.“ Ačkoli Norimberský tribunál obžaloval na základě spáchaných zločinů 24 členů rady a vedoucích pracovníků IG Farben ze zločinů proti lidskosti, jen 13 z nich bylo odsouzeno. Tyto rozsudky byly popsány hlavním žalobcem jako „tak malé, že by z nich měl radost i zloděj kuřat.“ Na začátku 50. let 20. století byli mnozí z těchto obviněných ze zotročování, rabování a masových vražd na vysokých pozicích právě v těchto firmách jako – Bayer a Hoechstand BASF, které vznikly díky majetku IG Farben v roce 1952. Majitelé těchto „nových“ firem byli také mezi akcionáři IG Farben.

          V polovině 80. let byla jednou ze společností, která prodávala produkt nazývaný Faktor VIII, koncentrát k léčení hemofilie. Mnozí z hemofiliků, kteří jej užívali, zemřelo v jedné z největších katastrof spojovaných s léčivy. Až v roce 2003 vyšlo po zjištění New York Times najevo, že Bayer pokračoval po únoru 1984 v produkci tohoto škodícího produktu v Latinské Americe a v Asii a to i přez to, že byl již k dostání bezpečný produkt. Důvodem bylo ušetření peněz. Liberty je název pro herbicid firmy Bayer. Společně s Roundup Ready, což je herbicid firmy Monsanto, se jedná o dva z nejběžněji užívaných typů herbicidů používaných u geneticky modifikovaných plodin. V lednu 2009 bylo rozhodnutím Evropského parlamentu zakázáno používat pesticidy, které byly klasifikované jako karcinogení, mutagenní nebo toxické. Bayer CropScience byl zapleten do velkého množství kontroverzních záležitostí ohledně geneticky modifikovaných plodin.

 

     Odkaz:      http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11656-ulpna-historie-firma-bayer

     Celý text:    Bayer.doc

 

 

 

 

          Prezident Severní hvězdy

 

   13.12.1017 ,  Alexandr Prochanov     Prezident Putin sdělil, že má v úmyslu ucházet se po čtvrté o nejvyšší post ruského státu. Putin se vynořil z trosek, které zůstaly na místě zničené země. Rozebral ruiny země, která byla jeho vlastí, hledal mezi těmito troskami ty bloky, které jsou vhodné pro stavbu, a stavěl z nich budoucí stát. Je tvůrcem nového ruského státu. A v tom je jeho historické poslání. Při této rozmanité práci vrátil Rusku historické vědomí, vrátil mu vlajku vítězství, mystickou hudbu hymny, se kterou se z velké rudé éry do nové vrátily tajemné základy ruského Vítězství.

          V posledních letech zahájil Putin dva grandiózní projekty. Projekty, které vracejí Rusku strategické vědomí, plánují transformaci dějin. Prvním z těchto projektů je Arktida. Rusko, odříznuté od jižních zemí, odříznuté od teplých moří, se stěhuje na sever: mezi praskající arktické kry, na mystické místo, kde se sbíhají magnetické siločáry světa, a spolu s nimi – siločáry světových dějin. Putin, vedoucí Rusko do Arktidy, se stává prezidentem Severní hvězdy - Polárky.

        Druhý projekt je spojen s návratem Krymu. Zachránili jsme Krym, Sevastopol, zachránili a posílili černomořskou flotilu, a tak se vrátili k suverenitě na Černém moři a přes Bospor a Dardanely máme přístup do Středozemního moře. A v Sýrii jsme v průběhu války vytvořili dvě základny: námořní a leteckou, které nám umožnily shromáždit své válečné lodě do Středomořského loďstva, a odolávat náporu 6. americké flotily, ohrožující nepokornou Evropu. ... budeme věřit, že přes všechna neštěstí, všechny nadcházející obtíže, budeme pokračovat v našem velkém ruském historickém pochodu.

 

     Odkaz:      http://zavtra.ru/blogs/prezident_polyarnoj_zvezdi

     Překlad:    PrezidentPZ.doc

 

  

 

 

     Rusko staví gigantickou výzkumnou ponorku

 

 Zdroj: Barentsobserver , 23/05/2017     Nová výzkumná ponorka „Belgorod“ ruské Severní flotily pro arktické vody bude největší ponorkou na světě. Trup ponorky je prodloužen ze 154 metrů normální délky třídy Oscar-II na 184 metrů. To je o 11 metrů více, než u ponorek Tajfun postavených v 80. letech minulého století pro sovětské námořnictvo. Podle Izvestija bude gigantická ponorka studovat dno ruského arktického šelfu, vyhledávat nerostné bohatství, stejně jako uvede do provozu podmořský komunikační systém. Tedy novou detekční síť, která má být umístěna na mořské dno pod severním polárním ledovcem a bude tak ruskou obdobou sítě NATO na detekci ponorek SOSUS v severním Atlantiku. Díky síti podmořských sonarů a dalších detekčních zařízení mohou být cizí ponorky lépe monitorovány. Má speciální zařízení, včetně tlakové komory pro potápěče k opuštění lodi na širém moři. Z paluby Belgorodu mohou operovat i bezpilotní autonomní prostředky. Belgorod je poháněn dvěma jadernými reaktory. Ale i miniponorka, která má být z jaderného obra vypouštěná může být na jaderný pohon. Příkladem může být vyvíjený Lošaryk.

 

     Odkaz:      http://www.securitymagazin.cz/defence/rusko-buduje-gigantickou-jadernou-ponorku-vetsi-nez-typhoon-z-dob-sssr-1404056197.html

     Celý text:    Gigant.doc

 

  

 

 

Jak to, že KLDR sama zvládla mezikontinentální raketu?

 

3. prosinec 2017 , Napsal/přeložil:  ea24     Konstantin Sjomin se věnuje nedávné úspěšné zkoušce severokorejské mezikontinentální balistické rakety Hwasong-15. Jak to, že KLDR sama zvládla mezikontinentální raketu, táže se v pořadu na TV Rossija 24 ruský novinář.  A cituje údaje z dokumentů Kongresu USA: „V KLDR existuje bezplatné, povinné a všeobecné veřejné vzdělání pro děti ve věku od 4 do 15 let. Míra gramotnosti je 99 procent. V roce 2000 byly v zemi dva miliony studentů, kteří studovali na 300 vysokých školách a univerzitách.“

          Lidské oběti americké intervence v KLDR v roce 1950 dosáhly 30 procent. To jest třetinu obyvatel země, která nyní vypustila Hwasong-15, zabily americké bomby a napalm. 78 měst bylo smeteno z povrchu země.“ Americký generál Douglas MacArthur prohlašoval: „Nikdy jsem neviděl takovou zkázu. A to jsem viděl více krve a utrpení než většina žijících lidí. Ale i mně se začíná zvedat žaludek,“ citoval MacArthura list The Washington Post.

          „Posmívat se cizí chudobě je jednoduché. Jednodušší než vypustit raketu. Jednodušší než dát dětem vzdělání. Jednodušší než postavit bezplatné nemocnice,“ pokračuje Konstantin Sjomin. A opět cituje z dokumentů Kongresu USA: „V roce 2000 bylo 99 procent obyvatel KLDR zabezpečeno bezplatnou lékařskou péčí a měli přístup k pitné vodě. Dříve připadal na každých 700 lidí jeden lékař a na jedno místo v nemocnici 350 lidí. V roce 2015 činila očekávaná délka života v KLDR průměrně 70,6 roku, kdy se Severní Korea umístila o jednu příčku lépe než samotná Ruská federace. Video:          https://youtu.be/v2ggD9zib40

 

     Odkaz:      http://eurasia24.cz/jak-to-je-s/item/2672-jak-to-ze-kldr-sama-zvladla-mezikontinentalni-raketu-rusky-novinar-nachazi-odpoved

     Celý text:    Jak-to-KLDR-zvladla.doc

 

  

 

 

Zlatá miliarda: hlavní překážka světlé budoucnosti?

 

 9. 12. 2017 , Stanislav Bezgin    píše analýzu, jíž se snaží doložit, že veškeré výdobytky technologického pokroku a hospodářského růstu Západu v současné době pohlcují parazitické vrstvy společnosti. Vymírání zlaté miliardy již probíhá. Pro existenci západní civilizace je kriticky důležitý neustálý přesah spotřeby nad produkcí s pokrytím deficitu na vrub extenzivního nárůstu vnějšího neekvivalentního získávání zdrojů.

          Během celého období rozvoje západní civilizace, rozumí se kapitalistického rozvoje, byl tento faktor mimořádně důležitý a možná i nejdůležitější při zajišťování jak vysoké rychlosti vývoje západní civilizace, tak nadhodnocené životní úrovně obyvatelstva. To poskytlo západní civilizaci příležitost mít vysoký podíl parazitických populačních skupin a vysokou životní úroveň pro tyto parazitní skupiny. Koncem osmdesátých let západní civilizace poprvé upadla do krize vlivem „růstových limitů“. Naštěstí pro ni se však krizi podařilo překonat rozšířením hranic „západního světa“. Po drastickém zachvácení a zničení Sovětského svazu získaly Amerika a Evropa možnost po dalších dvacet let bezproblémově začleňovat nové státy ... znovu zvýšit podíl parazitické populace.

          Dokáže západní civilizace přežít ... , snížit neefektivní spotřebu, snížit životní úroveň „zlaté miliardy“ a ušetřit zdroje? Snížení úrovně spotřeby „zlaté miliardy“ je možné jejím zchudnutím, nebo cestou její likvidace. Vše nasvědčuje tomu, že výše uvedený scénář již probíhá.

 

     Odkaz:      http://www.protiproud.cz/politika/3510-zlata-miliarda-hlavni-prekazka-svetle-budoucnosti-svet-spadl-do-energeticke-pasti-ceka-nas-apokalypticka-bitva-o-zdroje-sance-je-v-samodestrukci-usa-vymirani-zlate-miliardy-jiz-probiha.htm

     Celý text:    Zlata-miliarda.doc

 

 

         

 

 Latinizace kazaštiny: Dali byste si sexi klobásu?

 

    19.11.2017 Taurus     V souvislosti s rozhodnutím Nazarbajeva převést kazaštinu na latinku, Uzbeci, kteří už tento krok učinili, varují: Neopakujte naši chybu s latinkou. V Uzbekistánu latinka už se už stala oficiální písmem. Problémem není, že vedle nápisu v latince sousedí nápisy s uzbeckou cyrilicí nebo prostě v ruštině. Došlo k neskutečnému smíšení písmen: někdy nápisy v ruštině se píši v latince např. «Salon krasoti», někdy je latinka a cyrilice přítomná v jednom slově – «Хiмchistka». Písmeno «Ц» se do latinky přepisuje buď jako «Tc», nebo «S». Proto slovní spojení «Колбасный цех» ("kolbasnyj cech") často se píše, jako «Kolbasa sexi» (výslovnost - kolbasa cechi), což vyvolává mnoho vtipů a smíchu.

          Stejný problém čeká i Kazachstán. Porovnával jsem kazašskou cyrilici s návrhem kazašské latinky. V kazašské cyrilici bylo použito 33 písmen ruské abecedy a 9 písmen speciálně pro výslovnost kazašských zvuků. Celkem – 42 znaků. Projekt kazašské latinky předpokládá jenom 25 znaků a neodráží ani zvláštnosti výslovnosti kazašského jazyka, natož, aby zjišťoval správný přepis převzatých z ruštiny slov, kterých je v kazaštině opravdu mnoho.

          A co je nejvíc k smíchu – většina uzbeckých nacionalistů, kteří prosazují plnou „latinizací“ jazyka, píše a publikuje v cyrilici. Připomíná to fenomén totálně ruskojazyčných banderovců na Ukrajině, kteří vystupují (v ruštině) za zákaz ruštiny. Pokud se tak nestane, z kazaštiny vznikne stejný kočkopes, jako z uzbečtiny, který časem sám vyhnije, protože nebude přijat národem.

 

     Odkaz:      http://leva-net.webnode.cz/news/latinizace-kazastiny-dali-byste-si-sexi-klobasu/

     Celý text:    Latinizace-kazastiny.doc

 

 

 

 

     Jsme nadbyteční, proto jsme likvidováni

 

                    (Pro západní superboháče "pány světa")

 

8. prosinec 2017,  Protiproud     Za II. světové války se boj vedl ve formě klasické války. Její cíl byl zřejmý a jednoduchý: fyzicky eliminovat nepřítele. Od té doby byly technologie boje mezi státy podstatně změněny. Vyvíjejí se a prakticky realizují války jiného typu. Svými účinky se zaměřují v prvé řadě na vědomí nepřítele. Za účelem zničení společnosti si nepřítel především (mimo jiné) stanoví úkol podrýt instituci rodiny. Útok proti rodině a proti její populačně reprodukční funkci se uskutečňuje prostřednictvím souboru následujících opatření:

     1. propagace bezdětnosti;

     2. záměna sociálních rolí mužů a žen;

     3. propagace nemanželských svazků;

     4. vyvolávání mezigeneračních konfliktů a rozporů;

     5. legalizace jednopohlavních manželství.

Toto vše je dnes přítomno v arzenálech zbraní nasazených proti národní státnosti. Otázka ochrany rodinných hodnot a dětí není jen otázkou vyhlídek na bytí a nebytí moderní společnosti. Na řadě je děsivější otázka: faktická realizace antihumánního projektu (NWO - Nového světového řádu) ze strany globálních aktérů.

 

     Odkaz:      http://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/odlidsteni-cloveka-jiz-probiha-jsme-nadbytecni-proto-jsme-likvidovani.html          Celý text:    Jsme-nadbytecni.doc

 

  

 

 

     Amerika hledá spásu ve válce. 

 

            Proč je Putin klidný?

 

  Alexander Chaldey , 3.12.2017     Rusko vždy proti Spojeným státům hraje černými figurkami a rozvíjí obranu v závislosti na akcích Ameriky. V současné době USA provádějí strategii, která byla naplánována pro Clintona. Volba Trumpa nic nezměnila v globálních prioritách "deep state". Nevidí žádnou jinou cestu z krize, která je ohrožuje, kromě stále otevřenějšího vojenského tlaku na celý svět a na hlavní smrtelné nepřátele: Rusko, Írán, Severní Koreu a Čínu. Washington se snaží o vojenské zhoršení v Donbasu. A to, co Washington chce, je bezodkladně realizováno v Kyjevě. Budou sankce proti ruským a  evropským společnostem, podílejícím se na Nord Stream 2 a tureckém Streamu, odstavení Ruska od SWIFTu.

 

     Rusko se nebojí všech opatření, která USA plánují zahájit. Navíc - do jisté míry - jsou dokonce přínosem pro Rusko:

     1. Formování zjevně agresivního složení vlády USA posílí tendenci izolovat USA od vazalů.

     2. Vojenský blitzkrieg nebude fungovat - zesílí konflikt mezi jestřáby a jejich nepřáteli ve vládnoucí třídě Spojených států.

     3. Americký tlak na Evropu, Rusko, Čínu a Írán povede k roztržce evropských elit a k posílení jejich konfliktu s americkými elitami. 

     4. Válka se Severní Koreou zbaví USA podpory Japonska a Jižní Koreje.

     5. Odpojení Ruska od SWIFTu hodně zintenzivní integrační procesy v rámci zemí BRICS.

     6. Stisknutí našich oligarchů prostě odtrhne naše elity od Západu. Ti, kteří zcela z Ruska odejdou, už s námi nebudou žádný vztah.

     7. Jakýkoli pokus Západu, osobně tlačit proti Putinovi v Rusku jej posílí a bezprecedentně konsoliduje národ kolem něj.

     8. V Rusku bude vynucen začátek oddělení ekonomiky od dolaru a západních institucí. 

     9. Jakákoliv pátá kolona v Rusku, pokud nebude zničena, dostane se do stavu obklíčení.

   10. Válka na Ukrajině nakonec skončí vojenskou porážkou amerických loutek.

   11. Tlak na Rusko, Írán, Čínu a Severní Koreu vytvoří pro USA situaci války na čtyřech frontách.

 

     Proto je Putin v zásadě klidný. Ne, není lehkomyslný, je soustředěný, ale pozoruje, ale nehoní se. Nerelaxuje. Vše, co USA dělají, se v poslední době proti nim obrací. Prostě s Kyklopem se musí umět správně bojovat

 

     Odkaz:      http://zavtra.ru/blogs/amerika_ishet_spaseniya_v_vojne_pochemu_spokoen_putin

     Překlad:    Amerika-hleda.doc

 

  

 

     Politika EU, která likviduje členské státy

 

Jan Zeman, Haló noviny, 27.11.2017 – str. 5, 4.12.2017 – str. 5     Vystoupení Velké Británie z EU, tzv. brexit, je důsledkem rychle se prohlubující krize Evropské unie (EU). Mám za to, že stále hlubší krizi EU vyvolávají zejména následující faktory:

Lisabonská smlouva, neboť zásadně omezila samostatnost členských států EU a umožnila neurvalý diktát EK a silných členských států EU vůči slabým členským státům.

     Agresivní zahraniční politika, namířená proti nezávislým státům - Rusku, Číně, Iráku, Libyi, Sýrii, Iránu, KLDR, Venezuele, Ukrajině... Výsledkem kromě zmražených vztahů s Ruskem, Iránem a KLDR je zhroucený Irák, zhroucená Libye, zhroucená Ukrajina, vznik tzv. Islámského státu v Iráku a v Sýrii (ISIS) a následná občanská a intervenční válka v těchto zemích a také migrační krize

     Politika tzv. multikulturalismu EU typu, tj. snaha zničit domácí evropskou kulturu a společnost masovým importem občanů cizích kultur, potlačováním domácí evropské kultury kulturami migrantů

     Sjednávání mezinárodních smluv o ochraně investic, které předávají členské státy EU do nevolnictví světovému finančnímu kapitálu, je zločinem proti členským státům EU.

     Společná měna řady členských států EU euro citelně posiluje nejsilnější Německo a ostatní státy platící eurem drtí.

     Stávající svobodný demokratický pluralitní systém zdegeneroval natolik, že se stal takřka neřiditelný, hrubě asociální a nejednou i mafiánský.

     Zdiskreditované soudy EU. Začalo to inkvizičním soudem pro souzení zločinů v bývalé Jugoslávii, kdy byli souzeni prakticky jen Srbové. Rozsudky Evropského soudního dvora o migračních kvótách . . .

     Velmi špatná zemědělská politika EU je příčinou dalšího snižování potravinové soběstačnosti ČR, současně ukládají  povinnost pěstovat ve velkém energetické plodiny pod praporem ekologizace energetiky i za cenu dalšího plundrování zemědělské půdy.

     Mezinárodní smlouva o ochraně investic CETA kromě mnoha jiných negativ může vést k nevratnosti privatizace části podniků Vodovodů a kanalizací a k dalšímu sdírání občanů nadnárodními společnostmi.

     Trh s elektřinou významně destabilizuje rozvoj oboru elektrárenství a do budoucna zakládá vážnou elektroenergetickou krizi.

 

     Závěr :        Politický systém Evropské unie a její praktická politika zásadně ohrožuje jednotlivé členské státy EU včetně ČR. Klade otázku, zda má smysl v EU setrvávat.

 

     Celý text:    Politika-EU.doc

 

 

             Konference jako neškodná společenská hra

 

     3.12.2017 Ivo Šebestík     Ivo Šebestík píše o tom, proč se konference staly oblíbenou ale neškodnou společenskou hrou. Malí chlapečkové, kteří ještě nemají nárok opatřit si řidičské oprávnění, prohánějí doma po koberci svá kapesní autíčka. Stejně tak holčičky vozí v kočárcích panenky a dělají, jak by naprosto vážně konaly své mateřské povinnosti. Právě tak existují úplně neškodné hračky pro dospělé, které jim umožňují hrát si na něco, čím nejsou a ani nikdy nebudou. Jednou z nejoblíbenějších stolních společenských her pro dospělé i pro velké děti je v současné době fantastický boom v pořádání konferencí. S konferencemi si hrají dospělí po celé Evropě. Hra nabízí všestranné uspokojení, je určena pro jakýkoliv počet hráčů, není nijak nebezpečná, . . . její pravidla jsou poměrně volná a snadno zapamatovatelná, dokonce i pro hráče s lehkou sklerózou.

     Nejprve se sejde malá skupinka lidí . . . Načež kdosi z přítomných zvolá: „Uspořádejme konferenci!“ Druhý hlas upřesní: „A na ní ať všechno toto zazní naplno.“ Třetí hlas projeví praktický smysl radou: „Obvoláme toho a toho.“ Čtvrtý hlas navrhne místo konání a pátý dodá termín. Šestý hlas přispěchá s návrhem sponzora, neboť kasička sdružení zeje prázdnotou. Organizátoři konference se náramně a dlouho dopředu těší, jak kapitálu ztvrdne úsměv na rtech, jen co všechno to, co na konferenci má zaznít, tam skutečně i zazní: „Je třeba snížit nezaměstnanost! Je třeba zajistit mladým lidem práci! Je třeba odstranit světovou chudobu! Je třeba dbát na práva žen! Je třeba… Je třeba!“ A už se kapitál hrůzou třese. Vytřeštěnými zraky, jat smrtelnou úzkostí, hledí dolarový miliardář na zápis z konference . . . Je-li konference skutečně na úrovni – tedy veliká a velkoryse zorganizovaná – přijdou si na své i v některém městském hotelu a v několika přilehlých restauracích. Ani místní taxikáři nemají zcela jistě námitek proti tomu dát to kapitálu pořádně sežrat.

     Nespornou výhodou oblíbené stolní společenské hry zvané Konference je to, že nikdy své hráče neomrzí. Každý účastník ji může hrát tak dlouho, jak si sám přeje. Hra je skutečně dokonale neškodná a nikomu neublíží. Nejen, že nehrozí, že by některý neopatrný hráč omylem spolkl hrací kostku, ale především hra neohrožuje svůj vlastní předmět.

 

     Odkaz:      http://casopisargument.cz/2017/12/03/konference-jako-neskodna-spolecenska-hra/

     Celý text:    Konference.doc

 

 

 

 

     "Král ropy" Putin a ruský světový řád

 

1.12.2017 , Alexander Rogers, Politikus.ru     Měkká síla, skládající se z dobré vůle a spolupráce, funguje lépe než hrozby, nátlaky a intriky. Tiskovina Bloombergu nazývá Putina "ropným králem" (nebo "králem OPECu", což je téměř totéž). Američané se snaží všechny ovládat a vnutit jim své vlastní představy, co je „správně“ (z jejich kovbojského pohledu), Rusové říkají „my respektujeme vaši identitu a obdivujeme ji.“ Ani formální aliance s Američany nezaručuje, že se nepokusí „spojence“ svrhnout při první příležitosti. Není překvapením, že vládci zemí Středního východu hledají předvídatelnější a spolehlivější partnery. Celkem máme ruské spojenecké vztahy a rozsáhlé obchodní dohody s Íránem (a široké perspektivy v Sýrii), s Moskvou je nucen se „přátelit“ Erdogan, Rusko podporuje Madurovu Venezuelu a aktivně obchoduje s venezuelskou ropou. Navíc po vítězství v Sýrii je většina zemí na Blízkém východě velmi aktivní při vytváření diplomatických vztahů s Moskvou (pak už nenamítejte, že nebylo třeba se vměšovat v Sýrii!). A co se stane, když se OPEC rozhodne opustit účtování za ropu v dolarech? Koneckonců, již řada zemí ve skutečnosti obchoduje v rublech, eurech a juanech.

 

     Odkaz:      https://politikus.ru/articles/102156-aleksandr-rodzhers-korol-nefti-putin-i-russkiy-mirovoy-poryadok.html

     Překlad:    Kral-ropy-Putin.doc

 

    

 

 

               Úder přichází po větru

 

     26.11.2017     Článek Leonida Maslovského pro armádní tv Zvezda vyvolal bouřlivé reakce.  Je v něm věta: „Vstup vojsk do ČSSR v roce 1968 nedovolil Západu uskutečnit státní převrat. Tato věta je fakt, opírá se o historické skutečnosti. V roce 1949 se Sovětskému svazu podařilo neuvěřitelné. Zlomit americký monopol na atomové zbraně. Začal nový boj na život a na smrt známý pod názvem „Studená válka“, která měla své hrdiny i oběti. H. Kissinger to zhodnotil takto: „Žádné anexe, ani obsazení západní Evropy, by bylo nemohlo ovlivnit strategickou rovnováhu tak hluboce, jako to udělal úspěch Sovětů, když zlomili náš atomový monopol.“ Jakýsi major bundeswehru zdůrazňoval v roce 1960 toto: „Psychologická válka je velmi výhodná věc. Nestojí mnoho a vede se uprostřed míru. Je-li vedena úspěšně, může učinit tzv. Horkou válku zbytečnou, protože ocel a prach jsou vyhozené peníze, když útoku podlehne rozum a srdce. Její zbraně jsou: vyhrožování, lákání, lstivé klamání, vychloubání a rozbroje. Její bojiště je: lhostejnost, hloupost, nevědomost, závist a přesycenost.“

          Západoněmecko-americký „operační plán“ proti ČSSR pod krycím jménem „Zefír“ : ČSSR měla být postupně vytrhávána ze socialistického prostředí a začleněna do imperialistické mocenské sféry a do kapitalistického hospodářského systému. Šlo o komplexní podvratnou činnost a organizovanou špionáž v ČSSR. Mělo dojít k očekávanému tzv. „procesu eroze“. „Operační plán Zefír“ přesně určoval jakých „podprahových“ metod se má proti ČSSR užít. Dále bylo stanoveno, že jednotky bundeswehru a 7. armády USA mají být před intervencemi NATO soustředěny hlavně v prostoru jižního Německa. Strategie a taktika, jak pro nenásilné „povstání“ tak pro „skrytou válku“ na jejichž konci mělo dojít k rychlému bleskovému přepadení ČSSR, byly vypracovány a schváleny. Pátá kolona musela být silně v šoku, když se místo amerických tanků objevily tanky ruské, dodnes to těm Rusům nemůže zapomenout. A tak musela pátá kolona čekat až do roku 1989 na sametovou revoluci. To naštve...

 

     Odkaz:      http://dfens-cz.com/uder-prichazi-po-vetru/

     Celý text:    Uder-prichazi-po-vetru.doc

 

      

 

          Dohoda ze Soči je mimořádně významná.

 

 27.11.2017 Redakce Argumentu      Rozhovor: Politolog a odborník na mezinárodní vztahy Oskar Krejčí odpověděl na naše otázky ohledně jednání Ruska, Turecka a Íránu o Sýrii v Soči. Tyto tři země pochopily, že pokračování ozbrojeného konfliktu nemá význam. Druhý princip je, že bude zachována teritoriální integrita Sýrie. Takže žádný protektorát nebude, ani Kurdistán ne. Bude se diskutovat u jednoho stolu, ne válčit. Akce USA po 11. září 2001 znamenají nejdelší válku v amerických dějinách v pásu Pákistán, Afghánistán a Irák. Zatím zde zahynul víc než jeden milion lidí, z toho přímo na bojištích asi 370 tisíc. K tomu je třeba přičíst 10 milionů migrantů jak uvnitř zmíněných zemí, tak do zahraničí. A souhrnné rozpočtové válečné náklady federální vlády USA na konci fiskálního roku 2018 budou přibližně 5,6 bilionu dolarů. Podstatná je aktivita  ruské diplomacie. Nefunguje na ideologii, ale na průřezu zájmů. Ví, že je potřeba řešit aktuální problémy, je potřeba pomoci s rekonstrukcí země. Proto jsou Rusové schopni mít dobré vztahy se Sýrií, Saúdskou Arábií, Tureckem, Izraelem, Íránem i Irákem. Je to zcela výjimečná situace v tak rozhádaném regionu. Osobně jsem přesvědčen, že je nutné vítat jakoukoliv iniciativu, která přispěje k míru a obnově této oblasti. To, co tam Západ od roku 2001 napáchal, je hrůzné.

 

     Odkaz:      http://casopisargument.cz/2017/11/27/dohoda-ze-soci-je-mimoradne-vyznamna-rika-ze-vojenske-reseni-konfliktu-v-syrii-neexistuje-podtrhuje-oskar-krejci/

     Celý text:    Dohoda-ze-Soci.doc

 

     

 

 

                         Dehet

 

   24. 11. 2017 Medveděv a Zacharovová se ospravedlňují před Zemanem za chování SSSR v roce 1968. 21.11.2017 navštívil prezident České republiky Miloš Zeman ruské hlavní město, kde jednal s prezidentem Vladimírem Putinem. 22. listopadu se Zeman setkal s premiérem Dmitrijem Medvěděvem. Během setkání mluvil prezident České republiky o článku na internetových stránkách televizní kanál „hvězda“ „Zavtra.ru“ Autorem tohoto článku o událostech v Československu v roce 1968 „Československo musí být vděčné Sovětskému svazu za rok 1968“ je Leonid Maslovskij. V reakci na to šéf ruské vlády ujistil českého prezidenta, že tento článek nemá nic společného s oficiální pozicí Moskvy ohledně těchto událostí. 23. listopadu potvrdilo také Ministerstvo zahraničí Ruské federace neměnnost oficiální pozice Moskvy k událostem v roce 1968 v Československu, jak uvedla ve svém komentáři mluvčí MZV Marie Zacharovová.

         Jurij Žukov  Na Medveděvově místě by solidní úředník této úrovně měl velmi jasně a klidně říct, že se tyto události staly téměř před padesáti lety. Už neexistuje stát, který je obviněn z okupace, ani stát, který byl okupován. A požádal by o postup k dalšímu bodu programu, a to kvůli úplné nepodstatnosti tohoto problému. Místo toho jsme slyšeli, jak by řekl Lermontov, "žalostný blábol ospravedlňování." Je třeba zapomenout na tuto noční můru, vypořádat se s ní, opustit ji. Oprostit se ani ne od toho, co bylo v srpnu 1968 v Československu, ale od toho, co u nás bylo v letech 1991-1993, pohřbít všechna tato prohlášení a více na ně nevzpomínat. 

          A co se stalo v roce 1968? Ve skutečnosti pak bylo Československo součástí vojensko-politického bloku, který se nazýval "Organizace Varšavské smlouvy". A přímou zodpovědností SSSR a ostatních zemí Varšavské smlouvy bylo zabránit protisovětskému, protikomunistickému, protisocialistickému převratu v Československu. Navíc se stále zapomíná, že hranice Československa překročily nejen sovětské jednotky, ale i vojska NDR, Polska, Maďarska a Bulharska. Tehdy komunistická strana Sovětského svazu utrpěla vážnou ztrátu reputace, protože nevěnovala pozornost tomu, jak se na naši zemi bude dívat světová komunita. "Blábol ospravedlňování" od Medveděva a Zacharovové ukazuje, že vskutku nechutné jelcinské metastázy nadále ničí Rusko. Zachovávání tohoto věčného omlouvání, pláče, jakéhosi ubohého postoje vůči "civilizovanému" světu. Pro srovnání se podívejme na Spojené státy americké. Například během vietnamské války, která trvala mnoho let, zanechaly miliony obětí. Neslyšel jsem, že by se Němci omlouvali za to, že přišli do naší země, zabili, zlikvidovali tolik lidí. A my se stále kajeme a kajeme. A dědici Novodvorské nás stále nabádají – kajte se! Litujeme, začínáme od Gorbačovsko-Jakovlevovsko-Jelcinovské ​​éry - tria hlavních zrádců, kteří zničili to nejlepší, co bylo vytvořeno v SSSR. Jejich myšlenky, jejich politika, postoj k světu, princip stálé pozice na kolenou, přetrvávají dodnes. A jak můžeme uvažovat o vítězství v geopolitické bitvě, když a priori ztrácíme historii?

 

     Odkaz:        http://zavtra.ru/word_of_day/dyogot_2017-11-24

     Překlad:    Dehet.doc

 

  

 

 

     Československo by malo byť vďačné

 

                     ZSSR za rok 1968

 

 Leonid Maslovskij     Vstup vojsk do Československa v r. 1968 nedovolil Západu uskutočniť v Československu štátny prevrat na princípe «zamatových» revolúcií a viac než 20 rokov uchoval národom krajín Organizácie Varšavskej zmluvy život v mieri a zhode. Politická kríza v Československu, ako aj v iných krajinách socialistického bloku, musela po príchode k moci v ZSSR v r. 1953 N.S.Chruščova. skôr či neskôr vypuknúť. Podľa môjho názoru, Chruščovov referát na XX. zjazde v r. 1956 sa konal vďaka grandióznemu víťazstvu západných tajných služieb a ich 5. kolóne vo vnútri ZSSR. Počas vojny bolo vinou Československa preliatej nemenej ruskej krvi, než kvôli Maďarsku a Rumunsku, ktorých armády v r. 1941 napadli spolu s Nemeckom ZSSR. Československo od r. 1938 a počas celej vojny dodávalo nemeckému vojsku ohromné množstvo zbraní, ktorými boli zabíjaní sovietski vojaci a civilní obyvatelia našej krajiny. Socializmus mal vždy ľudskú tvár, no kapitalizmus, liberalizmus mal vždy tvár hitlerovcov a im podobných liberálov USA, vraždiaci deti Kórey, Vietnamu, Grenady, Juhoslávie, Iraku, Líbye, Libanonu, Sýrie a iných krajín, ktoré USA uznali málo demokratickými. USA nebrali ohľad ani na svojich občanov.

          Obdobie vládnutia A.Dubčeka nazývajú liberáli «Pražskou jarou». A.Dubček sa okamžite dostal pod vplyv osôb, ktoré pod rúškom demokratizácie začali krajinu chystať k jej vydaniu Západu. Skupina pracovníkov Pražskej vojensko-politickej akadémie navrhla vystúpenie ČSSR z Varšavskej zmluvy a vyzvala ostatné socialistické strany zlikvidovať Varšavskú zmluvu. 14. júna československí opozičníci pozvali známeho amerického «sovietológa» Zbigniewa Brzezinského do Prahy, aby vystúpil s lekciami, na ktorých by predniesol svoju stratégiu «liberalizácie», vyzval k likvidácii KSČ, a tiež likvidácií milícií a štátnej bezpečnosti. Podľa jeho vlastných slov, on plne «podporil zaujímavý československý experiment». Západné hranice ČSSR boli otvorené, začali sa likvidovať pohraničné zábrany a opevnenia. Na pokyn ministra štátnej bezpečnosti Pavela prestali zatýkať zahraničných špiónov, ktorých odhalila kontrarozviedka, ale dávali im možnosť vycestovať. S vojenského uhlu pohľadu, iné riešenie ani neostávalo. Odtrhnutie Sudetskej oblasti od ČSSR, a tým skôr celej krajiny od Varšavskej zmluvy, ako aj spojenie Československa s NATO, stavali pod bočný úder skupiny spojeneckých vojsk v NDR, Poľsku a Maďarsku.

          Naši vojaci v Československu ukázali, že niet na zemi lepšieho ľudu, ako ruský. Najviac dojemným i tragickým bol hrdinský čin vykonaný na horskej ceste tankovou posádkou z 1. gardovej tankovej armády, keď vedome nasmerovala svoj tank do priepasti, aby tak predišla nájazdu do detí, ktoré tam postavila štrajková hliadka. Tí, čo chystali túto odpornú provokáciu, spoliehali na smrť detí a potom by kričali na celý svet o zločine sovietskych tankistov. No provokácia sa im nepodarila. Sovietski tankisti cenou svojich životov zachránili život československých detí a česť Sovietskej Armády. Tento názorný príklad ukazuje rozdiel medzi ľuďmi liberálneho Západu, chystajúcich smrť detí, a ľuďmi socialistického Sovietskeho Zväzu, ktorý deti zachránil.

 

     Odkaz:      http://leva-net.webnode.cz/products/plne-zneni-clanku-zvezdy-o-roku-68/

     Celý text:    CSSR.doc

 

  

 

 

          V jedné linii

 

Josef Sedlák, Plzeň , Haló noviny, 20.11. 2017     Loni v březnu otiskl Sudetendeutsche Zeitung na titulní straně článek, v němž bavorský premiér H. Seehofer pochválil čtvrtý bavorský kmen jako základ pro »budoucí spojem mezi oběma národy«. Když se některé vlastenecké organizace a České národní listy obrátily na člena vlády Bělobrádka, aby slova bavorského premiéra vysvětlil, sdělil jim písemně, že k této otázce bude vydáno prohlášení… Ptát se ministra kultury bylo zbytečné, ten na realizaci zničení samostatné ČR přece pracuje. Také sudetoněmecká mládež se přihlásila o slovo, její předseda Peter Paul Polierer pronesl mimo jiné i tento výrok: »Generace dědiců sudetských Němců má více než jeden domov, vlast a pracuje s velkým potěšením na tom, aby byly respektovány všechny její domovy, historicky vytvořené.« Vysvětlování, oč jim jde, určitě není třeba. Odsunutí Němci svým programem sice tu a tam účelově mlží, ale neskrývají nic, jdou si stále tvrdě za svým. Sami o sobě, bez pomoci a zásahů jak bavorské, tak i německé spolkové vlády, i za pomoci oddaných pomahačů u nás, by naprosto nemohli uspět Jejich sjezd v Norimberku byl jimi loni prohlášen za historický. Mezi asi 1.500 účastníky se nacházelo zhruba 200 Čechů od nás. A tam právě odsunutí zoufale volali po podpoře českých - nazvěme je souputníků, třebaže název kolaboranti je přiléhavější. A těm, co přísahali věrnost republice, sluší název vlastizrádci.

 

     Odkaz:      http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/V-jedne-linii-171121.htm

     Celý text:    V-jedne-linii.doc

 

  

 

 

     Tři nejbohatší Američané teď vlastní více

 

            než chudší polovina občanů USA

 

18.11.2017 , Jake Johnson     “Elitní oddíly naší miliardářské třídy se stále více vzdalují nám ostatním,” zjistila analýza Institute for Policy Studies. 400 nejbohatších jedinců ve Spojených státech teď vlastní větší bohatství než 64 % obyvatel odspodu a tři nejbohatší vlastní větší bohatství než spodních 50 procent, přičemž všudypřítomná chudoba znamená, že každá pátá domácnost má nulový či záporný čistý majetek. Seznam 25 nejbohatších zahrnuje miliardáře, kteří se ke svému ohromnému bohatství dostali různými způsoby, od dědictví po investice do založení korporátního gigantu typu Amazon nebo Google. A co mají tito neskutečně bohatí jedinci společného, kromě toho, že jsou všichni bílí? To, že jsou v každém dalším desetiletí stále bohatší.

          Průměrnému Američanovi se naopak nevede ani zdaleka tak dobře - významný podíl amerických domácností “nemá žádné úspory nebo dluží více než vlastní,” což z nich dělá příslušníky toho, čemu Collins a Hoxie říkají “Národ pod vodou”. Zpráva konstatuje, že tím, jak se “elitní oddíly naší miliardářské třídy stále více vzdalují nám ostatním, včetně studentů zatíženým půjčkami, zaměstnanců trpícím stagnujícími mzdami a rodinami, které sledují, jak se jejich majetek a úspory vypařují, mnozí z Američanů se bouří proti systému, který umožňuje nejbohatším hromadit takové bohatství na úkor mnoha ostatních.”

 

     Odkaz:      http://news.e-republika.cz/article3942-T%C5%99i-nejbohat%C5%A1i-Ameri%C4%8Dane-te%C4%8F-vlastni-vice-majetku-ne%C5%BE-chud%C5%A1i-polovina-US-ob%C4%8Dan%C5%AF-dohromady

     Celý text:    Nejbohatsi.doc

 

  

 

 

     Ruský „obilný" průlom vyděsil Západ!

 

 19. listopad 2017  Rusko, které se donedávna téměř nezúčastnilo světového trhu s obilím, se stává významným hráčem, konstatoval finanční komentátor francouzského televizního kanálu BFM TV. Nová pozice Ruska coby zemědělské velmoci vyvolává vážné obavy v Evropě, neschopné soutěžit s ruskými cenami obilí, stejně jako ve Spojených státech, které v něm vidí hrozbu kvůli jeho vlivu na Středním východě. "V roce 2000 netvořil podíl Ruska na světovém trhu ani jedno procento. V této sezóně se jeho podíl odhaduje na 18 procent. Agentura Bloomberg hlásí, že objem vývozu (oblovin) v Evropské unii klesl v této sezoně o čtvrtinu, zatímco objem ruského vývozu vzrostl o 20 procent. Francouzská specializovaná agentura Agritel uvádí, že Rusko již několik týdnů vyváží, cituji, „asi jeden milion tun obilí, včetně 830 tisíc tun pšenice.“ Před třemi a půl lety jsme se v Bruselu setkali s členem předchozí sestavy Evropské komise. Náš partner zapochyboval o tom, zda se Rusko bude moci, zatíženo vnějšími sankcemi po ukrajinské krizi, uživit, cituji, „není schopno produkovat potraviny pro vlastní potřebu“. Dnes se zdá, že Rusko zcela odpovědělo na tuto otázku."

 

     Odkaz:      http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/bfm-tv-rusky-obilny-prulom-vydesil-zapad/

     Celý text:    Prulom.doc

 

  

 

 

 

          Počítačovou supervelmocí je Čína

 

 Haló noviny, 17.11.2017, DailyTech, Washington Post , Jan Olšan http://www.cnews.cz         Čína v nejnovějším žebříčku Top500 sesadila Spojené státy z pozice země s největším počtem nejvýkonnějších počítačů na světě. V současném žebříčku 500 nejvýkonnějších počítačů světa jich má Čína 202. To je nejvyšší počet za 25 let, kdy se tento žebříček zveřejňuje. Naopak Spojené státy mají v žebříčku jen 143 superpočítačů, což je naopak nejnižší údaj za dobu sledování, uvedla BBC. Česká republika je v žebříčku zastoupena jedním počítačem. Superpočítač Salomon z národního počítačového centra v Ostravě obsadil v nejnovějším vydání 87. místo. Čína má také nejvýkonnější počítač na světě, kterým je Sunway TaihuLight s výkonem 93 petaflops. Nejnovější údaje rovněž ukazují, že Čína překonala USA i v souhrnném výkonu. Na celkovém výkonu počítačů v seznamu má podíl 35,4 %, zatímco USA 29,6 %. Všechny velké společnosti vyrábějí počítače v Číně. Server DailyTech uvádí 11 výrobců, z nichž většina má sice sídlo na Tchajwanu, ale všechny mají výrobní budovy v Číně. Jsou to Acer, Apple, ASUS, Averatec, Dell, Fujitsu, Gateway, HP, Lenovo, Sony a Toshiba. Dá se říct, že každý počítač je alespoň zčásti vyroben v Číně.

 

     Celý text:    PC-super.doc

 

  

 

 

Znamení supervelmoci: Ruské strategické bombardéry

 

 13. listopad 2017 , Napsal/přeložil:  Geo      Rusko v příštích letech upevní svoji pozici supervelmoci: dostane více než šedesát modernizovaných nadzvukových strategických bombardérů Tu-160M2. Tu 160 je již více než čtvrt století nejvýkonnějším letadlem Je to nadzvukový mezikontinentální bombardér s měnitelnou geometrií křídel - od rozpětí 35,6m do 55,7m a délce 54,1m. Jeho čtyři motory s přídavným spalováním Samara Trud NK-321 mají tah po 245 kN. Maximální vzletová hmotnost je 275 tun, max. rychlost 2 250 km/hod. Dolet s nákladem 40 tun je 10 500 km, s nákladem 9 tun je 14 500 km. Jeho maximální výkon je 610 000 kW, tedy v zastaralých jednotkách podstatně více než ¾ milionu HP ("koňských sil"). A čím se budou letouny Tu-160M2 odlišovat od původních „bílých labutí“? Prakticky veškerým vybavením, počínaje výkonnějšími, úspornějšími a spolehlivějšími pohonnými jednotkami NK-32 druhé série, přes nový navigačně-střelecký komplex, moderní prostředky radioelektronického boje a komunikace, nový kokpit až po nové zbraně.

 

     Odkaz:      http://eurasia24.cz/vojenstvi/item/2655-znameni-supervelmoci-rusko-buduje-impozantni-flotilu-nadzvukovych-strategickych-bombarderu

     Celý text:    Flotila.doc

 

  

 

 

Trump se v Pekingu setkal s nejmocnějším mužem planety

 

     Marek Hrubec (autor je filozof a sociální vědec)   Haló noviny, 15.11.2017, str. 8     Čína se svým skromným finančním ziskem krok za krokem postupně pomalu získávala díky masové výrobě. Zvláště když je poté zisk dobře investován a distribuován mezi občany. Žádná země světa ještě nebyla schopna vyvést z chudoby skoro miliardu lidí za pouhých 40 let. Západním zemím to od začátku průmyslové revoluce trvalo několik staletí. To uznal při své návštěvě Pekingu i Donald Trump: »Neobviňuji Čínu. Koneckonců kdo by mohl obvinovat zemi, která využije výhod jiné země pro výhody svých občanů.« Jak víme už od Hegela a Marxe, hlavní věcí zde však je, že pán se stává závislý na rabovi, který dříve nebo později převezme situaci do svých rukou a zvrátí nespravedlivé vztahy.

     Nicméně význam čínské levné pracovní síly v posledním období stále více klesá. Nákup nových robotů roste v Číně nejvíce ze všech zemí světa. Není to jen nahodilost trhu, ale plánovaný záměr čínské vlády a čínských firem. Nedávný sjezd Čínské komunistické strany formuloval strategický plán do let 2021 až 2049. Pokud by se naplnil ve stejné míře, v níž Čína rostla v posledních dekádách od změn v roce 1978, byla by to epochální proměna. Trump na závěr své návštěvy prohlásil: »Chtěl bych poděkovat za vřelé přijetí. Těším se na další léta úspěchu a přátelství.« Jelikož ale víme, jak často mění své postoje, nelze jeho slova přeceňovat.

 

     Celý text:    Si-a-Trump.doc

 

  

 

 

NASA má riskantní plán na záchranu USA před Yellowstonem

 

     By  Redakce 4.11. 2017      Pod krásným a poklidným prostředím národního parku Yellowstone v USA leží obrovská komora plná žhavého magmatu – kaldera. Z Yellowstonu momentálně uniká kolem 60 až 70 procent tepla do atmosféry díky vodě, která prasklinami proniká do komory plné magmatu, zatímco zbytek tepla je vypouštěn do magmatu a uvolňuje se do těkavých plynů. Teplo a tlak jednou dosáhnou svého prahu, což znamená, že výbuch je nevyhnutelný. Je to obrovský papiňák, který jednoho dne vyletí do povětří a vezme s sebou polovinu kontinentu. Vědci z NASA dospěli k závěru, že by výbuch supervulkánu Zemi uvrhl do vulkanické zimy, přičemž bychom přišli o většinu zdrojů potravy, nastal by příšerný chaos a celosvětový hladomor.

     Vědci z NASA však nyní přijali neuvěřitelně riskantní plán na záchranu Spojených států před supervulkánem. Jednou z možností je totiž zvýšit množství vody v kaldeře. Jak se voda bude měnit na páru, teplo se bude uvolňovat do atmosféry, čímž by se rozsvítily alarmy všem badatelům v oblasti globálního oteplování. Tak NASA přišla s alternativním plánem. Jsou přesvědčeni, že nejúspornějším řešením by mohlo být provrtat se až 10 km do sopky a pod vysokým tlakem do ní pumpovat vodu. Cirkulující voda by se vracela při teplotě kolem 350 ° C, a tak by pomalu, den po dni, ubírala ze sopky teplo. Přestože by náklady takového projektu byly odhadem kolem 3,46 miliardy dolarů, vulkán by tak mohl sloužit k vytvoření geotermální elektrárny, která by vyráběla elektrickou energii za bezkonkurenční cenu, kolem 0,10 USD / kWh. Provrtávání se skrz supervulkán samozřejmě má svá rizika, jako je například erupce, které se vědci snaží zabránit.

 

     Odkaz:      https://www.lajkit.cz/zpravy/item/1835-nasa-plan-zachran-usa-yellowstone

     Celý text:    Yellowstone.doc

 

 STARŠÍ ČLÁNKY

ČLÁNKY Z ARCHIVU :

HLAVIČKA

 

 

  

 

Polské koncentrační tábory a jejich ruské oběti

    

          Nikolaj Mališevskij , 29.10.2014    V Polsku se rozhořel skandál kvůli nápadu zřídit v Krakově památník rudoarmějcům, zahynuvším v polských koncentračních táborech. Ruská vojensko-historická komunita zorganizovala výběr prostředků na památník vojenským zajatcům z řad rudoarmějců, kteří zahynuli v koncentračním táboru v oblasti Dombe a pohřbeným v bratrské mohyle. „Na pozemku vojenské části pamětního městského hřbitova je pohřbeno více než 1200 vojenských zajatců z řad rudoarmějců, zahynuvších v koncentračních táborech z období sovětsko-polské války z let 1919-1921 v okolí Krakova. V důsledku Polskem započaté války proti sovětskému Rusku zajali Poláci přes 150,000 rudoarmějců.

         Celkem zemřelo v polském zajetí a internaci přes 50,000 ruských, ukrajinských a běloruských vězňů: asi 10-12,000 rudoarmějců zemřelo před internací v koncentračním táboře, cca 40-44,000 v místě internace (přibližně 30-32,000 rudoarmějců plus 10-12,000 civilistů a bojovníků protibolševických a nacionalistických uskupení).

     Odkaz:     http://zvedavec.org/komentare/2014/10/6200-polske-koncentracni-tabory-a-jejich-ruske-obeti.htm    

     Celý text:     PolskeKT.doc

 

     

 

       STRATEGICKÉ ALIANCE MOSSADU

 

Jednu z největších akcí uskutečnil však Mossad pro CIA v roce 1956. 25. února 1956 pronesl generální tajemník KSSS Nikita Chruščov jeho mezitím slavný projev na XX. sjezdu strany sovětských komunistů. V tomto utajeném projevu pranýřoval svého předchůdce Stalina a jeho politiku formou generálního zúčtování a vedl politický vývoj, nejen v Sovětském svazu, k cíli skoncovat s politikou Stalina.

CIA viděla v této řeči a v jejich důsledcích historickou možnost ovlivnit v jejím smyslu politické procesy ve východní Evropě a rozbít socialistické systémy ve východní Evropě. V „Archiv der Gegenwar“ - 11.7.56 komentoval tehdejší americký ministr zahraničních věcí Dulles výsledky sjezdu KSSS z hlediska americké strategie takto: „Kampaň proti Stalinovi a její liberalizační program uvolnily řetězovou reakci, kterou v dlouhodobém výhledu nelze zastavit.“ Proto Agentura dělala vše, aby získala včas originální text této řeči. Co se nepodařilo CIA, zajistil Mossad prostřednictvím své sítě agentů, kterou mohl vybudovat v socialistických zemích pomocí sionistických aktivistů.

Z knihy Michael Opperskalski: MOSSAD, str. 14-16, OREGO, 2002

 

     Celý text:     Operskalski.doc

 

 

               Roosevelt a Stalin

      Zdeněk Hrabica , Haló noviny, 29.6. 2016, str.11,13  Je sympatické, že se na knižní pulty a do štaláru knihoven dostala nyní rozsáhlá kniha Susan Butlerové: „Stalin & Roosevelt.. Portrét partnerství“ (JOTA, 2016, 672 stran) s pohlednou obálkou. Autorka nás přivádí do děje nejsložitějších okamžiků, které nakonec dovedly protihitlerovskou koalici do vítězného konce a k porážce Hitlera. „Oba muži byli mimořádně inteligentní a oba vynikali skvělou pamětí, byť každý trochu jinak,“ uvádí autorka knihy mezi mnoha superlativy. Její hodnocení v knize musí přivádět k šílenství goebbelsovské pojetí i aktéry české propagandy a současného protiruského tažení.

     Oba se při schůzce v Teheránu shodli, že po vítězství nad Hitlerem musí zabránit opětovnému vzestupu Německa. I když Roosevelt před Stalinem často nenávist vůči Němcům skrýval, nedala se ukrýt, a jeho stanoviska byla maximálně intenzivní. Z tohoto hlediska Susan Butlerová připomíná Rooseveltova slova v jednom rozhovoru s ministrem financí Morgenthauem: „Musíme být k Němcům patričně tvrdí, a když říkám, že k Němcům, nemyslím tím jen nacisty, ale skutečně všechny německé občany. Buď je musíme nechat vykastrovat, nebo s nimi zacházet tak, aby neplodili potomky, kteří si v budoucnu budou počínat stejně jako jejich předci.“ Roosevelt byl přesvědčen v rozhovorech se Stalinem, že pokud má být v budoucnu dosaženo trvalého míru, je třeba zajistit, aby Němci již nikdy nenosili uniformu. Stalin připojoval stanovisko, že nejhlavnějším a nejdůležitějším úkolem je kontrola Německa a prohlásil, že Německo bylo a vždy bude hlavní hrozbou pro světový mír.

     Celý text:     Roosevelt-a-Stalin.doc

 

 

               Proč socialismus?

     Albert Einstein 22.03.2016 E-republika     Je radno někomu, kdo není odborníkem na ekonomiku a sociální záležitosti, aby vyjádřil své názory na téma socialismus? Z mnoha důvodů si myslím že ano. Historická tradice je, tak říkajíc, ze včerejška; nikde jsme totiž zatím nepřekonali to, co Thorstein Veblen nazývá "predátorskou fází" lidského vývoje. skutečným účelem socialismu je právě překonat predátorskou fázi lidského vývoje a pokročit za ni. Socialismus je směrován ke společensky etickému cíli. Cíle však věda tvořit nemůže a dokonce ještě méně je umí vštěpovat lidským bytostem.

     Ekonomická anarchie kapitalistické společnosti, jak dnes existuje, je podle mého názoru skutečným zdrojem zla. Vidíme před sebou ohromné společenství výrobců, jehož členové bez přestání touží zbavit jeden druhého plodů jejich kolektivní práce - nikoli silou, ale celkem vzato za poctivého dodržení legálně stanovených pravidel. Výsledkem tohoto vývoje je oligarchie soukromého kapitálu, jehož ohromná síla nemůže být účinně kontrolována ani demokraticky organizovanou politickou společností. Jsem přesvědčen, že je tu jen jeden způsob, jak odstranit toto vážné zlo, totiž ustavením socialistické ekonomiky, doprovázené vzdělávacím systémem, který by byl orientován na společenské cíle.

     Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2016/03/proc-socialismus_22.html#more    

     Celý text:     Einstein.doc

 

 

               Lži týkající se dějin Sovětského svazu

     15.6.1998, Mario Sousa , mario.sousa@telia.com člen Komunistické strany marxisticko-leninských revolucionářů Švédska KPML (r)

     Historie milionů lidí, které byly údajně vězněny a zemřely v pracovních táborech Sovětského svazu a následkem hladomoru během vlády J. V. Stalina. Kdo se může vyvarovat alespoň doslechu o milionech lidí trpících hladem a milionech opozičníků popravených v Sovětském svazu během doby vlády Stalina? Text nám ukazuje, z čeho tyto příběhy o milionech obětí hladu v pracovních táborech Stalinova Sovětského svazu vznikly a kdo je za nimi.

     Pravicové lži se donekonečna omílají s jediným cílem – bojovat proti dnešním komunistům. Tyto lži se točí dokola, takže pracující nenacházejí žádnou alternativu ke kapitalismu a neoliberalismu. Jde o součást špinavé války proti komunistům, kteří sami alternativu mají a mohou ji do budoucna nabídnout – socialistickou společnost. Takový je důvod výskytu všech těchto nových knih obsahujících staré lži.

     Celý text:     Lzi-o-SSSR.pdf

 

 

               Andrej Fursov: Pravé libreto XX. sjezdu KSSS

     22.2.2016, Andrej Fursov, http://www.stripkyzesveta.cz     XX. sjezd KSSS se konal právě před 60 lety. Patří k onomu torzu ze sovětské éry, co voní libě i „kavárně“. Paradox je to jen zdánlivě. Pravý smysl zvratu, maskovaného humbukem „destalinizace“, rozebírá profesor Andrej Fursov.  

     „XX. sjezd byl zdařilým pokusem nomenklatury zablokovat reálnou demokratizaci sovětské společnosti liberalizací. Po válce se v sovětské společnosti nakupil obrovský demokratický potenciál. Nomenklatura ho usměrnila do řečiště primitivního antistalinismu a liberalizace pro sebe samotnou.“ XX. sjezd je tak – uzavírá ruský historik – „velice důležitým mezníkem proměny nomenklatury v kvazitřídu a její integrace do světového systému coby elementu, závislého na globální vrchnosti. Od Chruščova vede přímá linie ke Gorbačovovi a Jelcinovi, tj. ke zradě národních a třídních zájmů.“

     Odkaz:     http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1546/andrej-fursov-prave-libreto-xx-sjezdu-ksss    

     Celý text:     XX-sjezd.doc

 

 

               Kolaborovala-li či nekolaborovala-li Lída Bárová?

     Karel Sýs, Haló noviny, 2.3.2016, str. 11,13     Musíme nejdříve definovat, co je to vlastně kolaborace. Můj dědeček zahynul v Terezíne. Babička s dvěma dětmi zůstala najednou bez prostředků a byla nasazena, tedy přinucena pracovat, a dělala lehátka pro wehrmacht! Kolaborovala tedy? O nic víc než tisíce dělníků, co lámali normy v protektorátních továrnách na letadla, kulomety a spol., aby měla Luftwaffe na čem lítat a Wehrmacht čím střílet. Jistě, našli se hrdinové, a nebylo jich málo. Hrdinové však nepatří do statistik a hrdinství není povinné.

     Bárová měla smůlu, protože byla mladá, krásná a nešla přehlídnout. Byla moc vidět. Byla vidět víc než nějaký soustružník z Letňan. Ale ona chtěla, aby ji viděli. Bárová byla naivní i mazaná. Chápala, že je herečka hezké tváře a hodí se jen pro určité role. Dobře věděla, kdo rozhoduje o přidělení rolí. Bylo to lákavé. Goebbels byl megaloman, z Barrandova chtěl udělat v brzkém budoucnu Hollywood. Volal jí tak často, že odposlechová služba musela přijmout jednu sílu navíc. Proti lásce není léku, ale že by Bárová nějaký vztah brala až tak smrtelně vážně? A Goebbels byl taky mistrem nesplněných slibů. Suma sumárum, nemáme právo někoho soudit, když jsme aspoň na chvilku nevlezli do jeho kůži. Přesto musím říci, že kolaborovala. Musím, a sice proto, že dnes je nejen ona zástupně líčena coby zcela nevinná oběť a protektorát je prezentován jako období, kdy ne všechno bylo špatné. V Böhmen i Mähren byl pořádek, nízká kriminalita – bodejť taky ne, když věznice a koncentráky praskaly ve švech! Kdyby Hitler nešel po Židech, tak vlastně byl docela dobrej. Koneckonců předvídal dobu, stejně jako Eman Moravec.

     Evropa se sjednotila, a pod německým vedením, akorát že Berlín nevládne červenými vyhláškami, nýbrž povely z Bruselu. To by Goebbels ani Hitler nevymysleli, že banány se musí rodit rovné!

     Celý text:     Barova.doc

 

 

               Rodině bavorských králů přichází stále miliony

     Haló noviny, 20.2.2016, str. 8     Náležet do rodiny Wittelsbachů se stále vyplácí. Přestože poslední bavorský král abdikoval už před téměř sto lety, putuje jeho potomkům každoročně bezmála 14 milionů eur (téměř 400 milionů korun), zjistil německý deník Süddeutsche Zeitung. Tzv. fond pro vyrovnání s Wittelbachy nemůže kvůli speciální výjimce kontrolovat ani Nejvyšší účetní dvůr, místní obdoba českého Nejvyššího kontrolního úřadu. Do knih fondu mohou nahlížet pouze dva státní komisaři za ministerstva financí a vědy, výzkumu a kultury, nominovaní do správní rady. Ministerstvo financí se právními kroky pokouší dosavadní exkluzivitu fondu zvrátit. Chce zejména přesně vědět, kolik peněz lze z fondu vyvádět a kam až sahají kontrolní pravomoci bavorského státu. První stání se uskuteční před mnichovským správním soudem, konstatuje Süddeutsche Zeitung. (kp)

     Celý text:     Wittelsbach.doc

 

 

               Rozhovor H. G. Wellse s J. V. Stalinem

     23. července 1934     Wells: Jsem vám, pane Staline, velmi vděčen, že jste se uvolil mne přijmout. Nedávno jsem byl ve Spojených státech, měl jsem obsáhlý rozhovor s presidentem Rooseveltem a snažil jsem se zjistit, v čem tkví jeho vůdčí ideje. Nyní jsem přijel k vám, abych se vás dotázal, co děláte k pozměnění světa.

     Stalin: Spojené státy mají jiný cíl, než máme my v SSSR. Cíl, který sledují Američané, vznikl z hospodářské neuspořádanosti, z hospodářské krize. Američané chtějí odstranit krizi na podkladě soukromokapitalistického podnikání, neměníce hospodářskou základnu. Snaží se snížit na minimum onen rozvrat, onu škodu, která je způsobována současnou hospodářskou soustavou. U nás však, jak víte, byla místo rozvrácené staré hospodářské základny vytvořena naprosto jiná, nová hospodářská základna. I když ti Američané, o kterých mluvíte, dosáhnou částečně svého cíle, t. j. sníží na minimum tyto škody, pak ani tehdy nezničí kořeny té anarchie, která je vlastní současné kapitalistické soustavě.

     Odkaz:     http://pvpravda.cz/?p=798     Celý text:     Rozhovor.doc

 

 

               Kdo vyhrál ekonomickou frontu války

     Josef SKÁLA, Haló noviny 10.12.2015, str. 6     V létě 1941 už na Hitlera pracovala i skoro celá kontinentální Evropa. S wehrmachtem vyrazila na Moskvu i desítka jeho satelitů. Sovětský svaz ztratil počátkem války území, kde žilo 42 % jeho populace. Bylo tu i 47 % jeho osevních ploch, 30 % kapacit průmyslu, 70 % kapacit výroby litiny, 60 % oceli a 63 % těžby uhlí.

     Přesto SSSR vyrobil v r. 1944 - 24 000 tanků, nacistické Německo 18 200. Sovětský válečný průmysl produkoval na tisíc tun oceli v průměru pětkrát víc tanků a děl než nacistické Německo – a osmkrát víc bojových letounů na tisíc kovoobráběcích soustruhů a fréz. Za celou dobu války vyrobil zbraní a vojenské techniky dvakrát tolik, co »Třetí říše« (i s kapacitami okupovaných zemí).

     Britský historik A. Clark v knize »Barbarossa. Ruskoněmecký konflikt« z roku 1965 to dokonce pojal takto: »Rusové mohli válku vyhrát sami (…) bez jakékoli pomoci Západu. To ulehčení, které Sovětskému svazu poskytla naše pomoc, nebylo zdaleka rozhodující.«

     Celý text:     Kdo-vyhral.pdf

 

 

               NATO s naší obranou vůbec nepočítá

     Americká útočná doktrína „Steel Rose“ je v Česku! Novela branného zákona je legislativní přípravou k nuceným pracím žen a invazi NATO na východ Evropy. Pravý cíl dragounské jízdy odhalen! S obranou naší země už nová doktrína vůbec nepočítá! Někdo v NATO, resp. ve vrchním velení US vojsk v Evropě, potřebuje do přední frontové linie při válečném tažení na východ zkrátka „kanónfutr“ do čela fronty ... Obranu domovských zemí svěří doktrína Steel Rose na bedra žen odvedených podle branného zákona ... Novela branného zákona je podle našeho zdroje evidentní přípravou na totální válku na východě Evropy.

     Nenechte parlament ČR přijmout tuto novelu! Důrazně prosíme, obraťte se na své poslance a jasně jim řekněte, že novela NESMÍ umožnit odvod a následné odvelení branců a aktivních rezerv do misí mimo území České republiky bez vyhlášení války! Obranná doktrína ČR musí zůstat obrannou, nesmí být umožněno odvádět muže a ženy v draftech do zahraničních misí v době míru.

     Odkaz:     http://aeronet.cz/news/exkluzivne-americka-utocna-doktrina-steel-rose-je-v-cesku-novela-branneho-zakona-je-legislativni-pripravou-k-nucenym-pracim-zen-a-invazi-nato-na-vychod-evropy-pravy-cil-dragounske-jizdy-odhalen/   

     Celý text:     15-let-v-NATO.doc

 

 

                                     Uvalit sankce na USA?

     Andre Vltchek s Noamem Chomskym          André Vltchek pro the Counterpunch, 16. února 2015 (překlad =npa=)

     Tak tohle je jejich slavná „demokracie" - ta, již chce Západ „vyvážet" a ucpat s ní hrdlo Číňanům, Rusům, Latinoameričanům... Stávající režim může zmasakrovat miliony lidí v Demokratické republice Kongo, v Somálsku, v Libyi, Afghánistánu, Iráku, Palestině, Papui, Kašmíru, Sýrii a na Ukrajině, může zkusit svrhnout jakoukoli demokraticky zvolenou vládu v Latinské Americe, ale občané Impéria jsou skutečně tak „zpacifikovaní", tak zmršení, že dokonce ani nepoznají, co se jim děje před očima nebo co se děje jejich jménem. A i když to poznají, nestarají se o to.

     Chystáme se snad spolknout to nejhorší, co kdy z Impéria vzešlo? Snaží se snad nestvůrný fašistický a trh vyznávající systém vyváznout absolutně ze všeho? Jak jsem vysvětlil v mé poslední knize s Noamem Chomskym, jen od konce druhé světové války už zavraždil nějakých 60 milionů lidí.

     Celý text:     Vltchek.doc

 

 

               Nový svetový poriadok – návrat k nevoľníctvu!

     Ak politik nejakého štátu hovorí o novom svetovom poriadku, myslí tým označenie nového smerovania dejín spoločnosti, v ktorom prichádza zmena v spoločnosti z pohľadu politického myslenia a celkového pohľadu na svet. Pod rovnakým označením – nový svetový rád, či poriadok sa skrýva aj konšpiračná teória, ktorá hovorí o tom, že úzka skupina ľudí ovláda svet. Takže pár super bohatých medzinárodných elít zasahuje do politiky, a celého finančného systému. Keď sa však pozrieme na ta to z oboch strán, ten názov dvoch rozdielnych vecí nie je len náhoda. Veľmi sa totiž spája politické smerovanie sveta s konšpiračnou teóriu. Ten jednotný názov hovorí vlastne o tom istom, ak na to pozrieme skutočne nezaujatým postojom na svet.

     Odkaz:     http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2162-novy-svetovy-poriadok-navrat-k-nevolnictvu-.aspx   

     Celý text:     NWO-navrat.doc

 

 

               Česká televize lže

     Operace Kavčí bouře vznikla jako akce proti manipulaci České televize, proti porušování jejího vlastního kodexu a proti dalším zvěrstvům, kterých se stále dopouští.

     Odkaz:     http://www.freepub.cz/2014/ceska-televize-lze/    Celý text:     CT-lze.doc

 

 

               11. září 2001 jako příležitost na vytvoření NWO

     Když se Rona Paula, známého amerického kongresmana, ptali zástupci organizace We are change: „Proč neřeknete lidem pravdu o 11. září?“ odpověděl: „Je to příliš kontroverzní a už takto je toho na mých bedrech díky mému návrhu na audit Fedu přiliš“. ...  Plán světovlády, který je v prodlení a dle slov Rockefellerova spoluzakladatele Trilaterální komise Zbigniewa Brzezinského, pronesených na Radě pro mezinárodní vztahy, se „moc nedaří“

     Nejlépe asi vystihuje princi budování Nového světového řádu citát na straně 70 z veřejně dostupné publikace Římského klubu První globální revoluce (1993) : „Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému.“ Na straně 75 se konstatuje „Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové.“[20]

     Odkaz:     http://www.reformy.cz/zpravy/11-zari-2001-jako-prilezitost-na-vytvoreni-noveho-svetoveho-radu/     

     Celý text:     Ventura.doc

 

 

               Krysí stezky "Ratlines"

     Na konci války, kdy už bylo zřejmé, že Hitler prohrál, bylo nutno nějakým způsobem ochránit válečné zločince, kteří se dopouštěli těch nejkrvavějších zrůdností v koncentačních táborech a po celém světě.

     Zřejmě bude překvapením, že Krysí stezku vytvořil Vatikán který hlásá morálku, lásku, humanitu, pravdu, slušnost atd. Díky této stezce se podařilo mnoha elitářům SS, Gestapa a dalších vycestovat do Argentiny a jiných zemí s falešnými doklady a v přestrojení za kněze a uprchlíky. Stezky měly zůstat utajené veřejnosti a nikdy se nepočítalo s tím, že by se o nich vědělo. Chyba lávky. Žádné tajemství nemůže zůstat tajné. Každé se časem dostane na světlo Boží.

     Odkaz:     http://www.reformy.cz/zpravy/11-zari-2001-jako-prilezitost-na-vytvoreni-noveho-svetoveho-radu/     

     Celý text:     Ventura.doc

 

 

               Pravdivý příběh skupiny Bilderberg

Kris Millegan     22. září 2007

     Každoročně se shromažďují představitelé evropské a americké politické elity a nejbohatší výkonní ředitelé světa, aby diskutovali hospodářskou a politickou budoucnost lidstva. Tisku nebylo nikdy dovoleno se zúčastnit. Stejně tak nebyla nikdy vydána oficiální prohlášení o závěrech skupiny a o diskusích, které, jak ukazuje autor této knihy, měly velké důsledky pro obyvatele celého světa. Neústupné odhalování Daniela Estulina toho, co světoví politici a vůdčí finančníci projednávali na svých každoročních tajných schůzkách – konferencích skupiny Bilderberg – vedlo k ohromujícím odhalením, k absolutně přesným předpovědím světových událostí a k rozčileným útočným pokusům zastřít světlo, které Daniel rozsvítil uprostřed temnoty – kde se světové události stávají hrou, prezidenti jsou vybíráni, války připravovány, trhy s energiemi manipulovány apod.… vše za účasti významných novin, které o tom ale nikdy nepíší.

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2012/03/4885-pravdivy-pribeh-skupiny-bilderberg.htm     

     Celý text:     Intriky.doc

 

 

          Majetek církvi nikdy nepatřil

     Největší potíž je v samotném jádru věci ... majetek, který je předmětem zákona, byl v tehdejších pozemkových knihách zapsán jako vlastnictví far, kostelů, hřbitovů a jiných podobných právnických osob. Tedy nikoli církví dnes registrovaných...

     Názor, že církev ani nemůže být subjektem nějakých majetkových nároků, a to z toho prostého důvodu, že takový majetek nikdy ani nevlastnila, zastávají mimo jiné přední ústavní právníci (např. prof. Pavlíček).

     Zákonodárce, respektive vládní koalice s dosti silným deficitem legitimity vlastně zcizuje veřejný majetek v obrovském rozsahu a hodnotě soukromému subjektu. Nevratně.

 Odkaz:     http://www.blisty.cz/art/64940.html     Celý text:     Majetek.doc

 

 

"HUMANITA" ZÁPADU

               Dívka propašována do Británie za účelem sklizně orgánů

     Nejmenovaná dívka byla přivezena do Británie ze Somálska, se záměrem odstranit ji orgány a prodat je zoufalcům čekajícím na transplantaci. Charity působící v oblasti ochrany dětí varovaly, že tento případ pravděpodobně není ojedinělým incidentem, protože pašeráci propašovali do země pravděpodobně celou skupinu dětí. Tento případ se objevil ve vládní zprávě, která uváděla, že počet obětí pašování lidí v Británii vloni vzrostl o více než 50% a dosáhl rekordní úrovně.

 Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2013/10/5712-divka-propasovana-do-britanie-za-ucelem-sklizne-organu.htm     Celý text:     Humanita.doc

 

 

               Euroráj? Čtvrtina obyvatel v Evropě žije na pokraji chudoby

      27.prosinec 2013  Chudobou trpí téměř čtvrtina evropské populace, což je více než 124 milionů Evropanů, uvádí průzkum Evropského statistického úřadu. Podle sociologů bylo v loňském roce na pokraji chudoby 124 500 000 osob, neboli 24,8 % z celkového počtu obyvatel Evropy. V roce 2011 činil jejich počet 119,6 milionu, neboli 24,3 %, a v roce 2008 23,7 %.

     Nejtěžší situace je v Bulharsku, kde chudoba a sociální izolace hrozí 49 % populace. Následují Rumunsko a Lotyšsko, kde hrozí riziko chudoby 42 % a 37 % obyvatel. V Litvě chudoba ohrožuje 33 % obyvatel, v Polsku je to 27,2 % a v Estonsku 23,1 %. V Itálii sice procento chudého obyvatelstva není nejvyšší (29,2 %), ale zahrnuje 18,2 milionů obyvatel, což je nejvyšší počet v Evropě.

     Odkaz:     http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/euroraj-ctvrtina-obyvatel-v-evrope-zije-na-pokraji-chudoby/ 

 

 

               Zástupce veteránů odsoudil

Schwarzenberga s Kalouskem

     Jsme legitimisté republiky, dekretů prezidenta Beneše, konference vítězů v Postupimi, Pařížské reparační dohody a poválečného uspořádání Evropy. Oni jsou vzbouřenci a vede je vzbouřenec Schwarzenberg  se svou stranou TOP 09, stranou národních a státních zrádců,“ říká tvrdě za sebe a zároveň za svou okresní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) expert odbojářů Jiří Jaroš.

     Odkaz:     http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sudetaci-kolaboranti-Vatikan-Zastupce-veteranu-odsoudil-Schwarzenberga-s-Kalouskem-282874         celý text:     Kolaboranti.doc

 

 

               Jan Palach a sebevraždy z existenčních důvodů

     V současné době počet lidí, kteří trpí psychickými problémy, neustále roste. Za posledních 10 let (za období 2002 – 2012) se počet pacientů navštěvujících psychiatrickou ambulanci, téměř zdvojnásobil. Narůstá také počet pacientů trpících depresí. V roce 2000 bylo předepsáno 37 milionů dávek antidepresiv, v roce 2012 už 178 milionů, což je téměř pětkrát tolik. Bohužel také stoupá i počet lidí, kteří si sáhnou na život. Jen v roce 2012 si sáhlo na život 1.647 lidí. Podle reportérů FTV Prima je situace alarmující, protože tolik sebevražd jsme tu nikdy neměli.  Tedy alespoň s vyjímkou krizových let 1925 – 1935, kdy bylo zaznamenáno ročně na 3.000 až 4.000 sebevražd. Česká republika se začíná řadit mezi země se zvyšujícím se počtem sebevražd.

     Odkaz:     http://pavelherman.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=373084&bk=72537         celý text:     Bankrot.doc

 

 

               O globalizácii

     Každé vládě, ať si říká, že je levicová, středová nebo pravicová, dávají procesy globalizace nůž na krk a nařizují: vaše politika musí být velice jednoduchá. Musíte udělat daňové úlevy pro velké firmy, aby přišly do vaší země, a peníze, které se vám z této strany nedostanou do státní pokladny, musíte ušetřit na tom, že uděláte sociální škrty. Globalizace tedy umožňuje velkým nadnárodním společnostem a nejbohatším příjmovým skupinám vydírat stát.

     Celý text:     O_globalizacii.doc

 

 

               Švýcarská armáda se připravuje na

násilné nepokoje v celé Evropě

     Národ většinou známý pro své hodinky, banky a čokoládu, má obavy, že by v blízké budoucnosti mohl čelit masivnímu přílivu evropských uprchlíků. Švýcarsko udržuje otevřeně neutrální postoj po celá desetiletí a odmítlo se připojit k eurozóně, kdy měla příležitost.

     V roce 2009 Švýcarsko prošlo národním referendem zakazující výstavbu islámských minaretů. A zatímco globální ekonomická krize přinutila několik evropských států snížit vojenské výdaje, Švýcarsko udržuje relativně stálou úroveň výdajů na obranu.

     Odkaz:     http://rt.com/news/switzerland-prepares-europe-unrest-263/         překlad:     Svycarska.doc

 

 

               Drážďany 1945

     Němci měli štěstí, že tvrdé stalinské velení přivedlo do Berlína Rudou armádu rychle, že bylo Německo poraženo včas. Již za čtvrt roku se vedení USA chystalo předvést své nové "atomové svaly" v Evropě.

     Bylo tomu 62 let od noci, kdy angloamerická vojska zničila hlavní město Saska, Drážďany a povraždila desítky tisíc jeho obyvatel i uprchlíků, kteří v něm hledali útočiště. Způsob a podmínky, za jakých byl dvojitý nálet proveden (město bez jakékoli funkční vojenské obrany, bez strategického průmyslu, přeplněné uprchlíky, zároveň jedno z nejkrásnějších měst světa s nespočtem historických památek) ukázal, že svět nezná ani lepší, ani horší stranu války. Jen vítěze a poraženého. A dějiny, jak známo, píšou vítězové... Hrůza rozpoutaná "demokratickými" mocnostmi si nijak nezadala s hrůzou, již zasévalo nacistické Německo.

     Drážďany byly jedno z mnoha měst, které zničilo šílenství vyvolané bestií člověkem. Stejně jako Rotterdam, Varšava, Hirošima, Nagasaki... nikdo by neměl dovolit, aby se do této řady dostal například Teherán.

     Celý text:     Drazdany1945.doc

 

 

               Volyňský masakr

Během roku 1943 jednotky UPA a speciální jednotky bezpečnostní služby OUN zabíjely Poláky jak individuálně, tak kolektivně v polských vesnicích a osadách, a ty Poláky, kteří žili v ukrajinských vesnicích. Podle četných svědeckých zpráv ukrajinští nacionalisté a jejich spojenci vypálili domy, postříleli nebo pochytali ty, kteří se snažili uniknout, a ty, které se podařilo chytit na ulici, zabili kosy a vidlemi. Kostely, naplněné farníky, vypálili do základů. Přeživší Poláky zastrašovali a nutili je k útěku. Bandité vystavovali těla bez hlav, ukřižované, rozčtvrcené nebo rozpárané."

Dokonce i Němci byli ohromeni jejich sadismem – vypichováním očí, rozpáráním břicha a brutální mučení před smrtí bylo samozřejmostí. Zabíjeli všechny - ženy, děti ...

     Celý text:     Masakr

 

 

                    Když dobytek tvoří demokracii: Podívejte se

                                jak se na Ukrajině hlasuje  10. duben 2014 | RAV |

Mnoho "poslanců" obsluhuje několik hlasovacích tlačítek za násilím vyhnané právoplatné poslance.

     Podívejte se na dobytek, který si říká poslanci Nejvyšší rady Ukrajiny, jak hlasují. Takovým způsobem byl svržen legitimně celým světem uznaný prezident Ukrajiny Janukovyč. Takovým způsobem se k moci dostal nynější prezident a premiér. Potom jim neříkejte zločinci. Nejedná se o komedii, jedná se dokumentování, jak může vypadat demokratický proces, který podporuje Evropská unie a Spojené státy americké (SSA).

    Celý článek http://www.czechfreepress.cz/evropa/kdyz-dobytek-tvori-demokracii-podivejte-se-jak-se-na-ukrajine-hlasuje.html 

     nebo Podivejte

 

 DALŠÍ ČLÁNKY Z ARCHIVU

SNÍMKY Z AKCÍ :   

HLAVIČKA

 

Z oslavy dne vítězství - 9.5.2015 - na náměstí Krasnoarmějců (Palachově)

    

Ze zasedání Rady ČT 4.2.2015                Demonstrace na podporu srbského

                                                          Kosova 15.2.2015

 

    

Protest proti politice USA před           Beseda o Ukrajině 26.1.2015

velvyslanectvím 7.1.2015                                                            

    

Pokračování ostudy v novém roce 2015     Petice za nepovolení Pražského Maidanu

    

Petice proti pražskému Maidanu 22.11.            Protest proti politice USA 26.11.

    

Proti pražskému Maidanu u Rudolfina 29.11.             Protest proti politice USA 3.12.

   

Klárov 17.11.2014                                 Hradčanské náměstí 17.11.2014

 Podpora prezidentovi                           Hlupáci rozpoutávají pražský Maidan

   

Nebetyčná ostuda - stánek banderovců              Uctění památky obětí upálených

na Staroměstském náměstí (2.11.2014)               banderovci v Oděse (2.11.2014)

   

Demonstrace proti pochodu banderovců v Praze 5.10.2014

      

Slavnost k 70. výročí Dukelské operace v RSVK 1.10.1014

    

Setkání pod Kunětickou horou 6.9. 2014    Návštěva památníku Ležáků 6.9.2014

         

Z mítingu nezávislých iniciativ proti Západem rozpoutávané válce 24.8.2014

       

Z piety KČP u pomníku pohraničníka Soukupa,

zavražděného při výkonu služby, konané 23.8.2014

 

  Víte že ?:

HLAVIČKA

 

 

hrozí jaderný konflikt ?

     Generální tajemník OSN Kofi Annan při zahajování konference signatářů Smlouvy o nešíření jaderných zbraní 24. dubna 2000 v New Yorku uvedl, že jaderný konflikt je i na začátku nového století strašlivou, ale reálnou možností, s níž lidstvo musí počítat.

Ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Muhammad Baradej 24. ledna 2004 v rozhovoru pro německý Der Spiegel dokonce prohlásil, že nebezpečí jaderné války nikdy nebylo tak velké jako dnes.

A hirošimský starosta Tadatoši Akiba 6. srpna 2004, při vzpomínko­vém aktu k 58. výročí Hirošimy, varoval: „Svět bez jaderných zbraní a bez válek, po němž lidé, kteří přežili atomovou bombu, tak dlouho touží, začínají překrývat černé mraky, z nichž se každou chvíli může stát atomový hřib.

Jakkoli byla účinnost obou jaderných útoků ( na Hirošimu a Nagasaki v r. 1945 ) mimořádná, o jejich vojenském významu lze pochybovat. Předně ani jeden z těchto úderů nebyl namířen proti dostatečně mohutným, opevněným, a dobře ozbrojeným silám protivníka s cílem zničit jeho odpor, takže měl nepochybně hlavně demonstrativní, demoralizující a odstrašující účinek.

Původní cíl vývoje jaderné zbraně, pro který byly využity vědomosti a schopnosti nejvýznamnějších světových vědců, totiž zabránit Německu v použití podobné zbraně, pozbyl platnosti. Japonsko stálo před zhrouce­ním, které podle tajných krymských americko-sovětských ujednání měla dokončit Rudá armáda v Mandžusku rozdrcením miliónové kuantungské armády. Sovětský svaz, který se zavázal, že vstoupí do války proti Japonsku do tří měsíců po vítězství nad Německem, splnil svůj závazek přesně na den. Měsíc před Hirošimou americký štáb předpokládal, že v případě invaze na japonské ostrovy ztratí 20 000 až 46 000 vojáků

Vědomé obětování životů nevinných civilistů za životy vlastních vojáků, což je podstata argumentů převažující části Trumanovy administrativy, se jeví z pohledu vojenské etiky jako nemístné. Kdyby totiž bylo použití jaderných zbraní oprávněné tehdy, muselo by být logicky oprávněné i ve všech následujících vojenských konfliktech, dnešek nevyjímaje.

Admirál William Leahy ve svých pamětech uvádí: „Podle mého názoru použití této barbarské zbraně na Hirošimu a Nagasaki podstatně neovlivnilo naši válku s Japonskem. Japonci již byli poraženi a připraveni kapitulovat.. Generál Curtis LeMay tvrdil, že válka s Japonskem mohla být skončena do dvou týdnů a atomová bomba na tom nic nemohla změnit. Také admirál Er­nest King a generál Henry Arnold považovali jaderné údery z vojenského hlediska za zbytečné. Podobná hodnocení se objevila i na britské straně, například v memoárech generála Hastingse Ismaye, nebo dokonce i Winstona Churchilla, který ve své knize Triumph and Tragédy uvedl, že by bylo omylem domnívat se, že o osudu Japonska rozhodla právě atomová bomba.

V tomto smyslu, jak píše Patrick Blackett, Hirošima a Nagasaki nebyly ani tak posledními vojenskými akty druhé světové války, ale spíše první velkou operací studené války proti Sovětskému svazu. Jaderné útoky způsobily japonskému obyvatelstvu nesmírné utrpení a vy­volaly obavy ostatních národů, ale hluboce poznamenaly i samotné Spojené státy Ty se už nikdy nezbavily pocitu výjimečnosti a nadřazenosti, s nímž přistupovaly k nejdůležitějším otázkám o osudu světa.

Amerika po Hirošimě a Nagasaki už nemohla být jako ta před nimi. Je paradoxní, že jedním z výsledků použití jaderných zbraní bylo, že nakonec Spojené státy ztratily svou někdejší strategickou nezranitelnost, místo aby ji posílily. Prezidentův Výbor pro leteckou strategii (Air Policy Committee) na čele s Thomasem Finletterem vydal v lednu 1948 zprávu Přežití v leteckém věku, která obsahuje nelítostnou myšlenku, že vynález jaderných (a biologických) zbraní činí obranu Spojených států prakticky nemožnou.

JADERNÉ ZBRANĚ NEJVYŠŠÍ FORMA ZABÍJENÍ, Vladimír Pitschman, Naše vojsko, Praha, 2005

 

 Archiv víte že

Publikace:

HLAVIČKA

 

    

     Teroristický útok na USA 11.9.2001 je velký podvod  Meyssan.pdf

     Pentagate (výňatky z knihy)  Pentagate.pdf

     Poprask kolem Krasilnikova  Krasil.pdf

     Německo, my a NATO  Nemecko.pdf

     Gorbačov  Gorbacov.pdf

 

 

Zajímavá videa :

HLAVIČKA

 

Ruský politilog V. V. Pjakin

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 25.01.2016 Titulky CZ

 

 

Peter Staněk – Supraintegrácia ako nový fenomén globálnej ekonomiky

     Slovenský ekonom a analytik se ve své 22 minutové přednášce z 15.10.2015 pro Ekonomický ústav Slovenské akademie věd hovoří na tato témata: globální souvislosti smluv TTIP a TPP, přílivu migrantů, zadlužení domácností, boje o suroviny, úsilí Američanů nedovolit integraci Euroasie, homogenizace EU, neviditelná síla finančníků, změna výpočtu HDP a podvod v ekonomických statistikách, klimatické změny tropické Afriky, přelidnění a nedostatek potravin, rostoucí výdaje na zbrojení, robotizace války a měnící se technologie války, a další.

  Odkaz:  http://www.nwoo.org/2016/01/28/peter-stanek-supraintegracia-ako-novy-fenomen-globalnej-ekonomiky/

 

 

Ve středu, 9. prosince 2015,  se v Praze, na Velkopřevorském náměstí, konala protestní demonstrace, proti šíření protiruské propagandy ve veřejnoprávních médiích, na středních školách a také proti přepisování historie.  Na shromáždění promluvil také MUDr. Marek Obrtel, vyjádřili jsme protest proti služebníčkování západním superteroristům, zazpívali jsme si i několik moravských a ruských písní :

    

 Protest1.avi     Protest2.avi

 

Co dělat? MUDr. Ivan David, CSc.

Vratimovský seminář 2015

 

Globálne riziká súčasnosti a budúcnosti

Prof. Ing. PETER STANĚK, CSc. ze Slovenské akademie věd hovoří o kolapsu současné západní civilizace

 

 

PRAVDA o PODRAZU: Jménem BARACK OBAMA (krize 2008, WTC 2001, Afgánistán 2010, Ukrajina 2014)

 

 

 Archiv zajímavých odkazů

 

Kulturní akce :

HLAVIČKA

 

Prodej i půjčování ruských knih, CD, DVD         http://www.ruskakniha.cz

Z akcí Ruského střediska vědy a kultury - cze.rs.gov.ru

Podrobně v RSVK.doc

 

HLAVIČKA